Afgørelse

brantex.dk

BTX GROUP A/S

MOD

Sergi Avaliani

13. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene ”brantex.dk” og ”cico.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet BTX GROUP A/S (CVR-nummer 34281718) med startdato den 18. juni 1971. Selskabet har registreret en lang række binavne, herunder BRANTEX A/S, BRANDTEX GROUP A/S og BRANDTEX RETAIL A/S. Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem besiddelser af kapitalandele i andre selskaber at drive udviklingsvirksomhed, rådgivningsvirksomhed, handel og industri. Selskabet er registreret under branchekode ”464210 Engroshandel med beklædning” og med bibranchen ”477110 Tøjforretninger”. Sekretariatet har ved en søgning den 12. april 2020 i Google (www.google.d• konstateret, at klageren tilsyneladende under domænenavnene ”brandtex.dk” og ”ciso.dk” driver hjemmesider med markedsføring af dametøjsprodukter. Ved opslag samme dag i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”brandtex.dk” er registreret den 31. januar 1997, mens domænenavnet ”ciso.dk” er registreret den 23. august 2011. Klageren er anført som registrant af de pågældende domænenavne. Ved opslag den 12. april 2020 på ”brandtex.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved opslag den 12. april 2020 på ”ciso.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er i relation til domænenavnet ”brandtex.dk” anført bl.a.: ”BTX Group A/S har siden 1935 produceret og solgt dametøj. Med hovedkontor i Brande sælger BTX Group A/S for mere end 340 millioner kroner via butikker og internettet. BTX Group A/S markedsfører fire brands: BRANDTEX, CISO, JENSEN og SIGNATURE. Vedlagte bilager screendump fra Patent og Varemærkestyrelsen, der dokumenterer BTX Groups varemærke på Brandtex. Jf. bilag 2, DK Hostmaster screendumps har indklagede registreret domænenavnet ”brantex.dk” den 5. september 2013. Domænenavnet henviser til en typiske pay-per-click hjemmeside med henvisning til salg af dametøj og konkurrerende brands, bilag 3. Indklagede, Sergi Avaliani har desuden registreret mere end 150 andre domænenavne, hvoraf flere er stavefejlsvarianter af andre kendte varemærker, som ”cico.dk”, ”facebookd.dk”, ”gfacebook.dk”, ”peugot.dk”, ”reiseplanen.dk”, ”reneault.dk”, ”tdc118.dk” og mange flere. [...] Domænenavnet ”brantex.dk” bør overdrages til BTX Group A/S, da: • Klageren har registreret varemærket Brandtex og har derfor en åbenlys og beskyttelsesværdig interesse i domænenavnet ”brantex.dk”. • Domænenavnene ”brantex.dk” anvendes i forbindelse med en typisk pay-per-click hjemmeside med forskellige links der henviser til salg af dametøj. • Indklagede har registreret mere end 150 andre domænenavne, hvoraf flere er stavefejlsvarianter af andre kendte varemærker, som ”cico,dk”, ”facebookd.dk”, ”gfacebook.dk”, ”peugot.dk”, ”reiseplanen.dk”, ”reneault.dk”, ”tdc118.dk” og mange flere. • Indklagede har ved registrering af domænenavnet utvivlsomt kendt klagerens varemærker og har registreret domænenavne med det formål at tjene penge igennem ”pay-per-click” ved at snylte på klagerens varemærker. Der foreligger dermed en klar overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1.” Endvidere har klageren i relation til domænenavnet ”cico.dk” anført bl.a.: ”Domænenavnet ”cico.dk” bør overdrages til BTX Group A/S, da: • Klageren har registreret varemærket CISO og har derfor en åbenlys og beskyttelsesværdig interesse i domænenavnet ”cico.dk”. • Domænenavnet ”cico.dk” anvendes i forbindelse med en typisk pay-per-click hjemmeside med forskellige links der henviser til salg af dametøj. ” • Indklagede har registreret mere end 150 andre domænenavne, hvoraf flere er stavefejlsvarianter af andre kendte varemærker, som ”brantex.dk”, ”facebookd.dk”, ”gfacebook.dk”, ”peugot.dk”, ”reiseplanen.dk”, ”reneault.dk”, ”tdc118.dk” og mange flere. • Indklagede har ved registrering af domænenavnet utvivlsomt kendt klagerens varemærker og har registreret domænenavnet med det formål at tjene penge igennem ”pay-per-click” ved at snylte på klagerens varemærker. Der foreligger dermed en klar overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1.” Som bilaghar klageren fremlagt et udateret skærmprint fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside www.dkpto.dk. Af skærmprintet fremgår det, at klageren den 12. september 1964 har fået registreret ordmærket ”BRANDTEX” i vareklasseogpå baggrund af en ansøgning indgivet den 19. december 1963 (VR 1964 02906), jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen. Bilag er en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaste• vedrørende domænenavnet ”brantex.dk”. Bilager et udateret skærmprint fra et opslag på domænenavnet ”brantex.dk”, der tilsyneladende indeholder en hjemmeside svarende til den, som fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet den 12. april 2020, jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen. Bilag(litreret af sekretariate• er en fuldmagt dateret den 17. februar 2020, hvori klageren giver Ebrand Services ApS fuldmagt til at repræsentere denne ved Klagenævnet for Domænenavne i relation til domænenavnene ”brantex.dk” og ”cico.dk”. Bilag(litreret af sekretariate• er en udskrift af 3. januar 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom oven for under sagsfremstillingen. Bilag(litreret af sekretariate• er et udateret skærmprint fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvorefter klageren den 14. august 2006 har fået registreret ordmærket ”CISO” i vareklassepå baggrund af en ansøgning indgivet den 17. maj 2006 (VR 2006 02784), jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen. Bilag(litreret af sekretariate• er en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet ”cico.dk”. Bilag(litreret af sekretariate• er et udateret skærmprint fra et opslag på domænenavnet ”cico.dk”, der tilsyneladende indeholder en hjemmeside svarende til den, som fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet den 12. april 2020, jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen. Ved opslag 12. april 2020 på ”brantex.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved opslag den 10. marts 2020: Ved opslag 12. april 2020 på ”cico.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved opslag den 10. marts 2020: Sekretariatet har den 14. april 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• konstateret, at indklagede er anført som registrant af de omtvistede domænenavne ”brantex.dk” og ”cico.dk”. Ved e-mail af 14. april 2020 har DK Hostmaster på forespørgsel fra sekretariatet endvidere oplyst, at indklagede er anført som registrant af 147 domænenavne, ud over de to omtvistede domænenavne, under .dk-internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne: airman.dk bilibi.dk bilke.dk bolka.dk bonaza.dk book2.dk btr.dk carmacoma.dk cyklisterne.dk darkmovies.dk dropdesign.dk facebookd.dk fleegard.dk fromsport.dk gfacebook.dk huskompaniet.dk hvadkosterspidsenafenjetjag er.dk lkrak.dk lrak.dk ludusweb.dk lycamobil.dk madamestoltz.dk marinetrafik.dk nasdaqomx.dk ordborgen.dk peugot.dk playbutik.dk reiseplanen.dk reneault.dk risskovtravel.dk rv2.dk scanspeak.dk scheelke.dk solresor.dk sportsmarster.dk talia.dk telefonkatalogen.dk tinglysing.dk tousrus.dk traffik.dk vintagekompagniet.dk yrno.dk ytv2.dk zizzy.dk aegean.dk azet.dk biold.dk bioliga.dk bologsiden.dk bondageworld.dk borden.dk bty.dk camparo.dk chefon.dk didrikson.dk digitaltinglysning.dk etv2.dk falby.dk gramatip.dk iqtes.dk jenjenhouse.dk jjhouse.dk kikabob.dk lebera.dk line888.dk mascotsmartstore.dk momando.dk myald.dk newtodanmark.dk nordera.dk novosol.dk oanda.dk peugoet.dk pokec.dk poloniusz.dk prosonic.dk quikpot.dk riddle.dk rtv2.dk sangar.dk santader.dk scarpetta.dk seewest.dk sexe.dk sexgirls.dk sexhunter.dk smileaway.dk spingo.dk sportlemon.dk summerfield.dk tiket.dk topky.dk trendyhandy.dk wwwcbb.dk zone4.dk allabolag.dk bilthema.dk broger.dk campusnet.dk drflive.dk emerco.dk emtv2.dk erotikk.dk fckshoppen.dk fysikfaget.dk gstreng.dk hubsch.dk imhd.dk justest.dk kalkfrivand.dk kampa.dk kjauktioner.dk ligetilnu.dk massage4you.dk midtspar.dk minitilbud.dk mitalka.dk mitkrifa.dk naturemusic.dk nemidnu.dk norwigen.dk odin112.dk parkinsonforeningen.dk parksafe.dk rejseplanene.dk rejserplanen.dk rkd.dk scousen.dk sefilmnet.dk sexabe.dk skrivhurtig.dk speis.dk strofa.dk studienetvia.dk studie43.dk superbogen.dk svedberg.dk tdc118.dk tela.dk tv2mad.dk tv2vejret.dk ultranyt.dk viplay.dk vivino.dk waootv.dk youseewebmail.dk Ved opslag den 14. april 2020 påtilfældige af ovenstående domænenavne, som indklagede er anført som registrant af, har sekretariatet konstateret, at der i samtlige tilfælde (”airman.dk”, ”btr.dk”, ”lkrak.dk”, ”lycamobil.dk”, ”jenjenhouse.dk”, ”quikpot.dk”, ”seewest.dk”, ”campusnet.dk”, ”fckshoppen.dk” og ”nemidnu.dk”) fremkom hjemmesider af lignende karakter, som fremkom ved sekretariatets opslag på de to omtvistede domænenavne ”brantex.dk” og ”cico.dk” med relaterede links, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Sekretariatet har ved opslag den 14. april 2020 på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside www.dkpto.dk konstateret, at klagerens varemærkeregistrering VR 1964 02906 af ordmærket ”BRANDTEX” knytter sig til følgende vareklasser: ”24: tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). 25: konfektion fremstillet af tekstilstoffer.” Ved opslag samme dag på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside har sekretariatet endvidere konstateret, at klagerens varemærkeregistrering VR 2006 02784 af ordmærket ”CISO” angår følgende vareklasse: ”25: Beklædning til kvinder, mænd og børn; fodtøj og hovedbeklædning til kvinder, mænd og børn.” Ved en søgning i Google (www.google.d• den 14. april 2020 på ”brantex” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 3.530, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultaterne vedrørte deaf søgeresultaterne klageren eller omtale af klagerens tøjprodukter markedsført under betegnelsen ”Brandtex”. Et enkelt søgeresultat vedrørte indklagede, idet dette henviste til klagenævnets afgørelse 2018-0529 vedrørende domænenavnet ”atlanticairways.dk”, hvor indklagede var den samme som i nærværende sag. Ved en lignende søgning i Google samme dag på ”cico” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 8.060. Af de førstesøgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne indklagede, mens to af søgeresultaterne vedrørte klagerens tøjprodukter markedsført under betegnelsen ”Ciso”. De resterendesøgeresultater vedrørte en række meget forskelligartede forhold, herunder en restaurant i Venedig, et B&B i Napoli, et it-firma, et vvs-firma og køkkenudstyr. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren siden 1935 har produceret og solgt dametøj og at klageren sælger for mere end 340 mio. kr. via butikker og internettet, • at klageren markedsfører de fire brands BRANDTEX, CISO, JENSEN og SIGNATURE, • at klageren er indehaver af en dansk varemærkeregistrering til ordmærket ”BRANDTEX”, jf. således bilag 1, • at klageren herudover er indehaver af en dansk varemærkeregistrering til ordmærket ”CISO”, jf. bilag 6, • at indklagede har registreret domænenavnene ”brantex.dk” og ”cico.dk” den 5. september 2013, • at de omtvistede domænenavne anvendes til typiske pay-per-click hjemmesider med henvisning til salg af dametøj og konkurrerende brands, • at indklagede har registreret mere end 150 andre domænenavne, hvoraf flere er stavefejlsvarianter af andre kendte varemærker såsom ”facebookd.dk”, ”gfacebook.dk”, ”peogot.dk”, ”reiseplanen.dk”, ”reneault.dk” og ”tdc118.dk”, • at domænenavnene ”brantex.dk” og ”cico.dk” bør overdrages til klageren på grund af dennes varemærkerettigheder, • at klageren dermed har en åbenlys og beskyttelsesværdig interesse i domænenavnene ”brantex.dk” og ”cico.dk”, • at indklagede ved registreringen af domænenavnene utvivlsomt har kendt klagerens varemærker og har registreret domænenavnene med det formål at tjene penge igennem pay-per-click ved at snylte på klagerens varemærker, • at der herefter foreligger en klar overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, og • at domænenavnene ”brantex.dk” og ”cico.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden.

Klageren har gjort gældende:
at der foreligger en overtrædelse af god domænenavnsskik i forhold til domænenavnene ”brantex.dk” og ”cico.dk”, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet BTX GROUP A/S med startdato den 18. juni 1971. Klageren har registreret en lang række binavne til selskabsnavnet, herunder BRANTEX A/S. Det fremgår af sagens oplysninger bl.a., at klageren gennem mange år har beskæftiget sig med produktion og salg af dametøj samt at klageren i dag sælger tøj gennem dels fysiske butikker, dels internettet. Klageren markedsfører bl.a. brands af navnet ”BRANDTEX” og ”CISO”, bl.a. gennem domænenavnene ”brandtex.dk” og ”ciso.dk”, som er registreret henholdsvis den 31. januar 1997 og den 23. august 2011. Herudover har klageren den 12. september 1964 fået registreret ordmærket ”BRANDTEX” i vareklasseog 25, der omfatter tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasse• og konfektion fremstillet af tekstilstoffer (jf. bilag 1). Endelig har klageren den 14. august 2006 fået registreret ordmærket ”CISO” i vareklasse 25, som omfatter beklædning til kvinder, mænd og børn samt fodtøj og hovedbeklædning til kvinder, mænd og børn (jf. bilag 6). Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i fortsat at kunne råde over de omtvistede domænenavne ”brantex.dk” og ”cico.dk”. Efter § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede har registreret domænenavnene ”brantex.dk” og ”cico.dk” på samme dag. De omtvistede domænenavne anvendes på nuværende tidspunkt af indklagede på den måde, at de tilsyneladende anvendes for en annonceportal, som omfatter en række såkaldt ”relaterede links”. Disse relaterede links henviser tilsyneladende til en række forskellige forhandlere af bl.a. dametøj, herunder også af klagerens produkter. Domænenavnet ”brantex.dk” svarer i det væsentlige til klagerens ordmærke ”BRANDTEX” og klagerens domænenavn ”brandtex.dk”. På denne baggrund, og henset til den nuværende anvendelse af domænenavnet, finder klagenævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede ved registreringen af domænenavnet ”brantex.dk” var bekendt med forveksleligheden mellem dette domænenavn og klagerens varemærke samt domænenavn, og at indklagede ved registreringen samt ved oprettelsen af hjemmesiden har spekuleret i denne forvekslelighed. Dette bestyrkes efter klagenævnets vurdering af, at indklagede er registrant af et meget stort antal domænenavne, hvoraf i hvert fald en del af disse, som anført af klageren, fremstår som stavefejlsvarianter af andre kendte varemærker og indeholder lignende hjemmesider. Noget tilsvarende gør sig efter klagenævnets opfattelse også gældende i forhold til indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”cico.dk”. Det bemærkes i den forbindelse, at klageren som nævnt er indehaver af en varemærkeret til ordmærket ”CISO” og at klageren gør brug af domænenavnet ”ciso.dk”. Det ændrer ikke ved denne vurdering, at sekretariatets undersøgelser i sagen viser, at der ved en søgning i Google (www.google.d• på betegnelsen ”cico” alene fremkommer få henvisninger til klagerens tøjprodukter. Klagenævnet finder, at indklagedes spekulation i forveksleligheden mellem de omtvistede domænenavne og klagerens varemærker og domænenavne er udtryk for en illoyal og chikanøs markedsadfærd, der indebærer en klar overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1. Klagenævnet træffer i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnene ”brantex.dk” og ”cico.dk” skal overføres til klageren, BTX GROUP A/S. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.