Afgørelse

rega.dk

MEDLYD ApS

MOD

Computernik OÜ

13. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”rega.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse/afvisning.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet MEDLYD ApS (CVR-nr. 30525698) med startdato den 1. april 2018. Selskabets formål er ”at sælge og distribuere forbruger elektronik, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed”. Selskabet har registreret binavnene AV-PRECISION ApS og BIGTURE ApS. Selskabet er registreret under branchekode ”464320 Engroshandel med radio og tv mv.”. Som selskabets legale og reelle ejere er bl.a. registreret Henrik Jørgen Peulicke. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren på nuværende tidspunkt benytter domænenavnet ”medlyd.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Ved opslag den 20. marts 2020 på ”medlyd.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Det er en fejl, grundet i mail problemer, at vi (medly• ikke har fået betalt for domænet rega.dk. [...] Vi har haft domænet iår. Vi har i gennem den tid været, og er, dansk distributør af det Engelske brand REGA. Vi ser ikke at en computer butik i Estland har nogen reel interesse i det domæne, andet et at kunne sælge det til en høj pris. På det grundlag vil vi bede om at få det tilbage. Vi er naturligvis indstillet på at betale for eventuelle omkostninger der måtte være i den forbindelse.” Bilag(litreret af sekretariate• er en kopi af en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren. Bilag(litreret af klagenævne• er et opslag på ”rega.co.uk”, som viser klagerens kontaktoplysninger. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: “Defendant request dismissal of the complainant's claim. Or if not possible to dismiss, then rejection of the case. [...] Computernik OÜ has been investing in domain names since 2000. We invest into generic domain names. We develop, sell, buy and also rent domains. We own over 6500 domains, .ee, .fi and .dk domains. Investing into domain names is allowed business practice in many countries around the world. Denmark included! Rega.dk was registered of the generic meaning of the word. We want to develop that domain in future! Respondent does not sell electronics in the domain! [...] Complaint has no EXCLUSIVE rights to REGA. Respondent has never heard of the trademark REGA, there is no trademark in Estonia! There are at leastcompanies in Denamrk that use REGA in their name. For example www.regadk.dk. There is no proof that there is REGA trademark registered in UK. Complaint has not provided any proof! Complaint has not provided any proof that they represent REGA in Denmark and are the only distributors! Rega.co.uk shows owner name as “© Rega Research Limited 2020. Website Design and Development by Zero Above.”. It doesn’t show any trademark on REGA! Complaint does not have Trademark for the term REGA. If the complaint is that poor, if he can`t pay even €775 for the domain. Then they probably are not real company! Just some jokers!” I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Vi har drevet virksomhed med REGA som omdrejningspunkt siden år 2000. Vi drevet et selvstændigt rega.dk site frem til ca. 2015. I dag har REGA brandet en helt separat del af vores hjemmeside med url: https://www.medlyd.dk/maerker/rega. Det er denne url som rega.dk har peget på, så det på den måde er enkelt for kunder at finde og bevæge sig i Regas produktunivers. Vi sælger b2b så vores kunder er butikker, men vores branding henvender sig direkte til slutbrugere. Rega i England benytter selv rega.co.uk det er derfor i forlængelse af dette logisk, at vi anvender rega.dk. Fra hvor vi står, har et Estonik firma ingen interesse i Rega som virksomhed, men kun en spekulativ interesse i et firma der igennem de sidste mange år har vokset sig stor inden for sin branche. Den værdi rega.dk domænet kan handles for, er i meget høj grad skabt af vores branding af Rega gennemår. Sætningen om hvorvidt vi er fattige eller ej, finder jeg ikke er hverken særlig vedkommende eller sympatisk, men bare som en understregning af, at intentionen med rega.dk ikke har noget som helst med Rega som virksomhed at gøre. En imødekommelse fra Computernik OÜ ville klæde dem.” I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: “We registered the domain rega.dk for developing it. All our 6500 domains are bought for the intention of development someday. As it us one man company, it would take many lifetimes to develop all the domains. Probably my two boys will also not develop them all in future. We have many sites developed in .com and .ee. For example kassid.ee – cat portal, dn.ee – domain portal, qr.ee – QR code portal. So we have interest in many domains. And different subjects. I say again, complaint has not shown any proof, that they invested any money to develop the domain rega.dk. They say they owned ityears. Also no proof. Also they have not provided any proof, that the rega.co.uk owner has any Trademark registered neither in UK or DK. There are at leastcompanies in Denmark that use REGA in their name. For example www.regadk.dk Complaint has not provided any proof that they represent REGA in Denmark and are the only distributors! [...] Complaint has no EXCLUSIVE rights to REGA. Respondent has never heard of the trademark REGA, there is no trademark in Estonia!” Ved opslag den 27. januar 2020 på ”rega.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Hjemmesiden består af en samling ”Relaterede link”, et link med teksten ”Køb dette domæne” samt teksten ”Ejeren af rega.dk udbyder det til salg til en pris af 775nbsp:EUR!”. Ved fornyet opslag den 16. marts 2020 på ”rega.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved e-mail af 17. marts 2020 har DK Hostmaster oplyst, at domænenavnet ”rega.dk” blev oprettet til Henrik Jørgen Peulicke den 17. juli 2000, og at domænenavnet den 28. februar 2019 blev slettet pga. manglende betaling, hvorefter domænenavnet blev registreret af indklagede. DK Hostmaster har endvidere oplyst, at indklagede – udover at være registrant af domænenavnet ”rega.dk” – under samme bruger-id har registreret i alt følgende 107 domænenavne: angry.dk audit.dk aul.dk boob.dk bula.dk ckn.dk coka.dk cosmic.dk dada.dk deer.dk drum.dk dup.dk eben.dk erol.dk erotisk.dk exclusive.dk facility.dk feb.dk festugen.dk fisher.dk foe.dk fow.dk frederiksstaden.dk hds.dk hexa.dk hto.dk hue.dk idh.dk inch.dk instrument.dk integrated.dk invaders.dk ipi.dk iqs.dk kiteboard.dk kki.dk klo.dk kostumeudlejning.dk kross.dk kubi.dk kunstmuseum.dk lako.dk leonardo.dk lix.dk lunch.dk l5.dk mali.dk marika.dk matu.dk mentalitet.dk mind.dk myko.dk nrs.dk nva.dk olier.dk omdeling.dk opload.dk pada.dk pappa.dk paradigm.dk partition.dk pastiller.dk pou.dk progres.dk rce.dk reach.dk recruit.dk rega.dk rela.dk ripe.dk round.dk sakse.dk sash.dk scala.dk sharon.dk skulpturer.dk slud.dk soma.dk spaer.dk spagetti.dk steder.dk studiet.dk swim.dk taylor.dk tolo.dk tonight.dk tractor.dk trimmeren.dk truffle.dk tubes.dk tunes.dk tyres.dk uba.dk udstillinger.dk underskrift.dk u5.dk vaaben.dk venu.dk vho.dk vini.dk violet.dk virvar.dk vladimir.dk wero.dk wintherrejser.dk zzzz.dk z2.dk Ved sekretariatets opslag påtilfældige domænenavne blandt de 107 blev i samtlige tilfælde viderestillet til en hjemmeside under ”sedo.com”, hvor domænenavnene var udbudt til salg for 775 EUR. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 20. marts 2020 på ”rega” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 119.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultaterne vedrørte et klageren, mens ingen vedrørte indklagede. De øvrige resultater vedrørte navnlig omtale af produkter fra den engelske Hi Fi-producent Rega. Ved opslag den 16. juni 2019 på ”rega.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der er lagret hjemmesider under domænenavnet i altgange i perioden fra den 2. marts 2001 og frem til den 9. september 2019. Af de lagrede hjemmesider fremgår det, at domænenavnet ”rega.dk” i perioden fra den 2. marts 2001 og frem til den 8. august 2018 har været anvendt til en hjemmeside vedrørende klagerens virksomhed. Herefter ses domænenavnet fra den 14. marts 2019 og frem til den 9. september 2019 at have været anvendt til en hjemmeside, som indeholder et link med teksten ”Buy this domain” og ”The domain rega.dk may be for sale by its owner!”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren, MEDLYD ApS, har været registrant af domænenavnet ”rega.dk” iår, • at klageren er dansk distributør af produkter fra det engelske mærke REGA, • at klagerens virksomhed gennemår har haft produkter af mærket REGA som omdrejningspunkt, og at disse produkter har en separat underside på klagerens hjemmeside www.medlyd.dk, • at klageren sælger sine produkter til butikker, men at ”brandingen” af produkter af mærket REGA henvender sig til slutbrugere, • at værdien af domænenavnet ”rega.dk” i høj grad er skabt gennem klagerens ”branding”, • at klagerens registrering af domænenavnet ”rega.dk” blev slettet på grund af manglende betaling, hvilket skyldes problemer med klagerens e-mail, • at indklagede ikke ses at have anden interesse i domænenavnet ”rega.dk” end registrering med henblik på videresalg, og • at domænenavnet på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede, Computernik OÜ, siden 2000 har investeret i generiske domænenavne, og at indklagede har registreret 6.500 domænenavne, • at indklagedes virksomhed består i udvikling, salg, køb og udlejning af domænenavne, • at investeringer i domænenavne er tilladt i mange lande, herunder Danmark, • at domænenavnet ”rega.dk” blev registreret med henblik på fremtidig udvikling, • at en række danske virksomheder benytter betegnelsen REGA i forbindelse med deres virksomhedsnavne, • at klageren ikke har fremlagt bevis for, at klageren repræsenterer den engelske virksomhed REGA som distributør i Danmark, • at klageren ikke har fremlagt bevis for, at klageren har været registrant af domænenavnet gennemår, • at det forhold, at klageren ikke er i stand til at betale 775 EUR for at få overført domænenavnet ”rega.dk” indikerer, at klageren ikke er en reel virksomhed, • at der ikke er fremlagt bevis for, at betegnelsen REGA er et registreret varemærke i Storbritannien, • at klageren ikke har en eksklusiv ret til betegnelsen REGA, og at betegnelsen ikke har en varemærkeretlig beskyttelse i Estland, og • at der på den baggrund bør ske frifindelse. 8

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”rega.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”rega.dk” tidligere har været anvendt til en hjemmeside indeholdende dels en række relaterede links og et link med teksten ”Køb dette domæne” samt teksten ”Ejeren af rega.dk udbyder det til salg til en pris af 775nbsp:EUR!”. På nuværende tidspunkt fremstår hjemmesiden under domænenavnet ”rega.dk” fortsat med en række relaterede links, mens oplysningerne om, at domænenavnet udbydes til salg, ikke længere fremgår. Klagenævnet finder det påfaldende, at indklagede har foretaget den omtalte ændring af hjemmesidens indhold efter indbringelsen af klagen i denne sag. Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et betydeligt antal domænenavne under top level-domænet ”.dk”, og at i hvert fald en del af disse domænenavne anvendes til at viderestille til en hjemmeside under ”sedo.com”, hvor domænenavnene er udbudt til salg for 775 EUR. På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”rega.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har bl.a. oplyst, at indklagedes virksomhed består i udvikling, salg, køb og udlejning af domænenavne, og at indklagede registrerede domænenavnet ”rega.dk” med henblik på fremtidig udvikling af domænenavnet. Indklagede har endvidere henvist til, at klageren ikke har været i stand til at betale 775 EUR for at få domænenavnet overført til sig, hvilket ifølge indklagede rejser tvivl om, hvorvidt klageren driver en reel virksomhed. Klagenævnet finder ikke, at indklagede herved har afkræftet den nævnte formodning. Klagenævnet har i den forbindelse navnlig lagt vægt på, at indklagedes oplysninger om indholdet af dennes virksomhed og klagerens manglende betaling af 775 EUR for at få overført domænenavnet ”rega.dk” efter klagenævnets opfattelse støtter ovennævnte formodning om, at hensigten med indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”rega.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Klagenævnet lægger på den baggrund bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende 10

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”rega.dk” skal overføres til klageren, MEDLYD ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klagerenTest et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.