Afgørelse

thc.dk

Andreas Jensen

MOD

NHA. ApS

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”thc.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har før indsendt en klagesag over thc.dk, hvori jeg fik nævnets medhold (Klagenævnets j.nr. 2018-0382-R). Imidlertid klagede CanFarm ApS over min registrering, fordi der stadig stod "køb dette domæne" på hjemmesiden for thc.dk, fra den tidligere ejer, da CanFarm ApS klagede. CanFarm ApS fik medhold i deres klage (Klagenævnets j.nr. 2018-0727-R). I dag er domænenavnet thc.dk så blevet overdraget til Niclas Hansens' andet firma, NHA. ApS. Adressen for domænet thc.dk og NHA. ApS er dog stadig Kristiansdals Allé 29, 5250 Odense SV, som også var tilfældet med CanFarm ApS. - CanFarm ApS adresse er Kristiansdals Allé 29: proff.dk: https://www.proff.dk/roller/canfarm-aps/odensesv/producenter/GX5S76I016D/ - NHA. ApS adresse er Kristiansdals Allé 29: https://www.proff.dk/roller/nha.- aps/odensesv/tr%C3%A6ningscentre-og-andre-sportsaktiviteter/GWXRU6I10L8/ Niclas Hansen står som Adm. direktør i CanFarm ApS og Direktør i NHA. ApS: https://www.proff.dk/rolle/niclas-hansen/-/4000465956/ ... Efter at CanFarm ApS overtog mit tidligere domænenavn er de begyndt at bruge hjemmesiden til bl.a. at reklamere for ulovligt cannabis medicin, som er blevet erklæret for et ulovligt lægemiddel af Lægemiddelstyrelsen. Besøger man hjemmesiden på thc.dk, bliver man mødt af en forside, hvor der bl.a. ses billeder af CBD-olie, kapsler, og cannabisplanter. Klikker man på et af disse billeder eller på knappen "besøg webshop nu", bliver man ledt videre til swissoriginalcannabis.com, hvor det ser ud til, at man kan bestille denne olie, kapsler mv. fra en virksomhed i Basel, Schweiz, til sin adresse i Danmark. Der fremgår på siden, under FAQ, at de ikke har problemer med at sende deres produkter over grænserne i EU, men at man bør tjekke national lovgivning inden man bestiller. Jeg har undersøgt den danske lovgivning, og jeg ved at, de produkter som sælges swissoriginalcannabis.com, ikke må forhandles i Danmark. Thc.dk reklamere dermed på dansk for at købe varer, som er ulovlige i Danmark. CanFarm ApS fortalte i deres klage over min registrering, at de ville benytte hjemmesiden til at forhandle medicinsk cannabis. På daværende tidspunkt fortalte jeg også nævnet, at CanFarm ApS slet ikke havde den tilladelse, som de påståede at have fået af Lægemiddelstyrelsen, ligesom jeg fortalte, at selvom de havde tilladelsen, måtte det ikke sælges via en webshop på internettet. Alligevel fik CanFarm ApS medhold i deres klage, og jeg fik ikke prøvet sagen ved retten tidsnok, hvorfor jeg nu indsender en klage over NHA. ApS' registrering via Klagenævnet for Domænenavne, da det nu også må stå meget tydeligt for nævnet, at hvad jeg anførte i forrige klagesag mht. CanFarm ApS', manglende tilladelser mv. er fuldstændig rigtigt. Nu reklamerer de så også med medicin som er ulovligt at købe i Danmark, hvilket jeg da håber er noget stort nok nyt information, til at nævnet vil overvejede, om det i virkeligheden ikke alligevel burde være mig, der ejer registreringen af domænenavnet thc.dk. Niclas Hansen og NHA. ApS' ulovlige markedsføring af ulovlige lægemidler på hjemmesiden, bør ikke ses som en brug der overgår den lovlige brug jeg stadig ønsker at benytte domænet til; en blog mv. vedr. cannabis i Danmark, om min ansøgning om tilladelse til lovlig dyrkning af cannabis til private formål, min klage til folketingets ombudsmand vedr. samme og meget andet lovligt relateret til cannabis i Danmark anno 2020. Lægemiddelstyrelsen har før oplyst mig, at hvis et produkt indeholder under 0,2 % THC, er det ikke reguleret af bekendtgørelsen om euforiserende stoffer. Enten fremstår produktet så som en fødevare (hvor kun hampeblade pt. er godkendt til salg i Danmar• eller et lægemiddel (som kræver Lægemiddelstyrelsens tilladelse). Produkterne som der markedsføres på thc.dk er uden tvivl underlagt Lægemiddelstyrelsens lovgivning, hvorfor produkterne skal godkendes inden de lovligt må sælges i Danmark. Der er ikke udstedt en tilladelse til salg af det produkt som der markedsføres for på thc.dk. Jeg har derfor også i sinde at politianmelde NHA. ApS for dette, og jeg har allerede oplyst det til Lægemiddelstyrelen, til hvem man kan anmelde salg af ulovlige lægemidler, og som bl.a. har svaret mig "Vi er umiddelbart ikke tidligere bekendt med produkterne fra virksomheden Swiss Original Cannabis, Basel i Schweiz, men såfremt de kan betragtes som lægemidler, så vil dine oplysninger indgå i vores arbejde med bekæmpelse af ulovligt salg af medicin.". Jeg mener derfor fortsat at have en større interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet thc.dk end NHA. ApS, og jeg mener fortsat at domænet i første omgang ikke skulle være blevet overdraget til Niclas Hansen (CanFarm ApS), grundet alle de fejl og løgne som blev oplyst af CanFarm ApS. Jeg mener deres nuværende registrering er imod god domæneskik, og jeg mener derfor jeg bør få medhold i min klage og thc.dk overdraget. - Bilag- Skærmbillede af thc.dk, hvor det ses, at der reklameres for '10% CBD Full Spectrum Oil'. - Bilag- Skærmbillede af swissoriginalcannabis.com, hvor det ses, at der reklameres for '10% CBD Full Spectrum Oil'. Hertil ledes man hen, når man trykker på en af billederne med CBD olie, eller trykker "besøg webshop nu"...” I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Af klagen fremsendt til Klagenævnet for Domænenavne fremført af klageren Andreas Jensen udledes to forhold som ligger til grund for klagen. 1: Påstand omkring reklame for ulovlig cannabis medicin på THC.dk. 2: Påstand om, at have en større interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet THC.dk. Indklagede er fuldt bekendt med reglerne fra Lægemiddelstyrelsens hjemmeside og har i forbindelse med ansøgning til forsøgsordningen været til fem informationsmøder afholdt af Lægemiddelstyrelsen. Indklagede er bekendt med reglerne om, at der ikke må reklameres for produkter, der er omfattet forsøgsordningen. Produkter fra andre lande, herunder produkter fra swissoriginalcannabis.com er ikke omfattet forsøgsordningen og produkterne er ikke lægemidler, men kosttilskud. Der må derfor gerne reklameres for disse, som i EU betegnes som kosttilskud fordi produkterne ligger under 0,20% i THC indhold. De kan derfor købes lovligt i hele EU. Vedrørende 1. påstand, så er det korrekt at der på THC.dk forefindes en reklame for swissoriginalcannabis.com. Det er ligeledes korrekt at produkterne fra denne hjemmeside ikke må forhandles i Danmark, hvilket heller ikke er tilfældet, da der blot er tale om en reklame. Det er lovligt at købe produkter på en udenlandsk hjemmeside og få dem sendt til Danmark, hvis de er EU godkendte. Til supplerende info kan indklagede oplyse at Lægemiddelstyrelsen har kontaktet danske firmaer, der solgte CBD produkter, efter lovændringen, med anmodning om at stoppe salget. I vil derfor se at alle de danske firmaer nu er flyttet til andre europæiske lande, hvorfra salget varetages. Her eraf de mest kendte firmaer ud af flere hundrede firmaer: www.nordicoil.dk www.edoa.dk www.cbd-shop.dk www.cannabisshop.dk www.cannol.dk www.raworganics.dk www.gyldnedråber.dk Ovennævnte firmaer laver reklame på bl.a. Google, Facebook, Helseblandet.dk og andre magasiner. På Odense Isstadion findes en fysisk bannerreklame for www.meonstore.com, som også sælger produkter svarende til produkterne fra swissoriginalcannabis.com. (bilag A). Et yderligere eksempel på reklame for CBD olie ses hos Naturesup.com, som har i maj 2020 indgik et samarbejde med en dansk mikroinfluencer på Instagram, hvor der blev reklameret for CBD olie og uddelt rabatkode på 15% ved køb på hjemmesiden Naturesup.com. (bilag B) Ovenstående eksempler viser, at reklamen på THC.dk ikke skiller sig ud fra anden markedsføringen inden for området. Vedrørende 2. påstand må indklagede henvise til tidligere klagesag hvor indklagede kunne fremvise avisartikel omhandlende klagers hensigt på videresalg af domæner med henblik på økonomisk gevinst. Set fra indklagedes synspunkter er den klage endnu et led i den pågående chikane/stalking, der over en lang periode har fundet sted fra klagers side af. Siden THC.dk blev overdraget til indklagede har klager chikaneret/stalket indklagede. Dette ved blandt andet at søge information omkring indklagede på en fildelingsside. (bilag C, D, E) Klager har yderligere kontaktet indklagedes arbejde, venner og familie et utal af gange, selvom der flere gange er givet udtryk for, at vi ikke har noget at snakke om. Klager tilbød bl.a. igen(!) at købe domænet tilbage for 25.000 kr. selvom dette tilbud også tidligere er afvist og da indklagede ikke er interesseret i at sælge domænet, da sitet er under fortsat opbygning. Da klager tidligere iårs tid var registreret som domæneejer for THC.dk, blev der ikke lagt noget nyt op på domænet i denne periode, men han prøvede udelukkende at sælge domænet videre – herunder flere gange til indklagede. Indklagede mener, at hvis klager har haft en reel interesse i at benytte sitet, så kunne han som minimum have lagt en midlertidig side op i denne periode. Udover THC.dk var klager registeret som ejer afandre domæner, som alle også var inaktive. Indklagede ser derfor denne nye klagesag som endnu et led i den pågående chikane og ikke en reel interesse i domænet. Ligeledes vurderes klager heller ikke til at være i en bedre position til at varetage domænet end indklagede er. Klager har for nylig kontaktet indklagede og bedt om at domænet skulle overføres tilbage til klager, da han boede på gaden uden penge. (bilag F) Indklagedes selskab vurderes i en langt bedre position, også økonomisk set, til at varetage domænet og indklagede beder Klagenævnet om, at tage op til overvejelse om man efter to tidligere afslag på klager er berettiget endnu en fremsendelse af klage. Der må være et loft på antallet af klager over samme domæne fra samme klager af, da indklagede ellers vil kunne se dette fortsætte utallige gange fremover fra klagers side af. For indklagede virker det som om, at klager søger at finde ”fejl” ved domænet, som kan bruges til nyt klagegrundlag, og hvornår vil dette stoppe? Indklagede beder om at denne fortsatte chikane og fremførelse af klager må få en ende.” Som bilag A har indklagede fremlagt kopi og fotografi af reklame for MEON og MEONSTORE.COM, der angiveligt sælger CBD-produkter. Bilag B fremstår som skærmprint fra et socialt medie med gengivelse af et fotografi med en lille flaske olie. Bilag C-E er korrespondance af 10. og 11. juni 2019, der omtaler stalking af en ikke nærmere angivet person. Bilag F er kopi af e-mail af 9. oktober 2020 fra klageren til indklagede, hvori klageren bl.a. oplyser, at han har indbragt en klagen til Klagenævnet for Domænenavne vedrørende domænenavnet ”thc.dk”, og at klageren vil politianmelde indklagede, hvis denne ikke overdrager domænenavnet ”thc.dk” til klageren. I replikken er bl.a. anført følgende: ”...Jeg har været i kontakt med Fødevarestyrelsen ..., som oplyser følgende om hampeplanten i fødevarer: "Hampeblomster og ekstrakter af hampeplanten er omfattet af novel food reglerne og vil kræve en forudgående godkendelse, før de kan markedsføres i EU. CBD og andre cannabinoider er ligeledes omfattet af novel food reglerne. Så svaret det, at produktet ikke vil være lovligt at sælge i EU, herunder Danmark." (Bilag 3) Eftersom CBD er omfattet af reglerne for novel food og vil kræve en forudgående godkendelse før at produktet lovligt på sælges i EU, herunder Danmark, vil det altså kræve en forudgående godkendelse, at markedsføre CBD olien på THC i EU. ... Niclas Hansen skriver altså først, at fordi produkterne fra swissoriginalcannabis.com i EU betegnes som kosttilskud kan de købes i hele EU. Han skriver så efterfølgende, at produkterne fra swissoriginalcannabis.com ikke må forhandles i Danmark, hvilket jo ikke giver meget mening, eftersom Danmark jo er med i EU. Jeg har desuden også været i kontakt med Fødevarestyrelsen, og spurgt ind til Niclas Hansens kommentarer vedrørende lovligheden af at købe produktet (som Niclas kalder et kosttilsku• i hele EU, fordi den indeholder under 0,2% THC. Helt konkret spurgte jeg dem følgende spørgsmål: "Lyder det ikke til, at de har misforstået noget og/eller ikke kender reglerne om novel food, siden de bare tror det må sælges, hvis ikke det er omfattet af forsøgsordningen eller loven om euforiserende stoffer og indeholder under 0.2% THC fordi de så tror det er et kosttilskud? Er det ikke korrekt, at før dette produkt (CBD Oil 10%) må sælges i EU, herunder Danmark, vil det kræve en forudgående godkendelse efter reglerne for novel food, og ikke er sket og hvorfor det er ukorrekt, hvad virksomheden skriver i ovenstående besked vedr. lovligheden af at sælge det til kunder i Danmark fra "andre Europæiske lande" via internettet mv.?" Til dette spørgsmål svarer og oplyser Fødevarestyrelsen bl.a. følgende: "Det er korrekt, at produktet ikke må markedsføres i DK og heller ikke i andre EU lande." og "Virksomheder, der ønsker at markedsføre hampeprodukter i Danmark, skal både forholde sig til, at hampearten ikke er novel (man kan anvende frø og frøolie fra Cannabis sativa, som har et indhold af THC på under 0.2 %. Men hampeprodukter med et højt CBD indhold vil også anses som novel food." Produktet som der reklameres for på Thc.dk er IKKE "frøolie fra Cannabis sativa, som har et indhold af THC på under 0.2 %", men CBD olie, hvilket Fødevarestyrelsen jo oplyser er omfattet af novel food reglerne. Desuden oplyser Fødevarestyrelsen "CBD olier, der er ulovligt markedsført i EU som fødevare, markedsføres typisk som kosttilskud." (Bilag 4). Niclas Hansen giver så yderligere et eksempel på nogen, som reklamere for CBD olie i Danmark for at "vise", at "reklamen på THC.dk ikke skiller sig ud fra anden markedsføringen inden for området." Jeg har været i kontakt med Lægemiddelstyrelsen vedr. markedsføring og reklame for CBD produkter i Danmark, som ikke er frø og frøolie fra Cannabis sativa, som har et indhold af THC på under 0.2 %, men CBD olier, der ifølge Fødevarestyrelsen er omfattet af novel food reglerne og vil kræve en forudgående godkendelse. Dette kommer jeg nærmere ind på ifm. bilag 6. Lægemiddelstyrelsen kan oplyse følgende: Indklagede Niclas Hansen oplyser jo at han ifm. deres ansøgning til forsøgsordningen (som de, modsat hvad de oplyste i deres klage over min registrering af domænet i 2028, aldrig fik godkend• været til fem informationsmøder afholdt af Lægemiddelstyrelsen. Jeg vil da meget gerne se information fra indklagede Niclas Hansen om at Lægemiddelstyrelsen, mod forventning, skulle sige 1) At produktet de reklamerer for på deres hjemmeside gerne på sælges til personer i Danmark 2) At de gerne må reklamere for produktet på deres danske hjemmeside. Jeg selv har haft med cannabis i Danmark at gøre igennem mange år, og det er rimelig kendt, at dette ikke er tilfældet, hvorfor jeg også står noget uforstående overfor, hvorfor indklagede skulle tro noget andet, også selvom, at han har set nogle reklamer for salg af CBD olier andre steder. Fødevarestyrelsen oplyser desuden, at NHA. ApS i Dalum ikke er en virksomhed, som de kender og vil følge op overfor "den danske registrant" (Bilag 5). Jeg har også skrevet følgende spørgsmål til Lægemiddelstyrelsen, efter at have modtaget indklagedes svarskrift: "Hej Med hensyn til markedsføringsloven og lægemiddelloven, kan I så venligst vurdere om vedhæfte udtalelser af virksomheden NHA. ApS er korrekt (Bilag 1). Udtalelserne er sket i forbindelse med en klagesag over deres registrering af et domænenavn, på hvis hjemmeside der reklameres for et cannabis produkt. Denne danske hjemmeside viderestiller desuden også flere steder (Bilag 2) til en udenlandsk hjemmeside, hvor der forhandles disse produkter fra Schweiz (Bilag 3). Der bedes foretages en vurdering hurtigst mulig, eftersom jeg har indtil den 2. december 2020, til indsendelse af en evt. replik i den sag. Det lyder i korte trak lidt som om at der siges, at selvom national lovgivning forbyder produktet, så må der gerne reklameres for dette på danske hjemmesider. ... Lægemiddelstyreslen har tirsdag den 24. november svaret: "Vi har modtaget din forespørgsel vedr. reklame. Vi kan oplyse, at det følger af lægemiddellovens § 64, nr. 1, at der ikke må reklameres for lægemidler, som der ikke lovligt kan forhandles eller udleveres i Danmark. Dvs. at hvis det er fastslået, at der er tale om et eller flere konkrete lægemiddel, som ikke lovligt kan forhandles i Danmark, så må der heller ikke reklameres herfor i Danmark. Ved reklame for lægemidler forstås enhver form for opsøgende informationsvirksomhed, kundesøgning eller holdningspåvirkning, der tager sigte på at fremme ordinering, udlevering, salg eller forbrug af lægemidler, jf. bekendtgørelse om reklame for lægemidler, § 1, stk. 1." (Bilag 6) Markedsføring og reklame for CBD produkter i Danmark, som ikke er frø og frøolie fra Cannabis sativa, som har et indhold af THC på under 0.2 %, men CBD olier, der ifølge Fødevarestyrelsen er omfattet af novel food reglerne og vil kræve en forudgående godkendelse og som ikke har denne forudgående godkendelse, ligesom det produkt der reklameres for af indklagede via thc.dk er altså ulovlig jf. både svaret fra Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen. Indklagede skriver i sit svarskrift: - "Vedrørende 2. påstand må indklagede henvise til tidligere klagesag hvor indklagede kunne fremvise avisartikel omhandlende klagers hensigt på videresalg af domæner med henblik på økonomisk gevinst." Jeg vil blot henvise til noget af det jeg skrev om denne påstand i tidligere klagesag: "Det er altså min opfattelse at hverken advokatsamfundet eller dr.jur. Mediator Hans Boserup har et problem med, at jeg har registreret domænenavnet, efter at advokatsamfundet valgte ikke at gøre det, selvom de stod på ventelisten foran mig, da Domæneklagenævnet traf afgørelse om, at give dem medhold i, at domænet skulle slettes, da Hans Boserup ikke længere måtte bruge det aktivt. Jeg synes samtidig netop, at jeg med min udtalelse til JydskeVestkysten har gjort opmærksomhed omkring lovgivningen på området. Derfor kan jeg heller ikke se her, at dette skulle betyde at jeg er en ”domænehaj” som Niclas Hansen påstår. At jeg skrev til JydskeVestkysten, at der er penge at tjene på domæner, som får mange besøgende, er et faktum. At personer og virksomheder betaler penge for domænenavne der svarer til deres navn eller firmanavn er også et faktum, som sagtens kan lade sig gøre indenfor rammerne af dansk domænelov: Dansk Folkeparti betalte således 75.000 kr. for DF.dk, TDC ca.mio. kr. for TDC.dk, sommerhuse.dk blev solgt for 250.000 SEK. osv. Har advokatsamfundet eller Domæneklagenævnet mod forventning noget imod, at jeg har registreret domænet, sletter eller overfører jeg det med glæde. Jeg har ikke tænkt mig at tjene penge på det, på en måde som strider imod dansk domænelov." Dette beskrev jeg desuden megere mere detaljeret i tidligere klagesag. ... - Det har aldrig været min hensigt at "chikanere" eller "stalke" Niclas Hansen, CanFarm ApS eller NHA. ApS. Niclas Hansen chikanerede og stalkede derimod mig, da jeg inden klagesagerne nægtede at sælge ham mit domænenavn, og slet ikke til det underbud kan på 7.200 kr. han gav mig. Niclas Hansen kontaktede derefter, som beskrevet i første klagesag, mine forældre, og anmodede dem om, at fortælle mig, at jeg skulle kontakte ham. Efter at han kom med det lave bud på mit domæne, hvilket jeg sagde pænt nej tak til, da domænenavnet havde en meget større værdi for mig, brugte han så det imod mig sin første klagesag, at det pludselig var mig, der havde forsøgt at sælge ham det. Efter at han fik medhold i sin klage, har jeg så forsøgt at kontakte ham, hvilket er svært, da han gemmer sine oplysninger godt, og ikke svarer på support osv. igennem hans virksomheder, har jeg så kontaktet de telefon numre, som jeg regnede med at kunne kontakte ham på. Med hensyn til opkaldet til hans arbejdsplads, som åbenbart er et andet sted en CanFarm ApS/ Nha. ApS, stod telefon nummeret lige under et billede af Niclas, hvorfor jeg gik ud fra, at jeg kunne kontakte ham der. Da der var en anden person som tog telefonen, anmodede personen selv om, at han kunne sige videre til Niclas, at jeg havde forsøgt at kontakte ham, hvilket jeg sagde ja tak til. Niclas svarede så bare tilbage, at jeg ikke skulle kontakte ham der, hvilket jeg har efterlevet og kun gjort den ene gang. Det er dog sådanne metoder Niclas selv brugte/bruger, da jeg ikke ville overdrage ham domænet inden han også indsendte sin klage over min registrering. ... Jeg har forsvaret mit brug af domænet thc.dk, i første klagesag. Jeg har en stor interesse i at gøre brug af domænenavnet, hvorfor jeg også klagede over det i 2017 i første omgang. Jeg har også beskrevet hvorfor der endnu ikke var lagt noget indhold på hjemmesiden, da jeg bl.a. ventede på en afgørelse af Folketingets Ombudsmand. Jeg havde nemlig indsendt en 100+ sider lang sag til Ombudsmanden, og denne sag ville udgøre en stor del af hjemmesiden på thc.dk. Niclas fik dog medhold i sin klage og overdraget domænet inden dette kunne lade sig gøre. Jeg har aldrig klaget over registreringen eller fornyet registreringsperioden mhp. videresalg af domænet, og grunden til at der stod 'køb dette domæne' på hjemmesiden, var fordi registreringsperioden, som den tidligere registrant havde betalt for, ikke var udløbet endnu, samt at jeg ikke havde skiftet DNSserverne ud, tilsyneladende. Det kunne Niclas jo så udnytte til at overtage mit domæne igennem en klagesag, når nu jeg ikke ville sælge ham det, efter at han først havde kontaktet mig, hvor jeg ikke svarede ham og efterfølgende mine forældre, hvor jeg pænt fortalte ham, at det ikke var til salg. Jeg afviste også hans tilbud på 7.200 kr., og sagde at som skrevet, at det havde en meget større værdi (også økonomis• for mig. Med hensyn til min økonomiske position for at gøre brug af domænets værdi, er det, hvilket tydeligt fremgår i min klage over registreringen, som jeg fik medhold i, i klagen som CanFarm ApS/Nha AppS/Niclas Hansen, ikke min hensigt at bruge en masse penge på domænet eller at tjene en masse penge via domænet. Min 100+ sider sag ved Folketingets Ombudsmand kostede fx.kr. Jeg står rigtigt nok pt. med Ukendt Adresse, hvilket bl.a. skyldes den sag Niclas lavede imod mig hos Klagenævnet for Domænenavne, men dette ændrer altså ikke noget overhovedet ift., min mulighed for fortsat at kunne benytte domænet efter hensigten, skulle jeg få medhold i min klage.” Bilager kopi af e-mail af 17. november 2020 fra Fødevarestyrelsen til klageren, hvori det bl.a. anføres at: ”Hampeblomster og ekstrakter af hampeplanten er omfattet af novel food reglerne og vil kræve en forudgående godkendelse, før de kan markedsføres i EU. CBD og andre cannabinoider er ligeledes omfattet af novel food reglerne.” Bilager efter det oplyste kopi af uddrag af e-mailkorrespondance mellem Fødevarestyrelsen og klageren om regulatoriske problemstillinger vedrørende forhandling af CBD-olie på internettet. Bilager kopi af e-mail af 25. november 2020 fra Fødevarestyrelsen til klageren, hvoraf fremgår, at klagerens henvendelse betragtes som en klage over hjemmesiden på domænenavnet ”thc.dk”. Bilag er kopi af e-mailkorrespondance af 16. november 2020 mellem klageren og Lægemiddelstyrelsen, som af klageren er videresendt til Forbrugerombudsmanden. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Det har ikke været min hensigt at reklamere på ulovlig vis eller gå imod gældende retningslinjer/lovgivning. Det er vigtigt at der i denne sag holdes for øje, at der ikke er tale om medicinsk cannabis, altså IKKE et lægemiddel. Det svar, som Andreas refererer til fra Lægemiddelstyrelsen omhandler netop medicinsk cannabis, hvilket ikke gør sig gældende her. Vedrørende kosttilskud har det ikke været muligt at finde paragraf, der påpeger at markedsføring er ulovlig sammenholdt med de mange, mange firmaer som også reklamerer for lignende produkter. Der er hundredvis af firmaer, der forhandler CBD-olier på nettet. Det er lovligt i Italien, hvor det både bliver dyrket og solgt i CBD-butikker, så det lyder mærkeligt, hvis Lægemiddelstyrelsen siger, at det ikke er lovligt i EU. Man skulle også mene, at Odense Isstadion kender reglerne for markedsføring, og dermed ikke reklamere for CBD-olier på ulovlig vis. Dette må også gøre sig gældende for magasinet Golfbladet. Produktet der reklameres for på THC.dk er blot et schweizisk brand, der bliver solgt til EU kunder fra deres afdeling i England og består af ca. 90-95% hampfrø olie, som de køber fra Møllerup Gods og er tilsat CBD, som blandt andet kommer fra blomster dyrket i Italien. Andreas bliver ved at pointere at der er tale om medicinsk cannabis, og jeg vil gerne slå fast, at der er på ingen måde tale om medicinsk cannabis og jeg er bekendt med reglerne herfor. De møder jeg har deltage i hos Lægemiddelstyrelsen har kun omhandlet dyrkning mm. af medicinsk cannabis. Der er desuden kommet afgørelse i Den Europæiske Unions Domstol, fra 19. november 2020, som fastslår at man ikke kan forbyde en medlemsstat at markedsføre CBD produkter, der lovligt fremstilles i en anden medlemsstat. Bilag G. Vi har hele tiden, også i den tidligere sag, lagt vægt på, at domænet skal bruge til en webshop og blog, hvilket der arbejdes på. Bloggen skal blandt andet omhandle cannabisprodukter i udlandet fx Schweiz og dette vil Swissoriginalcannabis hjælpe med. Desuden skal det nævnes at der ikke modtages penge for reklamen på hjemmesiden. Med hensyn til chikane burde Andreas kunne regne ud, da han søger mig frem på hjemmesiden Masentia, at dette ikke har noget med THC.dk/NHA. ApS at gøre. Dels ud fra hvad Masentia beskæftiger sig med, men også da jeg på billedet har arbejdstøj på med Masentia logo. Han har desuden ikke kun ringet til telefonnummeret under mit billede, men også omstillingen og direktøren for Masentia. Enhver logik burde fortælle ham, at dette er mit primære erhverv og har intet med denne sag at gøre. Grundet til at jeg tidligere kontaktede Andreas og hans familie er velbeskrevet og begrundet i den tidligere sag. Jeg finder det usandsynligt, at Andreas på noget tidspunkt har tænkt sig at gøre brug af THC.dk til en blog, fordi han allerede dengang udtalte til avisen, at han var ved at sælge domænet til et cannabis selskab. Hvis han havde haft en reel interesse i en blog, kunne han i mellemtiden have gjort brug af et af de andre cannabis domæner, han var registrant af, som også er omtalt i den tidligere sag. Ovenstående svar sammenholdt med afgørelsen fra Den Europæiske Unions Domstol fra november i år, mener jeg ikke, at Andreas skal have medhold i sin klage.” Bilag G er kopi af pressemeddelelse fra Den Europæiske Unions Domstol af 19. november 2020 vedrørende dom i sag C-663/18, hvoraf fremgår, at: ”En medlemsstat kan ikke forbyde markedsføring af cannabidiol (CBD), der lovligt fremstilles i en anden medlemsstat, når det udvindes af hele cannabis sativaplanten og ikke kun af dens fibre og frø.” Ved opslag på domænenavnet ”thc.dk” har sekretariatet den 3. januar 2021 taget følgende kopi, jf. bilag 1: På hjemmesiden reklameres for cannabidiolprodukter. Cannabidiolprodukterne kan ikke købes på hjemmesiden på domænenavnet ”thc.dk”, men hjemmesiden henviser og indeholder links til hjemmesiden på domænenavnet ”swissoriginalcannabis.com”, hvorfra disse produkter kan købes. Ved opslag på domænenavnet ”swissoriginalcannabis.com” har sekretariatet den 3. januar 2021 taget følgende kopi, jf. bilag 2: Sekretariatet har ved opslag på sundhedsvæsenets hjemmeside ”sundhed.dk” konstateret, at tetrahydrocannabinol (THC) er et af de aktive stoffer i cannabis. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren tidligere har været registrant af domænenavnet ”thc.dk”, som han erhvervede gennem en domæneklagesag, hvorefter han mistede domænenavnet i en senere domæneklagesag, • at klageren har stor interesse i domænenavnet ”thc.dk”, • at indklagede anvender domænenavnet ”thc.dk” til en hjemmesiden, der bl.a. reklamerer for ulovlig cannabismedicin, som af Lægemiddelstyrelsen er blevet erklæret for et ulovligt lægemiddel, • at indklagede ikke har tilladelse til at sælge medicinsk cannabis i Danmark, • at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”thc.dk” til en blog mv. vedrørende cannabis i Danmark, • at klageren har en større interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”thc.dk” end indklagede, • at indklagede har registreret og anvender domænenavnet ”thc.dk” i strid med god domænenavnsskik, og • at det ikke er klageren, der chikanerer indklagede, men derimod indklagede der chikanerer klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at produkter fra andre lande, herunder produkter fra ”swissoriginalcannabis.com”, ikke er omfattet af forsøgsordningen vedrørende medicinsk cannabis, og at disse produkter ikke er lægemidler, men kosttilskud, fordi produkterne ligger under 0,20% i THC-indhold, og der må godt reklameres for disse produkter, • at det er korrekt, at produkterne, der udbydes på hjemmesiden på domænenavnet ”swissoriginalcannabis.com”, ikke må forhandles i Danmark, hvilket heller ikke er tilfældet, da der blot er tale om en reklame, • at det er lovligt at købe CBD-produkter på en udenlandsk hjemmeside og få dem sendt til Danmark, hvis de er EU-godkendte, • at reklamen på hjemmesiden på domænenavnet ”thc.dk” ikke skiller sig ud fra anden markedsføringen inden for området, • at klagen i denne sag er endnu et led i klagerens pågående chikane af indklagede, der har stået på i en lang periode, • at indklagede ikke er interesseret i at sælge domænenavnet ”thc.dk”, • at da klageren var registrant af domænenavnet ”thc.dk”, prøvede han at videresælge det bl.a. til indklagede, • at klageren ikke har en reel interesse i domænenavnet ”thc.dk”, og • at domænenavnet ”thc.dk” skal bruges til en webshop og blog om bl.a. cannabisprodukter i udlandet, f.eks. Schweiz.

Nævnets bemærkninger:

Da klagenævnet forstår klageren således, at domænenavnet ”thc.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for klageren, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven).

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes opretholdelse af registrering af domænenavnet ”thc.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der tidligere har været registrant af domænenavnet ”thc.dk”, har oplyst at have planer om at anvende domænenavnet ”thc.dk” til en blog mv. vedrørende cannabis i Danmark. Da en sådan anvendelse af domænenavnet er egnet til at afspejle dets signalværdi, finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”thc.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Domænenavnet ”thc.dk” anvendes til en hjemmeside, hvor der navnlig reklameres for cannabidiolprodukter. Cannabidiolprodukterne kan ikke købes på hjemmesiden, men hjemmesiden henviser og indeholder links til hjemmesiden på domænenavnet ”swissoriginalcannabis.com”, hvorfra disse produkter kan købes. Indklagede har endvidere oplyst, at domænenavnet ”thc.dk” skal bruges til en webshop og blog om bl.a. cannabisprodukter i udlandet, f.eks. Schweiz. Da den nuværende og planlagte anvendelse er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”thc.dk”. Klagenævnet har ikke herved taget stilling til lovligheden af reklamerne på hjemmesiden på domænenavnet ”thc.dk”, og bemærker hertil, at såfremt reklamerne måtte være ulovlige, vedrører dette ikke indklagedes registrering og brug af netop domænenavnet ”thc.dk” til denne hjemmeside, og forholdet falder således uden for klagenævnets kompetence. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”thc.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”thc.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”thc.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Andreas Jensen, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.