Afgørelse

empati.dk

Kenneth Hansen

MOD

Claus Albertsen

5. december 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”empati.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren er ejer af enkeltmandsvirksomheden Empati, der er registreret med startdato den 2. september 2019. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Den 24-08-2019 var jeg i færd med at undersøge muligheden for at lave et firma, der hed Empati. Jeg ville gerne have muligheden for at lave et firma, som kunne have samme navn, som domæne, da jeg har erfaring med, at det er en fordel rent forretningsmæssigt. Jeg søgte på erhvervsstyrelsen.dk om der var nogle firmaer, der hed Empati, og det var der ikke. Jeg søgte dernæst på domænenavnet empati.dk hos Hostmaster.dk, og fandt domænenavnet registreret til en anden bruger. Den henvises til bilag 1, hvoraf det fremgår detaljer om domænenavnet empati.dk, som er udlæst fra hostmaster.dk. Her fremgår det, at ejeren har oprettet domænet den 15. januar 2001, han har bruger-id CA99-DK. Hans oplysninger er: Claus Albertsen, Hollændervej 2, 1. th., 6000 Kolding. Der henvises til bilag 1-1, hvoraf det fremgår, at jeg en ventelisteposition på domænenavnet, da jeg den 24-8-2019 oprettede en ventelisteposition på domænenavnet og registrerede det hos Hostmaster.dk, som koster årligt kr. Den første måned er gratis, hvorefter det indbetalte beløb er dækkende for perioden 01-09-2019 - 31-08-2020. Der henvises til bilag 2, hvoraf det fremgår, at ejeren af registranten/ejeren af domænenavnet Claus Albertsen den 24. august 2019 kl. 0900 fra mailadressen claus.albertsen@gmail.com skrev til undertegnede med følgende indhold: "Hej Kenneth. Jeg har fået besked om at du gerne vil i kontakt med ejeren af empati.dk. Hvad kan jeg hjælpe dig med? vh Claus" I samme bilag kan ses mit svar på ovennævnte mail, da jeg svarede Claus Albertsen fra min sekundære mail, som anvendes, når jeg bl.a. er i udlandet. Jeg svarede den 24. august 2019 kl. 0946: "Hej Claus. Jeg søgte om muligheden for at lave et firma netop med det navn: Empati. Det var derfor nærliggende, at have samme domænenavn. Med de venligste hilsner Kenneth Hansen +4522204646" Der henvises til bilag 3, hvoraf det fremgår, at Claus Albertsen på ny svarede mig på min respons på hans første mail. Han sendte den anden mail samme dag den 24. august 2019 kl. 1814 med indholdet: "Hej Kenneth. Det har jeg også haft planer om i flere år, men måske skulle jeg bare sælge domænet. Hvis du vil give 15.000kr, så kan du overtage det. vh Claus" I ovennævnte sagsfremstilling fremgår det, at ejeren af domænenavnet empati.dk har registreret domænet hos hostmaster.dk den 15. januar 2001, hvilket er mere endår siden. Det fremgår endvidere, at han i løbet af deår ikke har formået at udnytte domænenavnet, og han angiveligt kun har reserveret det i håb om at kunne få en økonomisk vinding ved at være ejer af domænenavnet. Dette kommer jo tydeligt frem i hans korrespondance med mig, da han allerede i hans anden mail, jf. bilag tilbyder undertegnede at købe domænenavnet for 15.000kr. Ingen ved om han tidligere har forsøgt at sælge domænenavnet til andre, men der er firmaer, der er registreret hos erhvervsstyrelsen.dk, som har andre navne indeholdende empati, og det kan skyldes, at domænenavnet empati var ejet og registreret hos en anden. Jeg finder det derfor særligt bestyrket, at ejeren af domænenavnet Claus Albertsen udelukkende har ejet og været registreret til domænenavnet udelukkende for at opnå en økonomisk vinding.” Som bilag og har klageren fremlagt kopi af e-mailkorrespondance af 24. august 2019 mellem klageren og indklagede. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har en særlig interesse i empatisk kommunikation som en metode til coaching. Den interesse har jeg længe haft planer om at føre ud i livet, enten på fuldtid eller deltid, hvilket var baggrunden for, at jeg i sin tid købte domænet empati.dk. Tilbage i februar måned 2011 fik jeg lidt hul på bylden og tog de første spæde skridt til en hjemmeside (se bilag empati-dk), der med tiden skal blive til et sted, hvor man kan søge rådgivning og finde svar på spørgsmål omkring empatisk kommunikation og andre temaer indenfor emnet. Jeg nåede desværre ikke særligt langt med projektet, da jeg ikke havde tiden til det, og så er årene bare gået. Kenneth Hansens henvendelse gav mig anledning til at tænke over om jeg nogensinde ville få brug for det, og derfor tilbød jeg ham at købe det for DKK 15000, hvilket jeg mener er meget rimeligt for et domæne af denne type, som jeg iår har betalt til. Han ville give DKK 10000, hvilket jeg ikke besvarede, da jeg efter en kort betænkningstid var blevet afklaret om at jeg selv ville bruge det, når tiden er til det. ... Tilbage i 2011 begyndte jeg at kigge på indhold til hjemmesiden. Jeg nåede desværre ikke særligt langt, men det der er lavet vidner om at der har været og er planer om at bruge domænet til en hjemmeside og virksomhed for konsulenter, der arbejder med empatisk kommunikation og brugere af siden, der har interesse i disse emner. Derudover har jeg i mange år gjort brug af claus@empati.dk som mailadresse. Begge dele indikerer, at jeg har egne planer med hjemmesiden, og ikke er ude på at sælge domænet med økonomisk gevinst. Hvis det var tilfældet, så havde jeg nok ikke holdt fast i det i år med årlige betalinger til DK-hostmaster og azero, der hoster siden. Det kan ikke være rimeligt, at manglende tid til at gå videre med mine planer, skal gøre at jeg risikerer at miste domænet. Hvornår timingen er rigtig for at jeg er klar til at starte en virksomhed må være op til mig selv og ikke en fremmed, der mener at have mere ret til domænet.” Som bilag A har indklagede fremlagt et dokument, som fremstår som udkast til en hjemmeside for en konsulentvirksomhed, der beskæftiger sig med ”empatisk kommunikation, coaching, girafsprog, situationsbestemt ledelse mv.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Jeg finder det ikke så underligt, at indklagede forsøger at underbygge, at han har haft en intention om at lave sit eget firma og dermed have fået retten til domænet. Det er dog det letteste i verden at lave de første tiltag til en hjemmeside, og kræver ikke den store viden at lave disse tiltag i form af HTML filer, men giver det retten til at eje og beholde domænet blot fordi, at man har brugt mindre end en time tilbage til den 13. februar 2011. Der henvises til Bilag 4, som er et screenshot af empati.dk, og hvor man bliver sendt hen, hvis man skriver domænenavnet i browserlinjen. Nemlig kun til en blank side med navnet empati.dk samt link til en mail pålydende info@empati.dk med aktivt hyperlink samt mobiltelefonnummer til indklagede. Der er altså hverken link, beskrivelse, henvisninger og link til øvrige sites. Der er intet ud over det beskrevne, hvilket ikke behøver yderligere bemærkninger. Der henvises til Bilag 5, som er en pdf. fil af mailen skrevet til indklagede den 4. september 2019. Det skal bemærkes, hvilket det fremgår at bilag 3, at efter jeg den 24. august 2019 kl. 0900 via mail fik en henvendelse fra indklagede om, at han havde fået besked om, at jeg gerne ville i kontakt med ejeren af empati.dk. Hvor han spørger ind til, hvad han kan hjælpe med. Hvor jeg respondere ham samme dag den 24. august 2019 kl.0946 om, at jeg søgte om muligheden for at lave et firma netop med navnet Empati, og at det var nærliggende, at have samme domænenavn. Det tog ham mindre end et døgn at resolvere, at han vil sælge domænet for 15.000kr. Det tog ham i alt timer at komme frem til den beslutning og inden for samme døgn, hvilket klart fremgår at indklagedes svar samme dag den 24. august 2019 kl. 1814, hvor han tilbyder mig at købe domænet for 15.000kr. Jeg svarede ham slet ikke de første dage, men da jeg havde ”lugtet” lunten og jeg følte ubehag ved fremgangsmåden ligesom jeg har årelang erfaring inden for ́forskelligartet kriminalitet, så skrev jeg en mail til indklagede for at prøve ham af. Der henvises til bilag 5, mail fremsendt til indklagede den 4. september 2019, hvor jeg blot skrev: Side ”Kan vi ikke sige 10.000kr, men hvordan skal du have overført pengene og hvordan kan jeg være sikker på at du afgiver domænet”. Da jeg skrev mailen, så var jeg godt klar over, at jeg ikke ville få noget svar. Der er jo ikke på nogen måde sikkerhed for, at man overhovedet vil få domænet efter en overførsel af et beløb uanset størrelse. Skulle det ske via visa, Mastercard, bankoverførsel eller Mobilepay? Indklagede beskriver også i sit svar, at han i adskillige år har anvendt mailadressen: claus@empati.dk, og brugen af denne skulle angiveligt indikere, at han havde planer med hjemmesiden. Det kan dog undre mig, at han ikke i stedet har anvendt netop den mailadresse, som man via HTML fil bliver linket hen til – nemlig: info@empati.dk. Det havde virket mere nærliggende, hvis man reelt ville noget med hjemmesiden og domænet. Indklagede har heller ikke gjort sig den ulejlighed at skaffe sig et CVR nummer i alle de år med netop navnet Empati, da det fortsat var ledigt indtil jeg registrerede det til undertegnede. Der henvises til bilag– registreringsbevis fra Skattestyrelsen, hvoraf det fremgår, at jeg er rette ejer af virksomheden: Empati med CVR-nummer 40735569. Hvorfor har indklagede ikke registreret sig med firma og netop med firma i firmanavnet Empati, hvis han iår havde til hensigt, at skabe sit eget firma, og sågar havde domænet hertil. Hvorfor ikke – har det så været seriøst, at man ville lave sit firma. Der er trods alt gåetår siden han fik domænet. Mon ikke de øvrige firmaer eller domæne ejere, der har et navn med empati inkluderet i deres firmanavn og domæne gerne ville have haft domænet empati, hvis det kunne lade sig gøre. Jeg mener at sagen er åbenlys og det er der er rimelig grund til at antage, at indklagede har haft en økonomisk interesse i, at have været ejer af domænet til trods for at han løbende har haft en mindre udgift årligt til hostmaster.dk samt en engangsudgift i oprettelse af domænet. Indtil nu har jeg fået CVR nummer og har et midlertidigt firmanavn, men har ikke oprettet domæne endnu, da jeg afventer klagens afgørelse. Jeg indstiller hermed min lid til, at klagenævnet for domænenavne ud for det foreliggende kan tage den rigtige beslutning og jeg vil hermed overdrage afgørelsen til klagenævnet.” Bilager kopi af e-mail af 4. september 2019 fra klageren til indklagede, hvori klageren tilbyder 10.000 kr. for domænenavnet ”empati.dk”. Bilager kopi af registreringsbevis for klagerens enkeltmandsvirksomhed. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Ikke overraskende, så fortsætter Kenneth Hansen sit angreb på at sikre sig empati.dk, som han åbenbart mener at have mere ret til end jeg. Hvordan han kan få den tanke, er mig meget uforståeligt. Jeg kan konstatere, at Kenneth Hansen den 2. september 2019 har registreret sin virksomhed, hvilket er få uger før denne sag bliver startet. Det lugter meget af, at han lige skulle have den registrering på plads, fordi han tror, at det vil gøre det nemmere for ham at få domænet. I sig selv giver det ikke mere tyngde til Kenneth Hansens anbringende. Det er et meget tyndt grundlag at kræve et domæne på. At jeg ikke har registreret virksomhedsnavnet Empati hænger sammen med, at jeg ville have det grundlæggende arbejde og strategien på plads før at jeg fik virksomheden registreret. Samtidig var jeg ikke sikker på om jeg skulle stå alene som ejer af virksomheden, da jeg også har overvejet at få andre med i ejerkredsen. Før det er afklaret giver det efter min opfattelse ikke mening at registrere en virksomhed. Kenneth Hansen mener, at jeg har brugt under en time på HTML sider til hjemmesiden. Det er han ikke i stand til at vurdere, da han ikke ved hvad der går forud. Om jeg har brugteller timer er også sagen uvedkommende. Sagen er, at der findes nogle sider, der med al tydelighed beviser, at der er planer om at starte en virksomhed. Det er meget mere end hvad Kenneth Hansen har at vise, så set i det lys, så er jeg meget længere med at etablere en virksomhed ved navn Empati end Kenneth Hansen er. Som tidligere nævnt. Når der ikke foreligger mere end der gør, så hænger det sammen med, at jeg har været usikker på hvad formålet med virksomheden skulle være og hvem der skulle være en del af den. Men det gør ikke, at der pludselig kan komme en person ind fra højre, der mener at fordi han har registret en virksomhed for uger siden pludselig har mere ret til domænet end jeg. Kenneth Hansen har bemærket, at der ikke er links mv. når man besøger empati.dk, men kun en e-mail adresse og et telefonnummer. Det hænger selvfølgelig sammen med at hjemmesiden ikke er færdig. Det giver lidt sig selv. Man offentliggør ikke en hjemmeside under opbygning. Det giver god mening, at vente indtil hjemmesiden er helt færdig. Det er meget ædelt, at Kenneth Hansen pludselig føler ubehag ved at forsøge at købe et domæne (det er da også billigere at gå efter det via klageinstansen). Hvordan skal jeg forstå Kenneth Hansens kommentar om at han har årelang erfaring indenfor forskelligartet kriminalitet? Bliver jeg nu gjort til kriminel? Det synes jeg er meget usympatisk og en rigtig ubehagelig beskyldning, som jeg gerne vil være fri for! Igen. For at præcisere. Jeg bliver kontaktet af DK hostmaster, at der er en der vil i kontakt med mig. Det reagerer jeg selvfølgelig på og jeg skriver til Kenneth Hansen. Da han spørger om jeg vil sælge, tilbyder jeg ham at købe domænet for 15000, da jeg på daværende tidspunkt ikke ved hvornår jeg får brug det. I den forbindelse vil jeg gerne indskyde, at prisen absolut ikke er urimelig, eller udtryk for et forsøg på at skumme fløden. Kenneth Hansen vender tilbage med et bud på 10000, hvilket jeg ikke svarer på, da jeg alligevel ikke er interesseret i at sælge, men derimod er opsat på at vente indtil tiden er rigtig og ”setuppet” omkring virksomheden er på plads. Hvornår det er tid, det ved kun jeg. Det er ikke op til Kenneth Hansen eller andre at afgøre. Ja, jeg har i alle årene brugt claus@empati.dk og info@empati.dk som mailkonto. Uanset hvad man sætter foran @empati.dk, så kommer de ind i den samme indbakke, så det er ikke så afgørende om jeg bruger den ene eller den anden adresse. Jeg vil gerne slutte med at sige, at jeg er temmelig rystet over at skulle forsvare min ret til et domæne, som jeg lovmæssigt har købt med planer om på et tidspunkt at skulle bruge til virksomhed. At der er planer om at starte virksomhed, det mener jeg allerede er bevist - jf. Bilag A (litreret af klagenævne• empati-dk. Af samme grund, så mener jeg ikke, at Kenneth Hansen har løftet bevisbyrden for at jeg skulle have købt domænet med henblik på at sælge det med økonomisk gevinst. Empati.dk er det eneste domæne jeg har. Hvis jeg var en ”domænehaj”, som Kenneth Hansen påstår, så ejede jeg formentlig også andre domæner. Jeg håber, at I træffer en retfærdig beslutning, der giver mig lov til at beholde empati.dk, så drømmen om at starte egen virksomhed kan leve videre og forhåbentlig blive til virkelighed indenfor nær fremtid. Denne proces har allerede sat gang i en masse tanker, der gør at jeg er kommet tættere på målet.” Ved opslag på domænenavnet ”empati.dk” har sekretariatet den 26. oktober 2019 taget følgende kopi, jf. bilag 4: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er indehaver af en virksomhed med navnet ”Empati”, • at klageren er skrevet på venteliste til domænenavnet ”empati.dk”, • at indklagede har tilbudt klageren at overtage domænenavnet ”empati.dk” mod betaling af 15.000 kr., • at domænenavnet ”empati.dk” aldrig har været anvendt, • at indklagede udelukkende har registreret domænenavnet ”empati.dk” i håb om at kunne få økonomisk vinding ved at være ejer af domænenavnet, og • at det ikke kræver den store viden eller tid at lave udkast til en hjemmeside.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har en særlig interesse for empatisk kommunikation som en metode til coaching, • at indklagede registrerede domænenavnet ”empati.dk” til brug for en hjemmeside, hvor man kan søge rådgivning og finde svar på spørgsmål vedrørende empatisk kommunikation og andre temaer i forbindelse hermed, • at indklagede ikke har haft tid til at føre sin plan for brug af domænenavnet ”empati.dk” ud i livet, • at indklagede i mange år gjort brug af domænenavnet ”empati.dk” til e-mailadressen ”claus@empati.dk”, • at indklagede ikke har registreret domænenavnet ”empati.dk” med henblik på at opnå økonomisk gevinst ved videresalg, • at klageren ikke har mere ret til domænenavnet ”empati.dk” end indklagede, og • at indklagede ikke er registrant af andre domænenavne end domænenavnet ”empati.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende:
at indklagede udelukkende har registreret domænenavnet ”empati.dk” i håb om at kunne få økonomisk vinding. Som sagen foreligger oplyst, giver den derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”empati.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”empati.dk” alene med henblik på videresalg eller udlejning, ligesom sekretariatet heller ikke har kunnet konstatere, at indklagede udbyder – eller har udbudt – domænenavnet til salg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at begrænset brug af et domænenavn ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder selve den omstændighed, at indklagede på klagerens forespørgsel har tilbudt at overdrage domænenavnet ”empati.dk” til klageren, mod at klageren betaler et pengebeløb til indklagede. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en vurdering af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren den 2. september 2019 fik registreret en enkeltmandsvirksomhed med navnet ”Empati”, og klageren har derfor en interesse i at kunne gøre brug af det tilsvarende domænenavn ”empati.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”empati.dk” består af det almindelige ord ”empati”. En sådan almindelig betegnelse kan som udgangspunkt frit anvendes af enhver, ligesom domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Indklagede har oplyst, at indklagede har en særlig interesse for empatisk kommunikation som en metode til coaching, og at indklagede har registreret domænenavnet ”empati.dk” til brug for en hjemmeside, hvor man kan søge rådgivning og finde svar på spørgsmål vedrørende empatisk kommunikation og andre temaer i forbindelse hermed. Klagenævnet finder, at en sådan anvendelse af domænenavnet ”empati.dk” er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede i mange år har gjort brug af domænenavnet ”empati.dk” til e- mailadressen ”claus@empati.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagede har en interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”empati.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”empati.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Kenneth Hansen, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.