Afgørelse

pop.dk

Kollegianerforeningen, P. O. Pedersen Kollegiet

MOD

Bokx ApS

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”pop.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en frivillig forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Kollegianerforeningen, P. O. Pedersen Kollegiet (CVR-nr. 38563548) med startdato den 10. april 2017. Foreningen er registreret under branchekode ”949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n.” Det fremgår af klageskriftet, at klageren på nuværende tidspunkt gør brug af domænenavnet ”pop.k- net.dk” i forbindelse med foreningens virksomhed. Ved opslag den 26. juli 2019 på ”pop.k-net.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ” Jeg, Emil Ørup Kristensen, Formand for Kollegianerforeningen, P. O. Pedersen Kollegiet, Haraldslundvej 38, st -73, 2800 Kgs. Lyngby er tegningsberettiget for Kollegianerforeningen, P. O. Pedersen Kollegiet (Se vedtægter for Kollegianerforeningen, P. O. Pedersen Kollegiet i bilag nr.– Kapitel§17). Jeg er valgt ind d. 20. marts 2018 (Se Bilag nr.på side 3). P. O. Pedersen Kollegiet er opført i 1964, forår siden. (Se Bilag nr. 1,og 53) – Dette er CVR nummer for drift af kollegiet af vores administrationsselskab Polyteknisk KollegieSelskab amba (PKS). De frivillige på kollegiet har i mange år lavet arbejde for POP, men det har først for nyligt været en krav at vi skulle have et CVR-nummer. Derfor er Kollegianerforeningens CVR-nummer for P. O. Pedersen Kollegiet ret nyt (Se Bilag nr. 2). Denne opdeling er lavet for det nemmere for beboerne at gennemføre mindre projekter der ellers vil tage lang tid at få igennem på kollegiets driftsbudget, og som følge af vores rettigheder ifølge bekendtgørelsen 666 (Se Bilag nr. 54, og 56). Ofte kræves der et referat fra vores sidste generalforsamling (hos os hedder det ”Beboermøde” jf. bekendtgørelsen 666 bilagsamt tilføjelser i bilagog 56) når man har med foreninger at gøre – som bevis på at vi stadig er kørende. Det er vedlagt i bilag nr. 57. Vi bor 322 på kollegiet (230 værelser oglejligheder medpå hvert værelse). Det er hyppig ind og udflytning, omkring 100 indflytninger hvert år (Se Bilag nr. 23). Vores hjemmeside er særligt vigtig til at fremvise kollegiet for potentielle nye beboere og for lave et opslagsværk for relevant information for nuværende beboerne på kollegiet. Hjemmesiden indeholder sider med essentiel information (Se bilag nr. 36) og funktionalitet for beboerne heriblandt nogle udvalgte sider: • Information om hvordan vores vaskeri bruges med henvisning til online booking (Se bilag nr. 18) • Vejledning til affaldssortering med specifik guide og billeder for containerne på kollegiet (Se bilag nr. 19) • Hjælp til at forstå hvordan kollegiets administrative struktur fungerer, og hvordan man selv kan få indflydelse på kollegiet, samt links til at læse referater fra vores beboermøder (generalforsamling), beboerrådsmøder og bestyrelsesmøder – for at man kan følge med i og få indflydelse på kollegiet som beboer. (Se bilag nr. 20) • Se aktive beboere på VIP-listen - vores liste over hvem der sidder i udvalg og er i kollegiets bestyrelse (Se bilag nr. 21) – Vi bruger her et kortlink ”pop.k-net.dk/vip”, som kunne være kortere hvis vi havde pop.dk • Læse om kollegiets historie (Se bilag nr. 22) • Information fra vores inspektør (pedel/ejendomsfunktionæ• Heriblandt information om hvordan man aftaler at få slebet sine køkkenknive hos dem. (Se bilag nr.og 37) • Ofte stillede spørgsmål samt tips og tricks ang. ind og udflytning. (Se bilag nr. 26, 27, 28, 29, 30, og 40) • Internt bookingsystem af vores kanoer, kajakker og lokale faciliteter. (Se bilag nr.ogog 33) • Manualer til det udstyr som findes på køkkenerne (Se bilag nr. 17) • Desuden har vi oversat hele vores hjemmeside til engelsk så udenlandske studerende har mulighed for at læse om kollegiet og få relevant information (Se bilag nr.og 35) • Og mere (Se bilag nr. 36) Vi har lagt meget arbejde i at lave en god hjemmeside som er til stor nytte for vores beboere, men vi mangler det tilsvarende gode domænenavn ( pop.dk ). Vores hjemmeside besøges mindst 660 gange hver måned. Det ved vi via Google Search Console kan vi se at et link til vores side i løbet af baremåneders tid er blevet vist næsten 80.000 gange og mere end 2.000 klikker sig ind på vores hjemmeside. (Se bilag nr. 39). Domænet pop.dk bliver ikke brugt mere. Det ved vi da der ikke er nogen aktiv DNS server bag det. Der er intet svar på A, AAAA, MX, MX, NS, SOA eller TXT Records. (Se bilag nr. 4, 5, 6, 7,og 9). dage efter vi første gang har kontaktet den nuværende registrant (Se Bilag nr. 52) og dage efter bilag til er gemt virker DNS stadig ikke (Se bilag nr. 46, 47, 48, 49, og 51). Uden DNS kan domænet ikke bruges. Du kan ikke modtage e-mails uden MX records, og du kan ikke vise en hjemmeside uden A eller AAAA records. Ydermere kan det ses på Google, Bing og Yahoo samt simpelt forsøg på at tilgå pop.dk via Google Chrome at siden ikke bruges (Se bilag nr. 11, 12,og 14). De sider som findes via Google kan ikke tilgås længere, og det ikke muligt at se om der har været reelt indhold på dem. Wayback Machine har ikke gemt undersider for ”Fede Sneakers 2018”, ”Træn op til Marathon” og ”Priser nyt tag og undertag” – desuden er de ikke online mere (Se Bilag nr. 11). Da pop.dk så ud til ikke længere at blive brugt har vi købt os plads på ventelisten hos DK Hostmaster (Se Bilag nr. 24), som sikkerhed til hvis det skulle blive frigivet. Vi kan ud fra en tidligere domænesag spore os frem til at nuværende registrant af pop.dk ikke har haft domænet i længere tid end 2008 (Se bilag nr. 3) idet den daværende registrant af pop.dk er forskellig fra den nuværende (Se bilag nr. 16). Vi har redegjort for hvordan domænet er blevet brugt efter 2008: • Perioden 2008 til juni 2013: Ukendt, måske har der været indhold, måske ikke. Wayback Machine har intet arkiveret i den periode. • Perioden juni 2013 til januar 2016 (Se Bilag nr. 43) o ”Kongen af pop er død” og et billede af Michael Jackson • Perioden marts 2016 til september 2017 (Se Bilag nr. 44) o En forside i WordPress der teaser med anmeldelser af mange ting • Perioden april 2018 til december 2018 (Se Bilag nr 45) o En ”POP DK” side med ”Fede Sneakers 2018”, ”Træn op til Marathon” og ”Priser nyt tag og undertag” o Via google kan vi se lidt mere, men ikke meget mere end hvad forsiden beskriver. Der er ingen Cache hos google af hvad siderne har indeholdt, det har Wayback Machine heller ikke. (Se Bilag nr. 13) o Det ser dog ikke ud til at der har været ret meget mere end forsiden med emner der ser lidt tilfældigt sammensat ud. Fælles for brugen af pop.dk siden 2008 er at det ikke ser ud til at have været brugt til noget der er lige så seriøst som det vi vil her på P. O. Pedersen Kollegiet. Vi har fundet frem til den nuværende registrants kontaktoplysninger via DK Hostmaster ved at findes hanshjemmeside: bokx.dk, hvor der står kontaktoplysninger til ham. (Se Bilag nr. 16,og 42). Vi har forsøgt at bede den nuværende registrant om at viderelevere domænet, dog uden held. Den nuværende registrant for sinde at sælge domænet til os, frem for at frigive det, og påstår at have fået flere tilbud på det. Han ønsker 75.000 kr. for det. (Se Bilag nr. og 16). Den i bilag nævnte mail som jeg sendte i første omgang og påminder om findes i bilag nr. 52. Vi har ikke svaret ham (den nuværende registrant af pop.dk, se bilag nr. 16), da vi er bange for at han vil besværliggøre sagen meget ud fra den måde han har skrevet til os, det at han i det hele taget ønsker at sælge det er et problem, og når han udbyder et så stort beløb, er det nok velvidende om at han bryder loven. Vi er ikke eksperter på området omkring hvad man gør med en domænehaj, så derfor har vi oprettet denne klagesag og stoppet kommunikation med ham. Siden 1998 har vi haft domænet pop.k-net.dk (Se Bilag nr. 38) som er givet til os gratis af vores internet udbyder K-Net. Problemet med domænet er at det svært at fortælle det mundtligt hurtigt uden at få fejl, især når ”knet.dk” og ”k-net.dk” er to helt forskellige ting (Se Bilag nr. og 59). Et kortere domænenavn vil gøre det nemmere at referere til vores hjemmeside og få vores hjemmeside til at være mere brugbar for flere, idet det vil være nemmere at huske hvad URL til hjemmesiden er. ”pop.dk” er kortere og nemmere at sige og huske end ”pop.k-net.dk”. [...] Vi har ventet i mange år på at domænet blev ledigt, men på trods af det ikke bliver brugt mere er det ikke blevet frigivet. Domænet blive tilbageholdt hos en registrant alene med det formål at videresælge det. (Se bilag nr. §stk.og bilag nr. 10). I sagsfremstillingen viser vi at domænet ikke bliver brugt og at domænet udelukkende står til videresalg. Vi håber på at i kan tilgodese at kan overtage domænet, med fokus på at domænet forsøges solgt på trods af domæneloven siger man ikke må, og at mange vil få gavn af det bedre domænenavn.” Som bilag har klageren fremlagt en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende P. O. Pedersen Kollegiet. Bilag er en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens forening, jf. oven for i sagsfremstillingen. Bilager en udskrift af klagenævnets afgørelse af 7. juli 2008 i sag nr. 1461. Bilag 4-9 og 46-51 fremstår som en række udskrifter af opslag på ”pop.dk” på hjemmesiden www.dnswatch.info. Bilager en udskrift af en e-mailkorrespondance mellem sagens parter fra perioden den 24. april 2019 til den 16. maj 2019, hvoraf bl.a. fremgår følgende: Klageren ”[...] Jeg kan se, at du står på DK Hostmaster som registrant og fuldmægtig for pop.dk. Det domæne er vi meget interesserede i på P. O. Pedersen Kollegiet. Vi kan se, at du ikke længere bruger domænet og vi vil meget gerne overtage det. Kunne du frigive domænet eller overdrage det til os.” Indklagede ”[...] Det er korrekt, at jeg ejer domænet, og det har været sat til salg med adskillige bud. I er velkomne til at byde på det.” Klageren ”[...] Hvad vil du have for domænet.” Indklagede ”[...] Det er udbudt til 75.000 kr.” Bilagfremstår som et skærmprint af et opslag på ”pop.dk”. Bilag 12-14 fremstår som skærmprint af søgninger på ”site:pop.dk” på Bing (www.bing.com), Google (www.google.co• og Yahoo (www.yahoo.com). Bilager en kopi af lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner. Bilager et opslag på DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet ”pop.dk”, jf. nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag 17-40 er udskrifter af bl.a. opslag på klagerens hjemmeside under domænenavnet ”pop.k- net.dk”. Bilager en e-mail vedrørende antallet af indflytninger på P. O. Pedersen Kollegiet. Bilag er en kopi af en kvittering fra DK Hostmaster vedrørende klagerens oprettelse af en ventelisteposition til domænenavnet ”pop.dk”. Bilager en udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet ”pop.dk”, jf. nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag er et skærmprint af et opslag på domænenavnet ”bokx.dk”, jf. nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag 43-45 er skærmprint af opslag på ”pop.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), jf. nedenfor i sagsfremstillingen. Bilager en e-mail fra klageren fra den 17. marts 2019 vedrørende muligheden for at overdrage domænenavnet ”pop.dk. Bilager en kopi af en artikel i Gladsaxebladet vedrørende P. O. Pedersen Kollegiet. Bilag er en kopi af bekendtgørelse nr. 666 af 27. september 1991 om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte. Bilager en kopi af vedtægter for P. O. Pedersen Kollegiet. Bilager en kopi af vedtægter for Kollegianerforeningen, P.O. Pedersen Kollegiet. Bilagoger kopier af referater fra beboermøder den 18. marts 2018 og den 24. april 2019. Bilagoger udskrifter fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnene ”k- net.dk” og ”knet.dk”. Ved sekretariatets opslag 21. maj 2019 og fornyet opslag den 26. juli 2019 på ”pop.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Ved opslag den 26. juli 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”pop.dk”. Endvidere har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (DA21548-DK) udover det omtvistede domænenavn har registreret domænenavnet ”bokx.dk”. Ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”bokx.dk” fremkom en hjemmeside, der bl.a. indeholdt teksten ”Get In Touch” med angivelse af e-mailadressen ”info@bokx.dk”. Efter anmodning fra sekretariatet har DK Hostmaster ved e-mail af 21. maj 2019 oplyst, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”pop.dk” siden den 26. april 2018. Ved sekretariatets opslag den 26. juli 2019 i Google (www.google.d• på ”pop” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 7.360.000 resultater, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte et af resultaterne klageren, mens ingen af resultaterne vedrørende indklagede. Sekretariatet har ved opslag den 26. juli 2019 på ”pop.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at der er lagret hjemmesider under domænenavnet i alt gange i perioden fra den 8. oktober 1999 og frem til den 26. december 2018. Heraf fremgår bl.a., at domænenavnet i perioden fra den 17. juni 2013 og frem til den 26. december 2018 har været anvendt til hjemmesider med forskelligt indhold, herunder i perioden fra den 17. juni 2013 til den 10. januar 2016 en hjemmeside, der indeholder et billede af Michael Jackson med teksten ”Kongen af pop er død”, og fra den 6. marts til den 12. september 2017 hvad der fremstår som en midlertidig hjemmeside, der bl.a. indeholder teksten ”Her på siden kan du snart se anmeldelser og selv anmelde de mest populære produkter i Danmark”. Fra den 1. april 2018 og frem til den 26. december 2018 ses domænenavnet at have indeholdt følgende hjemmeside: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at P. O. Pedersen Kollegiet er opført i 1964, men at klagerens forening, Kollegianerforeningen, P. O. Pedersen Kollegiet først formelt er registreret i 2017, • at der er 322 beboere på P. O. Pedersen Kollegiet, og at kollegiet har omkring 100 indflytninger årligt, • at klageren pt. benytter domænenavnet ”pop.k-net.dk” til en hjemmeside for klagerens forening, • at klagerens hjemmeside er et vigtigt redskab for både nuværende og potentielle nye beboere på kollegiet, • at hjemmesiden indeholder undersider med vigtig information om bl.a. anvendelse af kollegiets vaskeri, affaldssortering, kollegiets beboere og historie og booking af kollegiets faciliteter, • at klageren har lagt meget arbejde i foreningens hjemmeside, men at klageren mangler et godt domænenavn, • at klagerens nuværende domænenavn ”pop.k-net.dk” er vanskeligt at videregive mundtligt uden risiko for fejl, • at klageren derfor fremadrettet ønsker at anvende domænenavnet ”pop.dk” til brug for foreningens hjemmeside, • at domænenavnet ”pop.dk” ikke benyttes aktivt af indklagede, • at klageren er registreret på ventelisten til domænenavnet ”pop.dk” i tilfælde af, at det skulle blive frigivet, • at klageren har været i dialog med indklagede vedrørende mulighederne for at få overdraget domænenavnet, og at indklagede i den forbindelse har tilbudt at sælge domænenavnet for 75.000 kr., • at klageren ikke har reageret på indklagedes tilbud, men i stedet har stoppet kommunikationen og indledt nærværende klagesag, • at klageren har ventet i mange år på, at domænenavnet skulle blive ledigt, • at domænenavnet ”pop.dk” er registreret alene med videresalg for øje, og • at domænenavnet på den baggrund bør overføres til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på baggrund af det oplyste må antages, at domænenavnet ”pop.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede, Bokx ApS, har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 1. december 2017. Klageren, Kollegianerforeningen, P. O. Pedersen Kollegiet, har gjort gældende, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, giver den derfor først og fremmest anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenævnet ”pop.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje”. Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag Laf 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede registrerede domænenavnet ”pop.dk” den 26. april 2018. Endvidere fremgår det, at indklagede på nuværende tidspunkt ikke benytter domænenavnet ”pop.dk” på nogen aktiv måde, men at domænenavnet i en periode fra indklagedes registrering af domænenavnet frem til i hvert fald den 26. december 2018 har været anvendt til en aktiv hjemmeside, der bl.a. ses at have indeholdt links vedrørende bl.a. løbetræning og tøj. Klagenævnet finder på den baggrund ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at indklagede har registreret domænenavnet ”pop.dk” med det ene formål at opnå en fortjeneste gennem videresalg eller udlejning af domænenavnet. Som nævnt tager domænelovens § 25, stk. 2, imidlertid sigte på både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket, samt på enhver efterfølgende adfærd. Det fremgår af den i sagen fremlagte e-mailkorrespondance mellem parterne (sagens bilag 10), at parterne har været i dialog om en overdragelse af domænenavnet ”pop.dk”, og at indklagede i den forbindelse har anført bl.a., at domænenavnet har været sat til salg med forskellige bud, og at domænenavnet er udbudt til 75.000 kr. Klagenævnet finder, at der herved er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”pop.dk” alene er økonomisk vinding ved videreoverdragelse af domænenavnet. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet finder grundlag for at bringe denne bestemmelse i anvendelse og lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”pop.dk” skal overføres til klageren, Kollegianerforeningen, P. O. Pedersen Kollegiet. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.