Afgørelse

robots.dk

Robots ApS

MOD

BREUM DATA ApS

8. januar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”robots.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• som anpartsselskab under navnet Robots ApS (CVR-nummer 35387366) med startdato den 26. juni 2013. Selskabet har i perioden fra den 26. juni 2013 og til den 30. april 2020 været registreret under virksomhedsnavnet REPRAP ApS. Selskabet har til formål at sælge og producere IT-udstyr og anden hermed beslægtet virksomhed”, og selskabet er endvidere registreret under branchekode ”261100 Fremstilling af elektroniske komponenter og plader”. Ifølge klageskriftet markedsfører klageren på nuværende tidspunkt sin virksomhed under domænenavnet ”robots.as”. Ved opslag den 9. december 2020 på ”robots.as” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Min virksomhed Robots ApS vil gerne oprette vores hjemmeside på domænet robots.dk. Vi har i dag oprettet vores hjemmeside på domænet robots.as, men mange af vores kunder ender desværre op på robots.dk og bliver præsenteret for en masse reklame links. [...] Domænet bliver ikke brugt til andet end reklame links og ved opslag på archive.org, kan man se samme reklame link side siden 9.11.2020. Se Bilag 1. Registranten er en kendt domænehaj gennem mange år og ved et opslag på google kan man finde 656 domæner med samme ens reklameside. Her er et lille udvalg: robots.dk websys.dk nyhedsnet.dk hushhush.dk psykodynamik.dk sigmoideostomi.dk elevforum.dk antik-salg.dk ujju.dk billige-afbestillingsrejser.dk gratispixels.dk kipe.dk flybiletter-usa.dk elevatortalen.dk Flybiletter-til-island.dk apcos.dk kjoler-til-bryllup.dk på-nettet.dk aaktiviteter.dk forfatterleksikon.dk nytåret.dk blomsterudlandet.dk multibanner.dk billig-laserbehandling.dk kunstdebat.dk Der er vedhæftet bilag med skærmbilleder af de første domæner. Se bilag 2a-j. Min påstand om domænehaj er ikke ubegrundet, da man på tutten.dk kan finde information om salg af samme domæne. Se bilag 3. Vi har forsøgt gennem længere tid at få kontakt til registranten, både via e-mail og adskillige telefonnumre, men forgæves. Det vil have en stor værdi for vores virksomhed hvis vi kan komme i kontakt med vores danske kunder via et dansk .dk domæne og ikke må henvise dem til et .as domæne. Se bilag 4.” Som bilaghar klageren fremlagt et skærmprint fra et opslag på Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der tilsyneladende viser hjemmesiden under domænenavnet ”robots.dk” som lagret den 9. november 2018, jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen. Bilagindeholder en række udaterede skærmprint fra opslag på domænenavnene ”nyhedsnet.dk”, ”websys.dk”, ”hushhush.dk”, ”psykodynamik.dk”, ”robots.dk”, ”sigmoideostomi.dk”, ”elevforum.dk”, ”antik-salg.dk”, ”ujju.dk” og ”billige-afbestillingsrejser.dk”. Klageren har bl.a. fremlagt følgende skærmprint vedrørende ”robots.dk”: Bilager et udateret skærmprint fra et opslag på domænenavnet ”tutten.dk”, der fremstår som følger: Bilager et udateret skærmprint fra et opslag på domænenavnet ”robots.as”, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Bilag (litreret af sekretariate• er en udskrift fra Erhvervsstyrelsen af 5. oktober 2020 vedrørende klageren, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Sekretariatet har ved opslag den 5. oktober 2020 på ”robots.dk” taget følgende kopi: Ved sekretariatets fornyede opslag den 13. december 2020 på ”robots.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Breum Data ApS (herefter kaldet BDA) blev 04.06.2008) omdannet til APS fra enkeltmandsvirksomheden Breum Data (CVR 20790008 15.04.1998-4.06.2008) (Bilag A & Bilag B). BDA har i år været en virksomhed der lever af at udvikle og drive kvalitetshjemmesider (tidligere som Breum Data). Den første vigtige hjemmeside vi lavede, var i Netdoktor.dk i samarbejde med journalist Rune Bech og læge Carl Brandt. Hjemmesiden er den stadig meget kendt og velbesøgt. Netdoktor.dk har naturligvis har udviklet sig siden, men var en stor succes allerede mens vi var en del af det. Herudover var BDA så vidt vides den første virksomhed i Danmark der udviklede en hjemmeside med prissammenligning af flybilletter, og indtil BDA blev overhalet af Momondo var disse sider meget velbesøgte. Prissammenligningen har på forskellige tidspunkter ligget på airtickets.dk og billig-flybillet.dk (prissammenligningen er nu fjernet fra siderne da konkurrencen med Momondo blev for stor til at det var rentabelt at vedligeholde, så siden er nu omlagt til et katalog, flybilletsalg er i øvrigt også negligeabelt under en pandemi som Corona). BDA har også udviklet en række andre kvalitetshjemmesider med godt indhold og mange besøgende. Eksempelvis nogle af de hjemmesider som vi linker til på det indklagede domæne robots.dk men det er ikke en komplet liste. Baggrund for valget af domænenavnet: Domænet robots.dk købte vi for at lave et website, som: • vejleder hjemmesideejere i brugen af filen "robots.txt" på deres hjemmesider • oplister ”ondartede” robotter mhp at hjemmesideejere kan forsvare sig mod disse • vejleder om ”ondartede” robotter Grundigere beskrivelse kan læses på vores online beskrivelse fra 2010 (Bilag C). Planen er i grove træk den samme som den var den gang, men nu er det blevet teknisk muligt at færdiggøre planen med kunstig intelligens. Herudover er tilkommet flere andre muligheder såsom dynamisk robots.txt fil. Vi har løbende gennem tiden via www.robots.dk samlet data til at udføre planen på sigt, se nedenfor. Planerne for robots.dk offentliggjorde BDA på nettet i 2010. Planerne blev dog først "opdaget" af archive.org i 2013 (Bilag C), men når man læser på 2013 siden kan man tydeligt se at den er lavet inden 1/1 2011 da denne dato står som kommende startdato for at vores robot henter "robots.txt" filer fra danske hjemmesider. At dette også skete i 2011 bevises nedenfor. Bevis for at BDA i 2011 var i gang med planerne ses ved at blandt andet tredieparts hjemmesiderne bellamarino.dk musikerposten.dk musikerposten.dk BDA har intet med disse hjemmesider at gøre, men de har deres logfiler fra januar 2011 tilgængelige på internettet. Logfilerne er tilgængelige her: http://bellamarino.dk/stats/agent_201101.html (Bilag D). http://musikerposten.dk/stats/agent_201101.html (Bilag E) http://rpiil.dk/stats/ref_201101.html (Bilag F) BDA var således beviseligt i gang med vores planer allerede i 2011. Bilag D,E,F er trediepartssider. (Bilagene er dublerede som version 1&2, hvor versionviser den fulde side og versionviser markering af den relevante linj• Heldigvis for BDA har de deres logfiler fra januar 2011 tilgængeligt for alle på nettet, det er ellers en sjældenhed. Vores robot fra robots.dk hentede således som planlagt et antal robots.txt filer i 2011, men behandlingen af de indhentede filer viste sig at være vanskeligere end først antaget. Derfor er indholdet ikke kommet på hjemmesiden endnu. Ideen er stadig ekstremt god, og BDA har derfor opretholdt hjemmesiden indtil BDA kunne udvikle det ønskede, hvilket vi kan nu. I ventetiden har BDA brugt hjemmesiden til at indsamle data om robotbesøg på siden (både godartede og ondartede som beskrevet nedenfo• samt at linke til nogle af de hjemmesider BDA har udviklet. I 2018 tilføjede BDA tracking-pixel på en lang række af vore websites herunder robots.dk, hermed kan besøgende på BDAs hjemmesider inkl. www.robots.dk skelnes fra visse robotter der forsøger at ligne almindelige brugere (idet de fleste robotter ikke henter images som mennesker gør), og BDA harårs logfiler med "ondartede" robotter. Disse indsamlede data skal også bruges til hjemmesiden, og vil kunne præsenteres på hjemmesiden allerede i 2020. Logfilerne gennem alle årene fra robots.dk skal også bruges til at identificere robotter der decideret går efter at hacke hjemmesider. F.eks bruger BDA ikke wordpress, så alle forsøg på at hente filen "/wp-login.php" er ondsindede. At gøre en liste tilgængelig over robotter der henter denne side vil have stor betydning for webmastere der ønsker at beskytte sig mod denne type angreb (Bilag V) BDA har alene på denne måde indsamlet IP-adresser på af disse ondsindede robotter. Hvis vi ikke havde det midlertidige indhold på vores domæne, kunne vi ikke indsamle disse data. Så selvom det nuværende indhold ikke er så relevant, så kan robotter nemlig ikke erkende dette. Disse indsamlede data skal også bruges til hjemmesiden, og vil kunne præsenteres på hjemmesiden allerede november 2020. I 2020 kan man gratis downloade programstumper med kunstig intelligens. Og det er derfor muligt nu at udvikle den mere komplicerede analyse vi ønskede oprindeligt, og endda mere. BDA vil derfor gerne forpligte os til at udføre det planlagte ultimo 2020, for ideen er endnu bedre nu, end den var da vi registrerede domænet. Funktionaliteten er mig bekendt ikke eksisterende i hverken Danmark eller udlandet. Siden vil derfor være et væsentligt bidrag til internettet. Når robots.dk har opnået dette indhold, vil der naturligt komme trafik til siden, idet webmastere der ser deres logfiler googler IP-adresserne, robotnavnene med mere. Domænet har derfor en væsentlig erhvervsmæssig betydning for BDA. Kommentarer til klagen: 1) Klager skriver: ”.......vores kunder ender desværre op på robots.dk og bliver præsenteret for en masse reklame links.” Robots.dk har, hvis man ikke medregner robotter, et meget lavt besøgstal, med under gennemsnitlig reel unik besøgende om ugen. Langt hovedparten af trafikken er diverse robotter der afsøger siden. Hvilket aktuelt er hovedformålet med siden, idet vi skal bruge disse robotbesøg for at samle data. Robots.dk kommer ikke frem på søgninger på f. eks google, medmindre man specifikt søger på domænenavnet. Begge dele skyldes naturligvis at det relevante indhold endnu ikke er på robots.dk. Hvis man på Danmarks foretrukne søgemaskine Google derimod søger på "Robots Aps" (Bilag G) så finder man som resultat klagers egen side "http://robots.as", Herudover viser søgningen flere hjemmesider der linker til Robots Aps (linkedin, krak, degulesider cvr.....) Hvorimod søgningen overhovedet ikke viser det indklagede domæne robots.dk (Jeg har gennemset de første 100 resultater). Det er således let at finde klagers rigtige hjemmeside. og det indklagede domæne vises ikke. Hvis man ligeledes på Google søger på det generiske ord "Robots" eller på "Robots DK" (uden punktu• så finder man blandt de første 100 resultater hverken robots.as eller robots.dk. Jeg har ikke kigget længere end de første 100 resultater, da det næppe gør en forskel. I de senesteår har robots.dk derfor sammenlagt kun i alt fåetbesøgende fra søgemaskiner (Bilag U): Januar 2019 "http://search.aol.com/aol/" Brugeren søgte på "Robots.dk" Marts 2019 "http://www.google.com/" Brugeren søgte på www.robots.dk Oktober 2019 "http://www.bing.com/" Brugeren søgte på "Denmark industrial robots manufacturers" Der er således ingen der har ledt specifikt efter klagers hjemmeside på søgemaskiner, som ved en fejl er endt på robots.dk. Det er på ingen måde muligt at undersøge, om enkelte af de få besøgende robots.dk, havde til hensigt at besøge klagers hjemmeside, da de manuelt skrev ”www.robots.dk”, omvendt er der er ingen grund til at antage at klagers kunder ender på robots.dk ved en fejl. Hvis klagers kunder mod forventning skulle ende på robots.dk ved en fejl, kan de tydeligt se at det ikke er Robots Aps' hjemmeside, og siden er heller ikke konkurrent til Robots Aps. Så klagers kunder må antages at lede videre når de ikke har fundet det de søgte, f.eks ved at google "Robots Aps". Den mest almindelige måde at finde en hjemmesideadresse man ikke kender. 2) Klager skriver: ”Domænet bliver ikke brugt til andet end reklame links” Som anført under "Baggrund" bruges domænet til flere andre ting end links. Det klager kalder "reklame links" er links til sider som BDA har udviklet: Når vi er tilfredse med en hjemmeside, så laver vi links til denne fra de andre domæner, hvor vi endnu ikke har fået udviklet en fuld hjemmeside. Af og til linker vi også til sider under udvikling, for at se om det giver besøgende, denne information kan bidrage til at beslutte i hvilken rækkefølge vores hjemmesider skal udvikles. Dette resulterer i de sider klager henviser til i Bilag 2a-j. Vores Bilag H, I, J, K, L, M, N og O viser nogle af vores hjemmesider som hjemmesiderne i Klagers bilag1 & bilag 2a-j (herunder robots.d• linker til (det som klager kalder reklamelinks). Det drejer sig om links til funktionelle hjemmesider BDA har udviklet. Nedenfor er i eksemplet med klikket.dk har vi bevist at det vi gør lige nu på robots.dk er det vi gør med hjemmesider som vi senere udvikler til kvalitetswebsites. Vi mener at det er god midlertidig brug af robots.dk indtil vi har fået udført planen som er forklaret under "Baggrund", at vi gør det samme som vi gjorde med klikket.dk som senere blev en stor succes. 3) Klager skriver "Registranten er en kendt domænehaj gennem mange år og ved et opslag på google kan man finde 656 domæner med samme ens reklameside." Jeg har ikke kunnet finde en officiel definition af ordet domænehaj. BDA er absolut ikke domænehaj, ud fra de uofficielle definitioner jeg kan finde på nettet: • BDA har ikke købt domæner mhp videresalg • BDA har ikke tusindvis af domæner • BDA har kun solgt meget få hjemmesider, og de har været med kvalitetsindhold (se nærmere nedenfo• BDA har 331 domæner heraf 324 danske (Bilag P). BDA har således ikke som klager skriver 656 (klager har formentlig lavet en googlesøgning der viser hovedsider og undersider på samme domæne, samt med og uden www præfix). Vores domæner er købt mhp at udvikle og drive websites. For at være domænehaj, så kræver det vel at man sælger domæner. BDA har ikke solgt et eneste domæne eller en eneste hjemmeside i over år. Vi har, længere tid tilbage, solgt nogle få kvalitetshjemmesider med tilhørende domæner, men gennemsnitligt underom året. Eksempel på hjemmeside BDA har solgt i 2017: Klikket.dk. Vi udviklede, ligesom med robots.dk, ikke hjemmesiden klikket.dk med det samme, da vi registrerede domænet. Se archive.org 2004 (Bilag Q & Bilag R) Faktisk kan man på bilagene se at klikket.dk i første halvår 2004 fuldstændigt ligner udseendet på robots.dk nu (se Klagers bilag1 og vores Bilag Q & R) Vi brugte altså i starten klikket.dk på samme måde som vi blandt andet nu bruger robots.dk. Vi implementerede i 2004 et katalog og en søgemaskine på klikket.dk, vi drev og vedligeholdte efterfølgende www.klikket.dk i over år, websitet var velbesøgt og indbringende. Flere hundrede af siderne fra sitet kan formentlig stadig ses på archive.org f.eks (Bilag S) Jeg anbefaler at man klikker rundt f. eks fra på https://web.archive.org/web/ 20160422105019/http://klikket.dk/Hobby.htm hvis man er i tvivl om hvad kvalitet siden havde inden den blev solgt. Noget af funktionaliteten kan ikke ses gennem archive.org, f.eks søgefunktionen, men man kan godt få et indtryk af hvor omfattende og god hjemmesiden var. www.klikket.dk blev solgt som et velfungerende website overår efter udviklingen. Udseendet af robots.dk (som aktuelt er som klikket.dk s va• kan således ikke tolkes som klager tilsyneladende gør. En side med store planer og potentiale kan se godt ud som robots.dk gør nu, og senere blive et succesfuldt website. Vi gjorde det med klikket.dk og gør det igen med robots.dk og mange andre sider. www.klikket.dk var ikke til salg, men der kom et uopfordret bud der modsvarede nogle års indtjening, så vi valgte at sælge, det er vel kun god etik. 4) Klager skriver: ”Min påstand om domænehaj er ikke ubegrundet, da man på tutten.dk kan finde information om salg af samme domæne.” For lige at tydeliggøre, så må klager her med "samme domæne" mene tutten.dk og ikke robots.dk som aktuelle klage handler om. Det er ret vigtigt! Som man kan se på Klagers bilag var det netop vores beslutning ikke at sælge hjemmesiden tutten.dk pga. planer for domænet, og vi ønskede især ikke at sælge til mindre end hvad vi havde haft af udgifter. Vi opfatter det som god domæneetik at afstå tutten.dk eller andre domæner for en rimelig pris for begge parter, under hensyntagen til parternes planer, men ikke at sælge for underpris (eller overpris). Da der åbenbart kan være tvivl om betydningen af det der stod på tutten.dk, har vi fjernet den pågældende tekst fra siden. Men tutten.dk har vi altså heller hverken registreret eller vedligeholdt registreringen af mhp videresalg. 5) Klager skriver: ”Vi har forsøgt gennem længere tid at få kontakt til registranten, både via e-mail og adskillige telefonnumre, men forgæves.” BDA har hverken modtaget e-mails, telefonopkald eller fysiske breve fra klager. Mht. e-mail kunne det være fint, hvis klager kommer med konkrete eksempler, da vi så kan se om de er endt i et spamfilter, umiddelbart ser det ikke sådan ud. Ligeledes var det fint, hvis klager kan fortælle hvilke "adskillige telefonnumre" vi er forsøgt kontaktet på. BDA har nemlig kuntelefonnummer, og det er samtidigt mit privatnummer, på dette er der telefonsvarer, som klager ikke har lagt besked på. I forbindelse med flytning for ca år siden ophørte BDAs fastnetnummer. Den gang havde vi også kunnummer. Jeg har dags dato ringet på det gamle nummer, og der får man en fejltone, så man ikke er i tvivl om at det ikke er et brugt nummer. Eneste henvendelse vi har modtaget fra Klager er gennem DK-Hostmaster: en kontaktanmodning lavet samme dag som klagen er indgivet, nemlig 5/10-2020 (Bilag T). Klager har åbenbart ikke ville vente og se om vi svarede på kontaktanmodningen på DK-Hostmaster, inden han klagede. Jeg så faktisk klagen før jeg så kontaktanmodningen i vores emails, og da jeg antager at vi ikke må have kontakt med klager for ikke at påvirke sagen, har vi ikke svaret på den henvendelse der kom samtidigt med klagen. Både BDAs telefonnummer og fysiske adresse er den samme som firmaejes privatadresse. Postadressen har været på kontaktsiden i årevis, telefonnummeret har ikke. Firmaejers navn står tydeligt på hjemmesiden, som ses af klagers "Bilag 1". Der er kun i Danmark med dette navn, og kunaf os har samme adresse som der står på kontaktsiden på robots.dk. Det er mig en gåde, hvordan klager ikke har kunnet få fat på os.” Som bilag A har indklagede fremlagt en udateret udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagedes virksomhed, jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen. Bilag B er en udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende enkeltmandsvirksomheden BREUM DATA BIRGER BREUM (CVR-nummer 20790008). Virksomheden er registreret med startdato den 15. april 1998 og med ophørsdato den 30. juni 2008. Bilag C er tilsyneladende en udskrift fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende hjemmesiden under domænenavnet ”robots.dk” som lagret den 21. oktober 2013, jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen. Bilag D-F er efter det oplyste en række logfiler fra hjemmesiderne www.bellamarino.dk, www.musikerposten.dk og rpiil.dk. Bilag G er en udateret udskrift fra en søgning i Google (www.google.dk”) på ”robots aps”, hvoraf det fremgår bl.a., at et af søgeresultaterne relaterede sig til klagerens hjemmeside under domænenavnet ”robots.as”. Bilag H-O er en række udaterede skærmprint fra opslag på domænenavnene ”navnebetydning.dk”, ”spaniennet.dk”, ”billig-flybillet.dk”, ”rejseoversigten.dk”, ”rejs-med.dk”, dansk-rejseledsager.dk”, ”skiparadis.dk” og ”vokaltrappen.dk”. Bilag P er et udateret skærmprint fra DK Hostmasters selvbetjeningsløsning på hjemmeside www.dk- hostmaster.dk, hvoraf det tilsyneladende fremgår, at indklagede er registrant af i alt 324 domænenavne under .dk-internetdomænet. Bilag Q-S er tre skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende hjemmesiden på domænenavnet ”klikket.dk” som lagret den 24. januar 2004, den 27. juli 2004 og den 22. februar 2016. Bilag T er en e-mail af 5. oktober 2020 fra DK Hostmaster til indklagede, hvoraf det fremgår, at Peter Bøgely via en kontaktformular på DK Hostmasters hjemmeside www.dk-hostmaster.dk vedrørende domænenavnet ”robots.dk”. Bilag U er ifølge indklagede et dokument som viser, at domænenavnet ”robots.dk” i de seneste tre år kun i alt har fået tre besøgende fra søgemaskiner. Bilag V er et skærmprint af 2. november 2020 fra et opslag på domænenavnet ”inmotionhosting.com”. Ved en søgning den 13. december 2020 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• har sekretariatet konstateret, at der er registreret et anpartsselskab under navnet BREUM DATA ApS (CVR-nummer 31489164) med startdato den 4. juni 2008. Endvidere har sekretariatet konstateret, at selskabet har til formål at udvikle og vedligeholde internetbaseret software, konsulentbistand, handel og service, nærtbeslægtet virksomhed samt investering, og selskabet er registreret under branchekode ”620100 Computerprogrammering”. Sekretariatet har ved opslag den 13. december 2020 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at indholdet på domænenavnet ”robots.dk” er lagret i altgange i perioden fra indklagedes registrering af domænenavnet den 2. juli 2006 og frem til den 1. november 2020. I perioden fra den 14. juni 2013 og til den 8. august 2018 fremstod de lagrede hjemmesider i hvert fald i al væsentlighed som følgende kopi: Ved at klikke på linket ”Læs mere om os på RobotbotBot siden” på ovenstående hjemmeside har sekretariatet taget følgende kopi: De lagrede hjemmesider fra den 9. november 2018 og frem til den 1. november 2020 er tilsyneladende identiske med følgende kopi: På foranledning af sekretariatet har DK Hostmaster ved e-mail af 4. december 2020 oplyst, at indklagede er anført som registrant af yderligere 311 domænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne: aarhus-tourist.dk aarhuswebben.dk activead.dk afbestilling.dk afbestillingsrejser- restrejser.dk afbudsrejser- efterårsferien.dk afbudsrejser-juli.dk afbudsrejser-uge-42.dk afdelingslæge.dk affiliates.dk affilliate.dk airportal.dk airportalen.dk airtickets.dk airtravel.dk aktivfar.dk aktivtag.dk almen-praksis.dk altforgode.dk antik-salg.dk anæstesilæge.dk apcos.dk australia4u.dk australiennet.dk bagrudestreamer.dk bannerformidling.dk bedst-til-prisen.dk beepbeep.dk behandlingssikring.dk bestil-blomster-online.dk bigmeet.dk bilerne.dk billig-bilferie.dk billig-boligalarm.dk billig-camping.dk billig-charterrejse.dk billige-afbestillingsrejser.dk billige-afbudsrejser.dk billigeafbudsrejser.dk billige-alarmer.dk billige-billeder.dk billige-busrejser.dk billigebusrejser.dk billige-charterrejser.dk billige-ferierejser.dk billige-festlokaler.dk billige-flybilletter-fra.dk billige-flybilletter-til- barcelona.dk billige-flybilletter-til.dk billige-flybilletter-til- london.dk billige-flybilletter-til- malaga.dk billige-fly.dk billige-foto.dk billigefoto.dk billige-grupperejser.dk billige-indenrigsfly.dk billigere-shopping.dk billige-selskabslokaler.dk billige-skirejser.dk billige-tilbudsrejser.dk billige-weekendophold.dk billig-flybillet.dk billig-flyrejse.dk billig-fotofremkaldelse.dk billig-fremkaldelse.dk billig-julegave.dk billig-laserbehandling.dk billig-miniferie.dk billig- sommerhusudlejning.dk billigst-i.dk billig-storbyferie.dk billigt-cruise.dk billigt-fjernsyn.dk billigt-hotel.dk billigt-krydstogt.dk billig-udlejning.dk biludlejning-udland.dk biludlejning-udlandet.dk birger-breum.dk bladindex.dk blomsterbestilling.dk blomsterbuketter.dk blomster-levering.dk blomster-til-udlandet.dk blomster-udlandet.dk boerneliv.dk boerneporten.dk bog-link.dk bolig-alanya.dk boligalarm-billigalarm.dk bolligalarm-billigalarm.dk breum.dk bryllupsvideoen.dk busguiden.dk børnelinks.dk cartalk.dk chatoversigten.dk copenhagen-tourist.dk copenhagen-travel.dk dagens-horoskop.dk danphd.dk danseportalen.dk danske-aviser.dk danske-feriecentre.dk dansk-rejseledsager.dk darkroom.dk depressed.dk digital-billeder.dk discount-flybilletter.dk discount-rejse.dk discount-rejser.dk divers-universe.dk dksite.dk dobbeltagent.dk edbbillig.dk eksperimenter.dk elevatortalen.dk elevforum.dk endefuld.dk enkeltbilletter.dk esbjerg-info.dk eurostay.dk familieparken.dk familierejsen.dk fedtprocent.dk feriedata.dk ferielejligheder-spanien.dk ferielejlighed-tyrkiet.dk ferieogbolig.dk ferie-rejse.dk ferie-sol.dk filmfremkaldelse.dk filmfremkaldelse-online.dk find-flybilletter.dk find-mobilnummer.dk floplisten.dk flyafgang.dk flyafgange.dk fly-billet.dk flybilletter-bangkok.dk flybilletter-bruxelles.dk flybilletter-flyrejser.dk flybilletter-heathrow.dk flybilletter-til-amsterdam.dk flybilletter-til-bangkok.dk flybilletter-til-barcelona.dk flybilletter-til-bornholm.dk flybilletter-til-bruxelles.dk flybilletter-til-island.dk flybilletter-til-london.dk flybilletter-til-malaga.dk flybilletter-til-oslo.dk flybilletter-usa.dk fly-new-york.dk fly-priser.dk flyrejser-billige.dk flyrute.dk flyruter.dk forfatterleksikon.dk forteltet.dk foto-fremkaldelse.dk fremkald-billeder.dk fremkaldelse-af-billeder.dk fronten.dk f4.dk gaab.dk gamepage.dk gifanimationer.dk glassmykke.dk glæde.dk go2prag.dk gratis-barberskraber.dk gratislink.dk gratispixels.dk guidetilpenge.dk gynækologi-obstetrik.dk handout.dk happyhair.dk hotelfinder.dk hotel-flybilletter.dk hotel-in-denmark.dk hoteller-udlandet.dk hotel-reservations.dk hotelreservations.dk hotels-online.dk hotelsonline.dk hoteltips.dk hushhush.dk hvad-betyder-mit-navn.dk hvor-mange-hedder.dk hypokonder.dk ieat.dk ifyouski.dk indate.dk indgrebspriser.dk jobansøgning.dk job-udbud.dk julesider.dk juniorlejr.dk kipe.dk kjoler-til-bryllup.dk konkurrencenet.dk krydstogt-caribien.dk krydstogt-middelhavet.dk krypter.dk kunstdebat.dk kurmad.dk lapsim.dk lavpris-flybilletter.dk lavpris-flyrejser.dk lavpris-flyselskaber.dk leanonme.dk letplan.dk levsjovt.dk linkvenner.dk luksus-krydstogt.dk luksuskrydstogt.dk lægehus.dk mandeunivers.dk markedsføringsstrategi.dk mobil-telefonbog.dk mobiltelefonbog.dk mobiltelefon-1kr.dk navnebetydning.dk nissehulen.dk nyhedsnet.dk nytåret.dk nytårsophold.dk obstetrics.dk obstetriker.dk obstetrik-gynækologi.dk online-gambling.dk online-portal.dk overlæge.dk papir-klip.dk pc-files.dk pensionistmobil.dk personlige-festsange.dk personlige-takkekort.dk piccolo.dk picolo.dk pinside.dk pokemonkort.dk preteen.dk prismaskinen.dk prisrobotten.dk privatedive.dk privatsommerhus.dk privat- sommerhusudlejning.dk programserver.dk psykodynamik.dk pzone.dk på-nettet.dk rejse-center.dk rejsefreak.dk rejseklar.dk rejseoversigten.dk rejser-thailand.dk rejser-til-cypern.dk rejser-til-thailand.dk rejse-til-cypern.dk rejsetjek.dk rejs-med.dk reservelæge.dk restaurantanmeldelse.dk runeklubben.dk safeparking.dk send-blomster.dk sende-blomster.dk sexdebatten.dk sexforbryder.dk sigmoideostomi.dk simon-breum.dk siterater.dk skiparadis.dk skrivemaskine.dk smsgame.dk snowboarders.dk snowboardrejser.dk spaniennet.dk sportfreak.dk sprogrejsen.dk strandhaus.dk sundhedsskole.dk tarmlyde.dk tegninger.dk tilbudsrejser-billigrejser.dk topti.dk trailersiden.dk tutten.dk udlejning-autocamper.dk udlejnings-sommerhuse.dk udlejningssommerhuse.dk ugenslink.dk ujju.dk ullaogmorten.dk under-uret.dk unlockme.dk usagt.dk valider.dk varmebutikken.dk vendinger.dk verdens-hoteller.dk viralmarkedsforing.dk vokaltrappen.dk websys.dk ældremobil.dk ældrevenlig-mobiltelefon.dk 1reservelæge.dk 2000parat.dk 321go.dk Sekretariatet har ved opslag den 13. december 2020 påaf indklagedes domænenavne (”aarhus- tourist.dk”, ”billige-flybilletter-til-malaga.dk”, ”birger-breum.dk”, ”elevforum.dk”, ”flyrute.dk”, ”hushhush.dk”, ”nytåret.dk”, ”overlæge.dk”, ”strandhaus.dk” og ”unlockme.dk”) konstateret, at der i ingen af tilfældene fremkom nogen hjemmeside. Ved sekretariatets søgning på ”robots” den 13. december 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 423.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i stedet overvejende omtale af robotteknologi i forskellige sammenhænge og i mindre grad robots-txt-filer. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er registreret under virksomhedsnavnet Robots ApS og ønsker at oprette en hjemmeside på domænenavnet ”robots.dk”, • at klageren pt. har oprettet en hjemmeside på domænenavnet ”robots.as”, men at mange af klagerens kunder desværre ender på ”robots.dk”, hvor de bliver præsenteret for en masse reklamelinks, • at domænenavnet ”robots.dk” således ikke bliver brugt til andet end reklamelinks, • at indklagede er en kendt ”domænehaj” gennem mange år, og at man ved et opslag på Google kan finde 656 domæner med samme ens reklameside, • at klagerens påstand om indklagede ikke er ubegrundet, da man på domænenavnet ”tutten.dk” kan finde information om salg af samme domæne, • at det vil have en stor værdi for klagerens virksomhed, hvis man kan komme i kontakt med sine danske kunder via et .dk-domænenavn, og • at domænenavnet ”robots.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede erhvervede domænenavnet ”robots.dk” i 2006 og ikke var bekendt med, at klageren efterfølgende i 2013 stiftede et selskab, der hedder Robots ApS, • at klageren ved stiftelsen af sit selskab havde mulighed for at konstatere, at domænenavnet ”robots.dk” ikke var ledigt, • at klageren havde – og stadig har – mulighed for at registrere domænenavnet ”robots-aps.dk” eller ”robotsaps.dk”, der svarer til klagerens firmanavn, • at klageren på ingen måde har været illoyal eller på anden måde handlet retsstridigt i forhold til klageren, • at domænenavnet ”robots.dk” indeholder det almindelige/generiske ord ”robots” og at mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse heri, • at det omtvistede domænenavn således kan bruges i flere forskellige sammenhænge, men at indklagede registrerede domænenavnet først, • at domænenavnet ”robots.dk” ikke er købt med henblik på videresalg og at indklagede intet har gjort for at sælge domænet, • at indklagede købte domænenavnet for at lave en hjemmeside som 1) vejleder hjemmesideejere i brugen af filen ”robots.txt”, 2) oplister ”ondartede” robotter med henblik på at hjemmesideejere kan forsvare sig mod disse, og 3) vedleder om ”ondartede” robotter, • at indklagedes planer for domænenavnet ”robots.dk” i grove træk fortsat er den samme som dengang, men nu er det blevet muligt at færdiggøre planen med kunstig intelligens, ligesom der er tilkommet flere andre muligheder såsom dynamisk robots.txt-fil, • at indklagede løbende gennem tiden via det omtvistede domænenavn har samlet data til at udføre planen på sigt, • at domænenavnet ”robots.dk” har en væsentlig erhvervsmæssig betydning for indklagede i lyset af planerne om at lave en hjemmeside om internetrobotter og ”robots.txt-filen, • at indklagede gerne vil forpligte sig til at udføre det planlagte ultimo 2020, da planen er endnu bedre, end da domænenavnet blev registreret, • at indklagede offentliggjorde planerne for domænenavnet på internettet i 2010, at planerne dog først er ”opdaget” af Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), og • at domænenavnet ”robots.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Det bemærkes indledningsvist, at klagenævnet, på det foreliggende grundlag, ikke finder nogen holdepunkter for at antage, at indklagede har registreret eller opretholder registreringen af domænenavnet ”robots.dk” alene med videresalg for øje i strid med bestemmelsen i § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Det ændrer ikke ved denne vurdering, at indklagede ifølge oplysninger fra DK Hostmaster er registrant af et meget stort antal domænenavnet under .dk-internetdomænet, at i hvert fald en del af disse domænenavne ikke ses at blive anvendt i forbindelse med en hjemmeside, og at indklagede ifølge egne oplysninger har solgt nogle (få) hjemmesider med tilhørende domæner. Som sagen er oplyst, giver den derimod anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”robots.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, Robots ApS, er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister med startdato den 26. juni 2013, idet klageren dog efter det oplyste i perioden fra den 26. juni 2013 og til den 30. april 2020 har været registreret under virksomhedsnavnet REPRAP ApS. Desuden fremgår det af sagens oplysninger bl.a., at klageren aktuelt har etableret en hjemmeside under domænenavnet ”robots.as”, hvor sekretariatets undersøgelser har vist, at der sker markedsføring af løsninger inden for lagereffektivisering i form af lagerrobotter. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig kommerciel interesse i (også) at kunne disponere over domænenavnet ”robots.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesse- afvejning må det tillige tages i betragtning, at betegnelsen ”robots” fremstår rent beskrivende for karakteren af klagerens virksomhed. Herudover må det indgå i interesseafvejningen, at også andre end lige netop sagens parter må antages at have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen da også synes at bekræfte. Endelig må det indgå, at betegnelsen ”robots” på internettet ikke i noget videre omfang ses at være forbundet med klageren eller indklagede. Domænenavnet ”robots.dk” er registreret den 2. juli 2006, og det fremgår af sekretariatets undersøgelser i sagen, at domænenavnet den 13. december 2020 ikke indeholdt nogen hjemmeside, men at domænenavnet på tidspunktet for klagens indgivelse indeholdt en hjemmeside med en række links til bl.a. flybilletter og ferierejser kombineret med en tekst om, at ”robots.dk” ikke bliver brugt som webserver, og at man ikke har nogen dato for, hvornår websitet bliver aktivt, idet domænet dog har en aktiv mailserver. Indklagede har over for klagenævnet nærmere oplyst bl.a., at indklagede oprindeligt erhvervede domænenavnet ”robots.dk” med henblik på at lave en hjemmeside som bl.a. vejleder om brugen af filen robots.txt og oplister ”ondartede” robotter, så hjemmesideejere har en mulighed for at forsvare sig mod disse. Herudover har indklagede oplyst, at indklagedes planer for det omtvistede domænenavn i grove træk fortsat er de samme, og at indklagede var i gang med sine planer allerede i 2011, hvilket ifølge indklagede fra 2013 understøttes af oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org). Af sekretariatets undersøgelser i relation til Internet Archive Wayback Machine fremgår det, at domænenavnet ”robots.dk” i perioden fra juni 2013 og til august 2018 tilsyneladende har indeholdt en række links i sammenhæng med en robot til at hente filen robots.txt. Der er efter klagenævnets vurdering, som sagen foreligger oplyst, ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at indklagede ikke fortsat har en loyal interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”robots.dk”. Klagenævnet har ved denne vurdering lagt vægt på, at indklagede i hvert fald periodevis mellem juni 2013 og august 2018 ses at have anvendt domænenavnet i forbindelse med sit projekt omkring robots.txt, hvilket efter klagenævnets opfattelser støtter indklagedes oplyste planer i forhold til anvendelse af domænenavnet. Det ændrer efter en samlet vurdering ikke herved, at det omtvistede domænenavn efter august 2018, herunder også på tidspunktet for klagens indgivelse, tilsyneladende har indeholdt en hjemmeside, der ikke forekommer egnet til at udnytte domænenavnets signalværdi, og at domænenavnet den 13. december 2020 ikke indeholdt nogen hjemmeside. Det samme gælder det forhold, at indklagede efter det oplyste har registreret et meget stort antal domænenavne af forskellig karakter, som i hvert fald for en dels vedkommende ikke indeholder nogen hjemmesider. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”robots.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke er tilvejebragt oplysninger i sagen, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”robots.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Robots ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.