Afgørelse

planteprotein.dk

Webaze Web & Network

MOD

Sebastian René Duciel

13. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”planteprotein.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Webaze Web & Network (CVR-nummer 28055978) med startdato den 1. oktober 2004. Klageren er registreret under branchekode ”620100 Computerprogrammering” og som bibranche er registreret ”472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger”. Ivan Riener er registreret som fuldt ansvarlig deltager. Det er oplyst i klageskriftet, at klageren på nuværende tidspunkt benytter domænenavnet ”plante- protein.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”plante-protein.dk” er registreret den 26. august 2016, og at registranten er klageren. Ved opslag den 16. april 2020 på ”plante-protein.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Dette er en genoptagelse af tidligere sag som blev afsluttet i forlig - men ikke blev overholdt af modpart. Der er derfor delvis samme info i denne sagsfremstilling. 2014 Domænet planteprotein.dk købes, men anvendes det ikke. 2016 Vi undersøger samme domæne, men kan ikke kontakte pga. hemmelig ejer af domænet. Domænet ligger fortsat ubrugt hen. Vi undersøger også om der er eksisterer virksomheder med samme navn (se bilag 3) - det er ikke tilfældet på daværende tidspunkt. Vi køber i stedet domænet plante-protein.dk og opstarter webshop som har været aktiv siden - (se evt bilag/ bilag 5, og div web historikker). Vi kan naturligvis også dokumentere via webshop historik osv. Løbende: Vi følger op på domænets brug og status, i håb om at kunne overtage planteprotein.dk uden bindestreg. Vi konstaterer hver gang det samme, at domænet ligger ubenyttet hen. (Se bilag og evt. div andre website historik tool• 2019 Domænet ligger stadig ubrugt, men vi opdager at domæne-ejer er synlig og vi kontakter og får kort dialog. Sebastian (domæne-eje• mener vi skal opgive vores shop og domænet. 11/6-19, får selskabet Planteriget.com IVS tilføjet binavnet ”planteprotein.dk” Det er samme dag han modtager og svarer på vores henvendelse! (Se bilag 8). Planteriget.com er oprettet 12/12-18. (Se Bilag 7). 6/19 Sebastian annoncerer opstart af webshop og der lægges en "kommer snart" side op på planteprotein.dk omkring snarlig salg. I dialogen med Sebastian foreslår vi faktisk samarbejde - Sebastian afslår i generelt uvenlig tone. Komplet dialog haves og udleveres gerne. 25/6-19 Sebastian indser at han ikke har en sag og tilbyder, at han overfører domænet hvis jeg frafalder sagen. I venlighed accepterer jeg og frafalder klagen; Sebastian melder herefter at han har "fortrudt aftalen" og overfører aldrig domænet. Webshop-kommer-snart siden erstattes herefter af en kommer-snart side for en blog. 16/1-19 Domænenavnet er igen anonymt ejet, men vi antager at Sebastian fortsat er ejer. [...] Vi mener ikke det er rimeligt, at man kan have skuffe-domæner liggende ubenyttet i årevis og spærre for øvrigt erhvervslivs domænemæssige udfoldelsesmuligheder, og så pludselig, knap år efter, kan opstarte en lign webshop. (se bilag 4). Vi mener at al tilstedeværelse og identitet omkring shoppen og domænet er skabt af os og ikke Sebastian, hvorfor det ikke er rimeligt, at han nu starter lignende aktiviteter op på næsten samme domænenavn. Sebastian har netop opstartet (6/2019) markedsføring om snarlig åbning af sin webshop og vi har allerede modtaget henvendelser, der går på om vi har noget med det at gøre. Der udvises tydelig forvirring over "tilknytningen" til Sebastian af den grund, at hans ry er meget blandet, herunder som såkaldt konkursrytter (en hurtig søgning i cvr.dk bekræfter dett• samt udnyttelse af frivilligt arbejde. Hvilket vi naturligvis ikke ønsker at blive associeret med. Vi ønsker af ovenstående årsager som minimum at den forstyrrende og forvirrende aktivitet ophører og helst, at domænet overdrages til os. 25/6-19 Sagen blev afsluttet med et forlig – Sebastian ville overføre domænet til mig på den betingelse af at jeg nedlagde sagen. Vi var venlige og ville gerne have en positiv afslutning. Lige efter jeg lod klagen frafalde og dermed overholdte min del, meddelte Sebastian (kan dokumentere• at han havde fortrudt aftalen. Den manøvre siger måske i virkeligheden det hele. Sebastian ytrede at han i stedet ville lave en blog om plantebaseret protein og reklamere for os med link osv. Vi er dog ikke interesserede i en konkurrerende/domæne-forvirrende blog - idet vi også har en blog på vores webshop. I tiden til nu har min hjerteoperation taget fokus, derfor den alt for lange line til Sebastian. 16/1-19 Sebastian har stadig ikke overført domænet og er løbet fra alt han har lovet. Han linkede i en stund til os fra den ”kommer snart” side domænet hostede, men det er ophørt. Domænet står stadig med en uopdateret ”kommer snart” side, uden reference til os. Det virker som nævnt forstyrrende og forvirrende på vores brugere og høster samtidig på en online identitet vi alene har skabt. Får vi medhold i sagen, vil der denne gang ikke være tillidsmæssigt grundlag for forlig, og sagen vil blive gennemført for at undgå fremtidige tvister [...].” Som bilagoghar klageren fremlagt skærmprint af opslag i Internet Archive Wayback Machine på henholdsvis ”planteprotein.dk” og ”plante-protein.dk”. Bilag er et skærmprint af et opslag i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• på ”planteprotein.dk”. Bilagogfremstår som udaterede opslag på ”planteprotein.dk”. Bilager et skærmprint af et udateret opslag på ”plante-protein.dk”. Bilager en udskrift af 21. juni 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren. Bilag er et skærmprint af et opslag i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• på virksomheden planteriget.com IVS (CVR-nr. 40089675), hvoraf fremgår, at virksomheden den 11. juni 2019 har registreret binavnene Planteprotein.dk IVS og Vayonnaise IVS. Bilager et skærmprint af en besked på Facebook Messenger af 11. juni 2019 fra klageren, som ifølge klagerens oplysninger er sendt til indklagede, vedrørende muligheden for overdragelse af domænenavnet ”planteprotein.dk”. Bilager en e-mail af 25. juni 2019 fra klageren til klagenævnet, hvoraf følgende fremgår: ”Sebastian har stoppet sletningen og indvilget i at overdrage domænet – så snart det er låst op. Betingelsen fra hans side er, at jeg nedlægger sagen. Så håber jeg han er en mand, der står ved sine ord. Jeg ønsker hermed at frafalde min klage, da der er opnået et ”forlig”. Klageren har den 18. februar 2020 fremsendt følgende supplerende oplysninger: ”[...] Jeg ønsker blot at fremhæve, at Sebastian på sin side, www.planteprotein.dk, skriver, at han agter at åbne en webshop, så snart denne domænetvist er afsluttet. ’Dette har forhindret mig i at fortsætte med planteprotein.dk som webshop, indtil navnets fremtid er sikret’. ’... når navnesagen er afgjort, åbner webshoppen’. Jeg uploader screenshottet. De øvrige direkte usande og injurierende påstande er heldigvis blevet fjernet efter en serie ret tydelige forespørgsler – dette har selvsagt ikke noget med domænet at gøre i sig selv, men understreger nødvendigheden af en afgørelse, som sikrer ro.” Som bilaghar klageren fremlagt, hvad der ifølge klageren er et skærmprint af et opslag på ”planteprotein.dk”: Klageren har den 19. februar 2020 fremsendt følgende yderligere supplerende oplysninger: ”Der er fortsat beskrevet kreative versioner af sandheden på hjemmesiden, men dog ikke længere injurierende, som nævnt. Upload af screenshot er således IKKE en samtidig accept af de yderligere info på siden omkring sagens gang.” Ved opslag på ”planteprotein.dk” den 20. januar 2020 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på ”planteprotein.dk” den 16. april 2020 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved e-mail af 20. januar 2020 har DK Hostmaster oplyst til sekretariatet, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”planteprotein.dk”, og at domænenavnet blev registreret af indklagede den 26. august 2014. Endvidere har DK Hostmaster ved e-mail af 17. april 2020 oplyst, at indklagede – udover at være registrant af domænenavnet ”planteprotein.dk” – under samme bruger-id har registreret i alt følgende domænenavne: aircar.dk biopak.dk bookatour.dk bookentur.dk caféer.dk city-cykeltaxa.dk copenhagenguides.dk copenhagen-scooter.dk copenhagen-scooters.dk copenhagentour.dk cphscooter.dk cphscooters.dk cykeltaxa.dk cykeltaxi.dk ecohome.dk eim.dk electricscooters.dk elektriske-løbehjul.dk escootertours.dk firmaturen.dk flyingtiger-cykeltaxa.dk flyingtiger.dk gameplayer.dk greencapital.dk greencatering.dk greenevents.dk grouptour.dk gruppeturen.dk grønsager.dk havredrik.dk havremælk.dk healthshops.dk helsebutikker.dk helsekostbutikker.dk kbh-cykeltaxa.dk kbh-løbehjul.dk kbhløbehjul.dk kbh-rickshaw.dk kickscooter.dk kollegamassage.dk kostumehuset.dk køderstatning.dk lej-et-løbehjul.dk lejetløbehjul.dk lej-løbehjul.dk lejløbehjul.dk løbehjul-københavn.dk løbehjuls.dk løbehjulstur.dk løbehjulsture.dk løbehjul-tour.dk løbehjultour.dk løbehjul-tours.dk løbehjultours.dk løbehjultur.dk meaty.dk mockduck.dk mærkevarer.dk naturefriendly.dk nrg.dk opklar.dk pavillontelt.dk pavillontelte.dk pedicab.dk plantekød.dk plantemælk.dk planteprotein.dk rent-a-scooter.dk runrun.dk scooterløbehjul.dk scooter-tour.dk scootertour.dk scooter-tours.dk scootertours.dk seethemeat.dk skoledrik.dk skolesund.dk superpower.dk tobiasholm.dk tourdeløbehjul.dk vayo.dk vayonnaise.dk veganshop.dk vegansnackbox.dk veganstreetfood.dk wheretogoaarhus.dk wheretogo-copenhagen.dk wheretogocopenhagen.dk wheretogodenmark.dk økofrugt.dk øveren.dk årgangsvin.dk Ved sekretariatets opslag påtilfældige domænenavne blandt defremkom i ingen tilfælde en aktiv hjemmeside. Ved opslag den 17. april 2020 i Det Centrale Virksomhedsregister på ”planteriget.com IVS” fremgår det, at indklagede er registreret som direktør, bestyrelsesformand og reel ejer af et iværksætterselskab registreret under navnet planteriget.com IVS (CVR-nr. 40089675) med startdato den 12. december 2018. Selskabets formål er at fremstille vegetabilske fødevarer, udvikle private labels samt sælge og distribuere plantebaserede produkter. Selskabet er registreret under branchekode ”103900 Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager” og som bibrancher er bl.a. registreret ”108600 Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad” og ”463890 Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.”. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 16. april 2020 på ”planteprotein” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 30.100, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte fem søgeresultater klageren, mens et af resultaterne vedrørte indklagede. De resterende søgeresultater fremstod uden forbindelse til sagens parter og omhandlede bl.a. omtale af forskellige plantebaserede proteinprodukter og artikler om planteprotein. Sekretariatet har ved opslag den 17. april 2020 på ”planteprotein.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at der ikke er lagret hjemmesider under domænenavnet. Det bemærkes, at der tidligere har verseret en sag for klagenævnet vedrørende samme klager og indklagede vedrørende domænenavnet ”planteprotein.dk” (sag nr. 2019-0174). Sagen blev imidlertid afsluttet af klagenævnets sekretariat, idet klageren meddelte klagenævnets sekretariat, at indklagede havde taget bekræftende til genmæle og indvilget i at overføre domænenavnet til klageren, og at klagen derfor blev frafaldet. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagen i den foreliggende sag er indgivet i forlængelse af en tidligere sag for klagenævnet, der blev afsluttet med et ”forlig” mellem parterne, idet indklagede efterfølgende ikke har overholdt parternes aftale og overført domænenavnet ”planteprotein.dk” til klageren, • at domænenavnet ”planteprotein.dk” blev registreret af indklagede i 2014, men ikke har været anvendt af indklagede før i juni 2019, • at klageren løbende har fulgt med i domænenavnets status og forsøgt at komme i kontakt med domænenavnets registrant, hvilket har været vanskeliggjort af, at oplysninger om registranten ikke har været offentligt tilgængelige, • at klageren i 2016 registrerede domænenavnet ”plante-protein.dk”, som siden har været anvendt til en hjemmeside for klagerens virksomhed form af en webshop med salg af bl.a. plantebaserede proteinprodukter, • at det i 2019 lykkedes klageren at etablere en dialog med indklagede vedrørende muligheden for overdragelse af domænenavnet ”planteprotein.dk”, hvilket imidlertid blev afvist af indklagede, • at selskabet planteriget.com IVS, som indklagede, ifølge klageren, har tilknytning til, den 11. juni 2019 har registreret binavnet planteprotein.dk, • at indklagede i juni 2019 etablerede en hjemmeside under domænenavnet ”planteprotein.dk”, hvor der blev annonceret en snarlig opstart af en webshop, • at indklagede den 25. juni 2019 tilbød at overføre domænenavnet ”planteprotein.dk” til klageren, mod at klageren frafaldt klagen i den daværende sag for klagenævnet, • at klageren accepterede indklagedes tilbud og frafaldt klagen i sagen for klagenævnet, • at indklagede efter sagens afslutning meddelte klageren, at indklagede havde ”fortrudt aftalen”, og at indklagede aldrig har overført domænenavnet til klageren, • at indklagede senere i juni 2019 ændrede indholdet på hjemmesiden under domænenavnet ”planteprotein.dk”, idet der nu blev annonceret om snarlig opstart af en blog, • at klageren ikke finder det rimeligt, at et domænenavn kan ligge ubenyttet hen i flere år og afskære andre fra at udnytte domænenavnet, • at det ikke er rimeligt, at indklagede kan etablere en hjemmeside under domænenavnet ”planteprotein.dk”, der ligger tæt op ad klagerens domænenavn ”plante-protein.dk”, og som dermed indebærer en stor risiko for forveksling med klagerens virksomhed og hjemmeside, der både indeholder en webshop og en blog, • at klageren har gennemgået en større operation og derfor ikke tidligere har fået fulgt op på indklagedes manglende overførsel af domænenavnet ”planteprotein.dk” til klageren, og • at domænenavnet ”planteprotein.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 1. december 2017. Klageren har anført, at den foreliggende sag er rejst i forlængelse af en tidligere sag for klagenævnet mellem samme parter vedrørende domænenavnet ”planteprotein.dk” (sag nr. 2019-0174), der blev afsluttet, idet der – ifølge klagerens oplysninger – var indgået en aftale mellem parterne om overførsel af domænenavnet til klageren, og at indklagede således havde taget bekræftende til genmæle over for klagerens påstand om overførsel af domænenavnet. Klageren har i den forbindelse fremlagt en e-mail af 25. juni 2019 fra klageren til klagenævnets sekretariatet, hvor klageren meddeler, at indklagede har indvilget i at overdrage domænenavnet ”planteprotein.dk” til klageren, og at klageren derfor frafalder sin klage, jf. sagens bilag 9. De af klageren indsendte bilag ses imidlertid ikke at indeholde dokumentation for en viljeserklæring eller lignende tilkendegivelse fra indklagede over for klageren eller klagenævnets sekretariat i forbindelse med en aftale mellem parterne om overførsel af domænenavnet. Klagenævnet finder på den baggrund ikke, at der foreligger et tilstrækkeligt bevismæssigt grundlag for at kunne fastslå, at indklagede har indvilget i at overføre domænenavnet ”planteprotein.dk” til klageren. Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”planteprotein.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren, der er registreret under navnet Webaze Web & Network, driver virksomhed inden for online-salg af plantebaserede proteinprodukter og andre veganske kosttilskud. Endvidere fremgår det, at klageren aktuelt benytter domænenavnet ”plante- protein.dk” til en webshop med salg af de omtalte produkter. Klageren har anført, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”planteprotein.dk” indebærer en risiko for forveksling mellem klagerens og indklagedes virksomheder, og at det har stor betydning for klageren at kunne anvende det omtvistede domænenavn. Klageren har endvidere oplyst, at klageren siden 2014 har haft et ønske om at registrere domænenavnet ”planteprotein.dk” og siden 2019 har været i dialog med indklagede om at få overført domænenavnet. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”planteprotein.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”planteprotein.dk” består af en almindeligt kendt betegnelse for plantebaserede proteinprodukter, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Det fremgår imidlertid af sagens oplysninger, at indklagede anvender domænenavnet ”planteprotein.dk” til en hjemmeside, hvoraf fremgår, at indklagede har til hensigt at etablere en webshop med salg af veganske proteinprodukter og lignende, men at indklagede som følge af tvisten med klageren om domænenavnet ”planteprotein.dk” foreløbig vil anvende domænenavnet til en blog om bl.a. indklagedes liv som veganer og erfaringer med plantebaseret kost, indtil parternes tvist er afgjort. Endvidere fremgår det, at indklagede er registreret som bl.a. reel ejer af selskabet planteriget.com IVS med startdato den 12. december 2018, hvis formål er fremstille vegetabilske fødevarer, udvikle private labels samt sælge og distribuere plantebaserede produkter. På den baggrund finder klagenævnet, at indklagede må formodes at have en reel interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”planteprotein.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”planteprotein.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af domænenavnet ”planteprotein.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, træffer klagenævnet herefter følgende 11

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Webaze Web & Network, medholdTest et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.