Afgørelse

divashop.dk

Divashop IVS

MOD

BYDIVA v/Jane Krolykke Balderston

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”divashop.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et iværksætterselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Divashop IVS (CVR-nummer 40237631) med startdato den 6. februar 2019 og med binavnene ”Divashop DK IVS”, ”Divashop Danmark IVS”, ”Divashop Exclusive IVS”, ”Divashop Nordic IVS” og ”Little Dude's & Diva's IVS”. Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed, og selskabet er registreret under branchekode ”479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet”. I klageskriftet er anført følgende: ”Det startede med at vi, min forretningspartner og jeg, besluttede at starte en webshop. Vi finder et passende navn til virksomheden, og tjekker om dette er optaget via CVR.dk hvilket det ikke var. Derefter taster vi navnet ind .dk for at se om dette bliver benyttet til en webshop og der fremkommer ingen webshop eller lignende ved dette domæne. Vi registrerer derefter vores virksomhed som Divashop IVS. Derefter talte vi med DK Hostmaster i telefonen, som oplyste os at domænet ikke har været anvendt og aktivt i flere år. Derudover at vi kunne prøve at få det overdraget ved personlig henvendelse. Da domæneregistranten ikke svarede pr. henvendelse i over en måned, begyndte vi i stedet at arbejde med alternative domæneendelser som .nu og .eu Ved et personligt og i øvrigt behageligt personligt møde på registrantens bopæl på vestfyn, ville hun overveje overdragelsen. Sidste fredag vendte hun tilbage med at hun desværre havde valgt at beholde domænet i så fald at hun ønskede at tage det i brug en dag. Hun ville dog gerne tage imod et tilbud økonomisk bud for evt. overdragelse. Hun er i samme branche som vi er, så det bekymrer os hvis hun starter webshop op i vores virksomheds navn. Vi har været nødsaget til at kreere et nyt domænenavn, og måtte lave en DNS pegning for at få det til at fungere. Jeg mener at det kan skade min eksisterende virksomhed, at en anden person starter en webshop i det samme navn som min og min partners legale virksomhedsnavn. Det kan skabe en del forvirring, og domæneregistrantens egen virksomhed hedder BYDIVA v/Jane Krolykke Balderston CVR-nummer 27800009 Derfor ser jeg ingen grund til at hun behøver det andet navn. Jeg finder det også forvirrende at kalde vores egen webshop noget andet end vores virksomheds navn. Vores firma hedder divashop IVS Vi ønsker at benytte divashop.dk til vores webshop som desværre nu i stedet er omdøbt til et alternativt navn. Denne kan findes på www.nordicdiva.dk” Som bilaghar klageren fremlagt et udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klager. Bilag er tilsyneladende et udateret skærmprint af en hjemmeside for DIVASHOP, hvor der forhandles tøj: Ved opslag den 8. juni 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”nordicdiva.dk” er registreret den 16. februar 2019, og at registranten af domænenavnet endvidere er klageren. Ved opslag samme dag på ”nordicdiva.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er en enkeltmandsvirksomhed med CVR-nummer 27800009, der er stiftet med startdato den 1. juli 2004 under branchekode ”477110 Tøjforretninger”. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Jeg har haft domænenavnet Divashop.dk siden 2004 og har brugt navnet til en webshop af samme navn, samtidig med at jeg har drevet butik. Jeg fik specialdesignet logo som passede til. Se Bilag A. Jeg har holdt en pause med Divashop, fordi jeg blev ramt af en gigtsygdom, men har hele tiden haft planer om at bruge navnet igen, når jeg fik det bedre. Jeg er ikke helt enig i, hvordan Sussi Bergmark fremlægger sagen. Sussi Bergmark kontaktede ejeren af min gamle butik, fordi hun sagde, hun var interesseret i at købe mit domænenavn Divashop.dk. Ejeren ville ikke oplyse mit telefonnummer, men sagde, at hun ville give Sussis nummer videre til mig. Og da min familie og jeg var ramt af influenza, når jeg ikke at reagere på hendes henvendelse, før hun lige pludselig står uden for min dør, uanmeldt, uden aftale kl. 21.15 om aftenen, hvilket jeg finder påtrængende. Jeg fortæller at vi har været syge, og at jeg derfor ikke har nået at kontakte hende. Jeg oplevede det ikke gensidigt som et behageligt møde. Sussi starter med at forklare sit ærinde om, at de lige har åbnet en webshop, som skal hedde Divashop.dk, og hun gerne vil have navnet. Derefter siger hun, at hun ikke kan give mig noget for det, men om vi ikke kan lave en byttehandel i stedet, hvorefter hun tilbyder at lave noget programmering for mig, hvis jeg starter igen, og det fandt jeg aldeles upassende. Da Sussi kort tid efter finder ud af, at jeg har planer om at bruge navnet selv, så bliver hun ubehagelig, og siger at hun har ret til navnet, fordi hun har lavet et firma som hedder Divashop IVS. Jeg fortæller hende pænt, at det vil jeg lige undersøge, da jeg ikke kender til regler omkring domænenavne. Hun siger så efterfølgende, at så må det blive ankenævnet der må afgøre det, og at hun havde håbet at det ikke ville komme dertil. ... Til sidst vil jeg nævne, at jeg har ikke sagt noget om, at jeg ville overveje overdragelsen. Tværtimod sagde jeg at vi havde planer om, at bruge det selv, og jeg selv ville prøve at undersøge nærmere om, hvad der var af regler, da jeg som sagt ikke er bekendt med det. Her fortalte jeg Sussi at jeg ville give besked ugen efter, hvilket jeg gjorde på sms. ... Jeg vil gerne beholde mit domænenavn, som jeg har haft siden 2004. Fordi det er min plan selv at bruge det. Jeg skrev også til Sussi Bergmark, at jeg nok skulle henvende mig hos hende først, hvis det af en eller anden grund skulle gå i vasken med opstart igen. Og jeg kan ikke se hvordan Sussi Bergmark mener at have ret til navnet Divashop, bare fordi de kalder deres virksomhed Divashop IVS. Divashop IVS er for mig ikke samme firmanavn som domænet Divashop.dk. Udover det, er der masser af virksomheder som hedder noget andet end den webshop de ejer, så jeg kan ikke se at det skulle skabe noget forvirring at min virksomhed hedder Bydiva og webshoppen hedder Divashop. Sådan har det været i årevis siden 2004. Det kan godt være at Sussi Bergmark ikke ser nogen grund til, at jeg skal have det navn, men jeg fandt selv på navnet for år siden og jeg har betalt et dyrt logo for, som jeg har fået specialdesignet, og hele min webshop har været sat op med det logo. Så er det klart, at det ville jeg være ked af og skulle af med, når man påtænker at starte noget op igen. Så kan det vel ikke være rigtigt, at jeg skal til at finde et nyt navn og betale dyrt for et nyt logo fordi Sussi Bergmark lige i starten af året har oprettet et firma som hedder Divashop IVS. Jeg har trods alt haft navnet iår, og der er en grund til at jeg ikke er gået af med det, da jeg har et ønske om at starte igen, når jeg får det bedre.” Som bilag A har indklagede fremlagt et billede af et logo for indklagedes tøjforretning: Bilag B er et tilsvarende logo i sort/hvide farver. Bilag C-E er tilsyneladende ufuldstændige kopier af annoncer for tøjbutikken på domænenavnet ”diva-shop.dk” samt en fysisk tøjbutik i Middelfart drevet under samme navn og under anvendelse af samme logo. Ved opslag den 4. marts 2019 og fornyet opslag den 8. juni 2019 på ”divashop.dk” (med og uden "www." fora• har sekretariatet konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside: Ved opslag den 8. juni 2019 på ”divashop.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der er lagret skærmprints under domænenavnet i altgange i perioden fra den 17. december 2005 og frem til den 11. januar 2012. Det omtvistede domænenavn har i perioden fra den 17. december 2005 og frem til 21. juni 2008 indeholdt en hjemmeside, hvor der forhandles bl.a. tøj. Følgende hjemmeside fremgik således på domænenavnet den 1. juli 2007: Ved sekretariatets opslag den 8. juni 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaste• har sekretariatet konstateret, at indklagede foruden det omtvistede domænenavn også er anført som registrant af domænenavnet ”diva-shop.dk”. Ved opslag samme dag på ”diva-shop.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der er lagret skærmprints under domænenavnet i alt gange i perioden fra den 25. november 2005 og frem til den 17. oktober 2008. Ved opslag på lagrede skærmprints af hjemmesiderne på det pågældende domænenavn kan sekretariatet konstatere, at hjemmesiden på domænenavnet ”diva-shop.dk” har haft samme indhold som hjemmesiden på det omtvistede domænenavn. Ved sekretariatets søgning på ”divashop” den 8. juni 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 8.620, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ni resultater omtale af klagers virksomhed, herunder navnlig på hjemmesider, der leverer oplysninger om andre virksomheder, f.eks. ”proff.dk”, mens ét resultat var en omtale af indklagedes nethandelsbutik på en blog fra 2006. De resterende søgeresultater vedrørte hovedsageligt nethandelsbutikker på udenlandske domænenavne, hvor ”divashop” indgår i domænenavnet. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ikke bruges aktivt, • at det kan skade klagers eksisterende virksomhed, at en anden person starter en webshop i det samme navn som klagers virksomhed, ligesom det vil kunne skabe en del forvirring, • at indklagedes virksomhedsnavn er BYDIVA v/Jane Krolykke Balderston og ikke ”divashop”, hvorfor det tilsvarende er forvirrende, at klager er nødsaget til at anvende et domænenavn, som ikke svarer til klagers virksomhedsnavn, og • at domænenavnet ”divashop.dk” bør overdrages til klageren, da klager ønsker at bruge domænenavnet.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har haft domænenavnet ”divashop.dk” siden 2004, • at indklagede har brugt navnet til en webshop af samme navn, samtidig med at indklagede har drevet en fysisk butik, • at indklagede fik specialdesignet et logo til webshoppen, • at indklagede har holdt en pause med Divashop, fordi indklagede blev ramt af en gigtsygdom, men at indklagede hele tiden har haft planer om at bruge domænenavnet igen, når indklagede fik det bedre, • at indklagede ikke kan genkende klagers udlægning af forløbet, • at indklagede ikke har tilkendegivet at ville overveje en overdragelse af domænenavnet til klager, • at klager ikke har ret til domænenavnet, bare fordi klager har valgt at kalde sin virksomhed for Divashop IVS, og • at der er masser af virksomheder, som hedder noget andet, end den webshop de ejer, hvorfor indklagede ikke kan se, at det skulle skabe noget forvirring, at indklagedes virksomhed hedder Bydiva.”

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”divashop.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Af sagens oplysninger fremgår det bl.a., at klageren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• under navnet Divashop IVS med startdato den 6. februar 2019. Endvidere fremgår det, at klageren aktuelt gør brug af domænenavnet ”nordicdiva.dk” som platform for sin webshop, men at klageren ønsker fremover (også) at kunne gøre brug af domænenavnet ”divashop.dk”. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren har en naturlig kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”divashop.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”divashop.dk” består af to almindelige engelske ord ”diva” og ”shop”, der er egnet til at betegne en forretning, der forhandler tøj. Domænenavnet har således en deskriptiv betydning, og det må på denne baggrund indgå i interesseafvejningen, at domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter, hvilket sekretariatets undersøgelser også bekræfter. Indklagede har anført, at indklagede tidligere har drevet webshop under domænenavnet samt domænenavnet ”diva-shop.dk”, ligesom indklagede havde en fysisk butik med samme navn. Endvidere har indklagede oplyst, at indklagede grundet en gigtsygdom ikke pt. anvender domænenavnet, men at indklagede hele tiden har haft planer om at bruge domænenavnet igen, når indklagede får det bedre. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at indklagede ikke har en loyal interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”divashop.dk” i lyset af det oplyste om planerne med domænenavnet. Klagenævnet har herved lagt vægt på navnlig, at indklagede har haft domænenavnet i år, og at indklagede på nuværende tidspunkt ikke anvender domænenavnet grundet sygdom, men at indklagede har planer om at bruge domænenavnet igen, når indklagede får det bedre. Det forhold, at domænenavnet ikke har været anvendt aktivt af indklagede siden 2008, kan ikke føre til et andet resultat. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”divashop.dk” overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”divashop.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke er tilvejebragt oplysninger i sagen, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”divashop.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer klagenævnet herefter følgende I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Divashop IVS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.