Afgørelse

sax.dk

Sakskøbing Turistforening

MOD

Focusweb

8. januar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”sax.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er en forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Sakskøbing Turistforening (med CVR-nummer 30396383) med startdato den 24. april 2007. Foreningen er registreret under branchekode ”949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n.” I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Jeg skriver som formand i Sakskøbing Turistforening, (se https://visitsakskobing.d• og er også administrator på virk.dk (se Bilag 1). Sakskøbing er en lille by i Guldborgsund Kommune (udkants Danmark), der kæmper for vedblivende at være en levende og attraktiv by. I byen er der dannet en gruppe (34 foreninger, institutioner, virksomhede• som er i gang med at udvikle en ikke-kommerciel by-web-portal for Sakskøbing og omegn, defineret som postnummer 4990 / den tidligere Sakskøbing kommune, en portal som skal indeholde ALT om området for både borgere og gæster, et arbejde som kommunen støtter økonomisk, en portal som gerne skulle bidrage positivt til byens udvikling. Portalen er ikke kommerciel, men en service til borgere og gæster i Sakskøbing og omegn. Kommunen betaler for udviklingen af portalen og for at få lagt data ind i portalen. Portalen vil være gratis at bruge for både dem der søger information og for dem der viser information. Og vi skal have fundet et godt domænenavn til portalen, som ikke indeholder danske bogstaver, da mange turister kommer her forbi. Og vi ønsker os domænet www.sax.dk. [...] Fra 1240 er byens navn begyndt med de tre bogstaver Sax, (Saxakoping• og de tre bogstaver har været begyndelsen på byens navn i 724 år indtil byrådet i 1964 besluttede at Saxkjøbing skulle ændres til Sakskøbing. Men selvom byrådet tog en beslutning i 1964 så lever det gamle navn stadig mange steder, se Bilag-2.pdf, side 2-7. Byens byvåben har fra omkring år 1300 indeholdt fåresakse, byvåbnet bruges i mange sammenhænge, se eksempler i Bilag-2.pdf, side 8-12. Så domænet sax.dk er meget oplagt, og det vil byen gerne bruge som domænenavn til vores nye web-portal. Sax har en meget tydelig sammenhæng med Sakskøbing. Navnet er kort og nemt at huske, en vigtig ting for en by-web-portal. Vi har allerede reserveret navnet sax på Facebook. Vi ved at sax.dk tilhører en anden, men vi kan ikke se at det har været brugt til noget siden 2007 (se Bilag 3), og vi håber derfor at Sakskøbing kan få overdraget domænenavnet sax.dk.” Som bilaghar klageren fremlagt et skærmprint af 6. oktober 2020 fra hjemmesiden www.virk.dk. Bilag er en række billeder, annoncer, logoer mv. vedrørende bl.a. Saxkøbing Avis, Hotel Saxkjøbing, Saxkøbing Havnetræf den 20. august 2019, Saxkjøbing Roklub, Saxe-Koret, Sax- Karatecenter og Saxine Festival. Bilager en række skærmprint fra en søgning på hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende på domænenavnet ”sax.dk”, jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen. Bilag er bl.a. et udateret skærmprint fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klagerens forening, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Bilag er tilsyneladende en artikel bragt i Saxkøbing Avis den 11. september 2020, hvoraf det fremgår bl.a., at Ole Thingsted overtager formandsposten i Sakskøbing Turistforening. Bilag(litreret af sekretariate• er tilsyneladende en tilføjelse fra klageren om, at den i klageskriftet omtalte byportal ikke er kommerciel, men skal ses som en service til borgere og gæster i Sakskøbing og omegn. Sekretariatet har ved opslag den 2. december 2020 på ”sax.dk” taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag den 9. oktober 2020: I svarskriftet har indklagede anført følgende: ”Da vi bruger domænet sax.dk i dag til mailkonti, ønsker vi ikke at overdrage domænet til andre. [...] Vi bruger i dag sax.dk til e-mails, blandt andet for et par musikere der spiller saxofon. Vi har pt. Ikke planer om at bruge selve hjemmesiden til noget, men vil i fremtiden bruge subdomæner til minde visitkort hjemmesider for saxofonister. Vi ønsker derfor ikke at overdrage domænet til andre. [...] Sakskøbing har derover tidligere kontaktet os omkring et salg af domænet, hvilket jeg også dengang afviste med henvisning til at vi allerede brugte domænet (se bilag 1). Vi er generelt blevet kontakt 3-4 gange over de seneste år med henblik for videresalg af domænet og har alle gange afvist det. Domænet er ikke købt med videresalg for øje.” Som bilag A (omlitreret af sekretariate• har indklagede fremlagt kopi af en e-mailkorrespondance fra ultimo september 2020 mellem klageren v/ Ole Thingsted og indklagede vedrørende domænenavnet ”sax.dk”. Af korrespondancen fremgår bl.a. følgende: Klageren: ”Hej Kasper Du har registreret domænet sax.dk, og det vil Sakskøbing by rigtig gerne overtage. Sakskøbing er en lille by på Lolland (udkants Danmar• med 3.000-4.000 indbyggere, der kæmper for sin overlevelse. Jeg er formand i Sakskøbing Turistforening, og vi (34 foreninger, institutioner, virksomhede• er i gang med at udvikle en portal for hele Sakskøbing, en portal som indeholder ALT om Sakskøbing for både borgere og gæster, et arbejde som Guldborgsund Kommune støtter økonomisk, som gerne skulle bidrage positivt til byens overlevelse. Og vi skal have fundet et godt domænenavn til portalen, som ikke indeholder danske bogstaver. Den tidligere Sakskøbing kommune, som ved kommunesammenlægningen i 2007 blev en del af Guldborgsund kommune, havde fåresakse i byvåbnet. Og byens navn med oprindeligt skrevet Sax..... Så domænet sax.dk er meget oplagt og det vil byen gerne overtage, så vi håber på din velvilje.” Indklagede: ”Hej Ole Det er jeg desværre ikke interesseret i, da jeg bruger det til nogle forskellige mailkonti.” I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Sax.dk har ikke været brugt til en hjemmeside siden 2007. Focusweb har haft domænet siden 24-05-2013, og har i over år ikke brugt domænet til en hjemmeside og har ingen planer om at bruge domænet en hjemmeside. Focusweb skriver ’Vi bruger i dag sax.dk til e-mails, blandt andet for et par musikere der spiller saxofon’. Men det nævnes ikke hvor længe det har været brugt til mail eller hvor mange mailkonti der er, og Focusweb har ikke fremsendt dokumentation. Måske er dermusikere der har en mailadresse @sax.dk, og det er jo nok en sjov detalje at være saxofonist og have en mailadresse der slutter med @sax.dk. Men mailadressen har ikke kommerciel/karrieremæssig værdi for musikerne. Musikere bliver valgt til arrangementer mv. ud fra hvad de spiller og hvor godt de spiller og sikkert flere andre ting, men jeg tror ikke at der er nogen der engagerer en musiker ud fra hvilken mailadresse vedkommende har. Hvad ”minde visitkort hjemmesider for saxofonister”, som Focusweb skriver der er planer om, går ud på ved jeg ikke. Jeg skrev til Fokusweb allerede i 2014, da vi var en gruppe borgere der var enige om at byen manglede en fælles hjemmeside, forespørgslen blev ikke besvaret. [...] Jeg skrev igen til Focusweb den 28-09-2020 for at bede om at få overdraget domænet sax.dk, for nu er der midler, og en stor gruppe engagerede borgere til at udvikle hjemmesiden, men fik afslag. Og efter dette afslag har jeg så henvendt mig til Klagenævnet for Domænenavne, for jeg mener at en hel by må veje tungere end et par musikere. Jeg har ikke de to gange skrevet noget om betaling som det antydes i Focuswebs svarskema, idet jeg gik ud fra at domæne ejeren, af venlighed for at hjælpe et mindre trængt samfund i udkantsdanmark, og fordi det er så åbenlyst at SAX hører sammen med Sakskøbing, ville overdrage domænet til byen. Den by-web-portal vi er i gang med at udvikle, vil komme til at indeholde over 100 foreninger, virksomheder og institutioner, vi har pt. registreret 102 og vi skal i gang med at gennemgå de 1.738 virksomheder og P-enheder der er registreret i CVR-registeret med status Normal og Aktiv. Og de 136 foreninger der tilsvarende er registreret i CVR registeret. Så portalen kommer til at indeholde væsentlig flere. En meget vigtig ting for portalen er at præsenterer en kalender med alt hvad der foregår i postnummer område 4990 Sakskøbing, en kalender der ligesom portalen vil blive byens ansigt udadtil, til gæster, turister og potentielle tilflyttere. Ved at overdrage domænet sax.dk til Sakskøbing er der mange flere der får glæde af det, end et par saxofonister. Iflg. https://postnumre-da.cybo.com/danmark/4990_saksk%C3%B8bing/ bor der 7.576 mennesker i området 4990 Sakskøbing.” Som bilaghar klageren fremlagt en artikel af 22. april 2020 fra ”Folketidende” under overskriften ”Byportal får lønnet projektleder”. Af artiklen fremgår det bl.a., at der arbejdes hen imod en stor samlende byportal med indbygget kalenderfunktion fuld af arrangementer i 4990 Sakskøbing med kommunale støttekroner i projektet. Bilager tilsyneladende en række udskrifter vedrørende den byportal, som klageren efter det oplyste har under opbygning. Af bilaget fremgår bl.a. følgende: I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”Vi har brugt sax.dk til mail i flere år og selv om der ikke er en hjemmeside på domænet, betyder det at det stadig er i brug. Visitkorthjemmesider, som vi overvejer at bruge i nærmeste fremtid (der er allerede tilsagn om ét), er hvor saxofonister har en lille hjemmeside der repræsenterer deres arbejde og ligger på navn.sax.dk. At Sakskøbing har været stavet med X for 100 år siden kan jeg ikke se har noget relevans til vores domæne sax.dk, som er en kortform af Saxofon. Se https://ordnet.dk/ ddo/ordbog?query=sax. Jeg foreslår at klagenævnet får afsluttet denne sag og at Sakskøbing Turistforening i stedet går efter et relevant domæne som sakskøbing.dk, saks.dk, sakskøbingturistforening.dk eller saksturist.dk.” Ved opslag den 1. december 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”sax.dk”. På foranledning af sekretariatet har DK Hostmaster ved e-mail af 1. december 2020 oplyst, at indklagede er anført som registrant af yderligeredomænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne: mundbindpriser.dk t9ordbog.dk ac-milan.dk arsenalfc.dk astonvillafc.dk avispriser.dk bodegaer.dk bybiler.dk cardiffcity.dk cphcw.dk ekh.dk erdetøltid.dk erotikhistorier.dk everton-fc.dk fnet.dk focusweb.dk forkortelser.dk frokostbot.dk fulham.dk hullcity.dk janeogkasper.dk kasperhartwich.dk koncertlisten.dk kontakter.dk manchestercity.dk manufc.dk minverden.dk mitteam.dk musikpriser.dk newcastleunited.dk opsig.dk personaleklub.dk scoville.dk snapchatguide.dk snerdet.dk spotifyguide.dk stokecity.dk tottenhamfc.dk twhjerne.dk ugedag.dk westbromwich.dk whufc.dk wigan.dk æv.dk øj.dk åd.dk Sekretariatet har ved opslag den 2. december 2020 på tilfældige af indklagedes domænenavne konstateret, at der i tre tilfælde ikke fremkom nogen aktiv hjemmeside under domænenavnet (”mundbindpriser.dk”, ”avispriser.dk” og ”opsig.dk”). I de øvrige syv tilfælde viderestillede seks af domænenavnene til en hjemmeside under domænenavnet ”focusweb.dk”, som indklagede også er registrant af (”as-milan.dk”, ”fnet.dk”, ”mitteam.dk”, ”scoville.dk”, ”spotifyguide.dk” og ”wigan.dk”). Det sidste domænenavn indeholdt en hjemmeside med billeder fra et bryllup (”janeogkasper.dk”). Sekretariatet har ved opslag den 2. december 2020 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at indholdet på domænenavnet ”sax.dk” er lagret i altgange i perioden fra indklagedes registrering af domænenavnet og frem til den 22. oktober 2020. Af de lagrede hjemmesider fremgår det, at det omtvistede domænenavn i hvert fald periode fra den 15. juni 2013 og frem til den 29. august 2019 har viderestillet til domænenavnet ”focusweb.dk”. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret den 29. august 2019: Ved en søgning den 2. december 2020 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• har sekretariatet konstateret, at der er registreret en enkeltmandsvirksomhed under navnet Focusweb (CVR-nummer 25234103) med startdato den 13. februar 2017. Virksomheden er endvidere registreret under branchekode ”620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi” og med Kasper Hartwich som fuldt ansvarlig deltager. Ved sekretariatets opslag den 3. december 2020 i Den Danske Ordbog (www.ordnet.d• på ”sax” fremkom følgende under ”Betydninger”: ”Kortform af saxofon”. Ved sekretariatets søgning på ”sax” den 3. december 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 604.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i stedet navnlig omtale af saxofoner og udstyr hertil i forskellige sammenhænge, herunder i salgsøjemed, men også bl.a. flere virksomheder, hvori betegnelsen ”Sax” indgik i navnet, løfteborde, et karatecenter og en såkaldt ”photowall”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at Sakskøbing er en lille by i Guldborgsund Kommune, der kæmper for vedblivende at være en levende og attraktiv by, • at der i byen er dannet en gruppe bestående afforeninger, institutioner og virksomheder med henblik på udviklingen af en ikke-kommerciel webbaseret byportal for Sakskøbing og omegn (postnummer 4990), • at byportalen vil indeholde alt om område til gavn for både borgere og besøgende og at kommunen støtter projektet økonomisk, • at portalen således vil være gratis at benytte for både dem som søger information og for dem der viser information, • at portalen, som er under udvikling, vil komme til at indeholde over 100 foreninger, institutioner og virksomheder, • at klageren har behov for et godt domænenavn til portalen, som ikke danske bogstaver, da mange turister kommer forbi byen, • at klageren i den forbindelse ønsker at gøre brug af domænenavnet ”sax.dk”, der er meget oplagt for klageren, • at de tre bogstaver ”Sax” således i 724 år frem til 1964 indgik i byens navn, hvor navnet blev ændret til Sakskøbing, • at det gamle navn på trods af byrådets beslutning i 1964 dog lever videre mange steder, jf. bl.a. sagens bilag 2, • at domænenavnet ”sax.dk” er kort og nemt at huske, hvilket er vigtigt for en webbaseret byportal, • at klageren allerede har reserveret navnet ”Sax” på Facebook, • at klageren kan konstatere, at indklagede i over år ikke har brugt domænenavnet til en hjemmeside, • at klageren allerede i 2014 skrev til indklagede med henblik på at få overdraget domænenavnet, men at henvendelsen aldrig blev besvaret, • at klageren dog ikke har tilbudt at købe domænenavnet fra indklagede, • at indklagede påstår, at domænenavnet ”sax.dk” bruges til e-mailkommunikation for blandt andet et par saxofonmusikere, men at indklagede ikke har fremlagt nærmere dokumentation for sin påstand om brugen, • at e-mailadresserne under alle omstændigheder ikke repræsenterer nogen kommerciel værdi for musikerne, • at klageren ikke forstår over, hvad indklagede sigter til med ”Minde visitkort hjemmesider for saxofonister”, og • at domænenavnet ”sax.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede i dag bruger domænenavnet ”sax.dk” til brug for e-mailkommunikation, blandt andre for et par saxofonister, • at indklagede ikke pt. har planer om at bruge selve hjemmesiden, men i fremtiden vil bruge subdomæner til ”minde visitkort hjemmesider” for saxofonister, • at dette skal forstås som noget, hvor saxofonister har en lille hjemmeside der repræsenterer deres arbejde og ligger på navn.sax.dk, • at indklagede tidligere er blevet kontaktet af klageren omkring et salg af domænenavnet ”sax.dk”, hvilket klageren har afvist, • at indklagede generelt er blevet kontaktet 3-4 gange over de seneste tre år med ønsker om at erhverve domænenavnet, • at indklagede alle gange har afvist dette, da domænenavnet ”sax.dk” ikke er købt med videresalg for øje, • at det forhold, at Sakskøbing engang har været stavet med ”x” ikke har nogen relevans i forhold til indklagedes domænenavn, • at indklagedes domænenavn er en kortform af ordet ”Saxofon”, og • at domænenavnet ”sax.dk” på den baggrund ikke skal overdrages til klagen.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”sax.dk” ikke har kommerciel betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”sax.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, Sakskøbing Turistforening, er registreret som en forening med startdato den 24. april 2007 i Det Centrale Virksomhedsregister. Klageren har over for klagenævnet oplyst, at klageren – med økonomisk støtte fra Guldborgsund kommune til projektet – arbejder på at etablere en webbaseret byportal vedrørende Sakskøbing og omegn til gavn for såvel borgere som besøgende, hvilket er understøttet af sagens oplysninger (jf. bl.a. bilag 8). På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”sax.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”sax.dk” involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at det omtvistede domænenavn er sammensat af tre bogstaver, der som udgangspunkt frit kan anvendes af enhver, og som i almindelighed forstås som en kortform af ordet ”saxofon”. Desuden må det tages i betragtning, at domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Endelig må det indgå i interesseafvejningen, at betegnelsen ”sax” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med klageren eller indklagede. Domænenavnet ”sax.dk” er registreret af indklagede den 24. maj 2013, og af sekretariatets undersøgelser i sagen fremgår det bl.a., at domænenavnet ”sax.dk” aktuelt indeholder en video fra eurovision.tv med titlen ”Sax GuyMin. Loop”. Indklagede har oplyst, at indklagede i dag bruger domænenavnet ”sax.dk” til brug for e-mailkommunikation, blandt andre for et par saxofonister. Herudover ønsker indklagede i fremtiden at bruge subdomæner til ”sax.dk” for minde visitkort hjemmesider for saxofonister. Klagenævnet finder efter en samlet vurdering af sagens oplysninger ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at indklagede ikke har en loyal interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”sax.dk”. Nævnet har ved vurderingen bl.a. lagt vægt på det af indklagede oplyste om den påtænkte brug af domænenavnet i forbindelse med subdomæner, der – uanset den meget overordnede beskrivelse af planerne – må antages at være egnet til at opfylde det omtvistede domænenavns signalværdi. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”sax.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke er tilvejebragt oplysninger i sagen, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”sax.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Sakskøbing Turistforening, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.