Afgørelse

iw.dk

Infowise Services ApS

MOD

DATA4U v/Jan Nordmand Andersen

5. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”iw.dk” til klageren. Indklagedes påstand Afvisning (Frifindelse).

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, som ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), der er fremlagt af klageren som bilag 2, er registreret under navnet Infowise Services ApS (CVR-nummer 35816011) med startdato den 27. marts 2014. Selskabet er registreret under branchekode 620200 ”Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi” og dets formål er anført som ”konsulent og rådgiver virksomhed med speciale i IT”. Indklagede driver en enkeltmandsvirksomhed, der ifølge CVR (cvr.d• er registreret under navnet DATA4U v/Jan Nordmand Andersen (CVR-nummer 19373002) med startdato den 1. august 1996. Virksomheden er registreret under branchekode 620100 ”Computerprogrammering”. I klageskriftet er anført bl.a. følgende: ”Undertegnede, som er marketingansvarlig for Infowise Services ApS (infowise.dk), ønsker at benytte domænet iw.dk. iw.dk har været registreret siden 1999, men har (iflg. Wayback Machin• ikke været i brug siden 2005. I perioden 1999 til 2005 har domænet ikke været knyttet til andet end en blank velkomstside, som linkede til et helt andet domæne. Velkomstsiden indikerede, at domænet var til videresalg. På bilag 1. ses et skærmbillede af iw.dk d. 14-09-2019. Domænet pegede ikke på en webserver, og kommer derfor med fejlen: DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN Det samme er tilfældet pr. d.d. 04-06-2019. Registranten er forsøgt kontaktet via mail og tlf., men uden respons. ... Domænet lader til at stå ubrugt, hvilket vi synes er en skam. Har vist interesse for at købe domænet, for at kunne gøre henvisningen til vores hjemmeside mere brugervenlig. I daglig tale benævnes Infowise også IW blandt medarbejdere og kunder. ” Bilager et skærmprint af 14. september 2018 fra domænenavnet ”iw.dk”, hvoraf fremgår, at der ikke var nogen hjemmeside på domænenavnet. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”iw.dk” den 6. juni 2019 og den 28. september 2019 konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside. I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Det er en meget mærkelig påstand som klager kommer med ang. kontakten til mig. Påstås, at der har været flere henvendelser, men bringer ingen dokumentation. Af pkt. 2.4 fremgår det, at jeg har fået én henvendelse, som endda blev besvaret efter bare min! Herefter kom intet yderligere svar, hvorfor undertegnede er i god tro på at henvendelsen ikke var seriøs nok. Det er eneste dokumentation, som er forekommet via indsendelse fra hjemmesiden: data4u.dk (formular). Jeg får en del henvendelser og 90% af disse er ikke særlige seriøse/vigtige. Derfor er jeg i god tro efter samme model. Jeg beskriver endelig nedenfor, hvorfor klager ikke kan gøre krav på en forkortelse med tusind muligheder! ... Jeg har fundet den ene kontakt, som er kommet (via mail/formular), hvilket var 14. sep 2018 kl. 8.53 hvor der står: Kontakt: Navn: Oliver Petersen E-mail: oop@infowise.dk Hvordan kan vi hjælpe? (eller din kommenta• Hej Jan Jeg skriver, da jeg kan se, at du er indehaver af domænet iw.dk, et domæne, som jeg har en interesse i. Har jeg fat i den rigtige? Jeg vil gerne starte en dialog. Du er velkommen til at give mig et kald. Fortsat god fredag! Med venlig hilsen, Oliver Petersen oop@infowise.dk8046 Jeg svarede 14. sep 2018 kl. 8.58 - altså alleredemin. efter med følgende: Ja, du fat i den rette (smile• Herefter har jeg ikke hørt yderligere, har tillige ikke kendskab til noget telefonopkald. Jeg ved ikke hvorfor kontaktinformationerne er fejlagtige, måske for at få mig til at se utroværdig ud? Et svar inden formin. er absolut imponerende, og da jeg ikke efterfølgende hørte yderligere, antog jeg det ikke for værende en seriøs henvendelse. Jeg mener heller ikke, at det er mit ansvar at rette henvendelse. Som udgangspunkt er jeg ikke interesseret i salg af et sådant nemt domæne, men vil altid være lydhør over for et rimeligt bud, men kommunikationen døde lige så hurtigt som startet. Det er et navn med uanede muligheder, forkortelser som fx. ovennævnte firma, hvilket er årsagen til at det er beholdt gennem alle disse år. Hvis infowise kan gøre krav på navnet, kan nævnes en lang række andre med lignende ”krav”. I tidernes morgen var der planer om at anvende navnet som ”International Ways”, et koncept site med nogle specielle idéer. Det har stadig muligheder som ”International warehouse/watchmen/wealth/winner...” etc., jeg tror at det er nemt at se de uanede muligheder, selvfølgelig også med mange andre prefixer! Jeg har altså kun haft ovennævnte simple kommunikation som altså ikke virkede specielt seriøs. Efter at have svaret inden formin. hørte jeg intet yderligere. Klager har heller ikke vedhæftet nogen form for dokumentation ang. påstanden om ”flere henvendelser”. Der er heller ikke afgivet noget egentlig bud el. lign. Endelig påstås det, at før 2005 har domænet været til videresalg, hvilket absolut ikke er korrekt. Jeg har aldrig ”reklameret” med at domænet skulle være til salg, tværtimod, det er slet ikke mit udgangspunkt. I så fald ville jeg blot have afhændet det i stedet. Dokumentation savnes i givet fald! ... Det er et navn med uanede muligheder, forkortelser med mange konstellationer, jf. ovenstående afsnit som angiver nogle få eksempler.” I replikken har klageren anført bl.a. følgende: ”Klager kan ikke dokumentere den telefoniske kontakt d. 18/9-2018 eller to dage senere, d. 20/9-2018, begge via 07, som er det angivede kontaktnummeret på iw.dk, jf. DK- Hostmaster. Klager har kun modtaget en kvittering fra mailformularen på data4u.dk (se bilag 3) og ikke andet. Indklagede nævner, at formålet med iw.dk, i tidernes morgen, var et koncept-site med nogle noget uspecificerede idéer, heriblandt International Ways. Klager undrer sig dog, at der ikke lader til at have været konkrete planer for domænet. Bilag er en udskrift af en artikel fra Forum advokater, på deres hjemmeside forumorientering.dk. Artiklen forklarer omstændighederne af den afsluttede sag mellem Data4u og United Postal Service. Det viste sig, at Data4u i 1999 registrerede omkring 200 domæne, hvoraf iw.dk var én. Klager undrer sig over den store mængde domænenavne, koncepter, og idéer som hverken er blevet konkretiseret eller udført. Hvis brugen eller videresalg ikke var udgangspunktet, hvad var så? Og hvorfor har domænet ikke peget på nogen server eller været brugt til noget nyttigt de sidsteår? Er det ikke på tide?” Bilager en mail af 14. september 2018, hvori klageren forhører sig hos indklagede om, hvorvidt indklagede er registrant af domænenavnet ”iw.dk”. Bilager en artikel af 19. november 2007 fra advokatfirmaet Forum advokaters hjemmeside, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede i april 2007 tabte en sag i Højesteret om domænenavnet ”ups.dk” (UfR 2007.1857 H). Det fremgår endvidere af artiklen, at indklagede i 1998-1999 registrerede ca. 200 toplevel .dk-domæner. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”iw.dk”. Sekretariatet har endvidere konstateret, at indklagede er registrant af yderligere følgende 149 domænenavne: 1class.dk 1nternet.dk 2hot.dk 2u2.dk 4bidden.dk 4get.dk 4give.dk 4phil.dk 7heaven.dk aarhus-guide.dk affair.dk aktieselskab.dk alert.dk amen.dk america.dk announce.dk anpart.dk arr.dk assign.dk association.dk bilnettet.dk blast.dk bless.dk boks.dk bronze.dk bx.dk chance.dk chock.dk chocolate.dk christ.dk cross.dk data4u.dk db2.dk dear.dk domain-salg.dk dreamworld.dk dump.dk elegant.dk elsk.dk evig.dk ex.dk exec.dk feel.dk festlig.dk fiks.dk fill.dk find-it.dk find-person.dk find4u.dk findbil.dk fine.dk forecast.dk frederiksborg-guide.dk frelse.dk fund.dk fyn-guide.dk general.dk generation.dk good.dk grundsalg.dk handle.dk heartbreak.dk heavy.dk herlig.dk high.dk hint.dk hist.dk history.dk holy.dk hook.dk hot4u.dk hx.dk hyperlink.dk important.dk industry.dk intermix.dk internet-zone.dk it4u.dk jesus4u.dk jx.dk jy.dk kampagnetilbud.dk kaptajn.dk kobenhavn-guide.dk kommission.dk kontor-service.dk kulturhus.dk ky.dk limit.dk lord.dk lq.dk luck.dk lyt.dk macrosoft.dk markedsbasen.dk medium.dk mighty.dk moviestar.dk mvh.dk nyd.dk online-data.dk osv.dk person4u.dk pin.dk plads.dk pragtfuld.dk profession.dk provision.dk publikation.dk punk.dk px.dk race.dk reparationer.dk revival.dk ribe-guide.dk rx.dk sendgave.dk sheriff.dk snu.dk sorry.dk sx.dk take.dk tjen.dk tlfnr.dk tornado.dk tot.dk trace.dk track.dk trick.dk tx.dk ultimativ.dk vare.dk vask.dk vc.dk ved.dk vejle-guide.dk viborg-guide.dk viol.dk vy.dk wagon.dk wing.dk wonder.dk wv.dk xpost.dk xy.dk ys.dk yt.dk ze.dk zt.dk Ved opslag påtilfældigt udvalgte af disse domænenavne har sekretariatet konstateret, at der i seks tilfælde fremkom en hjemmeside vedrørende indklagedes virksomhed Data4U, i to tilfælde fremkom en hjemmeside om ”Content Management” systemer, i ét tilfælde fremkom en hjemmeside om religion og i ét tilfælde fremkom ingen hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at indholdet på domænenavnet ”iw.dk” er lagretgange i perioden fra 28. november 1999 til 5. februar 2005. Sekretariatet har endvidere konstateret, at lagringerne i intet tilfælde viser, at der har været en hjemmeside på domænenavnet. Domænenavnet ”iw.dk” fremstod således f.eks. på denne måde den 11. oktober 2000: Ved en søgning i Google (www.google.d• den 28. september 2019 på ”iw” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 382.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte meget forskelligt, herunder både, biler, hoteller og software. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren driver virksomhed under navnet Infowise Services, men kaldes i det daglige blot Infowise eller IW, hvorfor klageren ønsker at overtage domænenavnet ”iw.dk”, • at indklagede ikke anvender og aldrig har anvendt domænenavnet ”iw.dk”, • at indklagede efter egne oplysninger ikke har aktuelle planer om brug af domænenavnet ”iw.dk”, • at indklagede i perioden 1998-1999 registrerede ca. 200 domænenavne af forskellig karakter, hvorfor meget taler for, at registreringen af domænenavnene, herunder ”iw.dk”, er sket med videresalg for øje, og • at klagerens videreslagshensigt yderligere er understøtte af den måde, hvorpå domænenavnet ”iw.dk” fremstod i perioden 1999-2005,
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede som udgangspunkt ikke er interesseret i at sælge domænenavnet, men altid er åben for et rimeligt tilbud, • at indklagede oprindeligt registrerede domænenavnet ”iw.dk”, idet indklagede ville anvende det til en koncepthjemmeside ved navn ”International Ways”, • at der er uanede anvendelsesmuligheder for domænenavnet ”iw.dk”, der f.eks. kan udgøre en forkortelse, hvilket er baggrunden for, at indklagede har opretholdt registreringen af domænenavnet, • at der er mange andre end klageren, der kan gøre samme krav på domænenavnet ”iw.dk” som klageren, • at der ikke har været seriøse drøftelser mellem klageren og indklagede vedrørende domænenavnet ”iw.dk”, og • at det ikke er korrekt, at indklagede har haft domænenavnet til salg, hvilket heller ikke er understøttet af sagens dokumenter.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den i første række anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”iw.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Domænenavnet ”iw.dk” blev registreret af indklagede den 8. april 1999 og fremstod herefter i en årrække med et link, der gav mulighed for at kontakte indklagede vedrørende domænenavnet. Det fremgik dog ikke heraf, at domænenavnet var til salg. På denne baggrund og efter sagens oplysninger i øvrigt finder klagenævnet det ikke tilstrækkelig godtgjort, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”iw.dk” alene med henblik på videresalg eller udlejning. Klagenævnet finder således ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at det forhold, at indklagede i 1998-1999 registrerede ca. 200 domænenavne og fortsat er registrant af et stort antal domænenavne, ikke er tilstrækkeligt til at fastslå, at formålet med registreringen af domænenavnene, herunder domænenavnet ”iw.dk” var videresalg. Selvom klagenævnet dermed ikke finder, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren driver en it-virksomhed under navnet Infowise Sevices ApS, men er efter oplyste kendt under navnet ”Infowise” og forkortelse ”iw”. Klageren ønsker at anvende domænenavnet ”iw.dk” som led i sin virksomhed. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren må anses for at have en naturlig og kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at ”iw” er en sammensætning af to helt almindelige bogstaver, og at mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”iw.dk”. Indklagede, der har været registrant af domænenavnet ”iw.dk” i mere endår, anvender ikke og har aldrig anvendt domænenavnet aktivt. Indklagede har om baggrunden for registreringen af domænenavnet oplyst, at indklagede havde planer om at anvende det til en koncepthjemmeside ved navn ”International Ways”, men disse planer blev aldrig realiseret. Indklagede har efter det oplyste ingen aktuelle planer om anvendelse af domænenavnet og har til støtte for, at denne registrering af domænenavnet skal opretholdes, alene anført, at der er tale om et domænenavn, der har et stort anvendelsespotentiale. Klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagede ikke har oplyst nogen reel interesse i domænenavnet ”iw.dk”. Det bemærkes i den forbindelse, at indklagede har registreret en række andre to-bogstavsdomænenavne, som ikke ses at have signalværdi i forhold til en bagvedliggende hjemmeside. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”iw.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”iw.dk” skal overføres til klageren, Infowise Services ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.