Afgørelse

bygningen.dk

Musikforeningen Bygningen

MOD

VISION TRADE ApS

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”bygningen.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren er en forening, der er registreret under navnet Musikforeningen Bygningen (CVR-nr. 27363075) med startdato den 1. februar 2001. Foreningen er registreret under branchekode ”900110 Teater- og koncertvirksomhed”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Musikforeningen Bygningen er en musikforening i Køge, som blev stiftet i 2001 med det formål at arrangere rytmiske musikkoncerter og andre underholdnings-events i Køge kommune. Foreningen arrangerer ca.koncerter og shows om året og koncerterne afvikles i Teaterbygningen, som drives af Køge Kommune. Teaterbygningen kaldes i daglig tale 'Bygningen' - derfor har foreningen tilsvarende taget navnet Musikforeningen Bygningen. (Bilagog 3). Musikforeningens hjemmeside (Bilag 1) blev kort efter stiftelsen af foreningen i 2001 oprettet med domæneadressen www.bygningen.dk. Hjemmesiden blev oprettet på foreningens vegne af indklagede Søren Risager Nielsen, som på det tidspunkt (i 2001) var både initiativtager til og medlem af bestyrelsen for musikforeningen og derfor handlede på musikforeningens vegne, da hjemmesiden blev oprettet. (Bilagog 6). Siden stiftelsen i 2001 har musikforeningen udviklet sig voldsomt og har i stadig større omfang brug for at foretage opdateringer og forandringer af hjemmesiden, hvorfor foreningen gentagende gange har henvendt sig til Søren Risager, der ikke længere er knyttet til musikforeningen, for at få ham til at overdrage domænet www.bygningen.dk til Musikforeningen Bygningen. Det har han ikke ønsket - og han har heller ikke ønsket at forklare, hvorfor han ikke vil overdrage domænet til domænets retmæssige ejer. Musikforeningen Bygningen skal hermed kræve, at domænenavnet www.bygningen.dk overdrages af Søren Risager (Vision Trade ApS) til Musikforeningen Bygningen. [...] Musikforeningen Bygningen er, som det fremgår af CVR-registreringen (CVR-nr. 27363075), stiftet 1. februar 2001. Som det fremgår af foreningens vedtægter, er foreningens navn tæt knyttet til det sted, hvor foreningens koncerter og andre aktiviteter bliver afholdt, og deler således også fysisk adresse med stedet. Som det hedder i vedtægternes §1: Foreningens navn er ”Musikforeningen BYGNINGEN”, og dens hjemsted er Køge Kommune, med adresse: c/o Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge. (Bilagog 3). Initiativtagere og de første medlemmer af bestyrelsen for foreningen var, som det fremgår af pressemeddelelsen ’Køge som koncert by’ (Bilag 5) fra 5. marts 2001 formand Thomas Seirø, kasserer John Nørbjerg, webmaster Søren Risager og kunstnerisk leder Rasmus Schrøder, der tilsammen udgør den daglige ledelse af foreningen. Af samme pressemeddelelse fremgår det længere nede: Inden længe er også en hjemmeside www.bygningen.dk klar. Pressemeddelelsen er underskrevet af John Nørbjerg, som fremstår som kasserer, og således taler på foreningens vegne. Af dokumentet Organisationsdiagram for bestyrelsen af musikforeningen ”Bygningen” (Bilag 6) fremgår det også, at indklagede Søren Risager på det pågældende tidspunkt er en del af Musikforeningen Bygningens bestyrelse. I organisationsdiagrammets gren Booking & medier står Søren Risager som ansvarlig for det område i bestyrelsen, som hedder Internet. I dokumentets nederste højre hjørne ses dateringen for dokumentet sammen med Søren Risagers daværende firma: © SNC ApS 2001. Firmaet er ifølge CVRregistret (CVR-nr. 78823119) i dag opløst efter konkurs. Dateringen med firmanavnet viser, at det er Søren Risager selv, der har udformet organisationsdiagrammet over sin egen og de øvrige medlemmer af bestyrelsens roller i foreningens ledelse. Det fremgår således af både bilagog 6, at indklagede Søren Risager er både initiativtager til og aktiv i Musikforeningen Bygningens bestyrelse, hvor han ud over at være del af den daglige ledelse ved stiftelsen også har et særligt ansvarsområde for foreningen, som i de to bilag kaldes henholdsvis webmaster og internet, og som bestyrelsesmedlem har haft til opgave at etablere foreningens nye hjemmeside med domænenavnet www.bygningen.dk. Bilagene viser også, at Søren Risager Nielsen har været fuldt ud klar over sit ansvar og sin placering i foreningens bestyrelse. Han kan således ikke have været i tvivl om, at han oprettede domænet til foreningen og ikke til sig selv eller sit daværende firma. På den baggrund skal Musikforeningen Bygningen kræve, at domænenavnet www.bygningen.dk, oprettet af Søren Risager Nielsen i 2001 på bestyrelsen af Musikforeningen Bygningens vegne, overdrages til den forening, som han oprettede domænet for: Musikforeningen Bygningen.” Som bilaghar klageren fremlagt et skærmprint af et opslag på ”bygningen.dk”. Bilagoger en kopi af vedtægterne for Musikforeningen Bygningen. Bilag(litreret af klagenævne• er en udskrift af 30. januar 2019 fra Erhvervsstyrelsen, jf. ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag er en kopi af en pressemeddelelse dateret den 5. marts 2001 vedrørende etableringen af Musikforeningen Bygningen, hvoraf bl.a. er anført, at ”Inden længe er også en hjemmeside www.bygningen.dk klar”. Bilag er en kopi af et organisationsdiagram for bestyrelsen i Musikforeningen Bygningen, hvor Søren Risager står anført under ”Internet”. Bilag er en kopi af et referat fra en generalforsamling den 17. april 2018 i Musikforeningen Bygningen. Ved opslag den 16. juni 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagede er et anpartsselskab registreret under navnet VISION TRADE ApS (CVR-nr. 26992974) med startdato den 20. november 2003. Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, og selskabet er registreret under branchekode ”479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder” og som bibranche ”620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi”. Søren Risager Nielsen er anført som legal og reel ejer af selskabet. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Det undre mig at man har valgt at kræve en overdragelse af domænenavnet bygningen.dk. Jeg har på eget initiativ fundet, købt og vedligeholdt dette domænenavn i år, og det var inden der blev taget noget med internet op. Da det som sagt var undertegnet som selv tog initiativ. Det er sandt at jeg var med til at etablerer musikforeningen, men er på intet tidspunkt blevet bedt om eller der blev talt om at købe eller lede efter domænenavn eller oprette en hjemmeside som jeg også gjorde. Grundet mit virker i IT branchen fik jeg udført en hjemmeside for bygningen, som jeg præsenterede til bestyrelsen, uden at være blevet bedt om det. Derfra valgte jeg at tage rollen som ”webmaster” da dette var en del af mit erhverv. Musikforening bruger stadig navnet og det har jeg på ingen måder modsat mig. Jeg har aldrig lukket den eller gjort tiltag imod denne. Jeg har endda betalt for udvikling af design og den første hjemme side, holdt driften og hosting i mere end år, som alle udgifter til DK- Hostmaster og DNS server alleår. For kort tid siden blev jeg kontaktet af Jesper Friss som ønsker at få overdraget domænet, hvilket jeg ikke ser nogen grund til da de jo bruger det som altid. Og jeg mener jeg er den rette ejer af domænet. Har ligeledes forklaret man ikke behøver eje navnet for at få en ny hjemmeside andet sted, den nye webmasker kan bare kontakte mig mht. nye IP/DNS-adresser og jeg ændre dette. Bygningen.dk vil kunne bruges meget bredt og derfor ønsker jeg ligeledes at beholde ejerskabet af domænet i tilfælde af man vælger at nedlægge foreningen en dag. Derfor nedlægger påstand og ønsker frifindelse for klager. DK-Hostmaster kan også se jeg ejet flere hundrede domæner og aldrig haft nogle klager. Ved opslag den 29. maj 2019 på ”bygningen.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Sekretariatet har ved opslag den 29. maj 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”bygningen.dk”. I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (VTA108-DK) ud over det omtvistede domænenavn har registreret yderligere 187 domænenavnene. Det drejer sig om følgende: 3n-soft.dk 3n-software.dk 3ns.dk 3nsoft.dk 3nsoftware.dk a-tool.dk alexblog.dk alfa-tool.dk alfatool.dk alfatools.dk alverdenspiger.dk anastasia.dk arbejdsbekladning.dk arbejdsbeklaedning.dk arbejdstoejoutlet.dk arbejdstojoutlet.dk arbejdtøj.dk asianlove.dk atool.dk atools.dk baadcentralen.dk baadshop.dk basementjazz.dk bassewitz.dk bedsteveninder.dk bil-shop.dk bildemo.dk bilshop.dk bondeknold.dk bowlingbanden.dk bowlinge-banden.dk bådcentralen.dk bådshop.dk center-slagter.dk cj-grafik.dk computersoeren.dk computersoren.dk computersøren.dk ctsconsult.dk dental-tool.dk dental-tools.dk dentaltool.dk dentaltools.dk drive-in.dk dunderdon-wear.dk dunderdonwear.dk elkjaerranch.dk emida-invest.dk emilsen.dk erofoto.dk eroticphoto.dk feriemail.dk fo2graferne.dk fo2model.dk foto-klub.dk fotorejse.dk fpso.dk fsstudio.dk golf-video.dk golferen.dk golfvideo.dk h-sommer.dk hellyhansen-outlet.dk hellyhansen-wear.dk hellyhansenoutlet.dk hellyhansensko.dk hellyhansentøj.dk hellyhansenwear.dk hh-outlet.dk hh-sko.dk hh-toej.dk hh-tøj.dk hhoutlet.dk ifixu.dk irina.dk iso-soft.dk isocertificering.dk isofit.dk isoprogram.dk isosoft.dk jcon-aps.dk kentecaps.dk kh-jagt.dk kjm-as.dk knaster.dk koegeapotek.dk koegebands.dk koegegolfshop.dk koegejazzfestival.dk kogeapotek.dk kogegolfshop.dk køgegolfshop.dk lc3byg.dk lovetours.dk modelfo2.dk modelmatch.dk moscow.dk musikspalten.dk nat-expressen.dk natexpressen.dk netv.dk nholstein.dk nieco.dk nielsrasmussen.dk novosibirsk.dk ny-dyt.dk nydyt.dk o-n.dk oe-fest.dk ona.dk optitool.dk optitools.dk outlet-arbejdstoej.dk outlet-arbejstoej.dk outlet-workwear.dk outletarbejdstoj.dk outletarbejstoej.dk outletworkwear.dk pernum.dk photo-club.dk photomodels.dk pornomodel.dk profilbekladning.dk pwshop.dk qma.dk qmsoft.dk qmsprogram.dk qmssoft.dk recording.dk risagernielsen.dk rock-rul.dk ronby-olsen.dk rph.dk ru-shop.dk rushop.dk rusinfo.dk russerpiger.dk scandiclaser.dk scandictool.dk scandictools.dk scandilaser.dk scanditool.dk scanditools.dk servicequality.dk sextours.dk snc.dk sntools.dk soerenrisager.dk solidgear-sko.dk solidgearsko.dk solrodapotek.dk solroedapotek.dk sorennielsen.dk sorenrisager.dk starstudio.dk svetlana.dk sören.dk t-l.dk thai-info.dk thaicondo.dk thaiinfo.dk thaipiger.dk tilak.dk tillexas.dk tinaborgen.dk tirak.dk tns.dk tomsk.dk tritec-as.dk tunit.dk unfolding.dk usedcars.dk v1golf.dk video-golf.dk videogolf.dk videomanden.dk vision-trade.dk visiontrade.dk vka.dk vpntracker.dk vta.dk vtaps.dk webfabrik.dk webhits.dk workwear-outlet.dk workwearoutlet.dk zuum.dk Ved sekretariatets opslag påtilfældige af ovenstående domænenavne fremkom der i otte tilfælde ingen aktiv hjemmeside. I de to resterende tilfælde fremkom henholdsvis en hjemmeside vedrørende salg af arbejdsbeklædning og værktøj (”alfatool.dk”) og en hjemmeside for et apotek (”koegeapotek.dk”). Ved opslag den 16. juni 2019 på ”bygningen.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der er lagret hjemmesider under domænenavnet i alt 207 gange i perioden fra den 5. april 2001 og frem til den 16. februar 2019. Det fremgår heraf, at domænenavnet i hele perioden har været anvendt til en hjemmeside vedrørende klagerens forening. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at Musikforeningen Bygningen blev stiftet den 1. februar 2001 med det formål at arrangere rytmiske musikkoncerter og andre underholdningsevents i Køge Kommune, • at foreningens arrangementer afholdes i Teaterbygningen i Køge, der i daglig tale kaldes ”Bygningen”, hvilket er baggrunden for klagerens navn, • at klagerens hjemmeside under domænenavnet ”bygningen.dk” blev oprettet kort tid efter stiftelsen af foreningen i februar 2001, • at indklagede, Søren Risager Nielsen, var en af initiativtagerne til foreningen i 2001, og at indklagede tillige var en af de første medlemmer af bestyrelsen og en del af foreningens daglige ledelse, hvor indklagede havde ansvarsområdet ”internet”, • at indklagede i den forbindelse havde til opgave at etablere foreningens hjemmeside under domænenavnet ”bygningen.dk”, • at indklagede på vegne af Musikforeningen Bygningen registrerede domænenavnet ”bygningen.dk” og etablerede foreningens hjemmeside under dette domænenavn, • at indklagede ikke kan have været i tvivl om, at domænenavnet ”bygningen.dk” blev oprettet til foreningen og på dennes vegne, • at klagerens forening siden stiftelsen i 2001 har udviklet sig meget, og at klageren i stadigt større omfang har brug for at foretage opdateringer mv. af klagerens hjemmeside under domænenavnet ”bygningen.dk”, • at klageren gentagne gange har henvendt sig til indklagede, Søren Risager Nielsen, der ikke længere er tilknyttet klagerens forening, med henblik på en overdragelse af domænenavnet ”bygningen.dk” til klageren, men at indklagede – uden nærmere forklaring – ikke har indvilget i dette, og • at domænenavnet ”bygningen.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede på eget initiativ har ”fundet, købt og vedligeholdt” domænenavnet ”bygningen.dk”, • at indklagede deltog i etableringen af Musikforeningen Bygningen, men at indklagede hverken blev bedt om at registrere domænenavnet ”bygeningen.dk” eller oprette en hjemmeside for foreningen, • at indklagede, som følge af sin baggrund i IT-branchen, fik udarbejdet en hjemmeside for foreningen, men at indklagede ikke var blevet bedt om det, og at indklagede derefter påtog sig opgaven som ”webmaster” for foreningen, • at indklagede ikke har modsat sig klagerens fortsatte brug af domænenavnet ”bygningen.dk” og hjemmesiden under domænenavnet, og at indklagede bl.a. har betalt for udgifter til DK- Hostmaster og ”DNS server” gennemår, • at indklagede ikke ser grund til at imødekomme klagerens ønske om at få overdraget domænenavnet, da klageren gør brug af domænenavnet som hidtil, • at indklagede er den rette ”ejer” af domænenavnet, • at domænenavnet ”bygningen.dk” vil kunne anvendes meget bredt, hvorfor indklagede ønsker at beholde registreringen af domænenavnet i tilfælde af, at foreningen måtte blive nedlagt, og • at der på den baggrund bør ske frifindelse. Nævnets bemærkninger Da det på baggrund af det oplyste ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”bygningen.dk” er uden erhvervsmæssig betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Klageren er en forening med navnet Musikforeningen Bygningen med startdato den 1. februar 2001. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede var en af initiativtagerne til foreningen i forbindelse med stiftelsen, og at indklagede tillige var et af de første medlemmer af foreningens bestyrelse og havde ansvaret for ”Internet”. Endvidere fremgår det af sekretariatets undersøgelser, at domænenavnet ”bygningen.dk”, der er registreret den 16. februar 2001 og dermed umiddelbart efter foreningens stiftelse, ifølge Internet Archive Wayback Machine fra i hvert fald april 2001 og frem til februar 2019 udelukkende har været anvendt til en hjemmeside vedrørende Musikforeningen Bygningen. På den baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en formodning for, at domænenavnet ”bygningen.dk” er registreret på vegne af og til brug for klageren. Indklagede har anført, at indklagede deltog i etableringen af Musikforeningen Bygningen, men at indklagede på eget initiativ registrerede domænenavnet ”bygningen.dk” og oprettede en hjemmeside for foreningen under domænenavnet. Indklagede har endvidere anført, at indklagede har tilladt klagerens fortsatte anvendelse af domænenavnet ”bygningen.dk”, og at indklagede gennemår har betalt for udgifterne forbundet med registreringen af domænenavnet til bl.a. DK- Hostmaster. Indklagede har endvidere anført, at domænenavnet ”bygningen.dk” vil kunne anvendes bredt, og at indklagede derfor ønsker at opretholde registreringen af domænenavnet i tilfælde af, at Musikforeningen Bygningen måtte blive nedlagt. Klagenævnet finder, at indklagede herved har bekræftet formodningen for, at domænenavnet ”bygningen.dk” er registreret på vegne af og til brug for klageren. Som sagen foreligger oplyst, må klageren således antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn. Klagenævnet har i den forbindelse navnlig lagt vægt på, at indklagede deltog ved etableringen af klagerens forening, at domænenavnet ”bygningen.dk” blev registreret af indklagede i umiddelbar forlængelse af startdatoen for Musikforeningen Bygningen den 1. juli 2001, og at domænenavnet udelukkende ses at have været anvendt til en hjemmeside vedrørende klagerens forening. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Registreringen af domænenavnet ”bygningen.dk” skal overføres til klageren, Musikforeningen Bygningen. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 8. august 2019 ___________________ Jacob Waage (Forman• Knud Wallberg Jens Schovsbo Mette M. Andersen Anne-Katrine Nørholm

Nævnets bemærkninger:

Da det på baggrund af det oplyste ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”bygningen.dk” er uden erhvervsmæssig betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Klageren er en forening med navnet Musikforeningen Bygningen med startdato den 1. februar 2001. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede var en af initiativtagerne til foreningen i forbindelse med stiftelsen, og at indklagede tillige var et af de første medlemmer af foreningens bestyrelse og havde ansvaret for ”Internet”. Endvidere fremgår det af sekretariatets undersøgelser, at domænenavnet ”bygningen.dk”, der er registreret den 16. februar 2001 og dermed umiddelbart efter foreningens stiftelse, ifølge Internet Archive Wayback Machine fra i hvert fald april 2001 og frem til februar 2019 udelukkende har været anvendt til en hjemmeside vedrørende Musikforeningen Bygningen. På den baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en formodning for, at domænenavnet ”bygningen.dk” er registreret på vegne af og til brug for klageren. Indklagede har anført, at indklagede deltog i etableringen af Musikforeningen Bygningen, men at indklagede på eget initiativ registrerede domænenavnet ”bygningen.dk” og oprettede en hjemmeside for foreningen under domænenavnet. Indklagede har endvidere anført, at indklagede har tilladt klagerens fortsatte anvendelse af domænenavnet ”bygningen.dk”, og at indklagede gennemår har betalt for udgifterne forbundet med registreringen af domænenavnet til bl.a. DK- Hostmaster. Indklagede har endvidere anført, at domænenavnet ”bygningen.dk” vil kunne anvendes bredt, og at indklagede derfor ønsker at opretholde registreringen af domænenavnet i tilfælde af, at Musikforeningen Bygningen måtte blive nedlagt. Klagenævnet finder, at indklagede herved har bekræftet formodningen for, at domænenavnet ”bygningen.dk” er registreret på vegne af og til brug for klageren. Som sagen foreligger oplyst, må klageren således antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn. Klagenævnet har i den forbindelse navnlig lagt vægt på, at indklagede deltog ved etableringen af klagerens forening, at domænenavnet ”bygningen.dk” blev registreret af indklagede i umiddelbar forlængelse af startdatoen for Musikforeningen Bygningen den 1. juli 2001, og at domænenavnet udelukkende ses at have været anvendt til en hjemmeside vedrørende klagerens forening. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 9

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”bygningen.dk” skal overføres til klageren, Musikforeningen Bygningen. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.