Afgørelse

esbjergstreetfood.dk

Esbjerg Street Food af 2019 ApS

MOD

Morten Steen Sletgård

13. maj 2020


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Esbjerg Street Food af 2019 ApS (CVR-nr. 40714766) med startdato den 13. august 2019. Selskabets formål er at drive investeringsforretning, udlejning af fast ejendom, restaurationsdrift samt dermed beslægtet virksomhed. Selskabet er registreret under branchekode ”561010 Restauranter” og som bibranche er registreret ”643030 Investeringsselskaber”. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er registrant af domænenavnet ”streetfoodesbjerg.dk”. Ved opslag den 9. april 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”streetfoodesbjerg.dk” er registreret den 16. juni 2017, og at registranten er klageren. Ved sekretariatets opslag den 9. april 2020 på ”streefoodesbjerg.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg skriver på vegne af Esbjerg Street Food om at få overdraget domænet www.esbjergstreetfood.dk. Esbjerg Street Food er en foodhall i Esbjerg, medmadboder, barer og masser af events. Virksomheden gik i 2018 konkurs, men er nu blevet opkøbt under nye ejere, med nye intentioner og ideer. Stedet er lige nu under stor ombygning og åbner dørene for gæster til Marts 2020. Vores virksomheds navn er Esbjerg Street Food og domænet er derfor en essentiel del af vores brand og forretning. Ejeren af domænet har købt det tilbage i 2017 (se bilag 1), men har ikke benyttet det siden da. Kontaktet ejeren: Forhenværende ejer havde ved opstart fat i ejeren af domænet, men han var på daværende tidspunkt ikke interesseret i at overdrage det, hvilket selvfølgelig skabte nogle udfordringer for Esbjerg Street Food. Vi har nu som de nye ejere af Esbjerg Street Food igen haft kontakt til ejeren af domænet, Morten Steen Sletgård, i håb om at lave en aftale. Han blev kontaktet pr. telefon den 2. dec. hvor vi informerede om at vi gerne ville overtage domænet, da vi mener det burde følge virksomhedsnavnet. Vi lagde op til dialog og han meldte tilbage at han lige ville tænke over det. Vi skulle kontakte ham igen torsdag den 5. december 2019. Vi har siden da haft ringet adskillige gange, men desværre uden held. Telefonen går nu også direkte på telefonsvarer. Derfor ser vi os desværre nødsaget til at indgive en klage til domæneklagenavnet. Ejeres begrundelse for at beholde domænet: Han har i 2017 haft nogle ideer, hvilket har været grunden til købet af domænet. Han er endnu ikke kommet videre med planerne og vi ejer i dag virksomhedsnavnet ”Esbjerg Street Food”. [...] Vi har købt virksomheden og ejer navnet Esbjerg Street Food, og derved også domænenavnet. Se vedlagt bilag fra advokaten.” Bilag(litreret af sekretariate• er en kopi af en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren. Bilag(litreret af klagenævne• er en kopi af en del af et notat fra klagerens advokat med overskriften ”KØB AF AKTIVER I STREET FOOD ESBJERG U/KONKURS”, hvoraf bl.a. fremgår følgende: ”Som bekendt har du fra det konkursramte selskab erhvervet ’alle sælger tilhørende immaterielle rettigheder, herunder, blandt andet, men ikke udelukkende, varemærker, navnerettigheder, hjemmesider, domænenavne, licenser, registreringer ...’. Der er således ikke tvivl om, at du har erhvervet retten til navnet ’Street Food Esbjerg’ med dertilhørende binavne: Street Food Esbjerg, Esbjerg Food Court, Esbjerg Street Food [...].” Bilag(litreret af klagenævne• er en fuldmagt fra klageren v/ Dan Lia Christensen til Line Daugaard Jørgensen til at repræsentere klageren i sagen. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: “Svar på klagers sagsfremstilling: Den virksomhed klageren overtog efter konkurs hed ikke ”Esbjerg Street Food A/S” men ”Street Food Esbjerg A/S” og blev registreret den 16. november 2017 (bilag A). Virksomheden registrerede domænet ”streetfoodesbjerg.dk” den 16. juni 2017 (bilag B). Vi har allerede den 26. januar 2017 (bilag C) registreret navnet ”esbjergstreetfood” og er aldrig (som påstået af klage• blevet kontaktet af den tidligere ejer af Street Food Esbjerg A/S med henblik på et ønske om overdragelse af domænet ”esbjergstreetfood.dk” Den 28. januar 2020 er der ikke nogen på venteliste (bilag D) til domænet ”esbjergstreetfood.dk”. Det er korrekt, at vi blev kontaktet telefonisk af klageren den 2. december 2019, vedrørende overtagelse af ”esbjergstreetfood.dk”. Det blev fremlagt, som om klager havde ret til domænenavnet. Jeg blev noget overrasket over henvendelsen og udbad mig betænkningstid til den 5. december, hvor klageren ville ringe tilbage. Klageren har dog ikke henvendt sig siden. Der har ikke været opkald (som påstået af klage• og der er ikke indtalt besked på telefonsvareren. Efter vi har modtaget denne klage er telefonlisten for ubesvarede opkald blevet checket og der har ikke været opkald fra klageren efter 2. december 2019. Vi har endvidere ikke modtaget mails, sms eller breve fra klageren. Vi gik derfor ud fra, at klageren havde mistet interessen for domænet. Beskrivelse af vores virksomhed: Virksomheden hedder Blue West aps og er 100 % ejet af indklagede Morten Sletgård (E). Virksomheden ligger i Esbjerg og har to hovedaktiviteter (bilag F), som er skilteproduktion og siden december 2016 servering af streetfood. Forår siden investerede vi i en Mercedes Sprinter Foodtruck med et fuldt indbygget køkken. Lige siden har vi serveret mad til forskellige arrangementer såsom private fester, firmafester, musikfestivaler, ridestævner m.m. Denne aktivitet er foretaget under vores binavn Burger Bandits aps. Lige fra starten har det været planen at lave arrangementer hvor flere foodtrucks og gadekøkkener finder sammen i nogle dage. Til dette skal domænet ”esbjergstreetfood.dk” anvendes til markedsføring. Vi har på nuværende tidspunkt aftaler med andre foodtrucks og en landsdækkende arrangør af streetfood events vedr. kommende arrangementer. I dag linker domænet til vores domæne ”burgerbandits.dk” [...] Klagerens interesse til domænet ”esbjergstreetfood.dk er ikke mere legitim end indklagedes interesse. Indklagedes brug af domænet ”esbjergstreetfood.dk er ikke illoyal. Blue West aps registrerede domænet ”esbjergstreetfood.dk” den 26. januar 2017. Registreringen skete ikke som et forsøg på at opnå mere internettrafik på bekostning af klagers virksomhed, som først åbnede dørene den 2. maj 2018 (bilag G). Indklagede forsøger i øvrigt ikke på sin hjemmeside eller i øvrigt at foregive, at der er en forbindelse mellem klagers og indklagedes virksomheder. Vi mener ikke, at vi har handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk”, da domænenavnet har stor betydning for vores fremtidige aktiviteter.” Bilag A er et skærmprint af et opslag i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• vedrørende Street Food Esbjerg A/S under konkurs. Bilag B er et skærmprint af et opslag i DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet ”streetfoodesbjerg.dk”. Bilag C er et skærmprint af et opslag i DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk”. Bilag D er et skærmprint af et opslag på ”dk-hostmaster.dk” vedrørende oprettelse af ventelisteposition til domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk”. Bilag E og F er skærmprint af opslag i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• vedrørende selskabet Blue West ApS (CVR-nr. 28851804). Det fremgår heraf bl.a., at selskabet er et anpartsselskab, der er registreret med startdato den 23. juni 2005. Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig virksomhed med produktion og salg af bl.a. reklameskilte og madvarer. Selskabet er registreret under branchekode ”731190 Anden Reklamevirksomhed” og som bibranche er registreret ”561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.”. Endvidere fremgår det, at selskabet har registreret binavnene Burger Bandits ApS og Skiltehuset ApS, og at indklagede er registreret som selskabets legale og reelle ejer. Bilag G er et skærmprint af et opslag på ”gastromad.dk”, som viser en artikel fra den 2. maj 2018 vedrørende åbning den 2. maj 2018 af Street Food Esbjerg. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”I forbindelse med indklagers sagsfremstilling vil jeg gerne tilføje at jeg har forsøgt at kontakte indklagede flere gange efter den aftale betænkningstid, se bilag(Opkaldslist• samt bilag 5. Det er korrekt at indklagede købte domænet den 26. januar 2017, men han har siden da ikke brugt domænet, hermed heller ikke haft det redirected til hans andet domæne. Dette er først sket i Januar 2020, hvor vi har indgivet klagen. Vores virksomhed hedder og er registreret ”Esbjerg Street Food” og det har derfor rigtig stor indflydelse på vores forretning hvis ikke vi har dette domæne. Alle vores kunder vil selvfølgelig besøge www.esbjergstreetfood.dk for at finde oplysninger om os, men vil opleve at de bliver vidersendt til en burger truck?... Jeg vil igen gerne henvise til Bilag(brev fra advokat), som skriftligt bekræfter at vi i forbindelse med opkøb af konkurs har rettigheder og ejer diverse navne, herunder ”Esbjerg Street Food”. Bilagfremstår som en oversigt over klagerens telefonopkald hhv. den 4., 5. og 9. december 2019 og viser ifølge det oplyste opkald fra klageren til indklagede. Bilager oplysninger om indklagedes telefonnumre. I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: “Vedr. manglende telefon kontakt: Da jeg oprindeligt blev kontaktet af klager var det på tlf. 23824844, som er mit firmanummer, og det nummer der er registreret på Whois (se Whois bilag fra sekretariatet). Derfor virker det noget mærkeligt, at klager efterfølgende har ringet til mineprivatnumre, hvor af det ene ikke er i brug og det andet bliver brugt af min datter, som af forskellige årsager ikke svarer opkald fra ukendte (Hun har i øvrigt fast telefonsvarer på, som angiver hendes navn – og der er ikke indtalt besked). Hvorfor er der ikke ringet til det nummer, hvor vi havde kontakt og aftalte, at vi skulle tale sammen senere? Vedr. navnet ”Esbjerg Streetfood” Siden december 2016 har vi lavet streetfood i Esbjerg med vores foodtruck, og da vi registrerede domænet ”esbjergstreetfood.dk” var der intet firma der brugte det navn. Firmaet Street Food Esbjerg A/S blev efterfølgende registreret den 16. november 2017, og brugte ”streetfoodesbjerg.dk” indtil deres ophør i sommeren 2019. At en ny køber af Street Food Esbjerg A/S, så vælger at ændre navnet, selv om man kan se at domænet er optaget, skal vel ikke gå ud over os. Det kan godt være, at vi ”kun” er en burger truck, men det er altså det vi lever af. Både ”Esbjerg” og ”Streetfood” er almindeligt brugte navne, som mange kan have interesse i.!” Ved opslag den 16. januar 2020 på ”esbjergstreetfood.dk”, blev der viderestillet til hjemmesiden www.burgerbandits.dk, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 9. april 2020 på ”esbjergstreetfood.dk” fremstod hjemmesiden uændret. Ved opslag den 9. april 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk”. DK Hostmaster har ved e-mail af 16. januar 2020 oplyst til sekretariatet, at indklagede blev registrant af domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk” den 26. januar 2017. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 9. april 2020 på ”Esbjerg street food” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 55.100, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater fremstodsom vedrørende omtale af eller med tilknytning til klageren, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De øvrige søgeresultater vedrørte navnlig omtale af den tidligere virksomhed, Street Food Esbjerg A/S, hvis aktiver ifølge de af klageren fremlagte oplysninger er overtaget af klageren, samt omtale af en virksomhed med navnet Indisk Esbjerg Street Food IVS og en festival med navnet Esbjerg Street Food Festival 2020. Sekretariatet har ved opslag den 9. april 2020 på ”esbjergstreetfood.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at der ikke er lagret hjemmesider under domænenavnet. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren, Esbjerg Street Food af 2019 ApS, driver en ”foodhall” i Esbjerg medmadboder og barer mv., • at klageren har opkøbt aktiverne i virksomheden Street Food Esbjerg A/S under konkurs, og at stedet aktuelt er under ombygning med henblik på åbning for gæster i marts 2020, • at indklagede har registreret domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk” i 2017, men har ikke benyttet det siden da, idet indklagedes aktuelle anvendelse af domænenavnet til at viderestille til indklagedes hjemmeside www.burgerbandits.dk først er påbegyndt i januar 2020 efter indgivelse af klagen i den aktuelle sag, • at indklagede over for klageren har anført som begrundelse for registreringen af domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk”, at indklagede havde ideer til anvendelse af domænenavnet, men at indklagede ikke er kommet videre med sine planer, • at den tidligere virksomhed Street Food Esbjerg A/S var i kontakt med indklagede, men at indklagede dengang ikke var interesseret i at overdrage domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk”, • at klageren i december 2019 har været i kontakt med indklagede vedrørende muligheden for overdragelse af domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk”, men at indklagede ikke efterfølgende er vendt tilbage på klagerens forespørgsel på trods af klagerens forsøg på at genoptage dialogen, • at klagerens mulighed for at benytte ”esbjergstreetfood.dk” er essentiel for klagerens branding og forretning, da domænenavnet er identisk med klagerens virksomhedsnavn, • at mange kunder ved opslag på ”esbjergstreetfood.dk” vil have en forventning om at finde oplysninger vedrørende klageren, men i stedet vil opleve at blive viderestillet til en hjemmeside vedrørende indklagedes virksomhed, • at klageren har købt aktiverne i Street Food Esbjerg A/S under konkurs, og at klageren ejer navnet Esbjerg Street Food og dermed også har ret til domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk”, og • at domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at den tidligere virksomhed, hvis aktiver klageren har overtaget, var registreret under navnet Street Food Esbjerg A/S med startdato den 16. november 2017, og at denne virksomhed registrerede domænenavnet ”streetfoodesbjerg.dk” den 16. juni 2017 og anvendte dette domænenavn frem til virksomhedens ophør, • at indklagede registrerede domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk” den 26. januar 2017, • at indklagede – i modsætning til det af klageren anførte – ikke er blevet kontaktet af den tidligere virksomhed Street Food Esbjerg A/S med henblik på overdragelse af domænenavnet, • at indklagede er blevet kontaktet af klageren, som anførte, at klageren havde ret til domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk”, og at indklagede i den forbindelse udbad sig betænkningstid, • at dialogen ikke er blevet fulgt op fra klagerens side, og at indklagede derfor er gået ud fra, at klageren havde mistet interessen for domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk”, • at indklagede ejer og driver virksomheden Blue West ApS, som er beliggende i Esbjerg, og er beskæftiget med skilteproduktion og siden 2016 servering af streetfood, • at indklagede for tre år siden investerede i en ”foodtruck” og siden har serveret mad til forskellige arrangementer, herunder private fester, musikfestivaler mv., • at denne aktivitet drives under binavnet Burger Bandits ApS, • at det fra starten har været indklagedes plan at lave arrangementer, hvor flere ”foodtrucks”, gadekøkkener mv. finder sammen i nogle dage, og at domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk” har været tænkt til markedsføring af denne aktivitet, • at indklagede på nuværende tidspunkt har aftaler med tre andre ”foodtrucks” og en landsdækkende arrangør af ”streetfood-events” vedr. kommende arrangementer, • at indklagede aktuelt benytter domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk” til at viderestille til indklagedes hjemmeside under domænenavnet ”burgerbandits.dk”, • at klagerens interesse i domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk” ikke er mere legitim end indklagedes, og at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk” ikke er illoyal, • at indklagede registrerede domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk” den 26. januar 2017, og at der på dette tidspunkt ikke var andre virksomheder, som benyttede dette navn, • at registreringen ikke skete for at generere internettrafik fra virksomheden Street Food Esbjerg A/S, som først blev registreret den 16. november 2017 og ”åbnede dørene” den 2. maj 2018, • at indklagede ikke i øvrigt på sin hjemmeside www.burgerbandits.dk, som domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk” videredestiller til, forsøger at foregive en forbindelse til klagerens virksomhed, • at både Esbjerg og ”streetfood” er almindeligt brugte betegnelser, som mange kan have en interesse i at anvende, • at der den 20. januar 2020 ikke er nogen i ventelisteposition til domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk”, • at opretholdelsen af registreringen af domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk” har stor betydning for indklagedes fremtidige aktiviteter, • at indklagede ikke har handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk”, og • at der på den baggrund bør ske frifindelse.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst, giver den i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk” er i strid med klagerens eventuelle kendetegnsrettigheder. Betegnelsen ”Esbjerg Street Food” er en sammenstilling af bynavnet Esbjerg og de engelske ord ”street” og ”food”, der mangler særpræg for en virksomhed som klagerens, der består i drift af en såkaldt ”foodhall” med madboder og barer mv. i Esbjerg. Betegnelsen ”Esbjerg Street Food” har derfor som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som forretningskendetegn for klagerens virksomhed. Det forhold, at klageren har registreret virksomhedsnavnet Esbjerg Street Food af 2019 ApS medfører ikke i sig selv, at betegnelsen ”Esbjerg Street Food” nyder beskyttelse som forretningskendetegn for klagerens virksomhed. Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen ”Esbjerg Street Food”, må klageren godtgøre, at klageren har indarbejdet denne betegnelse på en sådan måde, at den inden for branchen forbindes med netop klagerens virksomhed, jf. (princippet • varemærkelovens §§og 13. Det vil i almindelighed være meget vanskeligt – og ofte umuligt – at godtgøre, at en betegnelse, som er rent beskrivende for en virksomhed, er blevet indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop den virksomhed. Uanset at betegnelsen ”Esbjerg Street Food” ved en søgning på internettet i overvejende grad forbindes med klagerens virksomhed finder klagenævnet det ikke tilstrækkelig godtgjort, at klageren ved indarbejdelse skulle have stiftet en kendetegnsret til betegnelsen ”Esbjerg Street Food”. Selvom indklagedes brug af domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk” således ikke er i strid med klagerens kendetegnsret, forudsætter indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk” dog overholdelse af god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren siden den 13. august 2019 har drevet virksomhed under navnet Esbjerg Street Food af 2019 ApS i form af en såkaldt ”foodhall” beliggende i Esbjerg med tilknyttede madboder, barer og afholdelse af events. Ifølge sagens oplysninger har klageren overtaget aktiverne fra virksomheden Street Food Esbjerg A/S under konkurs, og klageren har oplyst, at stedet er under ombygning med henblik på åbning i løbet af 2020. Klageren har på den baggrund en naturlig kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at det omtvistede domænenavn består af bynavnet Esbjerg og de almindeligt kendte engelske ord ”street” og ”food”, som har en deskriptiv betydning, hvis signalværdi vil kunne anvendes af mange andre end lige netop sagens parter. Ved at vælge at drive virksomhed under betegnelsen ”Esbjerg Street Food” løber klageren således den risiko, at betegnelsen ”Esbjerg Street Food” og sproglige varianter heraf også anvendes af andre, der beskæftiger sig med salg af såkaldt streetfood i Esbjerg. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede ejer og driver virksomheden Blue West ApS, som er registreret med adresse i Esbjerg med startdato den 23. juni 2005. Endvidere fremgår det, at domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk”, som er registreret af indklagede den 26. januar 2017, anvendes til at viderestille til indklagedes hjemmeside under domænenavnet ”burgerbandits.dk”. Indklagede har oplyst, at dennes virksomhed i 2016 har udvidet sine aktiviteter til salg af streetfood, idet indklagede har investeret i en såkaldt ”foodtruck” og serverer mad til forskellige arrangementer, og at indklagede i denne sammenhæng benytter binavnet Burger Bandits ApS. Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk” aktuelt anvendes til at viderestille til indklagedes hjemmeside www.burgerbandits.dk, men at indklagede hele tiden har haft til hensigt lave arrangementer med deltagelse af andre ”food trucks” og ”gadekøkkener” mv., og at domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk” på sigt skal benyttes til markedsføring af disse aktiviteter. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse i domænenavnet. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke i øvrigt foreligger oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”esbjergstreetfood.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og idet indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Esbjerg Street Food af 2019 ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.