Afgørelse

gratisspille.dk

E-novative Media ApS

MOD

Bemaze Group AB

19. august 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”gratisspille.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Virksomheden bag GratisSpil.dk, E-novative blev oprettet som interessentskab d. 1. oktober 2002. Vores domæne gratisspil.dk har vi haft registreret siden 2. december 2003. DR's forbrugerprogram, Rabatten, bragte et indslag om GratisSpil.dk d. 3. november 2004 i Prime Time. Virksomheden blev omdannet til et anpartsselskab og skiftede samtidigt navn til E-novative Media d. 21. juni 2006. Indklagedes domæne gratisspille.dk blev registreret pr. 8. januar 2015 og udbyder samme indhold som vores domæne gratisspil.dk. ... Både vores domæne og virksomheden bag domænet har været registreret i overår og har igennem tiden opbygget GratisSpil.dk som et brand blandt brugerne og brugerne kender os, som stedet hvor de kan komme til, hvor de gratis kan underholde sig med gratis spil. Vi mener, at indklagede bevidst har registreret domænet gratisspille.dk i ond tro for, at snylte på vores domæne/brand og det hårde arbejde, som vi har brugt langt over et årti på at opbygge. Derudover er indholdet på sitet identisk, idet de også udbyder spil på samme vis som vi gør. En anden indikation på, at indklagedes domæne er registreret i ond tro er, at navnet gratisspille ikke betyder noget i det danske sprog. Det er ikke korrekt dansk og derfor en tydelig indikation af vores antagelse.” Som bilaghar klageren fremlagt fotografi af hjemmesiden på domænenavnet ”gratisspil.dk”, der indeholder en henvisning til DR-programmet ”Rabatten”. Bilag fremstår som et skærmprint, der efter det oplyste stammer fra fjernsynsprogrammet ”Rabatten”, og hvor der i bunden af billedet er angivet ”www.gratisspil.dk”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med startdato den 21. juni 2006. Bilager udskrift fra DK Hostmasters Whois-database, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af domænenavnet ”gratisspil.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Bemaze Group AB (556776-4831), Indklagede, founded in 2009 [jf. bilag A] has since been running several websites for free games in the web browser. Before this date these sites were owned by same indviduals but under another company, European SaaS Solutions AB (556712-2311), founded 2006 [jf. bilag B] and Enskild Firma Dan Egerstad (19851005- 3914), 2001-2007. Some domains for these sites are generic and means similar to Free to play or Free Playing in local languages. Some examples of domains are: gratis spela (SE) gratis spille (DK) juega gratis (ES) juegos gratuitos (ES) jouer sans payer (FR) igraj besplatno (SR). All domains (including gratisspille.d• are registered as this is the obvious search term when looking for playing games for free in browser and clearly states what the site is about. GratisSpille.dk was registered January2015 [jf. bilag C] being a direct translation of the swedish site of GratisSpela.se that was launched 2008 [jf. bilag D]. It’s a short form of ”Gratis at Spille” just like ”Gratis att Spela” with ”at/att” removed for a better domain [jf. bilag E]. Indklagede site has an in-house platform build on Django and Python, custom design [jf. bilag I] and free HTML5 games developed or licensed by Bemaze Group AB [jf. bilag F], playable on desktop, phones and tablets [jf. bilag G]. Site consist mostly of games [jf. bilag I]. Klageren has a site based on a PHP-platform offering pirated and public domain Adobe Flash games as well as pay-to-play games from third parties. Requiring third party software and unable to be used in phones or tablets. For phone and tablet users the site only consists of ads for revenuee by scamming the user to view a 15-30s advertisement to load a game that doesn’t exist [jf. bilag H]. Site mostly consists of ads [jf. Bilag J]. Neither technology, design, content or use of site is the same [jf. bilag I og J]. Indklagede has never heard about or from Klageren and the site they represent. It is clearly a take-over attempt as this site is almost unheard of and a scam. There is no reason for Bemaze Group AB or anyone else to copy a site that is unknown, bad ranked [jf. bilag K], broken and trying to fraud its users [jf. bilag H]. Bemaze Group AB, it’s owners and personal has never lived in Denmark – that a URL field from a TV-show in 2004 would be broad knowledge. ... GratisSpil.dk, Gratis Spil, GratisSpil or GratisSpille has no prior or current brand protectection as of 2019 April[jf. bilag L]. All of these terms above are according to §5 varemærkelovens not possible to protect being descriptions of a service. All other claims are also untrue: • Domain is not known among users or Google more than having complaints about it being a broken scam site [jf. bilag M]. • Indklagede, it’s owners or it’s personal have never lived in Denmark. Having a domain briefly shown once on a local tv showyears ago would even with living in Denmark still not be considered wide knowledge. • Sites are proven having no similar content. Klageren site is as an opposite of Indklagede site filled of ads, widely copied flash games, pay-to-play games, different design, different text, different technology and so on. • Gratis Spille is Danish, translated from original site and short for Gratis at Spille.” Som bilag A har indklagede fremlagt dokument med visse oplysninger om indklagede. Bilag B er dokument med visse oplysninger om ”European SaaS Solution...” Bilag D er udskrift med registrantoplysninger vedrørende domænenavnet ”gratisspela.se”. Bilag E er skærmprint fra tjenesten Google Translate med gengivelse af oversættelsen af udtrykkene ”gratis spela” og ”spela gratis” fra svensk til dansk. Bilag F er kopi af en ”Tax invoice” af 12. oktober 2018 udstedt til indklagede vedrørende licens og support i forbindelse med spillet ”Yacht Dice Game”. Bilag G fremstår som en animeret annonce for spil på hjemmesiden på domænenavnet ”gratisspille.dk”. Bilag H fremstår som en animeret annonce for spil på hjemmesiden på domænenavnet ”gratisspille.dk”. Bilag K fremstår som skærmprint fra Google Ranking vedrørende domænenavnene ”gratisspil.dk” og ”gratisspille.dk”. Bilag L er skærmprint fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside (dkpto.dk), hvoraf fremgår, at der ikke fremkommer nogle registrerede rettigheder ved en søgning på betegnelsen ”gratisspil”. Bilag M er skærmprint med forskellige brugerkommentarer om spil, der ikke virker. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Alexa Traffic comparison Hvis vi sammenligner rangeringen på desites ved bruge af Alexa Ranking, så kan vi se, at GratisSpil.dk har en signifikant højere rangering af end GratisSpille.dk, nærmere betegnet som en faktori globalt set og en faktori Danmark. Alexa er et anerkendt værktøj til måling af internet trafik og har været i markedet siden 1996 og er ejet af Amazon Inc., som er verdens største e-handelsplatform. ... Google Ranking Kigger vi på Google og lave søgninger på termerne, som indklagede nævner, så rangerer vi ligeledes bedre her på samtlige af søgetermerne. Vi accepterer konkurrence, da der findes mange lignende danske sites på nettet, som eksempelvis Spilxl.dk og Spiloghygge.dk, men vi finder det ikke acceptabelt, at man snylter på vores navn ved at lægge sig tæt op ad vores domæne. Spilxl.dk og Spiloghygge.dk viser tydeligt, at det sagtens kan lade sig gøre, at drive et spil site uden at lægge sig så tæt op ad vores domænenavn. ... Annoncefinansieret forretningsmodel I forhold til påstånden om, at GratisSpil.dk skulle være scam, fordi vi har reklamer på sitet og spil som ikke virker. Reklamer er en meget almindelig forretningsmodel at have på internettet. Tv2.dk, Børsen.dk, Finans.dk, Ekstrabladet.dk og samtlige etablerede mediehuse i Danmark for ikke at nævne verdenen baserer deres online forretning på annoncer, heriblandt YouTube, Google, Instagram og Facebook. Med en samling på over 5.000 spil, så vil der opstå situationer, hvor der er spil, som oplever fejl. Vi holder løbende øje med disse fejl, blandt andet ved at få rapporteringer fra vores brugere og så får vi fejlene rettet, således vores brugere igen kan komme til at spille dem. Vores spil Vores spil er udviklet af 3. part og indeholder annoncer, som udviklerne tjener penge på. Vi hjælper dem med, at distribuere spillene ved at få folk til at spille dem og derved hjælper vi udviklerne med at tjene penge. Spil med mange hits Vores brugere elsker, at underholde sig selv med spil hos os og flere af vores spil er også blevet spillet over flere hundrede millioner gange. ...” I replikken har klageren bl.a. indkopieret et skærmbillede fra ”Alexa Rank Comparison” vedrørende domænenavnene ”gratisspil.dk” og ”gratisspille.dk” samt skærmbilleder fra søgemaskinen Google med gengivelse af resultaterne ved søgning på ordene ”spil”, ”gratis spil”, ”gratis spille” og ”gratis at spille”. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”gratisspil.dk” har sekretariatet den 15. juli 2019 taget følgende kopi, der i det væsentlige svarer til bilag J: Ved opslag på domænenavnet ”gratisspille.dk” har sekretariatet den 15. juli 2019 taget følgende kopier, der i det væsentlige svarer til bilag I: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der er arkiveret en lignende hjemmeside den 29. april 2016, 31. maj 2016 samt adskillige datoer i 2018. Ved opslag på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”gratisspela.se” har sekretariatet den 16. juli 2019 taget følgende kopi: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har været registrant af domænenavnet ”gratisspil.dk” siden den 2. december 2003, • at indklagede på domænenavnet ”gratisspille.dk”, der blev registreret den 8. januar 2015, udbyder samme tjenesteydelser, som klageren udbyder på domænenavnet ”gratisspil.dk”, • at klageren over en periode påår har opbygget ”GratisSpil.dk” som et brand blandt brugerne, • at indklagede bevidst har registreret domænenavnet ”gratisspille.dk” i ond tro for at snylte på klagerens domænenavn og brand og det hårde arbejde, som klageren har brugt langt over et årti på at opbygge, • at navnet ”gratisspille” ikke er et korrekt dansk ord, • at ifølge tjenesten Alexa Ranking har ”gratisspil.dk” en signifikant højere rangering end ”gratisspille.dk”, og • at klageren ligeledes rangerer bedre end indklagede ifølge Google Ranking.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede siden stiftelsen i 2009 har drevet adskillige hjemmesider med gratis spil, • at indklagede har registreret flere andre domænenavne, der er generiske og på det lokale sprog refererer til gratis spil, heriblandt domænenavne, der indeholder betegnelserne ”gratis spela”, ”juega gratis”, ”juegos gratuitos”, ”jouer sans payer” og ”igraj besplatno”, • at indklagede har registreret sine generiske domænenavne, fordi de indeholder de naturlige søgeord, når man leder efter gratis spil, og domænenavnene er klart beskrivende for hjemmesidernes indhold, • at domænenavnet ”gratisspille.dk” er en direkte oversættelse af det svenske domænenavn ”gratisspela.se”, som blev lanceret i 2008 og er en forkortet form af udtrykket ”gratis at spille”, • at klagerens og indklagedes hjemmesider er forskellige, både med hensyn til teknologi, design, indhold og brug af hjemmesiderne, • at indklagede aldrig har hørt fra eller om klageren og klagerens hjemmeside, • at klagerens hjemmeside ikke er kendt blandt internetbrugere, • at klageren uretmæssigt forsøger at tilegne sig domænenavnet ”gratisspille.dk”, og • at betegnelserne ”gratisspil.dk”, “gratis spil”, “gratisspil og “gratisspille” er beskrivende og ikke kan beskyttes efter varemærkeloven.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”gratisspille.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren driver virksomhed på domænenavnet ”gratisspil.dk” med udbud af onlinespil, som er gratis for brugerne, og klageren har oplyst at have anvendt domænenavnet på denne måde siden klagerens registrering af domænenavnet ”gratisspil.dk” den 2. december 2003. Ved at vælge at drive virksomhed på domænenavnet ”gratisspil” løber klageren den risiko, at betegnelsen ”gratis spil” – der må anses for en almindeligt benyttet betegnelse i klagerens (og indklagede• branche – samt sproglige varianter heraf, også anvendes af andre erhvervsdrivende, der udbyder spil, som brugerne ikke skal betale for. Indklagede anvender domænenavnet ”gratisspille.dk” til en hjemmeside, hvorfra der udbydes gratis onlinespil. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede har registreret flere andre domænenavne under andre landedomæner end ”.dk”, der på det lokale sprog refererer til gratis spil, og at i hvert fald domænenavnet ”gratisspela.se” anvendes af indklagede på samme måde som domænenavnet ”gratisspille.dk”. Således som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet, at indklagede har en også i forhold til klager loyal interesse i at anvende domænenavnet ”gratisspille.dk” på den pågældende måde. Der er endvidere ikke tale om, at indklagede anvender domænenavnet på en sådan måde, at der for eksempel gives indtryk af, at indklagede er den eneste, der udbyder gratis spil på internettet, eller af, at der skulle være en forbindelse mellem klageren og indklagede. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”gratisspille.dk” fremstår dermed ikke som værende i strid med god domænenavnsskik. Der er heller ikke i øvrigt under sagen fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”gratisspille.dk” skulle være retsstridig i forhold til klageren. Nævnet træffer herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, E-novative Media ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.