Afgørelse

seidenfaden.dk

Troels Seidenfaden

MOD

Lean Domains

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”seidenfaden.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klager er uddannet industriel designer fra Danmarks Designskole med speciale i Design Management samt videreuddannet ved Norwegian University of Science and Techonology i 1998 på Institut for produktudvikling. Seidenfaden har løst opgaver for bl.a. LEGO, Carlsberg, Adexi, Henry Watson ́s Potteries (England), San Miguel (Spanien), Leonardo (Tyskland), TVS s.p.a (Italie• m.m. Se hertil udskrift fra stelton.com fremlagt som bilag 3. Klager har endvidere indtil for nyligt drevet virksomhed med industrielt design og produktdesign under virksomheden ”Selskabet af 11. januar 2018 ApS” (tidligere SEIDENFADEN DESIGN COPENHAGEN ApS). Selskabet ejede det omstridte domænenavn ”seidenfaden.dk” og har anvendt domænet siden 2008. Se hertil udskrift fra archive.org fremlagt som bilag 4. Selskabet var ejet af og blev drevet af klager. Selskabet blev taget under konkursbehandling 8. februar 2018. Se hertil udskrift fra cvr.dk fremlagt som bilag 5. I den forbindelse opgav kurator ved en fejl domænenavnet. Man kan således af archive.org se at domænenavnet ”seidenfaden.dk” har været frit siden medio 2018, hvorefter domænet er blevet registreret af indklagede den 7. juni 2018 (bilag 1), der herefter udbød domænet til salg. Se hertil udskrift fra archive.com fremlagt som bilag 6. Det har imidlertid aldrig været hensigten, at domænet skulle frigives, idet klager fortsat har til hensigt at drive designvirksomhed i tilknytning til navnet ”Seidenfaden” og vil derfor fortsat benytte domænenavnet ”seidenfaden.dk”. ”Seidenfaden” er klagers efternavn, hvorfor klager således har lovlig adkomst til navnet. I den forbindelse skal det nævnes at der på nuværende tidspunkt kun er 167 registrerede personer med efternavnet ”Seidenfaden”, hvorfor det er et beskyttet slægtsnavn i medfør af Navnelovens regler herom. Se hertil udskrift fra Danmarks Statistik dks.dk fremlagt som bilag 7. Indklagede, Lean Domains Ltd, er et engelsk registreret selskab. Det fremgår af oplysninger fra det engelske selskabsregister, Companies House, at Lean Domains Ltd er et såkaldt sovende selskab (dormant comnpany). Se hertil udskrift fra beta.companieshouse.gov.uk fremlagt som bilag 8. Det fremgår af oplysninger fra www.gov.uk at et selskab er sovende, hvis det ikke har nogen erhvervsmæssige aktiviteter. Se hertil udskrift fra www.gov.uk fremlagt som bilag 9. Ved opslag den 14. februar 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database, har klager konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”seidenfaden.dk”. Endvidere har klager konstateret, at indklagede under samme bruger-id (LD2928-DK) er anført som registrant af en lang række yderligere domænenavne af meget forskellig karakter (bilag 10), eksempelvis movietrailers.dk, som er udbudt til salg når man søger på domænet. Se hertil screendump fremlagt som bilag 11. Indklagede har efter registreringen den 7. juni 2018 tilknyttet ”seidenfaden.dk” til en hjemmeside som har karakter af en blog om design, men der er reelt tale om en indholdsløs hjemmeside, hvor der fremgår nogen helt generelle informationer om design uden at hjemmesidens formål angives og der fremgår ingen kontaktoplysninger. Se hertil udskrifter fra seidenfaden.dk fremlagt som bilag 12. Endvidere ses det på hjemmesiden, at de forskellige blogindlæg af ”Stine” er dateret på tidspunkter, hvor domænenavnet stadig blev udbudt til salg af indklagede jf. bilag 6. Hjemmesiden har ingen reelle henvisninger til identificerbare personer, hvorfor den givet alene er en kunstig side ... Klager gør gældende, at indklagede registrering og opretholdelse af domænet er i strid med Domænenavnelovens § 25, stk. 1. Det følger Domænenavnelovens § 25, stk. 1, at registranter ikke må registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavneskik. Reglen opstiller en pligt for registranter til at handle i overensstemmelse med god skik på området for internetdomæner. God domænenavneskik skal overholdes dels ved registreringen af domænenavnet, ved ibrugtagning, markedsføringen, overdragelsen og anvendelsen, samt opgivelse af domænenavn. Det er ikke begrænset, hvilke handlinger der kan være i strid med god domænenavnsskik. ... Sammenholdt med den fremlagte dokumentation gøres gældende, at indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik jf. domænelovens § 25, idet indklagede i ond tro har registreret domænenavnet med det formål at snylte på den goodwill, som er forbundet med navnet Seidenfaden ved at udbyde domænenavnet til salg. At indklagede har været i ond tro fremgår klart af, at indklagede har skabt en kopi-hjemmeside, som er rettet mod præcist det forretningsområde, som klager tidligere bestred, hvilket viser, at indklagede har været bekendt med domænenavnets historik. Der henvises endvidere til Klagenævnets afgørelse i sag 2018-0700 (bhlu.dk), hvor indklagede ”Europe Domains” har samme adresse, som indklagede i nærværende sag og må således formodes at være identisk med indklagede i nærværende sag. Dette indikerer, at indklagede alene har registreret domænet www.seidenfaden.dk med henblik på at sælge det og udnytte den good-will, som har været forbundet med klagers tidligere virksomhed. Klager gør endvidere gældende, at indklagede tillige handler i strid med navnelovens § 3, stk. og som følge deraf skal tilpligtes at ophøre med brugen jf. navnelovens § 27. Det følger § 3, stk. 1, at efternavne, der her i landet bæres af 2.000 personer eller færre, er beskyttede og kan ikke tages af andre. Bestemmelsen skal bl.a. værne bærere af slægtsnavne imod, at uvedkommende gør brug af slægtsnavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med slægtsnavnet og bærernes slægt. Det fremgår af bilag 7, at der på nuværende tidspunkt er 167 personer med efternavnet ”Seidenfaden”, og således er efternavnet omfattet af navnelovens § 3, stk. 1. Det omstridte domænenavn er identisk med klagers efternavn. Og klager har tillige anvendt ”Seidenfaden” i erhvervsøjemed uden ophør. Indklagede har ingen rettigheder til navnet ”Seidenfaden”. Indklagede har blot stået som registrant af domænenavnet ”seidenfaden.dk” siden den 7. juni 2018 og har ikke gjort aktivt brug heraf desuagtet, at indklagede har tilknyttet ”seidenfaden.dk” til en bloglignende hjemmeside, hvor der findes generelle oplysninger om designbranchen, som fremstår som skrevet af ”Stine”. Det må formodes, at der er tale om en fiktiv person, da indlæggende er dateret på tidspunkter, hvor hjemmesiden ikke eksisterede (bilag 6). Domænet er således registreret udelukkende med videresalg for øje. Det må derfor stå enhver klart, at indklagede ikke har en loyal eller legitim interesse i brugen af navnet ”Seidenfaden” isoleret som domænenavn. Klageren bør derfor kunne modsætte sig indklagedes brug af navnet som domænenavn, da dette vil skabe forvekslingsmulighed og risiko for, at andre vil sætte brugen i forbindelse med slægtsnavnet ”Seidenfaden”, der alene tæller et begrænset antal personer. Der henvises i denne sammenhæng til Klagenævnets afgørelse i sag 2000-181 (wieth.dk).” Som bilaghar klageren fremlagt dokument med selskabsoplysninger om indklagede. Bilagfremstår som skærmprint fra hjemmesiden ”stelton.com” med oplysninger om klageren i hans egenskab af industriel designer. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende ”Virksomheden af 11. januar 2018 ApS under konkurs”, hvoraf bl.a. fremgår, at virksomheden indtil 12. januar 2018 hed ”SEIDENFADEN DESIGN COPENHAGEN ApS”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf bl.a. fremgår, at der henholdsvis den 9. november 2018, 26. august 2018, 25. november 2018, 8. december 2018 og 2. januar 2019 er arkiveret en hjemmeside på domænenavnet ”seidenfaden.dk”, der bl.a. indeholder teksten ”Buy this domain”. Bilager skærmprint fra Danmarks Statistiks hjemmeside (dst.dk), hvoraf fremgår, at der i 2019 er 167 personer i Danmark, der har efternavnet Seidenfaden. Bilager dokument med regnskabsoplysninger om indklagede, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede i 2018 var omfattet af reglerne om ”dormant companies”. Bilag er udskrift fra hjemmeside ”gov.uk” med en forklaring på betydningen af ”dormant company”. Bilag er skærmprint fra domænenavnet ”movietrailers.dk”, som indeholder en samling ”Relaterede link” samt en meddelelse om, at domænenavnet er udbudt til salg. Ved opslag på domænenavnet ”seidenfaden.dk” har sekretariatet den 2. juli 2019 taget følgende kopier, jf. bilag 12: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der den 18. februar 2010 er registreret følgende hjemmeside, jf. bilag 4: Ved opslag den 2. juli 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – LD2928-DK – har registreret i alt følgende 142 domænenavne, jf. bilag 10: 123tand.dk 2plus1.dk aardassem.dk absolutecoaching.dk als-offset.dk amhcd.dk amigacentrum.dk antoniashus.dk aspargesfrokost.dk badehotel-aeroe.dk balticseacup.dk blandt-naboer.dk bodyforum.dk boligvejviser.dk borks.dk borrebygalleri.dk bsdesign.dk burnalot.dk carlguld.dk cats-cats.dk cc-jvb.dk cdwow.dk chatrt.dk computer-taske.dk corner-shop.dk dandedoes.dk deloitteoresundtriathlon.dk dengamlekro.dk detjapansketaarn.dk dicocopenhagen.dk dk-tand.dk dmck.dk dortekarrebaek.dk dreambooking.dk ebeltoftmotion.dk fa-fonden.dk fannerup-forsamlingshus.dk festuge.dk fidels.dk fodvarmeriet.dk forskraad.dk fortuna-dbk.dk frbvinduet.dk friskolen-orion.dk fyntour.dk gammeltpraeg.dk garneriet.dk ge3.dk georgmetz.dk gpudstilling.dk grafikgruppen.dk gronnegadeteater.dk helenegjerris.dk hgo.dk hjemmefodsel.dk hjemmesidekursus.dk hjertecentervarde.dk holbark.dk honespillet.dk horsens-haandboldklub.dk horstedbiler.dk hotellangaakro.dk husejernesforsikring.dk illnath.dk industri-nyt.dk jnom2016.dk joergenthorup.dk killscreen.dk kirstens-stauder.dk klaushansenrhododendron.d k knl-dtp.dk konferencerne.dk krofatters.dk laererbogklubben.dk lemvig-infodata.dk lindaeg.dk maarsletegnsarkiv.dk marketstreet.dk mb-show.dk medserv.dk menneskehistorier.dk middelalderskeletter.dk minorlynx.dk miracleconsulting.dk mobilringetone.dk mobital.dk moebler.dk moelleparken-discgolf.dk moens-familie-camping.dk myp2p.dk nordia2017.dk nordkoi.dk onemobile.dk panevino.dk payonce.dk peterbruun.dk pm-dk.dk poprevo.dk prebens-boligservice.dk preemteam.dk pro-tec.dk ptsdidanmark.dk purepei.dk radiomega.dk refer-staer.dk responce.dk restaurant-gosp.dk ribeklatreklub.dk riperocks.dk rohledersport.dk rold24race.dk roskildeonline.dk roskildespillemandsstaevne. dk safehagen.dk saschaoda.dk saxocup.dk scriptoriet.dk seidenfaden.dk servicecancer.dk silverkatten.dk skilsmisse-guide.dk slapshot.dk soefart-frem.dk sophyducks.dk splab.dk staccato.dk stald-sogaard.dk strib-forsamlingshus.dk stribklubben.dk sushitarian.dk therockandrollmagazine.dk udviklingnord.dk ungdomskontoret.dk ureas.dk usipian.dk vest-taxa.dk vestermolle.dk vildtvejrsklubben.dk vvbk.dk wt-certification.dk xsessions.dk yhaoo.dk Ved sekretariatets opslag på tilfældige domænenavne blandt de 142 fremkom der i syv af tilfældene en hjemmeside med en samling ”Relaterede link” samt en meddelelse om, at domænenavnet er udbudt til salg, mens der i de resterende tre tilfælde fremkom en hjemmeside, som fremstod som værende med reelt indhold. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er industriel designer, • at klageren har været indehaver af virksomheden ”Selskabet af 11. januar 2018 ApS”, som har været registrant af og har anvendt domænenavnet ”seidenfaden.dk” siden 2008, • at ”Selskabet af 11. januar 2018 ApS” blev taget under konkursbehandling den 8. februar 2018, • at kurator i ”Selskabet af 11. januar 2018 ApS” ved en fejl fik slettet domænenavnet ”seidenfaden.dk”, • at domænenavnet ”seidenfaden.dk” har været udbudt til salg af indklagede, • at Seidenfaden er klagers efternavn og et beskyttet navn efter reglerne i navneloven, • at indklagede er et sovende selskab, som ikke har erhvervsmæssige aktiviteter, • at indklagede er registrant af en lang række andre domænenavne af meget forskellig karakter, hvoraf nogle er udbudt til salg, • at hjemmesiden på domænenavnet ”seidenfaden.dk” fremstår som en blog om design, men der er reelt tale om en indholdsløs hjemmeside, • at indklagede har registreret domænenavnet ”seidenfaden.dk” i ond tro med det formål at snylte på den goodwill, som er forbundet med navnet Seidenfaden, • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”seidenfaden.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænenavnelovens § 25, stk. 1, • at indklagede alene har registreret domænenavnet ”seidenfaden.dk” med henblik på at sælge det og udnytte den goodwill, som har været forbundet med klagers tidligere virksomhed, • at indklagede tillige handler i strid med navnelovens § 27, • at indklagede ikke har rettigheder til navnet Seidenfaden, og • at indklagede ikke har en loyal eller legitim interesse i brugen af navnet Seidenfaden isoleret som domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede alene har registreret domænenavnet ”seidenfaden.dk” med henblik på at sælge det. Sagen giver herefter anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i klagen i medfør af domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse lyder således: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”seidenfaden.dk” tidligere har været udbudt til salg, jf. bilag 6. For øjeblikket anvendes domænenavnet ”seidenfaden.dk” til en hjemmeside med forskellige oplysninger om det at være industriel designer. Klagenævnet finder det påfaldende, at indklagede anvender domænenavnet ”seidenfaden.dk” til en hjemmeside vedrørende industriel designer, da indklagede efter sagens oplysninger ikke har nogen tilknytning til det beskyttede efternavn Seidenfaden. Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et meget betydeligt antal domænenavne under top level-domænet ”.dk”, og at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde, som det omtvistede domænenavn ”seidenfaden.dk” tidligere har været udbudt til salg. På baggrund af det ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”seidenfaden.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet finder grundlag for at bringe denne bestemmelse i anvendelse og lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”seidenfaden.dk” skal overføres til klageren, Troels Seidenfaden. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.