Afgørelse

hunde.dk

Biotinea GmbH

MOD

Lars Harly Ahlquist Rasmussen

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Afvisning (frifindelse).

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Biotinea GmbH er en schweizisk anpartselskab, der siden juni 2016 har udviklet og driftet e- handelskoncepter med primært lifestyle produkter i Europa. Undertegnede er tegningsberettiget i selskabet jvf. udskrift af det schweiziske selskabsregister (bilag 1). Indklagede Lars Harly Ahlquist Rasmussen ejer domænerne ”hunde.dk” og ”katte.dk”, der er registrerede den 31. januar 1997 (bilag 2+3). Indklagede anvender ikke domænerne aktivt (bilag 4+5). Ifølge WaybackMachine.org er derlagringer af domænet ”hunde.dk” ́s indhold i perioden 27. oktober 2000 til 8. august 2018 (bilag 7). Det fremgår tydeligt, at domænet kun kortvarigt har været i brug i 2012-2013, men ikke siden da (bilag 8-11). Der fremkommer heller ikke noget resultat ved søgning på ”hunde.dk” på Google (bilag 12). Ifølge WaybackMachine.org er derlagringer af domænets ”katte.dk” ́s indhold i perioden 18. maj 2001 til 9. august 2018 (bilag 13). Det fremgår af historikken, at domænet ikke har været benyttet i perioden fra 2004 til 2012, samt at siden fra 21. november 2014 til den 3. april 2016 har været under ombygning (bilag 14+15), samt at den efterfølgende ikke har været i brug (bilag 16). Der fremkommer heller ikke noget resultat ved søgning på ”katte.dk” på Google (bilag 17). ... Indklagede Lars Harly Ahlquist Rasmussen har de sidste år kun kortvarigt anvendt domænenavnet ”hunde.dk” fra 2012 til 2013 og ikke de sidste fem år. Ligeledes har indklagede stort set ikke anvendt domænenavnet ”katte.dk” de sidsteår Vi mener, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Vi har en stærk kommerciel interesse i at anvende domænerne til henholdsvis en webshop, der forhandler legetøj og udstyr til hunde samt en webshop, der forhandler legetøj og udstyr til katte.” Bilag fremstår som udskrift fra hjemmesiden ”Moneyhouse” med virksomhedsoplysninger om klageren. Bilag og er skærmprint fra DK Hostmasters Whois-database med registrantoplysninger om domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk”, Bilag og er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der henholdsvis den 27. oktober 2000 og den 2. februar 2003 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”hunde.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”hunde.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”hunde.dk” den 17. december 2014 viderestillede til en underside på domænenavnet ”hunde.dk”. Bilag er skærmprint fra søgemaskinen Google med en gengivelse af søgeresultaterne ved en søgning på ”hunde.dk”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”katte.dk”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der den 9. august 2018 ikke var arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”katte.dk”. Bilag er skærmprint fra søgemaskinen Google med en gengivelse af søgeresultaterne ved en søgning på ”katte.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Hverken katte.dk eller hunde.dk er registreret alene med kommercielle aktiviteter for øje. Også informationsformidling har været en vigtig del, hvilket altid har været afspejlet på vores sider. Domænerne er ibrugtaget og har løbende været anvendt med såvel mail som hjemmesider begge anvendelsesværdige formål. Hjemmesiderne har ikke været oppe hele tiden, men det er heller ikke et krav. Til at forstærke denne effekt skal jeg sige at vi yderligere mange gange været ramt af ’hackere’ som har udnyttet svagheder i de hjemmesideværktøjer vi har brugt (bl.a. Joomla og Wordpress), hvilket har betydet at vi har, måtte genopbygge mange gange. Alle hjemmesider har haft i mange år haft adgangen for søgemaskiner slået fra. Det gælder også for wayback- og lignende søgemaskiner, hvorfor det er sparsomt hvad der er gemt – ydelrigere laver de i bedste fald kun stikprøvekontroller og ikke konstant overvågning. Klager undgår behændigt at vedlægge sider der ligner hjemmesider og aktivitet. Klager har heller ikke en bedre ret til navnene katte eller hunde. Bilag med site-info til ar understøtte ovenstående er vedlagt. En sidste kommentar skal være at der ikke mangler kommercielle katte eller hunde sites på nettet med både salg af det ene eller andet. Det har jeg aldrig ønsket at konkurrere med. Ligeledes er det med stor undren jeg konstaterer at klager som alle steder slår sig op som et kreativt geni ikke kan har et bedre bud en at forsøge at stjæle navnet fra andre. Klager går meget op i ejendomsret, men forsøger ihærdigt at krænke min.” Som bilag A har indklagede fremlagt skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med gengivelse af den hjemmeside, der den 6. juni 2016 er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”katte.dk”, og som fremstår som en hjemmeside for personer, der interesserer sig for katte. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Vi anerkender, at indklagede har været først til at registrere domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” tilbage i januar 1997 og derfor som udgangspunkt har den bedste ret til domænerne, men vi mener at sagens aktuelle og historiske omstændigheder gør, at det relevant at lave en aktuel interesseafvejning af domænernes fremtidige anvendelse. Ingen nuværende anvendelse af domænenavnene Indklagede nævner i sit svarskrift, at domænenavnene er taget i aktivt brug med hjemmesider og anvendes til e-mail kommunikation. Denne påstand vil vi afvise med følgende argumenter: 1) Indklagede anvender ikke domænerne aktivt (bilag 4+5). 2) Vores dokumentation for manglende ibrugtagning af domænenavnet i klageskriftet med udgangspunkt i WaybackMachine.org er ikke modbevist af indklagede, men derimod understøttet af at indklagedes bilag A til D, der ligeledes stammer fra WaybackMachine.org. 3) Ifølge WaybackMachine.org er der lagringer af domænet ”hunde.dk” ́s indhold i perioden 27. oktober 2000 til 8. august 2018 (bilag 7). Det fremgår tydeligt, at domænet kun kortvarigt har været i brug i 2012-2013, men ikke siden da (bilag 8-11). 4) Ifølge WaybackMachine.org er der lagringer af domænets ”katte.dk” ́s indhold i perioden 18. maj 2001 til 9. august 2018 (bilag 13). Det fremgår af historikken, at domænet ikke har været benyttet i perioden fra 2004 til 2012, samt at siden fra 21. november 2014 til den 3. april 2016 har været under ombygning (bilag 14+15), samt at den efterfølgende ikke har været i brug (bilag 16). 5) De tidligere oprettede Facebook-sider for Katte.dk og Hunde.dk er ikke længere tilgængelige på Facebook (bilag 18-19). At Facebook-aktiviteterne er lukket ned bevidner om, at der ikke er planlagt at anvende domænerne igen. 6) Der er ikke dokumenteret af indklagede, at domænenavnene har været taget i aktivt brug i langt størstedelen af deår, hvor indklagede har haft domænenavnene registrerede. 7) Indklagede har ikke bevist, at domænenavnene løbende anvendes til e-mailkommunikation eller fremlagt dokumentation herfor. Domænenavnene er således ikke dokumenteret i aktivt brug som hverken hjemmeside eller til e- mail kommunikation. Ingen fremtidig anvendelse af domænenavnene Indklagede nævner i sit svarskrift, at domænenavnene er registrerede med det formål på sigt at skulle bruges til informationsformidling. Til indklagedes forklaring har vi følgende modargumenter: 1) Indklagede forklarer ikke, hvorfor indklagede stort set ikke har benyttet domænenavnene siden registreringen tilbage i 1997. 2) Indklagede har på ingen måde argumenteret for eller dokumenteret, at der er konkrete, reelle og aktuelle planer for at anvende domænenavnene aktivt i fremtiden. 3) Indklagede har haft godt og velår til at tage domænenavnene i aktivt brug, men har ikke gjort dette, bortset fra en periode på maksimalt ét år for domænenavnet ”hunde.dk”. 4) Indklagede har ikke sandsynliggjort særlig interesse, viden eller kompetence indenfor hverken kæledyr, hunde eller katte. 5) Indklagede har ikke forklaret, hvorfor netop disse to domænenavne skal anvendes til informationsformidling. Der er således intet, der tyder på at indklagede har konkrete, reelle og aktuelle planer for at anvende domænenavnene efter at have haft dem registreret i mere endår. Indklager foretager systematisk warehousing i stor stil Indklagede har i skrivende stund registrerede domænenavne hos DK-hostmaster under registrant bruger ID LR697-DK (bilag 8). En gennemgang af samtlige af disse viser, at blot ét enkelt domænenavn ud af disseregistrerede domænenavne er i aktivt brug med indhold på domænenavnet (bilag 9). Ovenstående forhold skal sammenholdes med det faktum, at indklagede var indklaget i J.nr.: 926 omkring domænenavet ”gavekort.dk”, i J.nr.: 990 i 2006 omkring domænenavnet ”grim.dk”, i J.nr.: 2010-0242 omkring domænenavnet ”christiansborg.dk”, samt i J.nr.: 2011- 0044 omkring domænenavnet ”single.dk”. Det må derfor antages, at indklagede til trods for den manglende ibrugtagning af domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” og yderligereud afregistrerede domænenavne er særdeles bekendt med Lov om Internetdomæner og forstår at udnytte sin viden og erfaring til at beholde inaktive domæner over en længere årrække. Det bemærkes i den forbindelse, at det nævnes i sagerne, at indklagede i forbindelse med de respektive domæneklager nævnt ovenfor tidligere havde imellem 165 og 214 inaktive domænenavne registreret under det samme registrant ID. Det er vores opfattelse, at indklagede igennem mange år systematisk har registreret et stort antal danske domænenavne uden at tage dem i aktivt brug og alene med henblik på warehousing og formodet videresalg af disse. Vi mener derfor forsat, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”hunde.dk” og ”katte.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. og 2, i domæneloven. Reel og aktuel interesse i at anvende domænenavnene aktivt Vi ønsker at anvende domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk til to portaler for henholdsvis hunde- og katteejere. Portalerne skal bl.a. beskrive samtlige racer i et omfattende artikelarkiv, indeholde blogs, gallerier og debatfora, samt anmelde dyreartikler til hunde og katte. Grundlæggende er forretningskonceptet at lave en kombination af er online magasin kombineret med en kommerciel webshop med produkter til, således at vi med attraktivt og unikt indhold af høj kvalitet kan tiltrække et købestærkt publikum af kæledyrsejere til portalerne, hvor vi kan markedsføre produkter med en høj salgspris og bruttoavance ved at omtale disse i det redaktionelle indhold. Det redaktionelle indhold forventes delt på de sociale medier som Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest m.fl. og vil være så unikt, at det vil rangere godt i søgeresultaterne hos Google, Bing, Yahoo m.m. Formula Swiss AG (formulaswiss.co• er hovedaktionær i vores selskab BiotineaGmbH og specialiserer sig i at sælge produkter til kæledyrsejere i Danmark og producerer i forvejen artikler omkring kæledyr på dansk (bilag 20+21), så der vil være mange synergier imellem aktiviteterne og selskaberne fremadrettet. Traditionelt har mange medier haft store problemer med at adskille redaktionelt indhold med annoncørbetalt indhold og bevæget sig på en hårfin juridisk linje. Ved at kombinere indhold af høj kvalitet omkring webshoppens produkter opnår man to væsentlige fordele. For det første, så undgås det, at man vildleder forbrugeren, da der er fuld transparens omkring at portalen anmelder produkter fra webshoppen på samme domæne. For det andet, så kan kunden gennemføre købet på samme website – og domæne – uden at brugeren skal forlade webstedet for gennemføre transaktionen på et eksternt website. Den manglende friktion i købsprocessen vil betyde en væsentlig højere konverteringsgrad og dermed væsentlig lavere markedsføringsomkostninger per besøg. For at ovenstående samspil imellem indhold og webshop skal lykkes optimalt, så er det vigtigt og relevant at have internetdomæner, der har en signalværdi, der så præcist beskriver indholdet på og samtidig kan anvendes bredt til forskellige typer af indhold og beskrive en webshop. Det er svært at finde et bedre domænenavn til dette formål end netop domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk”. Domænenavnene vil samtidig være til stor nytte for os i markedsføringen, fordi det er let at huske for potentielle og tidligere kunder i målgruppen af kæledyrsejere. Vi arbejder desuden med tanken om at lave en fordelsklub for kæledyrsejere, hvor de mod et lavt månedligt medlemsgebyr får en række medlemsfordele på deres indkøb i webshoppen i form af store rabatter og medlemsfordele i stil med f.eks. www.LuxPlus.dk, der har mere end 50.000 betalende medlemmer i Danmark. Siden vi opdagede at domænenavnene ikke blev anvendt er vi gået i gang med at udarbejde udkast til designidéer (bilag 22-30). Vi er allerede aktive investorer og medejere af flere danske webshops og har kompetencer til at designe, udvikle, drifte, markedsføre og vækste ovenstående forretningskoncepter. Interesseafvejning Indklagede nævner i sit svarskrift, at domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” ikke er registrerede med kommercielle aktiviteter for øje. Vi har en kommerciel, reel og aktuel interesse i at anvende domænenavnene til webshops og portaler for danske kæledyrsejere. Vi mener derfor, at vores interesse i at anvende domænerne til dette formål er større end indklagedes interesse. Det er internetsamfundets interesse at domænenavnet anvendes til at publicere indhold af høj kvalitet, der gøres frit og gratis tilgængeligt for læseren og ikke skjules bag betalingsmure, som det er almindelig praksis hos mange danske medier. Vi deler ikke indklagedes opfattelse af, at der i forvejen findes en lang række danske portaler for kæledyrsejere med indhold af høj kvalitet. Indklagede har ikke anvendt domænenavnene siden 1997, så vores planlagte anvendelse af domænenavnene vil skabe langt mere nytte og gavn. Indklagede har ikke redegjort for den manglende aktuelle anvendelse eller planer om fremtidig anvendelse af domænenavnene, så vi bestrider, at indklagedes interesse er reel og aktuel. Indklagede har øvrige registrerede og inaktive domænenavne som kunne anvendes til at skrive om sine interesser eller kunne registrere et ledigt domænenavn til dette formål. Dermed kan indklagedes interesse for at skrive om emnet opfyldes mindst lige så godt ved at bruge andre domænenavne, hvorimod domænenavnene vil have meget stor betydning for vores to projekter.” Bilager skærmprint fra hjemmesiden Facebook med resultaterne ved en søgning på betegnelsen ”hunde.dk”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden Facebook med resultaterne ved en søgning på betegnelsen ”katte.dk”. Bilagogfremstår som skærmprint fra hjemmesider for Formula Swiss, og som vedrører brug af cannabisolie til kæledyr. Bilag 22-30 fremstår som forskelligt materiale til hjemmesider samt anden form for markedsføring knyttet til domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk”. Ved opslag den 4. marts 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk, jf. bilagog 5. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der den 10. november 2012 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”hunde.dk”, jf. bilagog C: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der den 10. februar 2014 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”hunde.dk”, jf. bilag 10, der i det væsentlige svarer til hjemmeside, der er arkiveret den 21. september 2013, jf. bilag D: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der den 20. december 2014 og den 3. april 2016 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”katte.dk”, jf. bilagog15 og bilag B: Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – LR697-DK – har registreret i alt følgende domænenavne, hvoraf langt de fleste fremstår som bestående af generiske betegnelser: adm.dk agora.dk agroa.dk ahlqvist.dk allmedia.dk anemone.dk arbejdsplads.dk arsha.dk barnet.dk barometer.dk barracks.dk battle-city.dk battle.dk battlecity.dk biffen.dk biografen.dk boyblue.dk bravery.dk brik.dk bunker.dk butikken.dk clan.dk clanfight.dk clans.dk clanwar.dk combat.dk coven.dk crew.dk cyberbank.dk dagbladet.dk dage.dk doededyr.dk element.dk falkoneralle.dk fight.dk fobi.dk gamer.dk grimt.dk heksen.dk hjerter2.dk hotline.dk hovedgaden.dk hunde.dk insightout.dk jur.dk katte.dk kbhnyt.dk klikpolitik.dk kryb.dk kvinde.dk kvinderforhentehaar.dk larsren.dk ledig.dk magi.dk mand.dk marked.dk markus2909.dk merc.dk metanova.dk mno.dk movieworld.dk mytestsite.dk passion.dk phil.dk polit.dk polyt.dk quake2.dk quest.dk r2d2.dk rejsemarked.dk rightdirection.dk rookie.dk safelife.dk sakul.dk scient.dk signup.dk snapsetinget.dk sneakers.dk soc.dk soenderby-kro.dk sonderby-kro.dk spillehus.dk stempaamig.dk stream.dk sygepleje.dk sygeplejer.dk sygeplejerske.dk the-what.dk tinget.dk uret.dk venus.dk wargames.dk webfaces.dk zeus.dk zou.dk Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren siden juni 2016 har udviklet og drevet e-handelskoncepter med primært lifestyle- produkter, • at Formula Swiss AG er klagers hovedaktionær, og at Formula Swiss AG har specialiseret sig i at sælge produkter til kæledyrsejere i Danmark, • at indklagede ikke anvender domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” aktivt bortset fra en kortvarig brug af domænenavnet ”hunde.dk” i 2012-2013, • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, • at klageren vil anvende domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” til to portaler for henholdsvis hunde- og katteejere, som bl.a. skal beskrive samtlige racer i et omfattende artikelarkiv, indeholde blogs, gallerier og debatfora, samt anmelde dyreartikler til hunde og katte, • at klageren vil anvende domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” til henholdsvis en webshop, der forhandler legetøj og udstyr til hunde samt en webshop, der forhandler legetøj og udstyr til katte, • at klageren desuden arbejder med tanken om at lave en fordelsklub for kæledyrsejere, hvor deltagerne mod et lavt månedligt medlemsgebyr får en række medlemsfordele på deres indkøb i webshoppen i form af store rabatter og medlemsfordele, • at klageren afviser, at indklagede bruger domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” til hjemmesider og e-mailkommunikation, • at indklagede på ingen måde har dokumenteret, at der er konkrete, reelle og aktuelle planer for anvendelse af domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk”, • at klagerens interesse i at anvende domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” er større end indklagedes interesse, • at indklagedes interesse lige så godt kan tilgodeses ved brug af andre domænenavne end domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk”, • at indklagede har registreretdomænenavne, og blot ét enkelt domænenavn af disse er taget aktivt i brug med indhold på domænenavnet, • at indklagede har registreret et stort antal danske domænenavne uden at tage dem aktivt i brug, og at registreringerne af disse domænenavne må anses for at være registreret alene med henblik på warehousing og formodet videresalg af domænenavnene, og • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”mand.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” ikke er registreret alene med kommercielle aktiviteter for øje men også med henblik på faglig formidling, • at domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” løbende har været anvendt til såvel e-mail som hjemmesider, • at hjemmesiderne på domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” mange gange har været ramt af ”hackere”, hvilket har betydet, at indklagede har måtte genopbygge hjemmesiden mange gange, • at hjemmesiderne på domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” i mange år har haft indekseringen for søgemaskiner slået fra, hvilket betyder, at hjemmesiden normalt ikke arkiveres af tjenester som Internet Wayback Machine eller findes af lignende søgemaskiner, og • at klageren ikke har en bedre ret til domænenavne ”katte.dk” og ”hunde.dk” end indklagede.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede har registreret domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” med henblik på warehousing og formodet videresalg af domænenavnene. Sagen giver derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” med henblik på videresalg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at det forhold, at et domænenavn fremstår, som at det ikke har været taget i brug i en længere periode, ikke i sig selv godtgør, at domænenavnet er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder selve den omstændighed, at indklagede er registrant af en lang række andre domænenavne under ”.dk”-landedomænet. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst at have udviklet og drevet e-handelskoncepter med primært lifestyle-produkter siden juni 2016, og at klagerens hovedaktionær, Formula Swiss AG, har specialiseret sig i at sælge produkter til kæledyrsejere i Danmark. Klageren har endvidere oplyst at ville anvende domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” til to portaler for henholdsvis hunde- og katteejere, som bl.a. skal beskrive samtlige racer i et omfattende artikelarkiv, indeholde blogs, gallerier og debatfora, anmelde dyreartikler til hunde og katte samt indeholde webshops, der forhandler legetøj og udstyr til henholdsvis hunde og katte. Ifølge klageren arbejdes der i forbindelse med domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” desuden med tanken om at lave en fordelsklub for kæledyrsejere, hvor deltagerne mod et lavt månedligt medlemsgebyr får en række medlemsfordele på deres indkøb i webshoppen i form af store rabatter og medlemsfordele. En sådan anvendelse af domænenavnene er egnet til at afspejle domænenavnenes signalværdi, og klagenævnet finder på den anførte baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnene involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” indeholder de almindelige danske ord ”hund” og ”kat” i flertalsform, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnene. Indklagede har oplyst, at domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” er taget aktivt i brug og løbende har været anvendt til såvel e-mail som hjemmeside, og at domænenavnene ikke alene er registreret med kommercielle aktiviteter for øje, men også med henblik på faglig formidling. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”hunde.dk” i 2012, 2013 og 2014 har været anvendt til en hjemmeside med reelt indhold, der afspejler domænenavnets signalværdi, jf. bilag 9, 10, C og D, og domænenavnet ”katte.dk” i 2014 og 2016 har været anvendt til en hjemmeside med reelt indhold, der afspejler domænenavnets signalværdi, jf. bilag 14, 15, A og B. Indklagede har endvidere oplyst, at hjemmesiderne på domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” mange gange har været ramt af ”hackere’”, hvilket har betydet, at indklagede har måtte genopbygge hjemmesiderne, samt at hjemmesiderne på domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk” i mange år har haft indekseringen for søgemaskiner slået fra, hvilket betyder, at hjemmesiderne normalt ikke arkiveres af tjenester som f.eks. Internet Wayback Machine. På den anførte baggrund, og selvom indklagede ikke nærmere har konkretiseret den planlagte brug af domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk”, finder klagenævnet, at indklagede må anses for at have interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnene. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i de omtvistede domænenavne væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnene ”hunde.dk” og ”katte.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af de omhandlede domænenavne er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnene registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Biotinea GmbH, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.