Afgørelse

rpr.dk

RUNGSTED PRIVATE REALSKOLE

MOD

LEGRO GARTNERI A/S

10. december 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”rpr.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• som ”Øvrige virksomhedsformer” under navnet RUNGSTED PRIVATE REALSKOLE (CVR-nummer 66988813) med startdato den 16. oktober 1964. Klageren er endvidere registreret under branchekode ”852010 Folkeskoler o.lign.” Sekretariatet har ved en søgning den 8. november 2020 i Google (www.google.d• konstateret, at klageren på nuværende tidspunkt har etableret en hjemmeside under domænenavnet ”rpr-skole.dk”. Ved opslag samme dag i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”rpr-skole.dk” er registreret den 12. november 1997, og at registranten af domænenavnet er klageren. Ved opslag den 8. november 2020 på ”rpr-skole.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved at klikke på feltet ”Om skolen” på ovenstående hjemmeside fremkom bl.a. en gengivelse af klagerens vedtægter. Af vedtægterne fremgår bl.a. følgende: ”Hjemsted og formål § 1. Stk. 1. Rungsted private Realskole er en uafhængig, selvejende uddannelsesinstitution med hjemsted i Hørsholm Kommune, beliggende Vallerød Banevej 23, 2960 Rungsted Kyst, CVR nr. 66988813. Skolen er stiftet den 2. marts 1920.” I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”I forbindelse med 100 året for Rungsted private Realskole kontaktede jeg – som frivillig forældre – flere gange ledelsen hos registranten, da domænet www.rpr.dk ikke var aktivt. Se venligst bilag 1. Derud blev registranten kontaktet ca.gang pr. telefon, hvor der blev lagt besked hos sekretæren. Alle henvendelser blev ikke besvaret. En anden tidligere elev fra RpR kontaktede efterfølgende bestyrelsen for registranten. Se venligst bilag 2. Denne henvendelse blev heller ikke besvaret. [...] Rungsted private Realskole har igennem 100 år opbygget deres brand som RpR, hvilket skolen kaldes i daglig tale. Det fremgår af bilag 3, som er google-søgning dags dato. Ovenstående dokumenteres tillige af, at lokalavisen ligeledes beskriver skolen som RpR. Bilag 4. Rpr.dk er og har ikke været aktivt i længere tid - dvs. mere endår. Bilag 5.” Som bilaghar klageren efter det oplyste fremlagt to e-mails af 21. og 28. januar 2020 til indklagede vedrørende en mulig overdragelse af domænenavnet ”rpr.dk” i anledning af, at RUNGSTED PRIVATE REALSKOLE fyldte 100 år i marts 2020. Bilager en e-mail af 5. februar 2020 fra en tidligere elev på RUNGSTED PRIVATE REALSKOLE vedrørende overdragelse af domænenavnet ”rpr.dk”. Af e-mailen fremgår det bl.a., at man ønsker at ”lave noget” i forbindelse med skolens jubilæum, hvorfor gerne vil købe domænmenavnet af indklagede. Det fremstår af e-mailen som om, at mailen er sendt til bestyrelsesformanden for indklagedes virksomhed. Bilager tilsyneladende en udateret udskrift fra en søgning i Google (www.google.d• på ”rpr”. Af udskriften fremgår det, at der ved søgningen fremkom ca. 16.300.000 søgeresultater og at de fire første søgeresultater knyttede sig til klageren. Bilager en artikel bragt på hjemmesiden www.sn.dk den 29. januar 2019 under titlen ”RpR i toppen over landets bedste skoler”. Af artiklen fremgår bl.a., at klageren er blandt landetsbedste skoler, målt på undervisningseffekt. Bilager et udateret skærmprint fra et opslag på domænenavnet ”rpr.dk”, der viser at det omtvistede domænenavn ikke indeholder nogen hjemmeside, jf. nærmere herom neden for under sagsfremstillingen. Bilag(litreret af sekretariate• er en udskrift af 29. august 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. nærmere herom oven for under sagsfremstillingen. Bilag (litreret af sekretariate• er en fuldmagt fra RUNGSTED PRIVATE REALSKOLE vedrørende domænenavnet ”rpr.dk”. Ved opslag den 31. august 2020 på ”rpr.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Sekretariatet har ved fornyet opslag den 8. november 2020 på ”rpr.dk” taget følgende kopi: Ved opslag den 8. november 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”rpr.dk”. På foranledning af sekretariatet har DK Hostmaster ved e-mail af 2. november 2020 oplyst, at indklagede er anført som registrant af yderligere 364 domænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne: decodust.dk menukassen.dk menykassen.dk horizontalfarming.dk aebler.dk afb.dk aft.dk afu.dk akr.dk ananassalvie.dk ank.dk anv.dk aoi.dk ape.dk apf.dk apl.dk appelsiner.dk appelsinsalvie.dk apu.dk aromacress.dk aroma.dk aromapift.dk aromaspice.dk asparges.dk babyleaf.dk bananer.dk basilikum.dk basilikumduet.dk beh.dk berkfors.dk bestillinger.dk bfc.dk biologiskbekæmpelse.dk bladselleri.dk blk.dk blomkaal.dk blommer.dk bly.dk bouquetgarni.dk bouquetgarnimix.dk broendkarse.dk brøndkarse.dk btu.dk buk.dk bønner.dk cak.dk cateringfirmaer.dk cbt.dk cel.dk cgk.dk chw.dk citronbasilikum.dk citroner.dk citronmelisse.dk citrontimian.dk coe.dk cpn.dk crispsalat.dk cva.dk decocress.dk decofood.dk decoherbs.dk decospice.dk decosprouts.dk decotaste.dk dej.dk dekopift.dk dessertmix.dk dgv.dk dhj.dk dild.dk dil.dk djb.dk djg.dk dji.dk djl.dk djv.dk dmn.dk dnj.dk doh.dk dorthescorner.dk dov.dk dpj.dk drink.dk drj.dk drn.dk dud.dk dufteurter.dk duh.dk duj.dk dul.dk dur.dk duv.dk dyc.dk dyl.dk eanedistregkoder.dk eanstregkoder.dk ebu.dk ecj.dk ecl.dk enrendyrketfornøjelse.dk eok.dk epl.dk epp.dk estragon.dk europaller.dk everfresh.dk faqs.dk fat.dk fco.dk fgi.dk fgn.dk fhu.dk finesherbes.dk finesherbesmix.dk fis.dk fiskemix.dk fjerkraemix.dk fjerkræmix.dk fju.dk flyreservation.dk flyselskaber.dk fnd.dk forhandlerlisten.dk frisee.dk friseesalat.dk gak.dk gartnere.dk gartnerier.dk gastrovita.dk gastrovitae.dk gca.dk gce.dk gha.dk gkg.dk gki.dk gmm.dk goi.dk gok.dk gourmetsalat.dk grillmix.dk groent.dk grønegeblad.dk grønt.dk guleroedder.dk gulerødder.dk gyb.dk halvpaller.dk harmonisalat.dk havesyre.dk herbesdeprovence.dk herbes.dk herbs.dk hjertesalat.dk hoegholt.dk hogholt.dk hovedsalat.dk hrg.dk htv.dk hvidkål.dk hvidløg.dk høgholt.dk insektafvisendeurter.dk instrumenter.dk iob.dk isv.dk iur.dk iwo.dk jlt.dk jpw.dk jri.dk kanelbasilikum.dk karsefamilien.dk karsekarla.dk karsekarsten.dk karsemonsters.dk kbg.dk kbi.dk kdg.dk kfj.dk kimspirer.dk kinakål.dk kinaløg.dk kin.dk kno.dk kobdanskmedhjertet.dk koebdanskmedhjertet.dk koekkenurter.dk koriander.dk krauter.dk krydderiguiden.dk krydderurt.dk krydderurteguiden.dk krydderurtemix.dk krydder-urter.dk krølsalat.dk kuk.dk kunder.dk køb.dk købnu.dk køkkenurter.dk kørvel.dk lad.dk lag.dk lcr.dk legro.dk legrogartneri.dk lerpotter.dk lhs.dk limebasilikum.dk lollobionda.dk lollorossa.dk lrk.dk lsg.dk lvg.dk lægeurter.dk løvstikke.dk madpift.dk meloner.dk merian.dk mmu.dk mpv.dk msa.dk myi.dk mynte.dk naturpotter.dk nbj.dk ncn.dk nielshoegholt.dk nielshøgholt.dk ntw.dk numberone.dk nyhedsbrev.dk oag.dk ocg.dk oni.dk oregano.dk orientalskmix.dk oum.dk paerer.dk pastamix.dk peberrod.dk persille.dk pho.dk pizzamix.dk plasticpotter.dk pnc.dk porrer.dk provencemix.dk ptn.dk purloeg.dk purløg.dk pærer.dk radiser.dk ribs.dk rjb.dk rlj.dk rly.dk rmg.dk romaine.dk romainesalat.dk romanice.dk rosenkål.dk rosesalat.dk rosmarin.dk ruccola.dk rucola.dk rucolasalat.dk rya.dk ryl.dk rødbasilikum.dk rødegeblad.dk salatbørsen.dk salat.dk salater.dk salatfrø.dk salatharmoni.dk salatmix.dk salatnumberone.dk salatportalen.dk salatsymfoni.dk salvie.dk scl.dk selleri.dk shy.dk sji.dk slo.dk sly.dk smagspift.dk specialsalater.dk spiceworld.dk spinat.dk springløg.dk steakmix.dk suppemix.dk symfonisalat.dk tab.dk tah.dk tcp.dk tcu.dk teurter.dk thaibasilikum.dk tih.dk timian.dk toscanamix.dk touchfriendly.dk touchvenlig.dk tpk.dk tuf.dk tvf.dk tørvepotter.dk udplantninger.dk ufb.dk ugf.dk uhb.dk ujs.dk uks.dk uli.dk ult.dk umc.dk umi.dk unc.dk uoc.dk uro.dk urtebakker.dk urtebørsen.dk urtefrø.dk urteguiden.dk urtemix.dk urtemix-gris.dk urtemix-lam.dk urtepift.dk urteportalen.dk urte-potter.dk urtepotter.dk urter.dk urteskud.dk urtespire.dk urtespirer.dk urteæsker.dk usl.dk usm.dk uts.dk vaw.dk vds.dk vildtmix.dk vindruer.dk vittigheder.dk vlp.dk vmt.dk woc.dk woksalat.dk worldofcress.dk worldofspice.dk worldofsprouts.dk worldoftaste.dk wum.dk yestotouch.dk æbler.dk ærtesalat.dk økokarse.dk økologiskdyrkning.dk økologiskgødning.dk økopift.dk Sekretariatet har ved opslag den 8. november 2020 påtilfældige af indklagedes domænenavne (”decodust.dk”, ”blk.dk”, ”drink”, ”gca.dk”, ”karsefamilien.dk”, ”koriander.dk”, ”ribs.dk”, ”salater.dk”, ”slo.dk” og ”steakmix.dk”) konstateret, at der i ingen af tilfældene fremkom en aktiv hjemmeside under domænenavnene. Ved en søgning den 8. november 2020 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• har sekretariatet konstateret, at der er registreret et aktieselskab under navnet LEGRO GARTNERI A/S (CVR-nummer 12679475) med startdato den 1. januar 1989. Selskabet har registreret en lang række binavne. Selskabets formål er gartneridrift og handel. Endvidere er selskabet registreret under branchekode ”012800 Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter” og med bibranchen ”011300 Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde”. Sekretariatet har ved opslag den 8. november 2020 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at indholdet på domænenavnet ”rpr.dk” er lagret i altgange i perioden fra den 20. oktober 2003 og til den 8. august 2018. Af de lagrede hjemmesider fremgår det bl.a., at det omtvistede domænenavn i hvert fald periodevis mellem den 15. juni 2013 og den 8. august 2018 har viderestillet til domænenavnet ”opskrifter.dk”. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som senest lagret den 8. august 2018: Ved sekretariatets søgning på ”rpr” den 8. november i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være 17.700, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne indklagede, mens otte af søgeresultaterne vedrørte klageren. De resterendesøgeresultaterne vedrørte en lang række forskellige forhold, bl.a. en bog, det franske politiske parti RPR (Rassemblement pour la réplubliqu• samt i to tilfælde Roskilde Private Realskole. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren, Rungsted Private Realskole, gennem 100 år har opbygget sit brand ”RpR”, hvilket skolen kaldes i daglig tale, • at dette bl.a. understøttes af den af klageren fremlagte Google-søgning i bilag 3, men også omtalen i lokalavisen, jf. bilag 4, • at domænenavnet ”rpr.dk” gennem længere tid – dvs. mere end et år – ikke har været aktivt, • at der i forbindelse med 100-året for klageren blev taget kontakt til indklagede med henblik på at drøfte en overdragelse af domænenavnet ”rpr.dk”, • at indklagede har ikke besvaret henvendelserne om domænenavnet, og • at domænenavnet ”rpr.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”rpr.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, Rungsted Private Realskole, er efter det oplyste stiftet den 2. marts 1920. Klageren er i Det Centrale Virksomhedsregister registreret under samme navn med startdato den 16. oktober 1964. Herudover fremgår det af sagens oplysninger, at klageren gør brug af domænenavnet ”rpr-skole.dk” i forbindelse med en hjemmeside for skolen og at dette domænenavn har været registreret af klageren siden den 12. november 1997. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”rpr.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”rpr.dk” er sammensat af tre bogstaver, der som udgangspunkt frit kan anvendes af enhver. Desuden må det tages i betragtning, at det omtvistede domænenavns signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen også viser. Endelig må det indgå i interesseafvejningen, at betegnelsen ”rpr” på internettet i et vist – men dog mindre – omfang ses at være forbundet med klageren. Domænenavnet ”rpr.dk” er ifølge oplysninger fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• registreret af indklagede den 14. august 2002, og det fremgår yderligere af sagens oplysninger, at det omtvistede domænenavn aktuelt ikke indeholder nogen aktiv hjemmeside. Oplysninger fra hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• viser dog, at domænenavnet ”rpr.dk” i hvert fald periodevis fra 2013 og frem til august 2018 har viderestillet til domænenavnet ”opskrifter.dk”. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor klagenævnet på det foreliggende grundlag ikke har nogen mulighed for at vurdere, om indklagede fortsat har en interesse i at råde over domænenavnet ”rpr.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at klagenævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at medvirke til sagens oplysning. Det er herefter klagenævnets opfattelse, at indklagede – i modsætning til klageren – ikke har nogen væsentlig interesse i at gøre brug af domænenavnet ”rpr.dk” på en måde, som afspejler dets signalværdi. Indklagedes formål med registreringen må således formodes at ville kunne opfyldes mindst lige så godt ved at gøre brug af et andet domænenavn end det omtvistede, herunder et af de mange øvrige domænenavne, som indklagede er registrant af. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”rpr.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Klagenævnet træffer i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”rpr.dk” skal overføres til klageren, RUNGSTED PRIVATE REALSKOLE. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.