Afgørelse

ibgrønbech.dk

Ib Grønbech

MOD

Morten Gadegaard Thomsen

10. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”ibgrønbech.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg er manager for Ib Grønbech - og klager på hans vegne. Ib Grønbech har igennem mange år haft domænet www.ibgrønbech.dk . Ib Grønbech er musik / solist / koncert navn og havde i den forbindelse en person til at ordne sin daværende hjemmeside mv. Denne person blev imidlertid syg og glemte samtidig at indbetale til hostmaster.dk med domænenavnet www.ibgrønbech.dk (med ø) - Ib Grønbech vælger så at få en ny hjemmeside hos et andet firma. Da han så skal til at registrere www.ibgrønbech.dk igen - viser det sig at Morten Thomsen og hans vinduespudser firma har taget Ib Grønbech ́s domæne. Ib Grønbech er så nødt til at få et nyt domæne www.ibgroenbech.dk for at hans fans - publikum mv. interesserede kunder kan finde ham. ... På vegne af Ib Grønbech mener jeg at det selvfølgelig skal være Ib Grønbech selv der skal have sit domæne med sit navn korrekt stavet. Ikke mindst fordi han rent historisk har haft det tidligere og ligeledes fordi Ib Grønbech selv intet som helst har at gøre med vinduespudsning mv. Jeg har forsøgt at tale med Morten Thomsen om problematikken, men han har ikke tid til at tage sig af sådanne små problemer. Han kan da godt se at det ikke er så godt for godt for Ib Grønbech, men han har ikke tid til at få snakket med "dem" han har haft til at lave sin side, han har i øvrigt i følge ham selv over domæner der skal pege på hans firma. Og der er Ib Grønbech så uheldig at skulle bruges til at henvise til en vindues pudser på Sjælland. Ib bor selv i Vendsyssel. Det bør ikke være tilladt på denne måde at få misvisende søgninger på Ib Grønbech. når man søger på hans navn. Vi håber naturligvis på forståelse for denne problematik og forventer at Morten Thomsen hurtigst muligt overgiver domænet til Ib Grønbech.” Som bilaghar klageren fremlagt skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”ibgrønbech.dk” med en besked, som klageren har sendt til indklagede vedrørende domænenavnet ”ibgrønbech.dk”. Bilag er fotografi, der bl.a. viser klagerens sundhedskort, hvoraf fremgår, at klageren hedder Ib Grønbech. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Det ene billed siger at "Ib Grønbech" også hedder Jensen så han må vel heller få "http://ibgrønbechjensen.dk" Deandre billeder viser at Ib Grønbech har haft https://ibgroenbech.dk/ siden år 2000... Jeg har haft ibgrønbech.dk siden 2017... Derved har i haft mulighed for at ha domænet ibgrønbech.dk fra 2000 også hvis i ville.. At i nu efter jeg har lavet en del arbejde på det domæne nu kommer og vil høste frugt af mit arbejde via linkbuilding synes jeg klart ikke er fair da der er lagt mange penge/tid i dette domæne fra vores side... Jeg har planer nu og også i fremtiden om at bruge dette domæne ligesom mange andre domæner jeg også bruger i min forretning.” Bilag A er skærmprint fra hjemmesiden ”wikipedia.org” med oplysninger om sangeren Ib Grønbech Jensen. Bilag B er skærmprint fra DK Holstmasters hjemmeside med registrantoplysninger vedrørende domænenavnet ”ibgroenbech.dk”. Bilag C er skærmprint fra DK Holstmasters hjemmeside med registrantoplysninger vedrørende domænenavnet ”ibgrønbech.dk”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Som manager for Ib Grønbech kan jeg oplyse efter at have talt med Ib Grønbech. Han oplyser, at han i mange år ikke har haft Jensen med i sit efternavn. Han er derfor den eneste i Danmark der hedder Ib Grønbech. Han har ligeledes altid brugt dette navn i hele sin kunstneriske karriere. Derfor kan det ikke passe at en vinduespudser med et helt andet navn skal profitere på Ib Grønbechs navn. Det er meget upassende og misvisende. Ib Grønbech har i en lang periode haft både domænenavnet IbGrønbech og også IbGroenbech for at være på den sikre side, da alle ved at der i en periode på nettet har været svært med æ, ø og å. Vi mener at Ib Grønbech har dokumenteret seriøst for at det er ham der med rette bør have rettighederne til sit eget navn også på sin hjemmeside.” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Som tidligere skrevet er dette noget jeg bruger i min forretning og brugt mange kræfter (tid og peng• på dette domæne. da jeg også har det med i min forretningsplan. Så jeg regner med at bruge det nu men også fremtidigt endnu mere. Ville måske kunne gå med til at lave et link på siden til ibgroenbech.dk Men jeg bruger det meget til www.faapudset.dk nu men der er en anden plan også til fremtiden med dette domæne.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”ibgroenbech.dk” har sekretariatet den 24. august 2019 taget følgende kopier: Ved opslag på domænenavnet ”ibgrønbech.dk” har sekretariatet den 28. juni 2019 taget følgende kopi, der fremstår som en hjemmeside for vinduespudsere i Næstved: Ved fornyet opslag den 24. august 2019 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – MT8036-DK – har registreret i alt følgendedomænenavne: aab-ishockey.dk accordingtoline.dk agf-udspring.dk alge-partner.dk algepartner.dk algepartneren.dk allerødpudseren.dk animeret-gif.dk bagel-house.dk billigvinduespolering.dk bylysgaard.dk cafe38.dk cargoservice.dk cph-bmx.dk danflow.dk danskerhvervspolering.dk din-lokale-pudser.dk dinlokalepudser.dk dinlokalevinduespudser.dk ecig-online.dk erhvervsrengoeringsfirma.d k esbjerg-vinduespolering.dk faa-pudset.dk faapudset.dk faksekysten.dk fifa16.dk flise-service.dk fliseservice.dk fri-for-alger.dk fåpudset.dk gamesfree.dk gelsted-gymnastik.dk grindsted-autogenbrug.dk halsnæsnaturklub.dk hockeydebat.dk hojgaardpolering.dk holte-if.dk ibgrønbech.dk info-sollerod.dk informanterne.dk kertemindehistorie.dk lemvigsport.dk lykkensholm.dk nyt-netvaerk.dk partner-polering.dk partnerpolering.dk partnerpoleringen.dk protecty.dk puds-og-poler.dk pudsermayn.dk rentvandkoster.dk sd-service.dk startopmagasinet.dk stylemebetty.dk stylepet.dk tk-vinduespolering.dk ungetaransvar.dk viborgvinduet.dk voersaa-if.dk windowgarden.dk Ved opslag påaf deførste af disse domænenavne fremkom enten en hjemmeside af samme art, som den der fremkom på domænenavnet ”ibgrønbech.dh” den 28. juni 2019 vedrørende vinduespudsning i et nærmere bestemt geografisk område i Danmark, en hjemmeside vedrørende algebehandling og fliserens, eller der blev viderestillet til en hjemmeside vedrørende vinduespudsning. Ved opslag på de resterende to domænenavne fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Ved opslag på Danmarks Statistiks hjemmeside (dst.d• har sekretariatet konstateret, at der i 2019 er 610 personer i Danmark med efternavnet Grønbech og eller færre personer med navnet Ib Grønbech. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren beskæftiger sig med musik og er solist og et koncertnavn, • at klageren altid har brugt navn Ib Grønbech i hele sin kunstneriske karriere, • at klageren i mange år ikke har haft Jensen med i sit efternavn, og at han er den eneste i Danmark, der hedder Ib Grønbech, • at klageren gennem mange år har været registrant af domænenavnet ”ibgrønbech.dk”, • at klageren havde en person, der tog sig at klagerens hjemmeside og domænenavn, og at denne person på grund af sygdom ikke fik betalt registreringsgebyr for domænenavnet ”ibgrønbech.dk”, • at klageren har været nødt til at oprette en ny hjemmeside på domænenavnet ”ibgroenbech.dk”, • at klageren ikke har noget at gøre med vinduespudsning, og • at det er misvisende, at man ender på indklagedes hjemmeside, når man søger på klagerens navn.
Indklagede har gjort gældende:
• at klageren hedder Ib Grønbech Jensen og ikke Ib Grønbech, • at indklagede har arbejdet med domænenavnet ”ibgrønbech.dk” i forbindelse med linkbuilding, • at indklagede har brugt mange penge og tid på at arbejde med domænenavnet ”ibgrønbech.dk”, og • at indklagede også har planer om at bruge domænenavnet ”ibgrønbech.dk” i sin forretning i fremtiden.

Nævnets bemærkninger:

Klageren er bærer af efternavnet Grønbech. Efter navnelovens § 3, stk. 1, er efternavne, der her i landet bæres af 2.000 personer eller færre, beskyttede og kan ikke tages af andre. Da efternavnet Grønbech efter sagens oplysninger kun bæres af et begrænset antal personer her i landet, giver klagen anledning til at overveje, om indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”ibgrønbech.dk” indebærer en overtrædelse af navnelovens § 27, der er affattet således: ”§ 27. Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.” Navnelovens § skal bl.a. værne bærere af efternavne mod, at uvedkommende gør brug af efternavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med efternavnet og bærernes slægt. Bestemmelsen forudsætter, at der foreligger en uhjemlet eller uberettiget brug af slægtsnavnet, som er egnet til at skabe forveksling. Indklagede har ikke godtgjort en særlig ret til at gøre brug af det beskyttede navn ”Grønbech” som kendetegn. Klageren kan derfor modsætte sig indklagedes brug af navnet som kendetegn, herunder som domænenavn, da dette kan skabe forvekslingsmulighed og risiko for, at andre vil sætte brugen i forbindelse med klagerens navn. Nævnet finder på baggrund af det anførte, at klageren ved dom kan få indklagede tilpligtet at ophøre med brugen af domænenavnet ”ibgrønbech.dk”, jf. navnelovens § 27. Domænenavnet ”ibgrønbech.dk” svarer til klagerens navn, som efter det oplyste er unikt i Danmark. Indklagede har ikke redegjort for, hvorfor han har ladet det omhandlede domænenavn registrere. På denne baggrund lægger klagenævnet endvidere til grund, at indklagede – ud over at hans anvendelse af navnet Ib Grønbech er i strid med navneloven – ikke har en anerkendelsesværdig grund til at registrere eller opretholde registreringen af domænenavnet. Også på denne baggrund er registreringen i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Klagenævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”ibgrønbech.dk” skal overføres til klageren, Ib Grønbech. Overførslen skal gennemføres straks.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.