Afgørelse

hhh.dk

Henrik Holmgaard Høyer

MOD

Tool Domains Ltd

24. februar 2021.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”hhh.dk” til klageren. Indklagedes påstand Afvisning/frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Jeg er den stolte indehaver af familienavnet Henrik Holmgaard Høyer og bruger initialerne HHH bl.a. i mit monogram. Jeg vil derfor gerne benytte hhh.dk til en hjemmeside om min familie samt til e-mail. Jeg har tidligere forsøgt at registrere hhh.dk, men det var på daværende tidspunkt i brug af Politikens hvem-hvad-hvor. Politikken har sidenhen ophørt med at benytte domænet, og det har ikke været i brug siden da. Domænet hhh.dk er i dag registreret af firma i Bulgarien, og benyttes ikke til hverken hjemmeside, e-mail eller andet. Domænet indeholder kun en "domænet er til salg" side (bilag 1). Domænet har ikke været i brug af den nuværende registrant. En tidligere registrant har benyttet domænet tidligere, Se bilagog bilagmed screenshots fra the Internet Wayback Machine. Nuværende registrant arbejder med udlejning og salg af domæner med henblik på forbedring af SEO og praler af at have registreret over 100.000 domæner. (se bilagog bilag 5). Jeg har kontaktet nuværende registrant via ”til salg knappen” på hjemmesiden og tilbudt at betale 100 euro til omkostninger ved omregistrering (se bilag 6). Sælger svarer på e-mail at prisen er 450 euro (se bilag 7). Jeg svarer sælger at 450 euro virker for højt, og sælger skriver at det er prisen for et ”high quality domain”. (se bilag 8). 450 euro afspejler på ingen måde omkostningerne ved omregistrering, men er udelukkende et spørgsmål om størst mulig fortjeneste for sælger. [...] Jeg mener at nuværende registrant udelukkende har købt domænet med videresalg og fortjeneste for øje. Vedkommende er en professionel domænehaj der klart overtræder reglerne i den danske domænelov. Jeg mener at min interesse for domænet hhh.dk overstiger den nuværende registrants interesse idet jeg vil ibrugtage det straks efter overdragelsen.” Som bilaghar klageren fremlagt følgende skærmprint fra et opslag på domænenavnet ”hhh.dk”: Bilager et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende hjemmesiden www.hhh.dk som arkiveret den 10. juli 2001. Bilager en udskrift fra Internet Archive Wayback Machine, hvoraf det fremgår, at hjemmesiden under domænenavnet ”hhh.dk” er arkiveret i altgange i perioden fra den 7. december 1998 og til den 17. oktober 2007. Bilagoger tilsyneladende udskrifter fra LinkedIn. Bilag er et udateret skærmprint vedrørende en kontaktformular på hjemmesiden www.mydomaincontact.com for domænenavnet ”hhh.dk”. Bilager tilsyneladende kopi af en e-mail af 21. oktober 2020 til klageren, hvori Kalin Karakehayov oplyser, at domænenavnet ”hhh.dk” koster 450 euro. Bilager tilsyneladende kopi af en fortsat e-mailkorrespondance af 22. oktober 2020 mellem klageren og Kalin Karakehayov vedrørende domænenavnet ”hhh.dk”. Af korrespondancen fremgår bl.a. følgende: Klageren: ”I don’t understand. You aren’t using the domain for anything, and haven’t done so for many years. I am willing to pay a reasonable amount for your time and effort but the actual costs for changing the registrar of the domain is less thaneuro.” Kalin Karakehayov: ”This does not apply to high quality domains, we can send you the invoice for the paid 450 Euro. A website is under construction.” Sekretariatet har ved opslag den 21. januar 2021 på ”hhh.dk” taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag den 26. oktober 2020: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Please find attached the invoice regarding the purchase of the domain name hhh.dk. As it can be seen, the amount requested from Mr. Henrik Holmgaard Høyer equals the price on which the domain was initially purchased. Mr. Høyer is actually unfairly trying to acquire the domain for an amount under it's actual cost.” Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af en faktura dateret den 14. april 2020 til Tool Domains Ltd. Af fakturaen fremgår det, at domænenavnet ”hhh.dk” er købt for et beløb på 450 euro fra et andet selskab i Bulgarien, Costrar Ltd. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Tool Domains Ltd har ifølge deres fremsendte dokumentation (Exhibit%20A_67308.pd• købt domænet fra et andet bulgarsk firma den 14. april 2020. Ifølge Wayback Archive har domænet været på salg på deres samme handelsplatform siden 2007. https://web.archive.org/web/20071017172610/http://hhh.dk/. Domænet er dags dato 2020-11-06 fortsat til salg på samme handelsplatform. [...] Tool Domains Ltd (nu edoms https://edoms.com/) lever af at handle med domæner: [...] Og tydeligvis købt domænet med det ene formål at sælge det videre.” I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”We have placed some ads on the website, while it is being build. Unfortunately, it looks like the ad platform is not secure enough and anyone can appropriate the domain to their own account and place a “For Sale” banner. There is no protection from such scammers. We are not selling the domain.” Sekretariatet har ved opslag den 21. januar 2021 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”hhh.dk”. DK Hostmaster har ved e-mail af 21. december 2020 på anmodning fra sekretariatet oplyst, at indklagede, udover domænenavnet ”hhh.dk”, er registrant af yderligere 256 domænenavne under .dk- internetdomænet: dropcatch.dk paratus.dk bodyform.dk canoeworldcup2015.dk casinomedbonus.dk cjf.dk gamlemaendinyebiler.dk lille-raneladegaard.dk odensefolkfestival.dk studiolindholdt.dk domaineye.dk dahl-pr.dk blok18.dk ihospital.dk miners.dk lly.dk h-o-l-g-e-r.dk vision4.dk blacksecret.dk nordnatklub.dk ebts.dk ncsa.dk uc-glostrup.dk stevnsbo.dk clanworld.dk podcasterprisen.dk clemensgastro.dk faaborg-nielsen.dk bikecitycopenhagen.dk ambrosiashave.dk frenzymag.dk kronborg-havbad.dk landtv.dk konditori-antoinette.dk andtie.dk cphtraveller.dk lionskollegiet.dk fredhumbib.dk skrapperas.dk 6-dages.dk privatkliniken.dk solarmassacre.dk lemvigkristnefriskole.dk tullamore-golf-club.dk ebbe-marstal.dk sct-joergens-sk.dk slugen.dk madamtut.dk bjornekaelderen.dk horisontnet.dk saeby-handel.dk naestved-hallen.dk stauningfiskesoe.dk jegkiggerpaamaanenogsiger vadsaa.dk dansermodcancer.dk dialife.dk houseofmontague.dk quake3.dk onefashion.dk barnoe.dk worlds15.dk oeregaardmuseum.dk aupairsinternational.dk idabachjensen.dk kirkenioestjylland.dk ssshhhhh.dk get-in-line.dk skaelskoer-turisme.dk hypnotic.dk abcnyheder.dk lightsofeuphoria.dk cafeaporta.dk garderhoej.dk døgnets.dk speedclub.dk restaurant-billund.dk skovlundeapotek.dk fritid-skolen.dk kultur-nord.dk familieteater.dk etskridtadgangen.dk demotech.dk deungeaar.dk kulturkompagniet- hvidebaek.dk frisoermuseet.dk uldhaar.dk krisax.dk fynsvvs-klima.dk dk-yeoman.dk vasanthi.dk antikogdesign-glashuset.dk feyling-ridning.dk mesinge-viby.dk aarhus-fest-dinner.dk caroline-online.dk foraarsudstilling.dk nikkerbabe.dk borgerdebat.dk fuglepark.dk carloskitschen.dk marks-studio.dk odensefc.dk roesnaes-skole.dk amstrad.dk larsenseafood.dk visas.dk tai.dk idv.dk fusionweb.dk andys.dk mogeltonderkirke.dk danmarksmindsteforlag.dk lej-grej.dk artbymt.dk byfunda.dk phonewear.dk nolokalhistoriskearkiv.dk gylpogglamour.dk 4house.dk disability.dk sehnsucht.dk zenseeds.dk landb.dk shar.dk kims-as.dk laursen-online.dk bariaarhus.dk barsektionen.dk last.dk apparel.dk harbour.dk everything.dk pestcontrol.dk faith.dk toss.dk bucket.dk ghl.dk blokhusklit-camping.dk armageddonstar.dk pthgruppen.dk crazy-priser.dk gregerskrabbefriskolen.dk lenep-katrinelund.dk ordret.dk capri.dk 1calendar.dk marrondale.dk gerstein.dk paleo-kost.dk bible.dk rescue.dk report.dk courses.dk sing.dk dde.dk aii.dk rcg.dk krona.dk rip.dk speedofsound.dk charlotted.dk glimmerglam.dk midgetentertainment.dk gong.dk trains.dk cart.dk skipaheartbeat.dk goya.dk tpm.dk carpets.dk thok.dk gmshowcase.dk aarhus-gf.dk wasteels.dk logstorbib.dk konturarkitekter.dk fktkirke.dk ensoap.dk kbhfri.dk lam.dk kraghave-bk.dk natura2000himmerland.dk indie.dk videos.dk hentai.dk ecigaretten.dk gert-s.dk blacksuccubi.dk christianiaooo.dk his.dk smr.dk ang.dk sbl.dk hbm.dk mixtoverdener.dk fynslatter.dk pibjoerg.dk leader.dk rnd.dk baltic.dk 222.dk lifeinsurance.dk vacationrentals.dk ehotel.dk military.dk ibd.dk mining.dk gel.dk ton.dk bent-krogh.dk hotelbowlerinn.dk greveglaskunst.dk gnt.dk mnl.dk gmg.dk fen.dk snk.dk nanders.dk wcce2001.dk anrguld.dk dearwendy.dk christiansmindeminigolf.dk asset.dk carnival.dk 168.dk attorney.dk financial.dk turkishembassy.dk demokratiskemuslimer.dk legit.dk igt.dk ntc.dk lcc.dk stn.dk scn.dk fnp.dk every.dk domainnames.dk cbdoil.dk lch.dk marketit.dk finefoodfestival.dk elud.dk abcantik.dk 2300bryggen.dk christian4tal.dk smwane.dk vtm.dk mink-pelse.dk omethingpersonal.dk bunny.dk gsi.dk epg.dk teb.dk rpd.dk salling- ejendomsadministration.dk Sekretariatet har ved opslag den 23. januar 2021 påtilfældige af ovenstående domænenavne, som indklagede er registrant af, konstateret, at der i ni tilfælde (”dahl-pr.dk”, ”bikecitycopenhagen.dk”, ”kronborg-havbad.dk”, ”skovlundeapotek.dk”, ”aarhus-fest-dinner.dk”, ”mogeltonderkirke.dk”, ”armageddonstar.dk”, ”goya.dk” og ”lifeinsurance.dk”) fremkom hjemmesider af samme karakter, som fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”hhh.dk” med relaterede links og en opfordring til at købe det pågældende domænenavn. Det sidste domænenavn (”teb.dk”) indeholdt en opfordring til at købe domænenavnet for 1.500 euro. Ved en søgning den 23. januar 2021 på Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der ikke er lagret nogen hjemmesider vedrørende domænenavnet ”hhh.dk” siden indklagedes registrering af domænenavnet. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren hedder Henrik Holmgaard Høyer og bruger initialerne ”HHH” i bl.a. sit monogram, • at domænenavnet ”hhh.dk” er registreret af et firma i Bulgarien og ikke benyttes til hverken hjemmeside, e-mailkommunikation eller andet, • at domænenavnet derimod ses at være udbudt til salg fra hjemmesiden, jf. bilag 1, • at indklagede beskæftiger sig med udlejning og salg af domænenavne med henblik på forbedring af SEO og praler med at have registreret over 100.000 domænenavne, jf. bilagog 5, • at klageren har kontaktet indklagede via kontaktformularen på domænenavnet ”hhh.dk” og tilbudt at betale 100 euro for en overdragelse af domænenavnet, • at indklagede har krævet 450 euro for at overdrage domænenavnet ”hhh.dk” til klageren, hvilket på ingen måde afspejler omkostningerne ved omregistrering, • at indklagede alene har købt domænenavnet ”hhh.dk” med videresalg og fortjeneste for øje, idet indklagede er en professionel ”domænehaj”, der klart overtræder reglerne i domæneloven, • at klagerens interesse i domænenavnet ”hhh.dk” overstiger indklagedes interesse, da klageren vil ibrugtage domænenavnet straks efter overdragelsen, og • at domænenavnet ”hhh.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har erhvervet domænenavnet ”hhh.dk” for samme beløb (450 euro), som man har krævet fra klageren ved en overdragelse af domænenavnet, • at klageren efter indklagedes opfattelse ikke optræder fair ved at forsøge at få overdraget et domænenavn til et beløb, der ikke modsvarer indklagedes faktiske omkostninger ved registreringen af domænenavnet, • at indklagede har placeret nogle reklamer på hjemmesiden under domænenavnet, mens denne er under udarbejdelse, • at det desværre ser ud til at platformen ikke er tilstrækkelig sikker, idet enhver kan have placeret ”Køb dette domæne”-linket på hjemmesiden, og • at domænenavnet ”hhh.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må lægges til grund, at domænenavnet ”hhh.dk” ikke har kommerciel betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”hhh.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår bl.a.: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at hjemmesiden under domænenavnet ”hhh.dk” på nuværende tidspunkt – ud over at indeholde enkelte såkaldte ”relaterede links” – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”, og at man ved at klikke på dette link bliver ledt videre til hjemmesiden www.mydomaincontact.com, hvor det tilsyneladende er muligt at kontakte indklagede med henblik på at byde på domænenavnet. Endvidere fremgår det, at indklagede har registreret et stort antal domænenavne af forskellig karakter under .dk-internetdomænet, og sekretariatets undersøgelser i den forbindelse viser, at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde som det omtvistede domænenavn. På baggrund af det oven for anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”hhh.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har over for klagenævnet oplyst bl.a., at indklagede erhvervede domænenavnet ”hhh.dk” i april 2020 fra et andet bulgarsk selskab for et beløb på 450 euro. Herudover har indklagede oplyst, at enhver kan have placeret ”Køb dette domæne”-linket på hjemmesiden. Klagenævnet finder efter en samlet vurdering af omstændighederne i sagen, at indklagede ikke har afkræftet formodningen, idet nævnet ved denne vurdering bl.a. har tillagt det vægt, at indklagedes hensigt om videresalg understøttes af indklagedes krav om et beløb på 450 euro for at overdrage domænenavnet til klageren (jf. bilagog 8), ligesom indklagede intet har anført om sine eventuelle planer med domænenavnet. Klagenævnet lægger herefter til grund, at indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”hhh.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade det omtvistede domænenavn ”hhh.dk” registrere, og klageren har desuden været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”hhh.dk” skal overføres til klageren, Henrik Holmgaard Høyer. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.