Afgørelse

cutters.dk

CUTTERS AS

MOD

Lisa Lindström

14. juni 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”cutters.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført bl.a. følgende: ”1.1 Klager og Klagers virksomhed Klager er en del af den hastigt voksende frisørsalonkæde Cutters, der driver mere end saloner i Norden. Der vedlægges som bilag udskrift fra Brønnøysundregistrene, hvoraf fremgår, at selskabets formål er at ”Tilby tjenester og produkter innenfor frisering og annen skjønnhetspleie, herunder frisørtjenester og salg av produkter” under branchekode ”96.020 Frisering og annen skjønnhetspleie”. Klager har frisørsaloner i både Norge, Sverige og Danmark. 1.2 Klagers rettigheder Klager driver som nævnt ovenfor frisørsalonvirksomhed i flere lande, men også i Danmark. I sommeren 2018 åbnede Klager en salon i Københavns Lufthavn, hvor tusindvis af besøgende hver dag præsenteres for Klagers varemærke og virksomhed. Klager har på den baggrund stiftet varemærkerettigheder ved ibrugtagning til varemærket og ordelementet CUTTERS i Danmark, jf. varemærkelovens § 3. Klager er herudover indehaver af en verserende EU-varemærkeansøgning, dateret 10. januar 2018, ansøgningsnummer 17672271 CUTTERS (or• for varer og tjenesteydelser i følgende klasser i Niceklassifikationen: • Klasse(Hårplejemidler; Hårplejepræparater; Præparater til barbering; kosmetiske produkter til hudpleje), • klasse(Barberkoste; kosmetikredskaber; kamme og børster), og • klasse(Skønhedssaloner; hygiejne og skønhedspleje af mennesker). Ansøgningen vedlægges som bilag 2. Det bemærkes for en god ordens skyld, at EU-varemærkeansøgningen for nylig har været genstand for appelbehandling ved EUIPO, hvor Appelkammeret har givet Cutters medhold i, at CUTTERS (or• ikke kan anses for at mangle fornødent særpræg i relation til de ansøgte varer og tjenesteydelser. EUIPOs afgørelse blev derfor annulleret og sagen hjemvist til undersøgeren til fortsættelse af registreringsproceduren. Appelkammerets afgørelse nr. R1147/2018-2 vedlægges som bilag 3. Fristen for en eventuel anke af afgørelsen til Retten udløber den 11. februar 2019. Klager har herudover stiftet kendetegnsrettigheder til CUTTERS efter markedsføringslovens § 22. 1.3 Klagers øvrige domænenavne Klager driver bl.a. hjemmesiden cutters.no, hvor man kan finde Klagers enkelte saloner og se hvor lang ventetid der er hvert sted, hvorefter man kan besøge salonen til ”drop-in” klip. Klager har udover ”cutters.no” også registreret ”cutters.se”, da man entrerede på det svenske marked, samt registreret domænet ”cuttershair.dk” i Danmark i februar 2018. Udskrifter af disse hjemmesider vedlægges som bilag 4. 1.4 Sagens forløb Klager blev registreret som dansk selskab i marts 2018 og åbnede i august 2018 sin første danske frisørsalon i Københavns Lufthavn. I forbindelse med åbningen i Københavns Lufthavn, blev det annonceret, at man ønskede at åbne flere saloner i Danmark. En pressemeddelelse fra Københavns Lufthavn fremlægges som bilag 5. Indklagede kontaktede den 23. november 2018 Klager med tilbud om at sælge domænet ”cutters.dk” (bilag 6). Der blev i denne forbindelse forlangt NOK 500.000 (ca. DKK 376.000) for domænet. Indklagede havde på samme dato registreret domænet, jf. udskrift fra DK- Hostmaster, der vedlægges som bilag 7. Der pågik herefter en dialog mellem Klager og Indklagede med henblik på en eventuel mindelig overførsel af domænet. I denne forbindelse blev det oplyst, at Indklagedes ”hensikter med domenet er private”. Korrespondancen vedlægges som bilag(det bemærkes for en god ordens skyld, at dialogen er foregået på norsk). Det fremgår videre af det omtvistede domænenavn cutters.dk, at ”CUTTERS.DK TILGJENGELIG - Domene tilgjengelig”, og at man kan kontakte Indklagede. Udskrifter fra hjemmesiden fremlægges som bilag 9. Klager blev således opmærksom på, at der her var tale om en registrant, der alene havde købt domænet med henblik på at sælge det til Klager for et urimeligt højt beløb. ... Klager har rettigheder til varemærket og kendetegnet CUTTERS i EU, der ligger forud for Indklagedes registrering og ibrugtagning af domænenavnet ”cutters.dk”. Indklagedes (• henvendelse til Klager med tilbud om salg af domænet – samme dag som det blev registreret – for et eksorbitant beløb (NOK 500.000 eller ca. DKK 376.000) (bilag 6,og 8), samt (i• manglende reelle brug af domænet, der alene tjener som ”til salg”-skilt (bilag 9), understøtter, at registrering af domænet er sket i ond tro og alene med videresalg for øje. Indklagede ses ikke at have kommercielle eller legitime interesser, der skulle kunne retfærdiggøre en fortsat opretholdelse af domænenavnet ”cutters.dk” og dermed forhindre Klagers åbenlyse legitime og kommercielle interesser i domænenavnet i forbindelse med sin virksomhed, der drives under samme navn. Klager har på baggrund af ovenstående en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed. På baggrund af ovenstående, er det Klagers opfattelse, at Indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet er i strid med god domænenavnsskik.” Som bilag har klageren fremlagt et udskrift fra det norske Enhetsregisteret, hvoraf fremgår, at klageren er et aktieselskab, der er registreret under navnet Cutters AS (Organisasjonsnummer 916 024 649) med stiftelsesdato den 16. september 2015. Klagerens formål er at tilbyde tjenesteydelser og varer indenfor bl.a. skønhedspleje, herunder frisørvirksomhed. Klageren har som bilagfremlagt en ansøgning af 10. januar 2018 om et EU-varemærke vedrørende ordet CUTTERS for varer og tjenesteydelser i følgende klasser i Niceklassifikationen: • Klasse(Hårplejemidler; Hårplejepræparater; Præparater til barbering; kosmetiske produkter til hudpleje), • klasse(Barberkoste; kosmetikredskaber; kamme og børster), og • klasse(Skønhedssaloner; hygiejne og skønhedspleje af mennesker). Klageren har som bilag fremlagt EUIPO’s appelkammerafgørelse af 12. november 2018, hvoraf bl.a. fremgår, at tegnet ”CUTTERS” ikke kan anses for at mangle fornødent særpræg i relation til de ansøgte varer og tjenesteydelser som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i EU- varemærkeforordningen”, hvorfor klageren fik medhold i sin ansøgning. Sekretariatet har den 8. maj 2019 ved opslag i EUIOP’s database konstateret, at klageren fik registreret det i bilagomtalte varemærke den 12. april 2019. Som bilag har klageren fremlagt bl.a. følgende udskrift fra domænenavnet ”cutters.no”, som klageren efter det oplyste er registrant af: Som bilaghar klageren fremlagt en pressemeddelelse fra Københavns Lufthavn af 11. juli 2018, hvor oplysningen om, at klageren ville rykke ind på det danske marked – i første omgang i Københavns Lufthavn – blev offentliggjort. Som bilaghar klageren fremlagt en mail af 23. november 2018 fra indklagede, hvoraf fremgår: ”Hei, Lurer på om det er av interesse for dere å overta mitt domene cutters.dk. Ta gjerne kontakt på telefon ...” Klageren har som bilagfremlagt et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”cutters.dk”, der blev registreret den 23. november 2018. Klageren har som bilag fremlagt en mailkorrespondance mellem klageren og indklagede. Af korrespondancen fremgår: Klageren skrev den 10. december 2018 kl. 11:42 følgende: ”Jeg forstod at Cutters.dk var til salgs. Hvilken pris ser du for deg? Jeg forstod også at du registrerte domenet for bare en ukes tid siden - hvorfor vil du allerede selge? Har du ikke tenkt å bruke domenet til noe selv, siden du selger allerede?” Indklagede skrev den 10. december 2018 kl. 11:52 følgende: ”Det var litt over en uke siden jeg hadde kontakt med din kollega Kristian, jeg har allerede gitt han pris for domenet. Skjønte han syntes det var for dyrt så det er det ev. opp til dere å komme med et motbud.” Klageren skrev den 10. december 2018 kl. 11.53 følgende: ”Hei, forstod det på Kristian også, men at prisen var alt for høy for oss. Hva er alternativet for deg med domenet da, skal du bruke det til noe, og hvorfor selger du domenet så raskt i så fall?” Indklagede skrev den 10. december 2018 kl. 12:22 følgende: ”Mine hensikter med domenet er private. Hører fra dere hvis dere er interessert i motbud.” Klageren skrev den 10. december 2018 kl. 12:28 følgende: ”Ok Vi kan betale 000 kr for det, vi har aldri betalt for domener før og kan fint bruke alternative domener.” Klageren skrev igen den 13. december 2018 kl. 15:41 følgende: ”Hei, hvordan er denne prisen i forhold til det du har sett for deg? Hva hadde du sett for deg her?” Indklagede skrev den 13. december 2018 kl. 16:43 følgende: ”Motbudet dere kom med er ikke basert på et diskusjonsunderlag, desverre. Då beholder jeg det heller selv eller selger til noen andre. Som sagt har jeg oppgitt en pris som var betydelig høyre til in kollega Kristian har dere fått diskutert dette?” Klageren skrev den 13. december 2018 kl. 22:46 følgende: ”500 000 er for høyt, kom gjerne med en lavere pris som du mener fungerer for deg?” Indklagede skrev den 13. december 2018 kl. 23:08 følgende: ”Jeg har skjønt dere synes dette en for høy pris for dere. Jeg diskuterer gjerne, men skambud vil ikke bli besvart. Jeg imøteser gjerne et realistisk motbud fra deres part.” Klageren skrev den 14. december 2018 kl. 10:39 følgende: ”Det er vanskelig for meg å gjette hva du vil selge domenet for, når jeg byr000 og du sier 500 000. Kom gjerne med en pris som du mener er mer realistisk, betydelig under 500 000 som er en svimlende pris for et domene. ...” Indklagede skrev den 14. december 2018 kl. 17:52 følgende: ”Dette handler jo ikke om dere ska gjette noe som helst. Dere har fått en pris av mig som jeg anser å være reell. Det er flere norske domener som har blitt solgt for langt mer enn 500.000.-, Så for en bedrift som omsetter for overmill så synes jeg ikke prisen er så voldsom. Når dere derimot kommer med et motbud som motsvarer% av den summen så har vi ikke et grunnlag til å diskutere en eventuell overlatelse av domenet. Jeg tenker ikke heller gjette, men for å vise goodwill så sier jeg 450' så då er det opp til dere som må bestemme hva dere klarer å streke dere til. Jeg tror at domenen vil kunne vise seg mer verdifull over tid så ønsker ikke dere å kjøpe det så kan jeg fint beholde det til dess det eventuelt kommer andre intressenter på banen.” Som bilaghar klageren fremlagt følgende skærmprints af 19. december 2018 fra domænenavnet ”cutters.dk”: I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Ettersom jeg ikke bedriver noen konkurerande virksomhet så ser jeg ikke noen problemer med mitt eierskap av domenet. Jeg har stått i kø på detta domenet i over et år og når jeg oppdaget at cutters allerede etablert seg i Danmark så tilbød jeg dem om å kjøpe domenet. Men de har ikke gitt noen pris som er diskutabel enda. Hvis de ikke er interessert til å gi meg et seriøst bud så beholder jeg det.” Indklagede har i brev af 4. januar 2019, der er vedlagt svarskriftet som bilag A (litreret af sekretariatet), supplerende anført følgende: ”Når jeg oppdaget domenet cutters.dk for ca. 1,5 år siden så var dette okkupert av et reiseselskap som bedrev salg av reiser med et cannabistema. Websiden så ut å ikke vært noe særlig oppdatert og derfor stilte jeg meg 22.06.17 i kø for overtakelse av domenet hos hostmaster.dk på lik linje som hvem som helst annen med interesse av domenet hatt mulighet til. Når Cutters Danmark ApS registrerer sin virksomhet 26.03.18 har jeg allerede stått i kø på dette domenet i overmåneder. Min plan med dette domenet er å bedrive en privat og informativ blogg, som er knyttet til debatten rundt naturlig medisinering som pågått i Skandinaven i flere år. Dette er et bloggprosjekt jeg har tro på og vil bidra til gi meg en stemme innenfor temaet. Debatten som vokst seg sterkere på seneste tid, og dersom ting går som planlagt vil jeg på sikt videreutvikle denne idéen og derfor har domenet stor potensial om å bli verdifullt for meg over tid. På den tid jeg fikk tilbud fra hostmaster om domenet blitt ledig og jeg stod på visste jeg ikke at frisørkjeden også var etablert i Danmark. Når jeg googlet Cutters i dansk søg så tenkte jeg dette eventuelt vil medføre negative assosiasjoner for domenet hvis dem på senere tidspunkt ekspanderer forretningen på samme måte de gjort i Norge. Av denne grunn tok jeg kontakt for å undersøke hvis det fans et interesse for dem å overta domenet. Jeg har imidlertid aldri gitt noen fastpris og isteden invitert dem til å diskutere dette, noe som de ikke har noen interesse av. De opplyser da isteden om at de bedriver er et litet gründersellskap som kun ser etter domener som er ledig og ikke har lyst å bruke noen videre midler til dette. Jeg bad dem derfor om å komme med et motbud hvis de likevel var interessert. Når jeg gir beskjed om at jeg ikke ønsker å selge det til en ubetydelig sum så prøver de hellere å snike seg til domenet på denne måten på bakgrunn at de har to små etableringer på dansk sokkel. Siden det ikke er ulovlig å selge domener eller jeg har noen planer om å bedrive med konkurrerende virksomhet bestrider jeg derfor at de skal prøve å få mitt domen overført på denne måten.” I replikken har klageren anført bl.a. følgende: ”1.1 Indklagedes aktiviteter på ”cutters.dk” Indklagede har i sit svarskrift af 28. december 2018 samt ”Svar til klage” af 4. januar 2019 (omlitreret af klagenævnet til Bilag A) angivet, at hun ikke driver konkurrerende virksomhed med Klager og derfor ikke ser nogen problemer med sit ejerskab af domænet. Indledningsvist skal det bemærkes, at det ikke er en forudsætning for anvendelsen af domænelovens regler om (• handlinger i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, eller (i• registrering og opretholdelse af registreringer af domænenavn alene med videresalg eller udlejning for øje, jf. § 25, stk. 2, at der drives konkurrerende virksomhed. Indklagede oplyser i Bilag A af 4. januar 2019, at hendes plan for domænet er: ”[...] å bedrive en privat og informativ blogg som er knyttet til debatten rundt naturlig medisinering som pågått i Skandinaven i flere år.” Dette stemmer ikke overens med sagens faktiske omstændigheder, idet Indklagede (• samme dag, som hun opnår registrering, kontakter Klager og tilbyder dem at købe domænet for NOK 500.000, jf. bilagog 7, og (i• på cutters.dk opstiller et regulært ’til salg’-skilt med henvisning til ”CUTTERS.DK TILGJENGELIG”, ”TA KONTAKT FOR INFO” og en e-mailadresse på Lisa Lindström (bilag 9). Der har heller ikke eksisteret nogen blog-aktivitet på domænet ”cutters.dk” i tiden fra Indklagedes henvendelse til Klager i november 2018 og frem til nærværende klagesag blev anlagt. I umiddelbar forlængelse af Indklagedes klagesvarskrift og Bilag A påbegyndes aktivitet på hendes påståede ”blog”. Udskrift fra ”cutters.dk” dateret 15. januar 2019 fremlægges som bilag 10. Første indlæg er dateret samme dag som indlevering af Bilag A (den 4. januar 2019). Der følger herefter en række opslag på få dage, som er forfattet på henholdsvis dansk og svensk. De to indlæg om ”Hvad er medicinsk cannabis?” (dateret 6. januar 2019) og ”Forsøgsordningen” (dateret 5. januar 2019), er afskrifter fra Lægemiddelstyrelsens hjemmeside (angivet med ”kildehenvisning” nederst i indlægget). Det seneste opslag med overskriften ”GURKEME UP!”, dateret 15. januar 2019, er en direkte oversættelse af onlinepublikationen foodmatters.com’s opslag om samme emne fra 7. oktober 2017 (se https://www.foodmatters.com/article/8-of-the-best-herbs-and-spices-for-naturalhealing, punkt 3). Udskrift fra ”foodmatters.com” fremlægges som bilag(der henvises til side 3, øverst). Klager har ved sin gennemgang af indholdet på bloggen den 15. januar 2019, ikke identificeret opslag forfattet på norsk. Der ses umiddelbart ikke at være opslået indlæg, som er forfattet af Indklagede selv. Indklagedes angivelser om private og informative formål med registreringen af domænet fremstår på ovenstående baggrund som utroværdige, og det gøres gældende, at Indklagede alene har registreret og opretholdt registrering af domænet med videresalg for øje, jf. domænelovens § 25, stk. 2. 1.2 Indklagedes oplysninger om kontakten med Klager Ifølge Indklagede, kontaktede hun Klager, da Klagers indtræden på det danske marked kunne medføre negative associationer for domænet, hvis Klager ekspanderede sin forretning. Indklagede skriver herefter følgende i Bilag A, tredje afsnit: ”Av denne grunn tok jeg kontakt for å undersøke hvis det fans et interesse for dem å overta domenet. Jeg har imidlertid aldri gitt noen fastpris og isteden invitert dem til å dikutere dette, noe som de ikke har noen interesse av.” Fremstillingen af sagsforløbet er imidlertid ikke korrekt. Indklagede kontaktede den 26. november 2018 Klager med forespørgsel om, hvorvidt man var interesseret i at købe domænet for NOK 500.000, som nævnt ovenfor. Klager afviste ikke Indklagede, men indgik i en dialog, hvor man tilbød NOK 10.000 for domænet med henblik på hurtigt at afslutte sagen. Indklagede svarede herefter tilbage den 13. december 2018 (bilag 8) (understreget her): ”Hej Lasse, Motbudet dere kom med er ikke basert på et diskusjonsunderlag, desverre. Då beholder jeg det heller selv eller selger til noen andre. Som sagt har jeg opgitt en pris som var betydelig høyre til in kollega Kristian har dere fått diskutert dette?” Herefter veksles endnu et par e-mails mellem parterne, der mundede ud i e-mailen fra Indklagede den 14. december 2018 (bilag 8) (understreget her): ”Hei igjen Lasse, Dette handler jo ikke om dere ska gjette noe som helst. Dere har fått en pris av mig som jeg anser å være reell. Det er flere norske domener som har blitt solgt for langt mer enn 500.000.-, Så for en bedrift som omsetter for overmill så synes jeg ikke prisen er så voldsom. Når dere derimot kommer med et motbud som motsvarer% av den summen så har vi ikke et grunnlag til å diskutere en eventuell overlatelse av domenet. Jeg tenker ikke heller gjette, men for å vise goodwill så sier jeg 450' så då er det opp til dere som må bestemme hva dere klarer å streke dere til. Jeg tror at domenen vil kunne vise seg mer verdifull over tid så ønsker ikke dere å kjøpe det så kan jeg fint beholde det til dess det eventuelt kommer andre intressenter på banen. God helg!” Det stod på baggrund af den refererede dialog klart for Klager, at Indklagede alene havde registreret domænet for at videresælge det til højstbydende. Klager gør derfor gældende, at Indklagede med registreringen af domænet ”cutters.dk” - og som tydeliggjort under dialogen mellem parterne – har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 2.” Klageren har som bilag fremlagt et tekststykke fra indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”cutters.dk”, herunder bl.a. følgende: Som bilag har klageren fremlagt udskrifter fra hjemmesiden Food Matters på domænenavnet ”foodmatters.com”, der viser, at de i bilagfremlagt tekststykker fra indklagedes hjemmeside er direkte oversættelser af indhold på Food Matters. I duplikken har indklagede anført bl.a. følgende: ”Jeg henter inspirasjon til bloggen via flere ulike kilder. Et fåtall av alle innleggene som klager referer til her er hentet fra Purcell, som også nevnes via referanse. Noe materiell som f.eks noen bilder er hentet fra royalty free bildebank unsplash.com, men fokuserer primært på eget produsert innhold. Hensikten med min blogg er å tilby informasjon til en skandinavisk publik innenfor dette tema som omhandler alternativ helse. Gå gjerne innom og se for dere selve. Jeg bruker også e-postadressen lisa@cutters.dk som innlogg til ulike forum der jeg er aktiv og med hensikt for å spre mitt budskap og skape forståelse over dette tema som jeg brenner for. Bloggen har dessuten har fått flere tilbakevendende lesere. E-posten (lisa@cutters.d• blir også aktivt brukt til kommunikasjon med mine lesere på bloggen. På sikt er mine forhåpninger at bloggen skal ha et betydelig virkning innenfor influenser-sammenheng og driver derfor og lærer meg om webdesign, så som for eksempel wireframes og CSS. Å skape en blogg for mine private interesser har hele tiden vært største fokus. Jeg har æven ytret flertall ganger at jeg ikke er interessert i å selge domenet for 10.000.- og ønsker hellere å beholde det til meg selv. Når jeg ikke har respondert på mailkontakt i ærendet så har representantene for frisørkjeden selv søkt kontakt i forsøk om å provosere frem en sak. ... Viser også til dokumentasjon der jeg har stått i kø på domenet som tidligere har hatt relasjon til det tema jeg blogger om. ... Jeg ønsker å repetere at det var kun i forbindelse med at deres ev. Utvikling i Danmark skulle skape negative assosiasjoner som jeg tilbød dem å møtes for å diskutere en ev. Prosess av overforing av domenet. Kristian fra Cutters sier da til meg at dem er kun en liten gründerbedrift, som kun benytter seg av de domener som er ledig og ikke er interessert i sette opp et møte. Jeg bestemmer meg så for å starte utvikle min blogg som planlagt fra begynnelsen. Jeg har derfor ikke noe interesse av å selge eller overlate bloggen.” Indklagede har i duplikken indsat en kopi af en mail af 22. juni 2017 fra DK Hostmaster til indklagede, hvoraf fremgår, at indklagede fra den 1. juli 2017 var på venteliste til domænenavnet ”cutters.dk”. Ved opslag den 28. december 2018 på domænenavnet ”cutters.dk” har sekretariatet konstateret, at domænenavne fremstod som vist ovenfor (bilag 9). Ved fornyet opslag den 8. maj 2019 har sekretariatet taget følgende kopi: Sekretariatet har konstateret, at man ved at klikke på overskriften ”Klicka här för att läsa mer!” ledes til en underside, der indeholder en række kortere ”artikler”, herunder den fremlagt af klageren som bilag 10. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 8. maj 2019 på ”cutters” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 151.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater angik otte klageren, mens ingen vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt særligt klippeværktøj. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er en del af den hastigt voksende frisørsalonkæde Cutters, der driver mere end saloner i Norden, • at klageren er indehaver EU-varemærket ”CUTTERS” i klasse 3,ogi Niceklassifikationen, • at klageren herudover har stiftet kendetegnsrettigheder til ”CUTTERS”, jf. markedsføringslovens § 22, • at klageren er registrant af domænenavnene ”cutters.no”, ”cutters.se” og ”cuttershair.dk”, hvorpå klageren har sin hjemmeside, • at klageren blev registeret som et dansk selskab i marts 2018, • at klageren i sommeren 2018 åbnede en frisørsalon i Københavns Lufthavn, der er den første ”Cutters”-salon i Danmark, • at klageren samtidig med offentliggørelsen af nyheden om åbningen af salonen i Københavns Lufthavn bekendtgjorde, at klageren ønskede at åbne flere saloner i Danmark, • at indklagede registrerede domænenavnet ”cutters.dk” den 23. november 2018 og samme dag rettede henvendelse til klageren med et salgstilbud, der lød på 500.000 NOK, svarede til ca. 376.000 DKK, • at der herefter var forhandlinger mellem parterne om en mindelig løsning i sagen, hvilket dog viste sig ikke at være muligt, • at det fremgår af hjemmesiden på domænenavnet ”cutters.dk”, som den fremstod på tidspunktet for klagens indgivelse, at domænenavnet var til salg, jf. teksten ”CUTTERS.DK TILGJENGELIG – Domene tilgjengelig”, og at indklagedes kontaktoplysninger var gengivet, • at indklagedes oplysninger om, at indklagede nu bruger domænenavnet til en ”privat og informativ blog”, ikke kan lægges til grund, idet faktum er, at indklagede først efter klagens indgivelse har givet domænenavnet et ”reelt” indhold, • at indklagedes påståede blogs i realiteten er afskrifter af andre onlinepublikationer, herunder Food Matters (foodmatters.com), og der således – så vidt ses – ikke findes indhold på hjemmesiden, som indklagede selv har forfattet, • at det må lægges til grund, at indklagede alene har registreret domænenavnet ”cutters.dk” med henblik på at sælge det til klageren for et urimelig højt beløb, hvilket er en overtrædelse af § 25, stk. 2, i domæneloven, • at indklagede ikke har påvist nogen kommerciel eller legitim interesse i domænenavnet ”cutters.dk”, og • at indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”cutters.dk” således er i strid med god domænenavnsskik.
Indklagede har gjort gældende:
• at baggrunden for, at indklagede blev optaget på ventelisten til domænenavnet ”cutters.dk”, var, at indklagede ville drive en privat og informativ blog om naturmedicin, • at indklagede netop også anvender det omtvistede domænenavn til en sådan blog, • at indklagede henter inspiration til bloggen fra mange forskellige kilder, hvilket er uproblematisk, da formålet med bloggen er at tilbyde information om bl.a. alternativ medicin, • at indklagedes blogprojekt har et meget stort potentiale, hvorved det omtvistede domænenavn på sigt kan blive meget værdifuldt for indklagede, • at det er helt almindeligt, at indklagede har kontaktoplysninger på bloggen, idet hensigten hermed er, at indklagedes læsere kan komme i kontakt med indklagede, • at der ikke er noget problematisk i, at indklagede er registrant af domænenavnet ”cutters.dk”, da indklagede ikke er i konkurrence med klageren, • at indklagede havde stået på venteliste til domænenavnet ”cutters.dk” i mere end et år, da indklagede blev registrant heraf, • at indklagede fremsatte salgstilbuddet til klageren, idet indklagede havde opdaget, at klageren havde etableret sig på det danske marked, • at der aldrig har været reelle prisdrøftelser mellem parterne, • at klagerens ”modbud” om betaling af 10.000 kr. aldrig har været relevant, idet indklagede hele tiden har haft en stærk interesse i at skabe den omtalte blog, og 10.000 kr. kunne ikke ændre herved, • at hovedbegrundelsen for, at indklagede tilbød klageren at købe domænenavnet var, at indklagede ville give klageren mulighed for at sikre sig, at der ikke blev skabt associationer mellem klagerens virksomhed og indklagedes blog, og • at indklagede har bestemt sig for at udvikle sin blog som oprindelig planlagt, hvorfor indklagede ikke længere har nogen interesse i at sælge eller overdrage det omtvistede domænenavn. 15

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”cutters.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede den 23. november 2018, samme dag som indklagede blev registrant af domænenavnet ”cutters.dk”, rettede henvendelse til klageren med forespørgsel om, hvorvidt klageren var interesseret i at erhverve domænenavnet, samt at indklagede i forlængelse heraf tilbød klageren at overdrage domænenavnet mod betaling af 500.000 NOK. Indklagedes tilbud førte til, at der i december 2018 var forhandlinger mellem parterne, dog uden at dette førte til, at der kunne opnås enighed. Forhandlingerne blev afsluttet ved, at indklagede den 14. december 2018 afslog klagerens modbud om betaling af 10.000 NOK for domænenavnet. Indklagede anførte i den forbindelse, at det var indklagedes opfattelse, at domænenavnet ville blive mere værdifuldt over tid, og at indklagede derfor ville beholde domænenavnet, indtil der viste sig andre potentielle købere. Det fremgår endvidere, at domænenavnet ”cutters.dk” i hvert fald frem til den 28. december 2018 indeholdt oplysninger om, at domænenavnet var ”tilgængeligt” (”tilgjengelig”), og at man kunne ”ta kontakt for info”. Domænenavnet indeholdt endvidere oplysninger om, hvordan indklagede kunne kontaktes. På denne baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”cutters.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Det forhold, at indklagede efter indgivelsen af klagen i denne sag har taget domænenavnet i brug til en form for blog, afkræfter ikke den nævnte formodning. Der er herved blandt andet henset til, at bloggen ifølge sagens oplysninger i overvejende grad indeholder afskrift fra andre hjemmesider, og at dette forhold sammenholdt med sagens oplysninger i øvrigt tyder på, at bloggen er skabt med det formål at foregive, at der ligger en legitim hensigt bag indklagedes registrering af domænenavnet. Heller ikke den omstændighed, at indklagede blev optaget på ventelisten til domænenavnet kort før klagerens offentliggørelse af at ville etablere sig i Danmark, afkræfter formodningen om, at indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Klagenævnet lægger på den anført baggrund bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”cutters.dk” skal overføres til klageren, Cutters AS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.