Afgørelse

pdfprinter.dk

Wilken IT v/Ulrik Wilken Rasmussen

MOD

Eric Deng

10. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”pdfprinter.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Wilken IT v/Ulrik Wilken Rasmussen (CVR-nummer 32812368) med startdato den 23. april 2010. Virksomheden er registreret under branchekode ”620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi”. Som fuldt ansvarlig deltager i virksomheden er registreret Ulrik Wilken Rasmussen. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Siden ”pdfprinter.dk” var frem til starten af 2014 brugt til at forhandle software til fremstilling af pdf-dokumenter. Se bilagog 2. Efter siden lukkede ønskede klager at drive siden videre, da flere af klagers kunder benyttede produkterne der blev forhandlet på siden. Klager konstaterede, at der efter siden lukning var en ny registrering af siden og formodede at denne nye ejer ville fortsætte brugen af side som forhandler. Desværre har det ikke været tilfældet, da siden ikke er nået længere end til at være i venteposition. Dette kan ses ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-katalog. Her har navneserverne siden starten af 2015 stået til at være hhv. venteliste1.dk-hostmaster.dk og venteliste2.dk-hostmaster.dk. Se bilag 3. Klager registreret sig som privatperson d. 24-02-2015 på venteliste til domænet, godt nok som privat person, i formodning om at domænet ville udløbe, da det står til årsdagen 17. februar. Se bilagog 3. [...] Klager har siden domænet lukkede fortsat benyttet produkter og ønsker nu at komme videre i sagen og få op startet siden igen med forhandling af samme produkter. Klager mener at indklagedes registrering af domænenavnet ”pdfprinter.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, da domænet fortsat står ubenyttet hen. Derfor mener klager at domænet skal enten overdrages til næste på ventelisten (klager som privatperso• eller til klagers firma, der her klages som.” Som bilag har klageren tilsyneladende fremlagt et skærmprint af hjemmesiden under domænenavnet ”pdfprinter.dk” som lagret den 3. maj 1996, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilager tilsyneladende et skærmprint af hjemmesiden under domænenavnet ”pdfprinter.dk” som lagret den 16. november 2014, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag er efter det oplyste en udskrift af 12. marts 2019 fra opslag i DK Hostmasters WHOIS- database (www.dk-hostmaster.d• vedrørende domænenavnet ”pdfprinter.dk”, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilager en udateret udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside www.dk-hostmaster.dk vedrørende ventelisteposition for domænenavnet ”pdfprinter.dk”. Af udskriften fremgår det, at Ulrik Wilken Rasmussen er anført som nummer ét på ventelisten til domænenavnet, og at der er betalt indtil den 28. februar 2019. Bilag(litreret af sekretariate• er en udskrift af 12. marts 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende Wilken IT v/ Ulrik Wilken Rasmussen, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Ved sekretariatets opslag den 21. marts 2019 på ”pdfprinter.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside under domænenavnet. Ved fornyet opslag den 21. september 2019 på ”pdfprinter.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Pdfprinter.dk is used for promoting and supporting eDocPrinter and related software products continuously by ITEKSOFT Corporation. As those documents pdfprinter.dk are used since the very beginning for eDocPrinter and its related products since year 2002. Since year 2002, Iteksoft corporation and our Danmark partner promotes and markets eDocPrinter PDF Printer and related software and services through pdfprinter.dk domain. In addition, Iteksoft owns and operates pdfprinter.net pdfprinter.org, pdfprinter.info, pdfprinter.cloud and etc. for promoting eDocPrinter PDF Printer and related software.” I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Efter indklagede er blevet kontaktet af Domæneklagenævnet, har indklagede oprettet en simpel side, der primært består af forsiden og alle links derpå peger på sider på http://www.iteksoft.com/, se bilag 6. På siden Wayback Machine kan det ses, at siden ikke har været besøgt siden slutningen af 2014 af Wayback Machine, hvilket skyldes at DNS ikke har været sat op på siden, se bilag 7. Det kan sikkert også dokumenteres i log hos DK Hostmaster. Jeg mener at indklagedes pludselige reaktion ved at oprette en hjemmeside, er et forsøg på at få det til at se ud som om domænet ønsket aktivt. Hvis indklagede havde interesse i domænet, ville indklagede ikke have ladet domænet været inaktivt i så mange år. Indklagede burde have opdaget at domænet ikke virkede. Derfor mener jeg fortsat at indklagede ikke anvender domænenavnet ”pdf-printer.dk” efter god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, men blot forsøger at holde domænet blokeret og det skal overdrages til klager.” Som bilaghar klageren efter det oplyste fremlagt en række udaterede skærmprint fra hjemmesiden under domænenavnet ”pdfprinter.dk”. Hjemmesiden fremstår i det væsentlige identisk med den hjemmeside, som fremkom ved sekretariatets opslag den 21. september 2019 på det omtvistede domænenavn, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag er et udateret skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende domænenavnet ”pdfprinter.dk”. Af skærmprintet fremgår bl.a., at hjemmesiden under domænenavnet ”pdfprinter.dk” er lagret i alt 151 gange i perioden fra den 27. maj 2003 og den 16. november 2014. I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”1. Since 2002, ITEKSOFT Corp joins force with our Danmark partner MTP Software to promote, market, resell, and support eDocPrinter PDF Printer related software products by pdfprinter.dk. The domain name pdfprinter.dk is registered to use only for eDocPrinter related product and service since its very beginning. ITEKSOFT follows DK HOSTMASTER’S GENERAL CONDITIONS to acquire and operate it for continuously supporting customers and resellers and promoting for eDocPrinter and related software products. eDocPrinter PDF printer and related software is under actively developing/maintaining/trading in Danish market. Please refer the following sections for details. In common sense, there is no reason to disturb our own service by ourselves. [...] In addition, Iteksoft owns and operates pdfprinter.net, pdfprinter.org, pdfprinter.info, pdfprinter.cloud and etc. for promoting eDocPrinter PDF Printer and related software. Iteksoft invests a lot of financial budget and human resources to promote and market eDocPrinter PDF Printer related software worldwide since year 2002. Iteksoft owns related registered trademark in Denmark and EU for edocprinter pdf printer related software for operating pdf printer related domains and trading in Danish and EU markets. Please section and below for details of corresponding registered trademarks owned by Iteksoft. 2. In technical points, Web Archives/Search Engines use web crawling to record pages. Website owners/administrators can disable web crawling by robots.txt. For example, place a robots.txt file containing the following contents will disallow web crawlers to index/archive the website. [...] In addition, administrators can disable indexing files by web server configuration. Redirecting websites by HTTP 301/302 also affects the crawlers. Access permission required contents are also not crawled. Private links/un-exchanged links may not be crawled. Same web page contents may not be archived for space saving. There shall be more other technical reasons for indexing/crawling websites. In addition to website, another major function of domain name is Email. Web crawling cannot monitor email activities. For example, the snapshot (Exhibit 1) below shows the results of the very important Danmark organization erhvervsstyrelsen.dk (Danish Business Authorit• by Wayback internet archive. It demonstrates no results archived during year 2005-year 2011. A website without archives does not mean zero activities. [...] 3. As described, ITEKSOFT devotes PDF Printer products since year 2002. We develop PDF printer software. Below is a list of some URLs of the Danish installers during Year 2014~2018. Each installer has a TimeStamped Digital Signature with Certificates issued by Verisign or Symantec. It proves our continuous developing/working/supporting/trading/marketing in Danish market. Please refer Exhibitfor the snapshots of installers and their time-stamps countered signed by Symantec. [...] 4. In the Exhibit 2, it is the publication by Project SAVE research results from Royal Danish Defence College on year 2017. It includes a survey on digital document creating software. In page 105, our PDF Printer product eDocPrinter PDF Pro has been cited multiple times together with world recognized software products from Microsoft, Adobe, CorelDraw, and etc. Below is the snapshot from the publication. It provides strong evidences of our PDF Printer product eDocPrinter PDF Printer are continuously, actively, and widely used in Danish market. [...] 5. As claimed, Iteksoft devotes developing and marketing pdf printer related products in Danish market since year 2002. As the owner of intellectual rights and trademarks of our pdfprinter products, we (Iteksof• are granted the registered trademark edocprinter in Denmark (registered number VR 2011 02412) for related software products. As the registered trademark owner, Pdfprinter.dk is operated under the terms and conditions of DK-Hostmaster. Please refer Exhibitfor the snapshot of registered trademark information from Danish Patent and Trademark Office. [...] 6. As claimed, Iteksoft devote developing and marketing pdf printer related products in European market since year 2002. As the owner of intellectual rights and trademarks of our pdf printer products, we (Iteksof• are granted the registered trademark edocprinter in EU (registered number 010247096) for related software products. As the registered trademark owner, Pdfprinter.dk is operated under the terms and conditions of EU trademark regulations. Please refer Exhibitfor the snapshot of registered trademark information from EU Trademark Office. 7. As claimed, edocprinter pdf-printer product is actively developed/maintained/traded in the Danish market. Please refer the following links for our resellers/solution providers in Danmark. [...]”. Som bilag A (litreret af sekretariate• har indklagede fremlagt et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende domænenavnet ”erhvervsstyrelsen.dk”. Af skærmprintet fremgår det bl.a., at det pågældende domænenavn er lagret i alt 288 gange i perioden fra den 9. marts 2001 og frem til den 12. april 2019. Bilag B (litreret af sekretariate• er tilsyneladende en rapport fra 2017 fra Royal Danish Defence College med titlen ”Project SAVE – Social Vulnerability & Assessment Framework”. Bilag C (litreret af sekretariate• er et udateret skærmprint fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside (www.dkpto.d• vedrørende figurmærket ”edocprinter” (VR 2001 02412). Det fremgår af skærmprintet bl.a., at figurmærket ”edocprinter” er registreret af ITEKSOFT Corporation den 4. oktober 2011 på baggrund af en ansøgning indgivet den 2. september 2011. Varemærkeregistreringen omfatter vareklasse 9, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag D (litreret af sekretariate• er et udateret skærmprint fra 2017 fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsrets (EUIPO) hjemmeside www.euipo.europa.eu vedrørende EU- varemærkeregistrering 010247096 til figurmærket ”edocprinter” i vareklasserne 9, og 42. Af skærmprintet fremgår det, at varemærket er registreret den 15. januar 2012 af ITEKSOFT Corporation på baggrund af en ansøgning indgivet den 7. september 2011, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag E (litreret af sekretariate• indeholder to udaterede skærmprint fra hjemmesiden under domænenavnet ”wilken-it.dk”, jf. nærmere herom ovenfor under sagsfremstillingen. Bilag F (litreret af sekretariate• er en engelsk version af DK Hostmasters Generelle Vilkår, Version 07, 1. marts 2015. Bilag G (litreret af sekretariate• er tilsyneladende et skærmprint fra Wikipedia (www.wikipedia.or• vedrørende en søgning på ”Robots”. Bilag H (litreret af sekretariate• er tilsyneladende en lang række forskellige udskrifter, der ses bl.a. at knytte sig til installation af ”eDocPrinter PDC Pro 6.85(x64) MSI”. Bilag I (litreret af sekretariate• fremstår som en beskrivelse af programmet ”AGIDON PDF Mail”. Bilag J (litreret af sekretariate• indeholder følgende udaterede skærmprint fra hjemmesiden under domænenavnet ”bjcomputers.dk”: Bilag K (litreret af sekretariate• er et udateret skærmprint fra hjemmesiden under domænenavnet ”dynalogic.dk”. Bilag L (litreret af sekretariate• er tilsyneladende en reklameskrivelse fra IT-Terminalen ApS. Bilag M (litreret af sekretariate• fremstår som en manuel til modulet JTA-DynamicsPDF fra JTA- Data Jylland. Bilag N (litreret af sekretariate• er et udateret skærmprint fra hjemmesiden under domænenavnet ”nav.dk”, hvor der fremgår bl.a. teksten ”Ny eDoc Printer PDC Pro v.6.34”. Bilag O (litreret af sekretariate• er tilsyneladende en beskrivelse af programmet ”NS-PDF” fra Navisupport ApS. Bilag P (litreret af sekretariate• er et udateret skærmprint fra hjemmesiden under domænenavnet ”ritajensen.dk”. Bilag Q (litreret af sekretariate• indeholder følgende udaterede skærmprint fra hjemmesiden under domænenavnet ”softhuset.dk”: Bilag R (litreret af sekretariate• indeholder følgende udaterede skærmprint fra hjemmesiden under domænenavnet ”edocprinterpdf.dk”: I processkrifthar klageren bl.a. anført følgende: ”Bemærkninger til duplik Punkt 1. Indklagede skriver i duplik, at de har være samarbejdspartnere med MTP Software siden 2002. Ved opslag i CVR-registeret kan det ses at firmaet MTP Software Consult v/Matthias Jensen havde startdato 1/9-2002, ophørsdato 31/12-2004, da det skiftede selskabsform og navn til MTP DATA ApS, der startede 11/10-2004. MTP DATA ApS blev dog opløst efter konkurs 25/4- 2016. Se bilagog 9. Dette verificerer desuden hvad der blev fremlagt i oprindelig sagsfremstilling, om at siden ikke har været aktiv: ”Siden pdf-printer.dk var frem til starten af 2014 brugt til at forhandle software til fremstilling af pdf-dokumenter”. Punkt 2. Ved en hurtig Google-søgning er det tydeligt, at en robot.txt ikke kan tvinge webarktiver og søgemaskiner til ikke at indekser websider, men i stedet stille ønske om at siderne ikke indekseres. Se bilag 10. Pdfprinter.dk har siden har siden starten af 2015 stået med navneserverne venteliste1.dk- hostmaster.dk og venteliste2.dk-hostmaster.dk. Se bilag 3. Punkt 3. Ingen bemærkninger. Punkt 4. Bogen referer til eDocPrinter og ikke hjemmesiden pdfprinter.dk. Punktog 6. Her er varemærket edocprinter registreret ikke pdfprinter.dk”. Som bilaghar klageren fremlagt en udskrift af 11. maj 2019 vedrørende enkeltmandsvirksomheden MTP Software Consult v/Matthias Jensen (CVR-nummer 26749131). Af udskriften fremgår det bl.a., at virksomheden er registreret med startdato den 1. september 2002 og med ophørsdato den 31. december 2004. Bilager en udskrift af 11. maj 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende enkeltmandsvirksomheden MTP-DATA ApS (CVR-nummer 28123221). Af udskriften fremgår det bl.a., at virksomheden er registreret med startdato den 11. oktober 2004 og med ophørsdato den 25. april 2016, idet virksomheden er blevet opløst efter konkurs. Bilag er en udskrift fra hjemmesiden under domænenavnet ”petermeadit.com” omhandlende såkaldte Block web crawlers. I processkrift A har indklagede bl.a. anført følgende: ”For the complainant's punkt 1: PDFPrinter.dk is used for promoting and marketing eDocPrinter PDF Printer software and related products since its beginning on year 2002. MTP Data ceased its business due to its own financial issues when expanding its other business on hardware sales. We, ITEKSOFT, are the original and authentic developer of eDocPrinter PDF Printer software. ITEKSOFT is the legal owner of related trademarks, intellectual properties, and copyrights of eDocPrinter PDF printer software and related products. ITEKSOFT follows DK HOSTMASTER’S GENERAL CONDITIONS (Exhibit F) to acquire and operate it for continuously supporting customers and resellers and promoting for eDocPrinter PDF Printer and related software products. Please refer the newly attached Exhibit S or https://www.dk-hostmaster.dk/en/finddomain-name which shows pdfprinter.dk is in status active since acquired in 2015. eDocPrinter PDF printer and related software are under actively developing/maintaining/trading in Danish market. Please refer Exhibit H for digitally signed timestamps of selected continuous updates of eDocPrinter PDF Printer installers from year 2014 to year 2018 available by pdfprinter.dk. We, ITEKSOFT, are the original and authentic developer of eDocPrinter PDF Printer software. ITEKSOFT is the legal owner of related trademarks, intellectual properties, and copyrights of eDocPrinter PDF printer software and related products. ITEKSOFT are directly promoting and marketing pdfprinter.dk by Google Adwords in Danish market since year 2003. Please refer the newly attached Exhibit T for snapshots of advertisements for using and promoting pdfprinter.dk in google.dk when searing related keywords. It also demonstrates statistics of millions impressions are delivered by Google adwords since year 2003 till now. For the complainant's punkt 2: Internet Archive/Wayback (archive.or• clearly states the some sites were not archived because of robots.txt or other reasons. Please refer the newly attached Exhibit U or by https://help.archive.org/hc/en-us/articles/360004651732-Using-The-Wayback-Machine. For comments from complainant's Punkt 2, it is discussing hacking methods which are beyond the scope. And it might be considered as violating European GDPR General Data Protection Regulation. Internet Archive (archive.or• clearly states some sites were not archived because statements in robots.txt. [...] For the complainant's punkt 4: In the Exhibit B, it is the publication by Project SAVE research results from Royal Danish Defence College on year 2017. The consortium behind SAVE consists of the Danish Institute of Fire and Security Technology (DBI), The Alexandra Institute - both GTS institutes with international R&D activities and practical experience in the field of IT-security - and the Center for Defence, Space and Security (CenSe• - one of the leading industrial clusters in the defence and security industry in Denmark. It includes a survey and statistics on digital documents and their creating software or utilities. In page 105 of the Exhibit B, our PDF Printer product eDocPrinter PDF Pro has been cited multiple times and the number of citations is just second to the world biggest business software vendors Microsoft and Adobe. And it is recognized uniquely as a PDF Printer without ambiguities in the Danish market. It also shows the evidences that EDOCPRINTER as a registered trademark (Exhibit C) with its pdf printer and related software products are continuously, actively, and widely used in Danish market. For the complainant's punkt 5: Please refer the newly attached Exhibit V, which shows the scope the registered Denmark trademark (registered number VR 2011 02412) covers specifically file conversion and printer software. As a highly corresponding registered trademark owner and a continuous and active trading business in Danish market, pdfprinter.dk is operated properly and legally for marketing and promoting EDOCPRINTER PDF Printer and related software. As the registered trademark owner, Pdfprinter.dk is operated under the terms and conditions of DK-Hostmaster for the corresponding software market within the scope of the registered trademark legally. Please refer the newly attached Exhibit V for the snapshot of registered trademark information from Danish Patent and Trademark Office. [...] For the complainant's punkt 6: Please refer the newly attached Exhibit W, which shows the scope the registered European trademark (registered number 010247096) covers computer programs and software. EDOCPRINTER known as a PDF Printer is marketed and traded under terms and conditions of EU trademark regulations. As a highly corresponding registered trademark owner and a continuous and active trading business in European market, pdfprinter.dk is operated properly and legally for marketing and promoting EDOCPRINTER PDF Printer and related software. As the registered trademark owner, Pdfprinter.dk is operated under the terms and conditions of DK-Hostmaster for the corresponding software market within the scope of the registered European trademark legally. Please refer the newly attached Exhibit W for the snapshot of registered trademark information from EU Trademark Office. [...] For the complainant's punkt 7: The document date means edocprinter pdf printer products are included as part of a solution, provided as a component, or resold as a software product since the date of the document creation at least. These information are available currently and publicly from the URLs when providing the document (Year 2019). As demonstrated from points above and below, edocprinter PDFprinter and related software products are continuously and actively developed, maintained, traded in the Danish market. Please refer the following links for some of our resellers/solution providers in Danmark. http://www.agidon.dk/media/8779/agidon_pdf_mail.pdf (Exhibit I) Please refer the newly attached Exhibit X for the pdfprinter.dk download links in email support for agido.dk customer. https://bjcomputers.dk/edoc-pdf-pro/ (Exhibit J) Please refer the newly attached Exhibit Y for the snapshots bjcomputers.dk showing eDocPrinter PDF Printer availability on the reseller's website. Please refer the following pages starting from page of Exhibit Y, which demonstrates selected snapshots of transactions (during year 2017 ~ 2019) with using pdfprinter.dk reselling discount code from BJcomputers for reselling by an independent e-commerce provider's (Digital River's My Commerc• control panel. https://dynalogic.dk/cases/kompleks-it-loesning-holder-styr-paa-cimbrias-forretning (Exhibit K). Please refer the newly attached Exhibit Z for the snapshot of the selected order by dynalogic.dk using pdfprinter.dk renewal upgrade promotion. http://it-terminalen.dk/upload_dir/docs/Skift%20til%20os%20Kampagne.pdf (Exhibit L) Please refer the newly attached Exhibit ZA for the snapshot of the selected Year 2016 order of pdf printer by it-terminalen.dk. It proves there are continuous transactions of eDocPrinter PDF Printer in DK since their C5 solution brochure. https://www.jta-jylland.dk/JTA-DynamicsPDF.pdf (Exhibit M) Please refer the newly attached Exhibit ZB for the snapshots of their public website and the selected Year 2018 order of pdf printer by jta-jylland.dk. It proves it is an active solution provider with effective trading of eDocPrinter PDF Printer from, at least, year 2011 till now. https://nav.dk/ny-edoc-printer-pdf-pro-v-6-34/ (Exhibit N) Please refer the newly attached Exhibit ZC for the snapshot of the selected Year 2017 order of pdf printer by nav.dk (Skanderby A/S). It proves there are continuous transactions of eDocPrinter PDF Printer in DK by Skanderby. https://www.navisupport.dk/upload_dir/docs/Navisupport-NS-PDF-Mail.pdf (Exhibit O) Please refer the newly attached Exhibit ZD for the snapshots of their public website and the selected Year 2018 order of PDF Printer navisupport.dk. It proves it is an active solution provider with effective trading of eDocPrinter PDF Printer from, at least, year 2011 till now. http://ritajensen.dk/ (Exhibit P) The complainant has no comment on the evidence. https://softhuset.dk/2017/10/31/edoc-printer-problem/ (Exhibit Q) The complainant has no comment on the evidence. https://www.edocprinterpdf.dk/skaermbilleder.phtml (Exhibit R) The complainant has no comment on the evidence For the complainant's punkt 8: From http://www.wilken-it.dk/, There is no PDF or printer related software or products provided or described in the complainant's website (www.wilken-it.d• (Exhibit E). Please refer the newly attached Exhibit ZE, it shows the snapshot of public Linked-in profile of the complainant. From descriptions by the Linked in profile, it shows 1. There is no interest in PDF software products in the complainant's profile. 2. The complainant's is working in Data Discount A/S since Year 2012. 3. The complainant's is working as Cloud Infrastructure specialist currently in IT Relation A/S. 4. Based on common knowledge, it is hard to define complainant's company as an active business since the sole owner is working in other companies since Year 2012. 5. Based on these descriptions, it is hard to correlate the complainant with PDF software. 6. Data Discount A/S and IT Relation A/S are both reselling eDocPrinter PDF Printer products. There are obvious conflicts of interests of the complainant's intention among these stakeholders since the complainant has been working or is working in these companies who resells eDocPrinter PDF Printer products. Please refer the newly attached Exhibit ZF and Exhibit ZG for evidences of transactions of eDocPrinter PDF Printer and awareness of pdfprinter.dk from these companies. Suggest the complainant considering domain name more suitable like pdfadvisor.dk or pdfcloud.dk or others like to start if the complainant is really interested in PDF related business. 9. Please refer the newly attached Exhibit ZF for the snapshots selected orders using pdfprinter.dk promotion from Data Discount A/S (datadiscount.d• between Year 2013 to Year 2018 by independent internet payment service MyCommerce.com. It proves that eDocPrinter known as a PDF Printer product and pdfprinter.dk have been used actively during these years. 10. Please refer the newly attached Exhibit ZG for the snapshots selected support requests related to pdfprinter.dk from IT Relation A/S (itrelation.d• between Year 2015 to Year 2018. It proves that eDocPrinter known as a PDF Printer product and pdfprinter.dk have been used actively during these years.” Som bilag S har indklagede fremlagt en udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• vedrørende det omtvistede domænenavn ”pdfprinter.dk”, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag T er en bl.a. en række skærmprint fra en søgning i Google (www.google.d• på betegnelsen ”pdfprinter”. Bilag U er et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der inkluderer en beskrivelse af, hvorfor nogle hjemmesider ikke er lagret i arkivet. Bilag V er to skærmprint fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside (www.dkpto.d• vedrørende VR 2011 02412, jf. nærmere herom ovenfor bilag C. Bilag W er to skærmprint fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsrets (EUIPO) hjemmeside www.euipo.europa.eu vedrørende EU-varemærkeregistrering 010247096, jf. nærmere herom ovenfor bilag D. Bilag X er tilsyneladende kopi af en e-mail fra ITeksoft Sales (sales@iteksoft.co• vedrørende fem licenser til eDocPrinter PDF Pro. Bilag Y er et udateret skærmprint fra hjemmesiden under domænenavnet ”bjcomputeres.dk”, jf. også nærmere herom ovenfor bilag J. Bilag Z fremstår som kopi af en kvittering til Dynalogic A/S for en bestilling afgivet den 13. september 2018. Bilag ZA er kopi af en e-mail af 5. oktober 2016 fra IT-Terminalen ApS sendt til sales@iteksoft.com vedrørende køb af en licens. Bilag ZB indeholder bl.a. et udateret skærmprint fra hjemmesiden under domænenavnet ”jta- jylland.dk”. Bilag ZC er en kvittering for et køb foretaget den 31. juli 2017 vedrørende ”eDocPrinter PDF Pro Terminal Server Connection License (Number of Cliens, minimumclients)”. Bilag ZD er et udateret skærmprint fra hjemmesiden under domænenavnet ”navisupport.dk” vedrørende ”PDF-mail”. Bilag ZE er en udskrift fra Ulrik Wilken Rasmussens LinkedIn-profil. Bilag ZF er efter det oplyste en række forskellige kvitteringer for diverse ordrer i perioden fra 2013 og til 2018. Bilag ZG er kopi af en e-mail af 25. oktober 2018 fra support@iteksoft.com. Ved opslag den 22. september 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”pdfprinter.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (ED2624-DK) ikke er anført som registrant af yderligere domænenavne under .dk-internetdomænet. Sekretariatet har ved opslag den 22. september 2019 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at der under domænenavnet ”pdfprinter.dk” ikke ses at være lagret nogen hjemmesider. Ved sekretariatets søgning på ”pdfprinter” den 22. september 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.990, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren eller indklagede, idet et enkelt af søgeresultaterne dog vedrørte virksomheden ITeksoft. De øvrige søgeresultater vedrørte bl.a. omtale af eDocPrinter PDF Pro, Microsoft Dynamics C5 Mail pdf modul og henvisninger til domænenavnet ”pdfprinter.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”pdfprinter.dk” frem til starten af 2014 blev anvendt til at forhandle software i forbindelse med fremstilling af pdf-dokumenter, • at hjemmesiden under domænenavnet ”pdfprinter.dk” efterfølgende lukkede og at klageren har ønsket at drive siden videre, da flere af klagerens kunder benyttede produkterne, som blev forhandlet på hjemmesiden, • at klageren dog kunne konstatere, at der efter lukningen af hjemmesiden var kommet en ny registrant af domænenavnet ”pdfprinter.dk”, • at klageren derfor formodede, at den nye registrant af domænenavnet ”pdfprinter.dk” ville fortsætte den tidligere brug af domænenavnet, • at dette har vist sig ikke at være tilfældet, da domænenavnet ”pdfprinter.dk” ikke er taget i anvendelse af indklagede, • at dette understøttes bl.a. af oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der ikke viser nogle lagrede hjemmesider under domænenavnet ”pdfprinter.dk” siden udgangen af 2014, • at indklagede dog, efter klagens indgivelse, har oprettet en simpel hjemmeside under domænenavnet ”pdfprinter.dk”, • at den nævnte hjemmeside således primært består af en forside, og at alle links derpå peger videre til hjemmesiden www.iteksoft.com, • at der efter klagerens opfattelse er tale om et forsøg fra indklagedes side på at få domænenavnet ”pdfprinter.dk” til at fremstå aktivt, • at indklagede giver udtryk for at være samarbejdspartner med MTP Software, men at MTP DATA ApS blev opløst efter konkurs den 25. april 2016, • at indklagede, hvis pågældende havde haft en interesse i domænenavnet, ikke ville have ladet domænenavnet være inaktivt i så mange år, • at klageren – som privatperson – i februar 2015 registrerede sig på venteliste hos DK Hostmaster til domænenavnet ”pdfprinter.dk”, • at klageren fortsat har et ønske om at kunne anvende domænenavnet ”pdfprinter.dk” til salg af software i forbindelse med fremstilling af pdf-dokumenter, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”pdfprinter.dk” efter klagerens opfattelse er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og • at domænenavnet ”pdfprinter.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede anvender domænenavnet ”pdfprinter.dk” til at promovere eDocPrinter PDF og relaterede software-produkter fra ITEKSOFT, • at domænenavnet ”pdfprinter.dk” har været anvendt til dette formål siden 2002 af ITEKSOFT og virksomhedens danske partner MTP Software, • at ITEKSOFT – udover det omtvistede domænenavn – ejer og anvender bl.a. domænenavnene ”pdfprinter.net, pdfprinter.org, pdfprinter.info og pdfprinter.cloud, • at disse domænenavne, ligesom domænenavnet ”pdfprinter.dk”, også anvendes i forbindelse med promovering af eDocPrinter PDF, • at ITEKSOFT er indehaver af såvel en dansk varemærkeregistrering som en EU-varemærke- registrering vedrørende figurmærket ”edocprinter”, jf. bilag C og D, • at det forhold, at hjemmesiden under domænenavnet ”pdfprinter.dk” ikke ses at være lagret i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• ikke kan tages som udtryk for, at domænenavnet ikke har indeholdt en aktiv hjemmeside, • at indklagede i form af bilag har fremlagt dokumentation for, at eDocPrinter PDF og relateret software sælges kontinuerligt på det danske marked, • at indklagede i den forbindelse kan henvise til bl.a. domænenavnet ”bjcomputers.dk”, hvor indklagedes produkter forhandles, • at indklagede herudover kan henvise til bl.a. domænenavnene ”dynalogic.dk”, ”it-terminalen.dk”, ”jta-jylland.dk”, ”softhuset.dk” og ”navisupport.dk”, • at der således kan være forskellige grunde til, at Internet Archive Wayback Machine ikke har lagret nogen hjemmeside under domænenavnet, og • at domænenavnet ”pdfprinter.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”pdfprinter.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæne- loven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Af sagens oplysninger fremgår det, at klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Wilken IT v/Ulrik Wilken Rasmussen med startdato den 23. april 2010. Virksomheden er desuden registreret under branchekode ”620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi”. Som fuldt ansvarlig deltager i virksomheden er registreret Ulrik Wilken Rasmussen. Klageren har oplyst bl.a., at det omtvistede domænenavn ”pdfprinter.dk” frem til starten af 2014 blev anvendt til at forhandle software i forbindelse med fremstilling af pdf-dokumenter, hvorpå hjemmesiden under domænenavnet blev lukket. Endvidere har klageren oplyst, at han efter lukningen af hjemmesiden ønskede at drive siden videre, da flere af klagerens kunder benyttede de produkter, som blev forhandlet på hjemmesiden, men at der inden da var kommet en ny registrant af domænenavnet ”pdfprinter.dk”. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en naturlig kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”pdfprinter.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tages i betragtning, at domænenavnet ”pdfprinter.dk” er sammensat af forkortelsen ”PDF” (Portable Document Format), der er et særligt filformat, og ordet ”printer”. Domænenavnet ”pdfprinter.dk” fremstår således som rent beskrivende for det, som indklagede aktuelt anvender domænenavnet i forbindelse med, samt det, som klageren efter det oplyste påtænker at anvende domænenavnet i forbindelse med. Endvidere må det indgå i afvejningen, at betegnelsen ”pdfprinter” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med hverken klageren eller indklagede. Domænenavnet ”pdfprinter.dk” er efter det oplyste registreret af indklagede den 17. februar 2015. Indklagede har oplyst bl.a., at indklagede siden 2002 har anvendt domænenavnet ”pdfprinter.dk” til at promovere eDocPrinter PDF og relaterede software-produkter fra ITeksoft. Det fremgår af sekretariatets undersøgelser i sagen, at domænenavnet ”pdfprinter.dk” på tidspunktet for klagens indgivelse ikke indeholdt nogen aktiv hjemmeside, ligesom klagenævnet – på baggrund af de øvrige oplysninger i sagen, herunder oplysninger fra bl.a. Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• – ikke finder at kunne lægge til grund, at indklagede siden registreringen i februar 2015 har anvendt domænenavnet ”pdfprinter.dk” i forbindelse med en aktiv hjemmeside af den ovenfor beskrevne karakter. Klagenævnet finder det påfaldende, at indklagede tilsyneladende først efter klagens indgivelse har etableret en hjemmeside under domænenavnet ”pdfprinter.dk” vedrørende produktet eDocPrinter PFD Pro, der efter det oplyste drives af virksomheden ITeksoft Corp. Til trods herfor er der, som sagen er oplyst, efter klagenævnets vurdering ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at indklagede ikke har en loyal interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”pdfprinter,dk”. Klagenævnet har herved lagt vægt på navnlig de af indklagede fremlagte bilag i form af bl.a. fakturaer og kvitteringer, der tyder på, at indklagede er beskæftiget med salg af eDocPrinter PDF og relaterede software-produkter fra ITeksoft. Herudover er varigheden af indklagedes registrering af domænenavnet ”pdfprinter.dk” samt de forskellige forhold, som er beskrevet ovenfor i interesseafvejningen, indgået i nævnets vurdering. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”pdfprinter.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”pdfprinter.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”pdfprinter.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det omtvistede domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Wilken IT v/Ulrik Wilken Rasmussen, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.