Afgørelse

smokecloak.dk

GILCOM FINANS A/S

MOD

[A]

14. juni 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”smokecloak.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet GILCOM FINANS A/S (CVR-nummer 25095235) med startdato den 22. november 1999. Selskabet har registreret binavnet TELESIKRING PRIVATALARM A/S. Selskabet har til formål at drive virksomhed med salg af privatalarmer og hermed beslægtet virksomhed, investering i og udlejning af fast ejendom samt udlejning af serverplads. Endvidere er selskabet registreret under branchekode ”643030 Investeringsselskaber”. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Virksomheden Gilcom Finans A/S, som ejer sikringsvirksomheden Telesikring A/S, har i en årrække haft aftale om forhandling af produktet Smokecloak, som er et tågesikringsprodukt til alarmanlæg. I forbindelse med forhandling af produktet, har Gilcom Finans A/S ejet domænenavnet smokecloak.dk og driftet den tilhørende hjemmeside. Siden juli 2016 har Telesikring A/S drevet hjemmesiden og forhandlet produktet. Inden da har det tilhørt den tidligere Danske forhandler og producent af produktet. Forhandlingen af produktet er nu gået tilbage til producenten. Se Bilag for dokumentation for kontaktinfo på hjemmesiden (screenshot fra Wayback Machine). Ved en intern fejl I Gilcom Finans A/S blev domænet opsagt i oktober 2018. Herefter er domænet blevet opkøbt af en anonym registrant, som pt. bruger domænet som splog-domæne, hvorpå der dags dato er et enkelt blogindlæg: http://www.smokecloak.dk/rki/laan-penge-trods- rki/, som linker til en låneberegner til kviklån: https://superkredit.net/. Da fejlen opdages, kontakter Webitall ApS på vegne af Gilcom Finans A/S DK Hostmaster, som videresender meddelelse til registrant, som er anonym. Af meddelelsen fremgår, at tidligere ejer ønsker at generhverve domænenavnet. Meddelelsen sendes d. 12/12 2018, og vi har efterfølgende ikke hørt fra den nye registrant. Meddelelsen er vedlagt som bilag 2. [...] Gilcom Finans A/S har igennem forsøg på dialog ønsket at generhverve domænet smokecloak.dk. I dag anvendes domænet udelukkende som spamblog med link til en låneberegner for kviklån. Gilcom Finans A/S erkender at det er en fejl, at domænet blev opsagt, og har derfor rettet henvendelse til den nye registrant, for at indlede dialog omkring tilbageerhvervelse. Vi har ikke hørt fra den nye registrant. Gilcom Finans A/S ønsker at overtage domænet, da det tjener som en vigtig salgskanal for tågesikringsproduktet Smokecloak. Ud fra det nuværende websites indhold og hjemmesideopsætning er det vores konklusion, at grunden til, at den nye registrant har erhvervet domænet er, at smokecloak.dk har haft en betydelig linkværdi, hvorfor den nye registrant snylter på Smokecloaks og Telesikring A/S’ brand. Gilcom Finans A/S har i princippet kun haft lånt domænenavnet i den periode de har forhandlet produktet og sidder derfor i dag med et stort problem da producenten Smokecloak anser tabet af domænenavnet som stor og grundet tab af omsætning og ligeledes ønsker de ikke at blive sammenholdt med billige lån.” Som bilag har klageren fremlagt et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der tilsyneladende viser domænenavnet ”smokecloak.dk” som lagret den 31. juli 2016. Af den lagrede hjemmeside fremgår det, at domænenavnet på det pågældende tidspunkt blev anvendt til en hjemmeside for virksomheden SmokeCloak Danmark, Oddesundvej 2-4, 6715 Esbjerg N, Danmark. Bilag er kopi af en e-mail af 12. december 2018 sendt af klageren v/ Webitall ApS til DK Hostmaster. Af e-mailen fremgår bl.a. følgende: ”Tak for tilbagemelding. Hermed fremsendes beskeden, vi ønsker videregivet til registranten. [...] Til rette vedkommende Vi kontakter jer på vegne af Telesikring A/S, som ved en fejl ikke har fået fornyet domænet smokecloak.dk. Vi ønsker at indlede dialog vedr. generhvervelse af domænet, da et af Telesikrings produkter fremvises igennem domænet smokecloak.dk. Det fremgår af indholdet på den nuværende udgave af smokecloak.dk, at domænet i dag bruges til linkbuilding med et enkelt blogpost på en simpel wordpress-template, så vi håber på en god dialog om generhvervelsen.” Bilag(litreret af sekretariate• er kopi af en fuldmagt fra klageren til Webitall (ApS) vedrørende repræsentation for Klagenævnet for Domænenavne i nærværende sag. Bilag(litreret af sekretariate• er en udskrift af 16. januar 2019 vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor under sagsfremstillingen. Ved opslag den 12. maj 2019 på ”smokecloak.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved opslag den 15. februar 2019: Sekretariatet har ved e-mails af 6. maj 2019 anmodet DK Hostmaster om at oplyse registreringshistorikken vedrørende domænenavnet ”smokecloak.dk”. DK Hostmaster har den 7. maj 2019 oplyst bl.a., at det omtvistede domænenavn i perioden fra den 18. december 2014 og til den 14. oktober 2018 var registreret af GILCOM FINANS A/S, CVR-nummer 25095235, Oddesundvej 2-4, 6715 Esbjerg N. GILCOM FINANS A/S slettede ifølge DK Hostmaster domænenavnet ”smokecloak.dk” ved hjælp af DK Hostmasters selvbetjening. Sekretariatet har ved opslag den 14. maj 2019 på ”smokecloak.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden er lageret i alt gange i perioden fra klagerens registrering af domænenavnet og frem til den 14. oktober 2018. Af de lagrede hjemmesider fremgår, at domænenavnet ”smokecloak.dk” i hvert fald periodevis i det nævnte tidsrum har indeholdt en hjemmeside, hvorfra der er sket markedsføring af tågesikringsproduktet SmokeCloak. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret den 30. juni 2018: Ved e-mail af 13. maj 2019 har sekretariatet anmodet DK Hostmaster om at oplyse, i hvilket omfang indklagede er registrant af andre domænenavne end det omtvistede domænenavn. DK Hostmaster har i den anledning oplyst, at indklagede under tre forskellige bruger-id (OE1016-DK, ORE17-DK og ORE18-DK) er registrant af yderligere 147 domænenavne af forskellig karakter. Det drejer sig om følgende domænenavne: abcdefg.dk festival2011.dk karlemosensakvarieklub.dk msdncommunity.dk smartkit.dk admark.dk agentcherub.dk akasse-fagforening.dk analyseokonomi.dk apfel-hk.dk aquamatic.dk art-king.dk autolaan.dk bertell.dk betechcomp.dk billigerejsernu.dk bits4bikes.dk blasphemy.dk bluespot.dk boeje.dk bogoe-sejlklub.dk bredbandsguide.dk burmeserkillinger.dk capitalo.dk connyskoereskole.dk danskguf.dk dasfas.dk diomercado.dk effektivmanagement.dk eibyeogholmsgaard.dk elephants.dk elhockeyviborg.dk elivium.dk ep-produkter.dk existence.dk fellow.dk fhd1.dk financemedia.dk flydavokat.dk fodselsdagssang.dk fodslaw-hjoerring.dk fotofan.dk frederiksenogjessen.dk frejasminde.dk frufoss.dk fun-art.dk gamesport.dk garderobeshow.dk garnheksen.dk garodkin.dk gecapital.dk gravlunde.dk grinoggratis.dk guava.dk hamburg-mannheimer.dk hardwareguide.dk hbk-roskilde.dk hipstar.dk hostdomain.dk hp-online.dk hurtigelaan.dk hurtigeonlinelaan.dk hurtigtlan.dk ibfo.dk ibn-net.dk inet-spf.dk irishq.dk ja-data.dk jt-udlejning.dk juhlshop.dk just2funny.dk kapitalo.dk klubsider.dk kolding-hypnose.dk kongskjold.dk laanekongen.dk laanpenge247.dk laan-rki.dk laantildagen.dk laanvurdering.dk l-i-n.dk luneborg.dk lånekongen.dk melfarvillabyg.dk mitego.dk mlop-sprog.dk mountain-wolves.dk nld-gruppen.dk noahogvictoria.dk nrkoi.dk nyfrokost.dk nyk-f-kom.dk orange-peeling.dk orebrosegel.dk oxbridge.dk penge-nettet.dk petersabroe.dk photosub.dk pocid.dk polonia-esbjerg.dk praematuresvilkar.dk pras.dk ps-el.dk robinice.dk roesnaes.dk runebodker.dk safepiercing.dk safira.dk saybia.dk shopway.dk simpeldagbog.dk sisa2000.dk skattenet.dk skogrossisten.dk skolebibliotekarer.dk slank-igen.dk slotgear.dk slotgearsaebymcc.dk slovenia-embassy.dk smokecloak.dk snowaffairs.dk soro-husholdningsskole.dk spansksol.dk spilstationen.dk styledeluxe.dk svendcarlsen.dk themefinder.dk thonline.dk tjekdirnet.dk totalwind.dk troldhuset.dk truetrust.dk ukh.dk vigneron.dk visitkrusaa.dk vkbr.dk vlshoppen.dk vmaxclubdanmark.dk vognmand-aksel.dk weekendlån.dk yata.dk zoomdating.dk 8200.dk eventyr-online.dk goerdetselv-el.dk sslmaerket.dk sslmærket.dk Sekretariatet har ved opslag den 14. maj 2019 påtilfældige af ovennævnte domænenavne, som indklagede er anført som registrant af, jf. ovenfor, konstateret, at der i seks tilfælde (”karlemosensakvarieklub.dk”, ”smartkit.dk”, ”bertell.dk”, ”mitego.dk”, ”snowaffairs.dk” og ”styledeluxe.dk”) fremkom hjemmesider indeholdende blogindlæg vedrørende bl.a. quicklån, låneberegnere og indbrud i sommerhuse. De resterende fire domænenavne indeholdt henholdsvis ingen egentlig hjemmeside (”garodkin.dk” og ”hurtigelaan.dk”), en oversigt over låneudbydere (”laanekongen.dk”) og en reklame for forbrugslån (”fellow.dk”). Ved sekretariatets søgning på ”smokecloak” den 12. maj 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.470, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte et af søgeresultaterne henholdsvis klageren og indklagede. De resterendesøgeresultater vedrørte omtale eller markedsføring af produktet SmokeCloak, uden at relatere sig specifikt til hverken klageren eller indklagede. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren – som ejer sikringsvirksomheden Telesikring A/S – gennem en årrække har haft aftale om forhandling af produktet Smokecloak, • at Smokecloak er et tågesikringsprodukt til alarmanlæg, • at klageren i forbindelse med forhandling af Smokecloak har været registrant af domænenavnet ”smokecloak.dk”, som har været anvendt for en hjemmeside, • at Telesikring A/S siden juli 2016 har drevet hjemmesiden under domænenavnet ”smokecloak.dk” og forhandlet produktet, • at klageren som følge af en fejl kom til at opsige registreringen af domænenavnet ”smokecloak.dk” i oktober 2018, • at det omtvistede domænenavn herefter blev registreret af indklagede, som pt. alene anvender domænenavnet som en spam-blog med link til en låneberegner for kviklån, • at klageren har forsøgt at indlede en dialog med indklagede vedrørende en overdragelse af domænenavnet til klageren, • at klageren imidlertid intet har hørt fra indklagede i anledning af klagerens henvendelser omkring domænenavnet, • at klageren ønsker (ige• at kunne råde over domænenavnet ”smokecloak.dk”, eftersom domænenavnet tjener som en vigtig salgskanal for Smokecloak, • at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”smokecloak.dk” har karakter af snyltning på klagerens og Telesikring A/S’ brand, og • at domænenavnet ”smokecloak.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”smokecloak.dk” er uden erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen foreligger oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”smokecloak.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af oplysningerne i sagen, at klageren gennem en årrække har haft en aftale om forhandling af produktet Smokecloak, der er et tågesikringsprodukt til alarmanlæg, og at klageren i den forbindelse har anvendt domænenavnet ”smokecloak.dk”. Oplysningerne om klagerens tidligere anvendelse af domænenavnet understøttes af bl.a. oplysninger fra hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org). Endvidere har klageren oplyst, at registreringen af domænenavnet ”smokecloak.dk” som følge af fejl hos klageren blev slettet i oktober 2018, hvorefter domænenavnet blev registreret af indklagede. Af oplysninger fra DK Hostmaster, som sekretariatet har indhentet til brug for klagenævnets behandling af sagen, fremgår det, at domænenavnet ”smokecloak.dk” var registreret af klageren i perioden fra den 18. december 2014 og til den 14. oktober 2018, hvor det omtvistede domænenavn blev slettet af klageren ved hjælp af DK Hostmasters selvbetjening. Domænenavnet blev herefter samme dag registreret af indklagede. Klageren har på den anførte baggrund en anerkendelsesværdig interesse i (ige• at kunne råde over domænenavnet ”smokecloak.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, men det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede anvender domænenavnet ”smokecloak.dk” til en hjemmeside, der tilsyneladende aktuelt kun indeholder et indlæg med overskriften ”LÅN PENGE TRODS RKI”. Det er på denne baggrund klagenævnets opfattelse, at indklagede – i modsætning til klageren – ikke har dokumenteret nogen væsentlig interesse i at gøre brug af domænenavnet på en måde, som afspejler dets signalværdi. Indklagedes formål med registreringen må således formodes at ville kunne opfyldes mindst lige så godt ved at gøre brug af et andet domænenavn end det omtvistede, herunder et af de øvrige domænenavne, som indklagede er registrant af. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”smokecloak.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at indklagedes opretholdelse af sin domænenavnsregistrering anses for stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”smokecloak.dk” skal overføres til klageren, GILCOM FINANS A/S. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.