Afgørelse

køreskole.dk

GoSocial GmbH

MOD

Peter Nonboe Linde

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede skal at overføre domænenavnet ”køreskole.dk” til klageren. Indklagedes påstand Principalt: Frifindelse. Subsidiært: Klageren skal for overførelse af domænenavnet ”køreskole.dk” betale til indklagede den domæneregistreringsafgift, som indklagede betalte til DK Hostmaster ved domænenavnets registrering i juni 2004.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”GoSocial GmbH er et schweizisk anpartsselskab, der siden juni 2012 har udviklet e-handels koncepter og været specialister i online markedsføring i Danmark siden 2008 (tidligere GoSocial ApS). ... Indklagede Peter Nonboe Linde ejer domænenavnet ”køreskole.dk”, der er registreret den 17. juni 2004 (bilag 2). Indklagede anvender ikke domænet aktivt og har ikke gjort det siden 16. maj 2013 (bilag 3). Ifølge WaybackMachine.org er derlagringer af domænets indhold i perioden 28. marts 2013 til 8. august 2018. Det fremgår tydeligt, at domænet kun har været taget kortvarigt i brug i løbet af 2013, men ellers ikke har været anvendt i perioden 2004-2012 samt 2014-2018 (bilag 4-8). En søgning på Google viser ingen resultater for ”køreskole.dk” (bilag 9). ... Vi mener, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”køreskole.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Vi ønsker at lave en oversigt over danske køreskoler og påtænker at lave en online køreskole- test, som elever kan anvende, inden de går til køreprøve for teste deres færdigheder.” Bilag fremstår som udskrift fra hjemmesiden ”Moneyhouse” med virksomhedsoplysninger om klageren. Bilag er et udateret skærmprint fra domænenavnet ”køreskole.dk”, hvoraf fremgår, at der ikke findes nogen hjemmeside herpå. Bilager et skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret vedrørende domænenavnet ”køreskole.dk”. Det fremgår heraf, at der i perioden fra den 28. marts 2018 til den 8. august 2018 gange er blevet arkiveret hjemmesider vedrørende dette domænenavn. Bilager et skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en gengivelse af indholdet på domænenavnet ”køreskole.dk” den 18. december 2014. Det fremgår heraf, at der ifølge Internet Wayback Machine på dette tidspunkt opstod en fejl, når der blev søgt på domænenavnet. Bilag 6-7 er skærmprints fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en gengivelse af indholdet på domænenavnet ”køreskole.dk” den 4. marts 2016 og den 8. august 2018. Det fremgår heraf, at der på disse tidspunkter ikke fandtes nogen hjemmeside på domænenavnet. Bilager et skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, der viser, at der den 16. maj 2013 blev taget følgende kopi af indholdet på domænenavnet ”køreskole.dk”: Bilag er et skærmprint fra søgemaskinen Google med en gengivelse af søgeresultaterne ved en søgning på ”køreskole.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har siden 2003 været selvstændig erhvervsdrivende under CVR-nummer 27121055. Siden 2013 med enkeltmandsvirksomheden Forward. Forward er registreret under branchekode 631200 Webportaler (Bilag A). Ud over webportaler arbejder virksomheden med konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Oveni almindelig køreundervisning til personbil (kategori A) og erhvervsmæssig kørsel (kategori B) har jeg også modtaget kørelærer-undervisning hos Stjernqvist's køreskole (www.stjernqvist.dk). Det omtvistede domænenavn (køreskole.d• er indregistreret første gang den 17. juni 2004, hvor det blev tildelt undertegnede i DK-Hostmasters ÆØÅ-sunrise proces (Bilag B – ÆØÅ Sunrise - Fremgangsmåde ved udvidelse af det danske navnerum pkt. 2.7 – litra f-j). Domænet blev tildelt efter litra j, da der var flere ansøgere, som alle havde deponeret 12.000 kr. excl. moms. Jeg erhvervede domænenavnet med henblik på anvendelse som portal for hhv. annoncerende køreskoler/kørelærere og brugere, som søger køreundervisning til forskellige kategorier af kørekort. Både ved første mulige registrering af domænenavnet hos DK-Hostmaster (ÆØÅ-sunris• og efterfølgende, har der været stor interesse for domænenavnet. Jeg har således siden min registrering af domænenavnet modtaget flere henvendelser fra forskellige kørelærere og køreskoler om køb af domænenavnet. Alle henvendelser om køb og overdragelse er blevet afvist på grund af egne planer for det attraktive domænenavn. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ikke forinden klagen til Domæneklagenævnet har været nogen dialog mellem klager og undertegnede. Dette selvom jeg ikke er anonym, men står opført med både navn og adresse i WhoIs (jf. klagers bilag 2). Klager har således let kunne kontakte mig for at høre om de aktuelle planer for Køreskole.dk – før indgivelse af sin klage. Af tekniske årsager, var .dk domænenavne, som indeholdt æ, ø eller å ikke alment anvendelige fra deres første registrering i 2003/2004 og indtil udfasningen af Internet Exploreri 2009. Dette skyldes at Internet Explorer 6, som i perioden var den suverænt mest udbredte browser, samtidig var den eneste større browser, der ikke understøttede international domain names (IDN), som fx køreskole.dk. Brugere med Internet Explorerbrowser skulle, for at besøge køreskole.dk, enten installere en plugin eller taste ”xn--kreskole-54a.dk” i adressefeltet. Det var selvsagt ikke en særlig brugervenlig løsning. Om problemerne med IDN-domænenavne og IE6 har jeg vedlagt artikler fra wikipedia, Version2.dk og ingeniøren.dk (Bilag C-E). Fra 2004 til 2009 var domænenavnet således ikke aktivt, fordi jeg afventede, at en tilstrækkelig stor andel af de danske internetbrugere overhovedet kunne åbne køreskole.dk i deres browser. Perioden blev i stedet anvendt til udvikling af koncept og hjemmeside, så jeg var klar, når højst 15-20 % af de danske internetbrugere var forhindret i at kunne åbne hjemmesiden med deres foretrukne browser. Først i april 2009 var andelen af brugere, som ikke kunne åbne køreskole.dk i deres browser (primært IE6) faldet til omkring% (Bilag F – FDIM Browserbarometer – april 2009). På dette tidspunkt lancerede jeg derfor Køreskole.dk som en portal, med følgende indhold: • Søgbart indeks Indeks med landets på det tidspunkt godt 3.000 køreskoler. Vores indeks indeholdt bl.a. radiussøgning ud fra postnummer, kontaktoplysninger og kørekort-kategorier for køreskoler. • Relevante nyheder Nyheder omkring erhvervelse af kørekort. Herunder angivelse af ventetider til køreprøver, ændringer i bekendtgørelse o.l. • Relevante links Links til kørekortbekendtgørelsen og forskellige online teoriprøver, hvor kørekort- aspiranter kunne teste deres færdigheder • Tilbudsservice En service hvor brugere kunne bestille personligt tilbud på undervisning i en given kategori. Forespørgslen blev så sendt videre til en af de kørelærere/køreskoler, som jeg samarbejdede med. Køreskole.dk havde primo 2009 3-4 etablerede konkurrenter med lignende koncepter. Alligevel blev køreskole.dk på ganske kort tid det største website af sin art og lå ofte helt i top på søgninger, der indeholdt ordet ”Køreskole”. Google belønner sider med relevans og Køreskole.dk havde stor relevans og fik derfor mange klik. Som dokumentation for aktiviteten siden 2009 har jeg vedlagt screenshot fra Gmail med oversigt over mailkorrespondance med køreskoler og kørekortaspiranter i april og maj 2009 (Bilag G). En væsentlig årsag til vores succes med gode Google-placeringer og det deraf følgende høje antal klik var formentlig, at en stor andel af kørelærere/køreskoler på det tidspunkt ikke brugte ressourcer på hverken søgemaskine-optimering (SEO) og -markedsføring (SEM). En ret stor andel af køreskolerne havde faktisk ikke en gang en hjemmeside i 2009. Vores research i 2009-2012 viste, at de fleste kørelærere drev enkeltmandsvirksomheder, hvor de selv forestod køreundervisningen og ofte slog sig sammen lokalt om teoriundervisningen. De adspurgte køreskoler fik primært deres kunder, fordi kunden selv ringede efter at være blevet henvist af en ven, et familiemedlem eller en skolekammerat. Køreskole-branchens generelt manglende tid/interesse for online tilstedeværelse og markedsføring i perioden var således både kilden til vores succes på Google og manglende indfrielse af vores forretningsmæssige mål. Der var både brug for en tilpasning af konceptet og kapital/partnere for at føre idéen videre i en ny og bedre markedskonform løsning. Derfor besluttede jeg i 2012 at skifte til et 100 % gratis koncept, hvor jeg alene fik indtægter fra Google Ads på hjemmesiden. Med hensyn til udseendet af Køreskole.dk bilagt ved klagers screenshot fra Wayback Machine dateret 16. maj 2014 (Bilag 8), er det ikke et retvisende billede af, hvordan hjemmesiden rent faktisk så ud på det angivne tidspunkt. Det manglende indhold og anvendelse af stylesheet på dette screenshot må tilskrives teknikken anvendt af Wayback Machine til at fange et øjebliksbillede af hjemmesiden. Køreskole.dk var på dette tidspunkt oppe at køre og fungerede fint. I 2014 blev Køreskole.dk hacket pga. en sårbarhed i det anvendte CMS system. Det er årsagen til fejlkoden på klagers Wayback Machine Screenshot fra december 2014 (Bilag 5). Da omkostningerne til gendannelse ikke stod mål med Køreskole.dk’s daværende indtægter, valgte jeg for en periode at lukke køreskole.dk helt ned, mens jeg undersøgte mulighederne for et opdateret og bedre forretningskoncept baseret på nyere teknologiunderstøttelse. Klagers påstand om kortvarig brug af domænenavnet i nogle måneder af 2013 har således ingen hold i virkeligheden og synes alene at være baseret på, at Wayback Machine slet ikke har besøgt Køreskole.dk før 16.maj 2013 (Se klagers bilag& 8, samt bilag H – Forbes Magazine om Wayback Machine). Siden den midlertidige lukning af køreskole.dk i 2014 har jeg konceptudviklet sideløbende med andre opgaver. Først alene og siden 2016 sammen med IT-virksomheden Torana Consulting ApS (Bilag O). Den kommende løsning er baseret på en anden forretningsmodel, som er væsentlig mere omfangsrig og teknisk kompleks. Der anvendes nyere teknologi og samtidig er der langt større fokus på den stigende mængde trafik fra mobile enheder. Vores fælles koncept for køreskole.dk vil sikre et indhold på hjemmesiden, som både er relevant for forbrugere (på alle enheder), køreskoler og selvstændige kørelærere. Klager over midlertidig manglende anvendelse af et domænenavn er tidligere behandlet i Klagenævnet. Jeg mener, at følgende sager er relevante for sagen, da de indeholder flere sammenlignelige problemstillinger. 2017-0095 Smartrepair.dk (Ej medhold til klage• Denne sag er sammenlignelig med nærværende sag, da flere problemstillinger var de samme som i nærværende sag. • Midlertidig manglende brug af domænenavnet i en flerårig periode • Domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter • Indklagede har fremskredne planer om at anvende domænenavnet på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi • Indklagede har en reel interesse i at gøre brug af domænenavnet. 2017-0050 Haandbold.dk (Ej medhold til klage• Denne sag er sammenlignelig med nærværende sag, da flere problemstillinger var de samme som i nærværende sag. • Midlertidig manglende brug af domænenavnet i en flerårig periode • Domænenavn består af et almindelig dansk ord • Mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet • Indklagede har aktuelle planer om at etablere en portal under domænenavnet • Domænenavnet har stor forretningsmæssig betydning for indklagede • Indklagede påtænker at anvende domænenavnet på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi 2017-0149 Dronedanmark.dk (Ej medhold til klage• Denne sag er sammenlignelig med nærværende sag, da flere problemstillinger var de samme som i nærværende sag. • Domænenavnet består af almindeligt forekommende dansk(• ord, der som udgangspunkt kan anvendes af alle og enhver • Domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter • Domænenavnet har erhvervsmæssig betydning for indklagede og henvender sig til private og erhvervsdrivende, der søger information om et emne som er indeholdt i domænenavnet. • Indklagede er i gang med at udvikle hjemmesiden • Klagers interesse i domænenavnet overstiger ikke indklagedes interesse heri. ... Registreringen og opretholdelsen af domænet er ikke i strid med god domæneskik (jf. Lov om Domænenavne §25 stk. 1). Dette begrunder jeg med, at klageren ikke har hverken dokumenteret eller sandsynliggjort sine påstande om manglende brug af domænenavnet op til 2014, hvor køreskole.dk var aktivt og havde mange brugere. Hjemmesiden har, siden den ud fra et teknisk synspunkt blev alment tilgængelig, reelt kun været uden indhold i en kort periode fra 2014-2018, hvor der løbende er blevet arbejdet på videreudvikling af det daværende koncept og etablering af partnerskaber. Aktuelt indgår køreskole.dk i et samarbejde med Torana Consulting ApS om udvikling af et nyt affiliate-koncept for køreskoler. Dette samarbejde har stået på siden 2016. Vi har således allerede brugt en del ressourcer på det nye koncept, og har også afsat en del ressourcer til i den kommende tid at videreudvikle og implementere konceptet. Endvidere mener jeg, at det må tages i betragtning, at: • Klagers interesse i domænenavnet køreskole.dk ikke er en særlig interesse (fx varemærkerettighede• og at den i øvrigt ikke overstiger indklagedes interesse heri. • Domænenavnet ikke krænker andres rettigheder, men alene består af et almindeligt dansk ord, der er beskrivende for aktiviteter omkring køreundervisning. • Domænenavnet køreskole.dk har stor signalværdi. En signalværdi der vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end sagens parter. • Domæneopslag på ’Køreskole’, ’Køreskoler’, ’Koereskole’ og ”Koereskoler” alene returnerer hele registrerede varianter af domænenavnet på .dk og andre top level domains. (Bilag IL) • Klagers koncept ikke bidrager med noget nyt til hverken forbrugere eller køreskoler. Både indekssider med køreskoler og online teoriundervisning findes allerede på en del danske hjemmesider. (Bilag M & N) • Indklagedes kommende brug af domænenavnet ”Køreskole.dk” er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. • Domænenavnet Køreskole.dk af indklagede vil blive anvendt på en loyal måde og til varetagelse af væsentlige og legitime interesser. • Selve domænenavnet Køreskole.dk har en betydelig erhvervsmæssig værdi for både mig og Torana Consulting ApS, da det er hele omdrejningspunktet for vores projekt med affiliate marketing for køreskoler. Det bør således lægges til grund, at bestemmelsen omkring god domæneskik i domænelovens § ikke er overtrådt, og at domænenavnet Køreskole.dk på den foreliggende baggrund ikke bør overdrages til klager.” Bilag A er et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, hvoraf fremgår, at indklagede driver en enkeltmandsvirksomhed, der er registreret under navnet Forward v/Peter Stig Linde (CVR-nummer 27121055), med startdato den 1. januar 2013. Det fremgår, at virksomheden er registreret under branchekode 631200 ”Webportaler” og bibranchekoden 620200 ”Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi”. Bilag B er et uddrag af ”Regler om registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under top level domænet .dk”, der beskriver fremgangsmåde ved udvidelse af det danske navnerum med æ, ø og å. Domænenavnet ”køreskole.dk” blev efter det oplyst tildelt indklagede ved lodtrækning og modbetaling af 12.000 kr., der var deponeret som betingelse for deltagelse i lodtrækningen, jf. reglernes pkt. 2.7.j. Bilag C er et udskrift af artiklen ”Æøå.dk – endelig får vi danske domænenavne, eller gør vi?” af 20. november 2003 fra tidsskriftet ”Ingeniøren”, der bl.a. beskriver de tekniske udfordringer der var ved brugen af æ, ø og å i domænenavne. Bilag D er et udskrift af artiklen ”ÆØÅ-domæner flopper” af 14. februar 2007 fra hjemmesiden Version2.dk, hvoraf bl.a. fremgår, at ”[k]un fire procent af danske internetnavne indeholder æ, ø og å. Men der er heller ikke mange brugere, som er i stand til at benytte de danske domæner.” Bilag E er et udskrift fra Wikipedia om browseren ”Internet Explorer 6”. Bilag F er et udskrift fra Danske Medier Research, der viser et ”Browserbarometer”, hvoraf fremgår at i april 2009 brugte 13,5 % af de besøgende på danske domænenavne browseren ”Internet Explorer 6”. Bilag G er efter det oplyste et udskrift fra indklagedes mailkonto, hvoraf fremgår, at der i perioden fra april til maj 2009 var nogen korrespondance vedrørende domænenavnet ”køreskole.dk”. Det fremgår ikke, hvad korrespondancen nærmere angik. Bilag H er et udskrift fra ”forbes.com”, hvoraf fremgår: ”Regular users of the Wayback Machine are familiar with the myriad oddities of its holdings. For example, despite CNN.com launching in September 1995, the Archive’s first snapshot its homepage does not appear until June 2000. In contrast, BBC’s website has been archived since December 1996, but the volume of snapshots ebbed and flowed in fits and starts through 2012. To truly understand the Archive it is clear we must beyond casual anecdotes to a systematic assessment of the collection’s holdings.” Bilag I-L er udskrifter fra ScanNet vedrørende søgning på ”køreskole”, ”køreskoler”, ”koerskole” og ”koereskoler”. Bilag M indeholder skærmprints fra hjemmesiderne på domænenavnene ”koereskoler.dk”, ”dumpeprocent.dk”, ”koerekort-koereskole.dk”, ”findkoereskole.dk”, ”koereskoleportalen.dk” og ”koereskolerne.dk”, der alle indeholder oversigter over køreskoler. Bilag N indeholder skærmprints fra hjemmesiderne på domænenavnene ”beståteori.dk”, ”trafikteori.dk”, ”kørekortportalen.dk”, ”kørekortonline.dk”, ”trafiktesten.dk”, ”teoriklar.dk”, ”teoriundervisning.dk” og ”onlinekørekort.dk”, der alle vedrører teoriundervisning til brug for erhvervelse af kørekort. Bilag O er en mail af 1. november 2018, hvori Torana Consulting ApS bekræfter at have et samarbejde med indklagede omkring udvikling af en portal til brug på domænenavnet ”køreskole.dk”. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Vi anerkender, at indklagede har været først til at registrere domænenavnet ”køreskole.dk” tilbage i juni 2004 og derfor som udgangspunkt har den bedste ret til domænet, men vi mener, at sagens aktuelle og historiske omstændigheder gør, at det relevant at lave en aktuel interesseafvejning. Ingen nuværende anvendelse af domænenavnet Indklagede bekræfter selv i sit svarskrift, at domænet ”køreskole.dk” ikke har været i aktiv brug siden 2014 og omkostningerne ikke stod mål med indtægterne. Denne påstand understøtter vores påstand om, at indklagede ikke benytter domænenavnet aktivt mere. Ingen fremtidig anvendelse af domænenavnet Indklagede nævner i sit svarskrift, at opretholdelsen af registreringen ”køreskole.dk” gøres, da der siden 2016 er arbejdet på et koncept omkring et affiliate-site i samarbejde med Torana Consulting ApS. Til indklagedes forklaring har vi følgende modargumenter: 1) Indklagede har på ingen måde dokumenteret, at der er konkrete, reelle og aktuelle planer for at anvende domænenavnet aktivt i fremtiden. 2) Indklagede har haft godt og velår til at tage domænenavnet i aktivt brug, men har ikke gjort dette, bortset fra en kortere periode. 3) Indklagede har ikke forklaret, at han tidligere ikke kunne drive websiden Køreskole.dk rentabelt og vi tvivler derfor på, om det ... vil være tilfældet i et fremtidigt setup. Der er således intet, der tyder på at indklagede har konkrete, reelle og aktuelle planer for at anvende domænenavnet efter at have haft det registreret i mere endår. Systematisk warehousing Indklagede har i skrivende stund registrerede domænenavne hos DK Hostmaster under registrant bruger ID PL5090-DK (bilag 10). En gennemgang af samtlige af disse viser, at blot ét enkelt domænenavn ud af disse registrerede domænenavne er i aktivt brug med indhold på domænenavnet. køreskole.dk = Ikke i aktiv brug. læserrejser.dk = Ikke i aktiv brug. ceciliesverden.dk = Ikke i aktiv brug. iværksætterlån.dk = Ikke i aktiv brug. sankthansfest.dk = Ikke i aktiv brug. kærlighedvedførsteklik.dk = Ikke i aktiv brug kærlighed.dk = Midlertidig side. overthehill.dk = Hjemmesiden er desværre nede. webfactory.dk = Siden giver en fejl. forward.dk = Aktiv brug Ovenstående forhold skal sammenholdes med det faktum, at indklagede arbejder som selvstændig erhvervsdrivende med udvikling af webportaler viser tydeligt, at indklagede aktivt ikke anvender sine domænenavne. Det er vores opfattelse, at indklagede igennem de seneste mange år har registreret og opretholdt forskellige domænenavne givetvis med henblik på, at lave webportaler, men det ikke er sket af den ene eller anden årsag. Der er derfor klart tale om warehousing på nuværende tidspunkt. Vi mener derfor forsat, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”køreskole.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk.og 2, i domæneloven. Reel og aktuel interesse i at benytte domænenavnet Vi ønsker at anvende domænenavnet til en portal hvor det er muligt, at finde en køreskole, læse omkring lovgivningen og give gode råd til teoriprøven. Vi har to kørelærer tilknyttet vores virksomhed, som skal sikre, at vi får opbygget en solid informationsportal med relevant og korrekt indhold. Kørelærerne er uddannet og godkendt til nedenstående kørekort kategorier: -Kategori A (stor motorcyke• -Kategori B (almindelig bi• -Kategori C, D og E (lastbil, bus og stort påhængskøretø• Vi har valgt, at udarbejde website og grafisk identitet for, at dokumentere vores reelle og aktuelle interesse i, at drive portalen www.køreskole.dk ... Grundlæggende er forretningskonceptet, vi arbejder på, en gratis portal, hvor forbrugere kan få god vejledning og informationer om, hvor man finder en køreskole samt indhente tilbud fra køreskoler. Det er vigtigt for os, at der kommer et højt fagligt redaktionelt niveau af indholdet på Køreskole.dk, hvor vores kørelærer vil være skribenter og løbende sikre websiden er opdateret med relevante oplysninger. For at ovenstående samspil imellem indhold og ydelsen omkring, at vise forskellige køreskoler skal lykkes optimalt, så er det vigtigt og relevant at have et domæne, der har en signalværdi, der så præcist beskriver websidens ydelser og samtidig kan anvendes bredt til forskellige typer af indhold og beskrivelse af køreskoler. Det er svært at finde et bedre domænenavn til dette formål end netop domænenavnet ”køreskole.dk”. Domænenavnet vil samtidig være til stor nytte for os i markedsføringen, fordi det er let at huske for potentielle og tidligere kunder i målgruppen. Ydermere er det vigtigt, at pointere at vores brug af domænenavnet vil være til gavn for både privatpersoner, der leder efter en køreskole, men også sikre, at den danske køreskolebranche får en relevant tidssvarende portal. Det må derfor anses som realistisk, at det kommercielt kan blive en succes for de køreskoler, der samarbejder med vores kommende køreskole portal. Vi er allerede aktive investorer i flere danske online koncepter og har kompetencer til at designe, udvikle, drifte, markedsføre og vækste ovenstående forretningskoncept. Interesseafvejning Indklagede nævner i sit svarskrift, at domænenavnet ”køreskole.dk” ikke har været i drift de sidsteår og kommercielt ikke har været rentabelt hvorved, at vi anser indklagede ikke har en kommerciel interesse i domænenavnet. Vi har en kommerciel, reel og aktuel interesse i at anvende domænenavnet til en portal omkring køreskoler. Vi mener derfor, at vores interesse i at anvende domænet til dette formål er større end indklagedes interesse. Det er internetsamfundets interesse, at domænenavnet anvendes til at informere omkring køreskoler, da der er stor interesse for netop køreskoler på internettet. Det vil komme rigtig mange til langt større gavn, end at domænenavnet stort ikke anvendes igennemår. Indklagede har ikke dokumenteret sin interesse i en fremtidig eller aktuel anvendelse af domænenavnet. Vi bestrider dermed, at indklagedes interesse er reel og aktuel. Indklagede har øvrigeregistrerede og inaktive domænenavne som ydermere dokumenterer, at der ikke er fokus for indklagede på drift af webportaler. Domænenavnet vil derimod have meget stor betydning for vores portal.” Bilag er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”køreskole.dk”, og at indklagede under samme bruger-id (PL5090-DK) yderligere er anført som registrant af følgende domæner: ceciliesverden.dk, forward.dk, iværksætterlån.dk, kærlighed.dk, kærlighedvedførsteklik.dk, læserrejser.dk, overthehill.dk, sankthansfest.dk og webfactory.dk Sekretariatet har ved opslag på disse konstateret, at der i tre tilfælde findes aktive hjemmesider, mens de øvrige seks ikke anvendes aktivt. Bilag 11-17 er udkast til designs til brug for klagerens påtænkte hjemmeside på domænenavnet ”køreskole.dk”. I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”Klager har i sin replik anført, at indklagede efter klagers opfattelse ikke benytter domænenavnet aktivt, ikke har konkrete, reelle og aktuelle planer for domænenavnet, ikke har kommerciel interesse i domænenavnet og i øvrigt bedriver systematisk warehousing for domæner. Oveni det har klager med designudkast (bilag 11-17) dokumenteret sin egen interesse i at benytte domænenavnet. Domænenavnet benyttes ikke aktivt pt. Som det allerede fremgår af mit svarskrift, er det korrekt, at der midlertidigt ikke ligger en portal for køreskole-elever og køreskoler/kørelærere på køreskole.dk. Som det ligeledes fremgår af svarskriftet, skyldes dette, at konceptet er ved at blive fornyet, da det hidtidige koncept (2009-2014), som i parentes bemærket er identisk med klagers, efter min opfattelse ikke var rentabelt på daværende tidspunkt. Jeg vil i den forbindelse ikke undlade at gøre opmærksom på, at det er mig, og ikke klager, som harårs erfaring med drift af en portal til køreskole-elever og køreskoler på køreskole.dk. Når både jeg og min samarbejdspartner (Torana Consulting), på trods af dette, alligevel mener, at vi har en god business case for en optimeret udgave af køreskole.dk, er det fordi vores nye koncept er stærkere end det oprindelige og fordi markedet for online annoncering er steget med mere end procent – alene i perioden 2013-2017 (bilag P). Langt flere køreskoler end tidligere bruger i dag penge på online marketing. Det giver derfor ingen mening at sammenligne køreskole.dk’s rentabilitet i 2013 med den forventede rentabilitet i 2019. Fremtidig anvendelse af domænenavnet Klager anfører i replik, at jeg ikke har dokumenteret, at der er konkrete, reelle og aktuelle planer for at anvende domænenavnet aktivt i fremtiden. Jeg mener, at jeg allerede i svarskriftet har redegjort for mine aktuelle planer i samarbejde med Torana Consulting, samt dokumenteret vores igangværende arbejde på i fællesskab at udarbejde et affiliate-site på Køreskole.dk. Klager anfører ligeledes, at jeg har haft godt og velår til at tage domænenavnet i aktivt brug, men ikke har gjort dette, bortset fra en kortere periode. Igen må jeg henvise til min redegørelse i svarskriftet, hvor det er dokumenteret (bilag C, D, E og F), at det først gav mening, at lave hjemmesider på domæner med æ, ø og å fra 2008/2009, hvor andelen af internetbrugere, som kunne åbne hjemmesiden for første gang oversteg 80%. Jeg bemærker i den forbindelse, at domænenavnet Domæneklager.dk (med æ) alene bruges til at videresende brugere til Domaeneklager.dk. En løsning der kun er mulig, når man ejer begge forekomster af navnet. En del af problemstillingerne omkring æ, ø og å bør derfor være velkendte for Domæneklagenævnet. I svarskriftet har jeg ligeledes redegjort for perioden 2009-2018, hvor der har været en aktiv hjemmeside i størstedelen af perioden. Da klager ikke har forholdt sig til denne redegørelse og tilhørende dokumentation, mener jeg, at klagers påstande omårs inaktivitet - bortset fra en kortere periode - ikke skal tillægges nogen betydning. Systematisk warehousing Klager anfører i replik, at jeg bedriver systematisk warehousing, da et opslag på mit registrant ... viser andre domænenavne, hvoraf der kun er egentlige hjemmesider på et par stykker. Klager mener derfor, at både registrering og opretholdelse af domænenavnet køreskole.dk er i strid med god domæneskik jf. domænelovens §stk.og 2. Blandt de øvrige domænenavne er der privat anvendte domænenavne. Der er ceciliesverden.dk, som benyttes af min 13-årige datter Cecilie. Det bruges pt. fortrinsvis til e- mail og billedlagring. Siden 17. december har det også indeholdt links til hendes meget aktive Youtube-profil. De andre to privat anvendte domænenavne er domænenavne, der kun er anvendt lejlighedsvis til henholdsvis runde fødselsdage (overthehill.d• og sankthansfester med naboerne (sankthansfest.dk). Kærlighed.dk og kærlighedvedførsteklik.dk er i brug i forbindelse med et andet igangværende projekt. Kærlighedvedførsteklik.dk med en videresendelse af trafikken til kærlighed.dk. Webfactory.dk anvendes til e-mail og fillagring. Fillagringen består bl.a. i backup-filer for tidligere og nuværende kunder. Jeg har i en årrække drevet selvstændig virksomhed bl.a. under navnet Webfactory. Da der således er væsentligt mere aktivitet på domænerne end klager har anført og ingen af domænerne er indkøbt med videresalg for øje eller for at krænke andres rettigheder, mener jeg ikke, at klagers påstand om systematisk warehousing skal tillægges nogen vægt. Hverken i sammenhæng med klagers påstand om warehousing eller i det hele taget, ser jeg registreringen og opretholdelsen af domænenavnet Køreskole.dk som værende i strid med god domæneskik jf. domænelovens §stk.og(som anført af klager). Klagers designudkast Selvom jeg har svært ved at se relevansen i klagers designaktiviteter og detilhørende bilag for et domænenavn, som ikke er deres, kan jeg oplyse, at vi ud over logo (Bilag Q) og grundlæggende design også har en stor mængde relevante data fra køreskole.dk, herunder en komplet backup af hjemmesiden, som er indhentet og dannet i perioden 2009-2013. Samtidig vil jeg endnu en gang understrege, at klagers planer i sin helhed ikke bidrager med noget nyt til køreskolebranchen eller dens elever, da indhold og features er nærmest identisk med både køreskole.dk’s tidligere indhold (bilag R), vores kommende affiliate-sites indhold og adskillige andre eksisterende portalers indhold (Bilag S og T). Interesseafvejning – Kommerciel interesse Klager anfører i replik, at Køreskole.dk på grund af manglende rentabilitet i 2009-2013 ikke har været i drift de sidsteår, og at klager derfor ikke anser, at jeg (og min samarbejdspartne• har en kommerciel interesse i domænenavnet. Jeg er absolut ikke enig med klager i hans fortolkning af ordet "kommerciel". Jeg har i svarskriftet redegjort for min og min forretningspartners kommercielle interesse i domænenavnet til vores fælles projekt på Køreskole.dk. At et kommercielt projekt sættes på midlertidig pause på grund af nødvendige optimeringer og siden genoptages ved markedsmæssigt mere gunstige vilkår, gør efter min opfattelse ikke, at det er ikke-kommercielt, hverken nu eller i perioden hvor løsningen står for at blive re-designet. Relationer og forvekslingsmuligheder Gennem de år, hvor jeg drev en portal på køreskole.dk, opbyggede jeg flere relationer til køreskoler og selvstændige kørelærere, som enten benyttede sig af portalens tilbud på annoncering eller leverede ydelser til køreskole.dk. Hvis en anden virksomhed, på det samme domænenavn, ønsker at etablere en portal, som er nærmest identisk med den portal, som vi havde fra 2009-2014, må det lægges til grund, at der er en meget stor sandsynlighed for, at en del køreskoler og kørelærere vil forveksle vores firmaer. I den forbindelse er det min umiddelbare opfattelse, at klager uberettiget vil nyde fordel af den goodwill, som jeg har opbygget og forventer at kunne benytte mig af, når vores nært forestående lancering relancering af køreskole.dk bliver implementeret og driftssat. Torana Consulting og jeg er så langt i udviklingen af vores projekt, at vi uanset udfald af denne klage, vil lancere en portal med vores forbedringer til især køreskoleformidling. I den sammenhæng repræsenterer den opbyggede goodwill og genkendelse stadig en værdi for os. Dette er efter min opfattelse et væsentligt argument for, at min og Torana Consultings legitime interesse i domænenavnet er større, end klagers interesse i domænenavnet.” Bilag P er en statistiskoversigt fra Danske Medier, hvoraf fremgår, at markedet for onlineannoncering i Danmark steg fra ca. 4,9 mia. kr. til ca. 7,4 mia. kr. i perioden fra 2013 til 2017. Bilag Q er et udskrift af indklagedes logo til hjemmesiden på domænenavnet ”køreskole.dk”. Bilag R er efter det oplyste et skærmprint af den hjemmeside, der i marts 2009 fandtes på domænenavnet ”køreskole.dk”, samt et skærmprint af et designudkast til hjemmesiden. Hjemmesiden så - efter indklagedes oplysninger – således ud i marts 2009: Bilag S indeholder skærmprints fra hjemmesiderne på domænenavnene ”dumpeprocent.dk”, ”kørekortonline.dk”, ”trafiktesten.dk” og ”dku.dk”, der alle indeholder oplysninger om køreskoler. Bilag T indeholder skærmprints fra hjemmesiderne på domænenavnene ”beståteori.dk”, ”trafikteori.dk”, ”kørekortportalen.dk”, ”kørekortonline.dk”, ”trafiktesten.dk”, ”teoriklar.dk”, ”teoriundervisning.dk” og ”onlinekørekort.dk”, der indeholder oplysninger om undervisning i teori til brug for erhvervelse af kørekort. Ved opslag på ”kørekort.dk” den 2. oktober 2018 og igen den 24. marts 2018 har sekretariatet konstateret, at der ikke findes nogen hjemmeside på domænenavnet. Ved sekretariatets søgning på ”kørekort” den 24. marts 2019 i Google blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 2.590.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte særligt politiets, kommunernes og Udenrigsministeriets oplysning til borgerne om erhvervelse af kørekort. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren siden 2012 har udviklet e-handelskoncepter og siden 2008 har været specialist i online markedsføring i Danmark, • at indklagede alene har anvendt domænenavnet kortvarigt og siden maj 2013 slet ikke har anvendt det, • at indklagede ikke har dokumenteret, at indklagede arbejder på at udvikle et nyt koncept til en hjemmeside, der skal anvendes på domænenavnet, idet der ikke er fremlagt konkrete, reelle eller aktuelle planer herom, idet indklagede har haft år til at realisere planerne, uden der er sket noget, og idet at indklagede har oplyst, at indklagede ikke tidligere har været i stand til at drive en rentabel hjemmeside fra domænenavnet, hvorfor det er usandsynligt, at det skulle kunne ske i fremtiden, • at indklagede ud over det omtvistede domænenavn har registreret ni forskellige domænenavne under samme bruger-ID, hvoraf de fleste ikke er i brug, hvilket tilsiger, at indklagedes formål med registreringen af domænenavnene er warehousing, • at klageren ønsker at anvende domænenavnet til en hjemmeside, der bl.a. skal indeholde en oversigt over danske køreskoler og en online køreskoletest, som elever kan anvende, inden de skal tage en køreprøve, • at klageren allerede har udarbejdet et forretningskoncept med tilhørende logo og designs, • at den interesseafvejning, der ifølge domænelovens § 25, stk. 1, skal foretages, må føre til, at domænenavnet skal overdrages til klageren, bl.a. fordi klageren har en langt større, kommerciel, reel og aktuel interesse i at anvende domænenavnet, • at klageren anerkender, at indklagede har været først i tid med registreringen af domænenavnet, men at dette i lyset af sagens konkrete omstændigheder ingen betydning her for indklagedes adgang til at opretholde registreringen af domænenavnet, • at indklagedes opretholdelse af domænenavnet er i strid med domænelovens § 25, stk. 1. • at indklagede har registreret flere danske domænenavne uden at tage dem aktivt i brug, og at registreringerne af disse domænenavne må anses for at være foretaget alene med henblik på warehousing, og • at indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”køreskole.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har drevet selvstændig virksomhed siden 2003, herunder fra 2013 under virksomhedsnavnet Forward, • at indklagede blev registrant af domænenavnet ”køreskole.dk” i 2004, hvor domænenavne, hvori æ, ø og å indgik, blev udbudt af DK Hostmaster, og hvor indklagede erhvervede ”køreskole.dk” mod betaling af 12.000 kr., • at indklagede erhvervede domænenavnet med henblik på at anvende det bl.a. til en portal for annoncerende køreskoler/kørelærere, • at domænenavnet ikke blev taget i brug i de første år efter registreringen, idet indstillingerne i de mest almindelige browsere indebar, at internetbrugere ikke eller kun vanskeligt kunne tilgå domænenavne, hvori æ, ø og å indgik, • at indklagede lancerede sin hjemmeside på domænenavnet i foråret 2009, idet indklagede vurderede, at der på dette tidspunkt var et tilstrækkeligt antal potentielle brugere, der kunne tilgå domænet, • at indklagede havde succes med hjemmesiden, men blev hacket i 2014, og da omkostningerne ved gendannelse af hjemmesiden på daværende tidspunkt ikke stod mål med indtægterne, valgte indklagede at lukke hjemmesiden for en periode, • at det således ikke er korrekt, at indklagede alene har anvendt domænenavnet kortvarigt, • at indklagede siden nedlukningen af hjemmesiden i 2014 har videreudviklet sit koncept, siden 2016 i samarbejde med it-virksomheden Torana Consulting ApS, • at den kommende hjemmeside er baseret på en ny forretningsmodel, som er væsentlig mere omfangsrig og teknisk kompleks end den tidligere, • at det nye koncept vil sikre, at hjemmesiden er relevant for forbrugere, køreskoler og selvstændige kørelærere, • at praksis fra Klagenævnet for Domænenavne, herunder nævnets afgørelser i sagerne 2017-0095 (smartrepair.dk), 2017-0050 (haandbold.d• og 2017-0149 (dronedanmark.d• viser, at det forhold, at der har været en flerårige periode, hvori et domænenavn ikke er blevet anvendt, ikke medfører, at registranten mister registreringen af domænenavnet, • at klageren ikke har nogen særlig interesse i domænenavnet, idet klagerens påståede koncept ikke bidrager med noget nyt til markedet, • at indklagede ved registreringen af domænenavnet ikke krænker klagerens eller andres rettigheder, • at domænenavnet har en stor signalværdi, som indklagedes nye koncept netop vil afsejle, • at domænenavnet har en væsentlig forretningsmæssig betydning for indklagede og indklagedes samarbejdspartner Torana Consulting ApS, • at klagerens beskrivelse af, hvordan indklagede anvender de øvrige domænenavne, som indklagede er registrant af, ikke er korrekt, og der er således intet grundlag for klagerens påstand om, at domænenavnet anvendes til warehousing, • at det forhold, at klageren angiveligt skulle have lavet udkast til et hjemmesidedesign, er uden betydning for sagen, • at klageren i tilfælde af, at domænenavnet overdrages, uberettiget vil kunne nyde fordel af den goodwill, som indklagede har opbygget omkring domænenavnet, og • at indklagede ikke har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1, hvorfor der ikke er grundlag for at overføre domænenavnet til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede har registreret domænenavnet ”køreskole.dk” med henblik på warehousing. Sagen giver derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet med henblik på videresalg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at det forhold, at et domænenavn fremstår, som at det ikke har været taget i brug i en længere periode, ikke i sig selv godtgør, at domænenavnet er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder selve den omstændighed, at indklagede er registrant af andre domænenavne under ”.dk”-landedomænet. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst, at klageren siden 2012 har udviklet e-handelskoncepter, og at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”køreskole.dk” til en hjemmeside, hvorpå der bl.a. skal være en oversigt over danske køreskoler og en online køreskoletest, som elever kan anvende, inden de skal tage en køreprøve. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”køreskole.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”køreskole.dk” indeholder det almindelige danske ord ”køreskole”, og at mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede har over for klagenævnet oplyst, at indklagede i perioden fra 2009 til 2014 anvendte domænenavnet ”køreskole.dk” til en hjemmeside med en portal for annoncerende køreskoler/kørelærere, og at driften af hjemmesiden ophørte, da den blev hacket. Det fremgår af sekretariatets undersøgelser i sagen, at der ikke fremkommer nogen aktiv hjemmeside ved opslag på domænenavnet ”køreskole.dk”. Indklagede har imidlertid oplyst, at indklagede har fremskredne planer om, at anvende domænenavnet på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi. Klagenævnet finder ikke fornødent grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger om den påtænkte brug af domænenavnet ”køreskole.dk” og lægger derfor bevismæssigt til grund, at indklagede har en reel interesse i at gøre brug af domænenavnet. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesser i domænenavnet ”køreskole.dk” overstiger indklagedes interesser heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af det omtvistede domænenavn ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, GoSocial GmbH, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.