Afgørelse

scusi.dk

Ane Mina Johansen

MOD

Vagn Brandrup

8. januar 2021 Kaspar Linkis (Forman• Knud Wallberg Jens Schovsbo


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”scusi.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren, Ane Mina Johansen, driver en enkeltmandsvirksomhed, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 5) er registreret under navnet scusi! v/Ane Mina Johansen (CVR-nummer 34536104) med startdato den 14. august 2012. Virksomheden er registreret under branchekode 477110 ”Tøjforretninger”. Indklagede, Vagn Brandrup, er medstifter af et anpartsselskab, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.d• er registreret under navnet B.S. Company ApS (CVR-nummer 10130840) med startdato den 14. februar 1986. Selskabet er registreret under branchekode 477110 ”Tøjforretninger” og bibranchekode 475300 ”Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning. Selskabets formål er ”at drive handel en gros og en detail”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg henvender mig på baggrund af, at jeg er i gang med at udvikle en hjemmeside til min mors tøjbutik. Butikken ligger i Hundested, navnet på tøjbutikken er Scusi. Vi sidder og skal bruge domænet Scusi.dk, men da det er optaget af virksomheden Kelim tæpper, kan vi ikke få adgang til dette domæne. Vi har derfor kontaktet virksomheden, men ejeren viste ingen interesse for at give domænet videre, selvom domænet ikke bliver brugt tilstrækkeligt. "henviser til bilag" Som det kan ses på bilagene, så har vi lavet et forarbejde i en form af deskresearch på hvorvidt kelims.dk bruger domænet scusi.dk regelmæssigt. Som det fremstår, så kan vi se at det eneste de anvender domænet til er en redirect til deres egen hjemmeside "kelims.dk". Dette udgør i vores hensigt en forringet brugsmulighed af selve domænet, da deres hjemmeside heller ikke anvender domænet som varemærke. ... Vi klager derfor over dette domæne, Scusi.dk, da domænet i sin tilstedeværelse d.25.09-2020, ikke bliver brugt regelmæssigt ift. butikkens varemærke. Vi vil derfor gerne oprette en klage, da vi ser butikken Scusi, 3390 Hundested, ville kunne bruge domænet regelmæssigt, da tøjbutikken i sin oprindelse bruger navnet som et varemærke. For at understøtte dette, så har butikken gjort sin sag for at fremme varemærket Scusi, gennem butikkens fysiske tilstedeværelse, samt dens online tilstedeværelse på de sociale medier Facebook samt Instagram.” Bilager et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der viser, at der den 10. august 2019 ikke var nogen hjemmeside på domænenavnet ”scusi.dk”, idet det på domænenavnet oplyses ”Looks Like This Domain Isn’t Connected To A Website Yet!”. Bilager et dokument, der viser, at domænenavnet ”scusi.dk” bliver anvendt til at viderestille til domænenavnet ”kelims.dk”. Bilagoger følgende udaterede skærmprint af indholdet på domænenavnet ”kelims.dk”: Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”scusi.dk” den 28. september 2020 og 6. december 2020 konstateret, at domænenavnet fortsat viderestiller til domænenavnet ”kelims.dk”, der fremstod som vist ovenfor. Sekretariatet har endvidere konstateret, at der af hjemmesidens underside ”OM” fremgår bl.a. følgende: ”Det hele startede i 1983 med Butik Scusi.dk i Hellerup. Her forhandlede vi interiør, accessories og tøj i mange år. Vi forhandlede både andres brands og vores egne SCUSI designs. Efter i mange år med butik SCUSI i Hellerup, valgte jeg at fokusere især på min store passion for kelimtæpper og puder. Kelims.dk blev mit hjertebarn. Her i mit showroom her i Vedbæk har jeg den skønneste univers med kelimtæpper i alle farver og mønstre, lækre puder og unikke accessories og smykker i SCUSI design. Her får jeg i den grad tilfredsstillet mit indretningsgen og farvesans. Intet er mere tilfredsstillende end at hjælpe en kunde med at finde det helt rigtige kelimtæppe. Hvad enten det er til privaten, i firmaet, som bryllupsgave, til en rund fødselsdag eller konfirmanden. Kelimtæpperne finder jeg på rejser i bl.a. Tyrkiet og Marokko. Jeg holder aldrig op med at være betaget af dette smukke og unikke håndværk, som stadig udføres den dag i dag. Alle mine vintage kelim tæpper er nøje udvalgt med både øjne og hjerte. Efterset i alle ender og kanter og derpå vasket og repareret, så de er klar til brug.” I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Vi skal oplyse, at vi har brugt Scusi navnet siden 1983, og på ingen måde tænkt os at skaffe os af med det. Klageren har flere gange kontaktet os, sidst for nogen måneder siden, vedr. navnet, men vi har hver gang afvist, at de måtte bruge det, men vi har desværre ikke fået gjort noget ved det, da det jo kun er en lille forretning i Hundested, men vi kan se nu, at det er vi tvunget til. Klagerne påstår, at vi ikke bruger navnet, men det er ikke rigtigt, da alt vort reklamemateriale, regninger, visitkort, mailadresser, beklædning, sko ect. bruger navnet Scusi. Venlig hilsen B.S. Company aps” I klagerens replik er anført bl.a. følgende: ”Vi vil gerne påminde jer om, at jeres eget varemærke blev registreret d.05.12.1986 og ikke 1983, derudover blev varemærket oprettet som en klasse 25, hvilket giver jer loven til følgende: Klasse omfatter hovedsageligt beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning til mennesker. Denne klasse omfatter særligt: • dele af beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, eksempelvis manchetter, lommer, færdigsyet for, hæle og hælflikker, kasketskygger, hatteforme; • beklædningsgenstande og fodtøj til sport, eksempelvis skihandsker, ærmeløse sportstrøjer, tøj til cyklister, judo- og karatedragter, fodboldsko, gymnastiksko, skistøvler; • karnevalskostumer; • beklædning af papir, papirhatte til brug som beklædning; • hagesmække, ikke af papir; • pyntelommetørklæder; • fodposer, ikke-elektrisk opvarmede. ... Vi ser ikke, at I skal skaffe jer af med varemærket Scusi, men da i ikke bruger jeres domæne ”scusi.dk” tilstrækkeligt, ser vi gerne, at i kunne overlevere dette domæne til vores virksomhed. Scusi ville få glæde af dette domæne, også selv om at det drejer sig om ”en lille forretning i Hundested”. For at understrege det ovenstående, så vil vi gerne fremvise det bevismateriale som grunder for vores klage over, at dette domæne ikke bliver brugt tilstrækkeligt. Vi er ud fra desk-research kommet frem til, at domænets UI- identitet, også kaldt ”bruger grænseflader”, ikke har visuelt bevæget sig siden 2016. Dette udgør, at kelim.dk har varetaget dette domæne iår uden reelt set at bruge domænet tilstrækkeligt. Vi henviser derfor til bilag 8, hvor de grønne brikker indikerer, at domænet bliver brugt som en redirect i 2016. Se bilag 8; På bilagser vi et billede af web.archive.org, hvilket er et administrativt system for domæner, dette system kan man gå tilbage i tiden og se hvordan et domæne er blevet anvendt. https://web.archive.org/web/20141201000000*/http://www.scusi.dk Ud fra dette bilag 8, kan vi se, at Scusi agerer som en redirect, derfor vil vi gerne se et belæg for at Kelims tæpper kan bevise, at de har anvendt dette domæne tilstrækkeligt indenfor det tidsrum vi har benævnt i den ovenstående del af besvarelsen. Hvis det er tilfældet at de ikke har anvendt domænet tilstrækkeligt de sidsteår, så vil vi gerne henvise til domæneloven § 25; ”Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” Derudover vil vi også bede om et belæg for, at i anvender jeres varemærke i kontekst af jeres domænenavn scusi.dk, så der kan komme noget dokumentation for, at i anvender dette domænenavn tilstrækkeligt. Her mener vi altså, at i skal bevise ud fra jeres domæne scusi.dk at i anvender dette varemærke. For hvis vi kigger ind i den research vi har gjort os, har vi kun set jeres ”kelim” navn i anvendelse på denne redirect; henviser til bilag 6. I dette bilag ser vi et screenshot fra d.12-10-2020 af kelim.dk, hvor der fremvises et af de mange ”kelim” produkter, her er det os stadigvæk en gåde, hvordan i anvender navnet ”scusi” i kontekst af domænet. Vi har også et bilag 7, hvor vi har kigget ind i virksomhedens historik for at påvise at de har haft mange domæneskifts. På bilaget ses der et billede af ”kelim tæpper” som er et billede fra 2016, kommentar på dette billede ”De anvender stadigvæk ikke Scusi i kontekst af deres domæne, i dette årstal.” Vi ser også, at i kunne komme med et lidt mere seriøst svar på jeres anvendelse af dette domæne, her henviser vi altså til: ” Klagerne påstår, at vi ikke bruger navnet, men det er ikke rigtigt, da alt vort reklamemateriale, regninger, visitkort, mailadresser, beklædning, sko ect. bruger navnet.” Som vi kan se på det ovenstående, så har den gældende person manglende viden på, hvad dette egentlig drejer sig om, da han/hun snakker om ”navnet” og ikke ”domænet” eller ”varemærket” her ønsker vi, at i anvender nogle fagtermer som ikke kan drive til forvirring i den foranliggende proces.” Bilager et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der viser indholdet af domænenavnet ”persodan.dk” den 9. januar 2016. Det fremgår heraf, at der på domænenavnet var en hjemmeside for tæppebutikken ”Persodan”. Bilager et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der viser, at domænenavnet ”scusi.dk” i perioden 2011-2019 bl.a. er blevet anvendt til at viderestille til andre domænenavne. I indklagedes duplik er anført bl.a. følgende: ”I foråret 2020 lavede vi en ny hjemmeside, vi havdehjemmesider, en for Scusi.dk og en for kelims.dk. Vi er blevet færdig med kelims.dk hjemmesiden, men endnu ikke fået hjemmeside for Scusi.dk lavet færdig, men det er vel også ligemeget, Da vi bruger, og hele tiden har brugt Scusi.dk navnet til vores mailkorrespondance, og der er jo intet krav om at man skal have en hjemmeside. Yderligere skal vi meddele, at vi har registreret navnet Scusi som varemærke i 1988, så det skulle vel være nok til at i holder op med at bruge navnet, som meddelt jer førhen.” Bilag A er reklamemateriale – øjensynligt en notesbog – hvoraf virksomhedsnavnet ”Scusi Hellerup” og domænenavnet ”scusi.dk” fremgår. Bilag B er en ikke udfyldt faktura, hvoraf virksomhedsnavnet ”Scusi” og domænenavnet ”scusi.dk” fremgår. Bilag C er reklamemateriale, hvoraf domænenavnet ”scusi.dk” fremgår. Bilag D, E og G er tilsyneladende reklamemateriale, hvoraf virksomhedsnavnet ”Scusi” fremgår. Bilag F, H, I og J er reklamer for indklagedes virksomhed. Den i bilag F indeholdt reklame fremstår således: I klagerens processkriftaf 10. november 2020 er anført bl.a. følgende: ”Tak for det tilsendte materiale. Jeg ved dog ikke, om domæneklagenævnet kan anvende det, da jeres dokumentation ikke påviser nogen form for dato / tidsperiode eller referer til brugen af domænet scusi.dk. Disse fejl afspejles i flere af jeres bilag, hvilket gør det umuligt at identificere, om i reelt set har brugt navnet/domænet. For mit vedkommende ligner det, at i har anvendt et mindre komplekst katalogværktøj, såsom Paint eller Word, til at udrede et muligt belæg for at have anvendt navnet. I Kelims svar på den tidligere replik d.18-10-2020, kan vi også se, at den indklagede ikke benægter, at de har haft domænet iår, uden at have brugt domænet tilstrækkeligt. Der er altså tale om at det er blevet anvendt som en redirect iår, hvilket skaber en potentielt værdi forringelse af selve domænet. Det bliver også påstået, at der en hjemmeside på vej med navn scusi.dk. I al den tid hvor vi har ventet på at få dette domæne, har i siddet på det uden at få brugt domænet, hvilket er en af grundende til at vi er her i dag. Vi har nu svaret på den indklagedes svar replik. Der vil dog være nogle bilag som ikke fremstår i dette svarskrift, da vi allerede har dokumentere det i tidligere svarskrift. Vi vil nu gå ind i det, som dette svarskrift handler om. Det nye perspektiv: I dette afsnit vil vi se bort fra den forringede anvendelse af Scusi domænet og i stedet kigge ind i den værdiskabelse domænet ville have i de to virksomheders henseender. Vi har derfor valgt at sætte devirksomheder op imod hinanden, således domæneklagenævnet kan identificere hvilken virksomhed der vil have størst potentiale for dette domæne samt øge domænets værdi i dansk erhverv. Her er de underpunkter vi kommer ind over: • Kundekreds I dette punkt, kigger vi ind i devirksomheders potentiale igennem de sociale medier. Dette skal skabe en fornemmelse for domæneklagenævnet, hvor omfattende kundekreds de virksomheder har som fundament ift. hinanden. Her henviser vi til bilag 9, som viser Scusi!’s hjemmeside på Facebook. Her kan vi se, at der i den givende stund er over 1800 følgere, op imod kelims.dk som harfølgere se bilag 10. Derudover ser vi også en større interesse hos Scusi!’s instagram profil end hos kelims.dk. Se bilag& 13. • Indkøb og salg Vi kan også konkludere, ud fra bilag& 14, at der bliver indkøbt og solgt flere varer i Scusi! 3390, Hundested end hos Kelims som virksomhed. Dette er et ret godt belæg for domænets potentiale samt at dets incitament ville blive øget på det danske marked, hvis domænet blev overleveret til Scusi! 3390, Hundested. • Årsopgørelse Ud fra dybdegående desk research, er vi kommet frem til to bilag, bilagog bilag 14. Her har vi kigget ind i årsopgørelsen fra 2019 på de to virksomheder og holdt dem op imod hinanden. Grunden til, at vi har gjort dette, er for at vise de økonomiske vækstforhold som differentierer sig fra hinanden. Vækst forholdende som vi kan se på disse to bilag, ligger til Scusi! 3390 Hundesteds fordel og dermed understreger vi, ud fra Kelims tidligere udtalelse, at vi ikke ”bare” er en ”lille butik” fra Hundested, da Scusi! 3390 Hundesteds pågældende produkter rammer et større markeds spænd, end kelims.dk gør. • Vision Vores vision er opdelt ifaser, vi er allerede i gang med fase 1; Fase 1: - Faseer etablering af kundesegment i nær samt fjernområder i Nordsjælland, via vores fysiske butik- detail handel Scusi! 3390 Hundested. Heraf vil vi gå ind i fase 2; Fase 2: - Faseer udarbejdelse af hjemmeside. Ud fra bilag&kan det ses, at er der oprettet et midlertidigt domæne ”scusi3390.dk” samt hjemmeside, da vores virksomhed endnu ikke har fået tilgang til det ønskede domæne. Vi understreger, at hjemmesiden er færdig og klar, men kun mangler at få tilsluttet det rigtige domæne til virksomheden. Fase 3: - På baggrund af de vækstmuligheder domænet ville kunne øge hos Scusi!, 3390 Hundested, har vi en vision om at ekspandere fysiske detail handel til andre regioner på Sjælland og Jylland, så navnet Scusi kan blive hørt og set landet rundt med vores store udvalg af produkter.” Bilager et skærmprint af facebook-profilen vedrørende klagerens virksomhed, hvoraf fremgår bl.a., at 1821 personer ”følger” denne. Bilager et skærmprint af facebook-profilen vedrørende indklagedes virksomhed, hvoraf fremgår bl.a., atpersoner ”følger” denne. Bilager årsregnskabet for 2019 for klagerens virksomhed. Bilager et skærmprint af instagram-profilen vedrørende klagerens virksomhed, hvoraf fremgår bl.a., at 212 personer ”følger” denne. Bilager et skærmprint af instagram-profilen vedrørende indklagedes virksomhed, hvoraf fremgår bl.a., at 108 personer ”følger” denne. På profilen er der ikke henvist til domænenavnet ”scusi.dk”. Bilager regnskabsoplysninger vedrørende B.S. Company ApS. Bilager et udskrift, der viser domænenavnet ”scusi3390.dk”. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at domænenavnet den 21. juli 2020 blev registreret af klagerens repræsentant Martin Eric Johansen. Bilager følgende skærmprint af indholdet på klagerens domænenavn ”scusi3390.dk”: I indklagedes processkrift A af 19. november 2020 er anført bl.a. følgende: ”Først må vi sige. Det undrer os meget, at det er Mina Johansen/Martin Johansen, der anlægger sag mod os hos domæneklagenævnet, da det jo burde være os, der anlagde sag mod dem, for uberettiget at bruge vort registrerede navn "Scusi", på trods af at de flere gange har fået at vide, at de ikke må bruge navnet. Navnet er registreret hos patent og varemærkestyrelsen under no. VA 1986 07994, og hos domænenævnet under "scusi.dk". Registreret som tøjforretning, og handel med tæpper, gulvbelægning engros og detail. I deres svar taler de om Kelims svar. Der er ikke noget firma der hedder Kelims. "Kelims.dk" og "scusi.dk" er begge domænenavne, der hører ind under vort firma B.S. Company aps, Rosenvej 15, 2950 Vedbæk. VAT.no. 10130840. Vi har brugt navnet siden midt 80’erne, og bruger det stadigvæk, og har ingen intentioner om at stoppe med det. Modparten udtaler, at vi åbenbart prøver at snyde ved at bruge et mindre komplekst værktøj for at udrede et muligt belæg for at have anvendt navnet. Det er grebet ud af den blå luft. Modparten Mina Johansen skriver, at de har siddet og ventet iår på at få domænenavnet. Dette undrer os, da de jo godt har vist, at vi ikke ville overdrage dette til dem. For at bevise at vi har brugt navnet hele tiden sender vi separat bilag J, katalog fra 86/87, bilag K, katalog 87/88, bilag L. seneste udgave af Strandvejsmagasinet, november 20, annonce, og bilag M, nov/decudgaven af magasinet NORD, annonce. Vi skal igen pointere, at vor mailadresse der følger, domænet er: mail@scusi.dk Til Modpartens bemærkninger: Det nye perspektiv: Det er os ganske uvedkommende, men har dog et par bemærkninger! 1. Deres kundekreds, os ganske uvedkommende! 2. Indkøb og salg. Hvad har dette med sagen at gøre, og hvordan kan de påstå, at de sælger mere end os?. En ting er et regnskab og noget andet en omsætning. 3. Årsopgørelse. Ganske uvedkommede! Vi skal lige afsluttende komme med følgende bemærkning. Vi fastholder at domænenavnet "Scusi.dk" tilhører os, og at vi ikke har i sinde at overdrage det til Mina Johansen, og at vi anser hendes forretning som en blandet landhandel, der sælger brugskunst, The, Kaffe, Tøj, Delikatesser, Chile ketchup, Krydderier, Smykker, Bamser, Mundbind, Adventskranse, Julenisser, Kærlighed (hvad det så end er), Ting til Hjemmet etc., som man jo kan se af hendes annoncer bl.a. på Facebook” Bilag K og L er reklamekataloger vedrørende indklagedes virksomhed, efter det oplyste fra 1986-88. Kataloget i bilag L fremstår således: Bilag M er følgende reklame for indklagedes virksomhed, der efter det oplyste blev trykt i Strandvejsmagasinet i november 2020: Bilag N er en reklame for indklagedes virksomhed, der efter det oplyste blev bragt i magasinet Nord i november 2020. Ved opslag i Patent- og Varemærkestyrelsens database (dkpto.d• har sekretariatet konstateret, at B.S Company ApS, som indklagede er medstifter af, siden den 25. april 1988 har været registrant af ordmærket ”SCUSI” i Nice-klasse 25. Det fremgår endvidere, at klageren har gjort indsigelse mod registreringen. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”scusi.dk”. Ved sekretariatets søgning på ”scusi” den 6. december 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 8.410, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. De første søgeresultater vedrørteklageren, mens syv vedrørte indklagedes virksomhed. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt andre virksomheder, hvori betegnelsen ”scusi” indgår i virksomhedsnavnet. I sin korrespondance med sekretariatet i denne sag har indklagede anvendt en mailadresse, der er tilknyttet domænenavnet ”scusi.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren, der er indehaver af butikken ”Scusi” i Hundested, ønsker at anvende domænenavnet ”scusi.dk” til brug for en hjemmeside for virksomheden, • at klageren har anvendt navnet ”Scusi” både fysisk i butikken i Hundested og på de sociale medier, hvorfor klageren har en naturlig interesse i domænenavnet ”scusi.dk”, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”scusi.dk” på nogen relevant måde, idet domænenavnet alene anvendes til at viderestille til domænenavnet ”kelims.dk”, hvorpå indklagede har sin hjemmeside, • at det forhold, at indklagede er registrant af ordmærket ”SCUSI”, ikke medfører, at indklagede har en særlig ret til det omtvistede domænenavn, idet det som anført ikke anvendes på nogen relevant måde, og • at klagerens interesse i det omtvistede domænenavn er langt større end indklagedes, idet klageren har langt flere følgere på de sociale medier, at klageren har et større overskud, og at klageren har gode vækstmuligheder – særligt hvis klageren får rådighed over det omtvistede domænenavn.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede, der i 1983 etablerede butikken ”Scusi” i Hellerup, fortsat anvender domænenavnet ”scusi.dk” til brug for sin virksomhed, hvilket er dokumenteret af det fremlagte materiale, • at indklagedes selskab B.S. Company ApS har varemærkerettighederne til ordmærket ”Scusi”, • at indklagede i foråret 2020 lavede en ny hjemmeside på domænenavnet ”kelims.dk”, som domænenavnet ”scusi.dk” henviser til, indtil indklagede får mulighed for at færdiggøre den nye hjemmeside, der skal være på domænenavnet ”scusi.dk”, • at indklagede anvender en mailadresse tilknyttet domænenavnet ”scusi.dk” til virksomhedens kommunikation, • at der ikke gælder noget krav om, at man skal have en hjemmeside på et domænenavn, • at indklagede ikke er interesseret i at afstå det omtvistede domænenavn til klageren, og • at det ikke er godtgjort, at klageren har en større interesse i domænenavnet end indklagede.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”scusi.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren driver en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet ”scusi! v/Ane Mina Johansen” med startdato den 14. august 2012. Virksomheden er registreret under branchekode 477110 ”Tøjforretninger”. Klageren er efter det oplyste indehaver af en butik i Hundested ved navn ”Scusi”, og klagerens virksomhed har profiler på såvel Facebook som Instagram under navnet ”Scusi”. Klageren ønsker at anvende domænenavnet ”scusi.dk” til en hjemmeside for sin forretning. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren som udgangspunkt har en naturlig, kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”scusi.dk”. Denne interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede er medstifter af et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet ”B.S. Company ApS” med startdato den 14. februar 1986. Selskabet er registreret under branchekode 477110 ”Tøjforretninger” og bibranchekode 475300 ”Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning. Selskabet, der har varemærkerettighederne til ordmærket ”Scusi”, driver forretning med bl.a. salg af tæpper. Til brug for denne virksomhed anvender selskabet – i hvert fald for tiden – en hjemmeside på domænenavnet ”kelims.dk”, som domænenavnet ”scusi.dk” henviser til. Udover til viderestilling til den nævnte hjemmeside, anvender selskabet domænenavnet ”scusi.dk” til sin mailkommunikation. Klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagede har en naturlig, kommerciel interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”scusi.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”scusi.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende 14

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Ane Mina Johansen, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.