Afgørelse

waterwellnessflintholm.dk

Frederiksberg Kommune

MOD

[A]

10. december 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”waterwellnessflintholm.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Sagsfremstilling Flintholm Svømmehal har siden 23. juni 2017 dannet ramme for vandsport, svømning og wellness for de 104.000 indbyggere i Frederiksberg Kommune. Den 6.400 m2 store bygning huser en svømmehal med meter bassin, rutsjebaner, et badeområde med bassiner, en wellness-afdeling, café og idrætsgymnastikhal oven på svømmehallen. Det nye byggeri indeholder også klub- og administrationslokaler til to af kommunens største idrætsforeninger, Hovedstadens Svømmeklub og Hermes Gymnastikforening. Bygningen er på i altetager, hvoraf deetager ligger under jorden. I svømmehallens caféområde vil der være udsigt over Grøndalen. Flintholm Svømmehal har tidligere benyttet domænenavnet waterwellnessflintholm.dk. For at skabe ensartethed i kommunens onlinetilstedeværelse opsagdes registreringen af dette domænenavn til fordel for flintholmsvoem.frederiksberg.dk. Jf. Bilaghar en anonym registrant den 25. august 2020 registreret waterwellnessflintholm.dk. Domænenavnet peger nu på et website med konkurrerende tilbud, jf. Bilag 2, der er skærmbillede af hjemmesiden. Af Bilag 3, der viser koden, fremgår det, at den nye registrant benytter Flintholm Svømmehal i titel og beskrivelse af hjemmesiden. Samtidig snylter den nye registrant på Flintholm Svømmehals rankings på Google, hvor søgning på Flintholm Svømmehal giver flere hits til Frederiksberg Kommunes tidligere domæne waterwellnessflintholm.dk end til det nye flintholmsvoem.frederiksberg.dk, jf. Bilag 4. Anbringender • Indklagede snylter på Flintholm Svømmehal og Frederiksberg Kommunes rettigheder ved at idriftsætte et konkurrerende website på Flintholm Svømmehals tidligere domænenavn, waterwellnessflintholm.dk, • Indklagede benytter waterwellnessflintholm.dk til at tiltrække trafik der var tiltænkt besøgende til Flintholm Sømmehal, • Indklagede sælger konkurrerende produkter ift. Klager og benytter Flintholm Svømmehal i markedsføringen af sine services – der henvises igen til Bilag 3, skærmbillede af indholdet på waterwellnessflintholm.dk, • Indklagede bruger Flintholm Svømmehal i SEO plugins på waterwellnessflintholm.dk og snylter dermed på trafikken fra de mere end 1.300 links der henviser til waterwellnessflintholm.dk, • Indklagede har ved registrering af domænenavnet utvivlsomt kendt til klagerens identitet og brug af domænenavnet, da indklagede bruger Flintholm Svømmehals navn i både titel og beskrivelse af hjemmeside, • Indklagedes registrering og brug af waterwellnessflintholm.dk er illoyal. Der foreligger dermed en klar overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, da registrering af en andres navne og kendetegn som domænenavn for egen vinding, er illoyal adfærd i strid med god domænenavnsskik.” Bilager et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”waterwellnessflintholm.dk” er registreret den 25. august 2020. DK Hostmaster har ved mail af 25. september 2020 oplyst, at indklagede er registrant af domænenavnet. Bilager følgende skærmprint af indholdet på domænenavnet ”waterwellnessflintholm.dk”: Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet den 25. september 2020 og 21. november 2020 konstateret, at det fremstod som vist ovenfor. Bilager et udskrift, der viser de metadata, der knytter sig til ”waterwellnessflintholm.dk”. Det fremgår heraf, at der som ”titel” er anført ”Flintholm svømmehal”, og som ”beskrivelse” er anført ”Ved Flintholm svømmehal har vi en lækker svømmehal som kan bruge af folk i alle aldre. Vores svømmehal er altid ren og i flot stand”. Bilager følgende skærmprint, der viser resultatet ved søgning på ”Flintholm svømmehal” på Google (google.com): Bilager et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af domænenavnet ”frederiksberg.dk”, der blev registreret den 1. september 2010. Bilager et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren (Frederiksberg Kommune). I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Hej jeg har læst klagen, og jeg er ikke forstående overfor, hvad præcis der gør, at I mener, det ikke er okay, at jeg har købt et domæne, som i selv har valgt ikke at bruge, her er mit syn på sagen. 1: I har selv opsagt domæne, ergo I har valgt ikke at betale for det, ergo I har selv bestemt, at domænet nu kan købes af andre personer. 2: Jeg er ikke konkurrence med jer på nogen som helst måde, jeg har lavet en hjemmeside med fiktive service og adresse i USA, IKKE I FLINTHOLM. 3: I kan da umuligt have monopol på navnet ”Flintholm”, da dette er et områdenavn, det samme med svømmehal, det også er meget normalt ord i den Danske ordbog. 4: Der er ikke bevis for, at jeg har prøvet at efterligne jer på nogen som helst måde. Jeg vil her komme med mit svar på alle indsigelser som er rettet mod mig. • Indklagede snylter på Flintholm Svømmehal og Frederiksberg Kommunes rettigheder ved at idriftsætte et konkurrerende website på Flintholm Svømmehals tidligere domænenavn, waterwellnessflintholm.dk SVAR: Dette er ikke en konkurrerende side da, alt info på hjemmesiden er fiktiv og adressen er i USA, ergo jeg udgiver mig ikke for at være jer heller. • Indklagede benytter waterwellnessflintholm.dk til at tiltrække trafik, der var tiltænkt besøgende til Flintholm Sømmehal SVAR: Nej ikke korrekt, der står intet sted på min hjemmeside, at jeg udgiver mig for at være den samme svømmehal som deres. • Indklagede sælger konkurrerende produkter ift. Klager og benytter Flintholm Svømmehal i markedsføringen af sine services – der henvises igen til Bilag 3, skærmbillede af indholdet på waterwellnessflintholm.dk SVAR: Fiktive services. Jeg citere bunden af min hjemmeside: BROOKLYN 10036, NEW YORK, UNITED STATES Jeg har aldrig markedsført mig for at være: Flintholm Svømmehal Bernhard Bangs Alle 2000 Frederiksberg • Indklagede bruger Flintholm Svømmehal i SEO plugins på waterwellnessflintholm.dk og snylter dermed på trafikken fra de mere end 1.300 links der henviser til waterwellnessflintholm.dk. SVAR: Som sagt tidligere oppe, det er ikke muligt at have monopol på ordet "Flintholm" og ordet "svømmehal" Der er intet unikt ved deord, som der beskrives er der 1300 links der føre til mit købte domæne, hvilket også er derfor jeg har købt domænet, altså for SEO grunde, hvis i gerne selv ville have beholdt SEO værdien af de links, så skulle i have beholdt domænet og lavet en redirect fra waterwellnessflintholm.dk til jeres nye side. • Indklagede har ved registrering af domænenavnet utvivlsomt kendt til klagerens identitet og brug af domænenavnet, da indklagede bruger Flintholm Svømmehals navn i både titel og beskrivelse af hjemmeside SVAR: Nej, jeg har ikke kendt til klagerens identitet, jeg kigger blot på domænet som er udløbet og køber dem for at bruge dem. Jeg valgte at bruge navnet flintholm svømmehal fordi det virker idealt til mit ny købte domæne "waterwellnessflintholm.dk". Det ligger jo i domænenavnet • Indklagedes registrering og brug af waterwellnessflintholm.dk er illoyal SVAR: Ikke sandt, der er intet bevis for dette.” Ved sekretariatets søgning på ”water wellness flintholm” den 21. november 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 144, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Det første søgeresultat vedrørte det omtvistede domænenavn med angivelsen ”Flintholm svømmehal - waterwellnessflintholm.dk”. Af de førstesøgeresultater vedrørte de resterendeklageren. DK Hostmaster har ved mail af 2. november 2020 oplyst, at indklagede – udover domænenavnet ”waterwellnessflintholm.dk” – er registrant af følgendedomænenavne: ktivlov.dk bakogskak.dk butiksdeko.dk catergruppen.dk coolvvs.dk denkraesnekok.dk designo.dk esbjergbolig.dk fotografdenis.dk ingenkontakt.dk jrtd.dk konweb.dk kultbox.dk leikr.dk lotusblomsten.dk luxmode.dk ptp.dk skrotdinbilnu.dk spareventilator.dk triko.dk variablerne.dk vindenhund.dk indefodbold.dk roldkro.dk idolshop.dk hjemmetid.dk onmedia.dk proskolen.dk dmi-vejret.dk livskilden.dk web-seo.dk wii4real.dk Sekretariatet har ved opslag påtilfældigt udvalgte af disse domænenavne konstateret, at der i otte tilfælde fremkom hjemmesider, der i deres opbygning og indhold i det væsentlige svarer til domænenavnet ”waterwellnessflintholm.dk”, i ét tilfælde fremkom en hjemmeside om en fotograf, og i ét tilfælde fremkom der ingen hjemmeside. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede snylter på Flintholm Svømmehal og Frederiksberg Kommunes rettigheder ved at idriftsætte et konkurrerende website på Flintholm Svømmehals tidligere domænenavn, ”waterwellnessflintholm.dk”, • at indklagede benytter domænenavnet ”waterwellnessflintholm.dk” til at tiltrække trafik, der var tiltænkt besøgende til Flintholm Svømmehal, • at indklagede sælger konkurrerende produkter og benytter betegnelsen ”Flintholm Svømmehal” i markedsføringen af sine services, jf. bilagog 3, • at indklagede bruger betegnelsen ”Flintholm Svømmehal” i sin søgemaskineoptimering (SEO) vedrørende domænenavnet ”waterwellnessflintholm.dk”, • at indklagede ved registrering af domænenavnet utvivlsomt har kendt til klagerens identitet og tidligere brug af det omtvistede domænenavn, idet indklagede bruger Flintholm Svømmehals navn i både titel og beskrivelse af hjemmesiden på domænenavnet, • at indklagedes registrering og brug af det omtvistede domænenavn er illoyal, og • at der foreligger en klar overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, da registrering af en andres navne og kendetegn som domænenavn for egen vinding er illoyal adfærd i strid med god domænenavnsskik.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har registreret domænenavnet ”waterwellnessflintholm.dk”, efter at klageren besluttede at ophøre med at bruge domænenavnet, hvorfor klageren ikke længere kan anses for at have nogen relevant interesse heri, • at indklagede ikke er i konkurrence med klageren, idet indklagede alene udbyder fiktive ydelser på den hjemmeside, der findes på domænenavnet, og idet indklagedes adresse er angivet som værende i USA, • at klageren hverken har monopol på brug af ordet ”Flintholm” eller ”svømmehal”, idet der er tale om helt almindelige ord, • at klageren ikke har dokumenteret, at indklagede har forsøgt at efterligne klageren, og • at det ikke er korrekt, at indklagede kendte Flintholm Svømmehal inden registreringen af domænenavnet.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”waterwellnessflintholm.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, Frederiksberg Kommune, driver Flintholm Svømmehal, der tidligere har anvendt ”waterwellnessflintholm.dk” som domænenavn for sin hjemmeside vedrørende svømmehallen. Selvom Frederiksberg Kommune på et tidspunkt ophørte med at anvende domænenavnet ”waterwellnessflintholm.dk”, viser sekretariatets undersøgelser, at ”water wellness flintholm” på internettet stadig forbindes med Flintholm Svømmehal og dermed klageren. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en interesse i at kunne råde over det omtvistede domænenavn. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnene involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”waterwellnessflintholm.dk” består af en sammenstilling af to almindelige engelsk ord ”water” og ”wellness” samt den danske stedbetegnelse ”Flintholm”. Mange andre end sagens parter kan derfor have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede anvender efter eget udsagn domænenavnet ”waterwellnessflintholm.dk” til at markedsføre fiktive ydelser, der efter deres beskrivelse minder om de ydelser, som besøgende kan modtage i Flintholm Svømmehals kurbad-afdeling. Af den metadata, der knytter sig det omtvistede domænenavn fremgår, at der som ”titel” for domænenavnet er anført ”Flintholm svømmehal”, og som ”beskrivelse” er anført ”Ved Flintholm svømmehal har vi en lækker svømmehal som kan bruge af folk i alle aldre. Vores svømmehal er altid ren og i flot stand”. Indklagede har i øvrigt en række andre domænenavne, der opbygningsmæssigt svarer til det omtvistede domænenavn, dvs. hvor antageligt fiktive ydelser udbydes fra adresser i udlandet. Klagenævnet finder på denne baggrund, at det må lægges til grund, at indklagedes formål med registrering og brug af det omtvistede domænenavn er at snylte på klagerens, herunder Flintholm Svømmehals, navn og omdømme. Klagenævnet finder herefter, at indklagede ikke kan anses for at have nogen legitim interesse i at råde over domænenavnet. På baggrund af ovenstående er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”waterwellnessflintholm.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 9

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”waterwellnessflintholm.dk” skal overføres til klageren, Frederiksberg Kommune. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.