Afgørelse

klovne-booking.dk

LHR Consulting

MOD

Per Frank Jørgensen

8. august 2019.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”klovne-booking.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet LHR Consulting (CVR-nummer 32045189) med startdato den 20. marts 2009. Virksomheden er registreret under branchekode ”702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse” og med bibrancherne ”855900 Anden undervisning i.a.n.” og ”855200 Undervisning i kulturelle discipliner”. Som fuldt ansvarlig deltager i virksomheden er endvidere registreret Lars Henrik Rasmussen. Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren driver virksomhed ved at optræde i egenskab af klovn i forskellige sammenhænge, og at klageren i den forbindelse anvender domænenavnet ”klovnebooking.dk”. Ved opslag den 9. juni 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”klovnebooking.dk” er registreret den 30. november 2011, og at registranten af domænenavnet er klageren. Ved opslag den 9. juni 2019 på ”klovnebooking.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Jeg vil gerne klage over at der er nogen der har lavet et domæne der ligner mit til forveksling. Jeg har siden 2009 drevet min virksomhed med at optræde som klovn - klovnen Lars Gustav og jeg laver klovne - cirkus optræden, cirkusskole for børn, shows for virksomheder og private med mit lille Cirkus Gustav og laver klovneri over hele Danmark – også i Grønland og i Nordtyskland. Jeg har gennem de sidste 6-7 år udviklet flere roller som jeg optræder i – men sælger alle arrangementer via www.klovnebooking.dk. Jeg har også en pige ansat – [A] som Klovnen Ballon Trutte – i flexjob siden 2010. Derudover har jeg et samarbejde med et par andre klovne jeg sender ud hvis vi selv er booket. Jeg er via flere af mine faste kunder blevet gjort opmærksom på at når de vil google mit firma www.klovnebooking.dk ledes de til et andet site: www.klovne-booking.dk der er blevet oprettet i 2016. Det er jeg meget utilfreds med da det kan ødelægge min forretning og det kan forvirre både nuværende og kommende kunder. Jeg vil derfor gerne have denne trafik stoppet og have overført dette domæne til min virksomhed. Jeg har kontaktet ejeren af dette site og gjort ham opmærksom på at det er forkert at lave en kopi af mit domæne – (med en bindestreg • dog uden at få respons retur. Jeg ønsker derfor hjælp til at få dette bragt i orden da det giver problemer for mine nuværende kunder/forretningsforbindelser. I alle mine materialer på nettet, adwordskampagner og trykte medier, visitkort osv. har jeg min signatur: www.klovnebooking.dk. Se bilag. [...] Jeg mener at sitet www.klovne-booking.dk vildleder mine kunder og at ejeren ”snylter” på mit website www.klovnebooking.dk der gennem mange år har ligget højt/øverst på googlesøgning af at booke klovne. Jeg mener de skal finde på deres eget domænenavn – et andet web navn der ikke efterligner mit og mit firma – som ikke er identisk med mit og ikke ligger så tæt op ad mit navn så det bliver forvekslet. Mit registrerede firmanavn som jeg startede op med som selvstændig hedder LHR CONSULTING 32045189; P-nr: 1015239545. Ud over at optræde som klovn som er mit største virke optræder jeg b.la. også som Piraten Don Gustav, H.C. Andersen – produkter som jeg som jeg også sælger via www.klovnebooking.dk.” Som bilag (litreret af sekretariate• har klageren tilsyneladende fremlagt en udateret udskrift vedrørende sin virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag (litreret af sekretariate• er et udateret skærmprint fra opslag på klagerens domænenavn ”klovnebooking.dk”, der i det væsentlige svarer til det skærmprint, som sekretariatet har taget ved opslag på domænenavnet den 9. juni 2019. Bilag(litreret af sekretariate• er en udskrift af 10. januar 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag (litreret af sekretariate• er tilsyneladende eksempler på markedsføringsmateriale mv. fra klageren påtrykt hjemmesiden www.klovnebooking.dk. Ved opslag den 9. juni 2019 på ”klovne-booking.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag den 19. februar 2019: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Jeg har nu nærlæst klagen fra Lars H. Rasmussen, og tillader mig at stille mig uforstående herfor, da det er to forskellige forretnings konstellationer. 1. (Bilag 3) Som det fremgår af ”Bilag 3” er Lars ́ virksomhedsnavn ikke beslægtet med ”klovne-booking.dk”. 2. Jeg finder det endvidere for sagen irrelevant, at Lars H. Rasmussen har en flexjobber ansat, da det på ingen måder giver ham mere ret til domænet end mig. Da det er en relativ snæver branche, er der få interessante signe domænenavne og vælge imellem. Klovne-booking er selve min forretningens koncept. Domænet er ikke et unikt navn, et registreret varemærke eller firma. Det er helt lavpraktisk to ganske almindelige danske ord, som beskriver, hvad vores ydelse dækker over, nemlig klovne og booking. Når man køber et .dk-domænenavn, har pr. automatik ikke ret til navnet skrevet med bindestreg. Klovne booking er ikke et beskyttet firmanavn, men en søgefrase, som i min optik kan bruges af alle. 3. (Bilag A og B) I forlængelse af Lars` påstand om, at når man Googler ”klovnebooking” eller ”klovne booking” (uden mellemrum og med mellemru• ligger min hjemmeside bedrer placeret end hans, og at dette skulle forvirre hans kunder. Dette er ikke korrekt, da min side henholdsvis ligger som nr.og nr.(medtag ikke annonce• og hans hjemmeside ligger øverst på begge søgetermer. Gode placeringer i Googles søgerresultater kræver, at man kontinuerligt arbejder med søgemaskineoptimering (SEO). Hvis tilfældet er, at Lars er faldet i placeringer på Google, på andre søgetermer, kan det henføres til, at han ikke har forholdt sig til sit SEO-arbejde – ikke at jeg har et domæne der indeholder samme ord. 4. (Bilag C) Det er vigtigt for mig, at Klagenævnet er opmærksom på, at Lars H. Rasmussen har kontaktet mig 4. oktober 2017 via kontaktformularen på min hjemmeside (www.klovne- booking.d• for at få lov til at stå opført på denne. Dette beviser, at Lars har været bekendt med min hjemmesides eksistens siden da. Det, at klagen over mit valg af domænenavn først kommer nu, syntes jeg vidner om passivitet. Det er opsigtsvækkende, at klagen først kommer nu, hvor han åbenbart mener, at jeg er blevet for stor en konkurrent til hans foretagende. Jeg afviste hans forespørgsel den gang, hvilket jeg formoder har haft en negativ indvirkning på Lars. Det her ”lugter” af, at Lars H. Rasmussen ønsker at overtage min forretning/ domænenavn via Klagenævnet, for den vej også at kapre nogle kunder. 5. Jeg har på intet tidspunkt modtaget én eneste henvendelse/forespørgsel på ”klovnen Lars Gustav” ej heller på nogle af hans andre figurer. 6. Hvis Lars har uddelt visitkort til sine kunder, hvorpå der tydeligt står www.klovnebooking.dk – lyder det mærkeligt, hvis de pludselig skulle skriv det med bindestreg. Ligeledes vil kunder der klikker på hans Adwords annoncer blive henvist til han hjemmeside, og ikke min. 7. (Bilag D, E, F, G, H, I, J, K og L,) Jeg har tilladt mig at vedhæfte et par screen dump fra min hjemmeside, så I kan se, at det er to forskellige forretningskoncepter, men som tilbyder, at man kan booke en klovn/forskellige klovne/til forskellige priser.” Som bilag A har indklagede fremlagt et udateret skærmprint fra en søgning i Google (www.google.d• på betegnelsen ”klovnebooking”. Af skærmprintet fremgår det, at klagerens hjemmeside www.klovnebooking.dk optræder som det første søgeresultatet, mens indklagedes hjemmeside www.klovne-booking.dk optræder som andet søgeresultat. Bilag B er et udateret skærmprint fra en søgning i Google på betegnelsen ”klovne booking”, hvor klagerens hjemmeside www.klovnebooking optræder som det første søgeresultat og indklagedes hjemmeside www.klovne-booking.dk som fjerde søgeresultat, hvis der ses bort fra annoncer. Bilag C er efter det oplyste kopi af en e-mailkorrespondance af 4. oktober 2017 mellem klageren og indklagede. Af korrespondancen fremgår det bl.a., at klageren ønsker at ”ligge” på indklagedes side med en annonce, hvilket indklagede oplyser pt. ikke er muligt. Bilag D er tilsyneladende et udateret skærmprint fra opslag på domænenavnet ”klovne-booking.dk”, der i det væsentlige svarer til det skærmprint, som sekretariatet har taget ved opslag på domænenavnet den 9. juni 2019. Bilag E-L er tilsyneladende en række forskellige skærmprint fra indklagedes hjemmeside under domænenavnet ”klovne-booking.dk”. Af de pågældende skærmprint fremgår bl.a. hvilke artister, som kan hyres via indklagede, herunder ballonklovnen Fubbi, klovnen Pedro, Bakkens Pjerrot, klovnen Njetski og Trylle Rylle Torben. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”At Per Jørgensen laver en efterligning af et domæne med en bindestreg – netop i en meget, meget snæver branche – der ligner og lyder fuldstændig som en konkurrerende virksomheds domæne, er på ingen måde god skik og strider mod al moral. Og vores målgrupper og produkter er de samme. Klovnebooking – salg af klovneunderholdning er netop det som det hele handler om i vores virksomhed - det er mit forretningskoncept og klovnebooking.dk har i alle årene – over de år - jeg har drevet min virksomhed været mit salgs værktøj over hele landet, Grønland og i Nordtyskland hvor vi også har kunder. Og det er langt mere end et blot et domæne med to sammensatte ord – det er blevet et forretningskendetegn – vores navn og det er blevet et varemærke og et ”brand”. Jeg er professionel, udøvende klovn – Trylle Klovnen Lars Gustav – og salg af min klovneunderholdning og salg af min ansattes underholdning, Klovnen Ballon Trutte – [A] – via klovnebooking.dk har gennem min virksomhedshistorie netop været det central salgsværktøj og klovnebooking.dk er også blevet et kendetegn og varemærke for vores høje service og gode underholdning både til firmaer og til private til alle aldersgrupper - med en række kunder der booker igen og igen. Klovnebooking.dk står på min bil med store typer – står på en masse trykte materialer, der ligger mange steder rundt i hele landet ved vores kunder, stormagasiner, firmaer osv. og her vil man som medarbejder meget, meget let kunne tage fejl, hvis medarbejderen lige skal opdateres på vores produkter ved genbookning – tage fejl på nettet og komme til at logge sig ind deres sitet: klovnebooking.dk – der til forveksling ligner vores så meget. Og dermed mister vi markedsandele og vores kunderne fatter ikke hvorfor klovnen Lars Gustav eller Ballon Trutte ikke toner frem på skærmen mere, men en helt masse andre klovne på sitet. Via domænet klovne-booking.dk forsøger Per at sælge diverse andre klovne – og tjene på formidlingsprovisionen af dette. Hver af disse klovne har hver deres eget domæne og har hver deres egen hjemmeside – hvor de også promovere og sælger deres underholdning. De er alle i forvejen mine/vores konkurrenter – og det er jo helt fair – og Per må for mig gerne lave formidling af andre klovne – og markedet er jo heldigvis således indrettet at de dygtigste, sjoveste klovne med de bedste produkter og de billigste ydelser osv. får de fleste jobs. Men det er ikke fair og det er ikke god moral og god forretningsskik at disse klovne nu bliver markedsført og solgt under et domænenavn der ligner vores og lukrer på vores goodwill hos google – et domæne som er identisk med vores og nu forveksles med vores navn, vores forretning og vores brand. Det er illoyalt og i strid med domæneloven §og [markedsføringsloven] § 22. [...] Det betyder alt sammen, at ved at bruge dette domænenavn www.klovne-booking.dk er de med til dels at vildlede og forvirre vores nuværende og vores kommende kunder og dels at ”udhule”/ ”underminere” netop vores marked. Vi har opbygget en solid virksomhed omkring dette koncept de sidsteår. Tusindvis kender til klovnebooking.dk og kender til vores service og de mange forskellige produkter vi leverer til de forskellige årstider og forskellige højtider. Et domæne der ligner så meget en andens produkt/domæne giver rod og vildledning som på samme måde da nogen ville misbruge domænet: danskehospitalsklovne.dk – et domæne jeg for øvrigt selv har været med til at designe forår siden da jeg var medstifter af foreningen og nogen tog domænet: danske-hospitalsklovne.dk og gav sig ud for at for at komme fra Danske hospitalsklovne – og lavede indsamling. Det var ikke ok. Eller hvis nogen tager domænet: show- bizz.dk – da vil dem der ejer Showbizz Danmark – et stort bookingbureau gennemår med domænet: showbizz.dk nok slå sig i tøjret og starte en klagesag. En virksomhed i Silkeborg tog navnet og domænet: outdoor-sports.dk – men dette fik Outdoorsports heldigvis stoppet. Outdoorsports havde eksisteret i år og havde domænet: outdoorsports.dk. Jeg mener, at Per burde have undersøgt hvad klovnebooking.dk er og står for, og han kunne have valgt et andet domæne som ikke kan forveksles med vores – f.eks. www.bookklovn.dk, som er ledigt. Det er jo ikke på nogen måde i orden at misbruge den goodwill, vi har fået opbygget på Google – og Googles algoritmer skelner ikke – tager ingen notits af – om der er en bindestreg eller ej i domænet. www.klovnebooking.dk er for vores kunder således forretningen – navnet, varemærket og brandet. En portal de kender – hvor de ved de kan booke professionel underholdning og hvor de ved at de kun betaler for ”den rene vare” – for den rene underholdning og de ikke betaler nogen ekstra provision til et formidlingsbureau. Netop derfor kan de også købe vores ydelser billigere end de købes gennem et formidlingsbureau – og derfor er vi vokset i markedet som vi er. Kunderne sætter pris på, at når de ringer til os får de direkte, personlig kontakt til de klovne der skal ud og optræde [...] Som jeg kan se det det er Pers firma slet ikke registret med et cvr nr. og et momsnr. Muligvis da hans omsætningen er under 50.000 kr. om året og ikke driver virksomheden på fuld tid Vi har en omsætning på over en halv mill. om året, er momsregistret og startede med klovnebooking – salg af klovneunderholdning – forår siden i 2009. Jeg driver virksomheden på fuld tid og beskæftiger en medarbejder – derfor mener jeg at vi har en væsentlig interesse i at få domænet overraget. Jeg blev desværre først klar over for ganske nylig, at der foreligger mulighed for at klage over domæner, der lægger sig identisk op ad ens eget domæne. Havde jeg kendt til denne klagemulighed før, havde jeg naturligvis gjort dette tidligere.” Som bilagog(omlitreret af sekretariate• har klageren fremlagt et billede af en bil påtrykt et logo med teksten ”KLOVNEBOOKING.DK”. I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”Lars nævner i sin replik (modsvar), at vi skulle tilbyde samme produkter, dette er ikke korrekt, da Lars bl.a. også sælger andre figurer/aktiviteter som H. C. Andersen, Indianer Gustav show, Don Gustav show, Troldmanden Gustav, og Cirkus skole, Drillenisse m.m. Dette har jeg intet af på min side ”klovne-booking.dk”. På min side kan man booke klovne – og kun klovne. Jeg tror, at Lars har misforstået hvad Google kan og ikke kan. Jeg kan informere Lars om, at Google sagtens kan se forskel på domæner skrevet med eller uden bindestreg – der er jo en grund til, at de forhandles hos DK-Hostmaster. Jeg kan yderligere med 100 % sikkerhed sige, (da jeg har undersøgt de• at jeg med mit domænenavn IKKE får, eller på nogen måde, kan drage nogen fordele ud af Lars’ placering på Google – da det jo er to forskellige domænenavne. Lars skriver ligeledes i hans klageskrift: (cita• ”Jeg er via flere af mine faste kunder blevet gjort opmærksom på, at når de vil Google mit firma” www.klovnebooking.dk ledes de til et andet site www.klovne-booking.dk. Det må jeg på det kraftigste gøre opmærksom på – DET KAN IKKE LADE SIG GØRE, at hans kunder bliver ledt over på min side, da hans side ikke linker til min. Google vurderer og placerer hvert enkelt domæne separat – det er kun subdomæner, som linker til et ”hoveddomæne” som får noget ud af andet domænes placering. Med fare for at komme til at gentage mig selv, føler jeg mig alligevel nødsaget til at rette en henvisning til mit svarskrift. Her nævner jeg bl.a., at jeg på intet tidspunkt har modtaget én eneste forespørgsel på ”klovnen Lars Gustav”, ej heller nogle af hans andre figurer – derfor har jeg meget svært ved at se, at der skulle ligge nogen forvirring eller forveksling fra kunder mht. at få klikket på det rigtige domænenavn. Det samme gør sig gældende den anden vej rundt, da Lars ikke med ét eneste ord nævner, at han enten på daglig/ugentlig eller månedlig basis, får forespørgsler eller andre henvendelser fra kunder, som forespørger kunstnere som jeg har stående på min side. Dette finder jeg opsigtsvækkende, da det er dét Lars klager over – så ud fra det faktum, at hverken Lars eller jeg tilsyneladende får henvendelser fra kunder, som er kommet ind på en forkert side, må jeg konkludere, at der ikke foreligger nogen misforståelser fra kunder overhovedet. Hvis man går ind på siden ”rettigheder.dk” står der intet om, at ” klovnebooking” er et Logo eller et Varemærke (se Bilag M og Bilag N). Der står heller intet om, at Lars har brugsretten over de to ord ”klovne” og ” booking. Da jeg i sin tid søgte efter et domænenavn til min side, og så at domænenavnet ”klovne- booking.dk” var ledigt, købte jeg det med det samme. Det er både sigende og fortæller præcis, hvad det er man kan forvente at finde på min side. Jeg har på intet tidspunkt handlet i ”ond” tro, eller haft for øje at skade nogens forretning. Nu hvor Lars klager over mit domæne, undre det mig endnu mere, at Lars ikke har sikret sig domænet for længe siden. Dette beviser endnu en gang, at Lars ikke har forholdt sig til sin forretning, hverken i forhold til SEO-arbejde eller konkurrenter. Til sidst vil jeg gerne understrege, at Lars ikke forholder sig til, at han d. 4. oktober 2017 selv søgte om, at blive optaget på min side ”klovne-booking.dk” (se mail korrespondance - Bilag C) Lars kommenterer ikke dette noget sted i sine svar – Faktum er, at Lars med sin ansøgning om at komme til at stå opført på min side har ”Blåstemplet” eksistensen af min side, og derved har han været fuld bevidst om dens eksistens. Nu hvor konkurrencen fra min hjemmeside tilsyneladende er blevet for stor for Lars, klager han her igennem over den, med henblik på overtagelse af mit domæne for øje. Som jeg ser det, drejer sagen sig for Lars ikke om mit domænenavn, men mere at overtage min forretning, herunder min placering på Google samt kundegrundlag.” Som bilag M og N har indklagede fremlagt to udaterede udskrifter fra hjemmesiden www.retttigheder.dk. Det fremgår heraf, at Foreningen Danske Hospitalsklovne er indehaver af figurmærket ”DANSKE HOSPITALSKLOVNE i vareklasseher i landet. Bilag O er tilsyneladende et uddrag fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Sekretariatet har ved opslag den 10. juni 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”klovne-booking.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (PJ4645-DK), udover det omtvistede domænenavn, er anført som registrant af yderligeredomænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne: artist-udlejning.dk artistudlejning.dk ballonklovnen-pedro.dk book-en-tryllekunstner.dk fyns-pjerrot.dk fynspjerrot.dk klovnen-pedro.dk klovnenpedro.dk lej-en-ballonklovn.dk lej-en-klovn.dk lej-en-tryllekunstner.dk lejenballonklovn.dk lejenklovn.dk lejentryllekunstner.dk magiensverden.dk magisk-verden.dk magiskverden.dk pj-magic.dk tryllekunstner-for-børn.dk tryllekunstneren.dk trylleri-for-børn.dk underholdning-for-børn.dk Sekretariatet har ved opslag den 10. juni 2019 påtilfældige af ovennævnte domænenavne, som indklagede er anført som registrant af, konstateret, at der i fire tilfælde ikke fremkom nogen aktiv hjemmeside (”artist-udlejning.dk”, ”klovnen-pedro.dk”, ”magiskverden.dk” og ”tryllekunstner-for- børn.dk”). De øvrige seks domænenavne indeholdt henholdsvis hjemmesider for udlejning af klovne (”lej-en-klovn.dk” og ”lejenklovn.dk”), for ballonklovnen Pedro (”ballonklovnen-pedro.dk”), for Fyns Pjerrot (”fyns-pjerrot.dk”) og for udlejning af tryllekunstnere (”magiensverden.dk” og ”tryllekunstneren.dk”). Sekretariatet har ved opslag den 11. juni 2019 på ”klovnebooking.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden under det pågældende domænenavn er lagret i altgange i perioden fra klagerens registrering af domænenavnet den 30. november 2011 og frem til den 20. januar 2019. Af de lagrede hjemmesider fremgår, at domænenavnet ”klovnebooking.dk” i hvert fald periodevis fra juni 2013 og frem har været anvendt til en hjemmeside for klageren vedrørende booking af klovne mv. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret den 10. juni 2013: Ved sekretariatets søgning på ”klovne booking” den 11. juni 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 148, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ved en gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 21, da Google udelod nogle søgeresultater, der i meget høj grad lignede de vistesøgeresultater. Af dissesøgeresultater fremstod to af søgeresultaterne med relation til klageren, mens tre søgeresultater fremstod med relation til indklagede. De øvrige søgeresultater vedrørte forskellige forhold med tilknytning til ordet klovn i dets generiske betydning. Ved en lignende søgning i Google samme dag på ”klovnebooking” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 675. Af de førstesøgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne indklagede, mens stort set alle søgeresultater vedrørte klageren eller omtale heraf, herunder i form af en række forskellige videosekvenser fra hjemmesiden www.youtube.com. De enkelte øvrige søgerestultater vedrørte omtale af ordet klovn i dets generiske betydning. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet LHR Consulting med startdato den 20. marts 2009, • at klageren siden 2009 har drevet virksomhed med at optræde som klovn i egenskab af karakteren klovnen Lars Gustav, • at klageren beskæftiger sig med klovneri i hele Danmark og bl.a. laver cirkusskole for børn, shows for virksomheder og private med sit lille Cirkus Gustav, • at klageren gennem de seneste 6-7 år har udviklet flere roller, som klageren optræder i, og desuden at ansat en person i flexjob som klovnen Ballon Trutte, • at klageren – udover at optræde som klovn – bl.a. optræder som Piraten Don Gustav og H. C. Andersen, • at klageren herudover samarbejder med et par andre klovne, som klageren sender ud, hvis man selv er booket, • at klageren udbyder sine arrangementer via sin hjemmeside under domænenavnet ”klovnebooking.dk”, • at klageren henviser til sin hjemmeside www.klovnebooking.dk i alle sine materialer, herunder tryksager og visitkort, • at klageren via flere faste kunder er blevet gjort opmærksom på, at indklagede har oprettet en lignende hjemmeside under domænenavnet ”klovne-booking.dk”, • at det omtvistede domænenavn næsten er identisk med klagerens domænenavn, idet forskellen består i indsættelsen af en bindestreg mellem ”klovne” og ”booking(.dk)”, • at klageren er meget utilfreds med indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”klovne-booking.dk”, da det kan være ødelæggende for klagerens forretning, • at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet således kan forvirre både nuværende og nye kunder hos klageren, • at det må indgå i vurderingen, at der er tale om en meget snæver branche samt at parternes målgruppe og produkter er de samme, • at ”klovnebooking.dk” er langt mere end blot et domænenavn for klageren, idet det er blevet til et forretningskendetegn/varemærke, • at indklagede vildleder klagerens kunder og snylter på klagerens hjemmeside under domænenavnet ”klovnebooking.dk”, • at klageren har kontaktet indklagede med henblik på at få overdraget domænenavnet ”klovne- booking.dk”, men at indklagede ikke har svaret, • at indklagedes handlemåde er illoyal og dermed i strid med domænelovens § såvel som [markedsføringsloven] § 22, • at indklagede ikke ses at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, hvilket må betyde at indklagede har en meget lille omsætning, og • at domænenavnet ”klovne-booking.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har læst klagen og stiller sig uforstående for grundlaget for en sådan klage, bl.a. da indklagede og klageren ikke optræder med de samme figurer, • at man på indklagedes hjemmeside under domænenavnet ”klovne-booking.dk” udelukkende kan booke klovne, • at det virksomhedsnavn, som klageren er registreret med i Det Centrale Virksomhedsregister, intet har at gøre med klovne, • at domænenavnet ”klovne-booking.dk” ikke er et unikt navn, et registreret varemærke eller et virksomhedsnavn, • at der derimod er tale om to ganske almindelige danske ord, som beskriver, hvad indklagedes ydelser dækker over, nemlig klovne og booking, • at indklagede ikke har handlet i ond tro i forbindelse med registreringen af domænenavnet ”klovne- booking.dk”, • at det er helt uden betydning for klagenævnets bedømmelse af sagen, at klageren måtte have ansat en person i flexjob, • at klagerens påstand om at indklagede lukrerer på klageren ved søgninger i Google fremstår helt ubegrundet, • at klageren kontaktede indklagede den 4. oktober 2017 via kontaktformularen på indklagedes hjemmeside for at få lov til at stå opført på denne, • at indklagede imidlertid afslog klagerens forespørgsel, hvilket må antages at have haft en negativ indvirkning på klageren, • at dette beviser, at klageren har været bekendt med indklagedes hjemmeside under domænenavnet ”klovne-booking.dk” siden da, • at klageren derfor har udvist passivitet og at baggrunden for klagen må være, at klageren nu ser indklagede som en for stor konkurrent, • at formålet med klagen således er, at klageren ønsker at overtage domænenavnet ”klovne- booking.dk” for på den måde at kapre indklagedes kunder, • at indklagede på intet tidspunkt har modtaget henvendelser på booking af klagerens figurer, herunder klovnen Lars Gustav, • at klageren ikke har dokumenteret om og i givet fald hvor hyppigt man modtager henvendelser fra kunder, som forveksler klageren og indklagede, • at domænenavnet ”klovne-booking.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Lars Henrik Rasmussen, der er registreret som eneejer af LHR Consulting, der er klager i denne sag, driver virksomhed ved at optræde som bl.a. klovn i forskellige sammenhænge. Det fremgår af sagens oplysninger, at LHR Consulting siden 2009 – hvor klageren blev registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• – har drevet virksomhed af den beskrevne karakter. Endvidere fremgår, at klageren gør brug af domænenavnet ”klovnebooking.dk”, hvorfra det er muligt at booke klageren til at komme ud og optræde. Af oplysninger fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”klovnebooking.dk” er registreret af klageren den 30. november 2011. Desuden fremgår det af oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), at domænenavnet ”klovnebooking.dk” i hvert fald siden juni 2013 har været anvendt til en hjemmeside for klageren vedrørende booking af klovne mv. Klageren har gjort gældende bl.a., at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”klovne-booking.dk” indebærer en krænkelse af klagerens varemærke- eller kendetegnsret til betegnelsen ”klovnebooking”, jf. bl.a. markedsføringslovens § 22. Der foreligger ikke oplysninger i sagen om, at klageren har opnået registrering af betegnelsen ”klovnebooking.dk”, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 1. Spørgsmålet er herefter, om klageren gennem sin brug af betegnelsen ”klovnebooking” har stiftet en varemærkeret eller anden kendetegnsretlig beskyttelse heraf. ”Klovnebooking” er en beskrivende betegnelse for en virksomhed, der først og fremmest beskæftiger sig klovneri. Denne betegnelse har ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke eller forretningskendetegn for klagerens virksomhed, medmindre der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop denne virksomhed, jf. (princippet • varemærkelovens §§og 13. Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen ”Klovnebooking”, må klageren derfor godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen på en sådan måde, at den forbindes med netop klagerens virksomhed. Det vil i almindelighed være meget vanskeligt – og ofte umuligt – at godtgøre, at en betegnelse, som er rent beskrivende for en virksomhed, er blevet indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop den virksomhed. Klagenævnet finder at kunne lægge til grund, at klagerens virksomhed i hvert fald siden 2013 er blevet markedsført på internettet via domænenavnet ”klovnebooking.dk”, og sagens oplysninger indikerer, at betegnelsen ”klovnebooking” i dag på internettet i høj grad forbindes med netop klageren. Klagenævnet finder, at klageren herved må anses for at have opnået beskyttelse efter markedsføringslovens 22, der er affattet således: ”§ 22. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andre”. Indklagede, Per Frank Jørgensen, driver en med klageren konkurrerende virksomhed og anvender til markedsføring heraf domænenavnet ”klovne-booking.dk” og betegnelsen ”Klovne booking” på hjemmesiden under domænenavnet. Klagerens kendetegn ”klovnebooking” er som nævnt i høj grad egnet til at blive opfattet som en beskrivende betegnelse for klagerens virksomhed, og klageren kan derfor alene antages at have opnået en meget snæver kendetegnsbeskyttelse efter markedsføringslovens § 22. Klageren kan endvidere ikke modsætte sig, at andre erhvervsdrivende gør brug af ordene ”klovne” og ”booking” med henblik på at beskrive deres virksomhed med at optræde som klovne, forudsat at dette sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Under disse omstændigheder finder klagenævnet, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”klovne-booking.dk” ikke indebærer en overtrædelse af bestemmelsen i markedsføringslovens § 22. Klageren har herudover gjort gældende, at der foreligger en overtrædelse af god domænenavnsskik i medfør af § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”klovne-booking.dk” er sket med henblik på at snylte på det renommé, som er knyttet til klagerens virksomhed, eller i øvrigt er retsstridig i forhold til klageren. Da det herefter ikke kan anses for godtgjort, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”klovne-booking.dk” strider imod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, eller på anden måde er retsstridig over for klageren, træffer nævnet følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, LHR Consulting, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.