Afgørelse

mindit.dk

Per Dahl Johansen

MOD

Internet Elephant

10. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”mindit.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Ved et opslag på www.mindit.dk kan jeg se, at siden kun indeholder links til forskellige sider med annoncer, der ikke virker til at have nogen reel tilknytning til navnet "Mindit", samt at der i toppen af siden er et link, hvor man bliver tilbudt at købe domænet ved at indsende et bud til registranten. (se bilagog bilag 2). Endvidere kan jeg se, at registranten ejer en betydelig mængde .dk domæner, hvor ovenstående også gør sig gældende. Det er derfor min klare opfattelse, at registranten kun ejer domænet med videresalg for øje og uden reel interesse i at bruge domænet. [...] Jeg er ved at opstarte en klinik, med speciale i at hjælpe mennesker med forskellige former for PSTD, Angst, Fobier og afhængighed. Til dette kommer jeg til at bruge værktøjer som EMDR terapi, hypnose og Mindfulness. MindIt vil derfor være et oplagt navn til min kommende virksomhed og domænet vil blive centrum for min klinik på internettet. Det vil derfor være af afgørende betydning for mig, at jeg kan gøre brug af domænet i stedet for, at det ligger "ubrugt" hen.” Som bilaghar klageren fremlagt et udateret skærmprint af et opslag på domænenavnet ”mindit.dk”, hvoraf det fremgår, at der fremkommer en hjemmeside, der bl.a. indeholder et link med teksten ”køb dette domæne”, jf. nedenfor i sagsfremstillingen. Bilager efter det oplyste et skærmprint af den side, der er fremkommet ved, at klageren har klikket på linket ”køb dette domæne”. Ved opslag den 16. juli 2019 på domænenavnet ”mindit.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på ”mindit.dk” den 8. september 2019 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved opslag den 8. september 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaste• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”mindit.dk”. I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (IE668-DK) har registreret i alt 155 følgende domænenavne: 1001perle.dk 123hjem.dk 8kant.dk aarhusvideo.dk afmeldavisen.dk agricollege.dk amager-sushi.dk archauz.dk artpeople-foredrag.dk astrologyforum.dk bckdesign.dk beinghuman.dk bendixen-art.dk betting-sider24.dk big-rideklub.dk billigpersen.dk binæreoptionerinvest.dk bjbro.dk bjornogokay.dk bluetoothheadphones.dk bordplan.dk bornholmerhanen.dk breakeven.dk brfjulekalender.dk brundlund.dk butik-storpige.dk cabby.dk cafehusrum.dk centerfys.dk cfkitchen.dk contrafilm.dk danskmusiktidsskrift.dk deafgolf.dk dencomm.dk detgamlemejeri.dk digital-fotografering.dk dk-arjuna.dk dofvestegnen.dk drageportal.dk drommetydning.dk eatcard.dk elektronik-portalen.dk engodgrund.dk events-i-aarhus.dk fjordsgades-skole.dk flat6.dk fluefiske.dk fobiskolen.dk folkemusikhusringen.dk frb-skole.dk fredensborg-orredfisk.dk frederiksbergbilleder.dk galleri-nord.dk galleribj.dk gellerupmuseum.dk ginnerupautomobiler.dk greystonewest.dk harmonie-aars.dk hc-junior.dk hele-molevitten.dk hjemoghus.dk hoeve-camping.dk howlingmonkey.dk hoygards-hestar.dk hummingen-camping.dk hundenogkatten.dk hypnosepsykologer.dk hypnotisoren.dk improved.dk in-home.dk inno-pro.dk kfds.dk klassisk-koeredag.dk klatremast.dk knebelsogn.dk kudibal.dk kunstravnen.dk laststopshop.dk like2go.dk marcushenningsen.dk mathiashnormark.dk mindit.dk mobil-gadgets.dk monello.dk motivayacht.dk naturmedicinsk.dk nearby.dk nfbi.dk nielsryde.dk nissan200sx.dk nordvestbanen.dk nordvestjyden.dk novabook.dk odsogskippinge.dk paladsbio.dk papirus.dk pc-undervisning.dk peterbastian.dk phonofile.dk platuglerne.dk poetmoelle.dk profil-haderslev.dk put-and-take.dk randersgrandprix.dk rapidedge.dk redbarnetshop.dk regatta-silkeborg.dk rejsechart.dk rejseledsager.dk responsibledesign.dk restaurant1a.dk restaurantspicylicious.dk rgw.dk rockvedaaen.dk sas-flyvehistorisk.dk schou-design-psp.dk seat-amager.dk silkeborg-voelkfum.dk simplebalance.dk singlemalt-shop.dk skc.dk skibhus-bb.dk skolechat.dk slagelsebryghus.dk slagterstigogco.dk smir.dk snerlen.dk soc-kolding.dk sofiebo.dk solvkatten.dk sonderborg2017.dk sowhatshop.dk staldhaven.dk statenskunstfondssmykkesk rin.dk summitsport.dk sunship.dk sygifrederikssund.dk takemusu.dk tectura.dk teddyk.dk thenordics2016.dk thestorm.dk thormasters.dk trackinfo.dk ufe.dk uu-nordvest.dk venstreiranders.dk vestrebaadelaug.dk vindownunder.dk vingbum-leg.dk von-gortz-cattery.dk voruporbk.dk wellnesscampingogfritid.dk wilsenspensionat.dk wipe-out.dk Ved sekretariatets opslag påtilfældige af ovenstående domænenavne fremkom der i otte tilfælde en hjemmeside, der indeholdt en samling relaterede links og en meddelelse om, at domænenavnet er udbudt til salg, mens der i to tilfælde fremkom en hjemmeside, som fremstod værende med reelt indhold. Ved forespørgsel hos DK Hostmaster har sekretariatet fået oplyst, at indklagede registrerede domænenavnet ”mindit.dk” den 14. januar 2019. Ved opslag den 8. september 2019 på ”mindit.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden er lagret to gange i perioden fra indklagedes registrering af domænenavnet den 14. januar 2019 og frem til den 10. august 2019. De lagrede hjemmesider indeholdt en samling relaterede links og en meddelelse om, at domænenavnet var udbudt til salg. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er i gang med at starte en klinik med speciale i at hjælpe mennesker med psykiske lidelser som PTSD og angst mv. ved brug af bl.a. hypnose og mindfulness, • at klageren anser navnet Mindit som et oplagt navn for klagerens virksomhed, og at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”mindit.dk” med henblik på at markedsføre virksomheden på internettet, • at domænenavnet ”mindit.dk” på nuværende tidspunkt indeholder en hjemmeside med forskellige relaterede links uden reel tilknytning til domænenavnet ”mindit.dk” samt et link, hvor man bliver tilbudt at købe domænenavnet, • at indklagede står anført som registrant af en betydelig mængde domænenavne, der anvendes på samme måde som domænenavnet ”mindit.dk”, • at indklagede har registreret domænenavnet ”mindit.dk” med videresalg for øje og uden reel interesse i at anvende domænenavnet, og • at domænenavnet ”mindit.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 1. december 2017.

Klageren har gjort gældende:
at indklagede har registreret domænenavnet ”mindit.dk” med videresalg for øje. Sagen giver herefter anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i medfør § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”mindit.dk” tidligere har været udbudt til salg. På nuværende tidspunkt anvendes domænenavnet ”mindit.dk” imidlertid til en hjemmeside med råd vedrørende opbygning af hjemmesider. Klagenævnet finder det påfaldende, at indklagede har lavet den nuværende hjemmeside på domænenavnet ”mindit.dk” efter indbringelsen af klagen i denne sag. Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et meget betydeligt antal domænenavne under top level-domænet ”.dk”, og at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde, som det omtvistede domænenavn ”mindit.dk” tidligere har været udbudt til salg. På baggrund af det ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”mindit.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet finder grundlag for at bringe denne bestemmelse i anvendelse og lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”mindit.dk” skal overføres til klageren, Per Dahl Johansen. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 7Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.