Afgørelse

sneakers.dk

KEROGI AG

MOD

Lars Harly Ahlquist Rasmussen

29. marts 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”sneakers.dk” til klageren. Indklagedes påstand Afvisning (frifindelse).

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”KEROGI AG er en schweizisk aktieselskab, der siden september 2013 har udviklet og driftet e-handelskoncepter med primært lifestyle produkter i Europa. Selskabet står i Danmark bag en række webshop som f.eks. Duftladen.dk. Undertegnede er tegningsberettiget i selskabet jvf. udskrift af det schweiziske selskabsregister (bilag 1). Indklagede Lars Harly Ahlquist Rasmussen ejer ”sneakers.dk”, der er registreret den 10. juli 1998 (bilag 2). Indklagede anvender ikke domænenavnet aktivt og har aldrig gjort det (bilag 3). Ifølge WaybackMachine.org er derlagringer af domænets indhold i perioden 22. juli 2002 til den 8. oktober 2016 (bilag 4). I 2002-03 var det en midlertidig side på domænet, der angav at domænet var parkeret hos Agora ApS (bilag 5). I de efterfølgende ti år var der ikke noget indhold på domænet, før der den 13. december 2013 igen blev placeret en ny midlertidig placeholder på domænet (bilag 6). Domænet var efterfølgende i perioden fra den 18. december 2014 til den 8. oktober 2016 midlertidigt redirected (302-redirec• til domænet ”Adm.dk” (bilag 7), siden har det ikke være i brug. Der er ikke nogen resultater på Google.dk på en søgning på ”sneakers.dk” (bilag 8). ... Det fremgår tydeligt af domænets historik og tidligere anvendelse, at domænet ”sneakers.dk” ikke har været i aktiv brug i mere endår. Vi mener derfor ikke, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”sneakers.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Vi ønsker at anvende domænet til en webshop, der beskriver og forhandler sko og sneakers. Domænet vil være til stor nytte for os i brug for markedsføringen, fordi det så præcist beskriver produktkategorien.” Bilag fremstår som udskrift fra hjemmesiden ”Moneyhouse” med virksomhedsoplysninger om klageren. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”sneakers.dk”. Bilag 5-6 er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der henholdsvis den 28. september 2002 og 23. december 2013 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”sneakers.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”sneakers.dk” den 8. oktober 2016 viderestillede til domænenavnet ”adm.dk”. Bilag er skærmprint fra søgemaskinen Google med en gengivelse af søgeresultaterne ved en søgning på betegnelsen ”sneakers.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Hverken mand.dk, kvinde.dk eller sneakers.dk er registreret alene med kommercielle aktiviteter for øje. Den primære anledning og interesse har været informationsformidling, hvilket altid har været afspejlet på siderne. Domænerne er aktive og ibrugtaget, og har løbende været anvendt med såvel mail som hjemmesider, hvilket begge anvendelsesværdige formål. Hjemmesiderne har ikke været oppe hele tiden, men det er heller ikke et krav. Til at forstærke denne effekt skal jeg sige at vi yderligere mange gange været ramt af ’hackere’ som har udnyttet svagheder i de hjemmesideværktøjer vi har brugt (bl.a. Joomla og Wordpress), hvilket har betydet at vi har, måtte genopbygge mange gange. Siderne har ærligt afspejlet at vi har været hacket. Senest var vi ramt her i 2018, hvorfor alle domæner er ved at blive overført til one.com med henblik på genopbygning. Alle hjemmesider har i mange år haft adgangen (indekserin• for søgemaskiner slået fra. Det gælder dog ikke for de pladsholdere der bliver oprettet, når et site oprettes på en web-server. Disse sider indekseres af søgemaskinerne, det vil sige at der normalt lukket af for wayback- og lignende søgemaskiner. Klager har heller ikke en bedre ret til navnene kvinde, mand eller sneakers. Sneakers.dk er registreret da undertegnede med flere er interesseret i sikkerhed. Skal på sigt bruges til at skrive om sikkerhed. En sidste kommentar skal være at der ikke mangler kommercielle med nogen af indklagede domænenavne. De pågældende domæner har alle været brugt aktivt. Undertegnede har ligeledes personlige interesser i domænerne mand og kvinde, da jeg er uddannelet sexolog. Da jeg også er uddannet fagjournalist har jeg også en stor faglig interesse i at formidle med de tre sites på nettet. Jeg har ikke har noget ønske om at drive sites på nettet med både salg af det ene eller andet. Det har jeg aldrig ønsket at konkurrere med. Derimod vil jeg gerne understøtte mine fag med faglig formidling.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Vi anerkender, at indklagede har været først til at registrere domænenavnet ”sneakers.dk” tilbage i 1998 og derfor som udgangspunkt har den bedste ret til domænet, men vi mener at sagens aktuelle og historiske omstændigheder gør, at det relevant at lave en aktuel interesseafvejning. Ingen nuværende anvendelse af domænenavnet Indklagede nævner endvidere i sit svarskrift, at domænenavnet ”sneakers.dk” er aktivt og taget i brug med hjemmeside og anvendes til e-mail kommunikation. Denne påstand vil vi afvise med følgende argumenter: 1) Vores dokumentation for manglende ibrugtagning af domænenavnet i klageskriftet med udgangspunkt i WaybackMachine.org er ikke modbevist af indklagede, men derimod understøttet af at indklagede anvender netop selvsamme kilde i bilag A for at dokumentere en fejlside tilbage i 2013. Der er ikke dokumenteret, at domænenavnet har været taget i aktivt brug. 2) Indklagede har ikke bevist, at domænenavnet ”sneakers.dk” anvendes til e- mailkommunikation eller fremlagt dokumentation herfor. 3) I indklagedes bilag A fremgår det tydeligt, at webmasteren for ”sneakers.dk” kan kontaktes på sneakers@hotline.dk, hvilket underminerer indklagedes påstand om, at domænenavnet anvendes til e-mailkommunikation. Domænenavnet er således ikke dokumenteret i aktivt eller historisk brug som hjemmeside eller til e-mail kommunikation. Ingen fremtidig anvendelse af domænenavnet Indklagede nævner i sit svarskrift, at domænenavnet ”sneakers.dk” er registreret med det formål på sigt at skulle bruges til informationsformidling om sikkerhed. Til indklagedes forklaring har vi følgende modargumenter: 1) Indklagede forklarer ikke, hvorfor indklagede aldrig har benyttet domænenavnet siden registreringen tilbage i 1998. 2) Indklagede har på ingen måde dokumenteret, at der er konkrete, reelle og aktuelle planer for at anvende domænenavnet aktivt i fremtiden. 3) Indklagede har haft godt og velår til at tage domænenavnet i aktivt brug. 4) Indklagede har ikke forklaret, hvorfor netop domænenavnet ”sneakers.dk” skal anvendes til at skrive om sikkerhed. I den forbindelse gøres opmærksom på, at ordet ”sneakers” ifølge Den Danske Ordbog betyder: ”snøresko med gummisål og overdel af stof eller læder oprindelig beregnet til sport, men bruges også til fritidsbrug” (bilag 9). Den planlagte anvendelse af domænenavnet stemmer altså på ingen måde overens med domænenavnets danske betydning, hvorfor indklagede lige så vel kan anvende et andet domænenavn til dette formål. 5) Indklagede har ikke redegjort for nogen interesse eller særlig viden om sikkerhed, men tværtimod påpeget, at webprojekterne gang på gang bliver angrebet af hackere til trods for, at der anvendes bl.a. WordPress og Joomla, hvor en simpel indstilling til at automatisk at opdatere de anvendte platforme og tilknyttede plug-ins vil være tilstrækkelig til at undgå langt de fleste hackerangreb. Vi tillader os derfor at betvivle denne konkrete hensigt og kompetence hos indklagede. 6) Et opslag af indklagede på Lasso.dk viser, at indklagede har siddet i bestyrelse eller direktion for fem selskaber. Samtlige fem selskaber er gået konkurs og indklagede har ingen aktive direktions- eller bestyrelsesposter registreret i danske firmaer (bilag 12). Indklagedes sidste aktivitet var som administrerende direktør i Amager Rengørings- og Haveservice IVS, der blev meldt under konkurs pr. 14.12.2016. Der er således ingenting, der tyder på at indklagede har konkrete kommercielle anvendelsesmuligheder af domænenavnet ”sneakers.dk” eller de mange andre registrerede og ubenyttede domæner, endsige særlige kompetencer indenfor softwaresikkerhed. Der er således intet, der tyder på at indklagede har konkrete, reelle og aktuelle planer for at anvende domænenavnet efter at have haft det registreret i mere endår. Systematisk warehousing Indklagede har i skrivende stund registrerede domænenavne hos DKhostmaster under registrant bruger ID LR697-DK (bilag 10). En gennemgang af samtlige af disse viser, at blot ét enkelt domænenavn ud af disseregistrerede domænenavne er i aktivt brug med indhold på domænenavnet (bilag 11). Ovenstående forhold skal sammenholdes med det faktum, at indklagede var indklaget i J.nr.: 926 omkring domænenavet ”gavekort.dk”, i J.nr.: 990 i 2006 omkring domænenavnet ”grim.dk”, i J.nr.: 2010-0242 omkring domænenavnet ”christiansborg.dk”, samt i J.nr.: 2011-0044 omkring domænenavnet ”single.dk”. Det må derfor antages, at indklagede til trods for den manglende ibrugtagning af domænenavnet ”sneakers.dk” og yderligereud af registrerede domænenavne er særdeles bekendt med Lov om Internetdomæner. Det bemærkes i den forbindelse, at det nævnes i sagerne, at indklagede i forbindelse med de respektive domæneklager tidligere havde imellem 165 og 214 inaktive domænenavne registreret under det samme registrant ID. Det er vores opfattelse, at indklagede igennem mindst år har registreret et stort antal danske domænenavne uden at tage dem i aktivt brug og alene med henblik på warehousing og formodet videresalg af disse. Vi mener derfor forsat, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”sneakers.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk.og 2, i domæneloven. Reel og aktuel interesse i at benytte domænenavnet Vi ønsker at anvende domænet til en portal og webshop, der beskriver og forhandler sko og sneakers. Grundlæggende er forretningskonceptet, at kombinere en kommerciel webshop opbygget på Shopify-platformen med en informationsportal om sneakers, således at vi kan tiltrække opmærksomhed og besøgende til websitet fra potentielle kunder, der overvejer at investere, samle eller afhænde nye og brugte sneakers. Ved at følge og indeksere købs- og salgspriser for et større antal eksklusive sneakers henover tid, kan man således dokumentere, at det er økonomisk attraktivt at investere i sneakers på samme måde som det er tilfældet med at investere i årgangsvine. Det er vores opfattelse, at Facebook-gruppen ”Aktieporteføljen” samt flere større danske medier vil skrive omkring vores lifestyle-koncept, fordi det kombinerer mode og investering samt har en bred målgruppe. Der er en realistisk mulighed for at blive Danmarks største webshop og community for sneakersinteresserede. I den forbindelse vil domænenavnet være til stor nytte for os i markedsføringen, fordi det har en signalværdi, der så præcist beskriver produktkategorien. I KEROGI driver vi i forvejen en række lifestyle portaler og webshops samt besidder interne kompetencer til at designe, udvikle, drifte, markedsføre og vækste ovenstående forretningskoncept. Vi har vedhæftet designidéer til en eventuel visuel identitet (bilag 13-23). Interesseafvejning Indklagede nævner i sit svarskrift, at domænenavnet ”sneakers.dk” ikke er registreret med kommercielle aktiviteter for øje. Vi har en kommerciel, reel og aktuel interesse i at anvende domænenavnet til en webshop, der beskriver og forhandler netop sneakers. Vi mener derfor, at vores interesse i at anvende domænet til dette formål er større end indklagedes interesse. Indklagede har ikke redegjort for fremtidig eller aktuel anvendelse af domænenavnet. Vi bestrider dermed, at indklagedes interesse er reel og aktuel. Indklagedes omtalte fremtidig anvendelse af domænenavnet omhandler sikkerhed. Domænenavnet ”sneakers.dk” har ikke en signalværdi, der gør det naturligt og særlig egnet til at blive anvendt til at skrive om sikkerhed på internettet. Tværtimod, så betyder ”sneakers” som ovenfor beskrevet en snørresko på dansk og har ikke relevant betydning indenfor sikkerhed i det danske sprogbrug Indklagede har øvrigeregistrerede og inaktive domænenavne som kunne anvendes til dette formål eller kunne registrere et ledigt domænenavn til dette formål. Dermed kan interessen for at skrive om sikkerhed opfyldes mindst lige så godt ved at bruge et andet domænenavn. Der er rigtig stor interesse for at købe, samle på og investere i sneakers i Danmark (bilag 24- 25), hvorfor det er i internetsamfundets interesse, at domænenavnet ”sneakers.dk” anvendes til en portal for sneakers fremfor i engang i fremtiden muligvis at blive anvendt til at skrive om sikkerhed.” Bilager udskrift fra hjemmesiden Den Danske Ordbog ved opslag på ordet ”sneaker”. Bilager en oversigt over de af indklagede registrerede domænenavne under bruger-id. LR697- DK med angivelse af, i hvilket omfang de er taget aktivt i brug eller ej. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden ”lasso.dk” med en angivelse af indklagedes roller i erhvervslivet. Bilag 13-15 og 17-23 fremstår som forskelligt materiale til en hjemmeside samt anden form for markedsføring knyttet til domænenavnet ”sneakers.dk”. Bilagfremstår som skærmprint fra hjemmesiden ”MyCompany”. Bilag fremstår som en kurve fra søgemaskinen Google med angivelse af søgeaktiviteten vedrørende ordet ”sneakers” i perioden 2004-2018. Bilager kopi af en artikel med overskriften ”Sneakers: Sommerensbedste investeringer” fra hjemmesiden Soundvenue. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Indledning - Godt at klager kan se at jeg har en bedre ret. Jeg er dog ikke enig i hans adresseafvejning. Min interesse er legitim og mere interessant. Men det er jo blot en holdning, nemlig min holdning. Det syntes dog underligt, at klager der fremhæver sig selv som en stærk forretningsmand, ikke kan se at det ville være bedre at søge andre veje end blot at kaste sig over andres gode ideer og ejendom. I stedet så mener klager at hans ideer er bedre og at han derfor har en bedre ret. Et hovedargument er for øvrigt at han har produceret grove sketcher som webdesigns for én side. Det er jeg fuldstændig uenig i – det har ikke taget mange minutter og er ikke et udtræk for seriøsitet. Jeg har været med i mange år og har alle årene været kreativ. Jeg kan kun anbefale klager at prøve det af. Jeg har set mange reklamer for sneakers både som chokoladebar og ”løbesko” men aldrig som støvle – klistret på andres design. Jeg opfatter det ikke som et godt bud at bygge en ide ́ på. Overskrift i klagers notat: Ingen nuværende anvendelse af domænenavnet Til klagers punkt skal følgende angives. WaybackMachine.org og andre tilsvarende løsninger er desværre ikke fuldstændige, selom de tit udlægges som om de er det. Jeg har fremlagt dokumentation og forklaret at alle site har været markeret som sites der ikke skal gemmes i archives. Se endvidere oprindeligt svarskrift. Domænet er aktivt og har været brugt aktivt. Som svar på klagers punkt kan tilføjes at jeg har sendt mail til sekretariatet for klagenævnet som de venligst har besvaret. Dokumentation for mails er vedlagt som bilag. Punkt - Hotline.dk er set og taget fra en midlertidig pladsholderside efter nedbrud og hacking på sitet. På samme måde er det en mail-adresse hos one.com der henvises til på de nye pladsholdere. Det er helt normal procedure som bruges af alle på nettet. Overskrift i klagers notat: Ingen fremtidig anvendelse af domænenavnet For en god ordens skyld har jeg også mange andre uddannelser - her skal også nævnes coach, master coach og stress coach. I denne sammenhæng skal jeg yderligere anføre at jeg er Datanom i ledelse og edb-sikkerhed og er medforfatter på bog om PC-virus fra 1992, ligesom jeg sammen med Jørgen Bo Madsen (ligeledes UNI-C på det tidspunk• har skrevet om hackere (udgivet på biblioteket). Jeg har således været ansat hos UNI-C og drevet sitet UNI-SIK (eksisterer ikke mere – det er nu CERT). Jeg har således arbejdet med sikkerhed i mange store virksomheder – ikke kun hos UNI-C, men også (men ikke ku• FLSmidth, HK, Girobank, LO, Dansk Metal, Nordea Finans, KU, NIAS, DONG Energy og mange flere. Små og store sager. Det har givet mig en bred erfaring omkring sikkerhed, og jeg har mange artikler om emnet fra 1990 og til i dag. Jeg har i mange forskellige regi undervist og holdt workshops i sikkerhed og i særdeleshed PC-Virus. Alle artikler har kortvarigt været offentliggjort på sneakers.dk. Denne opremsning er tænkt som eksempler på indhold som også er tiltænkt fremtidig anvendelse. Klager har stor interesse i min person og de stillinger jeg siddet i. Hvor er det ærgerligt at han ikke er ligeså åben omkring egne aktiviteter. Lasso.dk virker skabt til lejligheden – de er tydeligvis ikke velfunderet i deres data. Selv simple offentlig tilgængelige data er forkerte. Et opslag i de danske og udenlandske dagblade og medier viser at Klager er med i mange virksomheder, og har gentagne gange taget overskrifter om påstande om konkurser og for eksempel uheldige løfter om gratis pakker. Der er meget mere, jeg skal ikke her refererer mere, men opfordre til at hvis man er interesseret så kan man blot søge et par minutter på nettet. Det kan næppe ses at være interessant i denne sammenhæng. Og det gælder også min baggrund. Jeg har ikke andre kommentarer til dette punkt da det ganske simpelthen er for spekulativt. Overskrift i klagers notat: Systematisk warehousing Overskriften er misvisende, der er bestemt ikke tale om warehousing - heller ikke efter klagers definition. Jeg har aldrig registreret domæner til undertegnet med henblik på salg eller udlejning. Ej heller har jeg ikke del domæner ud eller deltaget i andre Klagers kommentarer til min deltagelse i tidligere klagesager er ikke relevant. Jeg skal derfor undlade at kommenterer hverken egne eller klagers involvering i domænesager - og ikke mindst warehousing. §i domæneloven siger: "... § 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. Stk. 2. Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje..." Jeg har ikke registreret, solgt eller udlejet domæner i strid med § 25. Mand er et generisk mand som ikke krænker andres bedre ret. Klager har jo selv mange domæner - mange af dem blot på sit navn, og andre under diverse virksomheder. Han beskriver sig selv som serieiværksætter. Det er en betegnelse som jeg også har brugt omkring mine aktiviteter. Klager syntes blot bedst om genvejen, hvor man kan forsøge at kopiere arbejde og ideer, og i dette tilfælde deres ejendom. Overskrift i klagers notat: Reel og aktuel interesse i at benytte domænenavnet Her får vi et indblik i klagers univers af ideer - og helt åbenbare strategi - for eksempel at sørge for at man står godt i søgemaskinerne. Desværre alle ideer der er set før. Jeg er godt bekendt med kilder. Der er mange og helt sikkert også klager egne site der vil skrive meget om hans tiltag. Der vil klart også være mange andre medier der vil interessere sig aktiviteterne. Jeg kan bare ikke se at det gør en forskel i denne sag. Overskrift i klagers notat: Interesseafvejning Klager har klippe klisteret og wupti så har han lave adskillige billeder der viser at han ved hvad en snørresko er. Klager virker ikke vidende om sneakers og sko, så det undrer at det har fået hans bevågenhed. Han er jo sælger så måske er det der sammenhængen er – og en anden grund til at han kun søger at kopiere andre snarere end at producere originalt indhold. Lad det være sagt at der ikke er noget galt i at konkurrere på produkter, varer og ideer. Jeg har i indledningen sagt men gentager det gerne igen her – at jeg har en ægte og legitim interesse i at skrive om sikkerhed: ”... I denne sammenhæng skal jeg yderligere anføre at jeg er Datanom i ledelse og edb- sikkerhed og er medforfatter på bog om PC-virus fra 1992, ligesom jeg sammen med Jørgen Bo Madsen (ligeledes UNI-C på det tidspunk• har skrevet om hackere (udgivet på biblioteket). Jeg har således været ansat hos UNI-C og drevet sitet UNI-SIK (eksisterer ikke mere – det er nu CERT). Jeg har således arbejdet med sikkerhed i mange store virksomheder – ikke kun hos UNI-C, men også (men ikke ku• FLSmidth, HK, Girobank, LO, Dansk Metal, Nordea Finans, KU, NIAS, DONG Energy og mange flere. Små og store sager. Det har givet mig en bred erfaring omkring sikkerhed, og jeg har mange artikler om emnet fra 1990 og til i dag. Jeg har i mange forskellige regi undervist og holdt workshops i sikkerhed og i særdeleshed PC-Virus. Alle artikler har kortvarigt været offentliggjort på sneakers.dk. Denne opremsning er tænkt som eksempler på indhold som også er tiltænkt fremtidig anvendelse...” Herudover skal det på det bestemtestes bemærkes og understreges, at jeg selvfølgelig har en kommerciel interesse, blot ikke med køb og salg af domæner, men derimod med sikkerhed – og meget andet.” Som bilag B har indklagede fremlagt kopi af e-mail af 20. december 2018 fra DK Hostmaster til en e-mailadresse på domænenavnet ”sneakers.dk” vedrørende nærværende klagesag. Ved opslag den 2. februar 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”sneakers.dk”, jf. bilag 3. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der den 14. juni 2013 blev arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”sneakers.dk”, jf. bilag A og 6: Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – LR697-DK – har registreret i alt følgende domænenavne, hvoraf langt de fleste fremstår som bestående af generiske betegnelser, jf. i det væsentlige bilag 10: adm.dk agora.dk agroa.dk ahlqvist.dk allmedia.dk anemone.dk arbejdsplads.dk arsha.dk barnet.dk barometer.dk barracks.dk battle-city.dk battle.dk battlecity.dk biffen.dk biografen.dk boyblue.dk bravery.dk brik.dk bunker.dk butikken.dk clan.dk clanfight.dk clans.dk clanwar.dk combat.dk coven.dk crew.dk cyberbank.dk dagbladet.dk dage.dk doededyr.dk element.dk falkoneralle.dk fight.dk fobi.dk gamer.dk grimt.dk heksen.dk hjerter2.dk hotline.dk hovedgaden.dk hunde.dk insightout.dk jur.dk katte.dk kbhnyt.dk klikpolitik.dk kryb.dk kvinde.dk kvinderforhentehaar.dk larsren.dk ledig.dk magi.dk mand.dk marked.dk markus2909.dk merc.dk metanova.dk mno.dk movieworld.dk mytestsite.dk passion.dk phil.dk polit.dk polyt.dk quake2.dk quest.dk r2d2.dk rejsemarked.dk rightdirection.dk rookie.dk safelife.dk sakul.dk scient.dk signup.dk snapsetinget.dk sneakers.dk soc.dk soenderby-kro.dk sonderby-kro.dk spillehus.dk stempaamig.dk stream.dk sygepleje.dk sygeplejer.dk sygeplejerske.dk the-what.dk tinget.dk uret.dk venus.dk wargames.dk webfaces.dk zeus.dk zou.dk Ved opslag i Gyldendals Røde Ordbøger har sekretariatet konstateret, at det engelske ord ”sneakers” betyder gummisko, og at det engelske ord ”sneaker” betyder en, der lusker, en informant eller en lokkedue. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren siden september 2013 har udviklet og drevet e-handelskoncepter med primært lifestyle-produkter og i Danmark står bag en række webshops som f.eks. ”duftladen.dk”, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”sneakers.dk” aktivt og aldrig har gjort det siden dets registrering den 10. juli 1998, • at indklagede ikke har dokumenteret konkrete, reelle og aktuelle planer for at anvende domænenavnet aktivt i fremtiden, • at indklagede ikke har forklaret, hvorfor netop domænenavnet ”sneakers.dk” skal anvendes til at skrive om sikkerhed, • at indklagede lige så godt kan anvende et andet domænenavn til det af indklagede oplyste formål med registrering af domænenavnet ”sneakers.dk”, • at klagerens interesse i domænenavnet ”sneakers.dk” er større end indklagedes interesse, • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”sneakers.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, • at indklagede har registreret domænenavne og blot ét enkelt domænenavn af disse er taget aktivt i brug med indhold på domænenavnet, • at indklagede gennem mindst år har registreret et stort antal danske domænenavne uden at tage dem aktivt i brug, og at registreringerne af disse domænenavne må anses for at være foretaget alene med henblik på warehousing og formodet videresalg af domænenavnene, • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”sneakers.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, • at klageren vil anvende domænenavnet ”sneakers.dk” til en webshop, der beskriver og forhandler sko og sneakers, og • at klageren vil kombinere en kommerciel webshop opbygget på Shopify-platformen med en informationsportal om sneakers, således at klageren kan tiltrække opmærksomhed og besøgende til hjemmesiden fra potentielle kunder, der overvejer at investere, samle eller afhænde nye og brugte sneakers.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnet ”sneakers.dk” ikke er registreret alene med kommercielle aktiviteter for øje men med henblik på faglig formidling, • at domænenavnet ”sneakers.dk” er taget aktivt i brug og løbende har været anvendt til såvel e- mail som hjemmeside, • at indklagede har skrevet mange artikler om IT-sikkerhed, og at alle disse artikler kortvarigt har været offentliggjort på domænenavnet ”sneakers.dk”, • at hjemmesiden på domænenavnet ”sneakers.dk” mange gange har været ramt af ’hackere’, hvilket har betydet, at indklagede har måtte genopbygge hjemmesiden mange gange, • at hjemmesiden på domænenavnet ”sneakers.dk” i mange år har haft indekseringen for søgemaskiner slået fra, hvilket betyder, at hjemmesiden normalt ikke arkiveres af tjenester som Internet Wayback Machine eller findes af lignende søgemaskiner, • at klageren ikke har en bedre ret til betegnelsen ”sneakers” end indklagede, • at domænenavnet ”sneakers.dk” blev registreret, fordi indklagede med flere er interesseret i sikkerhed, og domænenavnet skal bruges til at skrive om sikkerhed, • at indklagede aldrig har registreret domænenavne med henblik på salg eller udlejning, • at domænenavnet ”sneakers.dk” er en generisk betegnelse, som ikke krænker andres bedre ret, og • at indklagede har en kommerciel interesse i domænenavnet ”sneakers.dk”, men ikke i form af køb og salg af domænenavne.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede har registreret domænenavnet ”sneakers.dk” med henblik på warehousing og formodet videresalg af domænenavnet. Sagen giver derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”sneakers.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”sneakers.dk” med henblik på videresalg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at det forhold, at et domænenavnet fremstår, som at det ikke har været taget i brug eller kun har været taget i brug i begrænset omfang, ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder selve den omstændighed, at indklagede er registrant af en lang række andre domænenavne under ”.dk”-landedomænet. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst at have udviklet og drevet e-handelskoncepter med primært lifestyle-produkter siden september 2013. Klageren har endvidere oplyst at ville anvende domænenavnet ”sneakers.dk” til en webshop, der beskriver og forhandler sko og sneakers, og at klageren i den forbindelse vil kombinere en kommerciel webshop med en informationsportal om sneakers til brug for kunder, der overvejer at investere, samle eller afhænde nye og brugte sneakers. En sådan anvendelse af domænenavnet er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, og klagenævnet finder på den anførte baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”sneakers.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”sneakers.dk” indeholder et almindeligt engelsk ord, som også i Danmark må anses for at have generisk betydning, og at mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”sneakers.dk” er taget aktivt i brug og løbende har været anvendt til såvel e-mail som hjemmeside, og at der på domænenavnet bl.a. kortvarigt har været offentliggjort indklagedes mange artikler om IT-sikkerhed. Indklagede har endvidere oplyst, at hjemmesiden på domænenavnet ”sneakers.dk” mange gange har været ramt af ’hackere’, hvilket har betydet, at indklagede har måtte genopbygge hjemmesiden, samt at hjemmesiden på domænenavnet ”sneakers.dk” i mange år har haft indekseringen for søgemaskiner slået fra, hvilket betyder, at hjemmesiden normalt ikke arkiveres af tjenester som f.eks. Internet Wayback Machine. Som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger om brug og planlagt brug af domænenavnet ”sneakers.dk”. Klagenævnet finder endvidere, at betegnelsen ”sneaker” i betydningen ”én, der lusker” eller ”en informant” har en beskrivende karakter i forhold til oplysninger om IT-sikkerhed, og at den af indklagede oplyste brug og planlagte brug af domænenavnet ”sneakers.dk” derfor er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”sneakers.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, KEROGI AG, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.