Afgørelse

joomlakonsulent.dk

Joomlakonsulenten IVS

MOD

Thomas Peter Kampp

16. maj 2019


Påstande:

Klagerens påstand Principalt: Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnene ”joomlakonsulent.dk” og ”joomla-konsulent.dk” til klageren. Subsidiært: Registreringen af domænenavnene ”joomlakonsulent.dk” og ”joomla-konsulent.dk” slettes. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et iværksætterselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 3, er registreret under navnet Joomlakonsulenten IVS (CVR-nummer 3948381) med startdato den 1. april 2018. Klageren er registreret under branchekode 620100 ”Computerprogrammering”, og det fremgår, at klagerens formål er at udøve virksomhed med systemudvikling, hjemmeside- og webshopudvikling, programmering, support, rådgivning og sparring samt aktiviteter i tilknytning hertil. Indklagede driver ifølge udskrift fra CVR, der er fremlagt af indklagede som bilag F, en enkeltmandsvirksomhed, der er registreret under navnet Toolmaster.dk v/Thomas Peter Kampp (CVR-nummer 29670692) med startdato den 1. juli 2006. Virksomheden er registreret under branchekode 620900 ”Anden it-servicevirksomhed”. I klageskriftet er anført bl.a. følgende: ”Den 08.03.2007 blev jeg momsregistreret første gang med min virksomhed, der den gang hed Sønderup Design, som et enkeltmandsvirksomhed. Pga. fremgang og relancering af en skarpere profil i forhold til de typer opgaver, som jeg udførte, ændrede jeg virksomhedsnavn til Joomlakonsulenten i august 2011. Tanken var egentlig at skulle hedde Joomlakonsulent, men måtte konstatere at domænenavnet joomlakonsulent.dk ikke var ledigt. Derfor ændrede jeg navnet til Joomlakonsulenten og registrerede domænet joomlakonsulenten.dk. Den 01.04.2018 blev min virksomhed ændret til et IVS-selskab. Januar 2019 forventer jeg at ændre selskabsformen til ApS. Efter at flere kunder har gjort mig opmærksom på, at de har sendt flere beskeder til mig ”via min hjemmeside” og ikke kan forstå, at jeg ikke er vendt tilbage, har jeg måtte konstatere, at flere af mine eksisterende og potentielle nye kunder ved en fejl går ind på domænet joomlakonsulent.dk eller joomlakonsulent.dk, der tilhører min konkurrent Thomas Peter Kampp (TPK) og skriver en besked, der var tiltænkt mig. TPK videresender blot trafik til sin hjemmeside toolmaster.dk.via joomlakonsulent.dk og joomlakonsulent.dk. Der er ingen hjemmesider på disse to domæner. TPK registrerede joomlakonsulent.dk og joomla-konsulent.dk d. 8. april 2008. Da jeg først nu erfarer, at flere kunder har taget fejl af domænenavnene, er det også først nu at jeg reagerer på det, da jeg ikke har været bekendt med problemet tidligere. ... Domænerne joomlakonsulent.dk og joomla-konsulent.dk er stort set identiske med min virksomheds navn, Joomlakonsulenten og hjemmeside-adresse, joomlakonsulenten.dk og det skaber forvirring hos mine eksisterende og potentielle nye kunder. Jeg har måtte konstatere, at have mistet flere kunder, fordi de ved en fejl og ikke har været opmærksom på, at de ikke henvendte sig til mig via joomlakonsulent.dk og joomla- konsulent.dk.” Som bilag og har klageren fremlagt udskrifter fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnene ”joomlakonsulent.dk” og ”joomla- konsulenten.dk”, der begge blev registreret den 8. april 2008. Som bilag har klageren bl.a. fremlagt et skærmprint af hjemmesiden på domænenavnet ”toolmaster.dk”, som indklagede ifølge DK-Hostmasters WHOIS-database ligeledes er registrant af. I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Domænenavnene sagen vedrører tilhører mit firma Toolmaster.dk og er en del af virksomhedens forretningsgrundlag. Toolmaster.dk er, og har altid været fra dag ét, et Joomla- konsulent firma. Derfor har firmaet naturligvis også Joomla-relaterede domæner! Denne sag handler med andre ord om en konkurrent, Michael Nielsen (herefter MN), der selv ønsker flere domæner, og naturligvis helst konkurrentens. Herunder følger relevant fakta Toolmaster.dk fokusområde: Toolmaster.dk har fra dag nr. ét udelukkende været en Joomla-konsulentvirksomhed. Faktisk arbejdede jeg i flere år forinden virksomhedens oprettelse, via B-indkomst, med ”Mambo” som Joomla hed tidligere. I den forbindelse har jeg også i sin tid haft Mambo domæner (fx mambohut.dk). Med andre ord er det fysisk umuligt at have arbejdet med ”Joomla” længere tid end Toolmaster.dk har. Joomla-konsulent firmaet Toolmaster.dk blev endvidere oprettet før MN’s Sønderup Design jf. ovenstående. Yderligere kommer navnet Toolmaster.dk netop af, at jeg er Joomla værktøjets (too• ekspert (maste• – dvs. Tool master. Det er også grunden til firmaets 4-farvede logo (som Joomlas logo), og at ordet Joomla står lige under firmanavnet (som en del af sloga• på hjemmesiden (se evt. klagers eget ”Bilag 4c”). Jeg selv er endvidere siddende formand for ”JoomlaDay Danmark” forening (CVR 35196463). Virksomhed: • Toolmaster.dk (CVR 29670692) blev stiftet/registreret som virksomhed den 2006-07-01. • MN’s Sønderup Design blev stiftet/registreret som virksomhed den 2007-03-08. Toolmaster.dk blev med andre ord stiftet 281 dage før end Sønderup Design blev det. Sønderup Designs efterfølgende navneskifte og virksomhedstypeomlægning mm. er helt generelt og overordnet set sagen komplet uvedkommende. Men hvis vi ser på, hvornår MN skiftede navn til Joomlakonsulenten, så er det 3½ år senere. Sagens domæner: Toolmaster.dk’s domæner blev registreret: • joomlakonsulent.dk - 2008-04-08 • joomla-konsulent.dk - 2008-04-08 MN’s domæner blev registreret: • joomlakonsulenten.dk - 2011-08-26 • joomla-konsulenten.dk - 2016-04-08 – dette domæne indeholder slet ingen hjemmeside Toolmaster.dk registrerede med andre ord sine to omtalte Joomla domænerår,måneder, dage før end MN registrerede domænet joomlakonsulenten.dk og samtidig valgte at skifte navn til noget, der ligger op ad mine domæner samt ligeledes omhandle Joomla. Sagens domæners forskellige betydninger: Hvis jeg var bilmekaniker og havde mekaniker.dk, virker det hverken logisk eller retfærdigt, at blot fordi en anden mekaniker 3½ år senere omdøber dit firmanavn til Mekanikeren og køber mekanikeren.dk, at de så kan have ret til mekaniker.dk (uden en som endelse). Især ikke når begge firmaer sælger præcist samme produkt. Prøv så at erstatte ordet ”mekaniker” med ”joomlakonsulent” og ”mekanikeren” med ”joomlakonsulenten” og læs ovenstående sætning igen. Sprogmæssigt er der meget stor forskel på: • MN’s joomlakonsulenten er sprogligt i ”ental bestemt”. • Mine domæner fx joomlakonsulent er sprogligt i ”ental ubestemt”. Med andre ord er joomlakonsulenten ”bestemt” og derved potentielt et firmanavn, mens man yderst sjældent vil se et firma, der hedder joomlakonsulent, da det er ubestemt og derved et generelt ord og en profession. Alene ud fra dette manglende tilhørsforhold har MN ikke noget krav på mine domæner. Hvis man generelt er i stand til at kunne få overdraget domæner, der har en (hel• anden betydning, er der jo intet til hinder for, at et hvilket som helst medieselskab 3½ år senere omdøber sit firmanavn til DR, køber dren.dk og derved så har ret til dr.dk. Andre domæner: Joomla-konsulentvirksomheden Toolmaster.dk har andre Joomla domæner, som bruges til forskellige formål og sammenhænge (bl.a. ved reklame, trykt materiale, andre projekter og kampage-landingpages). Disse er bl.a. (men ikke begrænset til): • joomla-hosting.dk • joomlahosting.dk • joomla-kursus.dk • joomlakursus.dk • joomla-undervisning.dk • joomlaundervisning.dk • joomla-templates.dk • joomla-extensions.dk Fx sælges der lige nu hosting via mit domæne http://joomla-hosting.dk. Toolmaster.dk er en Joomla-konsulentvirksomhed og sælger derfor også Joomla hosting, Joomla undervisning/kurser, Joomla templates, Joomla extensions mm. og så naturligvis Joomla-konsulent ydelser. De er (lige n• sidstnævnte domæner som MN nu ønsker, da MN præcist lige som mig/Toolmaster.dk er Joomla konsulent. At MN især ønsker disse domæner skyldes naturligvis, at MN er flere år for sent ude med samme forretningside/speciale. MN ønsker at bruge domænerne til præcist det samme, som Toolmaster.dk gør, herunder (evt. periodis• pege på virksomhedens hoveddomæne. Søgning på mine domæner viser MH’s hjemmeside: En søgning i Google på mine domæner joomlakonsulent/joomla-konsulent resulterer i, at MN’s hjemmeside – joomlakonsulenten.dk – ligger øverst i søgeresultatet, hvor jeg med toolmaster.dk ligger nr. 2. Det er altså ikke med mine joomlakonsulent/joomla-konsulent domæner, jeg bliver fundet ved denne søgning (bilag A). Derved er det utænkeligt, at mine joomlakonsulent/joomla- konsulent domæner på nogen måde kan have indvirkning på MN’s virksomhed eller skabe ”forvirring” for hans nye samt eksisterende kunder. Opsummering af fakta: Samlet set har Toolmaster.dk: 1. Toolmaster.dk har været først med at oprette sin Joomla-konsulent virksomhed. 2. Toolmaster.dk har i længere tid end MH været registreret Joomla-konsulent. 3. Toolmaster.dk har været først i alle henseender med at købe Joomla domæner og bruger dem. Herunder sagens domæner da de beskriver både mig og firmaet Toolmaster.dk. 4. Toolmaster.dk har andre Joomla relaterede hjemmesider end blot domænet Toolmaster.dk, som fx Joomla-hosting.dk. 5. Domænenavnene, som sagen handler om, har sprogligt en helt anden betydning end MH’s firmanavn. 6. MH har ikke eneret på at være Joomla konsulent, men hvis nogen kunne det, så var det jo mig der var først. 7. Domænenavnene, som sagen handler om, skader ikke MH’s søgeresultat. De er ikke engang del af søgeresultatet. 8. MN ønsker at bruge domænerne til præcist det samme, som Toolmaster.dk gør og på samme måde, herunder (evt. periodis• pege på virksomhedens hoveddomæne. ... Her følger først svar på MN’s argumenter: Bemærk, at da langt de fleste af MN’s argumenter i bund og grund er de samme få argumenter, men omskrevet eller med delvist anden vinkel, er der også et naturligt overlap i min besvarelse. MN’s argument 1: - Efter at flere kunder har gjort mig opmærksom på, at de har sendt flere beskeder til mig ”via min hjemmeside” og ikke kan forstå, at jeg ikke er vendt tilbage, har jeg måtte konstatere, at flere af mine eksisterende og potentielle nye kunder ved en fejl går ind på domænet joomlakonsulent.dk eller joomlakonsulent.dk, der tilhører min konkurrent Thomas Peter Kampp (TPK) og skriver en besked, der var tiltænkt mig. Modsvar til argument 1: 1. Vi har stadig til gode, blot én eneste gang til d.d., at have modtaget en mail, der var ment til ”Joomlakonsulenten” siden 2011. ”Argumentet” fremstår derfor som direkte usandfærdigt og vil forblive det til andet blot forsøgt bevist. 2. Situationen om manglende modtaget mails kan bedre, og som minimum, lige så godt forklares med en dårligt opsat mail hos enten afsender eller modtager, manglende SPF, kunders usikker mailafsendelse, aggressivt spamfiler mm. Vi har i hvert fald ikke modtaget dem (i fald det overhovedet passer, de er sendt). 3. Argumentet om kunder, der bliver ”forvirrede” holder slet ikke. I så fald gælder det også den anden vej for de kunder, som vi oplyser vores domæne (og har gjort det før MN valgte sit nye firmanav• og som potentielt i stedet finder MN’s hjemmeside. Med andre ord, hvis MN’s argument holder, så vil vi gerne i stedet have MN’s domænenavne, da vi i så fald har mere ret til det. 4. Jeg må tilstå, det er svært at tage seriøst, at det skulle være mit problem, at folk skriver MN’s domænenavn forkert og kommer ind på min side. Dette skyldes generelt: a. Jeg er ikke ansvarlig for folks manglende IT-evner. b. Det lyder generelt som om, MN med bedre eller blot almen branding helt kan undgå sit problem med, at kunderne ikke kan huske hans navn. c. Måske skulle MN ikke 3½ år efter vælge et navn, der ligger så tæt op af mit domæne. Det er noget man må leve med, lige som jeg fx rigtig gerne vil have Joomla-host.dk (der ikke engang peger videre på noget gennem år), men i stedet må nøjes med Joomla- hosting.dk. d. Der vil altid være nogle derude, som skriver forkert. MN’s kunder er tilsyneladende ekstraordinært forvirrede samt har et unormalt stort behov for, at skrive URL’en direkte i browseren. Problemet er der jo ikke ved søgninger. 5. Endvidere og vigtigere må argumentet om ”forvirring” i sandhed siges at gælde samtlige domæner i hele verden i så fald. Stort set alle har en konkurrent med samme ord/produkt i domænenavne – som minimum af hensyn til troværdighed over for kunden og sidens SEO. Fx finder en bruger måske automekanikeren.dk eller mekanikeren.dk i stedet for mekaniker.dk ved søgning efter mekaniker til åbenbart stor ”forvirring” ifølge MN. MN’s argument 2: - TPK videresender blot trafik til sin hjemmeside toolmaster.dk.via joomlakonsulent.dk og joomlakonsulent.dk. Modsvar til argument 2: 1. Her burde have stået ”TPK sender (lige n• domænerne videre til sit hoveddomæne på præcist samme måde, som MN også selv har tænkt sig at gøre det, hvis han havde domænerne. Nemlig ved at pege joomlakonsulent.dk på MN’s joomlakonsulenten.dk. 2. Yderligere så er der lejlighedsvis hjemmesider/kampagnesider på disse domæner, og de bruges i højere grad også til anden form for markedsføring herunder slideshows, netværking og visitkort mm. MN’s argument 3: - Der er ingen hjemmesider på disse to domæner. Modsvar til argument 3: 1. Der kommer heller ikke til at være nogle hjemmesider på dem, hvis MN får domænerne! MN ønsker jo jf. sit eget argumentognetop at bruge domænerne identisk med hvordan Toolmaster.dk bruger dem lige nu. Og hvis ikke det er det, MN ønsker, frafalder argument helt automatisk, for så har han jo slet ikke brug for dem alligevel til at fjerne ”forvirring”. 2. MN’s har ikke engang en forward til sin egen hjemmeside fra sit eget sekundære domæne joomlakonsulenten.dk (med bindestreg). Så hvorfor synes MH, at jeg skal have det, når han ikke selv har det? ... MN’s argument 4: - TPK registrerede joomlakonsulent.dk og joomla-konsulent.dk d. 8. april 2008. Modsvar til argument 4: 1. Ja, jeg må desværre tilstå, at jeg efterhånden har en meget gammel Joomlakonsulent virksomhed. Jeg er ikke sikker på, hvorfor MN fremhæver dette? Det vil sige, at jeg registrerede sagens domæner heleår,måneder,dage før, MN valgte at tage sit nye navn ”Joomlakonsulenten”, tilsyneladende uden forudgående research og derved selv valgte, at ligge sig tæt op ad allerede registrerede domæner fra en anden Joomla konsulent og konkurrent (mig, Toolmaster.dk). ... MN’s argument 5: - Da jeg først nu erfarer, at flere kunder har taget fejl af domænenavnene, er det også først nu, at jeg reagerer på det, da jeg ikke har været bekendt med problemet tidligere. Modsvar til argument 5: 1. Dette er en gentagelse af argument 1. Se modargumenter der. Vigtigste er dog: 2. Vi mangler stadig at se en troværdig og tilstrækkelig bevisførelse for dette argument. ”Argumentet” fremstår derfor som direkte usandfærdigt og vil forblive det til andet bevist. 3. Argumentet om kunder, der bliver ”forvirrede” holder slet ikke. I så fald gælder det også den anden vej for de kunder, som vi oplyser vores domæne (og har gjort det før MN valgte sit nye firmanavn). Hvis det er et argument vil vi gerne i stedet have MN’s domænenavne da vi i så fald har mere ret til det. 4. Vi har stadig til gode, blot én eneste gang til d.d., at have modtaget en mail, der var ment til ”Joomlakonsulenten” siden 2011. ”Argumentet” fremstår derfor som direkte usandfærdigt og vil forblive det til andet blot forsøgt bevist. 5. Helt generelt må der godt nok være mange domæneklagesager, hvis det at kunder tager fejl af domænenavne og virksomheder inden for samme branche, kunne godtages som et argument. Ud over det naturligvis ville bevirke, der kun kunne findes én hjemmeside (med voldsomt mange domæne• for hvert produkt i verden (eller land hvis man ser bort fra domænets TLD). MN’s argument 6: - Domænerne joomlakonsulent.dk og joomla-konsulent.dk er stort set identiske med min virksomheds navn, Joomlakonsulenten og hjemmeside-adresse, joomlakonsulenten.dk, og det skaber forvirring hos mine eksisterende og potentielle nye kunder. Modsvar til argument 6: 1. Dette er ikke et nyt argument. Det er en gentagelse af argumentog 5. Jeg henviser til mine kommentarer der. 2. Sprogmæssigt er der meget stor forskel på MN’s ”joomlakonsulenten”, da det sprogligt er i ”ental bestemt”. Tilsvarende er mine domæner ”joomlakonsulent” sprogligt i ”ental ubestemt”. Med andre ord er joomlakonsulenten ”bestemt” og derved potentielt et firmanavn, mens man yderst sjældent vil se et firma, der hedder joomlakonsulent, da det er ubestemt og derved et generelt ord og en profession. Alene ud fra dette manglende tilhørsforhold har MN ikke noget krav på mine domæner. 3. En søgning i Google på mine domæner joomlakonsulent/joomla-konsulent resulterer i, at MN’s hjemmeside – joomlakonsulenten.dk – ligger øverst i søgeresultatet, hvor jeg med toolmaster.dk ligger nr. 2. Det er altså ikke med mine joomlakonsulent/joomla-konsulent domæner, jeg bliver fundet ved denne søgning (se mit bilag A). Derved er det utænkeligt, at mine joomlakonsulent/joomla-konsulent domæner på nogen måde kan have indvirkning på MN’s virksomhed eller skabe ”forvirring” for hans nye samt eksisterende kunder. 4. MN nævner ”nye kunder”, men det er ikke tilfældet, da de ikke umiddelbart kan fremsøge mine domæner i Google, da mine domæner mest bruges til kampagner. Endvidere ville det skabe intern SEO konkurrence, hvis de (mine joomla konsulent domæne• fremgår på lige fod med Toolmaster.dk domænet. 5. Hvis MN ikke ønskede denne situation, skulle han nok have lavet en minimumsanalyse eller undersøgelse, inden han skiftede navn. MN har dermed selv skabt forvirringen, og søger nu løsning på sin dårlige beslutning på bekostning af mig. MN’s argument 7: - Jeg har måtte konstatere at have mistet flere kunder, fordi de ved en fejl og ikke har været opmærksom på, at de ikke henvendte sig til mig via joomlakonsulent.dk og joomla- konsulent.dk. Modsvar til argument 7: 1. Dette er overordnet set ikke et nyt argument. Det er en gentagelse af argument 1,og 6. Se kommentarer der. Endvidere kan tilføjes/udspecificeres: 2. Der er mange bilag vedhæftet klagen, men underligt nok ikke ét eneste vedrørende påstanden om, at MN har ”måtte konstatere at have mistet flere kunder” (hverken besøgende, kunder eller mails mm.). Indtil da må vi derimod konstatere, at det er usandfærdigt og ikke skal eller kan tages hensyn til ved en afgørelse. 3. Vi har stadig til gode, blot én eneste gang til d.d., at have modtaget en mail, der var ment til ”Joomlakonsulenten” siden 2011. ”Argumentet” fremstår derfor som direkte usandfærdigt og vil forblive det til andet blot forsøgt bevist. 4. Da man ikke nemt kan fremsøge domænerne sagen handler om i Google, så kan man med rette sige at de ikke kan være en konkurrent til MN. Tilbage er så de trofaste/tilbagevendende kunder af MN som allerede kender hans firmanavn – men af samme grund ville de næppe lave den fejl MN forsøger at beskrive – for de kender jo netop hans firmanavn, domænenavn samt eventuel e-mail. 5. Argumentet kunne lige så godt have heddet ”jeg har mistet kunder til konkurrenter”. Jeg, og nok alle andre, der har virksomhed, er også trætte af ”at have mistet flere kunder”, som MN skriver det. Endvidere er jeg også personligt træt af, at nogen kan finde mine konkurrenters hjemmesider. Der er vi nok i samme båd, og derfor er dette ikke et argument. 6. Hvis MN virkelig skulle miste kunder som beskrevet (trods hverken forsøgt/tilstrækkeligt bevist eller grund til at tro), kan jeg jo i så fald påberåbe mig præcist samme argument. Det er direkte nødt til at være samme situation med kunder der ledte efter mit joomlakonsulent.dk, men fik enten MN’s joomlakonsulenten.dk hjemmeside fremsøgt i Google eller skrev hans URL direkte i browser. Alt sammen fordi han har valgt at lægge sit navn tæt op ad vores domæne. Yderligere modargumenter/indsigelser: A. Jeg er Joomla konsulent, endda i længere registreret tid end MN blot har haft ét firma (uanset navn), og derfor har jeg naturligvis Joomla konsulent domæner, da jeg bruger dem i min Joomla konsulent virksomhed, markedsføring og virksomhedsstrategier. B. Jeg har registreret mine Joomla konsulent domæner 3½ år før MN pludselig vælger at skifte firmanavn til noget, der minder om mine domæner. Jeg har altid brugt domænerne aktivt i min markedsføring af Joomla produkter og ydelser på flere forskellige skiftende måder. C. Domænerne har slet ikke engang samme betydning. MN ønsker mine domæner (joomlakonsulent), der beskriver en profession (ental ubestem• på baggrund af, han selv har domæner (joomlakonsulenten), der er et virksomhedsnavn (ental bestemt). Der er derfor ingen sammenhæng mellem dem. Men blot fordi man har valgt et virksomhedsnavn, der minder om en profession, har man ikke ret til professions-domænet. a. Endvidere er det lidt usædvanligt, at nogen har et virksomhedsnavn, der er en bestemt form af et professionsord. Man er derfor nemt forfalden til at synes, at alle domænerne (både enkelt bestemt og ubestem• hænger sammen, da de minder om hinanden. Det er dog bestemt ikke tilfældet, hvis man blot tænker rationelt og logisk over det, samt ordenes/domænernes betydning og forskelle. D. MN kunne have undersøgt forholdene inden for forretningsområdet, ledige/taget domæner samt potentielle konkurrenter, før han valgte sit nye firmanavn. a. MN har helt selv skabt denne situation ved flere år efter at vælge og skifte til et nyt firmanavn, der ligger op ad, samt direkte forsøger at efterligne, en konkurrents (min• domæner, som bruges. Det bør ikke komme mig til last, at han efterligner mig 3½ år senere. b. Jeg kunne naturligvis tilsvarende helt have undgået situationen ved at opkøbe flere domæner, end dem jeg bruger, og derved også MN’s domæner. Men da jeg, lige som de fleste, ikke kan se en sammenhæng mellem professionen og virksomhedsnavnet, og jeg derved ikke har brug for hans domæner til noget i henhold til mine virksomhedsstrategier, ville det være forkert. Men det giver stof til eftertanke. E. MN har endnu ikke faktuelt bevist, eller blot forsøgt, et eneste af hans argumenter (der derved pr. definition bliver til postulate• og derved ej heller, at der overhovedet skulle være et problem. Kort kommentar til de tre postulater er: a. Mails er udelukket som problem, da der siden 2011 endnu ikke til dato, er modtaget én eneste mail, der var tiltænkt til MN. Endvidere ville evt. mistede mails lige så godt kunne forklares med adskillige tekniske problemstillinger enten hos modtager eller afsender i form af aggressivt spamfiltre, dårligt opsat mails, manglende SPF’er, kunders usikker mailafsendelse osv. osv. Vi har selv oplevet lignende. Så der er med sikkerhed ikke mistet nogle nye eller eksisterende kunder på den front – for så havde vi jo modtaget dem. b. Søge-situationen for både gamle kunder såvel som nye kunder, der ikke kender til MN, kan ligeledes udelukkes som problem. Se mit bilag A. Man kan nemlig ikke nemt fremsøge mine/sagens to omtalte domæner i Google, samtidig med at MN endvidere selv ligger først i søgeresultatet ved søgning på fx ”joomlakonsulent” og ”joomla konsulent” (trods det er mine domænenavn). Så der er med sikkerhed ikke mistet nogle nye kunder. c. Tilbage er derfor udelukkende MN’s allerede eksisterende kunder, som kunne have svært ved at (gen)finde ham. Her er med sikkerhed ikke tale om eksisterende kunder, der søger efter ham i fx Google, da dette er udelukket jf. forrige punkt. Tilbage kan derfor udelukkende være de få af MN’s eksisterende kunder, der af uvisse årsager skriver URL’en direkte i browseren, og i den forbindelse skulle både skrive forkert samt ignorere, at deres browser genkender, at de tidligere har besøgt MN’s hjemmeside. Det betyder med andre ord, at af uvisse årsager skulle MN’s trofaste kunder af en eller anden grund ikke kunne huske hans firmanavn (samt identiske domænenavn). Dette generelle brandingproblem er naturligvis hverken min skyld eller relevant for sagen. d. Endvidere holder argumentet slet ikke, for hvis MN har kunder, der bliver ”forvirrede” og ikke kan finde hans hjemmeside, så gælder det også den anden vej for dem, jeg oplyser mine Joomla konsulent domæner, som finder MN’s hjemmeside. F. Ud af MN’s i alt syv argumenter handler de seks af dem (pkt. 1, 2, 3, 5,og 7) i sidste ende om det samme, nemlig at jeg kun skulle bruge sagens omtalte domæner til at pege videre på min virksomhedens hjemmeside. Ud over det, som forklaret i mine besvarelser, ikke passer, er det klart mest mærkværdige ved denne klagesag, at MN selv ønsker at pege mine domæner videre til hans hjemmeside. a. Det er tilsyneladende begrænset hvor nervøs MN i virkeligheden er for situationer, hvor hans kunderne skriver forkert og ikke kan finde hans hjemmeside. Dette trods seks ud af syv af MN’s argumenter omhandler dette. Det siger jeg naturligvis, fordi MN ikke engang har gjort sig den ulejlighed at pege sit andet domæne (registreret i 2016) joomla- konsulenten.dk (med bindestre• på sit hoveddomæne joomla-konsulenten.dk. Ej heller forwarde mails. Domænet er blot registreret. Se mit bilag B. i. Endvidere kan det ske, at de kunder MN hævder (men ikke beviser), der ikke har kunne finde hans hjemmeside, har brugt hans andet domæne, der ikke peger på noget og derved slet ikke mine domæner, som han hævder. G. MN postulerer, helt uden forsøg på beviser, at have mistet kunder på, at de skriver hans virksomhedsnavn forkert og i stedet skriver mine domænenavne. Det præcist samme argument kan jeg selv bruge, bortset fra at jeg registrerede domænerne og derved virksomhedsstrategierne først. Set i dette lys er det dog tydeligt, at MN forsøger at efterligne mine domæner og strategi, samt derved lukrere på dem ved at få mine besøgende (som evt. skriver forkert). Ud fra den konstatering ville der være langt mere logisk ræsonnement i, at jeg fik hans domæner overdraget, så det ikke skaber forvirring for mine kunder. Noget som jeg også tidligere har overvejet gennem årene, men til nu har haft pli nok til ikke at gøre. Samlet set har MN ikke fremført nogle beviser for nogle af sine postulater. Jeg har derimod forklaret, hvordan MN’s argumenter slet ikke er teknisk muligt.” Indklagede har som bilag A fremlagt et udskrift fra Google (google.com), der viser søgeresultaterne ved søgning på ”joola konsulent”. Det fremgår heraf, at det første søgeresultat viser domænenavnet ”joomlakonsulenten.dk”, som klageren ifølge DK-Hostmasters WHOIS-database er registrant af, og at det næste søgeresultat viser domænenavnet ”toolmaster.dk”, som indklagede som nævnt er registrant af. Som bilag B har indklagede fremlagt et udateret udskrift fra domænenavnet ”joomla- konsulenten.dk”, som klageren ifølge DK-Hostmasters WHOIS-database er registrant af, der viser, at der ikke findes nogen hjemmeside på domænenavnet. Klageren har i replikken anført bl.a. følgende: ”Det bestrides, at længden af indklagedes anvendelse af Joomla har betydning for sagen. Det bestrides, at det har betydning, hvornår indklagede registrerede domænenavnene Joomlakonsulent.dk og Joomla-konsulent.dk. Det bestrides, at det er dokumenteret, at indklagede har anvendt domænenavnene Joomlakonsulent.dk og Joomla-kontulent.dk aktivt. Det bestrides, at der ikke er en sammenhæng mellem domænenavne Joomlakonsulent.dk og Joomlakonsulenten.dk og Joomla-konsulent.dk og Joomlakonsulenten.dk. Det bestrides, at klagers kunder ikke har oplevet forvirring over den nære sammenhæng mellem indklagede domænenavne og klagers virksomhedsnavn. Sagsfremstilling Det gøres gældende, at klager har en væsentlig interesse i domænenavnene Joomlakonsulent.dk og Joomlakonsulent.dk, idet klagers registrerede virksomhed bærer navnet Joomlakonsulenten og derved har nær forbindelse til indklagedes to domænenavne. Endvidere er der ligeledes en erhvervsmæssig betydning for klager, idet der af klagers kunder kan ske forveksling imellem indklagedes domænenavne og klagers virksomhedsnavn. På denne baggrund gøres det gældende, at klager kan påberåbe sig domænelovens § 25, stk. I, om god domænenavnsskik. Som det tidligere er gjort gældende af Klagenævnet for Domænenavne i J.nr. 2018- 0467: ”... I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, herunder hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller den påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v.” I J.nr. 2018-0467, nåede Klagenævnet for Domænesager frem til, at der skulle foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. I J.nr. 2018-0467 var spørgsmålet, hvorvidt klager havde ret til at overtage indklagedes domænenavn, idet klagers virksomhedsnavn var det samme som indklagedes domænenavn, på trods af at indklagede havde registrerede det i sagen omhandlede domænenavn på et tidligere tidspunkt end oprettelsen af klagers virksomhed. I denne sag nåede Klagenævnet for Domænesager frem til, at det havde en større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet og at interesseafvejningen efter reglen om god domænenavnsskik førte til, at det ville indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik for indklagede at opretholde registreringen af domænenavnet. Der må i sagen mellem Joomlakonsulenten IVS og Toolmaster.dk således ligeledes skulle ske en interesseafvejning af, hvilken virksomhed der har den overvejerende interesse i at have domænenavnene Joomlakonsulent.dk og Joomla-konsulent.dk registrerede. Joomlakonsulenten IVS har siden april 2013 haft Joomlakonsulenten som sit virksomhedsnavn, dog i forskellige virksomhedsformer. Joomlakonsulenten IVS har således i overår oparbejdet en kundebasis og et brand baseret på sit virksomhedsnavn Joomlakonsulenten. Klager har en væsentlig kommerciel interesse i navnet Joomlakonsulenten og herunder også en væsentlig kommerciel interesse i Joomla- konsulenten og Joomla-konsulent, idet begge navne har nær tilknytning til klagers virksomhedsnavn. Endvidere er det ikke fra indklagedes side dokumenteret, at der gøres brug af de pågældende domænenavne andet end at de viderestiller til indklagedes eget primære domænenavn Toolmaster.dk. Ved søgning på indklagedes tre bruger-id, TK7438, bilag 5, TK8062-DK, bilagog TK8688- DK, bilag 7, ses det, at indklagede er i besiddelse af i altforskellige domænenavne. Ud af disse domænenavne anvendes af disse domænenavne til at videresende til indklagedes domænenavn toolmaster.dk, herunder de i sagen omhandlede domænenavne, Joomlakonsulent.dk og Joomla-konsulent.dk. ... Som det fremgår af listen over de domænenavne indklagede har registreret og som viderestiller til indklagedes primære domænenavn Toolmaster.dk, vil indklagede fortsat have mulighed for at kunne opfylde sine egne interesser indenfor Joomla, henset til dels mængden af domænenavne med Joomla og dels at ingen af disse domænenavne er i aktiv brug. Indklagede har således mulighed for at realisere sine projekter og interesser ved hjælp af andre domænenavne end de i sagen omtvistede, uden at dette vil forringe indklagedes interesser. Det gøres derfor gældende, at klager har store legitim interesse og signalværdi i at gøre brug af domænenavnene Joomlakonsulent.dk og Joomla-konsulent.dk og at det vil stride imod domænelovens § 25, stk. I om god domænenavnsskik at opretholde indklagedes registrering af domænenavnene.” Som bilag 5-7 har klageren fremlagt udskrifter fra DK Hostmasters WHOIS-database, der viser, at klageren under bruger-ID TK8688-DK, TK8062-DK og TK7438-DK er registrant af i altdomæner af forskellig karakter. Indklagede har i duplikken anført bl.a. følgende: ”I replikkens subsidiære påstand kræves overraskende, at indklagedes domænenavne slettes. Da en permanent sletning af domænenavne ikke er teknisk muligt, må der kunne ses bort fra dette subsidiære krav. Følgende kommentarer vedrører således replikkens principale påstand. I replikken gøres gældende, (1) at klager har større legitim interesse i indklagedes domænenavne end indklagede. Dette er urimeligt af flere grunde: (• Det er nok, at indklagede har legitim interesse i sine domænenavne. Det kan ikke få betydning, at klageren på et senere tidspunkt evt. oparbejder en kommende og evt. større interesse i domænenavnene for derefter at ville overtage dem. Tænk blot på, hvordan sådanne handlinger i fremtiden ville kunne påvirke erhvervslivets virksomheders brug af domænenavne. (• Indklagedes brug af sine domænenavne har hele tiden været inden for rammerne af domænenavnes kommercielle brug. (• Klageren bruger ikke engang sit domænenavn, joomla-konsulenten.dk (jf. tidligere indsendte bilag B) til at pege på sin egen eller en anden hjemmeside. I replikken gøres endvidere gældende, (2) at det strider mod domænelovens § 25, stk. 1, at opretholde indklagedes registrering af domænenavnene. Men indklagede har netop overholdt domæneloven: (• Indklagede har overholdt domænelovens beskrivelse af god domænenavnsskik mht. ”registrering, ibrugtagning, markedsføring og anvendelse af domænenavnene.” (• Klageren har derimod kun ret til sit eget domænenavn (joomlakonsulenten), der er det samme som hans firmanavn (Joomlakonsulenten). I replikken anfører klageren en række punkter i forsøg på at argumentere for klagerens påstand, og disse tilbagevises her: (• Om et domænenavn anvendes på en loyal og legitim måde (Domæneklagenævnets j.nr. 2018-0467): Indklagede overtræder ikke denne afvejning. (• Om klagers virksomhedsnavn er det samme som indklagedes domænenavn (Domæneklagenævnets j.nr. 2018-0467): Klager har allerede i forvejen sit domænenavn (joomlakonsulenten.dk, navneord i bestemt form), der er det samme som hans virksomhedsnavn. Hvis klager påstår, at indklagedes domænenavn er det samme som hans virksomhedsnavn, skulle han ikke have valgt sit virksomhedsnavn (om end i ubestemt form), når navnet allerede i flere år var benyttet af indklagede (se klagers bilagog 2). Førstår senere søger klager at overtage indklagedes domænenavne. (• Der er ikke belæg for, at klageren skulle have større interesse og værdi i brug af indklagedes domænenavn, end indklagede har: Indklagedes interesse er større i og med, at indklagede indregistrerede det først, og at indklagede bruger domænenavnet aktivt i sin markedsføring. Det er desuden næppe rimeligt, hvis klageren ville ændre sit virksomhedsnavn til ”Joomlakonsulent” (ubestemt bøjnin• for derefter at hævde, at han har ret til indklagedes domænenavn. Ved at sætte lighedstegn mellem navneords bestemte og ubestemte form ville man endvidere drastisk nedsætte det mulige antal domænenavne – det ville ikke være god domæneskik! En sådan beslutning ville endvidere få konsekvenser for valg af firmanavne på landsplan. (• Klager har ikke større interesse i domænenavnet ”joomlakonsulent.dk” end domænets ejer, som selv er joomla-konsulent, og som benytter domænenavnet i sin markedsføring. Men selv hvis det modsatte havde været tilfældet, kunne klageren ikke påberåbe sig ret til at overtage domænenavnet, fordi indklagede under alle omstændigheder benytter domænenavnet i sin markedsføring. I replikken tillader klageren sig over en halv side at foreslå indklagede at benytte et andet af sine domænenavne med helt anden betydning i stedet for det af klageren krævede. Det må anses for både uvedkommende og direkte grænseoverskridende, at klageren stiller forslag til, hvordan indklagede skal drive sin virksomhed markedsføringsmæssigt. Hvis hensigten hermed har været at spille på følelser (om indklagede kan tåle at miste de krævede domæner), er det yderligere upassende. I øvrigt er alle de domænenavne, der ikke har ”joomla” i sig, ikke tilknyttet Toolmaster.dk: nogle venter på udløb, nogle er fra gamle projekter (uvedkommende for Toolmaster.dk), og nogle er kunders midlertidigt parkerede domæner. Disse private domæner er naturligvis klagen uvedkommende og ligner endnu et forsøg på vildledende argumentation og fordrejning af sagens substans. Hvis det i replikken anføres som argument for klagerens ret til domænenavnet, at indklagede blot vil kunne overgå til at benytte andre domænenavne, kan det samme med større ret siges om klageren. I replikken konkluderes dels, at klageren har større interesse i domænenavnet, og dels at det vil stride mod god domæneskik at opretholde indklagedes registrering af domænenavnene. I begge konklusioner er det omvendte tilfældet: Indklagede har større interesse i og ret til forsat brug af sine domænenavne, og indklagede overholder god domæneskik og har gjort det altid. Domænenavnene er i aktiv brug: Klageren har som begrundelse anført, at indklagede ikke har taget domænenavnene i aktiv brug. Dette er fejlagtigt. Domænerne har fra starten været aktivt i brug. For at uddybe dette må indklagede her blotlægge en del af sin virksomhedsstrategi over for en konkurrent (klageren), hvilket medfører, at indklagede kan indgive en anmeldelse over klageren. Indklagede har fra begyndelsen aktivt brugt de omtalte domænenavne over for sine kunder, som har modtaget kurser/undervisning/foredrag eller som er mødt på messer, til networking-møder mm. Hertil kommer kampagner, som er målrettet eksisterende kunder. Henvisningen er her brugt mundtligt, på visitkort, e-mail, telefon, på slides, på tavlen mm. Herigennem kan kunderne få eksklusiv adgang til bl.a. slides fra Joomla-kurset/foredraget, kunden netop har overværet, Joomla-manualer, Joomla-tutorials/videoer, ”gør det selv”-manualer i SEO og 301, nyttige links, samt få rabat på fx første køb af Joomla-konsulentarbejde. Hjemmesiden er netop periodevis online (naturligvi• på http://joomla-konsulent.dk (eller bilag C). Wayback Machine (web.archive.or• viser tilfældige historiske øjebliksbilleder af hjemmesider. Her ses desværre kun få screenshots af indklagedes domæner. Det tidligste er fra 27. september 2013 (bilag D). På lige dette billede ses aktiv viderestilling til Joomla- konsulentvirksomheden Toolmaster.dk. Men har peget langt længere. Fra 2007 til 2013 var Toolmaster.dk hjemmesiden uændret (se bilag E). Det vil endda sige før indklagede købte sine joomla-konsulenten domæner. Definitionen af ”i brug” og ”anvendelse” for et domænenavn jf. domænelovens § 25, stk. 1, omfatter: 1. Slet ikke taget i brug, som hvor domænet slet ikke peger på noget som helst (ikke-aktivt, som fx klagers domænenavn ”Joomla-konsulenten.dk” der slet ikke peger på noget, jf. bilag B). 2. Domænet peger aktivt direkte på et andet domæne. 3. Domænet peger aktivt direkte på et andet domænes hjemmeside ved at pege direkte på web-serveren. 4. Domænet peger aktivt på en hjemmeside som (evt. midlertidig• videredelegeres (fx via .htaccess eller HTML meta 301- eller 302-redirec• til en anden hjemmeside. 5. Domænet peger aktivt på en selvstændig hjemmeside. 6. For pkt. 2-5 er der yderligere mulighed for brug af et DNS-værktøj. Det fordobler mulighederne. 7. For pkt. 2-6 kan endvidere tilknyttes brug af e-mail. Det fordobler endnu en gang mulighederne. 8. For pkt. 2-7 kan endvidere tilknyttes brug af aktive subdomæner, der derved gør domænet aktivt (uanset anvendelse). Det fordobler endnu en gang mulighederne. 9. Nogle, især virksomheder med servere (fx webhoteller, streamingtjenester og mellemstore/større virksomheder), registrerer domæner udelukkende til håndtering af interne server-IP-adresser og er derfor aldrig tiltænkt en hjemmeside. Disse betragtes stadig som aktive og i brug trods de kun er en ”kanal”. Replikkens henvisning til domænelovens § 25, stk. 1, er således ekstremt vag. Længden af domænets aktive oppetid er ligeledes ikke fastlagt for pkt. 2-9, men afhænger af markedsføring, kampagner, hacking, cracking, webhotel, netværksforbindelse, telebyder, nedbrud, redelegeringer, hjemmesidefejl, mailserverfejl, DNSserverfejl mm. Kun pkt. indgår ikke i ”aktiv brug” og ”anvendelse”. Aktiv brug af domænenavne gælder således pkt.til(men ikke pkt.– som er det eneste klageren selv gør, jf. bilag B). Indklagede veksler som led i kampagner og markedsføringsstrategi (og ikke mindst SEO-værd• især mellem pkt. 2, og 5, men via pkt. 6. Indklagedes domænenavne har derfor altid og konstant været aktive og i brug til salg af indklagedes Joomla-konsulentydelser. I Domæneklagenævnets afgørelse, J.nr.: 2016-0102, anføres tilsvarende, at klageren ikke får medhold i kravet om at overtage et domænenavn ”frisørelev.dk”, til trods for at domænet hverken har haft egen hjemmeside eller har henvist til anden hjemmeside. Det svarer til at afvise nærværende klagers påstand. Når der skiftevis periodisk er en aktiv hjemmeside (jf. pkt.og bilag C) eller sjældnere en aktiv viderestilling til Toolmaster.dk hjemmesiden (jf. pkt. 2-4 og 6) skyldes det flere ting: overholdelse af SEO-reglerne for ”domain age”, overholdelse af SEO-reglerne for at ikke at være ”i konkurrence med sig selv” der derved skader optjent SEO-værdi (herunder naturligvis også ”duplicate content”-reglen), sikring mod at eksisterende kunder ser andre få en rabat, de ikke selv får, samt at undervisning/kurser, foredrag, messedeltagelse, networking-møder, udlevering af visitkort mm. benyttes periodisk. Det er disse perioder, som fortrinsvis afgør hjemmesidens aktive brugsmetoder. Dette betyder også af SEO-mæssige årsager, at det ville skade både klager og indklagedes placering i Google (også kaldt SERP), hvis domænenavnet aktivt havde sin egen hjemmeside hele året i stedet for som nu periodisk aktivt at pege videre til indklagedes Joomla- konsulentvirksomhed (Toolmaster.dk). Dette indebærer bl.a., at det er teknisk umuligt, at klager har lidt noget tab over for potentielle kunder (se bilag A), og man må naturligvis antage, at klager har sørget for, at hans egne kunder allerede kender ham. I overensstemmelse hermed har indklagede aldrig modtaget en kundehenvendelse stilet til klageren. I øvrigt er det påfaldende, at klager stadig fremturer med at kræve indklagedes bevis for at bruge domænerne aktivt, til trods for at bevisbyrden initialt måtte påhvile klageren. Klageren har herved tvunget indklagede til at blotlægge en del af sin virksomhedsstrategi.” Sekretariatet har ved opslag på domænenavnene ”joomlakonsulent.dk” og ”joomla-konsulent.dk” den 27. november 2018 konstateret, at domænenavnene viderestillede til domænenavnet ”toolmaster.dk”, der på det pågældende tidspunkt fremstod således: Indklagede har som bilag C fremlagt følgende udaterede skærmprint fra domænenavnet ”joomla- konsulent.dk”: Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”joomla-konsulent.dk” den 27. april 2019 konstateret, at domænenavnet fremstod som afbilledet i bilag C. Sekretariatet har ved samtidigt opslag på domænenavnet ”joomlakonsulent.dk” konstateret, at dette domænenavn viderestillede til ”joomla- konsulent.dk”. Som bilag D har indklagede fremlagt et udskrift fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvoraf fremgår, at domænenavnet ”joomlakonsulent.dk” den 27. september 2013 fremstod således: Som bilag E har indklagede fremlagt et udskrift fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvoraf fremgår, at domænenavnet ”toolmaster.dk” den 1. juli 2007 havde et indhold, der svarer til det, der er afbilledet i bilag D. Indklagede har som bilag G og H fremlagt udskrifter fra DK Hostmasters WHOIS-database, der viser, at klageren er registant af domænenavnene ”joomlakonsulenten.dk” og ”joomla-konsulenten.dk”, der henholdsvis er registreret den 26. august 2011 og den 8. april 2016. Sekretariatet har ved opslag på ”joomlatutorials.dk” konstateret, at ”Joomla” er er såkaldt Content Management System (CMS), der kan anvendes til at skabe hjemmesider. Ved sekretariatets søgning på ”joomla konsulent” den 27. april 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 3.870, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte to indklagede og ét klageren. Søgeresultaterne viste i øvrigt bl.a. en række andre virksomheder, der tilbød ydelser vedrørende hjemmesideværktøjet ”Joomla”. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende bl.a., • at Michael Nielsen i 2007 etablerede en enkeltmandsvirksomhed, som i august 2011 fik navnet ”Joomlakonsulenten”, og at han i den forbindelse registrerede domænenavnet ”joomlakonsulenten.dk”, • at Michael Nielsen i 2011 egenlig ville have kaldt virksomheden ”Joomlakonsulent”, men at han afholdt sig herfra, idet han havde konstateret, at domænenavnet ”joomlakonsulent.dk” ikke var ledigt, • at Michael Nielsens virksomhed i 2018 blev omdannet til et iværksætterselskab ved navn ”Joomlakonsulenten IVS” (klageren), • at flere kunder har gjort klageren opmærksom på, at de har forvekslet klagerens domænenavn ”joomlakonsulenten.dk” med indklagedes domænenavne ”joomlakonsulent.dk” og ”joomla- konsulent.dk”, hvorved kundernes beskeder til klageren er blevet sendt forkert, • at indklagede ikke anvender domænenavnene ”joomlakonsulent.dk” og ”joomla-konsulent.dk” til andet end at viderestille til domænenavnet ”toolmaster.dk”, • at de omtvistede domænenavne således ikke indeholder nogen hjemmeside, hvorfor indklagede ikke har dokumenteret, at domænenavnene anvendes aktivt, • at indklagede er registrant af i alt domænenavne, hvoraf viderestiller til ”toolmaster.dk”, hvorfor indklagede ikke vil lide nogen skade ved, at de omtvistede domænenavne overdrages til klageren, • at indklagede ganske vist allerede i april 2008 registrerede de omtvistede domænenavne, men at det først er nu, at klageren er blevet bekendt med, at der sker forveksling mellem klagerens og indklagedes domænenavne, hvilket er baggrunden for, at klageren ikke har reageret tidligere, • at det følger af praksis fra Klagenævnet for Domænenavne, at der i en tvist som den foreliggende skal foretages en afvejning af parternes interesse i de omtvistede domænenavnene, og interesseafvejningen må her føre til, at domænenavnene skal overdrages til klageren, • at det ved interesseafvejningen må tillægges betydning, at klageren gennemår har oparbejdet en kundekreds og et brand, der er baseret på virksomhedsnavnet Joomlakonsulenten, og at kundernes forveksling af klagerens og indklagedes domænenavne således er til væsentlig gene for klageren, • at det ved interesseafvejningen omvendt ikke har nogen betydning, hvor længe indklagede har beskæftiget sig med hjemmesideværktøjet ”Joomla”, eller hvornår indklagede registrerede de omtvistede domænenavne, og • at klageren på den anførte baggrund har en væsentlig kommerciel og legitim interesse i at kunne overtage de omtvistede domænenavne, der har en stor signalværdi for klageren, hvorfor domænenavnene skal overdrages til klageren, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Indklagede har gjort gældende bl.a., • at domænenavnene ”joomlakonsulent.dk” og ”joomla-konsulent.dk” tilhører indklagedes enkeltmandsfirma Toolmaster.dk v/Thomas Peter Kampp, der blev etableret i 2006, • at de omtvistede domænenavne udgør en del af forretningsgrundlaget for indklagedes virksomhed, • at indklagede har beskæftiget sig med hjemmesideværktøjet ”Joomla” siden etableringen af sin virksomhed, dvs. i mere end et årti, • at indklagede registrerede de omtvistede domænenavne i april 2008, hvilket er ca. 3½ år forud for, at klagerens virksomhed tog navnet ”Joomlakonsulenten”, og klageren var på dette tidspunkt – efter egne oplysninger – klar over, at de omtvistede domænenavne ikke var ledige, • at det forhold, at klageren har valgt at give sin virksomhed navnet ”Joomlakonsulenten”, ikke indebærer, at klageren har ret til de omtvistede domænenavne, idet navnet alene er en sammensætning af navnet på et hjemmesideværkstøj ”Joomla” og det helt almindelige ord ”konsulent”, • at der i øvrigt er stor forskel på klagerens navn ”Joomlakonsulenten”, der er bestemt ental, og domænenavnene ”joomlakonsulent.dk” og ”joomla-konsulent.dk”, der er ubestemt ental, hvorfor der næppe er nogen reel forvekslingsrisiko, • at en søgning på ”joomlakonsulent” i google.com viser, at det første søgeresultat vedrører klageren, mens det næste vedrører indklagede, hvorfor klagerens kunder naturligt må antages, at gå ind på klagerens hjemmesider, • at klageren ikke har dokumenteret, at der konkret er sket nogen forveksling mellem indklagedes og klagerens domæner, da indklagede var først i tid, • at det forhold, at der angiveligt skulle være mails, som klageren ikke har modtaget, kan skyldes en lang række andre grunde, end at der er sket forveksling mellem domænerne, • at selv hvis det måtte lægges til grund, at der er en forvekslingsrisiko, giver dette ikke klageren ret til de omtvistede domænenavne, • at det er korrekt, at de omtvistede domænenavne nogle gange alene anvendes til at viderestille til domænenavnet ”toolmaster.dk”, men domænenavnene anvendes også lejlighedsvis til selvstændige hjemmesider og kampagner, samt til markedsføring og networking, • at indklagede således har en væsentlig og legitim interesse i at kunne opretholde registreringen af de omtvistede domæner, • at indklagede på intet tidspunkt har tilsidesat domæneloven, idet indklagedes brug af domænerne stedse har været med et kommercielt formål for øje, og • at det forhold, at indklagede også har andre domæner end de omtvistede, der kan anvendes til samme formål, ikke har betydning for, om de omtvistede domæner skal overdrages til klageren, idet præcis samme synspunkt kan gøres gældende i forhold til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”netværkfyn.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har siden 2011 drevet virksomhed under navnet ”Joomlakonsulenten”, hvor klageren bl.a. tilbyder bistand til brug af hjemmesideværktøjet ”Joomla”. Klageren blev i forbindelse med ændringen af sit virksomhedsnavn til ”Joomlakonsulenten” registrant af domænenavnet ”joomlakonsulenten.dk” og senere også af domænenavnet ”joomla-konsulenten.dk”. Klageren har efter det oplyste konstateret, at klagerens kunder i et vist omfang forveksler klagerens virksomhed med indklagedes, idet indklagede er registrant af domænenavnene ”joomlakonsulent.dk” og ”joomla- konsulent.dk”. Af denne årsag ønsker klageren principalt at få de omtvistede domænenavne overdraget til sig, subsidiært at domænenavnene slettes. Klagenævnet finder, at klageren har en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnene ”joomlakonsulent.dk” og ”joomla-konsulent.dk”. Denne interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagede interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at betegnelsen ”Joomlakonsulent” består af en sammensætning af navnet på et hjemmesideværktøj, ”Joomla”, og det helt almindelige ord ”konsulent”. Mange andre end sagens parter kan således have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet. Indklagede registrerede domænenavnene ”joomlakonsulent.dk” og ”joomla-konsulent.dk” den 8. april 2008 og anvender dem bl.a. til at viderestille til sit domænenavn ”toolmaster.dk”, hvorfra indklagede driver virksomhed med relation til hjemmesideværktøjet ”Joomla”. Indklagede anvender herudover i et vist omfang domænenavnene til markedsføring og networking. Klagenævnet finder på baggrund heraf, at indklagede har en naturlig og legitim interesse i, at kunne råde over domænenavnene. Klagenævnet finder herefter på baggrund af en samlet vurdering af parternes modstående interesser, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesse i de omtvistede domænenavne væsentligt overstiger indklagedes interesse. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god domæneskik, ved at registrere og opretholde registreringen af domænenavnene ”joomlakonsulent.dk” og ”joomla-konsulent.dk”. Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering af domænenavnene ”joomlakonsulent.dk” og ”joomla-konsulent.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnene registrere, træffer nævnet herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Joomlakonsulenten IVS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.