Afgørelse

24kalendergaver.dk

Avalance Group v/ Allan Bidault

MOD

Casting Company ApS

8. januar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”24kalendergaver.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Afvisning/frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Avalance Group v/Allan Bidault (CVR-nummer 18609878) med startdato den 1. juli 1995. Klageren er registreret under branchekode ”479115 Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet”. Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren er registrant af domænenavnet ”kalendergaver.dk”. Ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”kalendergaver.dk” er registreret den 18. februar 2000, og at registranten er klageren. Ved opslag den 3. december 2020 på ”kalendergaver.dk” har sekretariatet taget følgende kopier: Ved at klikke på feltet ”Firmaprofil” nederst på siden, jf. ovenfor, fremkom følgende beskrivelse af klagerens virksomhed: ”Om Kalendergaver.dk Kalendergaver.dk er en mindre familievirksomhed, beliggende ved Faxe på Sydsjælland. Firmaet er ejet af Allan Bidault, der er far til fire, og dermed lidt af en legetøjsekspert! Kalendergaver.dk åbnede i år 2000, og er dermed en af Danmarks ældste webshops. Kalendergaver.dk er en del af firmaet ”Avalance Group” der har eksisteret siden 1995. Når vi ikke sælger kalendergaver, så sælger vi bl.a. karaoke fra www.karaokebutik.dk og kunstige planter og dekoration fra www.dekos.dk Vores ekspertise Hos kalendergaver.dk er vi eksperter i fine små stykker legetøj og andre små gaver til børn. Udvalget er enormt, og du finder mange ting, som man ikke finder i en almindelig legetøjsbutik. Udover legetøj, finder du også masser ting til at styrke børnenes kreativitet, produkter med et videnskabeligt touch samt små puzzles og andet der udfordrer dit barn. Vi har også færdige pakkekalendere til forskellige aldersgrupper og i forskellige prisklasser. Pakkekalendere og kalendergaver kan leveres med eller uden indpakning.” I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænet kalendergaver.dk blev registreret i år 2000 og har fra første år, solgt pakkekalendere og kalendergaver. Se vedhæftede screendump fra web.archive.org. Mit firma har drevet webshoppen Kalendergaver.dk siden 2010 og har en markedledende position på dette marked. Konceptet er, at man enten kan købe en færdig pakkekalender med gaver, eller købe "løse kalendergaver. Mod merpris kan man få gaverne leveret indpakket. Maja Henneberg står bag virksomheden Casting Company Aps og den nyoprettede webshop 24kalendergaver.dk. Hun har været fast tilknyttet min virksomhed Avalance Group, som freelancerdage ugentligt, i perioden 20. maj 2019 til december 2019, som blev faktureret via hendes firma der før hed Eventcasting. Maja stod for markedsføring på sociale medier samt udarbejdelse af grafisk materiale. Dokumentation for samarbejdet er vedhæftet i form affakturaer. D. 4. oktober 2020 bliver jeg bekendt med webshoppen 24kalendergaver.dk via et opslag på Facebook. Dette er stort set en tro kopi af vores koncept. [...] I den lille niche vi befinder os i, er vi én blandt to markedsledende webshops og derfor et velkendt navn blandt vores kundesegment. Da 24kalendergaver.dk har et navn, der ligger så tæt op af vores, vil der uden tvivl ske forveksling. Efter min opfattelse, forsøger man at snylte på vores velkendte navn, hvilket er i strid med god markedsføringsskik og god domæneskik. Kalendergaver.dk har eksisteret siden 2000. 24kalendergaver siden 2020. Konceptet på 24kalendergaver.dk er nøjagtig det samme som på kalendergaver.dk og stort set kopieret 1:1 Eksempel på webshop menu vedhæftet.” Bilag er et skærmprint af et opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• på ”kalendergaver.dk”. Bilag og er kopier af to fakturaer dateret den 25. juni 2019 og den 18. december 2019 fra ”Eventcasting” med Maja Henneberg angivet som referenceperson til Diskonetto.dk med adresse svarende til klageren på henholdsvis 18.750 kr. for ”Grafisk design / annoncering / sociale medier (20 maj-28 juni)” og 9.375 kr. for ”Kontorarbejde dec.”. Bilager skærmprint af opslag på henholdsvis ”kalendergaver.dk” og ”24kalendergaver.dk”. Bilag(litreret af klagenævne• er en udskrift af 4. oktober 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• den 3. december 2020 har sekretariatet konstateret, at indklagede er et anpartsselskab, der er registreret under navnet Casting Company ApS (CVR-nummer 33963548) med startdato den 7. oktober 2020. Selskabet er registreret under branchekode 781000 ”Arbejdsformidlingskontorer”, og selskabets formål er at drive virksomhed ved videreformidling af jobs og opgaver for skuespillere, statister, modeller og dansere m.v. til film-, tv- og kampagneopgaver samt dermed beslægtet virksomhed. Maja Christine Henneberg er registreret som selskabets legale og reelle ejer. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: “Avalance Group v/ Allan Bidault, ringede mig op i starten af januar, for at fortælle mig, at jeg ikke længere havde mulighed for at arbejde som Freelancemedarbejder hos Avalance Group, heraf bl.a. Kalendergaver.dk. Han oplyste mig, at han havde en større gæld til SKAT og der ville komme en kurator på besøg, for at opgøre hans lager mm. Allan satte derfor Kalendergaver.dk til salg og fik en del henvendelser fra potentielle købere via en køb og salgs gruppe på Facebook, heraf bl.a. mig selv. Jeg vurderede, at salgsprisen var alt for høj og valgte derfor at starte konceptet op fra bunden med nyt webside, indkøb af varelager mv. [...] Selve konceptet er kalendergaver og er et meget nichepræget konceptet på nettet. Derfor valgte jeg navnet 24kalendergaver.dk, som giver rigtig god mening for konceptet, da der er kalendergaver i en pakkekalender. Allan har ingen rettigheder på navnet ”Kalendergaver” eller konceptet og derfor er jeg uforstående overfor hans indsigelse af domænet 24kalendegaver.dk.” I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Det er korrekt, at jeg har overvejet at sælge virksomheden, for at dække gæld. Det er dog lykkedes at finde en anden løsning, hvorfor jeg stadig ejer virksomheden Avalance Group og webshoppen Kalendergaver.dk Det er mig der fortsat driver webshoppen og er registrant af domænenavnet. Så jeg har naturligvis alle rettigheder til Kalendergaver.dk.” Ved opslag den 5. oktober 2020 på ”24kalendergaver.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 3. december 2020 fremstod hjemmesiden i det væsentlige uændret. Ved at klikke på feltet ”Om os” fremkom følgende en side med følgende tekst: ”Pakkekalender med få klik Det tager tid og kræver overskud til at udvælge, købe og indpakkesmå gaver til julesokken. Dette er en fast tradition, som mange børn værdsætter og som de glæder sig at stå op til hver dag indtil juleaften. 24kalendergaver.dk har gjort det lettere for børnefamilierne og hvor vi står for alt, så du ikke skal spekulere på andet end at nyde julen og se glæden i dine børns øjne. Vi skræddersyer en færdig pakkekalender medspændende kalendergaver, som matcher dit barns alder og behov. Hertil tilbyder vi, at pakke allegaver ind for dig – lettere fås det ikke! Du skal også være velkommen til at tage en kop kaffe, sæt dig i ro og mag og selv sammesætte en pakkekalender på shoppen. Vi leverer pakken til din hoveddør eller til den nærmeste pakkeshop, hvis du ikke er hjemme ” Glædelig jul fra 24kalendergaver.dk teamet ” DK Hostmaster har ved e-mail af 6. oktober 2020 oplyst til sekretariatet, at indklagede blev registrant af domænenavnet ”24kalendergaver.dk” den 30. marts 2020. Ved opslag den 3. december 2020 på ”kalendergaver.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden er lagret i altgange i perioden fra januar 2000 og frem til oktober 2020, idet der dog ikke er lagret domænenavne i perioden fra marts 2005 og frem til maj 2013. Domænenavnet ses i perioden fra juni 2013 og frem til oktober 2020 at have været anvendt til en hjemmeside for klagerens virksomhed med salg af kalendergaver. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 3. december 2020 på ”24 kalendergaver” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være 4.280, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater fremstod ét som vedrørende klageren, mens ét vedrørte indklagede. De øvrige søgeresultater vedrørte navnlig forskellige virksomheder inden for salg af kalendergaver over internettet og forslag til kalendergaver, herunder bl.a. en annonce vedrørende hjemmesiden under domænenavnet ”pakkekalender.dk”. Ved en søgning i Google samme dag på ”kalendergaver” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være 445.000, når søgning blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater fremstod ét som vedrørende omtale af klageren, mens ingen vedrørte indklagede. De øvrige søgeresultater vedrørte navnlig forskellige virksomheder inden for salg af kalendergaver over internettet og forslag til kalendergaver, herunder bl.a. en annonce vedrørende hjemmesiden under domænenavnet ”pakkekalender.dk”. Ved opslag den 3. december 2020 i Den Danske Ordbog (”ordnet.dk”) har sekretariatet konstateret, at betegnelsen ”kalendergaver” har betydningen af hver af små gaver, der indgår i en pakkekalender op til jul. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”kalendergaver.dk” er registreret i 2000 og siden da har været benyttet til salg af pakkekalendere og kalendergaver, • at klagerens virksomhed siden 2010 har drevet en webshop under domænenavnet ”kalendergaver.dk”, hvorfra der sælges enten færdige pakkekalendere medgaver eller løse kalendergaver”, • at Maja Christine Henneberg, der står bag indklagedes selskab, tidligere har været fast tilknyttet klagerens virksomhed som ”freelancer” to dage ugentligt i perioden maj-december 2019 i forbindelse med markedsføring på sociale medier og udarbejdelse af grafisk materiale for klageren, • at klageren den 4. oktober 2020 blev bekendt med webshoppen under domænenavnet ”24kalendergaver.dk”, • at konceptet for indklagedes webshop under ”24kalendergaver.dk” stort set er en kopi af konceptet for klagerens webshop under ”kalendergaver.dk”, • at klageren er én blandt to markedsledende webshops inden for salg af kalendergaver på internettet og er et velkendt navn inden for sit kundesegment, • at domænenavnet ”24kalendergaver.dk” ligger så tæt op ad klagerens domænenavn ”kalendergaver.dk”, at der uden tvivl vil ske forveksling mellem domænenavnene, • at indklagede efter klagerens opfattelse forsøger at snylte på klagerens velkendte domænenavn, hvilket er i strid med god markedsføringsskik og god domænenavnsskik, • at hjemmesiden under ”kalendergaver.dk” har eksisteret siden 2000, mens indklagedes hjemmeside under ”24kalendergaver.dk” har eksisteret siden 2020, • at det er korrekt, at klageren har overvejet at sælge sin virksomhed for at dække gæld, men at det er lykkedes at finde en løsning, således at klageren har kunnet opretholde ejerskabet af sin virksomhed, herunder webshoppen under domænenavnet ”kalendergaver.dk”, og • at klageren har alle rettigheder knyttet til domænenavnet ”kalendergaver.dk”.
Indklagede har gjort gældende:
• at klageren i januar kontaktede indklagede og oplyste, at indklagede ikke længere havde mulighed for at arbejde som ”freelancemedarbejder” i klagerens virksomhed, herunder i forbindelse med webshoppen under ”kalendergaver.dk”, og at klageren havde sat sin virksomhed til salg, • at klageren fik en del henvendelser fra potentielle købere af klagerens virksomhed, herunder fra indklagede, • at indklagede imidlertid vurderede, at salgsprisen var for høj, hvorfor indklagede valgte at starte konceptet op fra bunden med en ny hjemmeside og indkøb af varelager mv. • at internetbaseret salg af kalendergaver er et nichepræget koncept, og at indklagede valgte navnet ”24kalendergaver.dk”, som giver god mening i forhold til konceptet, da der erkalendergaver i en pakkekalender, og • at klageren ikke har nogen rettigheder til betegnelsen ”kalendergaver” eller konceptet vedrørende salg af kalendergaver over internettet, hvorfor indklagede er uforstående over for klagerens indsigelse mod brugen af domænenavnet ”24kalendergaver.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst, giver den i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”24kalendergaver.dk” krænker klagerens eventuelle kendetegnsrettigheder til betegnelsen ”kalendergaver”. Betegnelsen ”kalendergaver” er rent beskrivende for klagerens virksomhed, der består i salg af kalendergaver på internettet. Betegnelsen har derfor som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt særpræg til at nyde beskyttelse som forretningskendetegn for klagerens virksomhed, medmindre der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop klagerens virksomhed, jf. (princippet • varemærkelovens §§og 13. Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen ”kalendergaver”, må klageren derfor godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen på en sådan måde, at den forbindes med netop klagerens virksomhed. Det vil i almindelighed være meget vanskeligt – og ofte umuligt – at godtgøre, at en betegnelse, som er rent beskrivende for en virksomhed, er blevet indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop den virksomhed. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klageren ved indarbejdelse skulle have stiftet en kendetegnsret til betegnelsen ”kalendergaver”. Selvom indklagedes brug af domænenavnet ”24kalendergaver.dk” således ikke er i strid med klagerens kendetegnsret, forudsætter indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”24kalendergaver.dk” dog overholdelse af god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse er affattet således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren har registreret domænenavnet ”kalendergaver.dk”, som – ifølge sekretariatets undersøgelser – i hvert fald siden 2013 har været anvendt af klageren til en hjemmeside i forbindelse med klagerens virksomhed vedrørende salg af kalendergaver på internettet. Domænenavnet ”24kalendergaver.dk” adskiller sig fra klagerens domænenavn ved indsættelsen af tallet 24, som må forstås som en henvisning til dekalendergaver, der indgår i en pakkekalender op til jul, og må i høj grad anses for at være egnet til at beskrive klagerens virksomhed. Klageren har på den baggrund en naturlig og kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”24kalendergaver.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesse heri. Ved denne interesseafvejning må det tages i betragtning, at domænenavnet ”24kalendergaver.dk” består af tallet og det almindelige ord kalendergaver, og at en sådan betegnelse i udgangspunktet kan anvendes frit. Det må derfor indgå i denne interesseafvejning, at mange andre end sagens parter, som beskæftiger sig med salg kalendergaver, kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet, hvilket bekræftes af sekretariatets undersøgelser i sagen. Endelig må det indgå, at betegnelsen ”24kalendergaver” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med hverken klageren eller indklagede. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”24kalendergaver.dk” er registreret af indklagede den 30. marts 2020, og at indklagede anvender domænenavnet ”24kalendergaver.dk” til en hjemmeside med salg af kalendergaver. Indklagede må på den baggrund anses for at have en naturlig og kommerciel interesse i domænenavnet ”24kalendergaver.dk”.

Klageren har gjort gældende:
at domænenavnet ”24kalendergaver.dk” indebærer en forvekslingsrisiko med klagerens domænenavn ”kalendergaver.dk”, og at indklagede ved registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn har spekuleret i denne lighed i forbindelse med etableringen af en virksomhed vedrørende salg af kalendergaver over internettet. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagedes reelle ejer i en periode fra maj til december 2019 har været fast tilknyttet klagerens virksomhed som ”freelancer”, og at indklagedes reelle ejer har udført opgaver inden for bl.a. grafisk design og markedsføring af klagerens virksomhed på sociale medier. Endvidere fremgår det, at indklagede ca. tre måneder efter, at samarbejdet ophørte mellem parterne, registrerede domænenavnet ”24kalendergaver.dk” til brug for en i forhold til klageren konkurrerende virksomhed. Indklagede har i den forbindelse anført, hvilket ikke ses at være bestridt af klageren, at klageren har annonceret om salg af klagerens virksomhed og domænenavnet ”kalendergaver.dk”, og at indklagede i den forbindelse rettede henvendelse til klageren, men at indklagede vurderede, at salgsprisen var for høj og derfor valgte at starte et koncept op fra bunden. Uanset at indklagede således har været bekendt med klagerens hjemmeside i forbindelse med registreringen af domænenavnet ”24kalendergaver.dk”, finder klagenævnet ikke fornødent grundlag for at fastslå, at indklagede ved registreringen af domænenavnet ”24kalendergaver.dk” har haft til hensigt at udnytte ligheden med klagerens registrerede domænenavn ”kalendergaver.dk”. Klagenævnet har i den forbindelse lagt vægt på bl.a., at domænenavnet ”24kalendergaver.dk” – på trods af en klar lighed i meningsindhold – visuelt adskiller sig fra klagerens registrerede domænenavn ”kalendergaver.dk”, at indholdet på indklagedes hjemmeside ikke ses at frembyde en visuel lighed med klagerens hjemmeside, og at både betegnelsen ”kalendergaver” og ”24kalendergaver” er rent beskrivende for en virksomhed med salg af kalendergaver, og at sådanne betegnelser som udgangspunkt kan anvendes frit. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”24kalendergaver.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”24kalendergaver.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og idet indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer klagenævnet herefter følgende: 10

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Avalance Group v/ Allan Bidault, medholdTest et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.