Afgørelse

peterbruun.dk

Peter Bruun

MOD

Lean Domains

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”peterbruun.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren har oplyst at være en juridisk person, jf. bilag 1, som er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”1. Peter Bruun bliver igår den 22. marts gjort opmærksom på af en kunde - Rasmus Gravers Nielsen at vores hjemmeside ikke er tilgængelig – at vores domæne er til sag. 2. Peter informere mig – hans kone - i går aftes. jeg går ind og tjekker og kan se at det er et faktum. Vores domæne er til salg. Vi forstår ingenting. Vi bliver enige om at Peters bogholder lige må tjekke op på det. 3. Det sker og hun informere at hun ikke har modtaget faktura fra dk Hostmaster. Og fremlægger for mig hvordan hun hvert år har modtaget en faktura sendt til Bådebyggeriet. 4. Jeg foreslår, at jeg tjekker op på situationen ved at henvende mig til dk hostmaster. 5. Jeg oplyser bruger-id PBB17-DK Han informere om at domænet ejes af anden part og jeg beder om en forklaring på hvordan det kan ske. Han forklarer venligt, at der er fakturaer, der er sendt i marts og i okt 2018 til jdanwar@mail1.stofanet.dk. vedkommende har ikke reageret ved at betale og derfor er den blevet slettet. Jeg informere lettere forvirret og frustreret, at jeg ikke kender til denne mail. Men at jeg vil spørge Peter om det er vedkommende der har oprettet domænet i sin tid. dk hostmaster råder mig til at kontakte domæneklagenævnet. 6. Efter samtalen taler jeg med Peter og informere ham om situationen og spørger til mailen jdanwar@mail1.stofanet.dk han oplyser det er Jens Danmar, der for mange år siden har hjulpet ham. Men at han ikke taler med ham eller har hørt fra ham. Jeg forklarer ham at grunden til, at han har mistet sit domæne er at dk hostmaster pludselig er begyndt at sende faktura til Jens D. Og at JD jo så ikke har reageret ved at informere Peter. Peter har aldrig hørt fra ham. Heller ikke har JD sendt fakt til ham via alm. post. Kort sagt er Peter helt uviden om hvad der foregår. Det bliver han meget frustreret over. Han beder mig om at hjælpe ham med at indsende denne klage, da Peter ikke ejer og håndtere digitale enheder som mobil, PC osv. Derfor fremgår min mailadresse lisbethlandmark@gmail.com og mit mobil nr. 20213504. ... Peter Bruun er helt uviden om al henvendelse sker til JD, der så er årsagen til at domænet slettes. Peter Bruun har ikke mulighed for at reagere selv. Peter Bruun skal være ejer af peterbruun.dk Det er absolut helt forkert at dk hostmaster IKKE sikre sig at selve ejeren Peter Bruun er indforstået med at den slettes.” Ved opslag på domænenavnet ”peterbruun.dk” har sekretariatet den 29. juni 2019 taget følgende kopi: Ved at klikke på linket med teksten ”Køb dette domæne” ledes man videre til følgende hjemmeside på domænenavnet ”mydomaincontact.com”: b Ved opslag den 29. juni 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – LD2928-DK – har registreret i alt følgende 142 domænenavne: 123tand.dk 2plus1.dk aardassem.dk absolutecoaching.dk als-offset.dk amhcd.dk amigacentrum.dk antoniashus.dk aspargesfrokost.dk badehotel-aeroe.dk balticseacup.dk blandt-naboer.dk bodyforum.dk boligvejviser.dk borks.dk borrebygalleri.dk bsdesign.dk burnalot.dk carlguld.dk cats-cats.dk cc-jvb.dk cdwow.dk chatrt.dk computer-taske.dk corner-shop.dk dandedoes.dk deloitteoresundtriathlon.dk dengamlekro.dk detjapansketaarn.dk dicocopenhagen.dk dk-tand.dk dmck.dk dortekarrebaek.dk dreambooking.dk ebeltoftmotion.dk fa-fonden.dk fannerup-forsamlingshus.dk festuge.dk fidels.dk fodvarmeriet.dk forskraad.dk fortuna-dbk.dk frbvinduet.dk friskolen-orion.dk fyntour.dk gammeltpraeg.dk garneriet.dk ge3.dk georgmetz.dk gpudstilling.dk grafikgruppen.dk gronnegadeteater.dk helenegjerris.dk hgo.dk hjemmefodsel.dk hjemmesidekursus.dk hjertecentervarde.dk holbark.dk honespillet.dk horsens-haandboldklub.dk horstedbiler.dk hotellangaakro.dk husejernesforsikring.dk illnath.dk industri-nyt.dk jnom2016.dk joergenthorup.dk killscreen.dk kirstens-stauder.dk klaushansenrhododendron.d k knl-dtp.dk konferencerne.dk krofatters.dk laererbogklubben.dk lemvig-infodata.dk lindaeg.dk maarsletegnsarkiv.dk marketstreet.dk mb-show.dk medserv.dk menneskehistorier.dk middelalderskeletter.dk minorlynx.dk miracleconsulting.dk mobilringetone.dk mobital.dk moebler.dk moelleparken-discgolf.dk moens-familie-camping.dk myp2p.dk nordia2017.dk nordkoi.dk onemobile.dk panevino.dk payonce.dk peterbruun.dk pm-dk.dk poprevo.dk prebens-boligservice.dk preemteam.dk pro-tec.dk ptsdidanmark.dk purepei.dk radiomega.dk refer-staer.dk responce.dk restaurant-gosp.dk ribeklatreklub.dk riperocks.dk rohledersport.dk rold24race.dk roskildeonline.dk roskildespillemandsstaevne. dk safehagen.dk saschaoda.dk saxocup.dk scriptoriet.dk seidenfaden.dk servicecancer.dk silverkatten.dk skilsmisse-guide.dk slapshot.dk soefart-frem.dk sophyducks.dk splab.dk staccato.dk stald-sogaard.dk strib-forsamlingshus.dk stribklubben.dk sushitarian.dk therockandrollmagazine.dk udviklingnord.dk ungdomskontoret.dk ureas.dk usipian.dk vest-taxa.dk vestermolle.dk vildtvejrsklubben.dk vvbk.dk wt-certification.dk xsessions.dk yhaoo.dk Ved sekretariatets opslag på tilfældige domænenavne blandt de 142 fremkom der i syv af tilfældene en hjemmeside svarende til den, der fremkommer ved opslag på domænenavnet ”peterbruun.dk” med en samling relaterede links og en meddelelse om, at domænenavnet er udbudt til salg, mens der i de resterende tre tilfælde fremkom en hjemmeside, der fremstod som værende med reelt indhold. Ved opslag på hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der bl.a. den 10. juli 2017 er arkiveret følgende hjemmeside på domænenavnet ”peterbruun.dk”, der fremstår som tilhørende klageren: Sekretariatet har ved forespørgsel hos DK Hostmaster fået oplyst, at domænenavnet ”peterbruun.dk” den 27. august 2002 blev oprettet af Peter Bruun Bådbyggeri, som har samme adresse som klageren. Domænenavnet blev slettet 28. februar 2019 på grund af manglende betaling, og domænenavnet blev herefter samme dag registreret af indklagede. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”peterbruun.dk” er udbudt til salg, • at klagerens revisor tidligere har betalt årligt registreringsgebyr for domænenavnet ”peterbruun.dk”, og • at DK hostmaster har sendt faktura vedrørende registreringsgebyr for domænenavnet ”peterbruun.dk” til Jens Danmar, som tidligere har hjulpet klageren, men som klageren ikke har hørt fra. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet at kunne lægge til grund, at klageren endnu ikke har gjort reel brug af domænenavnet ”peterbruun.dk”. Sagen giver herefter navnlig anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i klagen i medfør af domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse lyder således: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at hjemmesiden under domænenavnet ”peterbruun.dk” – ud over at indeholde en samling ”relaterede” links – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”, og at man ved at klikke på dette link ledes videre til en side med en formular på hjemmesiden ”mydomaincontact.com”, hvor man kan byde på hjemmesiden. Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et meget betydeligt antal domænenavne under top level-domænet ”.dk”, og at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde som det omtvistede domænenavn ”peterbruun.dk”. På baggrund af det ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”peterbruun.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet finder grundlag for at bringe denne bestemmelse i anvendelse og lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”peterbruun.dk” skal overføres til klageren, Peter Bruun. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.