Afgørelse

computernørden.dk

Computernørden

MOD

[A]

19. oktober 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”computernørden.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Computernørden (CVR-nummer 27382150) med startdato den 1. oktober 2003. Selskabet har i perioden fra 1. oktober 2003 og frem til den 24. august 2017 været registreret under navnene Havecom – Albert van Harten, Havecom Danmark v/Albert van Harten, Havécom Danmark v/Albert van Harten og Havécom Danmark. Endvidere var selskabet i perioden fra den 25. august 2017 og til den 3. juni 2019 registreret under navnet Computernørderne. Selskabet er registreret under branchekode ”631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser”, og som fuldt ansvarlig deltager i selskabet er registreret Albert van Harten. Ifølge klageskriftet markedsfører klageren på nuværende tidspunkt sin virksomhed under domænenavnet ”computernoerden.dk”. Ved opslag den 18. oktober 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”computernoerden.dk” er registreret den 21. januar 2018 og at domænenavnet er registreret af klageren. Ved opslag den 18. oktober 2020 på ”computernoerden.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Jeg driver virksomheden Computernørden /v Albert van Harten, hvor jeg bistår privatpersoner og virksomheder med IT-tjenester i bred forstand. Fra september 2017 har min virksomhed haft navnet Computernørderne (bestemt flerta• og købte dertil domænenavnene computernoerderne.dk (bilag 2.pd• og computernørderne.dk (bilag 3.pdf). I december 2017 overvejede jeg at skifte firmanavn til Computernørder (ubestemt flertal), og købte dertil domænenavnene (computernoerder.dk (Bilag 4.pd• og computernørder.dk (Bilag 5.dk). Jeg besluttede mig dog for at arbejde imod navnet Computernørden (bestemt ental), da jeg planlagde at jeg på sigt ville arbejde solo. Jeg købte dertil domænet computernoerden.dk (Bilag 6.pdf). Jeg kunne ikke købe computernørden.dk, da den var optaget af en anonym person eller virksomhed (Bilag 7.pdf). Der var ingen hjemmeside tilknyttet, og der var hverken A-, CNAME eller MX-records tilknyttet - domænet var altså ikke i brug på det tidspunkt. Da domænet var blevet registreret kort forinden, afvendte jeg udviklingen på domænet. Frem til juni 2020 har der ikke været udviklinger på domænet. Hverken Google Cache (Bilag 8.pdf og Bilag 9.pd• eller WayBackMachine (Bilag 10.pdf og Bilag 11.pd• har resultater om et website på http://computernørden.dk eller https://computernørden.dk. Der er stadigvæk ikke registreret DNS-records på domænet jf. MXToolbox.com (Bilag 12.pdf). Jeg har sendt en kontaktanmodning via DK-Hostmasters webportal til indehaveren af domænet d. 4. juni 2020, og fik en mail samme dag af [indklagede]: ”Kunne forstå du havde en forespørgsel på computernørden.dk?” spurgte [indklagede]. Jeg svarede at jeg ejer domænet computernoerden.dk og at jeg gerne ville have computernørden.dk. Jeg spurgte hvad hans tanker er med domænet, han har registreret. [indklagede] svarede, at han ikke bruger domænet, men at det engang var en plan han havde. Han skrev også at domænet er til salg til den rigtige pris. Jeg spurgte ham hvilken pris han har i tanker, hvortil han svarede at prisen er kr. 10.000,00. Jeg gjorde ham opmærksom på, at jeg har juridisk krav på domænet, da jeg driver virksomhed ved samme navn som hans domænenavn lyder på, og at han ikke har noget forhold til navnet. Jeg sagde, at jeg derfor ikke ville betale kr. 10.000,00. Jeg gjorde ham også opmærksom på at jeg gerne undgår jura, hvis det er muligt, og tilbød ham derfor en byttehandel, hvor han får domænerne computernørd.dk og computernoerd.dk, hvis jeg får computernørden.dk. Den handel var han ikke interesseret i. Det begrundede han med at han har købte domænet for at starte virksomhed op, og at han har lagt meget arbejde i det, hvilket var grund til at han ikke ville sælge domænet billigt. Jeg gjorde [indklagede] opmærksom på, at han ikke har lagt meget arbejde i websitet, da der er hverken registreret aktivitet på domænet siden det blev registreret. Desuden har [indklagede] startet en virksomhed ca.år inden registrering af domænet, dog firmaet blev lukket samme dag hvor det blev startet (Bilag 13.pdf og Bilag 14.pdf). Jeg har tilbudt [indklagede] at betale de omkostninger han har haft på registrering samt et symbolsk beløb, i alt sammenlagt kr. 600,00 ELLER de to førnævnte domænenavne, men [indklagede] har afvist mine tilbud. [...] [indklagede] skriver, at han ikke bruger domænet, Han skriver endvidere at han er villig til at sælge domænet. [Indklagede] har ingen tilknytning til navnet Computernørden, og har ikke redegjort hvorfor netop dette navn har betydning for ham. Han har ingen aktiv virksomhed registreret som retfærdiggør domænenavnet. Jeg driver virksomheden Computernørden, og markedsfører mig konsekvent som Computernørden på sociale medier og på min hjemmeside computernoerden.dk. Jeg bruger domænet computernoerden.dk både til websted og til e-mail. Det skaber forvirring at min virksomhed ikke kan kontaktes via computernørden.dk på trods af at jeg har juridisk tilknytning til navnet Computernørden.” Som bilag har klageren fremlagt en udskrift af 6. juni 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag og er to udaterede udskrifter fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• vedrørende domænenavnene ”computernoerderne.dk” og ”computernørderne.dk”. Af udskrifterne fremgår bl.a., at domænenavnene er registreret den 22. juni 2017 og at registranten af de pågældende domænenavne er klageren. Bilag og er to udaterede udskrifter fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnene ”computernoerder.dk” og ”computernørder.dk”. Af udskrifterne fremgår bl.a., at de to domænenavne er registreret den 17. december 2017 og at registranten af de pågældende domænenavne er klageren. Bilag er en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet ”computernoerden.dk”, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag er en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende det omtvistede domænenavn ”computernørden.dk”, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilagoger efter det oplyste to udaterede udskrifter fra Google Cache vedrørende domænenavnet ”computernørden.dk”. Bilag og er tilsyneladende to udaterede udskrifter fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende domænenavnet ”computernørden.dk”, hvoraf det fremgår, at der ikke findes en lagret hjemmeside. Bilag er en udskrift fra hjemmesiden www.mxtoolbox.com vedrørende domænenavnet ”computernørden.dk”. Af udskriften fremgår det bl.a., at der ikke er fundet nogen ”DNS Record” i forbindelse med domænenavnet. Bilag og er udskrifter fra Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• vedrørende en enkeltmandsvirksomhed, der er registreret med startdato den 1. maj 2014 og med ophørsdato samme dag, og hvor indklagede har været registreret som fuldt ansvarlig deltager. Ved sekretariatets opslag den 1. juli 2020 på ”computernørden.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Ved fornyet opslag den 18. oktober 2020 på ”computernørden.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Indstiller selvfølgelig mig selv på ikke at overdrage mit domæne til nogen, da det er købt med henblik på fremtidig virksomhed. Stammer fra en eksamensopgave/forretningsplan som jeg lavede på Aalborg universitet i Forretningsudvikling og entreprenørskab på HD1. Har vedhæftet forretningsplanen, samt min maskot, som rettighederne er købt til og en flyer for virksomheden. Alt dette for at vise, at jeg rent faktisk har lagt meget arbejde i denne virksomhed, og derfor har ret til min hjemmeside. Har desuden e-mailen [udeladt]@computernørden.dk opsat med henblik på fremtidig brug. Har også vedhæftet et udklip af mailkorrespondancen mellem klager og mig, hvor jeg vurderer at klager har til hensigt at underbyde for mit domæne ved at true mig med juridiske konsekvenser og derved tage den gratis.” Som bilag A (litreret af sekretariate• har indklagede fremlagt kopi af en e-mailkorrespondance mellem klageren v/ Albert van Harten og indklagede fra primo juni 2020 vedrørende det omtvistede domænenavn ”computernørden.dk”. Af korrespondancen mellem sagens parter fremgår bl.a. følgende: Indklagede: ”Kunne forstå du havde en forespørgsel på computernørden.dk? Klageren: ”Ja, det har jeg! Jeg ejer domænet computernoerden.dk og kunne godt tænke mig at få fingre i computernørden.dk. Men den har du. Hvad er dine tanker med computernørden.dk?” Indklagede: ”Bruger den ikke lige nu, men det var planen engang. Men for den rigtige pris er alt vel til salg.” Klageren: ”Hvad for en pris har du i tanker?” Indklagede: ”Tænkte 10.000 kr.” Klageren: ”Tak for dit tilbud. Jeg har engang stået på den anden side: jeg havde et domæne, som en anden virksomhed gerne ville have fat i. Virksomheden havde rettigheder til navnet, som indgik i domænenavnet, jeg havde ingen rettigheder. I den situation står du nu. Altså rent juridisk set, har du ikke en chance, hvis jeg skulle indgive en klage til Klagenævnet for Domænenavne: jeg har en virksomhed der hedder Computernørden, jeg har domænet computernoerden.dk. [...] Jeg er dog ikke villig til at betale kr. 10.000,00, især fordi jeg ved at, hvis jeg skulle indgive en klage, så vil det være gratis (klageren får Klagegebyret tilbage ved medhold). Men jeg har et andet forslag: Jeg har domænerne computernoerd.dk og computernørd.dk. Dem vil jeg gerne bytte mod computernørden.dk. Jeg har ingen juridiske rettigheder til navnet ”computernørd”, da jeg hverken bruger det i markedsføring eller varemærke. Er du interesseret i sådan en handel?”. Indklagede: ”Nej jeg er ikke interesseret i en handel. Har ikke dette domæne for at sælge det eller handle det. Købte det for at starte en virksomhed op. Noget jeg allerede har lagt rigtig meget arbejde i. Også derfor jeg ikke vil billigt af med det, da jeg har lagt meget arbejde i det.” Klageren: ”Jeg vil gerne betale de udgifter, du har haft med domænet. Der har aldrig været en hjemmeside på domænet: hverken Google eller WayBackMachine har gemt noget som helst fra domænet. Der har ikke været DNS på domænet i lang tid – hverken A, CNAME eller MX-records. Du har ikke brugt domænet til e-mail. Du har registreret domænet d. 1. januar 2018. Så du har ikke lagt meget arbejde i domænet. Du registrerede en virksomhed pr. 1. maj 2014, og den blev lukket pr. samme dato – altså har domænet ikke noget med virksomhedens start at gøre. Derfor har domænet en værdi på kr. 250,00: ca. kr. 150,00 i oprettelsen og kr. 50,00 pr. år. Jeg går ind for vind/vind: begge parter skal vinde ved en handel. Ingen vind/vind? Så bliver der ingen handel! Jeg vil derfor gerne betale dine omkostninger (kr. 250,00) samt et symbolsk beløb. Jeg tænker på kr. 600,00 i alt.” Indklagede: ”Domænet er ikke til salg.” Bilag B-I (litreret af sekretariate• er en række udskrifter, der ifølge indklagede bekræfter indklagedes intentioner med domænenavnet ”computernørden.dk”. Blandt udskrifterne indgår bl.a. følgende illustrationer af indklagedes ”maskot”: Bilag J (litreret af sekretariate• er en eksamensopgave fra 2017 i HD 1. del, Forretningsudvikling og entreprenørskab på Aalborg Universitet (AAU). I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Registrering af domænet computernørden.dk fandt sted d. 1. januar 2018. Diplomuddannelsen som indklagede fulgte, startede d. 1. september 2017, og sluttede d. 30. juni 2019 (Bilag 15). Et af modulerne hedder Erhvervsøkonomi. Det er det modul, eksamensopgaven, som indklagede har vedhæftet, er skrevet til. Forretningsplanen der derfor ikke skrevet med henblik til fremtidig virksomhedsdrift, men udelukkende som del af uddannelsen, og er således fiktivt. Da domæneregistreringen fandt sted i den første kvart af uddannelsen, kan det med stor sandsynlighed antages at domænenavnet computernørden.dk er registreret udelukkende med henblik på eksamensopgaven og ikke fremtidig virksomhedsdrift. Især fordi indklagede skrev til mig at han engang har haft planer om at bruge domænet, men at han ikke bruger det nu (se indklagedes Bilag A). Maskotten, som indklagede hævder at have købt rettigheder til, er frit tilgængeligt på websitet pngwing.com (Bilag 16). Billedet er markeret som ”non-commercial” og kan derfor ikke blive brugt til kommerciel virksomhed. Indklagede hævder at han har en e-mailadresse på domænet. Websitet securitytrails, verdens største samling af historiske DNS-data, viser at der først er oprettet et MX-record d. 1. august 2020 (Bilag 17), vel at mærke den dag indklagede har indsendt sit svarskrift. Der har ikke eksisteret MX-records inden den dato, og MX-records er nødvendigt for at kunne modtage e- mail på et domæne. E-mailadressen er derfor oprettet den dag, svarskriften blev uploadet. Dette betyder at domænet er taget i brug efter klagen blev indgivet, eftersom indklagede har informeret mig om at han ikke bruger domænet (se indklagedes Bilag A). Det er på ingen måde min intention at underbyde indklagede. Jeg har tilbudt ham at han kunne få domænerne computernørd.dk og computernoerd.dk, da jeg ikke kan bevise at jeg har ret til disse domæner. Eftersom indklagede ikke har noget konkret materiale, som binder ham til netop termen ”Computernørden” i bestemt ental, udover en enkel flyer hvor der ikke er en henvisning til et websted eller en e-mailadresse (og dermed ikke en henvisning til domænet), ville domænenavnene computernoerd.dk og computernørd.dk være meget nemt at implementere. Indklagede svarede derpå, at han afviser mit tilbud, og tilføjer, at han ikke har domænet for at sælge eller handle det. Dette er en modsigelse af hvad han skrev tidligere, at alt er til salg til den rigtige pris. Jeg tilbød derefter at betale mere end det dobbelte af de omkostninger han har haft med domænet, ud fra de oplysninger der var tilgængeligt på det tidspunkt: der var ikke tilknyttet et webhotel eller DNS-manager til, så de faktiske omkostninger ligger på ca. kr. 150,00 for køb af domænet gennem en deltager (inkl.års registrering, frem til 31.12.2018) samt kr. 50,00 for andet år registrering (frem til 31.12.2019), og kr. 50,00 for tredje år (frem til 31.12.2020). Disse omkostninger er sammenlagt maximalt kr. 250,00. Jeg tilbød indklagede derfor kr. 600,00. Indklagede ændrede mening og sagde at domænet ikke er til salg (se indklagedes Bilag A). Det har ikke været min hensigt at tage domænet gratis, selvom jeg ved (og informerede indklagede om det), at jeg ville få det gratis i fald af medhold. Fra starten har jeg givet udtryk for at jeg er villig til at betale for domænet, dog ikke de forlangte kr. 10.000,00, da jeg mener det er udenfor alle proportioner, set i det lys at indklagede ikke kan bevise at han har krav på domænet, mens jeg har en virksomhed der bærer samme navn som domænenavnet, og jeg også manifesterer mig selv under det navn.” Som bilaghar klageren fremlagt en udskrift fra hjemmesiden www.ug.dk vedrørende HD 1. del, Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse. Bilager en udskrift af 12. august 2020 fra hjemmesiden ”pngwing.com”, som bl.a. indeholder følgende animation: Bilag er efter det oplyste et skærmprint fra hjemmesiden www.securitytrails.com vedrørende domænenavnet ”computernørden.dk”: I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”Men at der findes ikke kommercielle versioner af min maskot er ikke ensbetydende med at der ikke findes kommercielle versioner som man skal købe... Har vedhæftet Licens og købskvittering til at bruge maskotten til et produkt nemlig computernørden. Maskotten er købt af en kammerat [navn udeladt] som først fik ideen til computernørden, men sidenhen opgav og overdrog alt til mig i forbindelse med den før omtalte opgave, inklusiv maskotten, som er købt til kommercielt brug. Og til information, så er det ikke bare et domæne der bliver forsøgt at opkøbe eller overdrage gratis hvis han får medhold her. Det er mine planer og drømme om at starte mit eget på dette domæne der opkøbes, og derfor det koster mere end bare det der er brugt på det.” Som bilag K (litreret af sekretariate• har indklagede fremlagt et såkaldt ”LICENSE CERTIFICATE” af 29. april 2014. Bilag L (litreret af sekretariate• er tilsyneladende en bekræftelse på et køb fra 29. april 2014. I processkrifthar klageren bl.a. anført følgende: ”Indklagede har vedhæftet et dokument som skal bevise købet af en maskot til hans virksomhed (Indklagedes bilag K). Jeg vil i den forbindelse gøre Nævnet opmærksom på følgende: Indklagedes maskot blev købt af [navn udeladt] under en licens som kaldes jf. Indklagedes Bilag K, en One Regular License (vedhæftet Bilag 18) af firmaet Envato Pty Ltd. Licensbetingelser findes også her: https://themeforest.net/licenses/terms/regular, hvis bilaget ikke viser den fuldstændige tekst. For en ordens skyld nævnes det, at Envato Pty Ltd Opererer under flere navne, herunder graphicriver og themeforest (vedhæftet Bilag 19). 1. Af licensens §fremgår det, at det købte aktiv, som nævnt i indklagedes Bilag K kun må bruges til én enkel slutprodukt af køber, eller én enkel slutprodukt af købers klient. 2. Af licensens § fremgår det, at det købte aktiv ikke må sælges uden at køberen har en såkaldte udvidede licens (”Extended License”). 3. Af licensens §fremgår det, at det købte aktiv ikke må anvendes som logo, handelsmærke eller servicemærke. Eftersom Indklagede ikke har bevist at han har købt rettigheder til maskotten, og dermed ikke har erhvervet sig retten til maskotten, kan det ikke bruges som bevisbyrde til påståede omkostninger og arbejde, som indklagede har brugt på sine planer om at starte en virksomhed.” Som bilag har klageren fremlagt en udskrift af 3. september 2020 fra hjemmesiden www.themeforest.net. Bilager en udskrift af 3. september 2020 fra hjemmesiden www.golden.com. Ved e-mail af 1. juni 2020 har DK Hostmaster på forespørgsel fra sekretariatet oplyst, at indklagede er registrant af det omtvistede domænenavn ”computernørden.dk”. På foranledning af sekretariatet har DK Hostmaster ved e-mail af 19. oktober 2020 oplyst, at indklagede er anført som registrant af yderligere to domænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig om domænenavnene ”epicloot.dk” og ”robk.dk”. Sekretariatet har ved opslag den 24. oktober 2020 på de to ovennævnte domænenavne konstateret, at det ene domænenavn ikke indeholdt en aktiv hjemmeside, mens det andet domænenavn tilsyneladende indeholdt en hjemmeside under opbygning. Ved sekretariatets søgning på ”computernørden” den 24. oktober 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 4.350, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte af søgeresultaterne klageren, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De resterende søgeresultater vedrørte bl.a. en facebook- gruppe under navnet ”ComputerNørden” med ca. 2.600 medlemmer og anden omtale af ordet ”computernørden” i dets generiske betydning, herunder i forbindelse med omtale af personer, computerudstyr og gaveidéer. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren driver virksomhed under virksomhedsnavnet Computernørden, hvor klageren bistår privatpersoner og virksomheder med it-tjenester, • at klageren registrerede domænenavnet ”computernoerden.dk” den 21. januar 2018, da domænenavnet ”computernørden.dk” var optaget af en anonym person, • at domænenavnet ”computernørden.dk” dog ikke var i brug på pågældende tidspunkt, hverken i forbindelse med en hjemmeside eller lignende, • at klageren kan konstatere, at der ikke siden da har været nogen udvikling på det omtvistede domænenavn, • at klageren har i juni 2020 været i kontakt med indklagede som tilkendegav, at denne engang har haft en plan med domænenavnet ”computernørden.dk”, men at domænenavnet ikke benyttes og er til salg for ”den rigtige pris”, • at denne pris ifølge indklagede var 10.000 kr. for en overdragelse af det omtvistede domænenavn, • at indklagede bl.a. afviste klagerens tilbud om i stedet at betale indklagedes omkostninger ved registreringen af domænenavnet og et symbolsk beløb, • at indklagede har et juridisk krav på domænenavnet ”computernørden.dk”, da klageren driver virksomhed under dette navn og da indklagede ikke har noget forhold til navnet, • at klageren konsekvent markedsfører sig som ”Computernørden” på sociale medier og på sin hjemmeside www.computernoerden.dk, • at det i den forbindelse skaber forvirring, at klageren ikke råder over domænenavnet ”computernørden.dk”, • at det med stor sandsynlighed må antages, at domænenavnet ”computernørden.dk” udelukkende er registreret med henblik på indklagedes eksamensopgave og ikke med fremtidig virksomhedsdrift for øje, • at maskotten, som indklagede hæver at have købt rettigheder til, er frit tilgængelig på hjemmesiden ”pngwing.com”, hvor det er markeret som ”non-commercial”, • at indklagede hævder at have en e-mailadresse tilknyttet domænenavnet ”computernørden.dk”, men at denne først er oprettet samme dag som indklagede har indsendt svarskrift i sagen, • at indklagede dermed først har taget domænenavnet i brug til e-mailkommunikation efter klagens indgivelse, og • at domænenavnet ”computernørden.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede ikke er indstillet på at overdrage domænenavnet ”computernørden.dk”, da domænenavnet er købt med henblik på fremtidig virksomhed, • at domænenavnet stammer fra en eksamensopgave/forretningsplan, som indklagede lavede på AAU i forretningsudvikling og entreprenørskab, • at indklagede til støtte herfor har fremlagt sin forretningsplan og sin maskot, som indklagede har erhvervet rettighederne til, • at den omtalte maskot – i modsætning til hvad klageren påstår – er købt til kommercielt brug, • at indklagede har lagt meget arbejde i dette og derfor bør have ret til at beholde domænenavnet, • at indklagede desuden har e-mailen [udeladt]@computernørden.dk opsat med henblik på fremtidig brug, • at e-mailkorrespondancen mellem klageren og indklagede viser, at klageren har til hensigt at underbyde indklagede ved at true med juridiske konsekvenser, og • at domænenavnet ”computernørden.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren. 13

Nævnets bemærkninger:

Sagen giver i første omgang anledning til at overveje, om indklagede har overtrådt § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Af denne bestemmelse fremgår det, at registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Som sagen foreligger oplyst, finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Klagenævnet finder efter en samlet vurdering, at de af klageren anførte forhold ikke i sig selv godtgør, at domænenavnet ”computernørden.dk” er registreret alene med videresalg eller udlejning for øje. Selvom klagenævnet således ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder at kunne lægge til grund, at indklagede har overtrådt bestemmelsen i domænelovens § 25, stk. 2, om forbud mod registrering og opretholdelse af registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet ”computernørden.dk” pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, Computernørden, er registreret som enkeltmandsvirksomhed i Det Centrale Virksomhedsregister med startdato den 1. oktober 2003 under branchekode ”631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser”. Klageren har i perioden fra 1. oktober 2003 og frem til den 24. august 2017 været registreret under navnene Havecom – Albert van Harten, Havecom Danmark v/Albert van Harten, Havécom Danmark v/Albert van Harten og Havécom Danmark. Endvidere var klageren i perioden fra den 25. august 2017 og til den 3. juni 2019 registreret under navnet Computernørderne. Klageren beskæftiger sig efter det oplyste med it-tjenester i bred forstand til private og virksomheder, og klageren markedsfører sig aktuelt online gennem domænenavnet ”computernoerden.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i (også) at kunne disponere over domænenavnet ”computernørden.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesse- afvejning må det tillige tages i betragtning, at betegnelsen ”computernørden” kan anvendes i mange forskellige sammenhænge og at også andre end lige netop sagens parter må antages at have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen da også synes at bekræfte. Herudover må det indgå i afvejningen, at betegnelsen ”computernørden” på internettet i et vist omfang ses at være forbundet med klageren. Indklagede har over for klagenævnet anført, at det omtvistede domænenavn ”computernørden.dk” blev registreret den 1. januar 2018, og at domænenavnet er erhvervet med henblik på fremtidig virksomhed. Indklagede har bl.a. henvist til, at domænenavnet konkret stammer fra en eksamensopgave/forretningsplan, som indklagede udformede i forbindelse med sine studier på AAU i forretningsudvikling og entreprenørskab. Der er efter klagenævnets vurdering ikke grundlag for at fastslå, at indklagede ikke fortsat har en loyal interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”computernørden. dk” til trods for, at indklagede ikke over for klagenævnet nærmere har redegjort for tidsperspektivet i sine planer med domænenavnet. Det ændrer ikke herved, at indklagede forud for klagens indgivelse har valgt at indgå i en dialog med klageren om en overdragelse af domænenavnet, hvor indklagede har udtrykt villighed i at overdrage domænenavnet mod betaling. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”computernørden.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke er tilvejebragt oplysninger i sagen, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”computernørden.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Computernørden, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.