Afgørelse

mbtv.dk

MyBusiness TV ApS

MOD

TMM TRADING v/STEEN HOLM

19. november 2020


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”mbtv.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klager er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 9), er registreret under navnet MyBusiness TV ApS (CVR-nummer 36710225) med startdato den 10. april 2015. Selskabet er registreret under branchekode 591110 ”Produktion af film og videofilm”, og selskabet har formål til formål at ”lave film og videoproduktion og dermed beslægtede aktiviteter”. Indklagede driver en enkeltmandsvirksomhed, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.d• er registreret under navnet TMM TRADING v/Steen Holm (CVR-nummer 20411503) med startdato den 1. oktober 1997. Selskabet er registreret under branchekode 461900 ”Agenturhandel med blandet sortiment”. I klageskriftet er anført bl.a. følgende: ”Grundlaget for interessen i mbtv.dk stammer fra et ønske om at udvide virksomheden Mybusiness Tv ApS (CVR-nr: 36710225) med et nyt og kortere domæne. Mybusiness Tv ApS har drevet virksomhed siden 2015 og er en videoproduktionsvirksomhed, som bygger på mere endårs erfaring med produktioner af video og lyd. Bilagviser et screenshot af den nuværende hjemmeside, hvor kunder kan læse mere omkring ydelserne og kontakte virksomheden. Mybusiness Tv ApS har gennem de sidsteår opnået status som en veletableret virksomhed i Danmark. Den primære kundekreds eksisterer i sjællandsområdet, hvor Mybusiness Tv ApS hører til. I løbet af de sidste par år er omsætningen steget stødt hvert år. Dette har skabt et fornyet behov for at udvide online universet og dermed gøre det endnu lettere for kunder at købe ydelser hos Mybusiness Tv ApS. Mbtv.dk domænet er en naturlig forkortelse af Mybusiness Tv og vil derfor være oplagt for Mybusiness Tv ApS. Kén Børjesen (Ejer af Mybusiness Tv ApS) har gennem 2019 forsøgt at kontakte TMM Trading for at indgå forhandling omkring domænet mbtv.dk. Dette er forsøgt flere gange, da Kén Børjesen har haft til hensigt at komme med et rimeligt bud for domænet. TMM Trading har ikke svaret på nogle af henvendelserne. Mybusiness Tv ApS arbejder kontinuerligt med udbredelsen af kendskabet til virksomheden og ydelserne forbundet hermed. Det viser sig hurtigt ved en Google søgning på ordene “my business tv”, hvor det øverste resultat henviser til hjemmesiden https://www.mybusinesstv.dk. Virksomheden Mybusiness Tv ApS er desuden synlig på sociale medier: Facebook - https://www.facebook.com/mybusinesstv.dk/ På denne side er der mulighed for kunder at få nyheder fra virksomheden og der deles ofte relevant indhold. ... Begrundelser for overtagelsen af domænet er, at ejeren af mbtv.dk agerer i strid med §stk. af domæneloven: ”Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” Bilagviser et billede fra hjemmesiden mbtv.dk. Billedet viser hjemmesiden per 19. maj 2017. Her ses det tydeligt, at der ikke er nogen aktivitet på hjemmesiden. Der er blot skrevet “mbtv.dk” midt på siden. Bilagviser et andet billede fra hjemmesiden per 14. september 2017, som viser helt samme scenarie. Bilagviser et senere billede fra hjemmesiden per 24. april 2018, hvor det det samme ses. Besøges hjemmesiden i dag vil der ikke være nogen hjemmeside at finde. Det er derfor tydeligt, at der ikke har været nogen nævneværdig aktivitet siden domænets registrering i 5. maj 2007. I sagsfremstillingen beskrives det hvordan Kén Børjesen forsøgte at komme i kontakt med TMM Trading omkring at købe domænet for en rimelig pris. Med denne handling viste Kén Børjesen og hermed Mybusiness Tv ApS proaktivitet i forhold til at overtage domænet. TMM Trading svarede aldrig på henvendelsen, som tydeligt demonstrerer passivitet. TMM Trading er desuden kendt fra tidligere lignende sager i Domæneklagenævnet, hvor afgørelser viser, at virksomheden har registreret og anvendt domæner i strid med god domænenavnsskik. I følgende tidligere sag skulle TMM Trading overdrage domænet til klager: - J.nr.: 1728 vedr. domænenavnet ”doka.dk” Denne sag viser desuden, at TMM Trading ikke har ændret praksis siden sagens afgørelse. Bilagviser et billede fra sagen vedrørende “doka.dk”, hvor TMM Trading blot har “doka.dk” stående mit på hjemmesiden. Denne opbygning er identisk til de tidligere screenshots fra mbtv.dk, som understreger, at domæner registreret af TMM Trading ikke bliver brugt aktivt. Bilagviser, at en søgning på ordet ”mbtv” på rettigheder.dk ikke finder varemærker med ordet ”mbtv”. Dette betyder, at TMM Trading ikke har varemærker eller rettigheder forbundet med navnet. En overførsel af domænet vil derfor ikke krænke eksisterende rettigheder. Bogstaverne “mbtv” er desuden ikke en bogstavssammensætning, som kan beskrives som et generisk ord. Bilagviser et opslag i den danske ordbog, som ikke finder nogle resultater ved en søgning på “mbtv”. Sammensætningen giver kun mening som forkortelse, hvor Mybusiness Tv ApS netop vil kunne forkortes med “mbtv”. Det argumenteres derfor ultimativt for, at domænet vil skabe mere værdi, hvis Mybusiness Tv ApS kan bruge det til at udvide forretningen og tilbyde ydelser til nye kunder. Følgende argumenter er fremlagt: - Mybusiness Tv ApS har eksisteret i omkringår og har på denne tid etableret sig på det danske marked inden for video- og lydproduktion. - Mybusiness Tv ApS oplever voksende popularitet og kan i dag findes bredt på Google og sociale medier. - Mybusiness Tv ApS har været proaktiv i forhold til at henvende sig omkring at købe domænet til en rimelig pris. - TMM Trading har ikke haft nævneværdig aktivitet på domænet og har dermed ikke nogen værdi af domænets ejerskab. - TMM Trading har ikke udvist nogen aktivitet forbundet med domænenavnet på domænet og har ingen umiddelbar tilknytning. - TMM Trading har vist passivitet ved ikke at svare på henvendelse omkring køb af domænet til en rimelig pris. - TMM Trading har tidligere registreret og anvendt domæner i strid med god domænenavnsskik. - TMM Trading opretholder kun domænenavnet med henblik på videresalg. - TMM Trading har ingen rettigheder forbundet med domænenavnet. - Domænet er ikke et generisk ord og giver derfor kun mening som forkortelse for eksempelvis Mybusiness Tv ApS. - Der vil generelt skabes større værdi med domænenavnet ved en overdragelse til Mybusiness Tv ApS.” Bilager følgende skærmprint af klagerens hjemmeside på domænenavnet ”mybusinesstv.dk”: Bilag 2-4 er udskrifter fra Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvoraf fremgår, at indholdet på domænenavnet ”mbtv.dk” er lagret tre gange i perioden fra den 19. maj 2017 til 24. april 2018. Det fremgår endvidere, at domænenavnet fremstod således den 19. maj 2017, 14. september 2017 og 24. april 2018: Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”mbtv.dk” den 4. juni 2020 og 1. oktober 2020 konstateret, at der ikke var nogen hjemmeside på domænenavnet. Bilager følgende skærmprint af indholdet på domænenavnet ”doka.dk”, som TMM TRADING V/STEEN HOLM var registrant af frem til Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 15. juni 2009 i sag 1728: Bilagviser, at der ikke fremkom nogen resultater ved søgning på ”mbtv” på den database, der findes på domænenavnet ”rettigheder.dk”. Bilagviser, at der ikke fremkom nogen resultater ved søgning på ”mbtv” i Den Danske Ordbog (ordnet.dk). I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”TMM Trading er etableret den 01.10.1997 Domænet mbtv.dk er erhvervet og idriftsat den 5.5.2007 Vi er en virksomhed, som bl.a. arbejder med system-udvikling, -support og -drift. Vi har erhvervet og en række forskellige domæner således, at vi altid har en platform for at tilbyde overnævnte services. Der foretages altid en grundig undersøgelse, om der er navnesammenfald med eksisterende virksomheder eller varemærker for, at sikre os mod senere krav på domænerne. Selvom vi er grundige kan det hænde, at udenlandske virksomheder med opstået interesse i det danske marked dukker op med krav som ikke var forudset (doka.dk). ... Det pågældende domæne anvendes til håndtering af script og servicefunktioner i forbindelse med drift af andre hjemmesider. Det er vigtigt for netop denne forretningsservice, at der kan benyttes korte url-adresser af hensyn til hastigheder og korte responstider. Servicefunktionens interne navn er: multiprocessing-backend-template-verification (MBTV) Services er ikke offentlig og kan derfor ikke ”ses” ved almindelige opslag og af hensyn til sikkerhed ønskes ingen offentliggørelse af domænets anvendelse og funktionaliteter. Tilgangen til disse specielle services foregår via krypterede forbindelser. Domænet er ikke erhvervet med henblik på videresalg, hvilket også kan dokumenteres ved ubesvaret købsforespørgsel fra indklageren. Vi bestrider at have handlet imod god domæneskik. Vi mener at have ret til domænet, da det ikke strider mod nogle varemærke og er registreret først. Vi fastholder vores ønske om at bibeholde domænet, idet det er en del af vores forretningsgrundlag.” Klageren har i replikken anført bl.a. følgende: ”TMM Trading argumenterer i svarskriften, at: “Det er vigtigt for netop denne forretningsservice, at der kan benyttes korte url-adresser af hensyn til hastigheder og korte responstider.” Dette argument er ikke retvisende. I bilager der vedhæftet et billede af en w3.org side, hvor dokumentationen for http-protokollen findes, som er den mest udbredte standard i dag. W3.org er en verdenskendt organisation, hvis ansvar er, at vedligeholde standarder for internettet. På billedet står der meget tydeligt, at der ikke er nogen begrænsninger på længden af domænet. Mht. påstanden om hastighed vil jeg gerne henvise til bilag 11, der indeholder et screenshot af et Stack Overflow opslag. Stack Overflow er et meget anerkendt forum, som beskæftiger sig med spørgsmål omkring alt indenfor computerverdenen og programmering. På billedet svares der på spørgsmålet om et domænes længde har en påvirkning på hastigheden. Som der kan ses i billedet skriver brugeren Charles, at hastighedens forskel vil være så lille, at det er fuldstændig ubetydeligt. Det kan ligeledes ses i opslaget, at svaret er blevet mærket som et korrekt svar af andre brugere. I svarskriften argumenterer TMM Trading følgende : ”Servicefunktionens interne navn er: multiprocessing-backend-template-verification (MBTV)” Vi vil gerne påpege, at “multiprocessing-backend-template-verification” er en sammensætning af generiske ord, der ikke bliver brugt i industrien. Bilagviser en Google-søgning, der ikke returnerer nogle brugbare resultater for søgeordet.” Bilagoger dokumenter benævnt ”Myths, Bugs and Epherneral Limitations” og ”Performance of API based on length of URL”, der indeholder information om ”ulr-adresser”. Bilagviser søgeresultaterne ved søgning på ”multiprocessing backend template verification”, der ikke umiddelbart vedrører indklagede. Indklagede har i duplikken anført bl.a. følgende: ”Vedr. bilag 11: Modparten har fundet et svar i en brugergruppe, som mener at svartiden vil være meget lille. Dette bekræfter en del af vores udsagn. At transmittere en url med korte bokstavslængde tager kortere tid end at transmittere en lang bokstavslængde hertil kommer: At skrive en url med korte bokstavslængde tager kortere tid end at skrive en url med lang bokstavslængde. At det er nemmere at huske en kort url end en lang. At databehandling af url i databaser, routere og firewall tager kortere tid ved kort længde. Vedr. bilag 12: Servicefunktionens interne navn, følger ingen offentlige standardiserede navnekonventioner. Vi har været så frie at navngive de interne funktioner så det giver mening for os, der bruger funktionaliteten. Det interne navn konflikter derfor ikke med andres brug af funktionsnavne som kan være beskyttet af varemærkeregistrering.” Ved opslag den 1. oktober 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”mbtv.dk”. DK Hostmaster har ved mail af 17. september 2020 oplyst, at indklagede yderligere er registrant af følgendedomænenavne: esra.dk tmm-trading.dk pati.dk vani.dk voice-ip.dk webbroker.dk dyrenyt.dk hundenyt.dk kaninnyt.dk kattenyt.dk ceto.dk danmarknet.dk foni.dk nulspam.dk danmark-net.dk jelo.dk gada.dk chatcom.dk dbz.dk dyresten.dk luka.dk tuga.dk wali.dk xus.dk 9ki.dk kyl.dk lul.dk kote.dk a-h.dk lume.dk muho.dk n2c.dk mae.dk mailadmin.dk txc.dk rtel.dk ixon.dk omal.dk tavo.dk vigi.dk pawa.dk sugi.dk syb.dk taka.dk monitoring.dk byta.dk kune.dk yomo.dk telefontest.dk dari.dk sada.dk mtvi.dk wog.dk armano.dk fom.dk gina.dk lc2.dk sain.dk fago.dk gupe.dk haw.dk lfx.dk muxi.dk orno.dk pilo.dk relo.dk rimi.dk rita.dk savi.dk fyt.dk lili.dk nany.dk sele.dk quik.dk ars.dk tifa.dk zoba.dk sulu.dk wah.dk tvz.dk kati.dk datex.dk trineholm.dk kozy.dk Ved opslag påtilfældigt udvalgte af disse domænenavne har sekretariatet konstateret, at de ingen af tilfældene indeholdt nogen hjemmeside. Ved sekretariatets søgning på ”mbtv” den 1. oktober 2020 i Google (www.googl• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.120, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte to klageren, mens ingen vedrørte indklagede. Der var heller ingen omtale af brugen af ”mbtv” som en forkortelse for ”multiprocessing-backend-template-verification”. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt forskellige virksomheder og produkter ved navn ”mbtv”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede handler i strid med domænelovens § 25, stk. 1, idet det er tydeligt, at indklagede ikke og aldrig har anvendt domænenavnet ”mbtv.dk”, • at klageren har forsøgt at kontakte indklagede med henblik på overdragelse af domænenavnet, men at indklagede ikke har reageret herpå, • at indklagede tidligere har tabt lignende sager ved Klagenævnet for Domænenavne, herunder sag 1728 vedrørende domænenavnet ”doka.dk”, • at der ikke er registreret varemærkerettigheder eller lignende vedrørende ”mbtv”, hvorfor en overdragelse af domænenavnet ikke vil være i strid med eksisterende rettigheder, • at ”mbtv” ikke er en bogstavssammensætning, der kan betegnes som et generisk ord, der findes i ordbogen, • at ”mbtv” kun giver mening som forkortelse, hvorfor klageren, hvis navn kan forkortes ”mbtv”, har en særlig interesse heri, • at det bestrides, at domænenavnet har nogen særlig værdi for indklagede, idet det ikke er nogen fordel, at benytte korte frem for lange url-adresser, • at det forhold, at indklagede angiveligt anvender ”multiprocessing-backend-template-verification (MBTV)” som internt navn for sin servicefunktion, kan ikke føre til et andet resultat, • at domænenavnet har en større værdi for klageren end for indklagede, • at det i den forbindelse med tillægges betydning, at klageren har eksisteret iår og er veletableret på det danske marked, og • at klagerens popularitet er voksende på Google og sociale medier.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede, der blev etableret den 1. oktober 1997, registrerede domænenavnet ”mbtv.dk” den 5. maj 2007, • at indklagede beskæftiger sig med systemudvikling, -support, og -drift, • at indklagede som led i denne virksomhed har registreret en række forskellige domænenavn, således at indklagede har forskellige platforme, hvorfra indklagede kan tilbyde sine services, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”mbtv.dk” ikke er i strid med nogen varemærkerettigheder eller rettigheder i øvrigt, • at sag 1728 adskiller sig fra den foreliggende derved, at indklagede i den pågældende sag ved en fejl havde handlet i strid med en varemærkerettighed, • at indklagede anvender det omtvistede domænenavn til håndtering af script og servicefunktioner i forbindelse med drift af andre hjemmesider, • at korte ”url-adresser” er en fordel af hensyn til hastighed og kort responstid, • at indklagedes servicefunktion internt kaldes ”multiprocessing-backend-template-verification (MBTV)”, • at indklagedes tjeneste ikke er offentlig og derfor ikke kan ”ses” ved almindeligt opslag på domænenavnet, • at indklagede anvender en krypteret forbindelse ved brug af domænenavnet, • at indklagede ikke har erhvervet domænenavnet med henblik på videresalg, og • at indklagede ikke har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”mbtv.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er et anpartsselskab, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet MyBusiness TV ApS med startdato den 10. april 2015. Selskabet er registreret under branchekode 591110 ”Produktion af film og videofilm”, og selskabet har formål til formål at ”lave film og videoproduktion og dermed beslægtede aktiviteter”. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren i dag anvender domænenavnet ”mybusinesstv.dk” til sin hjemmeside, og at klageren har oplyst, at klageren ønsker at udvide sin virksomhed ved brugen af det kortere domænenavn ”mbtv.dk”. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne anvende domænenavnet ”mbtv.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesse- afvejning må det tillige tages i betragtning, at det omtvistede domænenavn er sammensat af fire bogstaver, der som udgangspunkt frit kan anvendes af enhver. Samtidig må det tages i betragtning, at domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Endelig må det indgå i interesseafvejningen, at betegnelsen ”mbtv” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med klageren eller indklagede. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”mbtv.dk” er registreret af indklagede den 5. maj 2007, og at domænenavnet på nuværende tidspunkt ikke indeholder nogen hjemmeside. Indklagede har dog over for klagenævnet oplyst bl.a., at indklagede anvender domænenavnet som en del af sit forretningsgrundlag til håndtering af ”script- og servicefunktioner” i forbindelse med drift af andre hjemmesider. Bortset fra denne brug, som angår indklagedes interne forhold, og som ikke har givet sig udslag i, at bogstavkombinationen ”mbtv” på nettet forbindes med indklagede, har indklagede ingen særlig tilknytning til betegnelsen ”mbtv”. Indklagede har heller ikke over for klagenævnet redegjort for konkrete planer om at ville benytte det omtvistede domænenavn på en anden måde end hidtil, f.eks. til brug for udbud af varer eller tjenesteydelser. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, finder nævnet herefter, at det har væsentlig større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”mbtv.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 1, nr. 4, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”mbtv.dk” skal overføres til klageren, MyBusiness TV ApS. Overførslen gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.