Afgørelse

molk.dk

Christian Christensen

MOD

Michael Eis

14. juni 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”molk.dk” til klageren. Indklagedes påstand Afvisning/frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Michael Eis, herefter kaldet ”registranten” og undertegnede forsøgte at samarbejde om at etablere et selskab, som skulle udvikle plantebaserede drikkevarer under mit personligt ejede europæiske varemærke ”Mölk”. Desværre fik vi aldrig etableret et selskab og jeg har gentagne gange bedt registranten om, at lukke hjemmesiden, som kun han har adgang til og overdrage domænenavnet domænet. På hjemmesiden anvendes der billeder som jeg har copyright til. Endvidere anvender registranten mit varemærke uretmæssigt på siden. [...] Domænet er registreret til mit varemærke og bør naturligvis følge ejeren af varemærket. Jeg skal derfor anmode om at få domænenavnet overdraget hurtigst muligt.” Bilag (litreret af sekretariate• er et registreringsbevis fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO). Af registreringsbeviset fremgår det bl.a., at klageren den 1. september 2018 har fået registreret varemærket ”Mölk”, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag(litreret af sekretariate• er et udateret skærmprint fra et opslag på domænenavnet ”molk.dk”, som fremstår identisk med skærmprintet af 29. januar 2019 nedenfor. Ved opslag på ”molk.dk” den 29. januar 2019 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på ”molk.dk” den 25. maj 2019 har sekretariatet taget følgende kopi: I svarskriftet har indklagede anført følgende: ”Det er i fællesskab mellem klageren og jeg aftalt, at registrerede alle domains ift. en fælles opstart af virksomhed. Ligeledes er det en fælles beslutning, at bruge mit selskab booomerang.dk (CVR 36413654) til at komme i gang. Selskabet er bl.a. brugt til i fællesskab at søge midler fra Innovationsfonden, ligesom det er aftalt og vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling at tilføje binavnene mölk IVS og Mölk of Denmark IVS til selskabet. Ændringerne er anmeldt til Erhvervsstyrelsen. Den varemærkeregistrering der omtales fra klagerens side gælder kun indenfor fødevarer – og ikke andet. Registreringen er i øvrigt en del af aftalen om opstart af fælles virksomhed. Klagerne er indsendt som ren chikane, da klageren ønsker at overtage aktiviteterne uden at ville aftale sig ud af det. Klagen afvises herfra med ovenstående begrundelse.” I replikken har klageren anført bl.a. følgende: ”Med henvisning til klagenævnets brev af 15. februar 2019 skal jeg hermed fremsende følgende replik til indklagedes svar af 10. februar 2019. Fredag 18. jan. kl. 13.02 sender jeg nedenstående mail til Michael Eis, som opfølgning på et møde på en cafe i Helsingør, dagen før. ________________________________ ”Vedr. Vores møde i går Hej Michael Det var hyggeligt at se dig i går. Jeg har nu sovet på det, og jeg er kommet frem til, at den rigtige løsning for mig er, at jeg skubber Mölk tilbage i skuffen, hvor det kom fra, og jeg vil ikke være bundet af aftaler, som måske kommer til at stå i vejen, hvis jeg en dag beslutter at sælge konceptet. Vi aftalte, at du lukker hjemmesiden og instagram profilen ned, og hvis du vil overdrage de domænenavne, du har købt, så betaler jeg dig naturligvis for dem. Ovenstående betyder ikke, at vi ikke kan arbejde sammen om Mölk i fremtiden, det betyder kun, at jeg ikke vil være bundet af aftaler, så længe jeg ikke ved, hvad der skal ske med konceptet fremadrettet. Hvis du er interesseret i at købe konceptet, så giv mig et tilbud, men jeg er ikke interesseret i at forære det væk. Jeg har trods alt brugt både penge og tid på det.” [...] ________________________________ Jeg modtager først et svar på mail torsdag den 7. feb. 20.58, hvori Michael Eis tilbyder mig at købe projektet. Han skriver: ”[...] Jeg tror ikke på du har det der skal til for at eksekverer projektet. Så jeg vil gerne give dig et tilbud på DKK 12.500 for konceptet. Det er dybest set bare noget design, og et varemærke reg. der ikke rigtig kan bruges til andet end fødevareprodukter. Det er mit tilbud. Det er gældende til mandag den 11.02.19, kl 09”. Dagen efter sender jeg en mail til ham, hvor jeg takker pænt nej tak til han tilbud. Derefter anser jeg sagen for afsluttet, indtil jeg modtager en advision fra virk.dk om, at Michael Eis lørdag den 9. feb. 2019 klokken 22.10, altså dagen før han svarer Klagenævnet, har tilføjet binavnene Mölk IVS og Mölk of Denmark IVS til sit selskab Booomerang IVS, CVR-nummer: 36413654. [...] Kort efter sender jeg ham følgende mail med kopi til min advokat: ”Vedr. Booomerang IVS Kære Michael Jeg skal gøre dig opmærksom på, at du nu misbruger mine immaterielle rettigheder, ved i dag at have tilføjet nedenstående binavne til dit selskab: Booomerang IVS, CVR-nummer: 36413654 • Mölk IVS • Mölk of Denmark IVS Du har intet med Mölk of Denmark eller varemærket Mölk at gøre, og jeg anser din navneændring som et forsøg på chikane. Jeg skal bede dig om øjeblikkeligt at slette ovennævnte navne, og gør du ikke det, så kan du forvente et retsligt efterspil.” [...] Det må være åbenlyst for enhver, at det naturligvis ikke giver nogen mening, at Michael Eis efter mit afslag på at sælge konceptet til ham fastholder, at det skulle være aftalt, at han skulle afholde en ekstraordinær generalforsamling i sit selskab, med det formål at tilføje bi-navnene. Det er også tankevækkende at det sker, præcis dagen før, han sender sit svar til Klagenævnet. Michael skriver efterfølgende til mig i en mail: ”Så jeg vil give dig muligheden for at afslutte det i god ro og orden, ved at skrive at du kan komme med et tilbud på hvad du vil give for domains etc.. Som jeg kom med tilbud til dig på konceptet. Det er den hurtigste vej til en afslutning. Ellers tager vi den lange tur, og der er forberedt blogindlæg til offentliggørelse om denne historie - til skræk og advarsel for andre.” Til hvilket jeg svarer: ”Jeg kan ikke give dig et tilbud på et domænenavn, som jeg ikke anerkender, at du har rettighed- erne til, fordi det er indkøbt til mit projekt. Jeg kan kun tilbyde dig at dække dine omkostninger til indkøbet. Den sag ligger hos Klagenævnet for Domænenavne, og jeg tror, at de kan gennem- skue, at du forsøger at skabe en legitimitet for at du skal beholde domænet ved den 9. februar 2019, få dage efter at du har fået afslag på dit tilbud om at købe konceptet, at tilføje binavne til dit selskab. Jeg har fuld tillid til, at Klagenævnet tager sig af det på retfærdig vis. Sagen er derfor ganske simpel: Du står lige nu som ejer af et domænenavn, som retmæssigt tilhører mig, og du forsøger krampagtigt at holde fast i det, for at få en eller anden form for hævn, og det kan de fleste sikkert godt gennemskue.” Jeg skal orientere Klagenævnet om, at den eneste investering, som Michael Eis har foretaget i projektet, er de anslåede kr. 150 til købet af domænenavnet, hvilket jeg tilbød at betale for, da det blev registreret, fordi der ikke var en aftale om, hvordan et evt. samarbejde skulle se ud. Jeg har adskillige gange siden tilbudt at betale omkostningen til domænenavnet mod at få det overdraget. Jeg skal også bemærke, at jeg har fået overdraget projektets Instagramprofil ved Instagrams mellemkomst, baseret på det faktum, at jeg har rettighederne til navnet mölk, så den eneste tvist, som er tilbage nu, er, som det fremgår af ovenstående mail, retten til domænenavnet molk.dk. Michael Eis har efter, at sagen er eskaleret, valgt at fjerne mölk-logoet og de billeder, som jeg har copyright på fra hjemmesiden. Den tekst, som er på siden nu, som blandt andet indeholder en ulovlig anprisning af fødevarer og mine kontaktdetaljer, har jeg gentagne gange anmodet Michael Eis om at fjerne, desværre uden at det er sket. [...] Til slut vil jeg gerne præcisere, at den lidt løse formulering omkring domænenavnet i min mail øverst i dette svar, skal ses i lyset af, at jeg tog det for givet, at en god kammerat, som Michael Eis har været, naturligvis ville overdrage domænenavnet, når vores samarbejde ikke skulle effektueres. At der skulle være tale om et forsøg på chikane fra min side, kan jeg kun bestride. Jeg vil bare gerne have det domænenavn, som er indkøbt til mit projekt, og havde Michael Eis været villig til at diskutere det, så havde vi nok fundet en løsning. Det har desværre ikke været muligt at få et møde i stand på trods af gentagne opfordringer, og derfor ligger sagen nu hos Klagenævnet.” Sekretariatet har ved opslag den 26. maj 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• konstateret, at der under navnet House of Mölk / Christian Christensen (CVR-nummer 39781441) er registreret en enkeltmandsvirksomhed med startdato den 1. august 2018. Virksomheden er registreret under branchekode ”469000 Ikke-specialiseret engroshandel” og som fuldt ansvarlig deltager er registreret Christian Christensen. Sekretariatet har ligeledes ved opslag samme dag i Det Centrale Virksomhedsregister konstateret, at der under navnet BOOOMERANG IVS (CVR-nummer 36413654) er registreret et iværksætterselskab med startdato den 10. oktober 2014. Selskabet har registreret en række binavne, herunder binavnene Mölk IVS og Mölk of Denmark IVS, som begge er registreret den 9. februar 2019. Selskabet har til formål at drive crowdfunding platformen booomerang.dk og deraf afledte aktiviteter, og selskabet er desuden registreret under branchekode ”631200 Webportaler”. Selskabets direktion udgøres af Michael Eis. Ved opslag den 26. maj 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”molk.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (ME5-DK) er anført som registrant af yderligere 201 domænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig således om følgende domænenavne: advarsler.dk advokataarhus.dk afdragsfrit.dk aftalekonto.dk afvistibanken.dk aktie-crowdfunding.dk aktiecrowdfunding.dk aktieindeks.dk aktieselskabet.dk alternativfinansering.dk altfi.dk antistoffer.dk appelsinhud.dk arbejdstager.dk barselsvikar.dk bolig-crowdfunding.dk boligcrowdfunding.dk bonusprogram.dk booomerang.dk bryllupsudstyr.dk cofunding.dk corporatecrowdfunding.dk crowd-shopping.dk crowdequity.dk crowdfinansiering.dk crowdfunder.dk crowdfunders.dk crowdfundingevent.dk crowdfundingevents.dk crowdfundingfestival.dk crowdfundingfestivalen.dk crowdfundingforedrag.dk crowdfundingkapital.dk crowdfundingkonference.dk crowdfundingkonsulent.dk crowdfundinglaan.dk crowdfundinglov.dk crowdfundingloven.dk crowdfundingmanager.dk crowdfundingpitch.dk crowdfundingpitchaften.dk crowdfundingpitchnight.dk crowdfundingplanner.dk crowdfundingprojekt.dk crowdfundingrådgiver.dk crowdfundingrådgivning.dk crowdfundingskole.dk crowdfundingskolen.dk crowdfundingwebinar.dk crowdfundingworkshop.dk crowdfundningakademiet.dk crowdinvestering.dk crowdinvesting.dk crowdinvestment.dk crowdkapital.dk crowdkredit.dk crowdlaan.dk crowdlending.dk crowdlån.dk crowdpower.dk crowdshop.dk crowdshopping.dk crowdsponsorering.dk crowdydoo.dk danskdeleøkonomi.dk danskebanker.dk designbriller.dk diabetesbehandling.dk digibox.dk digitalix.dk eis.dk ejendoms-crowdfunding.dk ejendomscrowdfunding.dk elregning.dk energikonto.dk energileverandør.dk energipenge.dk englefryd.dk equitycrowdfunding.dk erotiklegetøj.dk eu-støtte.dk festensmenu.dk finansieringspartner.dk fintech.dk flytterengøring.dk forbrugerindeks.dk forbrugervejledning.dk formalia.dk formalitet.dk formiddag.dk frømand.dk fødegang.dk gastrorejse.dk gastrorejser.dk gastroturist.dk gazzella.dk gebyrfrizone.dk gigtmidler.dk gladkunde.dk gourmetfestival.dk gældfri.dk gældspleje.dk handelsomkostning.dk handelsomkostninger.dk hormonterapi.dk hurrahurra.dk hus-crowdfunding.dk huscrowdfunding.dk håndkøbsmedicin.dk indeksobligation.dk indexinvest.dk indkomstskatten.dk indskud.dk indtastning.dk investerings-crowdfunding.dk investeringscrowdfunding.dk ishopping.dk kaffeabonnement.dk kaffebutikken.dk kagesjov.dk kongresmærker.dk kongresudstyr.dk kortfristet.dk kreditoplysningen.dk kulturinformation.dk kursrisiko.dk kvik-laan.dk kvik-lån.dk langfristet.dk liberalisering.dk låneanbefaling.dk lånecrowdfunding.dk madeinlove.dk markedsrente.dk massagebrikse.dk mjolk.dk mjölk.dk mobilegaming.dk molk.dk mrcrowdfunding.dk månedslinser.dk mölk.dk netfond.dk netjournalist.dk netopsparing.dk nettokontant.dk nordicnoir.dk nostalgia.dk notebooktasker.dk nyt-andelsboliglaan.dk nyt-andelsboliglån.dk nytandelsboliglaan.dk nytandelsboliglån.dk only4u.dk overskudslikviditet.dk papkasser.dk pensioneret.dk pensionsdepot.dk pensionskonto.dk pensionstilbud.dk pensionsudbetaling.dk pifpafpuf.dk pinkoden.dk pinkpussycat.dk pixfix.dk plejehjemmet.dk powerwind.dk printertoner.dk provenu.dk rappport.dk realrente.dk renefif.dk rentemarginal.dk renter.dk retrostyle.dk risikoprofil.dk rismælk.dk safehaven.dk salgstilbud.dk scripta.dk seedinvest.dk seedkapital.dk shopforsjov.dk skriveredskaber.dk snipsnapsnude.dk sponsorkontakt.dk sponsorkroner.dk spørge-jørgen.dk stilladsbanner.dk sukkersyge2.dk sundslik.dk sushitakeaway.dk ubehagelig.dk virkelighedstjek.dk virksomhedsformidler.dk virksomhedsformidleren.dk webcommerce.dk webtraders.dk welovecrowdfunding.dk wilma.dk wunderschon.dk zapto.dk Ved opslag den 26. maj 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• på tilfælde af ovenstående domænenavne har sekretariatet konstateret, at der under seks af domænenavnene ingen hjemmeside fremkom (”boligcrowdfunding.dk”, ”energikonto.dk”, ”markedsrente.dk”, ”netfond.dk”, ”powerwind.dk” og ”webcommerce.dk”). De resterende fire domænenavne indeholdt henholdsvis to identiske testhjemmesider (”advokataarhus.dk” og ”afdragsfrit.dk”), en platform for crowdfunding (”booomerang.dk”) samt en hjemmeside om foredrag, rådgivning mv. inden for crowdfunding (”crowdpower.dk”). Ved opslag på hjemmesiden for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsrets (EUIPO) hjemmeside (www.euipo.europa.e• har sekretariatet konstateret, at klageren er indehaver af en EU-varemærkeregistrering af ordmærket ”Mölk” (EUTM 017902293). Det fremgår således bl.a., at klageren den 1. september 2018, på baggrund af en ansøgning indgivet den 17. maj 2018, har fået registreret det pågældende varemærke registreret i vareklasse 29, der omfatter mejeriprodukter og erstatninger for mejeriprodukter. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren og indklagede forsøgte at samarbejde om at etablere et selskab, der skulle udvikle plantebaserede drikkevarer under klagerens EU-varemærke ”Mölk”, • at domænenavnet ”molk.dk” blev indkøbt til dette projekt, • at man imidlertid aldrig fik etableret et selskab, og at klageren gentagne gange har bedt indklagede om at lukke hjemmesiden under domænenavnet ”molk.dk”, • at indklagede ikke – udover registreringen af domænenavnet ”molk.dk” – har foretaget nogen investering i projektet, • at klageren har tilbudt indklagede at købe klagerens ”Mölk”-koncept, men at parterne dog ikke kunne blive enige om en pris herfor, • at klageren i den forbindelse har tilbudt at kompensere indklagede for registreringen af domænenavnet ”molk.dk”, • at der på hjemmesiden under domænenavnet anvendes billeder, som klageren har copyright til, ligesom indklagede anvender klagerens varemærke uretmæssigt, • at indklagede efter sagens eskalering har valgt at fjerne ”Mölk”-logoet og de pågældende billeder fra hjemmesiden, • at den tekst, som nu er tilbage på hjemmesiden, indeholder en ulovlig anprisning af fødevarer og klagerens kontaktoplysninger, • at klageren gentagne gange forgæves har anmodet indklagede om at fjerne den tilbageværende tekst på hjemmesiden, • at indklagede den 9. februar 2019 – dvs. efter klagens indgivelse – har tilføjet binavnene Mölk IVS og Mölk of Denmark IVS til selskabet BOOOMERANG IVS, • at klageren ikke har givet sit samtykke til tilføjelsen af binavnene, • at domænenavnet ”molk.dk” bør følge klageren, som er indehaver af EU-varemærket ”Mölk”, • at klageren bestrider, at der skulle være tale om et forsøg på chikane fra klagerens side, • at klageren blot gerne vil kunne anvende domænenavnet ”molk.dk”, som er indkøbt til brug for klagerens projekt, og • at domænenavnet ”molk.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at klageren og indklagede aftalte, at indklagede skulle registrere alle domænenavne i forbindelse med opstart af fælles virksomhed, • at det ligeledes var en fælles beslutning, at klageren og indklagede skulle gøre brug af indklagedes selskab BOOOMERANG IVS til at komme i gang, • at dette selskab således bl.a. er blevet brugt til at søge midler fra Innovationsfonden, • at det desuden på en ekstraordinær generalforsamling i selskabet blev vedtaget at tilføje binavnene Mölk IVS og Mölk of Denmark IVS, • at disse ændringer er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, • at den EU-varemærkeregistrering, som klageren henviser til, alene er gældende indenfor fødevarer, • at klagen er indsendt som led i ren chikane af indklagede, da klageren ønsker at overtage aktiviteterne uden at ville aftale sig ud af det, og • at domænenavnet ”molk.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”molk.dk” blev registreret den 26. juni 2018 af indklagede, som fortsat står som registrant heraf. Der er enighed mellem klageren og indklagede om, at domænenavnet ”molk.dk” blev registreret af indklagede på vegne af klageren og indklagede, som havde planer om at etablere et samarbejde, der skulle udvikle plantebaserede drikkevarer. Endvidere er det ubestridt, at de nævnte planer om et samarbejde ikke blev realiseret. Indklagede har over for klagenævnet gjort gældende navnlig, at det var aftalt mellem klageren og indklagede, at samarbejdet skulle foregå i regi af BOOOMERANG IVS, som indklagede ifølge oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• udgør direktionen i. Indklagede har til støtte for sit synspunkt anført, at det pågældende selskab har fået tilføjet binavnene Mölk IVS og Mölk of Denmark IVS. Klageren har bestridt dette og anført bl.a., at indklagede først efter klagens indgivelse – nemlig den 9. februar 2019 – har tilføjet binavnene til BOOOMERANG IVS. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet at kunne lægge til grund, at indklagede registrerede domænenavnet ”molk.dk” på vegne af både klageren og indklagede til brug for det påtænkte samarbejde mellem parterne. Derimod finder nævnet ikke at kunne lægge til grund, at domænenavnet ”molk.dk” blev registreret specifikt til brug for BOOOMERANG IVS. Af sagens oplysninger fremgår det, at klageren er indehaver af en EU-varemærkeregistrering af ordmærket ”Mölk”. Klageren har således den 1. september 2018, på baggrund af en ansøgning indgivet den 17. maj 2018, fået registreret det pågældende varemærke i vareklasse 29, der omfatter mejeriprodukter og erstatninger for mejeriprodukter. Indklagede har ikke redegjort for, hvordan indklagede påtænker at anvende domænenavnet ”molk.dk” efter, at samarbejdet mellem klageren og indklagede er blevet indstillet, men det fremgår af sekretariatets undersøgelser i sagen, at domænenavnet på tidspunktet omkring klagens indgivelse indeholdt en hjemmeside med markedsføring af plantebaserede økologiske drikkevarer under betegnelsen ”mölk”. Desuden fremgår det, at hjemmesiden under det omtvistede domænenavn siden har ændret karakter, idet domænenavnet aktuelt indeholder et indlæg med overskriften ”Snart vil vores plantebaseret drikkevarer flyde...”, der også omtaler klageren og indklagede. Indklagede har efter klagenævnets opfattelse ikke dokumenteret en erhvervsmæssig brug af domænenavnet ”molk.dk” som ligger forud for klagerens varemærkeregistrering af ordmærket ”Mölk”. Klageren kan derfor forbyde indklagede at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller ydelser af samme eller lignende art, jf. artikel 9, stk.og stk. 2, litra a og b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU- varemærker (EU-varemærkeforordningen). EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk.og 2, har følgende ordlyd: ”Artikel Rettigheder knyttet til et EU-varemærke 1. Registrering af et EU-varemærke giver indehaveren en eneret. 2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato kan indehaveren af det pågældende EU-varemærke forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når: • tegnet er identisk med EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke EU-varemærket er registreret • tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EU-varemærket er registreret, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket • tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke EU-varemærket er registreret, når varemærket er velkendt i Unionen, og brugen af dette tegn uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EU-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.” På baggrund af sagens oplysninger lægger klagenævnet til grund, at indklagede fortsat under betegnelsen ”MÔLK” omtaler plantebaserede drikkevarer fra domænenavnet ”molk.dk”, uanset at det som nævnt er ubestridt, at samarbejdet mellem klageren og indklagede er indstillet på initiativ af klageren. Domænenavnet ”molk.dk”, som indklagede anvender, adskiller sig fra klagerens registrerede EU-varemærke derved, at domænenavnet indeholder et ”o” i stedet for ”ö”, men herudover er varemærket og domænenavnet identiske. Ved vurderingen af, om indklagedes nuværende anvendelse af domænenavnet ”molk.dk” til brug for markedsføring af plantebaserede drikkevarer er i strid med klagerens varemærkerettigheder til ordmærket ”Mölk”, skal der foretages en helhedsbedømmelse. Ved denne helhedsbedømmelse skal der lægges vægt på både ligheden mellem de pågældende kendetegn og de involverede varer og/eller tjenesteydelser. Klagenævnet finder, at en sådan helhedsbedømmelse konkret medfører, at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”molk.dk” indebærer en krænkelse af klagerens varemærkeret, idet der efter en samlet vurdering er en sådan risiko for forveksling, som EU-varemærke-forordningens artikel 9, stk.og 2, litra a og b, omhandler. Nævnet har herved lagt vægt på, at indklagedes domænenavn næsten er identisk med klagerens varemærke, at betegnelsen ”MÔLK” anvendes på hjemmesiden under det omtvistede domænenavn og at der består en høj grad af lighed mellem de varer, som klagerens varemærke er registreret for (mejeriprodukter og erstatninger for mejeriprodukter i vareklasse 29) og indklagedes anvendelse af domænenavnet. Nævnet finder det herefter godtgjort, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”molk.dk” er i strid med klagerens varemærkeret. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”molk.dk” skal overføres til klageren, Christian Christensen. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.