Afgørelse

rockland.dk

Nicolas Rockland

MOD

Stig Nygaard

20. februar 2020


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”rockland.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

”Klager, der er bærer af efternavnet Rockland, ønsker at benytte domænenavnet ”rockland.dk” til brug for en hjemmeside for sit personlige brand Rockland Fysioterapeut. Klageren er en anerkendt fysioterapuet og har brugt mange ressourcer på personlig branding af navnet. Klagerens efternavn er beskyttet af navneloven §og det godtgøres ligeledes i denne klage at jf. navneloven §at indklagede uberettiget bruger klagers efternavn. Derudover kan der let ske forveksling, hvorfor Rockland.dk bør overdrages fra indklagede til klageren. Indklagede er forsøgt kontaktet med henblik på en god aftale for begge parter, men indklagede viste ingen interesse. Indklagede har ingen relation til domænet og bruges blot som domæne for indklagedes blog, som synes at stå inaktiv og helt uden indhold som kan relateres til domænet...” Som bilaghar klageren fremlagt skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”seierfitness.dk” med en præsentation af klageren som fysioterapeut og specialist i skades- og smertefri træning. Bilager skærmprint af Facebook-profilen ”Fysioterapeut og personlig træner Nicolas Rockland”. Bilager skærmprint af Danmarks Statistiks hjemmeside, hvoraf fremgår, at der i 2018 og 2019 var én person i Danmark med efternavnet Rockland. Bilager skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”rockland.dk” med gengivelse af en nyhed med overskriften ”Sådan stemte siddende danske EP-medlemmer om de nye copyright-artikler”. Bilag er fotografi af klagerens sundhedskort, hvoraf fremgår, at klageren bærer efternavnet Rockland. Bilager kopi af et Visa-dankort tilhørende Nicolas Rockland. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg forstår ikke forskellen på sagsfremstilling og begrundelse/anbringernder. Så detaljeret forsvar, som nok er er en blanding af disse, er at finde i Bilag A. Her dog en simpel tidslinie: 1995-1996: Jeg starter arbejdet på en personlig hjemmeside som indeholder en musik-del kaldet Rockland. Debuterer på internettet i slutningen af 1995 eller starten af 1996. 1998/10: I en periode fra oktober til oktober er min musikside på gæste-visit på Scandinavia Online’s portal-projekt SOL.dk under navnet “Musikguiden Rockland”. 1999/08/11: Jeg registrerer domænet rockland.dk og hurtigt herefter oprettes min personlige email derpå. Den email-adresse har jeg brugt som personlige email til alt lige siden. Web- domænet fungerer i første omgang som en simpel (og billi• for- og viderestillings-side til der hvor jeg har "Rockland” hostet (Efter SOL.dk er det hos min internet-udbyder). 2002/04: Jeg samler hele min hjemmeside under navnet Rockland, hostet samlet på web- domænet www.rockland.dk. Og der har den ligget aktiv og kontinuerligt lige siden. 2016: Ifølge Dansk Statistik er 2016 det første år hvor de ser efternavnet "Rockland" registreret i CPR-registeret [via CPR's årsrapport formoder jeg] (Bilag E). 2019/09/22: Jeg modtager email med købstilbud fra Nicolas på kr. 3000 (Bilag B). 2019/09/22: Jeg svarer samme dag, at jeg ikke er interesseret i at sælge (Bilag C). 2019/09/22: Nicolas’ umiddelbart forstående reaktion derpå (Bilag D). 2019/09/30: Jeg modtager aktuelle domæne klage.” Som bilag A har indklagede fremlagt et dokument med tekst og billeder, hvoraf bl.a. fremgår følgende: ”rockland.dk. Det korte forsvar Domænet registrerede jeg tilbage i august 1999, og det har været i aktiv brug lige siden. Lige fra starten til min email, og i hvert fald fra 2002 også til min hjemmeside. Dvs. 17-20 års aktivitet uden at nogen har gjort indsigelser imod mit brug af domænet. Ifølge Danmarks Statistik optræder Rockland første gang som registreret efternavn i CPR Registerets årsrapporter i januar 2016 (Bilag E). Og jeg kan ikke se nogen tegn på at Nicolas tidligere har noget brug af navnet. WayBackMachine på archive.org har jævnlige snapshots af indholdet på www.rockland.dk siden 2000 (Bilag P). De første par år lå en simpel for-/viderestillings-side (Bilag K) som pegede videre til min hjemmeside “Rockland” hostet hos min daværende internetudbyder. Men fra 2002 flytter selve Rockland selv ind på web-adressen (Bilag L). ... Generelt er rockland.dk dybt viklet ind i mit liv. Både som email brugt igennemår til “alt”, men også med webadresse brugt som mit “visitkort” og signatur på nettet som pegepind til hvor man evt. kunne finde min email-adresse. Ved at miste den identitet jeg har bygget på i år, vil et tab af rockland.dk skabe kaos og usikkerhed i mit liv på en måde jeg kan slet ikke overskue. Efterårs aktivt brug er mit liv og min identitet dybt viklet ind i domænet rockland.dk. Hvis der er nogen retfærdighed til, ville jeg ikke mene det skulle være nødvendigt med yderligere argumentation, men nu er jeg ikke inde i paragrafferne, så... Det lange forsvar Min relation til navnet Rockland går helt tilbage til "internettets barndom" midt i 90’erne. Dér oprettede jeg en hjemmeside, vis vigtigste indhold var en musik-relateret sektion jeg kaldte "Rockland". Den lå dengang hostet hvor man nu havde gratis plads via sin internet-udbyder. Jeg har ikke "snapshots" af siderne taget i 90'erne, men en række WayBackMachine snapshots fra 2001 viser også siderne som jeg oprettede dem op igennem sidste halvdel af 90'erne, og hvor jeg bl.a. listede og anmeldte musik jeg anskaffede på en "blog-like" omvendt kronologisk og "periode-dateret" måde. Bemærk også af disse snapshots, at min nye email er taget i brug. Præcis den samme email som jeg bruger den dag i dag (Bilag F, G, H, I): https://web.archive.org/web/20010415084124/http://home.worldonline.dk/~snygaard/musik/ https://web.archive.org/web/20010126125000/http://home.worldonline.dk/~snygaard/musik/o ldindex.html https://web.archive.org/web/20010306221423/http://home.worldonline.dk/~snygaard/musik/1 995-2.html https://web.archive.org/web/20010404061030/http://home.worldonline.dk/~snygaard/ De samme gamle Rockland sider (og fler• ligger den dag i dag i øvrigt også stadig "arkiveret" på www.rockland.dk: https://www.rockland.dk/1995-2001/ https://www.rockland.dk/1995-2001/oldindex.html I oktober 1998 - oktober 1999 var Rockland (med mig som "redaktør") dog "head-hunted" til at ligge på SOL.dk, som var et storstilet projekt fra Scandinavia Online med ambition om at blive "Danskernes foretrukne startportal". Denne periode omtales i øvrigt også i højre kolonne på et par af ovenstående snapshots (Bilag F+I). Jeg har ikke fundet snapshots fra tiden hvor guiden officielt var aktiv hos SOL.dk. Men de har åbenbart ikke været så gode til at rydde op, for i 2001 lå den der stadig nogenlunde som jeg efterlod den ved min kontrakts udløb i 1999. Inkl. den sidste artikel, der lidt frækt viderestiller folk til min egen side (Bilag J)... https://web.archive.org/web/20010605214338/http://www.sol.dk/guider/2 Endnu tidligere, i 2000, har WayBackMachine første gang fanget den for-/viderestillings-side på www.rockland.dk som pegede videre til ovennævnte worldonline-sider de første år jeg havde domænet (Bilag K): https://web.archive.org/web/20000916030127/http://www.rockland.dk/ I 2002 samler jeg mine sider på www.rockland.dk. Og navnet Rockland er nu et samlet navn for hele min hjemmeside og aktiviteter på www.rockland.dk (Bilag L): https://web.archive.org/web/20020603010133/http://www.rockland.dk/ Og der har min hjemmeside kaldet "Rockland" ligget kontinuerligt lige siden. Og det kan man forvisse sig om på WayBackMachine som jævnligt har taget snapshots af domænets indhold alle årene (Bilag P). Selvom det måske umiddelbart mest/bredt synlige resultat af det, var min hjemmeside som fuldt ud debuterede på domænet i 2002, så havde jeg stort set øjeblikkeligt i 1999 taget domænet i brug til min personlige email. Selvom det dengang var cool med hjemmesiden, var formålet med domænet nemlig meget dybere. Jeg havde set hvordan folk skiftede email-adresse når de skiftede internet-udbyder, job eller uddannelsessted. Jeg ønskede ikke at have sådanne afhængigheder på mine kontakt-informationer, da jeg godt kunne se hvor vigtig en konstant online identitet og kontakt kunne blive fremover. Og med rockland.dk ville jeg sikre mig en identitet og kontakt-adresse der var permanent for resten af livet uanset efternavn, bopæl, studie, arbejde, service udbyder, osv. Kort sagt, rockland.dk er tænkt som konstanten i mit liv hvor jeg altid kan findes, imens alt andet omkring mig kan ændre sig. I mit mail-arkiv har jeg i dag >16.500 modtagne emails jeg har valgt at gemme fra 2001 og frem (Endnu ældre har jeg vist liggende i en gammel backup, men i et proprietært format ikke umiddelbart muligt at konvertere til det nyere arkiv). Fra hvor mange afsendere (eller hvor mange jeg dertil selv har sendt til), har jeg ingen anelse om. Men det er selvsagt et enormt antal. Og så er der dem der har min kontakt registreret, men aldrig sendt mig mails eller hvor jeg ikke har valgt at gemme mails modtaget fra. I et købstilbud Nicolas sendte mig d. 22. sept. (Bilag B), skriver Nicolas at han ser rockland.dk som “muligheden for at kunne opbygge min online identitet op omkring dette personlige domæne, ville give en uvurderlig værdi i forhold til at skabe harmoni i min brand” [Min understregning]. Ja tak, og på den baggrund mener han det er moralsk forsvarligt bare at tænke tanken at forsøge at fratage domænet fra en anden bruger gennemår? For mig vil et tab af rockland.dk ikke bare være et tab af overårs opbygget brand og online identitet, men også et uoverskueligt praktisk problem, et smadret personligt netværk og en alvorlig sikkerheds og privacy risici. For mig ville det effektivt set være et identitetstyveri, og kaste mit liv ud i kaos og usikkerhed. Jeg har i mange år meget bevidst undladt at skilte offentligt med min bopæls adresse, telefonnummer og email. Dette for at undgå misbrug heraf (Ikke kun spam, men også af alle de andre årsager man også typisk anbefaler folk at begrænse hvad der er offentligt tilgængelig på “sociale profiler”). Så at fremmede stadig kan komme i kontakt med mig, har jeg i stedet offentligt tilgængelige steder spredt min hjemmeside-adresse som mit “visitkort” eller signatur. Folk kan så finde min email på hjemmesiden (ligger som en billedfil på rockland, igen for at undgå at blive høstet af spamrobotter). Og det er ikke kun på online profiler, artikler, kommentarer og indlæg at dette “visitkort” er placeret, men også offline. Og i de sidsteår f.eks. også systematisk som “embedded exif data” i alle mine fotos... Foto er blevet en meget stor hobby for mig, og jeg har generelt altid gjort billederne i mit foto- galleri tilgængelig for brug af andre betinget af at jeg bliver krediteret. Derfor er mine billeder i dag spredt tusindvis af steder på og udenfor internettet. Og det er kun en lille brøkdel af stederne jeg kender til og vil være i stand til at finde. Og generelt har jeg ingen mulighed for at opdatere data i billederne hvor de måtte findes. End ikke i mit eget galleri på Flickr kan jeg umiddelbart ændre dette, da et nyt upload vil ændre billedernes URL, og en stor del af dem der bruger mine billeder online gør det ved direkte embedding fra Flickr’s servere. Her er åbnet en Exif-viewer på et billede jeg har uploadet på min Flickr-konto (galler• i 2009, og man ser copyright-linjen “Copyright/CC-By: Stig Nygaard, http://www.rockland.dk/”. Og tilsvarende ligger i alle senere uploads (Bilag M): ... Google er også begyndt at indeksere copyright-info fra exif-data i billeder på nettet, og man har på flere og flere billeder mulighed for at se denne copyright info direkte på Google Image Search siderne. Som her f.eks., hvor Google har fundet at nogen har postet et af mine billeder i et forum på skyscrapercity.com (Bilag N): Nicolas beskriver i sin klage rockland.dk som værende tilsyneladende "inaktiv". Jeg er ikke sikker på hvad han mener? Web-domænets brug fremgår af det screenshot han selv har vedlagt klagen. Mit bedste gæt er at han med aktiv/inaktiv tænker på opdateringer... Nu vil jeg ikke mene at løbende opdateringer på web nødvendigvis er et krav for at et domæne har en vigtig funktion og dermed er aktivt. Og rockland.dk har en vigtig funktion, uanset om der er nye opdateringer på websitet eller ej. Det kan for det første illustreres det af at Nicolas selv har henvendt sig til mig via min personlige email-adresse på domænet (Bilag B), som er den personlige email-adresse jeg har brugt i de sidsteår. Dernæst har selve websitet været aktivt i 17-20 år (afhængig af om man tæller for-/viderestillings-siden de første år med eller e• på dette domæne som personlig hjemmeside og blog med navnet "Rockland". Men snakker vi regulært om opdateringer, så har der alene i indeværende år (og allerede da Nicolas indgav sin klag• væretnye indlæg på bloggen. Men derudover har der været en del arbejde ved skift af hosting provider samt en større teknisk opdatering af sitet med "opstrammet" domæne og serveropsætning. Dette indeholder bl.a. et skift af til secure protokol (https:) på web-siden og opsætning af DMARC emailsikkerhed for domænet. Dette er omtalt i et af nævnteindlæg på bloggen fra i år, da jeg specielt gerne ville gøre lidt reklame for DMARC. Men årets tekniske opdateringer stopper ikke der. Secure protokol var implementeret i starten af februar (Jeg kan se jeg har skiftet til https: protokol i min mail-signatur d. 10. feb.). I en periode efter indtil starten af april, har jeg arbejdet med yderligere opstramning af server setup ("domæne politikker"), som kan ses af hvordan rockland.dk's score løbende har ændret sig i historikken på Mozilla Observatory (Bilag O). Både implementering af https: protokollen og de efterfølgende opstrammede politikker har flere gange krævet at jeg har måtte løbe alle Rockland's mange sider igennem (inklusiv >400 indlæg på blogge• for at rette inkompatibilitets problemer med f.eks. https: og de opstrammede politikker. Tilbage til de på sitet direkte synlige opdateringer, har jeg i januar også lavet en integration til mit galleri på Flickr, så nyeste tilføjelser i et album automatisk fremgår i højre kolonne på alle blog-sider, inklusiv forsiden på rockland.dk. Dette som erstatning af en Flash-widget jeg tidligere havde liggende der til samme formål. Jeg ved ikke hvad jeg har brugt i mandetimer på teknisk vedligehold og opgraderinger i indeværende år, men det skulle ikke undre mig hvis det er det største antal timer siden jeg i 2003 selv udviklede det blog-system der stadig kører på hjemmesiden i dag. Konklusion Jeg mener hermed at have bevist aktiv og kontinuerlig brug af domænet rockland.dk i de sidste år, og dertil brug af navnet ”Rockland” helt siden midt i 90’erne. Og i øvrigt også at sitet løbende opdateres, hvis det har betydning. Men vigtigst af alt er rockland.dk i dag min personlige identitet og den signatur og email jeg har brugt igennemår. Min web-adresse er brugt som signatur i masser af sammenhænge som nøgle til af finde ud af hvem jeg er og hvordan man kommer i kontakt med mig. Og disse ”signaturer” har jeg generelt ingen mulighed for at ændre i dag. Og dertil kommer selvfølgelig at min email er brugt til kommunikation eller registreret som kontakt information alle mulige steder og i alle mulige sammenhænge, som det er umuligt at få overblik over i dag. Efterårs brug vil jeg ikke have en chance for at huske, finde eller bare adgang til at rette alle de steder hvor informationen ligger. Og email er brugt til alt hvad man kan forestille sig en personlig email brugt til; Personlige relationer, professionelle relationer, foreninger, studier, offentlige instanser, sundhedsvæsen, finansielle institutioner, e-handel, ... At fratage mig kontrollen over rockland.dk ville være en umenneskelig handling. Reelt et identitetstyveri som vil bringe kaos og usikkerhed i mit liv mange år frem, hvis ikke resten af mit liv.” Bilag B-D er kopi af e-mailkorrespondance af 22. september 2019 mellem klageren og indklagede, hvori bl.a. klageren anmoder om at overtage domænenavnet ”rockland.dk” for 3.000 kr., hvilket afvises af indklagede, som oplyser ikke at være interesseret i at overdrage domænenavnet ”rockland.dk”. Bilag E er kopi af e-mail af 2. oktober 2019 fra Danmarks Statistik til indklagede, hvori det oplyses, at der siden 1. januar 2016 har været én person i Danmark med efternavnet Rockland. Bilag F er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med gengivelse af den hjemmeside, der den 15. april 2001 er arkiveret på internetadressen ”home.worldonline.dk/~snygaard/musik/”, og som fremstår som indklagedes musikblog, der har navnet ”Rockland”. Bilag G er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med gengivelse af den hjemmeside, der den 26. januar 2001 er arkiveret på internetadressen ”home.worldonline.dk/~snygaard/musik/oldindex.html”, og som fremstår som indklagedes musikblog, der har navnet ”Rockland”. Bilag H er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med gengivelse af den hjemmeside, der den 6. marts 2001 er arkiveret på internetadressen ”home.worldonline.dk/~snygaard/musik/1995-2.html”, og som fremstår som indklagedes musikblog. Bilag I er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med gengivelse af den hjemmeside, der den 4. april 2001 er arkiveret på internetadressen ”home.worldonline.dk/~snygaard/”, og som fremstår som indklagedes musikblog, der har navnet ”Rockland”. Bilag J er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med gengivelse af den hjemmeside, der den 5. juni 2001 er arkiveret på internetadressen ”home.sol.dk/guider/2” med en besked om, at indklagedes musikguide Rockland stopper på portalen ”sol.dk”. Bilag K er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med gengivelse af den hjemmeside, der den 16. september 2000 er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”rockland.dk”. Bilag L er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med gengivelse af den hjemmeside, der den 3. juni 2002 er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”rockland.dk”, og som fremstår som indklagedes personlige hjemmeside med overskriften ”Det nye Rockland”. På hjemmesiden er der omtale af musik og fodbold. Bilag M er skærmprint fra hjemmesiden ”flickr” med metadata for et digitalt fotografi, hvor der er givet en Creative Commons-licens, der er knyttet til domænenavnet ”rockland.dk”. Bilag N er skærmprint fra hjemmesiden ”google.com” med krediteringsoplysninger for et digitalt fotografi, der henviser til en Creative Commons-licens, der er knyttet til domænenavnet ”rockland.dk”. Bilag O er skærmprint fra internetadressen ”observatory.mozilla.org/analyze/rockland.dk” med forskellige oplysninger vedrørende domænenavnet ”rockland.dk”, herunder oplysninger om aktivitet på domænenavnet. Bilag P er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”rockland.dk”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Når jeg vælger at indsende indsigelse på rockland.dk, er det med den klare overbevisning, at domænet vil tjene et langt vigtigere formål i mit brug, sammenlignet med dets nuværende funktion. Det er tydeligt at domænet i dag, udelukkende benyttes som en forholdsvis passiv hobbyblog, med nyeste indlæg formåneder siden og en hertil følgende statistik påopslags kommentarer gennem mange år. Jeg betvivler ikke, at Stig Nygaard altid har haft en form for kontinuerlig aktivitet på domænet, men at denne fra begyndelsen udelukkende har været baseret på hobbyplan og at min personlige og professionelle interesse i brug af domænet er langt større. Som det fremgår af bilagene, har den forholdsvis sparsomme aktivitet der har været på domænet gennem de sidste 17-20 år, udelukkende handlet om Stigs personlige holdninger til musik, billeder og politik. Der kan stilles store spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er et publikum til dette vilkårlige indhold i dag eller om bloggen blot er et levn fra fortiden, som ikke længere tjener et egentligt formål. Hypotesen om at Stigs manglende interesse for brug af domænet som hjemmesiden, synes at blive bekræftes i forsvaret (bilag A) samt (bilag c), hvor hans personlige mailadresse fremhæves som værende af størst betydning for at beholde domænet. “Selvom det dengang var cool med hjemmesiden, var formålet med domænet nemlig meget dybere. Jeg havde set hvordan folk skiftede email-adresse når de skiftede internet-udbyder, job eller uddannelsessted...med rockland.dk ville jeg sikre mig en identitet og kontakt-adresse der var permanent for resten af livet uanset efternavn, bopæl, studie, arbejde, service udbyder, osv.” Jeg forstår, at det er bekvemt ikke at skulle skifte emailadresse, men er samtidig utrolig uenig i at ønsket om at beholde sin e-mail, er tilstrækkelig grundlag for at kunne holde et domæne reserveret, der vil have så stor betydning for en andens karierre såvel som et helt fagområdes udvikling. Som besvaret i email korrespondancen, så er jeg 100 % indstillet på at lade Stig beholde sin email præcis som den er, selvom det ikke skulle være en uoverskuelig opgave at overflytte sine email kontakter til en ny adresse. Med google, facebook, krak mv. skulle det ej heller være mere vanskeligere end et par klik på tastaturet at finde frem til Stig Nygaard for enhver som skulle have interesse dette. Som selvstændig fysioterapeut og bærer af det beskyttede efternavn Rockland, har jeg ubeskrivelig stor interesse i at kunne benytte efternavnet og domænet til at navngive min unikke behandler og træningsmetode, som det til alle tider er blevet gjort i faget (mulligan.dk, mckenzie.dk mv.). I modsætning til Stigs situation er det således kun dette specifikke domæne som vil kunne benyttes til hjem for min fysioterapeutiske træningsmetode på nettet. Rockland.dk vil have en utrolig vigtig funktion som informationscenter og som på sigt som platform til videreuddannelse af træningsterapeuter i Danmark. Dertil som et sBilagted, hvor patienter vil kunne finde relevant viden og inspiration til deres genoptræning baseret på Rockland-metoden. På dette grundlag og med hånden på hjertet, vil jeg påstå at min nuværende og fremtidige interesse i domænet er større og uden sammenlignes med dets nuværende brug.” Bilag 7-30 fremstår som kommentarer på sociale medier vedrørende klagerens kvaliteter som fysioterapeut og personlig træner. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Jeg har ikke så meget at tilføje. Jeg synes stadig at min lange aktive historie med både navnet og domænet, langt overstråler at Nicolas først anskaffede sig efternavnet for 4-5 år siden, og nu ønsker at opbygge et nyt brand omkring dette. Domænet er i aktivt brug og har en vigtig og kritisk funktion for mig. Både som webside og som personlig email. Nicolas argumenterer dels med navneloven og så med sine ambitioner samt at han, som jeg fortolker det, ikke synes at mit brug af web-domænet er ligeså aktivt eller fint som hans planer for det er. Jeg synes ikke der er noget i de argumenter som holder eller kan være relevante. Navneloven omhandler personnavne. Hvis den skal have nogen relevans i denne sammenhæng, så skulle det vel være fordi der kunne ske en person-forveksling. Men der er intet på Rockland der ligner at navnet har noget med et personnavn at gøre, og absolut heller intet der kan forveksles med en fysioterapeut eller fysioterapi. Nicolas fokuserer meget på opdateringsfrekvens og mængden af kommentarer på mit site. Jeg ser ikke noget problem i opdateringsfrekvensen på hjemmesiden. Jeg synes det er en lidt barnlig argumentation. Rockland er en personlig hjemmeside, ikke et nyhedssite. Den kunne være komplet statisk og stadig opfylde sin vigtigste funktion for mig. Men når Nicolas skriver at Rockland har en "statistik påopslags kommentarer gennem mange år", så er det decideret forkert. I de sytten år der er gået siden kommentar muligheden blev introduceret, er derår hvor der ikke er faldet nye kommentarer på bloggen (Ikke alle kommentarer er lagt på indlæg skrevet samme år som der kommenteres). Men hvis vi endelig skal kigge på “impact” af et indlæg, så inkluderer det vel også at indlæg bliver kommenteret eller refereret til andre steder fra. Jeg ved at der gennem tiden har været masser af indlæg der blev linket til fra andre sider. Desværre har Google's søgemaskine ikke mere den feature der engang gjorde det muligt at finde sider der linker til en specifik adresse. Men en nyere "prominent" reference jeg kender, kunne være at Flickr's Vice President of Product, Andrew Stadlen, som svar til en Flickr brugers reference til mit "Flickr Wishlist" blog-indlæg fra sidste år, fortæller at det er blandt hans bogmærker og “think it's fantastic feedback to guide our efforts” (Bilag Q). Så hvilken vægt eller indflydelse et indlæg har, kan ikke måles alene ud fra kommentarer på indlægget selv. Når Nicolas i replik citerer mig "Selvom det dengang..." [etc.], så refererer han til tanker jeg gjorde forår siden. Hvis citatet kan fortolkes sådan at hjemmesiden for mig dengang bare var et sjovt projekt, så er det hurtigt blevet meget mere end det. Specielt da jeg fandt ud af at det var dumt at skrive min email i klar tekst offentligt på nettet, og måtte bruge en masse tid på at rydde op i mine fejltagelser hvor det var muligt, og i stedet begyndte at skrive hjemmeside adresse som id og reference til hvor man kan lære mere om mig og finde vej til at kontakte mig. Men min email er da bestemt af overordentlig stor vigtighed, og jeg kan ikke se logikken eller rimeligheden i at Nicolas prøver at bagatellisere værdien af email-adresser i forhold til værdien af hjemmesider. En privat personlig email-adresse vil jeg mene er 10-fold mere kritisk og følsom, end en potentiel mulighed for at opbygge et nyt kommercielt brand omkring en hjemmeside-adresse. Skulle jeg blive tvunget til at skifte email (og andre endda potentielt kunne tage kontrol over samme email-adresse), er det ikke bare et spørgsmål om en “[u]bekvemmelighed”. Et tvunget skift af en email-adresse som er brugt privat iår af en person med meget høj og “bred” online aktivitet, er ikke bare upraktisk og ødelæggende for personligt og professionelt opbygget netværk. Det er også et voldsomt sikkerheds og tryghedsmæssigt overgreb. At jeg har brugt domænet til min personlige email-adresse iår, burde i sig selv være nok til at afvise ethvert forsøg på domæne-overtagelse. Jeg kan ikke rigtig forestille mig en mere følsom og kritisk måde at brug et domæne på, og det ville være identitetstyveri hvis det blev taget fra mig. Nicolas er "flink" og vil gerne lade mig beholde min email hvis han får domænet. Det er en helt utænkelig situation. Dels vil det se helt forkert ud at en IT-udvikler i København har sin email- adresse på et domæne hvor web-adressen bliver brugt til en hjemmeside for en fysioterapeut i Aarhus. Men derudover ville jeg aldrig kunne ligge ansvaret for administrationen af min email på en tilfældig fremmed (og da slet ikke Nicolas efter denne sag). • En fremmed vil potentielt have adgang til min email og dens opsætning. • Jeg har ikke selv kontrol over hvor og hvordan den hostes og administreres. Herunder DMARC opsætning, driftsstabilitet og sikkerhed. • Der vil være et ekstra led jeg skulle igennem, såfremt der er tekniske problemer. • Jeg kunne risikere Nicolas mistede interessen for domænet eller misrøgtede dets ry. • Jeg kunne risikere at Nicolas glemmer (eller bare vælger at ignorer• at jeg har en email på domænet, f.eks. ifm. et skift af serviceudbyder. • Jeg kunne risikere at Nicolas dør/omkommer [før jeg]. Men derudover er mit "visitkort" allerede spredt ud over hele verdenen og på alle mulige medier. Det visitkort hedder "www.rockland.dk" som et tip til hvor man kan finde en måde at komme i kontakt med mig på (Bilag M og N). Det eneste offentlige sted på nettet du som udgangspunkt kan finde min e-mailadresse, er på www.rockland.dk. Nicolas mener at man med et par klik på Google, Facebook og Krak skulle kunne finde frem til at kontakte mig uden brug af Rockland. Jeg vil ikke garantere at man ikke kan finde min email eller telefonnummer nogen steder via Google. Men det er meget svært. Prøv! Mit gæt er at hvis det overhovedet lykkedes, så kommer man til at bruge mange timer. Og finder man noget der ligner, så skal man også lige kunne forvisse sig om at det er den rigtige "Stig Nygaard" og gældende information man har fundet. Og nej, du finder hverken min email eller mit telefonnummer på Krak eller lignende. Det har jeg ryddet op i for mange mange år siden. Og de fleste henvendelser jeg får er i øvrigt fra udlandet hvor de nok ikke lige kender Krak, De Gule Sider, o.lign.. Facebook? Ja, du kan måske finde/gætte min profil der, men jeg har ikke Messenger (eller anden Facebook app installeret). Man kan stadig godt prøve at sende mig en besked på Facebook (kræver selvfølgelig modparten også er på Facebook), men Facebook laver ikke en notifikation hvis man får en besked fra en Facebook bruger som ikke er iblandt ens kontakter. De par gange fremmede har forsøgt at kontakte mig via Facebook har jeg først tilfældigt opdaget det flere år efter, hvor jeg har forvildet mig ned i de under-menuer hvor Facebook gemmer “fremmede beskeder”. I øvrigt er jeg også dødtræt af Facebook. Jeg er der efterhånden kun i det omfang det er nødvendigt fordi nogle af mine venner insisterer på at bruge det som deres primære kommunikationsform... Og alt det ovenstående kunne så i øvrigt kompliceres yderligere hvis jeg skulle gå hen og skifte efternavn i forbindelse med et ægteskab. Det er da lidt trist for mig at Nicolas ikke synes at de emner jeg beskæftiger mig med på Rockland er særlig interessante, men jeg synes nu ikke Nicolas subjektive meninger om hvad der er gode eller dårlige emner bør være særlig relevant i denne sag. Jeg har læst alle de anmeldelser Nicolas har vedlagt, og jeg betvivler ikke at Nicolas er en dygtig fysioterapeut med glade kunder. Jeg synes bare heller ikke det kan være en særlig relevant faktor i denne sag. Konklusion Jeg mener at retten til domænet rockland.dk fortsat må være min, fordi... • Både hjemmeside og personlig email på domænet er i aktiv brug og tjener et vigtigt og vitalt formål den dag idag, og har gjort det kontinuerligt igennem de sidsteår. I mit første svarskrift kaldte jeg rockland.dk for “konstanten i mit liv”. Men jeg kunne også kalde det for mit “singlepoint-of-entry” for fremmede på nettet der vil i kontakt med mig for første gang. Se bilag J, K L, M, N, P og 4, samt detaljeret forsvarsskrift i bilag A og denne duplik. • Min personlige tryghed, sikkerhed og netværk er bundet til domænet igennem dets brug til både personlig email og hjemmeside. Det ville være et identitetstyveri hvis domænet blev taget fra mig. • Jeg har historien med navnet Rockland.års historie og kontinuerlig brug af navnet på nettet. Se bilag F, G, H, I, J, K, L, R+S og 4. • Nicolas har først anskaffet sig sit efternavn for 4-5 år siden. Han har ikke vist nogen tidligere historie med navnet. Det kan ikke være rigtigt at det skal være muligt at registrere et nyt efternavn, og så efterfølgende gøre krav på et domæne dertil som allerede var og er i aktiv brug. Se bilag E. • Man må formode Nicolas alene har valgt efternavnet Rockland fordi det var et navn han godt kunne lide. Hvis han ville have et efternavn med et ledigt domæne, så kunne han have tjekket først og fundet på et andet. • Jeg har allerede et brand med navnet. Nicolas ser bare en mulighed for at opbygge et nyt brand omkring navnet. Se bilag B. • Der er ikke nogen risiko for at indhold på min hjemmeside kan forveksles med en fysioterapeut som kalder sig Nicolas Rockland. Der er intet på siden der associerer Rockland med et personnavn. Og med dominerende emner som foto, musik og IT, er det umuligt at forveksle hjemmesiden med nogen eller noget der har med fysioterapi eller en fysioterapeut at gøre. Det ville først skabe forvekslinger og stor forvirring såfremt domænet skiftede ejer. Jeg håber klagenævnet vil træffe en hurtig afgørelse. Jeg synes personligt at der er mange som faktorer peger i min favør, men for at undgå at komme i en situation som denne igen, håber jeg i særdeleshed det klart vil fremgå at man ikke bare kan kræve overdragelse af et domæne som er brugt til noget så følsomt og kritisk som personlig email-adresse igennem mange år.” Bilag Q fremstår som skærmprint med en korrespondance i et chatforum med en henvisning til indklagede og indklagedes streng på domænenavnet ”rockland.dk”. Bilag R og S er kopi af samarbejdsaftale af 12. oktober 1998 mellem Scandinavia Online A/S og indklagede om førstnævnte som vært for guiderne Rockland og Bandlist. Ved opslag på domænenavnet ”rockland.dk” har sekretariatet den 26. januar 2020 taget følgende kopier: Hjemmesiden fremstår som indklagedes personlige hjemmeside, der beskæftiger sig med en række forskellige emner, navnlig IT og fotografering. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er en anerkendt fysioterapeut, • at klageren bærer efternavnet Rockland, som er beskyttet efter navnelovens § 3, • at klageren ønsker at benytte domænenavnet ”rockland.dk” til brug for en hjemmeside for sit personlige brand ”Rockland Fysioterapeut”, • at indklagede ikke har nogle relation til navnet Rockland, • at indklagede ved brug af domænenavnet ”rockland.dk” uberettiget benytter klagerens efternavn, således at der let kan ske forveksling med klageren i strid med navnelovens § 27, og • at klageren har en større interesse i domænenavnet ”rockland.dk” end indklagede.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede allerede i 1990’erne arbejdede på en personlig hjemmeside, som indeholdt en musikdel, der blev kaldt Rockland, • at indklagedes musikhjemmeside i 1998-1999 var på gæstevisit på Scandinavia Onlines portal- projekt ”sol.dk” under navnet “Musikguiden Rockland”, • at indklagede kort efter registreringen af domænenavnet ”rockland.dk” oprettede sin e- mailadresse på domænenavnet og udelukkende har brugt denne e-mailadresse siden da, • at indklagede i 2002/2004 samlede hele sin hjemmeside under navnet Rockland på domænenavnet ”rockland.dk”, hvor den har været siden, • at efternavnet Rockland ifølge Danmarks Statistik er registreret første gang i 2016, • at klageren ikke har gjort brug af navnet Rockland før 2016, • at hvis indklagede fratages domænenavnet ”rockland.dk”, vil det indebære et tab af overårs opbygget brand og onlineidentitet samt et for indklagede uoverskueligt praktisk problem med bl.a. alvorlig sikkerhedsrisici, • at fotografi er en stor hobby for indklagede, som har gjort et stort antal fotografier tilgængelige til brug for andre på hjemmesiden Flickr, og at krediteringen af indklagede for denne er brug er knyttet til domænenavnet ”rockland.dk”, • at indklagede har brugt mange mandetimer på teknisk vedligeholdelse og opgraderinger i indeværende år i forbindelse med sin hjemmeside på domænenavnet ”rockland.dk”, og • at domænenavnet ”rockland.dk” er en del af indklagedes personlige identitet,

Nævnets bemærkninger:

Da det må antages, at domænenavnet ”rockland.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven).

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes brug af domænenavnet ”rockland.dk” er i strid med § i lovbekendtgørelse nr. 767 af 7. august 2019 (navneloven), der er affattet således: ”§ 27. Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.” Navnelovens § skal bl.a. værne bærere af efternavne imod, at uvedkommende gør brug af efternavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med navnet og bærernes slægt. Bestemmelsen forudsætter, at der foreligger en uhjemlet eller uberettiget brug af efternavnet, som er egnet til at skabe forveksling. Navnet Rockland er identisk med en sammenstilling af de to almindelige ord ”rock” og ”land”, som også når de sammenstilles, må anses for at have en generisk betydning. Beskyttelsen af efternavne, som er identiske med ord, som har en generisk betydning, er begrænset, idet anvendelsen af ord i deres almindelige betydning ikke vil indebære en sådan risiko for forveksling, som er betingelsen for, at der foreligger en krænkelse af navnelovens § 27. Klageren har da heller ikke dokumenteret eller antageliggjort, at der er eller vil ske en brug af domænenavnet ”rockland.dk”, som indebærer en risiko for forveksling med klageren. Klagenævnet finder på denne baggrund ikke, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”rockland.dk” indebærer en krænkelse af klagerens rettigheder efter navneloven. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”rockland.dk” forudsætter derudover overholdelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klagenævnet finder, at klageren har en anerkendelsesværdig interesse i at kunne gøre brug af det omtvistede domænenavn, der er identisk med klagerens efternavn, til brug for en hjemmeside for klagerens virksomhed vedrørende fysioterapi. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”rockland.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede registrerede domænenavnet ”rockland.dk” den 11. august 1999, mange år inden klageren i 2016 tog efternavnet Rockland. Det fremgår endvidere, at indklagede i en årrække efter registrering af domænenavnet ”rockland.dk” har skrevet en musikblog med navnet ”Rockland” bl.a. på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”rockland.dk” (jf. bilag L), der er beskrivende for indklagedes musikblog. Indklagede har herved indarbejdet betegnelsen ”rockland” for sin personlige blog, der i dag beskæftiger sig med en række andre temaer end musik. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”rockland.dk”. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”rockland.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klager, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Nicolas Rockland, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.