Afgørelse

lend.dk

Jakob Poulsen

MOD

Orpheus Da Silva

8. januar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”lend.dk” til klageren. Indklagedes påstand Afvisning/frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Jeg er i gang med et projekt hvor jeg skal til at lave et system til udlån af kunst for organisationer. I dette tilfælde er det en dansk kommune der er kunden – men jeg vil gerne brede det ud, så flere kan få glæde af det. Jeg udvikler en service der kan håndtere udlån af kunst og andre effekter der kan tilgås af offentligheden. Det vil sige at f.eks. en kommunens borgere kan se den lokale kommunale kunstsamling og i særlige tilfælde også få lov at låne kunsten. Til dette formål har jeg brug for en sigende url og ville gerne bruge www.lend.dk (at udlåne på engelsk). Adressen er optaget så jeg fik min fætter Morten til at kontakte ejeren med henblik på at overtage det mod en rimelig betaling. Vi tilbød ejeren 200$ da vi vurderede at det ville kompensere ham rimeligt og rigeligt i forhold til de udgifter han måtte have haft på domænet siden 7. maj 2020 – hvor han erhvervede det. Han svarede tilbage at det ikke var nok. Her stoppede vi korrespondancen da det var tydeligt at han kun var interesseret i profit. Se korrespondancen i bilag 2. Og efter lidt research på url'en kunne jeg se at lend.dk peger på en url-markedsplads kaldet dan.com og ejeren derfor har haft intention om videresalg. Se bilag 1. Desuden er ejeren af domænet angivet som bosiddende i Indien (bilag 3), som vist også mystificerer det lidt. Der er ikke nogle registreringer i The Way Back Machine siden lend.dk blev erhvervet af den nuværende ejer 7. maj 2020 – hvilket kunne tyde på det aldrig har været nogen aktivitet eller intentionen om at bruge domænet aktivt. Jeg vil gerne anmode om at benytte domænet til mit formål - nemlig et system til registrering og formidling af kunst i Danmark. [...] Jeg mener at mit formål er mere til gavn for det danske samfund end en ejer i Indien der tydeligvis kun har erhvervet sig adressen med videresalg for øje.” Som bilaghar klageren fremlagt et udateret skærmprint fra et opslag på domænenavnet ”lend.dk”, der fremstår identisk med det skærmprint som sekretariatet har taget ved opslag på domænenavnet den 5. december 2020, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilager tilsyneladende kopi af en e-mailkorrespondance fra 23. september 2020 mellem klagerens fætter, Morten Poulsen, og indklagede vedrørende domænenavnet ”lend.dk”. Af korrespondancen fremgår bl.a. følgende: Morten Poulsen: ”Hello Orpheus, I can see that the Danish domain “lend.dk” which you have registered has a status of “deleted” at dan.com. Do you have any plans for the domain, or would you be interested in selling it?”. Indklagede: ”Hi Morten, I don’t really have plans for selling it but if the offer is interesting I might consider it. Let me know your offer. Thanks.” Morten Poulsen: ”Hi Orpheus, How about 200USD?”. Indklagede: ”Hi Marten, Thanks for your offer but it is not in a price range I would consider.” Bilag er et udateret skærmprint fra en søgning i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• vedrørende domænenavnet ”lend.dk”, jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen. Sekretariatet har ved opslag den 25. september 2020 på ”lend.dk” taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 5. december 2020 på ”lend.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”I am an artist from India and I also do some web development projects on the side. I develop information-based websites across various domain names and geographies. As lend.dk was not renewed by the previous owner and was subsequently deleted in the month of May 2020, I registered the domain name with good faith to develop a website on it. Lend.dk was registered by me to develop an information-based website to provide information on 'financial lending' options for residents of Denmark. The idea of the website was to compare loan lending services in Denmark and help visitors make an informed choice about which company they select. The monetization plan was that of a lead generation arrangement wherein I would get paid a commission from every visitor I direct to a certain service company. Since I am currently occupied with personal matters, the project around lend.dk has been put on a temporary hold till I have a free time slot available to take this project forward. I believe I am allowed time to develop the website and have intentions to put it to good use which I plan on doing by end of this year. I opted for using LEND.dk as it is a descriptive English word that is directly related to financial lending. I would also like to mention that the keyword "LEND" is a generic English word which according to the Oxford dictionary means: verb 1. grant to (someon• the use of (somethin• on the understanding that it will be returned. During further research on financial lending companies in Denmark I have come across a few companies that use a modified version of the generic word LEND. For example, LENDO.DK is one such website that provides financial lending. Hence our intended use of the domain name LEND.DK for the purpose of developing an information-based website has basis on the fact that there exists an industry for loans and financial lending around the word LEND. Regarding the complainant, I was not aware of the existence of the complainant prior to them first sending me an email inquiry (Exhibit A). After doing my research on the complainant, they do not own any trademark for the word 'LEND' nor are they known publicly or associated with the word LEND. I am fairly confident after my extensive research I am not infringing on any trademark or popularity of the complainant. Complainant makes the claim that I had "intention" to sell the domain and provided a document to back his claim. But if one can see, there is NO mention anywhere on the website attached with Complainant's document that mentions that the domain name is listed for sale or is available for sale. Instead as can be seen from document submitted by Complainant, there is only a message that says that the domain name has been deleted. Also, in email correspondence as can be seen in (Exhibit A), complainant first gets in touch with me via DK Hostmaster form. In the following email (Exhibit B) he specifically mentions to me that the "domain name has been deleted" and then he goes on to "ask me" if I would "sell the domain name to him". He also asks me if “I have any plans for the domain name”. This proves that the complainant was aware that the domain name was not listed for sale. The fact that he asked me about my plans also further goes on to show that he was aware that it is not for sale. Yet he still went ahead with the intention of purchasing the domain name by emailing me first. So at first he didn’t know what my plans were and now after I reject his offer he says my plans are for reselling the domain name. This proves the complainant is only bitter I did not accept his offer. Complainant further goes on to state that they are willing to offer 200 USD to compensate me with 200 USD being a reasonable and abundant offer. I don't understand how the complainant gets to decide what is a reasonable offer. In fact, that decision is solely mine since I am the owner of the domain name and I decide how much value it has for me. I explicitly replied back to the complainant via email (Exhibit C) mentioning that "I was NOT really interested to sell the domain name" but I could be potentially interested. By potentially interested, I meant if it was worth giving up on our development plans. I politely declined the complainant as his offer was not something I could trade for with my plans for developing the website. I acted on my right to decide what is of value to me. There was no intention of monetary gain or profit on our part from selling Lend.dk as the domain was not listed for sale and at no time have I indicated a price figure to sell to the complainant. I even contacted the complainant later to understand his need for using the domain name to see if we can come to an understanding (Exhibit D). But the complainant instead thought of prying it out of my rights. Finally, Complainant uses a serious race angle to this by saying he has more purpose than an "owner in India" who is using the domain for "resale purpose". I've spoken to the DK-Hostmaster registry regarding this and asked them if an “Indian” can register .dk domains. Attached (Exhibit E) with the DK-Hostmaster reply. They clearly say .dk domains are open to all. So, if there is no discrimination made by the .dk registry, who is the complainant to discriminate and say that an "owner in India" has lesser rights over the domain name? The facts of the case are 1) The domain name lend.dk was not listed for sale anywhere nor was it promoted or offered for sale to anyone. 2) The complainant contacts me first with intention to buy the domain name. 3) The complainant's offer is rejected. 4) The complainant is bitter about being rejected and tries to use this dispute resolution service to his benefit. [...] I have legitimate reasons to register and use the domain name Lend.dk for a financial lending information based website. My registration does not infringe on any trademark. The domain name was not listed for sale or promoted for sale anywhere. I have acted within my rights laid out by DK Hostmaster. I believe if the case goes in the favor of complainant, it will set a dangerous precedent wherein anyone who wants to grab a domain name from a rightful owner can simply create a dispute, provide false information and use race to win the dispute.” Som bilag A har indklagede fremlagt en e-mail af 23. september 2020 fra DK Hostmaster, hvoraf det fremgår, at Morten Poulsen via DK Hostmasters hjemmeside har udtrykt ønske om at komme i kontakt med indklagede om domænenavnet ”lend.dk”. Bilag B-D er tilsyneladende kopi af en e-mailkorrespondance mellem Morten Poulsen og indklagede, der i det væsentlige svarer til den korrespondance, som klageren har fremlagt i bilag 2, men med en yderligere e-mail fra indklagede, hvoraf det fremgår, at indklagede tilsyneladende – efter at have afvist tilbuddet på domænenavnet ”lend.dk” – skriver til Morten Poulsen igen og spørger om bl.a., hvilke planer pågældende har for domænenavnet. Bilag E er tilsyneladende fra en udskrift af e-mailkorrespondance fra september 2020 mellem indklagede og DK Hostmaster, hvor sidstnævnte på baggrund af en henvendelse fra indklagede oplyser, at alle kan registrere et domænenavn under .dk-internetdomænet. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Indklagede påstår, at han ikke har videresalg til hensigt, men alligevel er domænenavnet stadig registreret på navneserveren dan.com (se bilag 4). Det skal understreges, at dan.com's eneste funktion er at fungere som markedsplads for videresalg af domænenavne (se bilag 5). Dette er et brud på dansk lovgivning i henhold til paragrafi "Lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark" (https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200423L00165). Det er rigtigt, at domænet pt. står som slettet hos dan.com. Men det laver ikke om på, at hensigten med at erhverve sig domænet øjensynligt har været med videresalg for øje. Når man overtager et domæne, skal man opgive mindst to navneservere – ifølge DK Hostmasters retningslinjer (https://www.dk-hostmaster.dk/da/vilkar). Det betyder, at indklagede har angivet dan.com - altså domænemarkedspladsen som sine navneservere. Hvis man kigger på bilag 6, bilagog bilag 8, kan man også se, at det er en aktivitet, han aktivt har foretaget sig 26. maj 2020 - dage efter han overtog domænet 7. maj 2020, hvor han har skiftet over på den amazon-server, hvor dan.com ligger. I forhold til intentioner og konkrete planer er det jo egentlig påstand mod påstand. Her vil jeg gøre opmærksom på, at jeg har et helt konkret projekt - og ikke kun en hensigt om måske / måske ikke at lave noget engang i fremtiden. I bilagkan ses bekræftelse på mail fra en dansk kommune på et tilbud, som jeg har sendt dem. Dette tilbud er udarbejdet efter anmodning fra kommunen og er et projekt, som allerede er under opstart. Der kan også indsendes helt konkret personreference, hvis det er nødvendigt. Men grundet diskretion er det kun den censurerede version af bilaget, vi vedhæfter. [...] Må jeg henlede opmærksomheden på, at hele grundlaget for .dk-domænerne er beskrevet i paragraf i "Lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark" (https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200423L00165). Her er der særligt fokus på udvikling i det danske internetsamfund: "1) at fremme en dynamisk og kvalitetspræget udvikling i det danske internetsamfund ved at tilvejebringe tilgængelighed, gennemsigtighed, effektivitet og sikkerhed om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark". Alene af den grund fremlagde jeg dokumentation for, at ejeren ikke er bosiddende i Danmark; yderligere med en pointe om, at mit projekt er funderet i Danmark og kommer det danske samfund og kulturliv til gode. I Indklagede argumenterer for, at ordet "lend" udelukkende bliver associeret med finansielle lån. Det mener jeg er forkert i ordets egentlige betydning - se i øvrigt: https://www. oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/lend?q=lend. "Lend" er direkte oversat til dansk "udlån" - og associeres med at udlåne artefakter. Ligesom et bibliotek udlåner (lendin• bøger i en tidsbegrænset periode. Det er nøjagtigt det, vi vil, og derfor er netop dette domæne relevant for os. Hvis ordet skal have en finansiel vinkel, er det ordet "loan", der i langt højere grad bruges i forbindelse med økonomiske midler – se i øvrigt: https://www. oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/loan_1?q=loan. På mange måder minder sagen om den nyligt afgjorte sag om steder.dk (J.nr.: 2020-0181). Her var tilfældet ligeledes, at domænet var erhvervet med videresalg for øje og med påstand om snarlig udvikling af et nyt website.” Som bilaghar klageren tilsyneladende fremlagt en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS- database (www.dk-hostmaster.d• vedrørende domænenavnet ”lend.dk”, jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen. Bilager et udateret skærmprint fra et opslag på hjemmesiden www.dan.com. Bilager et udateret skærmprint fra hjemmesiden www.domaintools.com vedrørende domænenavnet ”lend.dk”. Bilag og er to udaterede skærmprint fra hjemmesiden www.securitytrails.com vedrørende det omtvistede domænenavn. Bilag er ifølge klageren en e-mail fra en dansk kommune som reaktion på klagerens løsning til udlån af kommunens kunstsamling, der understøtter klagerens planer med det omtvistede domænenavn ”lend.dk”. I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”The complainant is simply using manipulation and arriving at a conclusion that suits them best. The point that I would like to end on is simply this. The complainant did not and was not able to contact me or buy the domain name through the website on Lend.dk simply because it was not available for sale on Dan.com or anywhere else. The purchase inquiry from the complainant arrived through DK-Hostmaster contact form. So, if we go by what the complainant is saying then as per his statement, it can be said that D Hostmaster also acts a website for buying domain names since his purchase inquiry was facilitated through DK Hostmaster and not Dan.com. Which is not true to say Dk-Hostmaster is such a website and which is also not true to say that because a domain was hosted on Dan.com it means its available for sale when there was no mention anywhere on the website that it was for sale.” Sekretariatet har ved opslag den 6. december 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”lend.dk”. DK Hostmaster har ved e-mail af 1. december 2020 på anmodning fra sekretariatet oplyst, at indklagede, udover domænenavnet ”lend.dk”, er registrant af domænenavnene ”betsport.dk” og ”tourlane.dk”. Ved en søgning den 6. december 2020 på Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der ikke er lagret nogen hjemmesider vedrørende domænenavnet ”lend.dk” siden indklagedes registrering af domænenavnet. Sekretariatet har ved opslag den 6. december 2020 på ovennævnte to domænenavne konstateret, at der i det ene tilfælde (”tourlane.dk”) ikke fremkom nogen hjemmeside. I det andet tilfælde (”betsport.dk”) har sekretariatet taget følgende skærmprint: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er i gang med et projekt, hvor han skal lave et system til udlån af kunst for organisationer, • at det konkret er en dansk kommune, som er kunden, men at klageren i øvrigt ønsker at brede projektet ud, • at klageren har behov for et domænenavn og at klageren ønsker at benytte domænenanvet ”lend.dk”, der er det engelske ord for udlån, • at det må afvises, at ordet ”lend” som anført af indklagede udelukkende bliver associeret med finansielle lån, • at klagerens fætter forud for klagens indgivelse kontaktede indklagede med henblik på at få overdraget domænenavnet mod en rimelig betaling, • at klageren tilbød indklagede USD 200, men at indklagede svarede at dette beløb ikke var tilstrækkeligt, jf. bilag 2, • at det derfor efter klagerens opfattelse var tydeligt, at indklagede alene var interesseret i profit, • at klageren desuden kan konstatere, at domænenavnet ”lend.dk” peger på en url-markedsplads for salg af domænenavne kaldet dan.com og at indklagede således har haft intention om videresalg, • at oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• tyder på, at domænenavnet ”lend.dk” aldrig har været anvendt aktivt af indklagede, • at det i forhold til intentioner og konkrete planer er påstand mod påstand, men at klageren har et helt konkret projekt, • at det må lægges til grund, at indklagede kun har erhvervet det omtvistede domænenavn med videresalg for øje, og • at domænenavnet ”lend.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede beskæftiger sig med udvikling af informationsbaserede hjemmesider på tværs af forskellige domænenavne og geografier, • at indklagede registrerede domænenavnet ”lend.dk” god tro og med henblik på at udvikle en hjemmeside under domænenavnet, • at indklagede konkret registrerede domænenavnet for en hjemmeside, hvor indklagede vil tilbyde information om finansielle lånemuligheder for indbyggerne i Danmark, • at ideen er at sammenligne låneservices i Danmark og på den måde bistå besøgende med at træffe et informeret valg, hvor indklagede opnår en kommission for hver besøgende, som sættes i forbindelse med en given lånevirksomhed, • at dette også er baggrunden for, at indklagede valgte at registrere domænenavnet ”lend.dk”, der relaterer sig direkte til finansielle udlån, • at indklagede på grund af personlige forhold har været nødt til at udsætte sit projekt med domænenavnet midlertidigt, • at betegnelsen ”lend” er et generisk engelsk ord, og at klageren ikke har nogen varemærkeret eller lignende til denne betegnelse, • at klagerens dokumentation for indklagedes hensigt om videresalg af det omtvistede domænenavn ikke understøtter klagerens påstand herom, • at domænenavnet ”lend.dk” ikke har været udbudt til salg nogen steder eller på anden vis forsøgt videresolgt, • at indklagede i sin korrespondance med klageren klart gav udtryk for, at han som udgangspunkt ikke var interesseret i at sælge domænenavnet, men at han potentielt kunne være interesseret, hvis tilbuddet var rigtigt, og • at domænenavnet ”lend.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”lend.dk” i strid med § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår bl.a.: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”lend.dk” aktuelt indeholder en hjemmeside med bl.a. teksten ”The domain name lend.dk has been deleted”. Efter sagens oplysninger indeholdt det omtvistede domænenavn dog ved sekretariatets opslag på domænenavnet umiddelbart efter klagens indgivelse en hjemmeside med bl.a. teksten ”The domain name lend.dk is for sale!” og med en udbudspris på EUR 1.500. Herudover har klageren fremlagt kopi af en e-mailkorrespondance med indklagede fra den 23. september 2020 vedrørende domænenavnet ”lend.dk”, hvor indklagede adspurgt tilkendegiver, at man ikke i umiddelbart er interesseret i at sælge domænenavnet, men er villig til at overveje det. Indklagede afviser efter det oplyste efterfølgende et bud på USD 200 med bemærkning om, at det er under det prisniveau, indklagede vil overveje. Endelig er indklagede ifølge DK Hostmasters oplysninger registrant af to yderligere domænenavne under .dk-internetdomænet, og det fremgår af sekretariatets undersøgelser i sagen, at det ene af disse domænenavne er udbudt til salg på samme måde, som det har været tilfældet med det omtvistede domænenavn. På baggrund af det oven for anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”lend.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har over for klagenævnet oplyst bl.a., at indklagede beskæftiger sig med udvikling af informationsbaserede hjemmesider på tværs af forskellige domænenavne og geografier, og at domænenavnet ”lend.dk” er registreret i god tro med henblik på at etablere en hjemmeside, hvor indklagede vil tilbyde information om finansielle lånemuligheder rettet mod danske indbyggere og mod kommission fra udbydere af låneservices. Samtidig har indklagede oplyst, at domænenavnet ”lend.dk” ikke har været udbudt til salg nogen steder eller på anden vis forsøgt videresolgt, herunder heller ikke i dialogen med klageren. Klagenævnet finder efter en samlet vurdering af omstændighederne i sagen, at indklagede ikke har afkræftet formodningen, idet nævnet ved denne vurdering særligt har lagt vægt på, at domænenavnet ”lend.dk” på tidspunktet omkring klagens indgivelse har været udbudt på salg direkte fra hjemmesiden på domænenavnet. Klagenævnet lægger herefter til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet ”lend.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade det omtvistede domænenavn registrere, og klageren har desuden været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”lend.dk” skal overføres til klageren, Jakob Poulsen. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 13Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.