Afgørelse

aku.dk

Rick Scott Consulting, IVS

MOD

[A]

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”aku.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”I have attempted to secure the address: www.aku.dk, but it is taken. I would like the address for my business. I am, from what I understand, the most educated akupunktør in Denmark (15 years at the university in USA). I have paid DK-Hostmaster to be first in line for the address if and when the owner sells it, but so far, I have not been contacted about it becoming available. My business operates in Fredericia, where I have patients coming from UK, Sweden, Germany and Norway for treatments with me. My company works out of Klinik Lasota in Fredericia, where I have a very large and good reputation, so that Middlefart, Kolding and Vejle sygehuse are sending patients to me for treatments. I would make it easier for my patients, potential patients, students and doctors/other health personnel to refer patients to me when they do not know my name. It would allow me as well to operate a website focused on acupuncture (treatments, teaching, education - as in educating patients on the benefits of acupunctur• not just of myself and my services, but acupuncture in general. Having this address (aku.d• would help not only to improve my business, but in educating people about acupuncture, it would benefit other acupuncturists in Denmark and patients seeking acupuncture treatments as well as informative information about how acupuncture can benefit their health. I would humbly submit that this person has possibly bought up a bunch of websites and is keeping them in order to try and make a profit from selling them. They are clearly not using this particular address for any legitimate business, and my company would benefit greatly in serving the community with this specific address. ... I have tried to get the address before and even tried to contact the person directly, but there is no phone number registered for them and the letter I wrote was never responded to. I can see that the owner of the domain, owns no less than web addresses, most of which are not functional. (Exhibit 1) The owner does not appear to own a current company at all, let alone one that would benefit from this particular web address name. (Exhibit 2) The person in question has no telephone listed anywhere I can find (krak, DK-Hostmaster). They have set up a "dummy" page that includes a non-registered business name, and I cannot find any business listed with the name he has listed on the webpage. (Exhibit 3)” Som bilaghar klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, hvoraf fremgår, at alle de virksomheder, som indklagede har været tilknyttet, er opløst eller ophørt. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klageren har i sin påstandsbeskrivelse af krav ”claim” henvist til følgende punkter, som på intet tidspunkt retfærdiggør overdragelse af domænenavnet, giver klageren ejendomsretten til domænenavnet, eller på anden måde, retten over domænenavnet AKU.DK. Som klageren gør opmærksom på: ... I would like the address for my business. Klagerens ønske om at gøre brug af domænenavnet til egen virksomhed, ses som et ”ønske” hvilket ikke underbygges af fakta på, hvorfor domænenavnet bør tilkomme klageren. Indklagede kan derfor ikke finde substans i denne påstand, med henvisning til frifindelse og afvisning af denne sag. I have paid DK-Hostmaster to be first in line for the address if and when the owner sells it, but so far, I have not been contacted about it becoming available. Domænenavnet AKU.DK har været registreret siden 2014 og udløber først i 2024, og jeg har ingen intentioner om at sælge domænenavnet. I would make it easier for my patients, potential patients, students and doctors/other health personnel to refer patients to me when they do not know my name. It would allow me as well to operate a website focused on acupuncture... Having this address (aku.d• would help not only to improve my business, but in educating people about acupuncture... Endnu engang henviser klageren til postulater, som på intet tidspunkt er underbygget af solide fakta til retfærdiggørelse hvorfor domænenavnet AKU.DK skal tilfalde klageren. I would humbly submit that this person has possibly bought up a bunch of websites and is keeping them in order to try and make a profit from selling them. They are clearly not using this particular address for any legitimate business, and my company would benefit greatly in serving the community with this specific address. Klagerens henvisning til listen af domænenavne som indklagede er registrant for, med reference til klagerens ubegrundet og udokumenteret påstand om indkøb af domænenavne til videresalg, afvises. Iht. klagerens egen beskrivelse, fra beskyldning afsnittet (allegations), har klageren forsøgt at tilegne sig domænenavnet AKU.DK, ved at tage kontakt til registranten. Indklagede står som registrant for domænenavnet, og der har aldrig været taget kontakt til indklagede herom, før klagenævnet involveres. Det formodes at klageren betaler for at være på venteliste hos DK-Hostmaster, i det tilfælde domænenavnet bliver ledig og ikke benyttes længere. Dette er dog ikke tilfældet med AKU.DK da domænenavnet har været registreret siden 2014, og jeg agter at fortsætte som hidtil og har ingen intentioner om at sælge domænenavnet da denne indgår i mine fremtidsplaner. Indklagede kan derfor kun antage at klageren er blevet utålmodig og forsøger at springe ventetiden over ved at indgive en klage til klagenævnet, i et desperat forsøg på at tilegne sig domænenavnet AKU.DK på uærligvis. Klageren henviser til ”Exhibit 1”, som viser en liste af indklagedes domænenavne. Klagerens påstand om disse domænenavne ikke er aktive, afvises på det kraftigste. Alle domænenavne er aktive i DNS ”Bilag C”, og benyttes i forskellige henseender til bl.a. e-mail og hjemmesider. Domænenavnet AKU.DK er ligeledes aktiv, både til e-mail og hjemmeside. Dette fremgår af klagerens egen fremlagte bevis, ”Exhibit 4”, med det som klageren kalder for en ”dummy” side, er et basis setup af wordpress, indtil vores webdesigner får siden færdigbygget, samt indklagedes vedlagte ”Bilag C”, som viser aktiv DNS med MX Records, der benyttes til e- mail. Indklagedes sagsfremstilling vedr. brugen af domænenavnet AKU.DK, som værende særdeles aktiv i det lokale samfund. Domænenavnet bruges pt. til e-mail kommunikation og der er opsat en wordpress hjemmeside, på domænenavnet, som endnu ikke er færdigbygget. Indklagede vedlægger ”Bilag A”, som viser screenshot fra CVR.DK. Klinik G&G IVS (navnet er et binav• er en akupunktur og hudpleje klinik, som domænenavnet AKU.DK benyttes af. Indehaveren af virksomheden er ligeledes instruktør og underviser i samme fag. Klinik G&G IVS benytter ligeledes domænenavnet KLINIKGG.DK. Indklagede vedlægger ”Bilag B”, som viser reklameskilt i lokal sportsforening, hvor det tydeligt fremgår at der er tale om en akupunktur og hudpleje klinik. Som det kan ses på navn, logo og dennes besøgs adresse, stemmer dette overens med klagerens ”Exhibit 3”, hvor der på ”dummy” siden står angivet adressen ”Vestergade 22”, hvilket stemmer med reklameskiltet på indklagedes egen ”Bilag B”. Det fremgår derfor tydeligt at domænenavnet AKU.DK er i brug, og benyttes aktivt. Indklagede vedlægger ”Bilag C”, som viser eksempler for DNS opslag for AKU.DK samt andre domænenavne indklagede er registrant for. Dette beviser tydeligt at domænenavnet AKU.DK er aktiv og ved gennemgang af DNS opsætningen finder indklagede ingen fejl eller mangler iht. reglerne. Indklagede vedlægger ”Bilag D”, som er en opdatering til WHOIS oplysningerne med reference ”2019-0021-R_26677”. Som det fremgår af dokument 2019-0021-R_26677, er domænenavnet AKU.DK aktiv, og har været registreret siden år 2014. Dette dokument mangler dog ét vigtigt element, som er registreringsperioden, hvilket erår. DK-Hostmaster har netop udsendt ny faktura, som er betalt. Domænet AKU.DK er derfor betalt frem til år 2024. Konklusionen herpå er at domænenavnet AKU.DK er aktiv og har været aktiv siden 2014, og det benyttes iht. domæneloven. ... Det er indklagedes vurdering og påstand at, klageren ikke opfylder krav for overdragelse af domænenavn. Klagerens påstand og beskyldninger er ubegrundet, idet de ikke er underbygget af saglige argumenter, som er relevant for sagen. Klageren fremsætter udelukkende postulater, som fremmer synligheden for klagerens egen virksomhed eller person, uden at fremkomme med saglige argumenter, beviser eller fakta, der kan underbygge klagerens påstand, eller på anden måde påvise, indklagedes overtrædelse af reglerne for .DK-domænenavne.” Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende virksomheden BigBlue IVS, som er stiftet den 31. marts 2017 og har binavnet ”Klinik G&G IVS”. Bilag B er fotografi af et reklameskilt opsat i en sportshal for virksomheden ”Klinik G&G. Akupunktu og Hudpleje”, som efter det oplyste har samme adresse, som angivet på hjemmesiden på domænenavnet ”aku.dk”. Bilag C er oversig over ”MX for AKU.DK”, ”MX for BIGBLUE.DK” og ”MX for KLINIKGG.DK”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Klagerens ønske om at gøre brug af domænenavnet til egen virksomhed, ses som et ”ønske” hvilket ikke underbygges af fakta på, hvorfor domænenavnet bør tilkomme klageren. Indklagede kan derfor ikke finde substans i denne påstand, med henvisning til frifindelse og afvisning af denne sag. The respondent disregards my claim as a simple wish. I do not simply wish for the domain to be transferred to me. I have attempted to contact the respondent myself, and when I have been met with no reply, I have initiated a complaint to obtain the unused domain address in question. I believe I have followed all the rules in preceding and feel that the board itself, or the secretariat to which has been appointment felt that my claim met the requirements to file said claim, as such I feel we can disregard this notion of “wish” and call it what it truly is a legitimate claim. I would submit to the board that the respondents statement holds no merit. I have submitted my complaint to the board based on what is set out in the 2014 Domain Names Act: Danish Act no. 164 of February 2014 on Internet Domains and feel that it is the board who decides rightful use of the domain and not the respondent or myself. I have followed the appropriate steps in acquiring a web domain that despite what the respondent has said is still not in use as of 27.02.19 (see Exhibit 5), although he has owned the domain address for in his own words “since 2014” (five years). Domænenavnet AKU.DK har været registreret siden 2014 og udløber først i 2024, og jeg har ingen intentioner om at sælge domænenavnet. The respondent writes that the registration will run out according to the respondent’s own exhibit in 2019 (Exhibit B), but this goes against his own statement where he says it is 2024. The respondent still has failed to make use of the domain address and is still keeping it with only a header of a fictious name (Bjerringbro Akupunktu• on the webpage (Exhibit 6). The respondent in fact has related that he has no intentions to sell this domain, yet he fails to make use of it and later goes on to say that he will not use it for himself at all. Endnu engang henviser klageren til postulater, som på intet tidspunkt er underbygget af solide fakta til retfærdiggørelse hvorfor domænenavnet AKU.DK skal tilfalde klageren. I have attached a copy of company registration as a previous exhibit (Exhibit 4) in the original complaint. I have attached my qualifications as a registered acupuncturist in Denmark (see Exhibit 7). This shows that I have met the minimum requirements for registration as an acupuncturist in Denmark. In addition, this exhibit contains my active membership in good standing with Praktiserende Akupunktører, whereby I present to the board that I am a well-respected practitioner and educator here in Denmark. As an RAB registered acupuncturist, I am required to have my education submitted and approved by an acupuncture forening that is in accordance with LOV nr 1734 af 27/12/2016, as well as LBK nr 877 af 04/08/2011, whereby a minimum criteria for sundhedsfagligt, registered alternativ behandler, patientdataloven and patientsikkerhed is established. The papers in Exhibit 7, show that I meet these minimum requirements to hold the title of registered alternative behandler (RAB) Akupunktør. It is the role of Styrelsen for Patientsikkerheds Råd Vedr. Alternativ Behandling (SRAB.dk), to maintain a list of all current registered practitioners of acupuncture in Denmark. As you can see in Exhibit 8, there is no such registration for the Klinik listed in the respondent’s claim (Bjerringbro Akupunktur). In fact, there is only klinik for Akupunktur listed in Bjerringbro and it is not the Klinik the respondent claims to have a connection to. I have searched for “Klinik G&G”, as well just in case another address was listed. As shown in Exhibit 9, there is no such “Klinik G&G” listed with SRAB for acupuncture in the entire country. In fact, when we go onto the website for “Klinik G&G” (https://www.klinikgg.dk/), we can see under “prisliste” (https://www.klinikgg.dk/en-forsidesektion/prisliste/), that there is no mention of Akupunktur services (see Exhibit 10), this I am sure is either because the service is not offered or is being performed by someone not registered in Denmark to perform such services according to the regulations established in the previous mentioned sunhedsloven concerning registered alternative behandling. I have submitted to the board my own registration on SRAB as further support to my claim (see Exhibit 15). I would suggest that the respondent claims that the company he owns, who owns the domain in question (aku.dk), is an IT company and has nothing to do with ownership of Klinik G&G. In the respondents own Exhibit A, he shows that BigBlue IVS, was not established until 31.03.17. In fact, this company is not even owned by the respondent, from a CVR records search, we can see that one Leika Bak Damtoft owns BigBlue IVS (see Exhibit 11), the parent company listed for Klinik G&G, BigBlue IVS, is owned by another parent company, one LBD af 2016 ApS (see Exhibit 12). This LBD af 2016 ApS, is owned entirely by Leika Bak Damtoft and not the respondent. In fact, we can see that the respondent has also purchased (bigblue.dk), which as we can see in Exhibitis also not being used. In fact, given that the respondent’s interest is purely as a IT company, who again is NOT using the domain in question and claims that it is for another company (Klinik G&G) totally unrelated to the name on the actual webpage (Bjerringbro Akupunktur), then I would submit that I have more right and more fact supporting my use as I described in my original complaint – to help people find acupuncture information and services across Denmark. The goal of this website will be to help patients find reliable research and education about acupuncture in Danish. In addition, they will be able to locate acupuncturist and see their education and areas of specialty. Klagerens henvisning til listen af domænenavne som indklagede er registrant for, med reference til klagerens ubegrundet og udokumenteret påstand om indkøb af domænenavne til videresalg, afvises... ... I reaffirm my position, that I did write to the respondent by standard post (Post Nor• without receiving a response, by writing to the address that is registered to the domain (Skibelundvej 2, 8850 Bjerringbro). Whether he admits to this or not is up to him. In regard to being registered for the wait list, I submit Exhibitas proof of this statement and would state that if I was trying to “skip the line”, I would not go through the procedures established by the rules and laws and paying fees. I am trying to acquire an unused domain to make use of it, which I feel is the spirit of this board and Chapter§1-2 of LOV nr 164 af 26/02/2014, to help prevent business owners and users from taking advantage of domains by purchasing big blocks of them and preventing other interested parties in actually making use of the domain. It cannot be in the spirit of the law, to allow businesses/private individuals to purchase as many domains as they wish in order to prevent others to use the domain or to hold on to them until they can find some other buyer to purchase said domains at a higher rate than they originally paid for. The respondent would like us to believe that it is within the scope of the law to purchase as many domains as we wish under the .dk extension and it be ok to sit on these domains indefinitely without using them for legitimate business/use; which I would contend goes against Chapter §24 in regards to promoting the development of the internet in society as it only restricts this. It would be like purchasing google.dk or Microsoft.dk and then not using these domains for myself, just waiting until Google or Microsoft has a high enough bid to persuade me to sell these domains to them. The respondent in his own words has not purchased aku.dk for his own personal use and has no intension on selling it to anyone. I being the first person in-line as referenced by my attached DK Hostmaster (Exhibit 14), if he is not going to use it for his own personal use, then I would suggest that it is the respondent trying to circumvent the law and make a profit from the sale of this domain address, which is in direct violation of Chapter§25, as far as I can interpret in the law. I would submit to the board that the respondent claims that the website is in use and that it is not finished being designed. He would have us believe thatyears has not been long enough to establish a website and that even though there is a website for the business mentioned in his Exhibit B, that he will now use this website for a different business (“Klinik G&G”). In fact, aku.dk lists an entirely different name on its header (a fictitious business name of Bjerringbro Akupunktur). I reply that it is convenient for him to say that he is doing this (using it for himsel• and that he ask the board to disregard my claim, when foryears, and owning a IT company he has not been able to set up a website, or even redirect this website (aku.d• to the established page (klinikgg.d• already set up in “Klinik G&G” and in fact the parent company of “Klinik G&G”, one BigBlue IVS does not even have a working website (bigblue.dk), which the respondent also happens to own. In fact, when I run all of the web domains owned by the respondent (a total of domain names), with the exception of klinikgg.dk which is owned and used by whom the respondent conveniently claims has a printed sign advertising the use of aku.dk despite there being no mention of this Klinik on the webpage for aku.dk or as the owner of aku.dk in any official documentation, https://www.bjerringbro-julecup.dk/, https://www.goddingandgodding.dk/, https://www.jcibb.dk/, are the only other web domains being actively used by the respondent. So out of a total ofweb domains listed as belonging to the respondent (Exhibit 1), only are actually being used. I would encourage the board to consider whether the respondent sitting on these domains is appropriate or not and to at least keep this in mind if further claims are made against the respondent that he hasdomain names, many of which seem totally unrelated to anything he or his company is qualified to do. I postulate to the board that this is in further support of my claim that he does not intend and has not intended to use aku.dk, and instead has sought a means to make money on the buying and selling of domains for profit or at the very least wishes to own the domain names including aku.dk indefinitely without ever using them. Given the two scenarios, I think it is more likely that he intends to profit from the sale of the address. I suggest that his response of admitting that I am correct that he has bought up a list of domain names, which I would assume he does not own other fysioterapi/mental health/massage or child care companies and the like (see Exhibit 1), and is sitting on these names as well as evidence that he does not intend to use AKU.dk for his own personal or for his own company’s legitimate reasons. Indklagede vedlægger ”Bilag A”, som viser screenshot fra CVR.DK. Klinik G&G IVS (navnet er et binav• er en akupunktur og hudpleje klinik, som domænenavnet AKU.DK benyttes af. Indehaveren af virksomheden er ligeledes instruktør og underviser i samme fag. Klinik G&G IVS benytter ligeledes domænenavnet KLINIKGG.DK. Indklagede vedlægger ”Bilag B”, som viser reklameskilt i lokal sportsforening, hvor det tydeligt fremgår at der er tale om en akupunktur og hudpleje klinik. Som det kan ses på navn, logo og dennes besøgs adresse, stemmer dette overens med klagerens ”Exhibit 3”, hvor der på ”dummy” siden står angivet adressen ”Vestergade 22”, hvilket stemmer med reklameskiltet på indklagedes egen ”Bilag B”. Det fremgår derfor tydeligt at domænenavnet AKU.DK er i brug, og benyttes aktivt. In his own words, the respondent tells us that the owner of G&G Klinik already has their own webpage (klinikgg.dk), that he has a false Klinik name written on the webpage of AKU.dk (Exhibit 5). That AKU.dk is registered to the respondent’s company (his statement and exhibits A & D) and not to BigBlue IVS or G&G Klinik, as provided in our Exhibit 11. In fact, as previously noted, out ofdomains owned,are in actual use. Again, I can only feel that this violates the spirit of the code and perpetuates the purchasing of domain names to either make sure they cannot be used or to sit on them without using them. Either way I can only imagine that this practice is in direct opposition to the law, where it is referenced about benefiting the practice of the internet and making fair use of the domain name. Respondent’s Exhibit B, shows us nothing, the image he shows us of a random sports hall, where we cannot even make out what the sign says at all, speaka nothing of how the web domain is being used. That sign could be for anything and say anything. Nor do I believe that the AKU.dk would be on a sign already hanging in the sport hall, when he himself admits that they are already using a different webpage and domain for this business, and that they supposedly, after FIVE years have not finished their webpage for AKU.dk, yet it is already on a sign hanging in a random supposed sports hall. The respondent corrects himself and his own exhibits by telling us that in response to my claim, filed with the complaints board and even though he has not previously used this domain (aku.dk), he admits that he has no intention of giving up the domain. In fact, he says that in response to my claim and “increased demand” for this domain name (aku.dk), he has now decided to go in and purchased another years. He has not supported this with documentation, but I accept his response as true as if he is to sit on the domain longer without using it, in hopes of selling it to someone else, it makes sense that he would do so. So, I have no doubt, even though that I have not seen documentation that he has purchased another years, that this is true. It does not refute my claims however. Det er indklagedes vurdering og påstand at, klageren ikke opfylder krav for overdragelse af domænenavn. Klagerens påstand og beskyldninger er ubegrundet, idet de ikke er underbygget af saglige argumenter, som er relevant for sagen. Klageren fremsætter udelukkende postulater, som fremmer synligheden for klagerens egen virksomhed eller person, uden at fremkomme med saglige argumenter, beviser eller fakta, der kan underbygge klagerens påstand, eller på anden måde påvise, indklagedes overtrædelse af reglerne for .DK-domænenavne. Sagen skal derfor afvises og indklagede skal frifindes med præcedens. I will have to defer to the complaint board on this matter. I do not have the authority and despite what the respondent says, I would assume he does not have the authority either to determine what the law says in regards to this matter. Nor, do I feel either one of us has the authority to dismiss the claims set forth just because we want to or that it is an inconvenience. I would suggest that the respondent is not being entirely true with his statements to the board and that if he himself is not the company using these names, when and if they get used, then his company and/or person has financial gains in his PROLONGED possession of these domain names without him personally using them. The fact that he and/or his company is not using the domains, under this I would suggest that simple registration and housing them does not constitute the spirit of the law and that the express holding on to them until he can score a profit from them is, from what I can understand, a direct violation of the code. Again, I will have to defer to the board’s ruling on this matter. I would just have to ask that the board to consider that the respondent owns other domain names, besides aku.dk, whereas of d. 27.02.19, onlyare in use. I further reaffirm by the evidence to these statements that my original claim, that my company is better suited to have this domain and would make better use of the domain name from day of ownership, stands and outweighs the respondents claim that he intends to use the domain (despite not doing so for the pastyears).” Som bilaghar klageren fremlagt udskrift fra DK Hostmasters hjemmesider, der viser, at klageren er skrevet på venteliste til domænenavnet “aku.dk”. Bilag er kopi af bevis for, at klageren er ”Registreret Akupunktør (RAB)” hos foreningen ”Praktiserende Akupunktører”, der er godkendt som registreringsansvarlig brancheforening i henhold til lov nr. 351 af 19. maj 2004. Bilag og fremstår som skærmprint fra en ikke nærmere specificeret hjemmeside med overskriften ”Find behandler”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”klinikgg.dk”. Bilager skærmprint med oplysninger om virksomheden ”BigBlue IVS”. Bilager skærmprint med oplysninger om virksomheden ”LBD af 2016 ApS”. Bilag skærmprint, hvoraf fremgår, at der ikke fremkommer en hjemmeside med reelt indhold ved opslag på domænenavnet ”bigblue.dk”. Bilag er faktura af 27. november 2018 fra DK Hostmaster udstedt til klageren vedrørende ventelistegebyr. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”srab.dk” med overskriften ”Find behandler” og gengivelse af et kortudsnit. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Jeg har med stor interesse gennemlæst klagerens replik skrivelse, og står særdeles uforstående overfor indholdet heraf. Det er indklagedes opfattelse, at klageren endnu engang fremsætter påstande og egne følelser som ”bevis” for klagerens argumentation. Uanset klagerens ønsker, følelser, uddannelse osv., retfærdiggøre disse ikke en overdragelse af domænenavnet. Klageren henviser af flere omgange til ”ikke aktive” domænenavne, og dette afviser indklagede. Alle domænenavne, som indklagede er tilknyttet, er aktive ud fra en teknisk definition og forståelse for, hvad er et domænenavn og hvordan virker et domænenavn. Domænenavnet AKU.DK er aktiv, som det fremgår af ”Bilag C”, hvilket viser aktivt domænenavn ved hjælp af DNS opslag på Mail-Records, ligeledes ved visning af website fra klagerens bilag. Det er indklagedes opfattelse, at klageren ikke er bekendt med definitionen at et domænenavn, og ligeledes ikke er bekendt med domænenavnets funktioner. Klageren henviser af flere omgange til ”ikke aktiv” website, som på intet tidspunkt viser om et domænenavn er aktiv. Domænenavnet AKU.DK er aktiv, også med aktiv website, som klagerens bilag har vist. Jeg vedlægger ”Bilag E” Ordbog opslag på ”domain name”, som viser definitionen heraf, og ”Bilag F” Wikipedia opslag på ”domain name”, som viser definitionen samt uddyber hvad et domænenavn er. A domain name is a label that identifies a network domain: a distinct group of computers under a central administration or authority. Within the Internet, domain names are formed by the rules and procedures of the Domain Name System (DNS). Any name registered in the DNS is a domain name. Domain names are used in various networking contexts and for application-specific naming and addressing purposes. In general, a domain name represents an Internet Protocol (IP) resource ... Som definitionen af et domænenavn tydelig viser, er domænenavnet et ”mærkat”, altså et navn, der bliver tilknyttet en IP Adresse (IP ressource), for at gøre det mere brugervenlig. Alle domænenavne styres af reglerne fra en DNS Server, hvilket gør domænenavnet aktiv. Når domænenavnet er ”aktiv” i DNS Serveren, er det muligt at tilknytte flere funktioner og services. Som jeg tidligere har fremsendt dokumentation for, er domænenavnet AKU.DK aktiv. Det er aktiv i DNS, som vist ved Bilag C, og dertil er domænenavnet benyttet i markedsføringsmateriale som vist i Bilag B. Konklusionen herpå er at domænenavnet AKU.DK er aktiv og har været aktiv siden 2014, og det benyttes iht. domæneloven. Domænenavnet har en registreringsperiode påår, som gør at udløbsdato forventes at være i år 2024. Indklagede overtræder på intet tidspunkt regler eller på anden måde god skik for brugen af domænenavnet AKU.DK. ... Det er indklagedes vurdering og påstand at, klageren ikke opfylder krav for overdragelse af domænenavn. Klagerens påstand og beskyldninger er ubegrundede, idet de ikke er underbygget af saglige argumenter, som er relevant for sagen. Det er indklagedes opfattelse og påstand at der ikke foreligger saglige argumenter, beviser eller fakta, der kan underbygge klagerens påstand, eller på anden måde påvise, indklagedes overtrædelse af reglerne for .DK-domænenavne.” Som bilag E har indklagede fremlagt skærmprint fra en online-ordbog med resultatet ved et opslag på udtrykket ”domain name”. Bilag F er skærmprint fra hjemmesiden Wikipedia med resultatet ved opslag på udtrykket ”domain name”. Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – JD6133-DK – har registreret i alt følgendedomænenavne, jf. bilag 1: aku.dk bak-damtoft.dk bigbbq.dk bigblue.dk bjerringbro-hudpleje.dk bjerringbro-julecup.dk bjerringbro-sports- massage.dk bjerringbrohudpleje.dk bjerringbrosportsmassage.d k carefor.dk curaluxury.dk duelund-jensen.dk endonordic.dk goddingandgodding.dk jci-bb.dk jcibb.dk jcirksk.dk johnnydamtoft.dk kidscare.dk klinikgg.dk leika-johnny.dk mentaltræneren.dk mvk-sport.dk mvksport.dk mywax.dk nemtal.dk smsgo.dk velscare.dk Ved opslag på domænenavnet ”aku.dk” har sekretariatet den 9. juni 2019 taget følgende kopi, jf. bilagog 5: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er den bedst uddannede akupunktør i Danmark, • at klagerens akupunktørklinik har et godt renommé, • at klagerens overtagelse af domænenavnet ”aku.dk” ikke bare vil understøtte klagerens forretning, men det vil også være fordelagtigt for andre akupunktører i Danmark og patienter, som søger akupunkturbehandling, samt andre, • at indklagede er en IT-virksomhed, der ikke beskæftiger sig med akupunktur, • at indklagede har registreretdomænenavne, hvoraf de fleste ikke bruges, og formentlig med henblik på at opnå en gevinst ved videresalg af dem, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”aku.dk” til noget legitimt erhvervsmæssigt formål, og • at ”Klinik G&G” enten ikke tilbyder akupunkturydelser, eller hvis de gør, bliver de ikke udført af personer, der er registreret til at udføre alternativ behandling efter reglerne i sundhedsloven.
Indklagede har gjort gældende:
• at klageren ikke har rettigheder til domænenavnet ”aku.dk”, • at indklagede ikke har intentioner om at sælge domænenavnet ”aku.dk”, • at indklagede ikke har registreret domænenavne med henblik på videresalg, • at domænenavnet ”aku.dk” indgår i indklagedes fremtidsplaner, • at alle de af indklagede registrerede domænenavne er aktive i DNS og benyttes i forskellige henseender til bl.a. e-mailadresser og hjemmesider, • at også domænenavnet ”aku.dk” bruges aktivt til både e-mailadresser og hjemmeside og har været brugt siden 2014, • at domænenavnet ”aku.dk” sammen med domænenavnet ”klinikgg.dk” benyttes af Klinik G&G IVS, som er en akupunktur- og hudplejeklinik, • at klagerens påstand er ubegrundede, og • at indklagede ikke har overtrådt nogle regler i forbindelse med registrering og brug af domænenavnet ”aku.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede formentlig har registreret domænenavne, herunder domænenavnet ”aku.dk”, med henblik på at opnå en gevinst ved videresalg af dem. Som sagen foreligger oplyst, giver den derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”aku.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”aku.dk” alene med henblik på videresalg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at manglende eller begrænset brug af et domænenavn ikke i sig selv godtgør, at domænenavnet er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder selve den omstændighed, at indklagede er registrant af flere andre domænenavne under ”.dk”-domænet, og at flere af disse ikke er taget aktivt i brug. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er uddannet akupunktør og driver en akupunktørklinik i Danmark. Idet betegnelsen ”aku” kan anses som en forkortelse for henholdsvis ”akupunktur” og ”akupunktør”, finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”aku.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”aku.dk” indgår i indklagedes fremtidsplaner, og at det tillige anvendes til e-mailadresser. Domænenavnet ”aku.dk” anvendes for øjeblikket til en hjemmeside, der fremstår som ikke færdigudviklet, og som angiver en akupunktørklinik i Bjerringbro. Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”aku.dk” sammen med domænenavnet ”klinikgg.dk” benyttes af Klinik G&G IVS, som er en akupunktur- og hudplejeklinik. Klagenævnet finder, at en anvendelse af domænenavnet ”aku.dk” for en klinik, der bl.a. beskæftiger sig med akupunktur, er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Idet klagenævnet ikke finder grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring om den aktuelle og planlagte brug af domænenavnet ”aku.dk”, finder nævnet på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”aku.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Rick Scott Consulting, IVS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.