Afgørelse

ease.dk

Ease.dk A/S

MOD

POWERNET ApS

5. december 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”ease.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg skriver som konsulent på vegne af firmaet Ease.dk (CVR: 29324328) (Bilag 1) Vi har haft hensigt om at bruge domænet længe, og var klar til at købe det da det skulle have udløbet for et par måneder siden, men det er gentagende gange blevet fornyet uden at blive brugt til noget. http://ease.dk/ har ingen hosting bag, og er bare ubrugt. (Bilag 2) I følge Archive.org, så var sidste gang dette domæne var i brug i 2007 (https://web.archive.org/web/20070715085118/http://www.ease.dk/) (Bilag 3) At domænet vitterligt hedder det samme som firmaet, og ikke bliver brugt, skader firmaets omdømme, da det er her kunder prøver at tilgå websiden, som kan findes på https://easedk.dk/ (Bilag 4) ... Jeg mener at vi skal have medhold fordi domænet bare bliver blokeret, og har været blokeret i over et årti uden at blive brugt, samt det er firmanavnet for Ease.dk” Som bilaghar klageren fremlagt skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”cvrapi.dk” med oplysninger om klageren. Bilager skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med gengivelse af den hjemmeside, der den 15. juli 2007 er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”ease.dk”. Bilag er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende enkeltmandsvirksomheden JapSeyz, der er ejet af Jesper Jacobsen. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Ease.dk bliver skam benyttet. Der er mange andre anvendelses muligheder for et domæne end bare en hjemmeside. Domænet anvendes til følgende: Mail for adskillige email adresser. Pegning til hostede servere for ASP løsninger solgt igennem Ease IT solutions (Opkøbt af Powerne• Subdomæner til forskellige hostede løsninger. Feks. Ihcbridge.ease.dk ndw.ease.dk m.fl. Vi har ikke planer om at nedlægge eller overdrage navnet ease.dk. Firmaet ease.dk kunne have kontrolleret ledigheden af domænet da de stiftede firmaet i 2006, år efter vi registrerede domænet i Juni 2001. Fordi man vælger at kalde sit firma det samme som en hjemmeside adresse så kan det ikke berettige en til at få navnet. Hvis det var tilfældet, så kunne jeg bare oprette et firma som hedder cocacola.dk (Eksisterer p.t. ikke i CVR registret), og bagefter gøre krav på domænet.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Eksemplet med Coca-Cola er i dette tilfælde helt håbløst da der er et varemærke på Coca- Cola, som gør at dette eksempel aldrig kunne være muligt til at begynde med. Ease.dk har ingen problemer med at lade jer beholde de sub-domæner i på nuværende tidspunkt bruger, da sagen er den at i skader Ease.dk mærket ved bare at lade domænet stå tomt. Jeg var inde for at verificere ihcbridge.ease.dk men kunne ingen snapshots finde på archive.org atall. (Bilagog Bilag 8), hvilket kunne tyde på at det er meget nyt at den side bliver brugt, og ligeledes med ndw.ease.dk (Bilag 9). Jeg ved ikke om de er sat op for bare at få det til at ligne at domænet bliver brugt, eller om de faktisk bliver brugt, men det er også ligemeget. De sider der er opgivet, ihcbridges.ease.dk og ndw.ease.dk bruger Bootstrap version 3.3.5 som er udgivet d.juni 2015, hvilket tyder på at domænerne maksimalt erår gamle, og kunne være meget nyere. (Bilag 10). Denne sektion er tilpasset, så den tager hele Bootstrap 3.3.5 release-date og ikke mindre assets. Vi har valgt ikke at kigge på Last-Modified headeren på de assets som bliver brugt på siden, da det er trivielt at forfalske disse, men for god ordens-skyld, så står alle assets til at være ændret den 6. Eller 7. Marts 2018, hvilket kunne tyde på at det er der hjemmesiden er lanceret, hvis datomærkningerne er korrekte. Det tyder på at det er der hjemmesiden er lanceret fordi de alle er ændret på samme tid, selv assets som de PowerNet ikke har skrevet, såsom Bootstrap.min.css. (Bilagog Bilag 12) Så vidt jeg kan se, så ligger der maksimaltaktive sub-domæner, (bilag 13), da ccd.ease.dk ikke findes, (bilag 14) og så kan jeg se at https://btk.ease.dk/ kun indeholder én mappe, med én fil, som sidst er ændret for over en måned siden (bilagog bilag 16), og som bare viser navn og telefon nr. på, jeg går ud fra Claus og en slægtning, samt navnet på endnu en slægtning, men med et falskt mobilnummer. Specifikt, hvis man tilgår https://btk.ease.dk/api/find.php så får man: [{"name":"Claus Holbech","mobile":"MOBIL NR FJERNET"}, {"name":"Charlotte MELLEMNAVN FJERNET Holbech","mobile":"MOBIL NR FJERNET"},{"name":"Casper MELLEMNAVN FJERNET Holbech”,"mobile":"12345678"}] (bilag 17) Som kunne tyde på at domænet bare bliver brugt til leg og personlig test for Claus. find.php filen er sidst ændret “2019-06-01 23:25” ifølge den apache der kører på btk.ease.dk. (bilag 16). ... Alderen af de assets der bliver brugt på de oplyste sider (ihcbridge.ease.dk og ndw.ease.dk), og de sjældne opdateringer, samt kigger man på Danish.js, så er der kun 160 oversættelses- linjer (bilag 18), hvilket er meget lidt til en full-scale applikation, specielt når mange af dem bare bliver brugt til oversættelse af kalender måneder og dage. (Bilag 19)...” Bilag er skærmprint fra hjemmeside Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der ikke er arkiveret nogen hjemmeside i forbindelse med adressen ”https://ihcbridge.ease.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmeside Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der ikke er arkiveret nogen hjemmeside i forbindelse med adressen ”https://ihcbridge.ease.dk/login.php”. Bilag er skærmprint fra hjemmeside Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der ikke er arkiveret nogen hjemmeside i forbindelse med adressen ”https://ndw.ease.dk”. Bilag er et skærmprint med overskriften ”Bootstrap 3.3.5 released June 2015”, og som angiveligt indeholder en video og noget tekst. Bilag 11-12 er skærmprint med ikke nærmere specificeret kodeinformation. Bilag fremstår som skærmprint med oversigt over subdomæner knyttet til domænenavnet ”ease.dk”. Bilager skærmprint, hvoraf fremgår, at der ikke fremkommer en hjemmeside med reelt indhold ved opslag på adressen ”ccd.ease.dk”. Bilagoger skærmprint, hvoraf bl.a. fremgår, at indholdet på adressen ”btk.ease.dk” sidst er blevet ændret den 1. juni 2019. Bilager skærmprint vedrørende indholdet på adressen ”btk.ease.dk”. Bilagoger skærmprint med ikke nærmere specificeret kodeinformation. I duplikken er anført blandt andet: ”Hvorvidt jeg har ændret på indhold formåned ellerår siden kan jeg ikke se nogen form for relevans i. Det relevante er at domænet benyttes. For argumentets skyld, så er her et kort udsnit af apache loggen (ca. sek). på websiden ihcbridge.ease.dk, som viser at der er temmelig meget aktivitet på det. 80.30.171.22 - - [22/Aug/2019:10:16:02 +0200] "POST /bridge/status.php?type=pm2&key=14E2 24F2 HTTP/1.0" 200 166 "-" "-" [...] Til info, så er det subdomæne oprettet på den server den 4/2–2019, men lå på en anden server før det, hvor det blev oprettet 5/12-2017. Du ignorerer også det fact. at der er aktive email adresser på domænet. Hvis en tom hjemmeside skader EASE.DK A/S, så vil jeg godt indvillige i at pege ease.dk til powernet.dk. På den måde kan man da se at man er kommet forkert. EASE IT er et selskab som Powernet har opkøbt, og servicerer stadig gamle kunder fra det selskab. Derudover overvejer vi at benytte navnet igen i fremtiden, derfor har vi ikke interesse i at afgive det...” I klagerens processkrift I er bl.a. andført følgende: ”... Sagen er stadig den at der er maksaktive subdomæner i brug, og hoveddomænet bliver kun brugt til emails, så hvis jeres mængde af email adresser ligger tæt på mængden af subdomæner så ville vi intet problem have i at lade jer beholde de email-adresser.” I indklagedes processkrift A er bl.a. anført følgende: ”Domænet er i brug, og bliver benyttet dagligt. Der eraktive email adresser samt flere sublevel domæner som også benyttes flittigt. Vi står ved at vi kan pege www.ease.dk til www.powernet.dk, så siden ikke står tom, og forvirrer kunder til firmaet ease.dk. Derudover så har vi i Powernet planer om at genoptage EASE IT Solutions branded i fremtiden. ease.dk er registreretår før ease.dk stiftede deres selskab af firmaet Ease IT Solutions, som senere er opkøbe at Powernet ApS. Jeg kan ikke se at ease.dk har nogen from for ret til navnet, med det grundlag alene at der ikke ligger en hjemmeside på top level niveau. Derudover har de fremlagt usande påstande med henblik på at fremstille os som spekulanter over for domæneklagenævnet.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”easedk.dk” den 13. oktober 2019 har sekretariatet taget følgende kopier, jf. bilag 4: Ved opslag den 13. oktober 2019 på domænenavnet ”ease.dk” fremkom der ikke en hjemmeside med reelt indhold, jf. bilag 2. Ved opslag på adresse ”ihcbridge.ease.dk” har sekretariatet den 13. oktober 2019 taget følgende kopi: Ved forespørgsel hos DK Hostmaster har sekretariatet fået oplyst, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”ease.dk” siden den 5. august 2015. Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – PA5481-DK – har registreret i alt følgendedomænenavne: backupservice.dk ease-it.dk ease.dk efbio.dk eiland-teledata.dk eilandteledata.dk flexcare-tv.dk flexcaretv.dk flexlog.dk holbechel.dk it-outsourcing.dk mitelsalespartner.dk mrsejendomme.dk mycalls.dk neonet.dk playmakertv.dk pnit.dk pnnet.dk pntel.dk pntv.dk power-net.dk power-pbx.dk power-tel.dk power-tele.dk power-tv.dk powernet.dk powernetmail.dk powerpbx.dk powertel.dk powertele.dk serverlog.dk yourcalls.dk Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren længe har haft hensigt at bruge domænenavnet ”ease.dk”, • at domænenavnet ”ease.dk” ikke har været anvendt siden 2007, • at domænenavnet ”ease.dk” svarer til klagerens virksomhedsnavn, • at klageren har en hjemmeside på domænenavnet ”easedk.dk”, • at klageren har kunder, som søger efter klagerens hjemmeside på domænenavnet ”ease.dk”, hvor de ikke finder en aktiv hjemmeside, hvilket skader klagerens omdømme, • at det tyder på, at hjemmeside på adressen ”ihcbridge.ease.dk” er oprettet for nylig, • at hjemmesiderne på adresserne ”ihcbridges.ease.dk” og ”ndw.ease.dk” erår gamle og kunne være meget nyere, og at de sandsynligvis er oprettet den 6. eller 7. marts 2018, • at domænenavnet ”ease.dk” maksimalt bruges til aktive subdomæner, og at adressen ”https://btk.ease.dk/” kun indeholder én mappe, med én fil, som sidst er ændret for over en måned siden, og som bare viser navn og telefonnummer på to personer, og • at domænenavnet ”ease.dk” sandsynligvis bare bliver brugt til leg og personlig test for indklagede.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnet ”ease.dk” er i brug og bliver benyttet dagligt, • at domænenavnet ”ease.dk” anvendes til otte aktive e-mailadresser, til at pege på hostede servere for ASP-løsninger samt som subdomæner til forskellige hostede løsninger, som bruges flittigt, • at der er temmelig meget aktivitet på adressen ”ihcbridge.ease.dk”, • at selve det, at klageren har valgt at kalde sin virksomhed det samme som et domænenavn, berettiger ikke klageren til det pågældende domænenavn, • at indklagede har opkøbt selskabet EASE IT og servicerer stadig dette selskabs kunder og overvejer at benytte navnet igen i fremtiden, • at indklagede på intet tidspunkt har overvejet at afgive domænenavnet ”ease.dk”, • at domænenavnet ”ease.dk” er registreretår før klageren blev stiftet, og • at klageren ikke har nogen ret til domænenavnet ”ease.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”ease.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren har selskabsnavnet Ease.dk A/S, og at klageren markedsfører sig under betegnelsen ”ease.dk” bl.a. på hjemmesiden på domænenavnet ”easedk.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i også at kunne disponere over domænenavnet ”ease.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”ease.dk” er i brug og bliver benyttet dagligt til otte aktive e-mailadresser, til at pege på hostede servere for ASP-løsninger samt som subdomæner til forskellige hostede løsninger. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede har opkøbt selskabet EASE IT og stadig servicerer dette selskabs kunder, og at indklagede overvejer at benytte domænenavnet igen i fremtiden. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagede har en interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”ease.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”ease.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Ease.dk A/S, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.