Afgørelse

mediekultur.dk

TIDSKRIFTET MEDIEKULTUR

MOD

Europe Domains

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”mediekultur.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet TIDSKRIFTET MEDIEKULTUR (CVR-nummer 77715150) med startdato den 1. maj 1981. Foreningen er desuden registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under branchekode ”581900 Anden udgivervirksomhed”. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Tidsskriftet MedieKultur – Journal of media and communication research (CVR-nummer 77715150, bilag 1) udgives af foreningen Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (CVR-nummer 32684823, bilag 2; http://www.smid.dk/vedtægter/). MedieKultur blev grundlagt i 1981 og har siden da haft en unik position som det eneste forskningsbaserede tidsskrift inden for det medie- og kommunikationsvidenskabelige område i Danmark. Det er et internationalt, digitalt, open access, peer-reviewed BFI-registreret tidsskrift, der udkommer to gange årligt. Tidsskriftet publicerer ny medie- og kommunikationsforskning og henvender sig til forskere, studerende, undervisere og ansatte i mediebranchen. På internettet har tidsskriftets adresse været www.mediekultur.dk. En søgning hos Internet Archive Wayback Machine viser, at dette mindst har været tilfældet fra 2. februar 2001 (bilag 3) og frem til 2017 (bilag 4). I 2008 digitaliserede MedieKultur samtlige af tidsskriftets tidligere udgivelser fra 1981 til 2008 og gjorde alt indhold herfra frit tilgængeligt og søgbart på mediekultur.dk. Fra efteråret 2008 er tidsskriftet udelukkende udkommet digitalt, hvorved domænet mediekultur.dk i øget grad står centralt for tidsskriftets virke. Dokumentation for tidligere opkrævning for ejerskab af domænet er vedlagt (bilag 5). I 2017 skete der en udskiftning i tidsskriftets redaktion, der bevirkede, at fakturaer ikke længere fandt frem til den rette modtager og i en periode ikke blev betalt. Da denne fejl blev opdaget og betalingen blev genoptaget d. 31/10 2017 (bilag 6) var domænet allerede pr. d. 24/10 2017 blevet registreret af et firma, der ingen tilknytning har til tidsskriftet (bilag 7). Adressen mediekultur.dk bruges af dette firma til at præsentere et usammenhængende reklameindhold samt til at fremsætte et tilbud til besøgende om at byde på ejerskabet over domænet ("Køb dette domæne", bilag 8). Der anvendes endvidere visse nøgleord i reklamemæssig sammenhæng, som peger tilbage på det tidligere medie- og kommunikationsfaglige indhold på domænet (begrebet "kultur", medieforskeren "Van Dijck", de mediefaglige temaer "Twin Peaks" og "Mobile Phones"). Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark ønsker fortsat at anvende domænet til at udgive det digitale forskningstidsskrift MedieKultur, og undertegnede (der er Journal Manager og medlem af redaktionen på MedieKultu• indsender derfor denne klage, hvormed vi ønsker igen at få ejerskab over domænet. Fuldmagt er vedlagt (bilag 9) fra Sammenslutningen af Medieforskere i Danmarks formand Aske Kammer (bilag 10). Relationen mellem Tidsskriftet MedieKultur og Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark er beskrevet i vedtægterne for sidstnævnte (bilag 11). [...] Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark har siden 1981 udgivet tidsskriftet MedieKultur og mindst siden 2001 rådet over domænet mediekultur.dk, som er centralt i udgivelsen af tidsskriftet. Vi ønsker fortsatat anvende domænet til at udgive MedieKultur, og domænet er ikke opsagt fra vores side, men mistet som følge af en fejl i betalingerne til opretholdelsen af registreringen. MedieKultur er et internationalt anerkendt forskningstidsskrift indenfor sit fagområde, og det er samtidig et digitalt tidsskrift, der er nært forbundet med sit internetdomæne. Således peges der i flere af de publicerede artikler på adressen mediekultur.dk, og nytteværdien af publikationerne kan derfor risikeres at blive forringet, hvis tidsskriftet ikke længere råder over domænet. I et sikkerhedsperspektiv er det problematisk, at de mange brugere, der finder glæde og nytte ved MedieKulturs publikationer, og som forventer at få adgang til disse på mediekultur.dk, eksponeres for et indhold, der er uden for vores kontrol, når de tilgår den vanlige adresse. Det er i denne sammenhæng også problematisk, at nøgleord fra vores tidligere indhold på domænet tilsyneladende forsøges anvendt til at lede vores brugere mod den nye ejers reklameindhold. Den nye ejers registrering af domænet lader endvidere primært til at være foretaget med videresalg for øje og indtil da at generere indtægter fra trafikken på domænet gennem reklame. Endelig er domænenavnet identisk med tidsskriftets navn og varemærke, hvorfor brugen af domænet af anden part krænker tidsskriftets rettigheder på dette område.” Som bilaghar klageren fremlagt en udskrift af 17. oktober 2018 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. nærmere ovenfor under sagsfremstillingen. Bilag er en udskrift af 18. oktober 2018 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (CVR-nummer 32684823), der er registreret som frivillig forening. Af udskriften fremgår det bl.a., at foreningen er stiftet den 5. februar 2010, og at foreningen er registreret under branchekode ”949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n.” Bilag og er efter det oplyste to udskrifter vedrørende klageren fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org). Bilag er efter det oplyste en faktura på 375,00 kr. fra Telia om drift af domænenavnet ”mediekultur.dk” i perioden fra 21. marts 2015 til den 20. marts 2016. Bilag er en udskrift af 31. oktober 2017 vedrørende en bankoverførsel, der ifølge klagerens oplysninger knytter sig til domænenavnet ”mediekultur.dk”. Bilag er en udskrift af 17. oktober 2018 fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• vedrørende domænenavnet ”mediekultur.dk”, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilager et udateret skærmprint fra opslag på domænenavnet ”mediekultur.dk”, hvoraf der fremgår en række såkaldte relaterede links og teksten ”Køb dette domæne”. Bilag er en fuldmagt af 28. oktober 2018 angående repræsentation i nærværende sag ved Klagenævnet for Domænenavne. Bilag er tilsyneladende en udateret udskrift vedrørende ”SMiD – Sammenslutningen af medieforskere i Danmark”. Bilag er en udateret udskrift indeholdende vedtægter for Sammenslutningen af medieforskere i Danmark. Ved opslag den 10. marts 2019 på ”mediekultur.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved opslag den 31. oktober 2018: Ved at klikke på linket med teksten ”Køb dette domæne” ledes man videre til www.mydomaincontact.com, hvor der fremkom følgende købsformular: Ved opslag den 10. marts 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”mediekultur.dk”. Endvidere har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (ED2566-DK) er anført som registrant af 129 yderligere domænenavne under .dk-internetdomænet af meget forskellig karakter. Det drejer sig om følgende domænenavne: 12byer.dk abtravel.dk advonord.dk afvestjylland.dk akkumuleringstank.dk al-aziziah.dk amagerlokalavis.dk backboneaviation.dk bhlu.dk biletter.dk billeter.dk billumbmx.dk bkweb.dk borkhavnefestival.dk bornholm-marathon.dk bpvvs.dk cafephister.dk campingstuff.dk christiansgadefys.dk citysydaalborg.dk clubchristopher.dk cphmoda.dk cykelevent.dk cykler-sundby.dk dal-aa.dk danskdigitalskiltning.dk den-lokale- ejendomshandel.dk digiclass.dk dktournesol.dk driversevent.dk dvl-vestsj.dk dyrehospitalethobrovej.dk efasyd.dk ehn-biler.dk evaerksaetteren.dk eventyrpaagodset.dk exdating.dk faergenshop.dk foodcareers.dk football-festival.dk foreningskasser.dk forever-fluffy.dk forskningsklinikkenforludo mani.dk foryourlove.dk foto-schmidt.dk frederikssundforsyning.dk fuhu.dk galathea-forskning.dk galeriebirch.dk galtenmc.dk golddustandbubbles.dk gourmetguiden.dk greatdanesbigband.dk heidecykler.dk henrikmoltke.dk holbaek-info.dk hosk.dk huaweidevice.dk jagtogfiskerihuset.dk jawe3.dk jyskautotransport.dk kaerlighedikrise.dk kaj-lykke-golfklub.dk klimafestival2012.dk knabstrupper.dk koiklub.dk kvbk.dk kviksoelv-fri.dk lastminute-rejser.dk lbba.dk lidtforlaekker.dk lise-dyekjaer.dk loftsloret.dk lokalarkivlangaa.dk lottobyen.dk meandmy.dk midtjydskkartingklub.dk moxy-copenhagen.dk netkombi.dk nettogolf.dk nissan4wd.dk nodeportalen.dk noewaymedia.dk normspann.dk north-sea-museum.dk nrrangstrup.dk oddernettet2.dk onlinecasinorank.dk originalhaderslev.dk osderelskerspeedway.dk osr879.dk patrickleishorror.dk pcinfo.dk phbooking.dk probyggecenter.dk randibuch.dk rcogm.dk rimmerslund.dk rocketbrewing.dk rovvig.dk saigonquan.dk sandtv.dk sbsc-danmark.dk servermarket.dk silkeborgskolen.dk skovby-banen.dk sleep-in-green.dk slotsklinikken.dk soebyspar.dk soendernaesgaard.dk sondy-logen.dk stockit.dk stonesihorsens.dk suprasko.dk team-adams.dk team-nordvestgaarden.dk tenfeettall.dk tjenerudlejning.dk travsek.dk trineskovgaard.dk uligenumre.dk up-site.dk vejenmusik.dk vibamt.dk vildtogvin.dk vtm2014.dk wcbicecream.dk webwalk.dk word4word.dk Sekretariatet har ved opslag den 10. marts 2019 på tilfældige af indklagedes registrerede domænenavne, jf. ovenfor, konstateret, at der i otte tilfælde (”12byer.dk”, ”cafephister.dk”, ”cykler- sundby.dk”, ”foryourlove.dk”, ”jagtogfiskerihuset.dk”, ”lastminute-rejser.dk”, ”lokalarkivlangaa.dk” og ”team-adams.dk”) fremkom hjemmesider af lignende karakter, som fremkom ved opslag på domænenavnet ”mediekultur.dk” den 10. marts 2019 med relaterede links og en opfordring til at købe det pågældende domænenavn. For så vidt angår de sidste to domænenavne indeholdt ”servermarket. dk” en hjemmeside om servere og webhosting, mens domænenavnet ”silkeborgskolen.dk” ikke indeholdt nogen aktiv hjemmeside. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at tidsskriftet MedieKultur udgives af foreningen Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark, • at tidsskriftet MedieKultur blev grundlagt i 1981 og er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister som forening, jf. bilag 1, • at klagerens tidsskrift har en unik position som det eneste forskningsbaserede tidsskrift inden for det medie- og kommunikationsvidenskabelige område her i landet, • at der er tale om et internationalt digitalt, open access, peer-reviewed BFI-registreret tidsskrift, der udkommer to gange årligt, • at tidsskrift henvender sig til både forskere, studenterende, undervisere og ansatte i mediebranchen, • at klageren indtil indklagedes registrering af domænenavnet ”mediekultur.dk” rådede over det pågældende domænenavn, • at klageren som minimum har rådet over domænenavnet ”mediekultur.dk” siden 2001, og at domænenavnet står centralt i udgivelsen af tidsskriftet, • at dette understøttes af bl.a. oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), jf. bilagog 4, • at der i 2017 skete en udskiftning i tidsskriftets redaktion, der bevirkede, at faktura er ikke længere fandt frem til rette modtager og derfor i en periode ikke blev betalt, • at domænenavnet ”mediekultur.dk” allerede var blevet registreret af indklagede på det tidspunkt, hvor klageren opdagede fejlen ultimo oktober 2017, • at indklagede benytter domænenavnet ”mediekultur.dk” til at præsentere et usammenhængende reklameindhold, • at indklagede på hjemmesiden opfordrer besøgende til at byde på domænenavnet ”mediekultur.dk”, jf. bilag 8, • at indklagedes registrering af domænenavnet dermed primært lader til at være foretaget med videresalg for øje, • at det er særdeles problematisk for klageren, at indklagede har fået overdraget registreringen af det omtvistede domænenavn, • at klageren har et stærkt ønske om igen at kunne råde over domænenavnet ”mediekultur.dk”, • at indklagedes anvendelse af domænenavnet herudover må antages at udgøre en krænkelse af klagerens varemærke og navn, og • at domænenavnet ”mediekultur.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Det bemærkes indledningsvist, at indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”mediekultur.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår bl.a.: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af oplysningerne i sagen bl.a., at hjemmesiden under domænenavnet ”mediekultur.dk” på nuværende tidspunkt – ud over at indeholde en række såkaldte relaterede links – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”, og at man ved at klikke på dette link bliver ledt videre til en anden hjemmeside, hvorfra det tilsyneladende er muligt at kontakte indklagede med henblik på at byde på det omtvistede domænenavn. Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et stort antal domænenavne af forskellig karakter under .dk-internetdomænet (i alt 130 domænenavne), og sekretariatets undersøgelser viser, at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme eller lignende måde som domænenavnet ”mediekultur.dk”. På baggrund af det oven for anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”mediekultur.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet finder grundlag for at bringe denne bestemmelse i anvendelse og lægger herefter til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet ”mediekultur.dk” (gen)registrere, og klageren har desuden været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”mediekultur.dk” skal overføres til klageren, TIDSKRIFTET MEDIEKULTUR. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.