Afgørelse

galatasaray.dk

Cemil Kocak

MOD

Escalate ApS

10. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”galatasaray.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg er den 16. april kl. 22:21 blevet ringet op af ejeren, som tilbød at sælge domænet til mig, men det var jeg ikke interesseret i, efter følgende, ville de overdrage domænet til mig, hvis jeg ikke ville bruge domænet til at tjene penge på. Jeg oplyste dem at jeg ikke tjente penge på mine eksisterende domæner, og at det heller ikke var tilfældet med galatasaray.dk siden vil kun blive brugt til at linke videre til Galatasaray officielle hjemmeside: Galatasaray org Han ville tale med sin partner om overdragelsen, og jeg ville høre nærmere. ... Jeg vil gerne have brugsretten over www.galatasaray.dk da jeg er medlem af galatasarays støttegruppe ultrAslan på Facebook Vi har følgende: 1512 medlemmer på facebook siden hedder Galatasaray Forum DK. Desuden har jeg købt og er admin på www.cimbom.dk og www.ultraslan.dk begge sider er kælenavnet for Galatasaray, og er aktive på nettet. Galatasaray og ultrAslan er registreret vare mærker tilhørende Galatasaray. Begge sider omhandler Galatasaray, og linker videre til: Galatasaray officielle hjemmeside www.galatasaray.org og galatasaray.com og www.ultraslan.com Vi vil bruge www.galatasaray.dk til at videre stille hjemmesiden til Galatasarays officielle side, og for at kunne give vores medlemmer de sidste nye informationer vedrørende Galatasaray, dette gælder alle sportsgrene der vedrører Galatasaray. Jeg har intet formål med at tjene penge på siden, hverken på reklamer eller sponsorer, da jeg kun er interesseret i at www.galatasaray.dk linker videre til de officielle Galatasaray hjemmesider, og også til mine eksisterende sider www.cimbom.dk og www.ultraslan.dk ... Fordi jeg er medlem af Galatasarays fan gruppe i Danmark: Galtasaray Forum DK Fordi jeg allerede har andre hjemmesider der linker videre til Galatasaray.com og Galatasaray.org Den nuværende registrant af www.galatasaray.dk ikke har nogen tilknytning til Galatasaray.dk, hverken med deres nuværende hjemmeside eller andet indhold på deres hjemmeside...” Som bilag har klageren fremlagt skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”cimbom.dk”, der fremstår som en fanside for sportsklubben Galatasaray. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”altraslan.dk”, der fremstår som en fanside for sportsklubben Galatasaray. Bilager skærmprint fra Facebook-gruppen ”Galatasaray Forum Danmark”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”altraslan.com”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”galatasaray.org”. Bilagog C fremstår som e-mailkorrespondance af 16. april 2019 mellem klageren og indklagede, hvori klageren anmoder om overdragelse af domænenavnet ”galatasaray.dk”, og indklagede oplyser at være i en proces med at få lavet en hjemmeside, der beretter om klubbens Galatasarays historie. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Escalate har siden 2010 (bilag A og bilag B) udviklet og driftet digitale projekter af varierende omfang og størrelse. Galatasaray er en tyrkisk fodboldklub med base i Istanbul. Galatasaray.dk er tiltænkt som et mødested for danske tilhængere af klubben. Jeg har via mit selskab Escalate ApS brugsretten til domænet galatasaray.dk. Som oplyst per mail til klager d. 16/04 er jeg i processen med at få designet en side, der beretter om klubben, dens persongalleri, historie m.m. Jeg forventer, at siden er online inden for den næste måneds tid. Jeg er ikke hverken interesseret i at sælge eller overdrage det til klager. Den eneste korrespondance jeg har haft med klager, er en mail, der er sendt som svar på hans forespørgsel (Bilag C). Jeg har ikke tilbudt ham at købe det – hverken på telefon eller per mail. Jeg er glødende Galatasaray-fan og har været det hele mit liv. Jeg har været i Istanbul af flere omgange og har bl.a. tilbragt flere måneder i byen tilbage i 2016. ... Hverken Escalate ApS eller Hr. Cemil Kocak har fremlagt dokumentation på at være officiel repræsentant for Galatasaray SK. Jeg mener derfor, at jeg er lige så berettiget til at lave en støtteside, som Hr. Cemil Kocak er det. At være medlem af en eksisterende støttegruppe, bør ikke være ensbetydende med retten til et domænenavn. Skal domænet overdrages til andre, bør det retteligt være en officiel, juridisk repræsentant for fodboldklubben Galatasaray SK.” Bilag A og B fremstår som uddrag fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagedes navn. I replikken er bl.a. anført følgende: ”i sagsfremstillingen af indklage oplyser de at de har haft domænet i en del år, men domænet har aldrig været brugt til at give informationer om Galatasaray. Der eksisterer heller ikke nogen gyldig email adresse som er tilknyttet siden. Galatasarays officielle fan gruppe i Danmark er allerrede en godkendt organisation under navnet Galatasaray Forum DK (Facebook grupp• herunder er ultraslan og cimbom også godkendte sider, dvs det der bliver udgivet på disse sider bliver godkendt at fangruppens bestyrelse (denne gruppe er godkendt at ultraslan ́s bestyrelse i Tyrkiet. Disse sider bliver ikke brugt til at tjene penge på da dette er forbudt (dette er udmeldt fra ultraslans bestyrelse i Istanbu• Escalate skriver desuden: Jeg er ikke hverken interesseret i at sælge eller overdrage det til klager. Den eneste korrespondance jeg har haft med klager, er en mail, der er sendt som svar på hans forespørgsel (Bilag C). Jeg har ikke tilbudt ham at købe det – hverken på telefon eller per mail. Dette er ikke korrekt: Den eneste korrespondance vi har haft er ikke kun på mail. Jeg er blevet ringet op og blevet tilbudt at købe domænet galatasaray.dk, hvilket ikke havde interesse. Vi har i telefonen talt om at han var villig til at overdrage domænet til os, hvis vi lovede at vi ikke ville tjene penge på det igennem sponsorer eller lignende. Dette forsikrede jeg Escalate om og henviste til vores andre sider der omhandler Galatasaray (www.cimbom.dk og www.ultraslan.dk. De oplyste sider havde escalate været inde og kigge på og kunne godt se at det var korrekt. Escalte skriver desuden: Hverken Escalate ApS eller Hr. Cemil Kocak har fremlagt dokumentation på at være officiel repræsentant for Galatasaray SK. Jeg er ikke medlem at en støtte gruppe men medlem af den officielle galatasaray gruppe i Danmark. Som også går under den største galatasaray fan gruppe "ultraslan tayfa", den kan alle ikke blive medlem af med mindre man er ansvarlig for frivilligt arbejde, og jeg er ansvarlig for foto og video delen for gruppen, alt hvad jeg tager billeder af og laver video af, bliver godkendt af den officielle formand for gruppen, og udgivet derefter. Desuden Bliver vores hjemmesider www.cimbom.dk og www.ultraslan.dk overvåget og kontrolleret af den officielle ultraslan gruppe som har hovedsæde i Istanbul. escalate skriver desuden: Skal domænet overdrages til andre, bør det retteligt være en officiel, juridisk repræsentant for fodboldklubben Galatasaray SK. Ultraslan Danmark er en officielt godkendt repræsentant for Galatasaray SK, mere godkendt end Escalate som er en privat virksomhed, og intet har at gøre med Galatasaray Officielle hjemmesider at gøre, og repræsenterer heller ikke Galatasaray.” Ved opslag den 22. september 2019 på domænenavnet ”galatasaray.dk” fremkom der ikke en hjemmeside med reelt indhold. Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – EA9778-DK – har registreret i alt følgendedomænenavne: aloeverapower.dk armbaandsur.dk bcsd.dk bmiberegner.dk bmsocial.dk boef.dk boernebog.dk bof.dk cannabisordning.dk creatrix.dk drhorsted.dk ecvia.dk energiskalaen.dk escalate.dk firmatekstil.dk fit.dk fly-forsinkelse.dk galatasaray.dk globexit.dk groomroom.dk gummibaade.dk haandklaede.dk haandklaeder.dk halstoerklaede.dk halstørklæde.dk hearts.dk henriettewleth.dk informativt.dk isleep.dk jobsamtalen.dk jolle.dk keyhangers.dk kvalitetstoej.dk laktose.dk linkwise.dk lufthavntilaarhus.dk magstraede.dk noegleringe.dk nordirland.dk nøgleringe.dk oldmine.dk proteintilbud.dk reklamemagneter.dk sinusenergi.dk slanke-opskrift.dk slankekur.dk stenalderkost.dk strygestaal.dk strygestål.dk toastmaskine.dk unicefby2016.dk weasy.dk webkey.dk weekendtur.dk yogamaatte.dk Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er blevet ringet op af indklagede, som tilbød at sælge domænenavnet ”galatasaray.dk” til klageren, og at klageren ikke var interesseret i dette, • at klageren gerne vil have brugsretten til domænenavnet ”galatasaray.dk”, da klageren er medlem af Galatasarays støttegruppe ”ultrAslan” på Facebook, • at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”galatasaray.dk” til viderestilling til Galatasarays officielle hjemmeside på domænenavnet ”galatasaray.org”, • at bl.a. GALATASARAY er et registreret varemærke, som indehaves af Galatasaray, • at indklagede og indklagedes hjemmeside ikke har nogen tilknytning til domænenavnet ”galatasaray.dk”, • at indklagede aldrig har brugt domænenavnet ”galatasaray.dk” til at give informationer om Galatasaray og heller ikke har brugt domænenavnet til e-mailadresser, og • at Ultraslan Danmark er en officielt godkendt repræsentant for Galatasaray SK, som er mere godkendt end indklagede.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede siden 2010 har udviklet og driftet digitale projekter, • at domænenavnet ”galatasaray.dk” er tiltænkt et mødested for danske tilhængere af fodboldklubben Galatasaray, • at indklagede er i gang med at udvikle en hjemmeside, der beretter om klubben, dens persongalleri, historie m.m., • at indklagede ikke er interesseret i at sælge domænenavnet ”galatasaray.dk” til klageren, • at indklagede har svaret på klagerens e-mail, men har ikke tilbudt klageren at købe domænenavnet, • at hverken klageren eller indklagede er officiel repræsentant for Galatasaray SK, og • at indklagede er lige så berettiget som klageren til at lave en støtteside for Galatasaray. 6

Nævnets bemærkninger:

Da klageren har oplyst, at domænenavnet ”galatasaray.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for klageren, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Klageren har oplyst, at indklagede har tilbudt at sælge domænenavnet ”galatasaray.dk” til klageren. Sagen giver derfor i første række anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”galatasaray.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”galatasaray.dk” alene med henblik på videresalg eller udlejning, ligesom sekretariatet heller ikke har kunnet konstatere, at indklagede udbyder – eller har udbudt – domænenavnet til salg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Selvom klagenævnet ikke finder, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst at være medlem af sportsklubben Galatasarays støttegruppe ”ultrAslan” på det sociale medie Facebook, og at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”galatasaray.dk” til viderestilling til Galatasarays officielle hjemmeside på domænenavnet ”galatasaray.org”. Klagenævnet finder, at en sådan anvendelse af domænenavnet er egnet til at afspejle dets signalværdi. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”galatasaray.dk” er tiltænkt en hjemmeside, der skal virke som et mødested for danske tilhængere af fodboldklubben Galatasaray, og at indklagede er i gang med at udvikle en hjemmeside, der beretter om klubben, dens persongalleri, historie m.m. På baggrund af sagens oplysninger har klagenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring om planerne for brug af domænenavnet ”galatasaray.dk” og finder, at en sådan anvendelse domænenavnet ”galatasaray.dk” er egnet til at afspejle dets signalværdi. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”galatasaray.dk”. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at det forhold, at et domænenavn ikke har været anvendt aktivt, ikke i sig selv er i strid med domænelovens § 25, stk. 1. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Cemil Kocak, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.