Afgørelse

shopnu.dk

eBag Solutions A/S

MOD

[A]

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”shopnu.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”vi har mistet vores forretnings domæne shopnu.dk pga for sen betaling ... jeg driver forretning i dette navn mange af vores kunder bruger dette domæne i forbindelse med vores produkt shopnu.dk vi mangler i den grad vores domæne”. Bilag fremstår som dokument med forskellige oplysninger om klageren, som fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister. Bilager en video, der indeholder en reklamefilm for klagerens online betalingssystem ”Shopnu”. Bilag fremstår som brochure for et online betalingssystem, der markedsføres under betegnelsen ”shopnu”. Bilag 4-7 er skærmprint fra en søgemaskine med resultater fra en billedsøgning på betegnelsen ”shopnu”, hvoriblandt findes ”ShopNu Online Betalingssystem”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg syntes det er meget svært at vurdere hvad der ønskes svar på. Vi har købt et ledigt domæne hvor der: - Ikke er trademark på. - Intet firma som hedder. Der har værettidligere som er ophørt. - Domænet har været deaktiveret i lang tid før vi købte det. Vi har derefter brugt 100+ udviklingstimer på at lave en webshop som nu drives på domænet. Vi mener vi har 100% rettighed til dette domæne.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Vores selskab eBag Solutions A/S er registreret med navnet shopnu – og har været det siden september 2016. Dette er offentlig tilgængelig for alle, forhindrer ligeledes andre i at registrere shopnu som selskabsnavn, hvilket er vigtigt for os. Som det kan ses af nedenstående screendump, blev shopnu registreret september 2016. kilde cvr.dk ... Det har ikke været muligt for os, at få svar fra DK-Hostmaster på, hvornår domænet blev flyttet væk fra os, de oplyser mig, at det må de ikke oplyse, idet der kører en klagesag hos domæneklagenævnet, alene domæneklagenævnet kan hente disse oplysninger. De tidligere omtalte ejere i svarskrift af 26. marts har ikke noget med os at gøre – og ligger tilbage i tiden før 2016. Se nedenstående screendump fra cvr.dk. Vi har drevet forretning på domænet siden september 2016. ... Vedr. trafik på shopnu.dk vil vi være i stand til at fremlægge en stribe mails der dokumenterer dette, ligeledes vil man kunne se vores navn fremgå på flere at vores kunders hjemmesider, webshops, Takeaway platforme m.v. Vores hjemmeside shopnu.dk er nu IKKE tilgængelig, hvilket koster os hver dag, vores reklamefilm er ligeledes væk, og virker ikke længere. Det er er særdeles tungt for os, og koster hver dag mange penge for virksomheden. Lige som vi ikke kan lave ny salg. Vi får konstant klager idet kundernes SSL certificater ikke længere virker ... det er uholdbart. Vi kan se at domænet er flyttet den 25. januar, oprettet. ... Vi var desværre ikke bekendt med klagemuligheden gennem domæneklagenævnet, hvilket vi blev gjort opmærksom på af kunde.” Ved opslag på domænenavnet ”shopnu.dk” har den 25. marts 2019 taget følgende kopier: Ved fornyet opslag den 29. juni 2019 har sekretariatet taget følgende kopier: Når der klikkes på de udbudte varer på hjemmesiden, viderestilles til andre hjemmesider, hvor varerne kan købes. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der den 7. oktober 2018 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”shopnu.dk”: Logoet, der indeholder betegnelsen ”shopnu”, svarer til det logo, der er gengivet i de af klageren fremlagte bilag. Sekretariatet har ved forespørgsel hos DK Hostmaster fået oplyst, at indklagede har registreret følgende 219 domænenavne under landedomænet ”.dk”: justashop.dk sharethat.dk supadoo.dk swiish.dk swish.dk wespeakposters.dk youstart.dk anymore.dk alliplan.dk louisej.dk timekiller.dk divxit.dk fedtfattige-opskrifter.dk gode-opskrifter.dk informme.dk onguide.dk billigeboksershorts.dk gotstyle.dk seotoolbox.dk visibility.dk babyparadise.dk laugh.dk seonova.dk soks.dk stickster.dk super-fashion.dk xpc.dk abovo.dk agenda.dk akasseogfagforening.dk allshirts.dk amplifier.dk artboks.dk artleif.dk autosnak.dk axus.dk azoo.dk badmonday.dk beanie.dk beautii.dk becoming.dk bilzyn.dk bizbuz.dk blenumse.dk boga.dk boutiquenoir.dk bryllup-guide.dk brystkraeftforeningen.dk cajunmusic.dk carzone.dk cocktailvision.dk cocoloco.dk crazysims.dk curlers.dk dalaman.dk danskbilhus.dk danskbilsyn.dk danskerestauranter.dk denlillemodedille.dk den-lille-turisme.dk dentryggekommune.dk detmodernekontor.dk dinegenkaffe.dk directions.dk divendo.dk dopb.dk drambryg.dk dsms.dk dunfrakker.dk dyne-guiden.dk ecogarden.dk enova.dk enovo.dk es-motor.dk etube.dk etwebhotel.dk everindex.dk expecting.dk flying.dk frankie.dk fugu.dk fuz.dk gearnyt.dk giftme.dk glasvase.dk globalgoal.dk globus-expert.dk glostrupbilcenter.dk greedy.dk griblivet.dk groennemaver.dk gs-design.dk helsemarie.dk hobbyfiskeren.dk hugabee.dk i-bog2.dk ididitweb.dk infocast.dk invirk.dk jerkyshop.dk jey.dk justsocks.dk justundies.dk kaza.dk kdup.dk kick.dk kimspitstop.dk konko.dk laan500.dk lidtoggodt.dk lipstick.dk loafers.dk madfeen.dk megamarked.dk miniskirt.dk minolie.dk motormotor.dk moza.dk naturinformation.dk netboghandel.dk netfood.dk netrouletten.dk nettidende.dk oby.dk offshorecenter.dk onefunkyfurniture.dk openwifi.dk outfitt.dk pandapanda.dk pants.dk pc-viden.dk pengepiloten.dk pokerchip.dk preppers.dk pricecloud.dk pugs.dk pumpgun.dk really.dk regnbukser.dk retroplakat.dk rulleportalen.dk schuhe.dk shirtify.dk shopbutler.dk shopnu.dk shoptildyr.dk shopu.dk shop4her.dk skobutler.dk skocity.dk smallones.dk soas.dk socksandme.dk solardays.dk sortsol.dk starfashion.dk stevialife.dk strikkegarn.dk superchips.dk superflex.dk supermum.dk sweetduck.dk teksteksperten.dk tidycar.dk tilbudspilot.dk tnmgruppen.dk trainingday.dk udedanmark.dk unsweet.dk upto.dk utrolig.dk valeodigital.dk viaholiday.dk viralt.dk windatlas.dk worldmap.dk wunderbrau.dk 5minutter.dk wallets.dk guitarsiden.dk ifjagt.dk sundhedsdebatten.dk changemakers.dk choka.dk datingsideronline.dk glimmerstrømper.dk govita.dk singlesdaydeals.dk sju.dk sogv.dk soz.dk supermode.dk lovehair.dk manlyman.dk digitalpoint.dk smashing.dk superfeed.dk livereader.dk doubleagent.dk coverage.dk soundbite.dk readr.dk doubledare.dk sliced.dk pagefinder.dk readability.dk matched.dk typed.dk thirax.dk butikindex.dk gearonline.dk kow.dk megaspil.dk mosy.dk opsamler.dk soza.dk thecoffeeshop.dk artilo.dk wallstyle.dk Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren tidligere har været registrant af domænenavnet ”shopnu.dk”, men mistede domænenavnet på grund af manglende betaling af registreringsgebyr, • at klageren driver forretning under betegnelsen ”shopnu”, og at mange af klagerens kunder bruger domænenavnet ”shopnu.dk” i forbindelse med klagerens ydelser, • at klageren har drevet forretning på domænenavnet ”shopnu.dk” siden september 2016, • at klageren i september 2016 fik registreret binavnet ”shopnu”, • at klageren ved fremlæggelse af e-mails kan dokumentere, at domænenavnet ”shopnu.dk” har været brugt aktivt, og at klagerens navn tillige fremgå af flere at klagerens kunders hjemmesider, • at det koster klageren mange penge hver dag ikke at kunne disponere over domænenavnet ”shopnu.dk”, og • at klageren løbende får henvendelser fra sine kunder om, at deres certifikater ikke længere virker.
Indklagede har gjort gældende:
• at der ikke er varemærkebeskyttelse af betegnelsen ”shopnu”, • at der ikke findes en virksomhed, der hedder ”shopnu”, • at domænenavnet ”shopnu.dk” ikke har været brugt i en lang periode, inden indklagede registrerede domænenavnet, • at indklagede har brugt mere end 100 timer på at udvikle den webshop, som nu drives på domænenavnet, og • at indklagede har ret til domænenavnet ”shopnu.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”shopnu.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren driver forretning under betegnelsen ”shopnu”, og at klageren i september 2016 fik registreret binavnet ”shopnu”. Klageren har oplyst, at klageren tidligere har været registrant af domænenavnet ”shopnu.dk”, og at klageren har markedsført sin forretning på dette domænenavn siden september 2016, men mistede domænenavnet på grund af manglende betaling af registreringsgebyr. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en væsentlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”shopnu.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”shopnu.dk” består af en sammenstilling af ordet ”shop”, der bl.a. er bydeform af verbet ”shoppe”, der betyder ”gøre indkøb”, samt det almindelige danske ord ”nu”. Mange andre end sagens parter kan derfor have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede anvender domænenavnet ”shopnu.dk” til en hjemmeside, hvorfra der udbydes en række forskellige varer. Ved aktivering af links ved de udbudte varer på hjemmesiden, viderestilles til andre hjemmesider, hvor varerne kan købes. På baggrund af sagens oplysninger, således som de foreligger på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet, at indklagedes brug af domænenavnet ”shopnu.dk” er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”shopnu.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, eBag Solutions A/S, medhold. 10Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.