Afgørelse

arenstorffbeauty.dk

Frisør Arenstorff

MOD

Louise Michelle Arenstorff Pedersen

19. november 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”arenstorffbeauty.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren driver en enkeltmandsvirksomhed, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilagog U), er registreret under navnet Frisør Arenstorff (CVR-nummer 40141030) med startdato den 1. januar 2019. Virksomheden er registreret under branchekode 960210 ”Frisørsaloner”. Indklagede driver en personligt ejet mindre virksomhed, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag B og T), er registreret under navnet Arenstorff Beauty (CVR-nummer 39401614) med startdato den 15. marts 2018. Virksomheden er registreret under branchekode 960220 ”Skønheds- og hudpleje”. Det fremgår endvidere, at virksomheden fra dens etablering frem til den 11. april 2020 var registreret under navnet Unique Nails and Beauty. I klageskriftet er anført bl.a. følgende: ”Sagsfremstilling Vi har fået for øje at uniqe nails and beauty dk har valgt at ændre navn til arenstorff beauty. Behandleren Louisemichellle arbejder i klippehjørnet på Tagensvej. D13 april offentliggør de, at efterårs overvejelser så vil de ændre navnet til arenstorffbeauty. Jeg har i et år kæmpet for at få min salonen op og køre, jeg har endda tilbudt louisemichelle at være en del af salonen, hvilket hun ikke ønskede. Når man nu søger Arenstorff på Instagram, så kommer min salon, louisemichelles og derefter min elevs. Kunder vil på ingen måde kunne se forskel på hvilken side, der høre til hvilken salon. Det vil ende med, at kunder booker tider det forkerte sted. Jeg har kontaktet louisemichelle, som er ved at lave en Hjemmeside og webshop, arenstorffbeauty.dk. Derfor vil hun ikke ændre navnet, da hun mener, at hun ejer navnet, da hun har købt domænenavnet. Hun fortæller, at hun har ejet navnet siden 2017, men jeg har søgt på hostmasters.dk, hvor der står, at arenstorffbeauty er blevet oprettet d.12 april 2020. Dertil har hun lavet navnet i Hvidt men sort skrift, hvilket mit logo også er. Begrundelse (anbringende• Vi udføre præcis de samme behandlinger. Det eneste de udføre, som vi ikke gør, er negle. Ellers udføre begge saloner hår, vipper, tandblegning, massage, salg af skønhedsprodukter osv. Hvis kunder søger på nettet, så vil de ikke vide forskellen på, hvem der er hvem. Dette har jeg informeret Louisemichelle om, som mener det er lige meget, fordi det ikke er en konkurrence og så vil hun jo ”bare” sende mine kunder retur. Der er jeg dybt uenig, det er jo at skade mit brand, hvis der pludselig opstår forvirring om, hvor vi ligger, hvem vi er, og ikke mindst hvordan vores behandlinger udføres. Jeg ser heller ikke, at det er okay, at misguide kunder ved, at de tror, de skal have en behandling hos Arenstorff for så at stå det forkerte sted og muligvis ikke få deres behandling korrekt udført. Specielt ikke når Louisemichelle er klar over dette. Da jeg åbnede Arenstorff.com / Salon Arenstorff, havde jeg tæt kontakt med Louisemichelle som på det tidspunkt ikke mente, at det var et godt navn. Derfor valgte hun at have navnet uniqe beauty and nails. Til trods for jeg nævnte for hende, at hun skulle vælge et nemmere navn. Jeg tilbud hende, at vi kunne være behandlere under samme navn, hvilket hun også afslå. Siden hen er vores samarbejde og kontakt stoppet. Jeg og kunder mener, at hun er dårlig behandler, og nogle kunder mener endda, at hun skader mere end hun gavner. Jeg har brugt så mange kræfter på at vende mit brand til noget godt, og derfor mener jeg da ikke, at hun skal have lov til at lave dårlig omtale for arenstorff igen. Hvis kunder for dårlige behandlinger hos arenstorff beauty og taler videre om det så høre folk kun dårlig omtale om arenstorff. Påår har jeg formået at få 1000 følgere på Facebook og Instagram, hvor hun har brugtår på at få 437 på Instagram og 295 på Facebook. Det er tydeligt, at hendes navn og forretning måske ikke går som ønskede, men derfor kan det da på ingen måde være okay, at stjæle det jeg har skabt for at forbedre sin salon. Som jeg ser det, så skader hun min salon ved både at prøve at stjæle kunder og ved at skade mit omdømme. Dertil snyder hun kunder for at udgive sig som at være en del af arenstorff som hun ikke er.” Bilager følgende skærmprint indholdet på domænenavnet ”arenstorffbeauty.dk”: Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ” arenstorffbeauty.dk” den 26. maj 2020 taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på domænenavnet den 12. oktober 2020 har sekretariatet konstateret, at domænenavnet fremstod som vist ovenfor. Bilager følgende udskrift, der viser resultatet ved søgning på ”Arenstorff” på Instagram: Bilager et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”arenstorffbeauty.dk”, der blev registreret den 12. april 2020. DK Hostmaster har den 6. oktober 2020 på baggrund af sekretariatets henvendelse oplyst, at indklagede første gang blev registrant af domænenavnet ”arenstorffbeauty.dk” den 21. december 2017, men at domænenavnet blev slettet den 1. januar 2019. Bilager følgende udskrift fra Instagram vedrørende indklagedes virksomhed: Bilager et skærmprint af et opslag af 13. april 2020 på indklagedes facebookprofil, hvoraf fremgår bl.a., at indklagede har besluttet at ændre virksomhedsnavn fra Unique Nails and Beauty DK til Arenstorff Beauty, som ifølge det anførte var indklagedes oprindelige virksomhedsnavn. I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Mit navn er Louise Michelle Arenstorff Pedersen, kusine til klageren Helene Arenstorff Hansen. 15. december 2017, før jeg blev CVR-registret, købte jeg domænenavnet Arenstorff Beauty. Jeg drev min forretning fra privatadresse, hvor Helene Arenstorff Hansen var fast kunde hos mig, da jeg hed Arenstorff Beauty. Jeg fik midlertidig plads hos min søster Christina Arenstorff Jørgensen i hendes salon Klippe- hjørnet på Tagensvej 196, 2400 København NV. Min søster ønskede, jeg skulle prøve et andet navn i en periode, så jeg registrerede mig som Unique Nails and Beauty. Vi blev enige om på et senere tidspunkt at skifte tilbage til Arenstorff Beauty. Helene var også informeret om dette, før hun åbnede sin salon sammen med mig. Helene Arenstorff Hansen, som hun selv nævner, forslog i foråret 2019, at jeg skulle gå tilbage til Arenstorff Beauty, fordi mit andet navn var for langt, og der havde Helene og jeg også planer om at åbne forretning sammen. Dette gjorde vi så i foråret 2019, hvor hun var frisør, og jeg var vippetekniker og voksbehandlet. Jeg er derfor dybt forundret over denne anklage om stjålet domænenavn. Da mit navn er Arenstorff, som er et familienavn og Beauty står for det jeg er i gang med at uddanne mig til, som er kosmetiker, og jeg efter min uddannelse vil udføre alle former for hudbehandlinger, speciale i apparatur, kosmetiske behandlinger, negle, eyelash extensions, mm. Jeg udfører ikke hårbehandlinger, som Helene påstår jeg gør, det henhører under Klippe-Hjørnet, som min søster Christina Arenstorff Jørgensen ejer, og hun har været i fagetår. Jeg undrer mig over, at hun siger, jeg ikke er særlig god til mit faglige arbejde, da jeg kun har ordnet få af hendes kunder udover hendes veninde, Helene’s mor Susan Arenstorff Pedersen min faster, min veninde Frida som stadig er kunde i min egen salon, min afdøde faster Marianne som også var Helene’s moster, Dorthe som står på vedlagte bilag med seddel over kunder var min gamle chef fra tidligere job, Simone som Helene ansatte efter mig til at lave vipper, og så nogle udefra kommende kunder, som købte produkter (vedlagt bilag af seddel med kunder påskrevet af Helene selv Bilag D) ingen af disse kunder har henvendt sig til mig og klaget over deres behandling. D. 9. oktober 2019 tilbyder Helene mig at komme tilbage og igen d. 5. november 2019. I hendes beskeder skrev hun også ”Jeg kommer til at skulle ansætte en og jeg syntes det er virkelig mærkeligt at ansætte en anden end dig”. Så derfor undrer jeg mig over, at hun siger, jeg er en dårlig behandler, da hun jo flere gange har tilbudt mig at komme tilbage til salonen, hver gang hun har fyret hendes andre medarbejdere. Hun er på medarbejder nr.indenfor et år efter mig. Jeg har selvfølgelig takket nej til hendes tilbud, da vores samarbejde ikke var optimalt (vedlagte bilag af beskeder, hvor hun tilbyder mig at komme tilbage flere gange Bilag J og L). Jeg har ikke modtaget nogle henvendelser fra mine egne kunder om dårlige behandlinger, så derfor undre det mig, at Helene skriver, at jeg er en dårlig behandler, så det er direkte løgn når hun antyder dette. Det dårlige ry sørger hun selv for: Helene har et meget dårligt omdømme hos frisørelever efter en episode i påskeferien 2019, hvor elever fra NEXT frisørskole skulle komme ned påprøvedag i salon Arenstorff. Hun valgte selv ikke at møde op som ”mester”, men sendte mig i stedet for, som ingen forstand har på hverken hårfarve, klip, hår generelt, mm. Jeg brugte en hel dag med disse elever i salonen, som skulle udføre forskellige behandlinger på modeller, som skulle betale for materialer til Helene Arenstorff Hansen. Jeg skulle derefter sende billeder af resultaterne til Helene, som bare var derhjemme, og disse to søde piger gik tomhæmmet hjem efter en lang dag i salonen på en helligdag. De havde ikke nogen kontakt med en rigtig mester eller fik en tilbagemelding på deres resultater om de var købt eller solgt. Eleverne har selvfølgelig bagefter gået tilbage til skolen, og fortalt om denne kedelige episode, hvilket har givet Helene Arenstorff Hansen et dårligt ry. Der skete flere ting i min familie som ikke var min fejl, da Helene og jeg åbnede salon op sammen. Min bror blev anholdt og min familie blev meget påvirket af dette, hvilket jo selvfølgelig også påvirkede mig og gjorde, at jeg var meget nede og ked af det. Dette synes Helene ikke om, så hun kørte psykisk hate på mig og fjernede mig fra den ene dag efter den anden fra vores bookingsystem, mine kunder og salonen. Med hensyn til følgere og likes på Facebook og Instagram, så udgør dette vel ikke ens arbejde og hvor god man er? Men hvis vi alligevel skal indover der, så har jeg rent faktisk 991 følgere på Instagram, hvor Helene har 1081, så der erfølgere til forskel og 323 synes godt om mit firma på Facebook. Da jeg startede op i 2017, havde jeg ikke rigtig Facebook eller Instagram, så ja det har taget mig 2-3 år at komme til de følger/kunder, som jeg har i dag, men Helene ved jo også godt hvorfor! Det er fordi jeg udover diverse udvidede kurser indenfor negle, eyelash extensions, voks og lash lift har valgt at videreuddanne mig til kosmetiker. Dvs. at jeg har en fuldtids elevplads + diverse vagter i Matas for at blive endnu bedre til min uddannelse med hensyn til makeup. Indtil jeg er færdiguddannet, kan jeg ikke arbejde fuldtid i min egen salon. Dette beskæftigede jeg mig også med, da jeg startede med Helene i 2019. Min tid deles altså imellem min uddannelse/elevplads, min egen forretning og fritidsarbejde. Arenstorff er ikke registreret som brand, da det er et familienavn! Googler man navnet vil man se at flere familiemedlemmer bruger dette navn i deres firmanavn. Bl.a. Arenstorff & Co, Arenstorff Service, Arenstorff Catering, mm. (se vedlagte bilag H og H1). Jeg har endnu ikke haft en eneste henvendelse fra hendes kunder i min egen salon, og hvis jeg får en, vil jeg som jeg har skrevet i en sms, vil jeg henvise dem til hende (se vedlagte bilag K 2). D. 3/6 er der en af mine kunder (min venindes mo• havde glemt, at jeg ikke længere var med Helene og henvendte sig i hendes salon i Herlev. Min venindes mor fortalte mig, at Helene Arenstorff Hansen var direkte ubehagelig og råbte ad hende, at jeg havde stjålet ”hendes” navn, og at dette vil hun ramme mig økonomisk med, hvor hun derefter sendte min venindes mor hen til mig med disse trusler. Min veninde var vidne til dette optrin. Helene påstår, at kunder vil booke tider det forkerte sted, men det kan de jo ikke eftersom vi ikke udfører de helt samme behandlinger og min kunde d. 3/6 havde booket korrekt hos mig, men kom til at gå forkert! Til sidst vil jeg lige gøre opmærksom på at de produkter (Fillerina, Voks fra Lycon og tandblegning fra Wellness udsty• som Helene Arenstorff Hansen sælger og bruger i salonen er produkter, som jeg har skaffet til hende igennem min uddannelse, så selvfølgelig har jeg de samme produkter i min egen salon dog ikke Fillerina. Helene Arenstorff Hansen er nu i gang med at kopiere mig, da hun er i gang med at udfører eyelash extensions og har haftvippetekniker efter mig. Pt. søger hun nu en negletekniker (se vedlagte bilag I). ... Min begrundelse for medhold i sagen, er at mit navn er Arenstorff (se bilag A), som er et familienavn og Beauty står for det jeg er i gang med at uddanne mig til som er kosmetiker. Som tidligere nævnt, (se bilag H og H1) bruges Arenstorff af flere familiemedlemmer til deres firma.” Bilag A er er kopi af indklagedes fødsels- og dåbsattest, hvoraf fremgår, at indklagede hedder Louise Michelle Arenstorff Pedersen. Bilag C er en faktura af 15. december 2017 fra cHosting ApS til indklagede vedrørende registrering af domænenavnet ”arenstorffbeauty.dk”. Bilag D er en håndskrevet seddel med kundenavne mv. Bilag E er følgende skærmprint af indklagede facebookprofil: Bilag F er følgende skærmprint af indklagedes instagramprofil: Bilag G er følgende skærmprint af klagerens instagramprofil: Bilag H er udskrifter fra Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.dk), hvoraf fremgår, at der udover indklagedes og klagerens virksomheder findesandre virksomheder, hvor ”Arenstorff” indgår i virksomhedsnavnet. Bilag I er et udskrift af klagerens opslag af 9. marts 2020 på Facebook, hvoraf fremgår bl.a., at klageren søger en negleteknikker til sin salon. Bilag J er en udateret SMS fra klageren til indklagede, hvornår fremgår bl.a., at klageren søger en vippetekniker og klageren tilbyder indklagede stillingen. Bilag L er en SMS af 5. november 2019 med et tilsvarende indhold. Bilag K er en SMS-korrespondance af 16. april 2020 mellem klageren til indklagede, hvori klageren gør indsigelse mod, at indklagede er begyndt at bruge navnet ”Arenstorff Beauty”, og hvori indklagede afviser indsigelserne. Klageren har i replikken anført bl.a. følgende: ”Jeg understreger, at jeg anbefalede Louise at få et bedre navn end Uniq Nails and Beauty, eftersom at hun ikke ville være med på mit ARENSTORFF, der var ikke tale om at hun ville hedde ArenstorffBeauty. Christina Jørgensen som er ejer af klippe hjørnet på Tagensvej, hvor Louise arbejder, har aldrig brugt navnet Arenstorff i sammenhængende med Salonen. Som tidligere nævnt så ja, det er et fælles efternavn det var også derfor jeg ønskede at finde en fælles løsning, men dette var ikke gensidigt. Jeg hargange fået lavet negle af Louise, da hun var nystartet. gang hjemme på hendes altan oggang hjemme i mit køkken. Der var intet virksomhed over dette, og jeg fik fremover ordnet mine negle andre steder, da hun ikke lavede et godt resultat. Da Jeg åbnede min salon i 2019, bliver Louise helt vild og fortæller, at hun altid har drømt om at arbejde med mig. Derfor lod jeg Louise være med helt gratis, hun har aldrig betalt noget til salonen eller til mig. Hun fik lov til at komme og lave behandlinger på mine kunder og få fuld fortjeneste. Louise havde aldrig penge så derfor købte jeg alting ellers lånte hun af mig. Eksempelvis så købte jeg en maskine til at lave tandblegning og en hel produktserie kaldet Fillerina. Alle hendes produkter til at lave vipper med lånte hun penge til af mig. Bilag D, fra Louise er et regnskab over hvor mange penge hun skyldte mig, til sidst da hun stoppede i salonen, dette er intet med hvilke eller hvor mange kunder hun havde. Da Louise stopper, deler vi alt op efter hvem der har købt hvad derfor stod jeg nu med behandlinger i salonen, som jeg nok ikke havde haft, hvis Louise ikke havde været der. Men jeg har en salon at køre videre og behandlinger jeg har købt og reklameret for så selvfølgelig forsætter jeg som hidtil. Disse produkter, jeg har, er til fri rådighed for alle behandlere og frisører og var heller ikke noget Louise selv kørte med på det tidspunkt, hun har senere hen købt den samme tandblegningsmaskine, som jeg har. Salonen hed SALON ARENSTORFF ”frisør og skønhedsklinik” derfor måtte jeg forsætte uden at skade min butik. Derfor kørte jeg videre som hidtil og Simone tog Louises plads og de kunder som allerede var booket ind i systemet. I realiteten så var der aldrig rigtig plads til flere behandlinger eller behandlere derfor valgte jeg at ophøre samarbejdet med Simone, indtil at jeg fik noget større. November 2019 flytter vi i større lokaler med separat behandlerrum og derfor kontaktet jeg Louise, fordi vi er familie og jeg aldrig har gået bag om ryggen på nogle i familien, jeg mener tværtimod at der ville være mest optimalt hvis vi holdte sammen som familie og hjalp hinanden. Derfor ville jeg tilbyde Louise en chance mere. Jeg understreger, at jeg på intet tidspunkt har kørt hate eller talt grimt til Louise, jeg er mildest talt dybt rystet over disse løgne og beskyldninger. Hvis jeg ville udnytte eller kopier Louise, hvorfor skulle jeg så give hende chancer igen og igen og forære hende alt gratis. Jeg har nu en salon medfrisørstole,behandlerrum og pladsen til en negleteknikker så vi har søgt alle former for behandlere siden vi rykkede i nye lokaler, da vi jo er en frisør og skønhedssalon, andet ville være underligt når vi nu har så meget plads. Ang. Klager over Louises Behandlinger Louise fik gentagne klager fra kunder, men hver gang fortalte hun dem, at det var deres egen skyld. Når hun selv nævner det, så startede vores afdøde moster Marianne også med at blive vokset af Louise, men endte med at gå hos mig hveruge. Hun skadede hår på min kunde, da hun mente, hun var i stand til at style alle, hvilket heller ikke skete igen. Simone som overtog Louise kunder, mistede alle sine vipper på få dage efter en behandling hos Louise. Jeg fik ikke selv ordnet negle af hende, da det var så skidt lavet, hvilket flere af vores fælles bekendtskaber også kom og fortalt mig. Når ting bare er rigtig, rigtig skidt, så er det bare lettere at gå andre steder end hos Louise. Der var også kunder, der spurgte flere gange, hvorfor jeg lod hende blive, hvorfor jeg lod hende tale så grimt til mig og hvorfor jeg ikke sagde noget til hende. Jeg blev ved med at forsvare hende med, at vi er familie så jeg ville støtte hende. Det Hele går galt, da Louises bror ender i fængsel, hun går helt ned med flaget og kan ikke arbejde i noget tid, hvilket var fint og forståeligt. Da hun vender tilbage, er hun stadig ked af det og meget ødelagt over situationen. Hun begynder at bruge tiden på at drikke vin, spise slik, sælge sko for nu vil hun åbne en sko- webshop. Alt dette forgik i salonens åbningstid. Louise talte så grimt og nedværdigende til mig, og det blev værre og værre for hver dag, og foran kunderne nævner hun ting som ”hvad ved du, det er joår siden du har gået i skole som frisør” med disse kommentarer mente hun, at hun var bedre til at ordne hår end mig. Jeg vælger at tag en snak, en dag vi er alene. Her fortæller Louise selv, at hun godt vidste at hun havde behandlet mig rigtig dårligt men det var ikke kun mig, det var også hendes mor og hendes søster. Hun undskylder, og vi aftalte at starte på en frisk men jeg forklare hende at jeg ikke vil blive ved med at blive talt grimt til og hvis hun ikke er i stand til at arbejde så må hun jo holde en pause og komme tilbage når hun er klar igen. Desværre forsætter alting som før og det er ikke særlig rart for mig eller kunder. Nu begynder Louise ikke at overholde vores aftaler eller hendes behandlinger på kunder. Jeg ender nu flere gange med at ringe hjem ked af det og frustreret fordi jeg ikke forstår hvorfor hun byder mig disse ting. Jeg ringer til Louise i en hel uge hvor hun ikke tager sin tlf.: men hun bliver ved med at sende lange diskussioner over beskeder. Da ugen er gået og Louise stadig ikke har ville tag tlf. eller møde op i salonen så valgte jeg at sige stop. Jeg skrev tilbage til hende at det her samarbejde ophørte og jeg ikke ville finde mig i hendes behandling mere. Med det samme lukker jeg hende fra booking systemet, da jeg ikke vil risikere at hun vil gøre mere skade på min salon eller kunder. Dårlig omtale Louise påpeger minemedarbejder påår: 1: Louise 2: Simone til at tag Louises plads 3: Mathilde, Virksomhedspraktik igennem kommunen. Kommunen kontaktede mig og spurgte om jeg ville hjælpe Mathilde fordi i et skoleforløb for unge med særlige vilkår. Mathilde fuldførte forløbet og er stadig ven af huset 4: Louise er elev siden nov. 2019 5: Mia er selvstændigbehandler siden feb. 2020 Louise jeg havde sammen nogle samtaler med nogle elever. Jeg har ikke interesse i at tag nogle af eleverne ind i salonen men Louise er opsat på at de skal på prøve. Jeg gør det klart for Louise at jeg er sikker på at ingen af dem passer ind og at jeg ikke vil bruge mere tid på det. Derefter er det kun Louise der har kontakten med eleverne, hun finder dage sammen med eleverne hvor Louise står der inde med dem i salonen. Jeg har hverken lavet en aftale med dem om nogle dage eller en dag sammen med mig. Jeg har efterfølgende måtte kontakte skolepraktikken og undskylde og forklare situationen. Endnu engang havde Louise lavet dårlig omtale for ARENSTORFF men jeg har undskyldt og lovet at fremover er det kun mig der personligt håndtere al elev kontakt. Derefter fik jeg Louise i nov. 2019 som jeg har et fantastisk samarbejde med og jeg er netop blevet godkendt til elev nr.hos frisørernes fælles forbund. Instagram og Facebook. Bilagviser da jeg oprettede klageskriftet, havde Louise 437 følgere på sin Instagram. Nu er hun så oppe på 1016 følgere efter at hun har valgt at skifte sit navn til Arenstorffbeauty. Flere og flere kunder henvender sig til mig og spørger hvad det er jeg her sendt til dem eller, tak for anmodningen til din nye profil osv. Det betyder at efter Louise har skiftet navn, så har hun gjort sig opmærksom på sig selv ved at følge eller anmode mine kunder. Kunderne er meget forvirret og uforstående for hvad der foregår, da de tror der er mig. Det her er på ingen måde positiv omtale for nogen af os og igen er det kun mere skade på mit omdømme. Jeg håber inderligt at der snart kan sættes en stopper for hvor meget skade en person kan får lov til at yde. Louise nævner en situation i min salon hvor hendes kunde er gået forkert. Louise påpeger, at jeg har råbt og kommet med trusler og jeg ville ramme hende økonomisk. Dette er endnu er stor løgn! jeg ville aldrig drive min forretning på den måde. Min elev Louise var der og vi havde kunder i butikken som kan bevidne at det er løgn, igen. Kunden havde aldrig været i min butik før og mente at hun skulle have lavet negle, jeg forklare hende at det er på Tagensvej og jeg er virkelig ked af misforståelsen. Hun slår det selv op på sin Tlf. det vil tag kundenmin. At køre der hen. Jeg forklare hende, at Louise er klar over at disse misforståelser kan opstå når man har samme navn så hvis hun bare ringe og forklare hende situationen så bliver Louise jo nød til at tag kunden, lige meget om hun når det til tiden eller ej. Jeg beklager flere gange og kunden skynder sig ud af døren. Louise Michelle Har været klar over at alle disse ting ville ske fra dagaf, men alligevel er hun ligeglad, for det er det hun gør. Vi kan ikke byde kunder det her, lige meget om de booker korrekt og går forkert eller om de booker forkert og går rigtig. Det er virkelig en dårlig måde at drive forretning på og dårlig service for kunden som bliver ramt af dette. Specielt når vi er klar over problemet fra dag 1, medmindre man nemlig er ude på at stjæle kunder og kopier en veldrivende forretning. Patent og varemærkestyrelsen D. 29/6-2020 blev min patent på ARENSTORFF godkendt, telefonisk blev godkendelse bekræftet og jeg modtager beviset inden fordage med posten.” Bilager et udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens database, hvoraf fremgår, at klageren har ansøgt om registrering af ordmærket ”Arenstorff” i Nice-klasse 3,og 44. Sekretariatet har ved opslag den 12. oktober på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside (dkpto.d• konstateret, at klageren den 29. juni 2020 blev registrant af ordmærket ”Arenstorff” i Nice- klasse 3,og 44. Indklagede har i duplikken anført bl.a. følgende: ”Jeg vil egentligt have undladt at kommentere på samtlige urigtige kommentarer Helene Arenstorff Hansen har beskrevet, men vælger alligevel at gøre det for at få mit på det rene. Men som I kan se, så drejer dette sig om en familiefejde. Jeg vil da indrømme, at jeg har overvejet at melde Helene Arenstorff Hansen for injurier, for nu er jeg godt nok ved at være træt af de her løgne, som hun bliver ved med at komme med og beskyldninger fordi man ikke ønsker at arbejde sammen med hende længere. Som jeg sagde i mit forrige svarskrift, så har min søster Christina Arenstorff Jørgensen intet med Arenstorff Beauty at gøre, som Helene åbenbart bliver ved med at påstå. Min søster Christina ejer salon Klippe-hjørnet på Tagensvej 196, hvor jeg lejer mig ind som Arenstorff Beauty, som jeg i mine tidligere bilag også har vist, at jeg også hed tilbage i 2017 til og med dec. 2018, så dette er ikke et nyt navn, som jeg har fundet på. Helene påstår, at hun nu ikke har sagt jeg skulle skifte tilbage til Arenstorff Beauty, men noget andet selvom hun sagde tilbage sidste år, at jeg skulle skifte tilbage til Arenstorff Beauty og jeg skulle snakke med min søster om det, så derfor er jeg stadig meget chokeret over, at hun vælger at anmelde mig til jer når hun selv forår siden, synes at det var en rigtig god ide, at jeg skiftet tilbage til Arenstorff Beauty. Helene bliver ved med at snakke om en fælles løsning, som hun påstår hun har tilbudt? Hun har ingen fælles løsning tilbudt tværtimod, så fik jeg sure beskeder fra både hende og hendes mor Susan Arenstorff Hansen om hvad jeg bildte mig ind at tage mit navn tilbage, og at Helenes eneste løsning var at jeg skiftet navn igen, hvilket jeg selvfølgelig ikke har lyst til da jeg hed det først, og vi ingen sammenhæng har med hinanden overhovedet. Hendes mor mente åbenbart også, at hun skulle ligge og kime familien ned meget sent om aften fordi jeg ikke længere ønskede at bruge min tid på, at svare på hverken hende eller Helenes beskeder mere, da jeg følte mig angrebet. Jeg synes, at det på en måde er meget komisk, at Helene skal blive ved med at kalde mig dårlig til mit arbejde som både negletekniker og vippetekniker, når hun flere gange har tilbudt mig at komme tilbage, fordi hun ikke vil have andre end mig i salonen, som i også kan se på tidligere bilag, hvor jeg har vedhæftet beskeder fra Helene, som beder mig om at komme tilbage. Ligeså snart man afviser Helene i at man ikke ønsker at komme tilbage og arbejde sammen med hende, fordi hun er enormt modbydelig at arbejde sammen og det bestemt ikke var nogen sjov periode, så er jeg lige pludselig dårlig til alt jeg laver og skader alle kunder? Hun påstår jeg har fået gentagne klager fra kunder og jeg påstår det er deres egen skyld? På den måned jeg nået at være sammen med Helene, har jeg haft hendes veninder, hendes mor og min egen veninde, som jeg selvfølgelig har taget med til min egen salon. Jeg har aldrig modtaget en klage, så Helene kan da sagtens komme og beskylde mig for løgne, som hende og hendes veninder og mor har siddet og opdigtet? Har aldrig haft en kunde, som har mistet sine øjenvipper og jeg har faste vippekunder og neglekunder, som kommer fast til mig hver 2-3 uge og får genopfyldninger. Nu beskylder hun mig også for at have stylet en kunde og jeg skulle kunne style alle kunder? For det første er jeg ikke frisør, og for det andet den ”kunde”, som hun snakker om, er hendes brors kones datter påår dengangår, som ønsket at få krøllet sit hår med et krøllejern, som jeg gjorde på hende og så meget forkert kan man heller ikke gøre med et krøllejern? Så det er endnu en løgn, som hun prøver at ramme mig med. Hvis jeg er så dårlig til mit arbejde, som Helene påstår så er det da utroligt, at jeg har så mange faste kunder, som kommer til mig hver 2-3 uge og får lavet genopfyldninger, at jeg har så mange kunder til andre behandlinger også, at jeg er masterclass uddannet i mit fag og er uddannet i at kunne uddanne andre i negle og at min elevplads og leder, som er en meget velhavende klinik i Hellerup er så glade for mig og at jeg er fuldt booket hver evig eneste dag til negle, vipper og andre behandlinger. Så det er mig en gåde, at hun konstant skal beskylde en for at være dårlig, når man ikke længere ønsker at arbejde sammen med hende. Ang. Vores afdøde faster Marianne, så stoppede hun med at komme hos mig fordi Helene og jeg stoppet samarbejdet efter Helene smed mig ud fra den ene dag til den anden pga. alt det som skete med min bror og min familie. Grunden til Marianne ikke fortsatte hos mig, selvom jeg tilbød hende at komme hjem til hende, var fordi, som hun selv grædende har indrømmet overfor mig til en familie middag hos vores familie er fordi Helene og hendes mor Susan, tvang hende til at komme og bruge hendes penge hos Helene hveruge. Vores faster havde en form for hjerneskade, og blev derfor førtidspensionist som 18-årige, men hun fungeret fint på nogle punkter, og på andre gjorde hun ikke. De satte hende endda på et kursus med Fillerina (gele som gør læberne større og fjerner rynke• uden at fortælle hende, hvad det var hun var blevet meldt på til. Da vi andre i familien fortalte hende, hvad det var hun var blevet meldt til, blev hun straks ked af det og ønskede selvfølgelig ikke at deltage i sådan et event, for hvad skulle hun med større læber? Da hun fortalte Susan, at hun ikke ønskede at deltage, blev hun straks angrebet med, at nu var hun blevet meldt på, og nu kunne hun ikke sige fra. Så vi andre i familien måtte træde til og kontakte Helene og sige, at Marianne vores faster ikke kom til det event, og hvad hun bildte sig ind, at melde hende til sådan noget når hun ikke har lyst og at hun i den grad ikke er tvunget til at deltage i noget, som hun ikke vil deltage i! I Helene Arenstorff Hansen ny skrift, så påstår hun, at jeg aldrig havde penge? Hvis jeg aldrig havde penge, hvordan kunne jeg så drive min egen virksomhed, betale husleje, leve, osv.? Jeg havde penge, men ikke til at drive to forretninger, så jeg sagde til hende at jeg gerne vil være med, men at jeg ikke havde råd lige nu til at starte helt forfra og købe alt nyt ind til salonen. Så hun tilbød mig at låne pengene af hende så vi kunne starte op, og så skulle jeg betale hende 50% af hver måned, og yderligere 20% af hver måned for vand, kaffe og kage? Som jeg aldrig brugte noget af alligevel og som hendes børn alligevel gik og spiste hver gang de var der. Da Helene smed mig ud hentede jeg mine ting, og mobilepay hende hele beløbet, som jeg skyldte hende i maj 2019. Hun har ikke foræret mig noget gratis, se bilag M hvor jeg mobilepayer hende det sidste som jeg skylder hende. Med hensyn til tandblegningsmaskinen, så ja selvfølgelig køber jeg da den samme maskine indtil mig selv når det er mig, som har skaffet Helene leverandøren på den? Havde det ikke været fordi jeg tog til beauty messe 2019, så havde Helene aldrig kendt til den tandblegningsmaskine eller Fillerina for det præsenteret jeg hende for og spurgte om vi ikke skulle booke et møde med Fillerina. Hun påstår åbenbart også nu, at jeg er alkoholiker i arbejdstiden og drikker vin? Jeg har taget et glas vin i den salon, og det var sammen med Helene, da vi lige havde åbnet salonen og vil fejre det sammen. Se bilag N, hvor der stårglas vin og et buket blomster fra vores familie. Og kan ikke se hvad der er galt i at tage et stykke slik en gang i mellem ligesom Helene selv gjorde? Så kan ikke lige se, hvorfor hun har behov for at tage dette med i hendes anklage? Hun mener også nu efter jeg har fortalt, hvordan hun var da disse ting skete for min bror at hun var helt modsat og hun var forstående? Det var hun ikke på dette tidspunkt, tværtimod. Hun var meget uforstående og mente ikke at det var nødvendigt, at være ked af det over sådan en situation, når ens bror lige har fået flere års fængselsstraf? Det vil jo være unormalt ikke at være ramt af sådan en situation, når hele ens familie er påvirket af det. Jeg har aldrig talt til Helene på den måde, som hun påstår jeg har. Jeg har været ked af det i min tone, og været meget kort til hovedet med svar. Men har aldrig nedgjort hende foran kunder eller hvornår hun har gået i skole? En gang har jeg sagt noget til hende, og det var da hun fortalte mig, at hun havde vokset en kunde, imens jeg havde været væk. Hvor jeg spurgte hende: Om hun havde forstand på dette, da jeg ikke havde sat hende inde i før/efter produkter, voksens varme eller hvordan man påfører produktet og hvilken retning. Grunden til jeg spurgte Helene om dette, er fordi hvis du gør det forkert, så kan du skade kundens hud og lave meget voldsomme brandskader på kunderne. Jeg har aldrig ikke holdt en aftale med mine kunder, men jeg har været nødt til at rykke rundt på nogle kunder pga. jeg pludselig startet op på elevplads, og som elev må man de første måneder ikke sige nej til noget for så er man selvforskyldt, i at man har mistet den, og så kan man ikke fortsætte på uddannelsen bagefter, men dette forstod Helene ikke og nu vender hun den til jeg har behandlet kunder dårligt, ikke overholdt mine aftaler og gjort skade på hendes salon? Børneskoene var ikke et firma jeg kørte, tværtimod. Det var min kæreste, som ville starte en webshop op med børnesko, og det snakkede jeg med Helene om og vores anden kusine, og Helene sagde at hun gerne vil prøve nogle af skoene af til hendesbørn, og spurgte mig om jeg ikke kunne bestille nogle hjem til hende, og det gjorde min kæreste så. Da skoene kom hjem, spurgte Helene mig på besked, hvad hun skulle betale for dem, og da jeg sagde hvad hun skulle betale, så gik hun helt amok og det er dette som har startet denne familie strid. Se bilag O og P. Man går jo heller ikke ned i en skoforretning eller en anden butik, og vælger en masse ting, og når man så kommer op til kassen og de siger, hvad man skal betale, så går man jo heller ikke helt amok og tror man kan få tingene gratis? Med hensyn til de elever, som vi havde på prøve, så var det Helenes ide, at de skulle på prøve og jeg skulle bruge min påskeferie på det samt det skulle de også. De havde regnet med at komme ud til en mester, men i stedet så kom de jo som sagt ned til mig, som ingen forstand har på hår, klip, farve, mm. Og det med hun har ringet og undskyldt er endnu en af Helenes løgne for jeg har været ude og hjælpe skolepraktikken frem til juni i år samtidig med min elevplads ved siden af, og de har aldrig modtaget en undskyldning fra hende og jeg har på ingen måde lavet dårlig omtale for Arenstorff med elever, da hun selv ønskede dem men ikke selv kunne magte at tage sig af dem fordi hun heller vil holde påskeferie med sin familie derhjemme, og samtidig tjene penge på de modeller, som eleverne har taget med og i andre situationer har jeg heller ALDRIG lavet dårlige omtale for Helene eller for hendes salon trods hun har behandlet mig så dårligt, som hun har. Helene benægter også den episode med min kunde, som var gået forkert og endt inde hos hende d. 3/6. Nu er det bare sådan, at jeg aldrig fortæller mine kunder om mine private sager og slet ikke om hvad der er i mellem Helene og jeg, så hvordan skulle en kunde lige så snart hun har forladt Helene ringe til mig og fortælle, at Helene har sagt det med jeg har stjålet hendes domænenavn og dette vil ramme mig økonomisk, hvis jeg aldrig har fortalt det til dem? Det giver jo ingen mening, at min kunde skulle vide alt det her og fortælle mig alt det her, hvis det ikke var noget Helene havde sagt når de sagde det til mig i telefonen før de kom ind til mig? Så synes det er enormt uprofessionelt af Helene at påstå at jeg lyver, og samtidig at min kunder lyver? Med hensyn til Instagram og Facebook igen, så følgere jeg ikke nogen af Helenes følgere eller kunder. Jeg har mine egne kunder og mine egne følgere, og jeg har mange venner og kunder som laver reklame for mig og har mange offentlige personer i min vennekreds, så kan ikke se noget ulovligt i at få flere følgere? Men det mener Helene åbenbart er forkert, fordi hun bliver mere og mere misundelig over, at det går mig så godt, trods det lige har været coronatider. På bilag Q kan i se at jeg har taget screenshot fra min private profil af dem som Helene følgere, og der kan i dermed se at hun faktisk følgere alle mine veninder, bekendte og klassekammerater fra min uddannelse. Dem med en blå ring er kendte personer, og dem skal hun da selvfølgelig have lov til at følge, men vil dog vise at hun følgere mine og ikke omvendt. Har samtlige veninder, som ringer til mig og spørg om min kusine ikke rigtig forstår, at de ikke ønsker at hun skal følge dem. Hver gang de fjerner Helene fra deres profil, så går dermin. og så følgere Helene dem igen. Så det med at Helene igen opdigter, at hendes kunder er meget forvirret og tager fejl af det ene og det andet det kan jeg ikke rigtig forstå, da jeg intet har med Helenes kunder at gøre og heller ikke følgere dem på min Instagram eller Facebook for den sags skyld. Jeg ønsker hverken at kopier eller stjæle Helenes kunder. Vi laver vidt forskellige ting, og jeg har intet med hår, hair extensions eller frisør at gøre. Jeg kører min egen forretning og har mine egne kunder, som jeg også havde før Helene overhovedet åbnet sin egen salon eller havde tænkt sig at åbne sin egen salon. Jeg kan se på patent- og varemærkestyrelsen at jeg Helene har købt ”patent” på Arenstorff, men jeg tror ikke helt selv hun forstår det. Selvom du registre noget som et varemærke, så kan dette varemærke registreres i op tilvareklasser og et varemærke kan være registreret af flere virksomheder, som benytter varemærket for varer og tjenesteydelser i forskellige vareklasser. Se bilag R. Men jeg har også tænkt mig, at registre Arenstorff Beauty som varemærke, da det er mit navn og passer til den branche som jeg er i. For det andet ejer Helene heller ikke navnet Arenstorff, og hun ejer heller ikke domænenavnet Arenstorff.dk, det bliver ejet af en anden se bilag S. Helene ejer domænenavnet Arenstorff.com, og jeg ejer domænenavnet Arenstorff Beauty, og de navne som Helene bruger på Facebook og Instagram, som salon Arenstorff, frisør Arenstorff osv. Er heller ej ejet af Helene eller registret som domænenavne hos hende, og i CVR-registret er Helene kun registret som frisør, og ikke som skønhedsklinik, som jeg er. Se bilag T og U. Som indklaget nedlægger jeg stadig påstand om frifindelse i denne sag. Jeg beder om lov til at anvende mit firmanavn: Arenstorff Beauty som domænenavn. Jeg har samtidig tænkt mig at registrere Arenstorff Beauty, som mit varemærke og jeg håber på en fair behandling.” Bilag M er en MobilePay-kvittering, hvoraf fremgår, at indklagede den 9. maj 2019 overførte 6.509,91 kr. til klageren. Bilag N er et billede, der angiveligt er taget den 6. marts 2019 i klagerens salon, der viser bl.a. nogle blomster og et glas vin. Bilag O og P er en SMS-korrespondance af 22. april 2019 mellem klageren og indklagede om nogle sko. Bilag Q er et skærmprint, der viser af nogle af de personer, som klageren følger på Instagram. Bilag R er et udskrift fra hjemmesiden ”rettigheder.dk”, hvoraf fremgår bl.a., at ”varemærker kan registreres i op tilvareklasser. Et varemærke kan være registreret af flere virksomheder, som benytter varemærket for varer og tjenesteydelser i forskellige vareklasser”. Bilag S er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”arenstorff.dk” er registreret af tredjemand. Sekretariatet har ved opslag den 12. oktober 2020 i Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at indholdet på domænenavnet ”arenstorffbeauty.dk” ikke er lagret her. Ved sekretariatets søgning på ”arenstorff” den 12. oktober 2020 i Google (www.googl• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 19.400, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte seks klageren, mens ingen vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt forskellige personer fra Arenstorff-slægten, men også flere virksomheder, hvor ”Arenstorff” indgik i virksomhedsnavnet. Sekretariatet har ved opslag i Danmarks Statistik konstateret, at der i Danmark er registreret seks personer med efternavnet ”Arenstorff” ogpersoner med efternavnet ”von Arenstorff”. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende bl.a., • at indklagedes brug af domænenavnet ”arenstorffbeauty.dk” skader klagerens virksomhed, idet parterne driver samme form for virksomhed og tilbyder de samme ydelser, • at indklagedes brug af det omtvistede domænenavn skaber en risiko for, at forbrugerne vil forveksle klagerens og indklagedes forretninger, hvorved klageren vil miste kunder, • at forvekslingsrisikoen er blevet bekræftet af, at flere personer har henvendt sig til klageren herom, • at indklagede er en dårlig behandler, hvorfor forvekslingen mellem parterne kan være meget skadeligt for klageren, • at klageren har brugt lang tid og mange kræfter på at opbygge sit brand, • at indklagede tidligere har brugt navnet ”Unique Beauty and Nails” og ikke har ret til at gøre brug af navnet ”Arenstorff Beauty”, • at klageren på Facebook og Instagram har mange flere følgere end indklagede, selv om klageren har været på markedet i kortere tid, • at det forhold, at indklagede efter denne sags opstart har fået flere følgere på Facebook og Instagram, kun understreger, at indklagede uberettigede nyder godt af at bruge navnet ”Arenstorff”, • at indklagedes navneændring alene skyldes, at indklagede vil tage kunder fra klageren, og • at klageren den 29. juni 2020 blev registrant af ordmærket ”Arensdorff”, hvorfor indklagede ikke har ret til at bruge navnet.

Indklagede har gjort gældende:
• at indklagedes navn er Louise Michelle Arenstorff Pedersen, hvorfor indklagede allerede af denne grund har ret til at bruge domænenavnet ”arenstorffbeauty.dk”, • at indklagede oprindeligt registrerede det omtvistede domænenavn i december 2017, allerede før indklagede i marts 2018 blev CVR-registreret under navnet Unique Nails and Beauty, • at indklagede i april 2020 besluttede at ændre navn til ”Arenstorff Beauty”, • at klageren var bekendt med, at indklagede tidligere havde kaldt sig ”Arenstorff Beuaty”, inden klageren åbnede sin egen salon, • at det omtvistede domænenavn består af indklagedes familienavn og det engelske ord ”beauty”, der refererer til det felt indklagede arbejde indenfor, nemlig skønhedspleje, • at det bestrides, at indklagede ikke er god til sit arbejde, • at det bestrides, at der er kunder, der har forvekslet klagerens og indklagedes forretninger, hvilket i øvrigt ikke ville give mening, idet klageren leverer andre ydelser, end indklagede, • at det bestrides, at indklagede har stjålet kunder fra klageren, idet indklagede allerede havde sine kunder inden klageren etablerede sin virksomhed, • at der ikke er nogen nævneværdig forskel mellem det antal følgere som klageren og indklagede har på Facebook og Instagram, • at der er mange andre end klageren og indklagede, der anvender ”Arenstorff” i deres virksomhedsnavn, hvilket understøtter, at klageren ikke har nogen særlig ret hertil, • at det forhold, at klageren har fået registreret varemærket ”Arenstorff”, ikke ændrer herpå, og • at indklagede ikke er registrant af domænenavnet ”arenstorff.dk” eller nogen .dk-domænenavne, hvori ”Arenstorff” indgår.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet i første række, om indklagede som registrant af domænenavnet ”arenstorffbeauty.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren bærer det beskyttede efternavn Arenstorff som mellemnavn og er indehaver af en enkeltmandsvirksomhed med navnet Frisør Arenstorff. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne anvende domænenavnet ”arenstorffbeauty.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede oprindeligt blev registrant af domænenavnet ”arenstorffbeauty.dk” den 21. december 2017, hvorefter domænenavnet blev slettet den 1. januar 2019. Domænenavnet blev herefter på ny registreret af indklagede den 12. april 2020. Indklagede bærer ligesom klageren det beskyttede efternavn Arenstorff som mellemnavn, og indklagede er indehaver af en personligt ejet mindre virksomhed ved navn Arenstorff Beauty. Indklagede anvender efter det oplyste domænenavnet til hjemmeside for sin virksomhed. Klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”arenstorffbeauty.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have opretholdt registreringen af domænenavnet ”arenstorffbeauty.dk”. Det bemærkes, at det forhold, at klageren har registreret ordmærket ”Arenstorff” i Nice-klasse 3, ogikke begrænser indklagedes ret til at gøre erhvervsmæssig brug af ”Arenstorff”, da dette er indklagedes navn, jf. varemærkelovens § 10, stk. 1, nr. 1, og idet anvendelsen ikke ses at være i strid med god markedsføringsskik, jf. bestemmelsens stk. 2. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Frisør Arenstorff, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.