Afgørelse

kvinde.dk

FM Schweiz GmbH

MOD

Lars Harly Ahlquist Rasmussen

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”kvinde.dk” til klageren. Indklagedes påstand Afvisning (frifindelse).

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”FM Schweiz GmbH er en schweizisk anpartsselskab, der siden august 2012 har udviklet og driftet e-handelskoncepter i Europa. Undertegnede er tegningsberettiget i selskabet jvf. udskrift af det schweiziske selskabsregister (bilag 1). Indklagede Lars Harly Ahlquist Rasmussen ejer ”kvinde.dk”, der er registreret den 31. januar 1997 ifølge DK-hostmaster (bilag 2). Indklagede anvender ikke domænenavnet aktivt (bilag 3). Ifølge WaybackMachine.org er der lagringer af domænets indhold i perioden 23. august 2002 til den 9. august 2018 (bilag 4). Domænet har aldrig været taget i aktivt, men har haft forskellig placeholders for diverse webhosting-selskaber (bilag 5-8). En søgning på domænenavnet ”kvinde.dk” hos Google viser en hostingside (bilag 9) og understreger også, at domænet ikke har været i aktivt brug i rigtig mange år. ... Det fremgår tydeligt af domænets historik og tidligere anvendelse, at domænet ”kvinde.dk” i mere endår aldrig har været taget i aktivt brug. Vi mener derfor ikke, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”mand.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Vi ønsker at anvende domænet til en dansk stilguide og webshop målrettet kvinder. Domænet vil være til stor nytte for os i brug for markedsføringen, fordi det så præcist beskriver målgruppen for vores produkter.” Bilag fremstår som udskrift fra hjemmesiden ”Moneyhouse” med virksomhedsoplysninger om klageren. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”kvinde.dk”. Bilagoger skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der den 3. juni 2013 og 9. august 2018 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”kvinde.dk”. Bilag er skærmprint fra søgemaskinen Google med en gengivelse af søgeresultaterne ved en søgning på ”kvinde.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg skal herved afvise at afstå domænerne med følgende kommentarer til klagen. Hverken mand.dk, kvinde.dk eller sneakers.dk er registreret alene med kommercielle aktiviteter for øje. Den primære anledning og interesse har været informationsformidling, hvilket altid har været afspejlet på siderne. Domænerne er aktive og ibrugtaget, og har løbende været anvendt med såvel mail som hjemmesider, hvilket begge anvendelsesværdige formål. Hjemmesiderne har ikke været oppe hele tiden, men det er heller ikke et krav. Til at forstærke denne effekt skal jeg sige at vi yderligere mange gange været ramt af ’hackere’ som har udnyttet svagheder i de hjemmesideværktøjer vi har brugt (bl.a. Joomla og Wordpress), hvilket har betydet at vi har, måtte genopbygge mange gange. Siderne har ærligt afspejlet at vi har været hacket. Senest var vi ramt her i 2018, hvorfor alle domæner er ved at blive overført til one.com med henblik på genopbygning. Alle hjemmesider har i mange år haft adgangen (indekserin• for søgemaskiner slået fra. Det gælder dog ikke for de pladsholdere der bliver oprettet, når et site oprettes på en web-server. Disse sider indekseres af søgemaskinerne, det vil sige at der normalt lukket af for wayback- og lignende søgemaskiner. Klager har heller ikke en bedre ret til navnene kvinde, mand eller sneakers. Sneakers.dk er registreret da undertegnede med flere er interesseret i sikkerhed. Skal på sigt bruges til at skrive om sikkerhed. En sidste kommentar skal være at der ikke mangler kommercielle med nogen af indklagede domænenavne. De pågældende domæner har alle været brugt aktivt. Undertegnede har ligeledes personlige interesser i domænerne mand og kvinde, da jeg er uddannelet sexolog. Da jeg også er uddannet fagjournalist har jeg også en stor faglig interesse i at formidle med de tre sites på nettet. Jeg har ikke har noget ønske om at drive sites på nettet med både salg af det ene eller andet. Det har jeg aldrig ønsket at konkurrere med. Derimod vil jeg gerne understøtte mine fag med faglig formidling. Bilag med site-info til at understøtte ovenstående er vedlagt.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Vi anerkender, at indklagede har været først til at registrere domænenavnet ”kvinde.dk” tilbage i januar 1997 og derfor som udgangspunkt har den bedste ret til domænet, men vi mener at sagens aktuelle og historiske omstændigheder gør, at det relevant at lave en aktuel interesseafvejning. Ingen nuværende anvendelse af domænenavnet Indklagede nævner endvidere i sit svarskrift, at domænenavnet ”kvinde.dk” er aktivt og taget i brug med hjemmeside og anvendes til e-mail kommunikation. Denne påstand vil vi afvise med følgende argumenter: 1) Vores dokumentation for manglende ibrugtagning af domænenavnet i klageskriftet med udgangspunkt i WaybackMachine.org er ikke modbevist af indklagede, men derimod understøttet af at indklagede anvender netop selvsamme kilde i bilag A for at dokumentere kortvarig anvendelse af domænenavnet i februar 2014. Der er ikke dokumenteret, at domænenavnet har været taget i aktivt brug i langt størstedelen af deår, hvor indklagede har haft domænenavnet registreret. 2) Indklagede har ikke bevist, at domænenavnet ”kvinde.dk” anvendes til e-mailkommunikation eller fremlagt dokumentation herfor. Domænenavnet er således ikke dokumenteret i aktivt brug som hjemmeside eller til e-mail kommunikation. Ingen fremtidig anvendelse af domænenavnet Indklagede nævner i sit svarskrift, at domænenavnet ”kvinde.dk” er registreret med det formål på sigt at skulle bruges til informationsformidling med udgangspunkt i sin uddannelse som sexolog og fagjournalist. Til indklagedes forklaring har vi følgende modargumenter: 1) Indklagede forklarer ikke, hvorfor indklagede stort set ikke har benyttet domænenavnet siden registreringen tilbage i 1997. 2) Indklagede har på ingen måde dokumenteret, at der er konkrete, reelle og aktuelle planer for at anvende domænenavnet aktivt i fremtiden. 3) Indklagede har haft godt og velår til at tage domænenavnet i aktivt brug, men har ikke gjort dette, bortset fra en periode på ca.måneder. 4) Indklagede har ikke forklaret, hvorfor netop domænenavnet ”kvinde.dk” skal anvendes til at skrive om sin interesse for sexologi. Der er således intet, der tyder på at indklagede har konkrete, reelle og aktuelle planer for at anvende domænenavnet efter at have haft det registreret i mere endår. Systematisk warehousing Indklagede har i skrivende stund registrerede domænenavne hos DKhostmaster under registrant bruger ID LR697-DK (bilag 10). En gennemgang af samtlige af disse viser, at blot ét enkelt domænenavn ud af disseregistrerede domænenavne er i aktivt brug med indhold på domænenavnet (bilag 11). Ovenstående forhold skal sammenholdes med det faktum, at indklagede var indklaget i J.nr.: 926 omkring domænenavet ”gavekort.dk”, i J.nr.: 990 i 2006 omkring domænenavnet ”grim.dk”, i J.nr.: 2010-0242 omkring domænenavnet ”christiansborg.dk”, samt i J.nr.: 2011-0044 omkring domænenavnet ”single.dk”. Det må derfor antages, at indklagede til trods for den manglende ibrugtagning af domænenavnet ”kvinde.dk” og yderligereud af registrerede domænenavne er særdeles bekendt med Lov om Internetdomæner. Det bemærkes i den forbindelse, at det nævnes i sagerne, at indklagede i forbindelse med de respektive domæneklager tidligere havde imellem 165 og 214 inaktive domænenavne registreret under det samme registrant ID. Det er vores opfattelse, at indklagede igennem mindst år har registreret et stort antal danske domænenavne uden at tage dem i aktivt brug og alene med henblik på warehousing og formodet videresalg af disse. Vi mener derfor forsat, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”kvinde.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk.og 2, i domæneloven. Reel og aktuel interesse i at benytte domænenavnet Vi ønsker at anvende domænenavnet til en portal for kvinder, hvor der beskrives, anmeldes og forhandles produkter til kvinder med en høj pris og kvalitet. Grundlæggende er forretningskonceptet at lave en kombination af en light udgave af online version af bladmagasinet Eurowoman (www.eurowoman.d• kombineret med en kommerciel webshop med produkter indenfor kategorierne tøj, sko, makeup, mode m.m., således at vi med attraktivt indhold kan tiltrække et købestærkt publikum til websitet, hvor vi kan markedsføre produkter med en høj salgspris og bruttoavance ved at omtale disse i det redaktionelle indhold. Det redaktionelle indhold forventes delt på de sociale medier som Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest m.fl. og vil være så unikt, at det vil rangere godt i søgeresultaterne hos Google, Bing, Yahoo m.m. Traditionelt har mange medier haft store problemer med at adskille redaktionelt indhold med annoncørbetalt indhold og bevæget sig på en hårfin juridisk linje. Ved at kombinere indhold af høj kvalitet omkring webshoppens produkter opnår man to væsentlige fordele. For det første, så undgås det, at man vildleder forbrugeren, da der er fuld transparens omkring at portalen anmelder produkter fra webshoppen på samme domæne. For det andet, så kan kunden gennemføre købet på samme website – og domæne – uden at brugeren skal forlade webstedet for gennemføre transaktionen på et eksternt website. Den manglende friktion i købsprocessen vil betyde en væsentlig højere konverteringsgrad og dermed væsentlig lavere markedsføringsomkostninger per besøg. For at ovenstående samspil imellem indhold og webshop skal lykkes optimalt, så er det vigtigt og relevant at have et domæne, der har en signalværdi, der så præcist beskriver målgruppen – den købedygtige kvindelige læser – og samtidig kan anvendes bredt til forskellige typer af indhold og beskrive en webshop. Det er svært at finde et bedre domænenavn til dette formål end netop domænenavnet ”kvinde.dk”. Domænenavnet vil samtidig være til stor nytte for os i markedsføringen, fordi det er let at huske for potentielle og tidligere kunder i målgruppen. Vi arbejder desuden med tanken om at lave en fordelsklub for kvinder, hvor de mod et lavt månedligt medlemsgebyr får en række medlemsfordele på deres indkøb i webshoppen i stil med f.eks. www.LuxPlus.dk, der har mere end 50.000 betalende medlemmer i Danmark. Bilag viser et eksempel på ét af flere designudkast. Vi er allerede aktive investorer i flere danske webshops og har kompetencer til at designe, udvikle, drifte, markedsføre og vækste ovenstående forretningskoncept. Interesseafvejning Indklagede nævner i sit svarskrift, at domænenavnet ”kvinde.dk” ikke er registreret med kommercielle aktiviteter for øje. Vi har en kommerciel, reel og aktuel interesse i at anvende domænenavnet til en webshop og portal for kvinder. Vi mener derfor, at vores interesse i at anvende domænet til dette formål er større end indklagedes interesse. Det er internetsamfundets interesse at domænenavnet anvendes til at publicere indhold af høj kvalitet, der gøres frit og gratis tilgængeligt for læseren og ikke skjules bag betalingsmure, som det er almindelig praksis hos mange danske medier. Det vil komme rigtig mange til langt større gavn, end at domænenavnet stort ikke anvendes igennemud af de sidsteår. Indklagede har ikke redegjort for fremtidig eller aktuel anvendelse af domænenavnet. Vi bestrider dermed, at indklagedes interesse er reel og aktuel. Indklagede har øvrige registrerede og inaktive domænenavne som kunne anvendes til at skrive om sexologiske emner eller kunne registrere et ledigt domænenavn til dette formål. Dermed kan for at skrive om emnet opfyldes mindst lige så godt ved at bruge et andet domænenavn. Domænenavnet vil derimod have meget stor betydning for vores portal og webshop.” Bilager en oversigt over de af indklagede registrerede domænenavne under bruger-id. LR697- DK med angivelse af, i hvilket omfang de er taget aktivt i brug eller ej. Bilagfremstår som materiale til en hjemmeside knyttet til domænenavnet ”kvinde.dk”. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Indledning - Godt at klager kan se at jeg har en bedre ret. Jeg er dog ikke enig i hans adresseafvejning. Min interesse er legitim og mere interessant. Men det er jo blot en holdning, nemlig min holdning. Det syntes dog underligt, at klager der fremhæver sig selv som en stærk forretningsmand, ikke kan se at det ville være bedre at søge andre veje end blot at kaste sig over andres gode ideer og ejendom. I stedet så mener klager at hans ideer er bedre og at han derfor har en bedre ret. Det er jeg fuldstændig uenig i. Jeg har været med i mange år og har alle årene været kreativ. Jeg kan kun anbefale klager at prøve det af. Ideen med at kopiere andre for eksempel Eurowoman, er jo blot mere af samme skuffe, og Jeg opfatter det ikke som et godt bud at bygge en ide ́ på. Overskrift i klagers notat: Ingen nuværende anvendelse af domænenavnet Til klagers punkt skal følgende angives. WaybackMachine.org og andre tilsvarende løsninger er desværre ikke fuldstændige som de tit udlægges som. Herudover gennemfører WaybackMachine.org og lignende sites kun et nedslag på tilfældige datoer, hvorfor det er helt naturligt at de nævnte sites ikke er repræsenteret hele tiden. Jeg har fremlagt dokumentation og forklaret at alle sites har været markeret som sites der ikke skal gemmes i archives. Se endvidere oprindeligt svarskrift. Domænerne er aktive og har været brugt aktivt. Som svar på klagers punkt kan tilføjes at jeg har sendt mail til sekretariatet for klagenævnet som de venligst har besvaret. Dokumentation for mails er vedlagt som bilag B. Overskrift i klagers notat: Ingen fremtidig anvendelse af domænenavnet For en god ordens skyld har jeg også mange andre uddannelser - her skal også nævnes coach, master coach og stress coach. Jeg har således arbejdet med mænd og kvinder og skrevet flere artikler om emnet. Og har specifikt på mand.dk kørt tema om stress og mænd og når mænd og kvinder lyver. Her har jeg blandt andet interviewet Bjarne Toftegård fra Forebyg stress og Majken Matzau, samt Umahro Cadogan om mænd og stress, og til artiklen Når mænd og kvinder lyver har jeg interviewet Joan Ørting. Alle artikler er offentliggjort på både mand.dk og kvinde.dk. Jeg har også holdt workshops for mænd og kvinder i regi af såvel mand.dk og kvinde.dk. Herved således eksempler på indhold der allerede nu er på de to sites, og som samtidig dokumenterer tiltænkt fremtidig anvendelse. Jeg har ikke andre kommentarer til dette punkt det er simpelthen for spekulativt. Overskrift i klagers notat: Systematisk warehousing Overskriften er misvisende, der er bestemt ikke tale om warehousing - heller ikke efter klagers definition. Jeg har aldrig registreret domæner til undertegnet med henblik på salg eller udlejning. Ej heller har jeg ikke del domæner ud eller deltaget i andre Klagers kommentarer til min deltagelse i tidligere klagesager er ikke relevant. Jeg skal derfor undlade at kommenterer hverken egne eller klagers involvering i domænesager - og ikke mindst warehousing. §i domæneloven siger: "...§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. Stk. 2. Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje..." Jeg har ikke registreret, solgt eller udlejet domæner i strid med § 25. Mand er et generisk mand som ikke krænker andres bedre ret. Klager har jo selv mange domæner - mange af dem blot på sit navn, og andre under diverse virksomheder. Han beskriver sig selv som serieiværksætter. Det er en betegnelse som jeg også har brugt omkring mine aktiviteter. Klager syntes blot bedst om genvejen, hvor man kan forsøge at kopiere arbejde og ideer, og i dette tilfælde deres ejendom. Mere herom senere. Overskrift i klagers notat: Reel og aktuel interesse i at benytte domænenavnet Her får vi et indblik i klagers univers af ideer - og helt åbenbare strategi - for eksempel at sørge for at man står godt i søgemaskinerne. Desværre alle ideer der er set før. Jeg er godt bekendt med euroman, og er sikker på, at de ikke vil syntes godt om, at nogen kopier dem, hvad enten det er i en light udgave eller ej. At kopiere andres arbejde syntes aldrig at falde i god jord. Skal vi forstå klagers univers så råder han over et site med over 50.000 aktive brugere - så er lykken jo gjort - blot lidt ægte kreativt arbejde og han har et godt site med garanteret succes. Til sidst får vi at vide at: "Vi er allerede aktive investorer i flere danske webshops..." Klager bør stå frem med navnene. Overskrift i klagers notat: Interesseafvejning Her skal det kun understreges at jeg selvfølgelig har en kommerciel interesse, men det er ikke med køb og salg domæner. Klager nævner at hans ideer ved at være gratis - man overvejer måske endda at give gaver væk gratis - hvem ved. Klager påstår at interesse i domænet er hver reel eller aktuel (hvad der så måtte ligge i det). Det er jo helt åbenbart ikke rigtigt. Og endnu et eksempel på at klager på een gang nedgør min interesse og fremhæver at ville det samme. Det er helt sikkert muligt for klager at få en egen selvstændig ide ́ til hvordan han kan nå sine mål – det er bare ikke i denne sag. Det vil klart være i internetsamfundets interesse, hvis alle prøvede kræfter med egne originale ideer. Sidst men ikke mindst så lad mig slå fast at det min hensigt at mand.dk og kvinde.dk skal være en del af danske medier.” Bilag B er kopi af e-mail af 20. december 2018 fra Klagenævnet for Domænenavnes sekretariat til indklagede på e-mailadressen ”info@kvinde.dk” med emneangivelsen ”Test – testmail”. Ved opslag på domænenavnet ”kvinde.dk” har sekretariatet den 13. marts 2019 taget følgende kopi, jf. bilag 3: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der den 23. august 2002 og den 5. oktober 2003 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”kvinde.dk”, jf. bilagog 6: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der den 7. februar 2014 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”kvinde.dk”, jf. bilag A: Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – LR697-DK – har registreret i alt følgende domænenavne, hvoraf langt de fleste fremstår som bestående af generiske betegnelser, jf. i det væsentlige jf. bilag 10: adm.dk agora.dk agroa.dk ahlqvist.dk allmedia.dk anemone.dk arbejdsplads.dk arsha.dk barnet.dk barometer.dk barracks.dk battle-city.dk battle.dk battlecity.dk biffen.dk biografen.dk boyblue.dk bravery.dk brik.dk bunker.dk butikken.dk clan.dk clanfight.dk clans.dk clanwar.dk combat.dk coven.dk crew.dk cyberbank.dk dagbladet.dk dage.dk doededyr.dk element.dk falkoneralle.dk fight.dk fobi.dk gamer.dk grimt.dk heksen.dk hjerter2.dk hotline.dk hovedgaden.dk hunde.dk insightout.dk jur.dk katte.dk kbhnyt.dk klikpolitik.dk kryb.dk kvinde.dk kvinderforhentehaar.dk larsren.dk ledig.dk magi.dk mand.dk marked.dk markus2909.dk merc.dk metanova.dk mno.dk movieworld.dk mytestsite.dk passion.dk phil.dk polit.dk polyt.dk quake2.dk quest.dk r2d2.dk rejsemarked.dk rightdirection.dk rookie.dk safelife.dk sakul.dk scient.dk signup.dk snapsetinget.dk sneakers.dk soc.dk soenderby-kro.dk sonderby-kro.dk spillehus.dk stempaamig.dk stream.dk sygepleje.dk sygeplejer.dk sygeplejerske.dk the-what.dk tinget.dk uret.dk venus.dk wargames.dk webfaces.dk zeus.dk zou.dk Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren siden august 2012 har udviklet og drevet e-handelskoncepter i Europa, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”kvinde.dk” aktivt, og at domænenavnet aldrig har været taget aktivt i brug, • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”kvinde.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, • at klageren vil anvende domænenavnet ”kvinde.dk” til en dansk stilguide og webshop målrettet kvinder, • at klageren vil anvende domænenavnet ”kvinde.dk” til en portal for kvinder, hvor der beskrives, anmeldes og forhandles produkter til kvinder med en høj pris og kvalitet, • at klageren desuden arbejder med tanken om at lave en fordelsklub for kvinder, hvor de mod et lavt månedligt medlemsgebyr får en række medlemsfordele på deres indkøb i webshoppen, • at indklagede ikke har dokumenteret, at der er konkrete, reelle og aktuelle planer for anvendelse af domænenavnet ”kvinde.dk”, • at indklagede ikke har forklaret, hvorfor indklagede vil anvende netop domænenavnet ”kvinde.dk” til at skrive om indklagedes interesse for sexologi, • at indklagede har registreret domænenavne og blot ét enkelt domænenavn af disse er taget aktivt i brug med indhold på domænenavnet, • at indklagede gennem mindst år har registreret et stort antal danske domænenavne uden at tage dem aktivt i brug, og at registreringerne af disse domænenavne må anses for at være registreret alene med henblik på warehousing og formodet videresalg af domænenavnene, • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”kvinde.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, at indklagedes interesse lige så godt kan tilgodeses ved brug af et andet domænenavn end domænenavnet ”kvinde.dk”, og • at klagerens interesse i domænenavnet ”kvinde.dk” er større end indklagedes interesse.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnet ”kvinde.dk” ikke er registreret alene med kommercielle aktiviteter for øje men også med henblik på faglig formidling, • at domænenavnet ”kvinde.dk” er taget aktivt i brug og løbende været anvendt til såvel e-mail som hjemmeside, • at der har været offentliggjort artikler på en hjemmeside på domænenavnet ”kvinde.dk”, • at hjemmesiden på domænenavnet ”kvinde.dk” mange gange har været ramt af ’hackere’, hvilket har betydet, at indklagede har måtte genopbygge hjemmesiden mange gange, • at hjemmesiden på domænenavnet ”kvinde.dk” i mange år har haft indekseringen for søgemaskiner slået fra, hvilket betyder, at hjemmesiden normalt ikke arkiveres af tjenester som Internet Wayback Machine eller findes af lignende søgemaskiner, • at klageren ikke har en bedre ret til betegnelsen ”kvinde” end indklagede, • at indklagede har personlig interesse i domænenavnet ”kvinde.dk”, da indklagede er uddannet sexolog, • at indklagede aldrig har registreret domænenavne med henblik på salg eller udlejning, • at domænenavnet ”kvinde.dk” er en generisk betegnelse, som ikke krænker andres bedre ret, og • at indklagede har en kommerciel interesse i domænenavnet ”kvinde.dk”, men det er ikke med køb og salg domænenavne.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede har registreret domænenavnet ”kvinde.dk” med henblik på warehousing og formodet videresalg af domænenavnet. Sagen giver derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”kvinde.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”kvinde.dk” med henblik på videresalg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at det forhold, at et domænenavnet fremstår, som at det kun har været taget i brug i begrænset omfang, ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder selve den omstændighed, at indklagede er registrant af en lang række andre domænenavne under ”.dk”-landedomænet. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst, at klageren siden august 2012 har udviklet og drevet e-handelskoncepter i Europa. Klageren har endvidere oplyst at ville anvende domænenavnet ”kvinde.dk” til en dansk stilguide og webshop målrettet kvinder og til en portal for kvinder, hvor der beskrives, anmeldes og forhandles produkter til kvinder med en høj pris og kvalitet. Ifølge klageren arbejdes der i forbindelse med domænenavnet ”kvinde.dk” desuden med tanken om at lave en fordelsklub for kvinder, hvor deltagerne mod et lavt månedligt medlemsgebyr får en række medlemsfordele på deres indkøb i webshoppen. En sådan anvendelse af domænenavnet er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, og klagenævnet finder på den anførte baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”kvinde.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”kvinde.dk” indeholder det almindelige danske ord ”kvinde”, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”kvinde.dk” er taget aktivt i brug og løbende har været anvendt til såvel e-mail som hjemmeside, og at der på domænenavnet har været offentliggjort artikler. Indklagede har endvidere oplyst, at hjemmesiden på domænenavnet ”kvinde.dk” mange gange har været ramt af ’hackere’, hvilket har betydet, at indklagede har måtte genopbygge hjemmesiden, samt at hjemmesiden på domænenavnet ”kvinde.dk” i mange år har haft indekseringen for søgemaskiner slået fra, hvilket betyder, at hjemmesiden normalt ikke arkiveres af tjenester som f.eks. Internet Wayback Machine. Som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger om brug af domænenavnet ”kvinde.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”kvinde.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, FM Schweiz GmbH, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.