/ Information

Hvad er domænespekulation?


bloghvad-er-domaenespekulation

Domænespekulation har eksisteret i lang tid. Faktisk har det været et kendt fænomen siden domæner blev sat til salg for privatpersoner. Men hvad er det egentlig? Vi giver dig her en gennemgang af begrebet samt fortæller dig hvordan det spiller en rolle for domæner i Danmark.

Hvad er definitionen på domænespekulation?

Domænespekulation er defineret ved at opkøbe domæner udelukkende for at sælge dem mod en profit. Det betyder altså, at man ikke som udgangspunkt har behov for det domæne, som man køber. Domænet bliver mere anset som en genstand med værdi, som kan sælges videre. Det samme sker strengt taget i mange forskellige industrier. Forskellen hos domæner er bare, at det ikke er en uendelig ressource.

Allerede nu estimeres det, at store dele af ordbogens ord er optaget som domæner. I USA er det faktisk klart størstedelen af genkendelige ord fra ordbogen, som er optaget. Dette betyder, at folk er nødsaget til at købe unikke domæner, som måske ikke nødvendigvis ligner et ord fra sproget.

Det skaber selvfølgelig et problem, da ens virken på internettet i dag er meget central for mange virksomheder. Det kan derfor være med til at gøre det sværere at starte og operere med en virksomhed. For at undgå for mange problemer med optagede domæner har man i Danmark oprettet specifik lovgivning på området. Dette skal være med til at hjælpe og minimere ejerskab af domæner, hvor det ikke skaber værdi.

Lovgivning: Registrering og anvendelse af domænenavne

I Danmark er det ikke lovligt at lave domænespekulation. Helt præcist lyder lovgivningen sådan her:

  • § 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.
  • Stk. 2. Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.

Loven er egentlig ret simpel og meget let at læse. Den er dog meget vag, som ofte er gældende med love. For hvad er god domæneskik?

Det kan man ikke svare helt entydigt på. Der skal derfor altid bruges argumenter til at bevise hvorfor et ejerskab af et domæne er god domæneskik eller det ikke er god domæneskik.

Det er disse argumenter, som domæneklagenævnet skal bruge for at lave en afgørelse. Det er dem, som vi her hos Klagen hjælper med at finde.

Hvad er Cybersquatting?

Der er et andet begreb, som har eksisteret i lige så lang tid som domænespekulation. Det er Cybersquatting og selvom det ikke er meget kendt i Danmark har du sikkert hørt om sagerne. Cybersquatting refererer nemlig til at købe domæner udelukkende for at lave profit ved brug af en anden parts goodwill eller varemærke. Ofte er det faktisk ikke særlig svært at vildlede forbrugere, da man kan købe domæner, der i stor grad ligner meget kendt varemærker/domæner.

Et eksempel på cybersquatting kunne være at købe toyota.dk før virksomheden Toyota havde fået fingrene i domænet. Herefter ville formålet være at sælge domænet til toyota, når de får brug for det. På denne måde kan man sidde på domænet i ond tro, hvilket har givet navnet Cybersquatting.

Der findes allerede mange sager, hvor folk prøver at fastholde domæner, som virksomheder har mere krav på. Virksomhederne ender ofte med at tilbyde en fin sum penge for domænet selvom de nok vil kunne vinde en sag hos Domæneklagenævnet.

Start din domæneklage

Hos Klagen hjælper vi folk, som gerne vil oprette en domæneklage. Dette gør vi til en meget lavere pris end du vil finde hos advokater. Du kan både vælge at føre din egen sag eller lad os føre din sag for dig. Du kan helt gratis prøve at starte din sag ved at klikke på billedet herunder.

Start din domæneklage

  • Spekulation
  • Lovgivning

Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.