Afgørelse

underskrift.dk

Devilfish Media ApS

MOD

Computernik OÜ

10. december 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”underskrift.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Afvisning/frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Devilfish Media ApS (CVR-nr. 37359807) med startdato den 11. januar 2016. Selskabet er registreret under branchekode ”620100 Computerprogrammering” og som bibrancher ”631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser” og ”476500 Detailhandel med spil og legetøj”. Selskabets formål er udvikling og servicering af webportaler, hosting og dermed beslægtet virksomhed. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi (Devilfish Media ApS) har i længere tid ledt efter et passende domænenavn til en hjemmeside, hvorfra brugere gratis kan oprette og dele underskriftsindsamlinger. Vi fandt frem til domænet "underskrift.dk", der ikke så ud til at blive benyttet. Vi ser at domænet "underskrift.dk" er til salg (bilag 1.) for 2.288 Euro. Dette mener vi er alt for dyrt og sender derfor et bud afsted på 100 Euro. Günther (der repræsenterer domeen.co• svarer retur at det er alt for lavt og kommer efter en kortere mail korrespondance med et modbud på 750 Euro. Vi mener fortsat at prisen er alt for høj, og kommer herefter med vores sidste bud på 150 Euro. Dette bliver også afvist af indklagede. Se bilag 4. Indklagede har registreret domænet 27. maj 2019 (bilag 5). [...] Vi mener at vi skal have medhold, da vi rent faktisk har planer om at benytte domænet (underskrift.dk), modsat indklagede. Vi har allerede afsat ressourcer til udvikling af hjemmesiden og står bare og mangler selve domænet. Indklagede har udelukkende erhvervet sig retten til domænet, med henblik på videresalg. Det skriver de også på deres egen hjemmeside (bilag3). "Computernik OÜ is an internet investment and development company with a global presence. Investing in domains since 2000. Computernik OÜ develops, buys, and sometimes rents and sells domains." Derudover er domænet allerede sat til salg på markedspladsen "dan.com". "Dan.com" fungerer som en online markedsplads, hvor man kan købe og sælge domænet. Et opslag viser at de (indklaged• pt. har 6.904 domæner til salg på dan.com. (bilag 2). Af lignende sager kan nævnes https://www.domaeneklager.dk/sites/default/files/2020-01/2019- 0283%2C%20kjaerulff.dk_.pdf og https://www.domaeneklager.dk/sites/default/files/2020- 09/2020- 0181%2C%20steder_0.pdf, hvor klager i begge sager har fået medhold.” Bilager ifølge klagerens oplysninger et skærmprint af et opslag på ”underskrift.dk”, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”underskrift.dk” er udbudt til salg for 2.288 EUR. Bilager ifølge klagerens oplysninger et skærmprint af et opslag på ”dan.com”, der viser domænenavne, som indklagede udbyder til salg. Bilag er efter det oplyste skærmprint af indklagedes hjemmeside under domænenavnet ”domeen.com”. Bilager en kopi af en e-mailkorrespondance fra den 23. september 2020 mellem klageren og indklagede vedrørende overdragelse af domænenavnet ”underskrift.dk”, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren har forsøgt at afgive et tilbud ”online” med henblik på at få overført domænenavnet ”underskrift.dk”, men at det ikke har været muligt at fremsætte et tilbud under 1.700 EUR, og at indklagede har tilkendegivet at være villig til at overdrage domænenavnet ”underskrift.dk” mod betaling af 750 EUR. Bilag er et skærmprint fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet ”underskrift.dk”. Bilag(litreret af klagenævne• er en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. oven for i sagsfremstillingen. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: “Computernik OÜ has been investing in domain names since 2000. We invest into generic domain names. We develop, sell, buy and also rent domains. We own over 7000 domains, .ee, .fi and .dk domains. Investing into domain names is allowed business practice in many countries around the world. Denmark included! underskrift.dk was registered of the generic meaning of the word. We want to develop that domain in future! We have developed a lot webpages in Estonia. Raha.ee, kaassid.ee, kokteil.ee, qr.ee. I am just one-man show, so it takes time to develop the domains. Our domains are registered for future development! They are not registered for selling! The .dk domain has the unfriendliest rules in the whole world. And believe me, I have lived in the Soviet Union. The rules remember me of those times. People are told what they can and can't do. They can`t sell there property. That is exactly what the Soviet Union was like. [...] The complaint has no EXCLUSIVE rights to underskrift.dk. The complaint has no rights to underskrift.dk. There is no ground for the claim! I do not see any evidence, that the complaint should be awarded the domain. ZERO. The complaint is pointing that the domain is for sale and that this is the ground! I ask, why he doesn't take all our 110+ .dk domains once? It would be that easy, just point to the fact that domains are for sale, and take them all. What logic is that? No ground, just point that they are for sale. The complaint didn`t like our price, and after that filed for claim. And wants to steal our property just for free. THAT IS STEALING!!!!!” I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Indklagedes bemærkninger bekræfter blot vores antagelse om, at domænet ”underskrift.dk” udelukkende er blevet registreret med henblik på videresalg. Han skriver ordret: ”We develop, sell, buy and also rent domains.” Tilgår man domænet i dag ligger det fortsat på markedspladsen ”dan.com”. Dog har indklagede markeret domænet som ”solgt”. Se bilag 7. Et opslag på DK Hostmaster viser imidlertidigt, at domænet stadig ligger registreret hos indklagede. Se bilag 8. Vores påstand er, at indklagede kun har ændret status på domænet, for at bekræfte hans udsagn om at det ikke ligger til salg. Indklagede har fortsat 110 .dk domæner til salg på markedspladsen. Se bilag 9. Ingen yderligere kommentarer til indklagedes replik.” Bilager ifølge klagerens oplysninger et skærmprint af et fornyet opslag på ”underskrift.dk”, hvoraf bl.a. fremgår følgende tekst: ”The domain name ’underskrift.dk’ has already been sold”, jf. neden for i sagsfremstillingen. Bilager et skærmprint af et opslag i DK Hostmasters WHOIS-database på domænenavnet ”underskrift.dk”, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”underskrift.dk” fortsat er registreret af indklagede. Bilager ifølge klagerens oplysninger et skærmprint af et fornyet opslag på ”dan.com”, der viser domænenavne, som indklagede udbyder til salg. I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: “The domain was sold to someone else yesterday. So please remove the claim. I can`t update the whois data, because of the claim. How is it possible, that complaint thinks, if the domain is for sale, he has more rights to the domain as we? Where these idiots come from? He offered money for the domain, then decided to just steal it.” Ved opslag på indklagedes hjemmeside under domænenavnet ”domeen.com” har sekretariatet den 8. november 2020 taget følgende kopier, jf. sagens bilag 3: Ved opslag den 24. september 2020 på ”underskrift.dk” blev viderestillet til domænenavnet ”dan.com”, hvor domænenavnet ”underskrift.dk” blev udbudt til salg, og hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 8. november 2020 på ”underskrift.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved e-mail af 24. oktober 2020 har DK Hostmaster oplyst til sekretariatet, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”underskrift.dk” siden den 27. maj 2019. DK Hostmaster har endvidere ved e-mail af 9. november 2020 oplyst, at indklagede – udover at være registrant af domænenavnet ”underskrift.dk” – under samme bruger-id har registreret i alt følgende 118 domænenavne adult.dk angry.dk ann.dk audit.dk aul.dk boob.dk bula.dk ckn.dk coka.dk cosmic.dk courier.dk c7.dk dada.dk deer.dk devils.dk drum.dk dup.dk eben.dk ecu.dk erol.dk erotisk.dk exclusive.dk exotic.dk facility.dk feb.dk festugen.dk fisher.dk flame.dk foe.dk fow.dk frederiksstaden.dk galleriet.dk hds.dk helen.dk hexa.dk hto.dk hue.dk idh.dk ikt.dk inch.dk instrument.dk integrated.dk invaders.dk ipi.dk iqs.dk kiteboard.dk kki.dk klo.dk kostumeudlejning.dk kross.dk kubi.dk kunstmuseum.dk kvalitet.dk lako.dk leonardo.dk lix.dk lunch.dk l5.dk mali.dk marika.dk matu.dk mentalitet.dk myko.dk nrs.dk nva.dk olier.dk omdeling.dk opload.dk pada.dk pappa.dk paradigm.dk partition.dk pastiller.dk pou.dk progres.dk pronto.dk rce.dk reach.dk recruit.dk rela.dk reseller.dk ripe.dk round.dk sakse.dk sash.dk scala.dk sharon.dk skulpturer.dk slud.dk soma.dk spaer.dk spagetti.dk studiet.dk swim.dk taylor.dk tolo.dk tonight.dk tractor.dk trimmeren.dk truffle.dk tubes.dk tunes.dk tyres.dk uba.dk udstillinger.dk u5.dk vaaben.dk venu.dk vho.dk vini.dk violet.dk virvar.dk vladimir.dk wero.dk wintherrejser.dk wizzard.dk zzzz.dk z2.dk Ved sekretariatets opslag påtilfældige domænenavne blandt de 118 blev i samtlige tilfælde viderestillet til en hjemmeside under ”dan.com”, hvorfra domænenavnene var udbudt til salg for 999 EUR. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren, Devilfish Media ApS, har ledt efter et passende domænenavn til en hjemmeside, hvorfra brugere gratis kan oprette og dele underskriftindsamlinger, • at klageren i den forbindelse har et ønske om at benytte domænenavnet ”underskrift.dk”, • at domænenavnet ”underskrift.dk” har været udbudt til salg for 2.288 EUR, • at klageren har tilbudt 100 EUR for at få overdraget domænenavnet, hvilket indklagede har afvist, men at indklagede har tilbudt at overdrage domænenavnet til klageren mod betaling af 750 EUR, hvilket klageren ikke har villet acceptere, • at klageren har planer om at benytte domænenavnet ”underskrift.dk”, • at indklagede udelukkende har registreret domænenavnet ”underskrift.dk” med henblik på videresalg, hvilket bekræftes af indholdet på indklagedes hjemmeside, ligesom domænenavnet ”underskrift.dk” har været udbudt til salg på hjemmesiden under ”dan.com”, og • at indklagede i sit svarskrift har anført, at indklagede udvikler, sælger, køber og udlejer domænenavne, hvilket bekræfter klagerens antagelse om, at domænenavnet ”underskrift.dk” er registreret med henblik på videresalg,
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede, Computernik OÜ, siden 2000 har investeret i generiske domænenavne, • at indklagede udvikler, sælger, køber og udlejer domænenavne, • at investeringer i domænenavne er en lovlig forretningsmodel i mange lande, herunder i Danmark, • at indklagede registrerede domænenavnet ”underskrift.dk” med henblik på at udvikle det i fremtiden og ikke med henblik på videresalg, • at klageren ikke har eneret til betegnelsen ”underskrift.dk”, • at klageren vil stjæle domænenavnet ”underskrift.dk” fra indklagede, og • at domænenavnet ”underskrift.dk” efter indgivelsen af klagen i den foreliggende sag er solgt til en tredjepart, hvorfor klagen bør afvises.

Nævnets bemærkninger:

Indledningsvis bemærkes, at klagenævnet ikke finder, at der af indklagede er oplyst omstændigheder, som kan føre til en afvisning af sagen. For så vidt angår indklagedes oplysning om, at domænenavnet ”underskrift.dk” efter indgivelsen af klagen i den foreliggende sag er solgt til en tredjepart bemærkes, at det følger af pkt. 6.4 i DK Hostmasters vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn bl.a., at en registrant ikke kan overdrage et domænenavn, når der ved Klagenævnet for Domænenavne er indledt en klagesag om det pågældende domænenavn, og at registranten ikke vil kunne overdrage eller slette domænenavnet, før sagen er hævet, der er indgået forlig, eller klagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Klageren har gjort gældende:
at indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”underskrift.dk” i strid med § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag Laf 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Klageren har oplyst, at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”underskrift.dk” til en hjemmeside, hvor brugere gratis kan oprette og dele underskriftindsamlinger. Klagenævnet finder, at en sådan brug vil være egnet til at afspejle domænenavnet signalværdi. Domænenavnet ”underskrift.dk” er registreret af indklagede den 27. maj 2019. Af sekretariatets undersøgelser i sagen fremgår, at domænenavnet ”underskrift.dk” på tidspunktet for klagesagens start den 23. september 2020 viderestillede til domænenavnet ”dan.com”, hvorfra domænenavnet blev udbudt til salg med teksten ”The domain name underskrift.dk is for sale!”. Det fremgår af den fremlagte e-mailkorrespondance mellem parterne, jf. sagens bilag 4, at klageren har forsøgt at fremsætte et tilbud ”online” om at få overdraget domænenavnet ”underskrift.dk”, men at det ikke var muligt fremsætte et tilbud under 1.700 EUR, og at indklagede i den forbindelse har tilkendegivet at være villig til at overdrage domænenavnet mod betaling af 750 EUR. Ved opslag den 8. november 2020 på domænenavnet ”underskrift.dk” fremkom en hjemmeside med følgende tekst ”The domain name underskrift.dk has already been sold”. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et betydeligt antal domænenavnet under top level-domænet ”.dk”, og at i hvert fald en del af disse domænenavne anvendes til at viderestille til hjemmesiden under ”dan.com”, hvorfra domænenavnene er udbudt til salg På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes registrering af domænenavnet ”underskrift.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg af domænenavnet. Indklagede har oplyst, at indklagede siden 2000 har investeret i domænenavne med fokus på generiske domænenavne. Endvidere har indklagede oplyst, at indklagede beskæftiger sig med salg, køb og udleje af domænenavne, og at indklagede er registrant af mere end 7.000 domænenavne under internetdomænerne ”.ee”, ”.fi” og ”.dk”. Tilsvarende oplysninger fremgår af indklagedes hjemmeside, hvor tillige er anført bl.a. følgende: ”We have over 7000 domains! We are selling some of our domain names because it would take “many lifetimes” to develop or liquidate our volume of domain names”. I forhold til det omtvistede domænenavn har indklagede oplyst, at domænenavnet er registreret med henblik på at udvikle det i fremtiden, men indklagede har ikke nærmere konkretiseret planen for udvikling af domænenavnet. Endvidere har indklagede, som anført ovenfor, oplyst, at domænenavnet efter indgivelsen af klagen i den foreliggende sag er videresolgt til en tredjepart. Efter klagenævnets vurdering har indklagede ikke afkræftet den nævnte formodning for, at formålet med indklagedes registrering af domænenavnet ”underskrift.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg af domænenavnet. Det bemærkes, at indklagede tværtimod har bekræftet, at indklagedes forretningsmodel bredt set bygger på køb, salg og udlejning af domænenavne, ligesom indklagede ifølge dennes oplysninger faktisk har forsøgt at videresælge domænenavnet ”underskrift.dk” til en tredjepart. Det følger heraf, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet ”underskrift.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet ”underskrift.dk” registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”underskrift.dk” skal overføres til klageren, Devilfish Media ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klagerenTest et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.